EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Στατιστικές για τη μετανάστευση

Στατιστικές για τη μετανάστευση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 — στατιστικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 θεσπίζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη συλλογή και την τήρηση στατιστικών σχετικά με τη μετανάστευση (εξερχόμενη μετανάστευση* και εισερχόμενη μετανάστευση*), τη διεθνή προστασία (άσυλο), τη νόμιμη και παράνομη μετανάστευση* και την επιστροφή από χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ.
 • Για να διασφαλιστεί η ύπαρξη αξιόπιστων, κατάλληλων και έγκαιρων στατιστικών στον τομέα της μετανάστευσης και της διεθνούς προστασίας και για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/851 προβλέπει τη συλλογή πρόσθετων στατιστικών στοιχείων από την Eurostat και προσθέτει κανόνες για τη θέσπιση πιλοτικών μελετών προκειμένου να ελεγχθεί η σκοπιμότητα των νέων συλλογών ή αναλύσεων δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Ο κανονισμός θεσπίζει υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων:

 • Για τη διεθνή μετανάστευση, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στην Eurostat στατιστικά στοιχεία σχετικά με:
  • τους εισερχόμενους στην επικράτειά τους μετανάστες·
  • τους εξερχόμενους από την επικράτειά τους μετανάστες·
  • τα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτειά τους·
  • τα πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την εθνική ιθαγένεια.
 • Για τις άδειες παραμονής και την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στην Eurostat στατιστικά στοιχεία σχετικά με:
  • τις άδειες παραμονής που εκδόθηκαν, τις άδειες που εκδόθηκαν λόγω αλλαγής του καθεστώτος μετανάστευσης ή της αιτίας παραμονής και τις άδειες παραμονής μακράς διάρκειας που εκδόθηκαν·
  • τους αριθμούς των έγκυρων αδειών παραμονής και των αδειών παραμονής των επί μακρόν διαμενόντων.
 • Για τη διεθνή προστασία, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στην Eurostat στατιστικά στοιχεία σχετικά με:
  • τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που υποβάλλονται για πρώτη φορά και των μετέπειτα αιτήσεων·
  • τα ασυνόδευτα παιδιά που έχουν υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας·
  • τις αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα·
  • τις αιτήσεις ασύλου που έχουν αποσυρθεί·
  • τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ταχεία διαδικασία·
  • τους αιτούντες που επωφελούνται από υλικές συνθήκες υποδοχής·
  • τις απορριφθείσες αιτήσεις παροχής διεθνούς προστασίας·
  • τις χορηγήσεις καθεστώτος πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας, εθνικής ανθρωπιστικής προστασίας και προσωρινής προστασίας·
  • τις αιτήσεις και τις αιτήσεις επανεξέτασης, τις αποφάσεις και τις μεταφορές στο πλαίσιο του κανονισμού Δουβλίνο III·
  • τους δικαιούχους μετεγκατάστασης*.
 • Για την αποτροπή της παράνομης εισόδου και παραμονής, καθώς και για την επιστροφή, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό:
  • των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στα εξωτερικά τους σύνορα·
  • των πολιτών τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να διατελούν παρανόμως στην επικράτειά τους·
  • των διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν την εγκατάλειψη της επικράτειάς τους·
  • των πολιτών τρίτων χωρών που επιστρέφονται αφού τους έχει επιδοθεί διαταγή εγκατάλειψης.

Πηγές δεδομένων

Τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται σε διαφορετικές πηγές όπως:

 • αρχεία διοικητικών και δικαστικών πράξεων·
 • μητρώα του πληθυσμού ή μητρώα που συνδέονται με τις διοικητικές πράξεις·
 • απογραφές·
 • δειγματοληπτικές έρευνες.

Σε γενικές γραμμές, τα στατιστικά στοιχεία κατηγοριοποιούνται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα. Ωστόσο, δεδομένα συλλέγονται και για άλλες κατηγορίες, όπως η αιτία έκδοσης άδειας παραμονής, η χώρα γέννησης ή η χώρα προηγούμενης ή επόμενης κατοικίας όσον αφορά τα δεδομένα μετανάστευσης.

Πιλοτικές μελέτες

 • Η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/851 θεσπίζει πιλοτικές μελέτες για τον έλεγχο της σκοπιμότητας νέων συλλογών ή αναλύσεων δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

Για τα εθνικά ινστιτούτα είναι διαθέσιμες χρηματικές συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο:

 • την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία· και
 • την ανάπτυξη ή εφαρμογή νέων συλλογών και αναλύσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των πηγών δεδομένων και των συστημάτων ΤΠ, για περίοδο έως 5 ετών.

Εφαρμογή

Ανά 3 έτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Στην έκθεση του 2018 διαπιστώνονται σαφείς βελτιώσεις στη διαθεσιμότητα, την πληρότητα, την ποιότητα και την έγκυρη υποβολή των δεδομένων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 20 Αυγούστου 2007.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξερχόμενη μετανάστευση: η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο, που είχε προηγουμένως τον τόπο διαμονής του σε χώρα της ΕΕ, αλλάζει χώρα κατοικίας για περίοδο 12 μηνών τουλάχιστον, ή η οποία αναμένεται ότι θα είναι 12 μηνών τουλάχιστον.
Εισερχόμενη μετανάστευση: η ενέργεια με την οποία ένα πρόσωπο επιλέγει ως τόπο διαμονής και εγκαθίσταται στην επικράτεια άλλης χώρας της ΕΕ ή τρίτης χώρας για μια περίοδο 12 μηνών τουλάχιστον, ή η οποία αναμένεται ότι θα είναι 12 μηνών τουλάχιστον.
Παράνομη μετανάστευση: διέλευση των συνόρων που δεν είναι σύμφωνη με τους διοικητικούς κανόνες ή τους κανόνες δικαίου της χώρας προέλευσης, διαμετακόμισης ή υποδοχής.
Μετεγκατάσταση: η μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών σε χώρα της ΕΕ όπου επιτρέπεται να διαμείνουν για σκοπούς διεθνούς προστασίας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23-29)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 862/2007 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία [COM(2018) 594 final της 16.8.2018]

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 351/2010 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων (ΕΕ L 104 της 24.4.2010, σ. 37-39)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2010 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, όσον αφορά τον ορισμό των κατηγοριών αιτιολογιών για τις άδειες παραμονής (ΕΕ L 66 της 16.3.2010, σ. 1-2)

τελευταία ενημέρωση 24.08.2020

Top