Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0376

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

COM/2019/376 final

Βρυξέλλες, 30.8.2019

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1 (εφεξής «η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 2011 2 και, έκτοτε, ανανεώνεται σιωπηρά. Το τελευταίο πρωτόκολλο της συμφωνίας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2014, έληξε στις 22 Μαΐου 2018.

Βάσει των σχετικών οδηγιών διαπραγμάτευσης 3 , η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (εφεξής «Σάο Τομέ και Πρίνσιπε») με σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο στις 17 Απριλίου 2019. Το πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής του εφαρμογής, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής 4 , το νέο πρωτόκολλο παρέχει στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Στο νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2018) και της αξιολόγησης των προοπτικών σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. Αμφότερες οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το πρωτόκολλο θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας του, προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

- 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης,

- 6 παραγαδιάρικα επιφανείας.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η διαπραγμάτευση νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ έναντι των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), και λαμβάνει ιδίως υπόψη τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η νομική βάση που έχει επιλεγεί είναι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το άρθρο 43 παράγραφος 2 ορίζει την κοινή αλιευτική πολιτική και το άρθρο 218 παράγραφος 5 ορίζει το στάδιο της υπογραφής και τη δυνατότητα προσωρινής εφαρμογής συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η πρόταση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλογικότητα

Η πρόταση είναι αναλογική προς τον επιδιωκόμενο στόχο, που συνίσταται στη διαμόρφωση νομικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου διακυβέρνησης για τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του κανονισμού σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική. Η πρόταση συμμορφώνεται με τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και με τις διατάξεις που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή προς τρίτες χώρες και καθορίζονται στο άρθρο 32 του ίδιου κανονισμού.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Η Επιτροπή διενήργησε το 2017 εκ των υστέρων αξιολόγηση του ισχύοντος πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, καθώς και εκ των προτέρων αξιολόγηση για ενδεχόμενη ανανέωση του πρωτοκόλλου. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης παρατίθενται σε χωριστό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 5 .

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του ενωσιακού τομέα αλιείας τόνου για αλιευτικές δραστηριότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και ότι η ανανέωση του πρωτοκόλλου θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης, καθώς και στη βελτίωση της διακυβέρνησης της αλιείας στην περιοχή. Η σημασία της ΑΟΖ στον κόλπο της Γουινέας αναδεικνύει τη σκοπιμότητα του νέου προβλεπόμενου πρωτοκόλλου τόσο για τον ενωσιακό κλάδο αλιείας τόνου όσο και για τη χώρα εταίρο.

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών, εκπροσώπων του τομέα, των διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των αλιευτικών αρχών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του γνωμοδοτικού συμβουλίου για την υπερπόντια αλιεία.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Επιτροπή προσέφυγε σε ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο για τις εκ των υστέρων και εκ των προτέρων αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 10 του κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανέρχεται σε 840 000 EUR, βασίζεται στα εξής:

α) βάρος αναφοράς 8 000 τόνων ετησίως, για το οποίο ορίστηκε ποσό σχετικά με την πρόσβαση ύψους 400 000 EUR ετησίως για ολόκληρη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

β) στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με το ποσό των 440 000 EUR ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων των εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ στις αρχές του έτους 6 .

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Οι λεπτομέρειες της παρακολούθησης προβλέπονται στο πρωτόκολλο.

2019/0172 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Στις 23 Ιουλίου 2007 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 894/2007 7 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούμενη «συμφωνία») 8 . Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 2011 και εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

(2)Το τελευταίο πρωτόκολλο για την εφαρμογή της συμφωνίας έληξε στις 22 Μαΐου 2018.

(3)Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με σκοπό τη σύναψη νέου πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της συμφωνίας (εφεξής καλούμενο το «πρωτόκολλο»). Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη μονογράφηση του πρωτοκόλλου στις 17 Απριλίου 2019.

