EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

This summary has been archived and will not be updated. See 'Γεωργία στην ΕΕ — χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση κανόνων' for an updated information about the subject.

Χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Η Επιτροπή καθορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται ειδικά στη χρηματοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Ιδρύονται δύο νέα ταμεία: ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής [Βλ. τροποποιητικές πράξεις].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει ενιαίο νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Προς τούτο, ιδρύει δύο νέα ταμεία: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα δύο ταμεία λειτουργούν βάσει παρομοίου συστήματος, διατηρώντας, ωστόσο, ορισμένες ιδιομορφίες. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των σχετικών μέτρων πραγματοποιείται, εν μέρει, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το κείμενο καθορίζει τους όρους που επιτρέπουν στην Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού και αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις συνεργασίας που υπέχουν τα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί με επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής:

 • τις επιστροφές κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων προς τρίτες χώρες·
 • τις παρεμβάσεις για τη ρύθμιση των αγορών γεωργικών προϊόντων·
 • τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·
 • ορισμένες ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας και στις τρίτες χώρες, οι οποίες υλοποιούνται από τα κράτη μέλη·
 • τις δαπάνες που συνδέονται με τα μέτρα αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου·
 • τα σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί κεντρικά τις ακόλουθες δαπάνες:

 • τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σε μεμονωμένες κτηνιατρικές δράσεις, σε δράσεις ελέγχου στον κτηνιατρικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων και ζωοτροφών, σε προγράμματα εκρίζωσης και παρακολούθησης των ζωονόσων, καθώς και σε φυτοϋγειονομικά μέτρα·
 • την προώθηση γεωργικών προϊόντων απευθείας από την Επιτροπή ή μέσω διεθνών οργανισμών·
 • τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία·
 • την εγκατάσταση και συντήρηση των γεωργικών συστημάτων λογιστικών πληροφοριών·
 • τα συστήματα γεωργικών ερευνών·
 • τις σχετικές με τις αλιευτικές αγορές δαπάνες.

Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ καταβάλλονται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, υπό μορφή μηνιαίων επιστροφών, οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει δηλώσεως δαπανών και πληροφοριών που διαβιβάζουν τα τελευταία. Σε περίπτωση που οι αναλήψεις πόρων δεν είναι σύμφωνες προς τους κοινοτικούς κανόνες, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τον περιορισμό ή την αναστολή των πληρωμών.

Η Επιτροπή καθορίζει το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ και θεσπίζει σύστημα συναγερμού και μηνιαίας παρακολούθησης των εν λόγω δαπανών. Κάθε μήνα, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση, στην οποία εξετάζει την εξέλιξη των δαπανών σε σχέση με τις αναμενόμενες δαπάνες που καθορίζονται στην αρχή του οικονομικού έτους και αξιολογεί την προβλεπόμενη εξέλιξη για το τρέχον οικονομικό έτος.

Σε περίπτωση παρατυπιών ή αμελειών, τα ανακτώμενα ποσά καταβάλλονται στους οργανισμούς πληρωμών, οι οποίοι τα εγγράφουν στα έσοδα που διατίθενται στο ΕΓΤΕ για τον μήνα της πραγματικής είσπραξής τους.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ

Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί, μόνο με επιμερισμένη διαχείριση, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

Οι εν προκειμένω αναλήψεις υποχρεώσεων θα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις υπό μορφή προχρηματοδοτήσεως, ενδιάμεσων πληρωμών ή πληρωμής υπολοίπου. Οι ενδιάμεσες πληρωμές θα πραγματοποιούνται για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες, εντός των ανωτάτων ορίων της κοινοτικής νομοθεσίας αυξημένων κατά τα ποσά που καθορίζονται από την Επιτροπή σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται για τις άμεσες ενισχύσεις για τους γεωργούς για την αμπελοοινική αγορά. Οι πληρωμές αυτές θα πραγματοποιούνται υπό ορισμένους όρους, όπως, για παράδειγμα, η υποβολή στην Επιτροπή δήλωσης δαπανών και αίτησης πληρωμής, βεβαιούμενων από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών. Σε περίπτωση που η εν λόγω δήλωση δεν είναι σύμφωνη με τα κοινοτικά πρότυπα, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει ή να αναστείλει τις πληρωμές.

Σε περίπτωση παρατυπίας, η κοινοτική χρηματοδότηση ακυρώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή, εάν τα ταμεία έχουν ήδη καταβάλει πόρους στον δικαιούχο, αυτοί ανακτώνται από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών. Τα ποσά που ακυρώνονται ή ανακτώνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου από το κράτος μέλος για πράξεις που προβλέπονται στο ίδιο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Η πληρωμή του υπολοίπου πραγματοποιείται μετά τη λήψη της τελικής έκθεσης εκτέλεσης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης , και της αντίστοιχης εκκαθαριστικής απόφασης. Η μη διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποδέσμευση του υπολοίπου.

