EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) και εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)

Παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) και εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1151 — Συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ

 • Για τη λήψη έγκρισης τύπου* ΕΚ όσον αφορά τις εκπομπές και τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, ο κατασκευαστής οφείλει να αποδείξει ότι το όχημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, όταν το όχημα δοκιμάζεται υπό τις καθορισμένες διαδικασίες.
 • Όλα τα οχήματα πρέπει να τηρούν τα όρια εκπομπών που ισχύουν για τον αγωγό εξαγωγής (σωλήνας εξάτμισης) και τα οποία ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, όταν υποβάλλονται σε δοκιμές RDE και WLTP, καθώς και σε μια σειρά άλλων δοκιμών που συμπεριλαμβάνουν είτε ελέγχους των εξατμιστικών εκπομπών (ήτοι εκπομπών που προέρχονται από τη δεξαμενή καυσίμου) είτε ελέγχους σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
 • Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) πρέπει να τοποθετείται σε κάθε όχημα ώστε να εντοπίζει όλους τους τύπους φθοράς ή δυσλειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος — στον κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις για το OBD υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
 • Οι κατασκευαστές πρέπει να τοποθετούν διατάξεις για τη συνεχή μέτρηση των ποσοτήτων καυσίμου/ενέργειας που καταναλώνονται για τη λειτουργία του οχήματος.

Αίτηση για έγκριση τύπου ΕΚ

 • Ο κατασκευαστής οφείλει να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος, όσον αφορά τις εκπομπές και την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, η οποία περιλαμβάνει:
  • τα αποτελέσματα των ρυθμιζόμενων δοκιμών·
  • λεπτομερείς γραπτές πληροφορίες με τις οποίες περιγράφονται πλήρως τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος OBD·
  • περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται ώστε να αποτρέπονται οι παρεμβάσεις και η τροποποίηση του υπολογιστή για τον έλεγχο των εκπομπών και του οδομετρητή, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των διανυθέντων χιλιομέτρων·
  • ένα διευρυμένο πακέτο τεκμηρίωσης το οποίο επιτρέπει στην εκάστοτε αρχή να αξιολογεί εάν μια απαγόρευση σε «διάταξη αναστολής»*, η οποία μειώνει το επίπεδο ελέγχου των εκπομπών, τηρείται.
 • Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, η αρχή έγκρισης χορηγεί έγκριση τύπου ΕΚ και εκδίδει αριθμό έγκρισης τύπου.

Συμμόρφωση της παραγωγής

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα οχήματα που παράγονται από τον κατασκευαστή τηρούν τα όρια εκπομπών.

Συμμόρφωση εν χρήσει

Έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται για να διασφαλίζεται ότι τα οχήματα που συντηρούνται και χρησιμοποιούνται σωστά τηρούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους τα όρια που καθορίζονται ως εξής:

 • μεταξύ 15 000 km ή έξι μηνών, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα, και
 • 100 000 km ή πέντε ετών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης

 • Οι διατάξεις ελέγχου της ρύπανσης, όπως οι καταλυτικοί μετατροπείς, θα πρέπει να λαμβάνουν έγκριση τύπου ως χωριστές τεχνικές μονάδες.
 • Ο κανονισμός ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τις αιτήσεις έγκρισης τύπου για τις εν λόγω διατάξεις.

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τα συστήματα OBD οχημάτων καθώς και με την επισκευή και συντήρηση οχημάτων

 • Οι κατασκευαστές προβλέπουν τις ρυθμίσεις και διαδικασίες προκειμένου να καθιστούν άμεσα προσβάσιμες τις πληροφορίες για το OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος.
 • Η έγκριση τύπου θα χορηγείται από τις αρχές μόνο αφού λάβουν από τον κατασκευαστή πιστοποιητικό πρόσβασης στις πληροφορίες για το OBD και για την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος.
 • Οι αρχές έγκρισης μπορούν να ελέγξουν τη συμμόρφωση είτε βάσει καταγγελίας είτε βάσει αξιολόγησης εκ μέρους τεχνικής υπηρεσίας.
 • Εάν αποκαλυφθεί ότι ο κατασκευαστής δεν έχει συμμορφωθεί, λαμβάνονται μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και αναστολή της έγκρισης τύπου.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 27 Ιουλίου 2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για μια επισκόπηση δείτε: Εκπομπές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έγκριση τύπου: η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν πιστοποιείται ότι πληρoί μια ελάχιστη δέσμη κανονιστικών και τεχνικών απαιτήσεων.
Διάταξη αναστολής: οποιαδήποτε εκούσια αλλαγή στο σύστημα ελέγχου εκπομπών, σχεδιασμένη ούτως ώστε να μειώνει με τεχνικό τρόπο την αποτελεσματικότητά του υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης του οχήματος.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 175 της 7.7.2017, σελ. 1-643)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1151 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦH ΚΕΙΜΕΝA

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1-16)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 04.10.2019

Top