(4)Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να καταστεί δυνατή η σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε προκειμένου να υποστηριχθούν η βιώσιμη αλιευτική πολιτική, η υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και οι προσπάθειες του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα.

(5)Επομένως, το πρωτόκολλο πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης σύναψής του.

(6)Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ενωσιακών σκαφών, κρίνεται σκόπιμη η προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής καλούμενο «το πρωτόκολλο») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης με την επιφύλαξη της σύναψης του εν λόγω πρωτοκόλλου.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου που πρέπει να υπογραφεί επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου καταρτίζει το πληρεξούσιο έγγραφο υπογραφής του πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη της σύναψής του, για το/τα άτομο/-α που ορίζει ο διαπραγματευτής του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του πρωτοκόλλου, κρίνεται σκόπιμη η προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου από την ημερομηνία υπογραφής του μέχρι την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

1.4.Στόχοι

1.4.1.Γενικοί στόχοι

1.4.2.Ειδικοί στόχοι

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

1.4.4.Δείκτες επιδόσεων

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου, «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

1.5.4.Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

1.5.5.Αξιολόγηση των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.2.Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής 

11 – Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

11.03 – Υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και σε άλλες διεθνείς οργανώσεις και συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ)

11.03.01 – Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για τις αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

X νέα δράση 

 νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 9  

  την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή επαναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Γενικοί στόχοι

Η διαπραγμάτευση και η σύναψη συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) με τρίτες χώρες ανταποκρίνονται στον γενικό στόχο της εξασφάλισης πρόσβασης των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αλιευτικές ζώνες τρίτων χωρών και της δημιουργίας σύμπραξης με τις εν λόγω χώρες με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της ΕΕ.

Οι ΣΣΒΑ εξασφαλίζουν επίσης τη συνοχή μεταξύ των αρχών που διέπουν την κοινή αλιευτική πολιτική και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών (βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων τρίτων χωρών, καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, ενσωμάτωση των χωρών εταίρων στην παγκόσμια οικονομία, και καλύτερη πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση της αλιείας).

1.4.2.Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος αριθ.

Η συμβολή στη βιώσιμη αλιεία εκτός των υδάτων της Ένωσης, η διατήρηση της ευρωπαϊκής παρουσίας σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε απομακρυσμένες περιοχές και η προστασία των συμφερόντων του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου και των καταναλωτών μέσω της διαπραγμάτευσης και της σύναψης ΣΣΒΑ με παράκτια κράτη, οι οποίες συνάδουν με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους στοχοθετημένους δικαιούχους / τις στοχοθετημένες ομάδες.

Με τη σύναψη του πρωτοκόλλου διαμορφώνονται όροι στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Με τη σύναψη του πρωτοκόλλου θα δημιουργηθούν αλιευτικές δυνατότητες για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα της εν λόγω χώρας.

Το πρωτόκολλο συμβάλλει επίσης στην καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης (τομεακή στήριξη) για την εφαρμογή προγραμμάτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τη χώρα εταίρο, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και τη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας.

Τέλος, το πρωτόκολλο θα συμβάλλει στη γαλάζια οικονομία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη που συνδέεται με τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων της χώρας.

1.4.4.Δείκτες επιδόσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων.

Ποσοστό χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων (ποσοστό των αδειών αλιείας που χρησιμοποιούνται ετησίως σε σχέση με τη διαθεσιμότητα που προσφέρει το πρωτόκολλο).

Δεδομένα για τα αλιεύματα (συλλογή και ανάλυση) και εμπορική αξία της συμφωνίας.

Συμβολή στην απασχόληση και στην προστιθέμενη αξία στην Ένωση, καθώς και στη σταθεροποίηση της αγοράς της Ένωσης (συγκεντρωτικά, με άλλες ΣΣΒΑ).