Έλεγχος εκ μέρους της Επιτροπής

Η Επιτροπή μεριμνά για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών ταμείων, ιδίως μέσω διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών σε δύο φάσεις: λογιστική εκκαθάριση και εκκαθάριση των λογαριασμών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των ταμείων. Επιπλέον των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διατάξεις, η Επιτροπή μπορεί να οργανώσει επιτόπιους ελέγχους. Στο πλαίσιο των ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, οι προοριζόμενες για ένα κράτος μέλος πληρωμές μπορούν να μειωθούν ή να ανασταλούν όταν διαπιστώνονται σοβαρές και επανειλημμένες ελλείψεις.

Τα ονόματα των δικαιούχων από τα γεωργικά ταμεία πρέπει να δημοσιοποιούνται a posteriori, καθώς και το ύψος των ποσών που εισέπραξαν.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005

18.8.2005

ΕΕ L 209 της 11.8.2005

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2006

3.3.2006

ΕΕ L 58 της 28.2.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007

12.4.2007

ΕΕ L 95 της 5.4.2007

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1437/2007

15.12.2007

ΕΕ L 322 της 7.12.2007

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008

13.6.2008

ΕΕ L 148 της 6.6.2008

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 13/2009

16.1.2009

ΕΕ L 5 της 9.1.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

1.2.2009

ΕΕ L 30 της 31.1.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 473/2009

9.6.2009

ΕΕ L 144 της 9.6.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η κωδικοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαθέσιμα ποσά και εξαιρούμενες δαπάνες

Απόφαση 2008/321/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 109 της 19.4.2008].

Η απόφαση αυτή περιέχει κατάλογο των δαπανών που εξαιρέθηκαν από την κοινοτική χρηματοδότηση λόγω μη συμμόρφωσής τους προς τους κανόνες χρηματοδότησης της ΚΓΠ. Η εξαίρεση των δαπανών αυτών, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί από τους οργανισμούς πληρωμών ορισμένων κρατών μελών μεταξύ 2002 και 2007, είναι επακόλουθο επαληθεύσεων, διμερών συζητήσεων και διαδικασιών συμβιβασμού και συνεπάγεται την αφαίρεση των σχετικών ποσών.

Απόφαση 2009/379/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 117 της 12.5.2009].

Η απόφαση αυτή καθορίζει τα ποσά τα οποία διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ και στο ΕΓΤΕ για την περίοδο 2007-2013.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 171 της 23.6.2006].

Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τις ρυθμίσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων, καθώς και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο των ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ.

Βλ. κωδικοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 171 της 23.6.2006].

Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει τις ρυθμίσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), των μέτρων παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης και τη λογιστική καταχώρηση των πράξεων δημόσιας αποθεματοποίησης των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών.

Βλ. κωδικοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 885/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 171 της 23.6.2006].

Ο κανονισμός αυτός αφορά τις ρυθμίσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων φορέων, καθώς και την εκκαθάριση λογαριασμών των ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ.

Βλ. κωδικοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 76 της 19.3.2008].

Ο κανονισμός αυτός αφορά τις ρυθμίσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται σε ένα και μόνο δικτυακό τόπο, το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, και περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και το ποσό που εισέπραξε.

Εκκαθάριση λογαριασμών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 941/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 254 της 9.10.2009].

Ο κανονισμός αυτός ορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων που υποβάλλονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, καθώς και για σκοπούς παρακολούθησης και προβλέψεων.

Απόφαση 2009/373/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 116 της 9.5.2009].

Η απόφαση παρουσιάζει την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για το οικονομικό έτος 2008.

Απόφαση 2009/367/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 116 της 9.5.2009].

Η απόφαση παρουσιάζει την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2008.

Παρατυπίες, απάτες και ανάκτηση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 [Επίσημη Εφημερίδα L 355 της 15.12.2006].

Η εν λόγω πράξη πραγματεύεται τις ενέργειες ενημέρωσης και έρευνας των κρατών μελών σε περίπτωση απάτης σε θέματα χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και θεσπίζει σύστημα ενημέρωσης στον τομέα αυτό.

Έρευνες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2008 [Επίσημη Εφημερίδα L 25 της 30.1.2008].

Η πράξη αυτή αφορά τις ενέργειες που θα αναλάβει η Επιτροπή κατά την περίοδο 2008-2013, μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.09.2009

Top