EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2007-2012)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2007-2012)

Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν υψηλό κόστος, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στη στρατηγική αυτή η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί κατά 25 % το συνολικό ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων μέχρι το 2012.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 21ης Φεβρουαρίου 2007 με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία: κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία» [COM(2007) 62 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η καλή υγεία στην εργασία συμβάλλει στην καλύτερη δημόσια υγεία εν γένει, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Εξάλλου, τα προβλήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία έχουν υψηλό κόστος για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να εξασφαλιστούν ευχάριστες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους και να ληφθεί μέριμνα για τη γενικότερη ευεξία τους.

Η παρούσα κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία διαδέχεται τη στρατηγική για την περίοδο 2002-2006. Η τελευταία έχει αποδώσει καρπούς: τα εργατικά ατυχήματα έχουν σαφώς μειωθεί. Η νέα και πιο φιλόδοξη στρατηγική για την περίοδο 2007-2012 έχει ως βασικό στόχο τη μείωση κατά 25 % του συνολικού ποσοστού των εργατικών ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή όρισε έξι ενδιάμεσους στόχους που συνοψίζονται κατωτέρω.

Θέσπιση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία μερικές φορές δεν εφαρμόζεται σωστά, για την ακρίβεια δεν εφαρμόζεται στο βαθμό που θα έπρεπε. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει να μεταφερθούν πράγματι οι οδηγίες στο εθνικό δίκαιο (εν ανάγκη, κινώντας διαδικασία παράβασης). Υπενθυμίζει επίσης στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία, ότι έχουν διάφορες μεθόδους στη διάθεσή τους, όπως η κατάρτιση, η διάδοση πληροφοριών, η προσφυγή σε επιθεωρητές εργασίας ή και η παροχή οικονομικών κινήτρων.

Η κοινοτική νομοθεσία δεν πρέπει μόνο να εφαρμοστεί ευρύτερα, αλλά και να εφαρμοστεί με ισοδύναμο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε όλοι οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι να έχουν την ίδια προστασία. Σε κοινοτικό επίπεδο, η επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC) θα προσπαθήσει να αναπτύξει μηχανισμούς εξεύρεσης κοινών λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη. Αποστολή της θα είναι επίσης η διευκόλυνση της συνεργασίας των επιθεωρήσεων εργασίας.

Ουσιώδες για την προστασία των εργαζομένων είναι επίσης να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο στην εξέλιξη του χώρου της εργασίας και στις πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει, για παράδειγμα, την πιθανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σχετικά με τους μυοσκελετικούς κινδύνους ή και τους καρκινογόνους παράγοντες.

Τέλος, προσαρμογή του νομικού πλαισίου σημαίνει επίσης απλούστευσή του και εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του. Η Επιτροπή υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η απλούστευση της νομοθεσίας δεν πρέπει να επιφέρει μείωση των υφιστάμενων επιπέδων προστασίας.

Προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν εθνικές στρατηγικές συναρμοσμένες με την κοινοτική στρατηγική και να ορίσουν, στο πλαίσιο αυτό, τους ποσοτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερο βάρος σε τέσσερις τομείς δράσης:

  • πρόληψη και παρακολούθηση της υγείας·
  • επανένταξη και επανενσωμάτωση των εργαζομένων·
  • αντιμετώπιση των κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών (γήρανση του πληθυσμού, εργασία των νέων)·
  • συντονισμός μεταξύ, αφενός, των πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία και, αφετέρου, των πολιτικών δημόσιας υγείας, περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, δημόσιων συμβάσεων, απασχόλησης, καθώς και των πολιτικών σχετικά με αναδιαρθρώσεις.

Ενθάρρυνση της αλλαγής συμπεριφοράς

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αλλαγή συμπεριφοράς τόσο στο σχολείο όσο και στις επιχειρήσεις. Προκειμένου να ενταχθεί η υγεία και η ασφάλεια στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα κοινοτικά ταμεία. Η ευαισθητοποίηση σε επίπεδο επιχειρήσεων μπορεί να προωθηθεί μέσω της παροχής άμεσων ή έμμεσων οικονομικών κινήτρων, όπως η μείωση των κοινωνικών ή ασφαλιστικών εισφορών ή και οι οικονομικές ενισχύσεις.

Αντιμετώπιση νέων κινδύνων που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σοβαρότητα

Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η επιστημονική έρευνα με σκοπό την πρόβλεψη, την αναγνώριση και την αντιμετώπιση νέων κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Σε κοινοτικό επίπεδο, η έρευνα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στηρίζεται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή ενθαρρύνει την προσέγγιση των ερευνητικών προγραμμάτων των κρατών μελών.

Η κατάθλιψη είναι ένα από τα προβλήματα υγείας που υπάρχει κίνδυνος να γίνουν οξύτερα στο μέλλον προκαλώντας ανικανότητα για εργασία. Είναι αναγκαίο να προωθηθεί η ψυχική υγεία στην εργασία, για παράδειγμα με μέτρα ενίσχυσης της πρόληψης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία ή και καταπολέμησης του στρες.

Βελτίωση της παρακολούθησης της επιτευχθείσας προόδου

Η Επιτροπή θα φροντίσει να συγκεντρώσει στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές, καθώς και να αναπτύξει ποιοτικούς δείκτες για την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου που πραγματοποιείται στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Προώθηση της ασφάλειας και της υγείας σε διεθνές επίπεδο

Προκειμένου να βελτιωθούν τα εργασιακά πρότυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις τρίτες χώρες, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ (EN) (ES) (FR)) ή η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Θα προωθήσει, για παράδειγμα, την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (EN) (ES) (FR), που εγκρίθηκε από τη ΔΟΕ το 2003, την κύρωση τηςσύμβασης σχετικά με το πλαίσιο προώθησης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία (EN) (ES) (FR), που εγκρίθηκε το 2006, ή και την απαγόρευση του αμιάντου.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 8ης Νοεμβρίου 2007 για τη διαβίβαση της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία [COM(2007) 686 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία. Τρίτη αυτόνομη συμφωνία αυτού του είδους, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σε διακλαδικό επίπεδο, αποσκοπεί στην πρόληψη ή, εν ανάγκη, στη διαχείριση καταστάσεων εκφοβισμού, παρενόχλησης ή σωματικής βίας στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για καταστάσεις που καταδικάζουν απερίφραστα οι κοινωνικοί εταίροι, έναντι των οποίων καλούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επιδείξουν παραδειγματική αυστηρότητα.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία υπεγράφη στις 26 Απριλίου 2007 από τις CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME και CEEP.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.02.2008

Top