Συμβολή στη βελτίωση της έρευνας, της παρακολούθησης και του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων από τη χώρα εταίρο και της ανάπτυξης του οικείου τομέα της αλιείας, ιδίως της αλιείας μικρής κλίμακας.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Προβλέπεται ότι το νέο πρωτόκολλο θα εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής του, προκειμένου να μην διακοπούν οι αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο του ισχύοντος πρωτοκόλλου.

Το νέο πρωτόκολλο θα διαμορφώσει το πλαίσιο ανάπτυξης των αλιευτικών δραστηριοτήτων του ενωσιακού στόλου στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εφοπλιστές της ΕΕ να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης αδειών αλιείας για να αλιεύουν στην εν λόγω ζώνη. Επιπλέον, το νέο πρωτόκολλο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ώστε να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής. Προβλέπει ειδικότερα την παρακολούθηση των σκαφών με ΣΠΣΔ/VMS (σύστημα παρακολούθησης σκαφών μέσω δορυφόρου) και την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα. Η τομεακή στήριξη που διατίθεται δυνάμει του πρωτοκόλλου θα βοηθήσει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που εφαρμόζει στον τομέα της αλιείας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Η μη σύναψη νέου πρωτοκόλλου από την Ένωση θα αποτελούσε πρόσκομμα στις αλιευτικές δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών, δεδομένου ότι η συμφωνία περιέχει ρήτρα που αποκλείει τις αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες δεν ασκούνται στο πλαίσιο που καθορίζεται από πρωτόκολλο της συμφωνίας. Επομένως, η προστιθέμενη αξία είναι σαφής για τον στόλο μεγάλων αποστάσεων της ΕΕ. Το πρωτόκολλο παρέχει επίσης το πλαίσιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η ανάλυση των ιστορικών στοιχείων για τα αλιεύματα στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και των πρόσφατων στοιχείων για τα αλιεύματα στο πλαίσιο παρόμοιων πρωτοκόλλων στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις και τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, οδήγησαν τα μέρη να ορίσουν το βάρος αναφοράς για τα θυννοειδή και τα συναφή είδη στους 8 000 τόνους ετησίως, προβλέποντας επίσης αλιευτικές δυνατότητες για 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης και για 6 παραγαδιάρικα επιφανείας. Η τομεακή στήριξη έχει οριστεί σε σχετικά υψηλό επίπεδο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όσον αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων των αλιευτικών αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και οι προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας, καθώς και τα σχέδια για τη στήριξη της γαλάζιας οικονομίας του εν λόγω παράκτιου κράτους.

1.5.4.Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

Τα κονδύλια που καταβάλλονται ως χρηματική αντιπαροχή για την πρόσβαση στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) συνιστούν γενικά έσοδα του εθνικού προϋπολογισμού του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Ωστόσο, τα κονδύλια της τομεακής στήριξης διατίθενται (συνήθως μέσω της εγγραφής στον ετήσιο νόμο περί προϋπολογισμού) στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη και την παρακολούθηση των ΣΑΣ. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι μπορούν να συνδυάζονται με άλλους πόρους χρηματοδότησης που προέρχονται από άλλους διεθνείς χορηγούς για την εκτέλεση έργων και/ή προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της αλιείας.

1.5.5.Αξιολόγηση των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

 

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

Χ περιορισμένη διάρκεια

X    Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από το 2019 έως το 2024

X    Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2019 έως το 2024 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το 2019 έως το 2024 για πιστώσεις πληρωμών.

◻ απεριόριστη διάρκεια

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 10

X Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

X από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού·

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

 

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Η Επιτροπή (ΓΔ MARE σε συνεργασία με τον οικείο ακόλουθο αλιείας που είναι αρμόδιος για την περιοχή) θα παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τη χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων από τους φορείς εκμετάλλευσης, τα στοιχεία αλιευμάτων και την τήρηση των προϋποθέσεων για την παροχή τομεακής στήριξης.

Επιπλέον, η ΣΑΣ προβλέπει τουλάχιστον μία ετήσια συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε επανεξετάζουν την εφαρμογή της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου και τροποποιούν, εάν είναι αναγκαίο, τον προγραμματισμό και, ενδεχομένως, τη χρηματική αντιπαροχή.

2.2.Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Οι πράξεις πληρωμής εκτελούνται ανεξάρτητα από την εισφορά που συνδέεται με την πρόσβαση και την εισφορά που συνδέεται με την τομεακή στήριξη.

Οι πράξεις πληρωμής που αφορούν την πρόσβαση εκτελούνται ετησίως κατά την επέτειο έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου, εκτός από το πρώτο έτος, κατά το οποίο η πληρωμή εκτελείται εντός 3 μηνών από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής. Η πρόσβαση των σκαφών ελέγχεται με την έκδοση των αλιευτικών αδειών.

Η πληρωμή για την τομεακή στήριξη εκτελείται την πρώτη φορά εντός 3 μηνών από τη συμφωνία για το ετήσιο και πολυετές πρόγραμμα εφαρμογής, και στη συνέχεια με βάση τα παραγόμενα αποτελέσματα. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στον ρυθμό εκτέλεσης, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις ή τα δικαιολογητικά που προσκομίζει η χώρα εταίρος, και από τις τεχνικές επισκέψεις του ακόλουθου αλιείας.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Έχει εντοπιστεί ο κίνδυνος υποχρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων εκ μέρους των εφοπλιστών της ΕΕ και ο κίνδυνος υποχρησιμοποίησης ή καθυστερημένης χρησιμοποίησης των κονδυλίων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής εκ μέρους του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.
Προβλέπεται συνεχής διάλογος σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της τομεακής πολιτικής που προβλέπεται από τη συμφωνία και το πρωτόκολλο. Η από κοινού ανάλυση των αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αποτελεί επίσης μέρος των εν λόγω μεθόδων ελέγχου.

Επιπλέον, η συμφωνία και το πρωτόκολλο προβλέπουν ειδικές ρήτρες για την αναστολή τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σε δεδομένες συνθήκες.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Οι πληρωμές για τις δαπάνες πρόσβασης στο πλαίσιο των συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) αποτελούν αντικείμενο ελέγχων με τους οποίους διασφαλίζεται η τήρηση των σχετικών διατάξεων των διεθνών συμφωνιών. Οι έλεγχοι που αφορούν την τομεακή στήριξη αποσκοπούν στην παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω στήριξης. Η παρακολούθηση διενεργείται από το προσωπικό της αντιπροσωπείας της Επιτροπής, καθώς επίσης και στο πλαίσιο των μεικτών επιτροπών. Η πρόοδος αξιολογείται με τη βοήθεια πίνακα πολυετούς προγραμματισμού. Αν η πρόοδος είναι ανεπαρκής, η καταβολή της επόμενης δόσης αναστέλλεται ή η δόση καταβάλλεται ενδεχομένως μειωμένη. Το συνολικό κόστος των ελέγχων στο σύνολο των ΣΣΒΑ ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 1,8 % (όσον αφορά τις εισφορές του 2018). Οι ελεγκτικές διαδικασίες των ΣΣΒΑ προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από υποχρεωτικές κανονιστικές απαιτήσεις. Αν δεν εντοπιστούν αδυναμίες που μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη νομιμότητα και την κανονικότητα των χρηματοδοτικών πράξεων, οι έλεγχοι θεωρούνται αποτελεσματικοί. Το μέσο ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται σε 0,0 %.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να καθιερώσει πολιτικό διάλογο και τακτικές διαβουλεύσεις με το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τη διαχείριση της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου και να ενισχύσει τη συμβολή της ΕΕ στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο ΣΑΣ υπόκειται στους συνήθεις δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες και διαδικασίες της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ταυτοποιείται πλήρως ο τραπεζικός λογαριασμός των τρίτων χωρών στον οποίο κατατίθεται το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής. Το άρθρο 3 παράγραφος 10 του πρωτοκόλλου ορίζει ότι η χρηματική αντιπαροχή σχετικά με την πρόσβαση πρέπει να καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και το τμήμα που προορίζεται για την ανάπτυξη του τομέα σε ειδικό για τον σκοπό αυτό λογαριασμό του ταμείου για την ανάπτυξη της αλιείας.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός

ΔΠ/ΜΔΠ 11

χωρών ΕΖΕΣ 12

υποψηφίων για ένταξη χωρών 13

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

11.03.01

Καθιέρωση πλαισίου διακυβέρνησης για τις αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών (ΣΒΑ)

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

·Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[XX.YY.YY.YY]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου:

Αριθμός 2

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

ΓΔ: MARE

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2022

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Γραμμή του προϋπολογισμού 14 11.03.01

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Πληρωμές

(2α)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1β)

Πληρωμές

(2β)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 15  

Γραμμή του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ MARE

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1α+1β +3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Πληρωμές

=2α+2β

+3

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Πληρωμές

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 2
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Πληρωμές

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός επιχειρησιακούς τομείς, επαναλάβετε το ανωτέρω τμήμα:

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων (όλοι οι επιχειρησιακοί τομείς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Πληρωμές

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων (όλοι οι επιχειρησιακοί τομείς)

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Πληρωμές

=5+ 6

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου:

5

«Διοικητικές δαπάνες»

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί με «στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού» τα οποία θα εισαχθούν, καταρχάς, στο παράρτημα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου (παράρτημα V του εσωτερικού κανονισμού), που τηλεφορτώνεται στο DECIDE για διυπηρεσιακή διαβούλευση.

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: MARE

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ MARE

Πιστώσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Πληρωμές

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

ΣΥΝΟΛΟ

Είδος 16

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 17 ...

- Πρόσβαση

Ετήσιος

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

- Τομεακός

Ετήσιος

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΣΥΝΟΛΑ

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 18

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες διοικητικές δαπάνες

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 19
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο

εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 05 01/11/21 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01/11 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 20

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 04 εε  21

- στην έδρα

- στις αντιπροσωπείες

XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT – έμμεση έρευνα)

10 01 05 02/12 (AC, END, INT – άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

X    μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Αυτό αφορά τη χρήση της γραμμής του αποθεματικού (κεφάλαιο 40).

   συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, τα αντίστοιχα ποσά και οι μηχανισμοί που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν.

   συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

X    δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 22

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

XΗ πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα λοιπά έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών     

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 23

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

(1)    ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 36.
(2)    ΕΕ L 31 της 31.1.2013, σ. 1.
(3)    Εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της 18ης Δεκεμβρίου 2017.
(4)    ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(5)    SWD (2017) 434 final, 1.12.2017
(6)    Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού (2013/C 373/01).
(7)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 35).
(8)    ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 36.
(9)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(10)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(11)    ΔΠ= Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
(12)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών.
(13)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ από τα Δυτικά Βαλκάνια.
(14)    Σύμφωνα με την επίσημη ονοματολογία του προϋπολογισμού.
(15)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(16)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.)
(17)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
(18)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Να αντικατασταθεί το «N» με το αναμενόμενο πρώτο έτος εφαρμογής (για παράδειγμα: 2021). Το ίδιο και για τα επόμενα έτη.
(19)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(20)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(21)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(22)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Να αντικατασταθεί το «N» με το αναμενόμενο πρώτο έτος εφαρμογής (για παράδειγμα: 2021). Το ίδιο και για τα επόμενα έτη.
(23)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.
Top

Βρυξέλλες, 30.8.2019

COM(2019) 376 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 1
Αρχές

1.Αντικείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου είναι η εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το παρόν πρωτόκολλο περιέχει ένα παράρτημα και προσαρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

2.Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με βάση την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε αναλαμβάνει τη δέσμευση να εφαρμόζει τα ίδια τεχνικά μέτρα και μέτρα συντήρησης σε όλους τους ξένους επαγγελματικούς στόλους αλιείας τόνου που αλιεύουν στην αλιευτική του ζώνη, προκειμένου να συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των αλιευμάτων.

3.Τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, καθώς και τη θεμελιώδη αρχή της χρηστής διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων.

4.Αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη και χρηστή διαχείριση του περιβάλλοντος.

5.Τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να δημοσιοποιούν και να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις συμφωνίες που επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων σκαφών στην αλιευτική τους ζώνη και σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια που απορρέει από τις εν λόγω συμφωνίες, τον αριθμό των αδειών που εκδίδονται και τα αλιεύματα που αλιεύονται.

6.Σύμφωνα με το άρθρο 6 της συμφωνίας, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αναπτύσσουν αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μόνο αν διαθέτουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο παράρτημά του.

Άρθρο 2
Περίοδος εφαρμογής και αλιευτικές δυνατότητες

1.Από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου και για περίοδο πέντε (5) ετών, καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, προκειμένου να είναι δυνατή η αλίευση των άκρως μεταναστευτικών ειδών (είδη που παρατίθενται στο παράρτημα 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, κυρίως τα θυννοειδή, οι ξιφίες και οι ωκεάνιοι καρχαρίες), εκτός των ειδών που προστατεύονται ή απαγορεύονται από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).

2.Οι αλιευτικές δυνατότητες χορηγούνται σε:

- 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι

- 6 παραγαδιάρικα επιφανείας.

3.Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3
Χρηματική αντιπαροχή — όροι πληρωμής

1.Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης καθορίζεται, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε 4 200 000 EUR.

2.Η χρηματική αντιπαροχή περιλαμβάνει:

α)ετήσιο ποσό για την πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ύψους 400 000 EUR, το οποίο αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς 8 000 τόνων ετησίως και

β)ειδικό ποσό 440 000 EUR ετησίως, το οποίο προορίζεται για τη στήριξη της εφαρμογής της τομεακής αλιευτικής πολιτικής του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

3.Επιπλέον, το εκτιμώμενο ποσό των τελών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός έτους από τις δραστηριότητες των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο, υπολογιζόμενο βάσει του βάρους αναφοράς που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 560 000 EUR.

4.Η παράγραφος 2 ανωτέρω εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4, 6, 7 και 9 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 12 και 13 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης.

5.Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανέρχεται σε 840 000 EUR ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα συνολικά ετήσια ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β).

6.Αν η ετήσια συνολική ποσότητα των αλιευμάτων που αλιεύονται από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε υπερβεί το ετήσιο βάρος αναφοράς που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η συνδεδεμένη ετήσια χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται κατά 50 EUR για κάθε επιπλέον τόνο που αλιεύεται.

7.Η πληρωμή για τα πρόσθετα αλιεύματα εκτελείται με βάση τη συμφωνία για τους οριστικούς λογαριασμούς που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 του παραρτήματος. Ωστόσο, το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εν λόγω πρόσθετα αλιεύματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α). Όταν το ποσό που οφείλει η Ένωση για τα εν λόγω πρόσθετα αλιεύματα υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), το καθ’ υπέρβαση ποσό καταβάλλεται το επόμενο έτος.

8.Η πληρωμή της αντιπαροχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εκτελείται το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

9.Η διάθεση της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

10.Η χρηματική αντιπαροχή πρέπει να καταβάλλεται σε δημόσιους λογαριασμούς σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: η εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε· η εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), καθώς και η εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 7, καταβάλλονται στον λογαριασμό του Ταμείου για την Ανάπτυξη της Αλιείας και εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Τα τραπεζικά στοιχεία των λογαριασμών κοινοποιούνται ετησίως από τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 4
Τομεακή στήριξη

1.Η τομεακή στήριξη, στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, συμβάλλει στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την αλιεία και στην ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας. Η στήριξη αυτή έχει ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και την ανάπτυξη του τομέα με τους εξής κυρίως τρόπους:

βελτίωση της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων,

βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους αλιευτικούς πόρους,

βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων,

στήριξη για την ανάπτυξη της αλιείας μικρής κλίμακας,

ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας,

στήριξη για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

2.Τα μέρη συμφωνούν, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, για την κατάρτιση πολυετούς τομεακού προγράμματος και για τους όρους εφαρμογής του όσον αφορά κυρίως:    

α)τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

β)τους στόχους που πρέπει να επιτυγχάνονται σε ετήσια και πολυετή βάση για την προώθηση της βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε όσον αφορά την αλιευτική πολιτική·

γ)τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων σε ετήσια βάση.

3.Οι τροποποιήσεις που αφορούν τους στόχους και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο ή στο πολυετές τομεακό πρόγραμμα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβάλλει αντιρρήσεις, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί στη μεικτή επιτροπή για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την προβλεπόμενη τροποποίηση, με σκοπό την έγκρισή της από τα μέρη, ενδεχομένως με ανταλλαγή επιστολών.

4.Κάθε χρόνο αμφότερα τα μέρη προβαίνουν σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του πολυετούς τομεακού προγράμματος με βάση γραπτή έκθεση που προσκομίζεται από τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Σε περίπτωση που από την εν λόγω αξιολόγηση προκύψει ότι οι στόχοι δεν υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό ή αν η εκτέλεση του προγράμματος κριθεί ανεπαρκής από τη μεικτή επιτροπή, η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής μπορεί να επανεξεταστεί ή να ανασταλεί.

5.Η εν λόγω χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται εκ νέου μετά από διαβούλευση και συμφωνία των δύο μερών και εφόσον η πρόοδος της εφαρμογής του προγράμματος κριθεί ικανοποιητική από τη μεικτή επιτροπή, ενδεχομένως με ανταλλαγή επιστολών. Ωστόσο, η ειδική χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν μπορεί να καταβληθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 5
Επιστημονική και τεχνική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία

1.Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το παρόν πρωτόκολλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεργάζονται για την επιτήρηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

2.Αμφότερα τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθούν στην περιοχή της Κεντρικής Αφρικής τη συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία.

3.Αμφότερα τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τηρούν το σύνολο των συστάσεων και ψηφισμάτων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).

4.Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, τα μέρη, με βάση τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που εκδίδει η ICCAT και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών ειδών που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.Τα μέρη συμφωνούν, με σκοπό την καλή διαχείριση και την προστασία των καρχαριών, να διασφαλίζουν τη στενή παρακολούθηση των αλιευμάτων των εν λόγω ειδών, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων για τα αλιεύματα, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος. Η μεικτή επιτροπή θεσπίζει, κατά περίπτωση, πρόσθετα μέτρα διαχείρισης που επιτρέπουν την καλύτερη πλαισίωση της δραστηριότητας του στόλου των παραγαδιάρικων.

6.Αμφότερα τα μέρη συνεργάζονται για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, επιθεώρησης και καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Άρθρο 6
Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και των τεχνικών μέτρων

1.Οι αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορούν να αναθεωρούνται από τη μεικτή επιτροπή στον βαθμό που η εν λόγω αναθεώρηση συνάδει με τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών ειδών που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο.

2.Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρέπει να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την αρχή pro rata temporis και οι τροποποιήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στο παρόν πρωτόκολλο και στα παραρτήματά του.

3.Η μεικτή επιτροπή δύναται να εξετάσει και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να προσαρμόσει ή να τροποποιήσει, κατόπιν κοινής συμφωνίας, τις διατάξεις για τις συνθήκες άσκησης της αλιείας και τεχνικά μέτρα εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7
Νέες αλιευτικές δυνατότητες

1.Για την εκμετάλλευση τύπων αλιείας που δεν καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο, οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δύνανται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη δυνατότητα άσκησης των εν λόγω τύπων αλιείας. Αν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την κατάσταση των αποθεμάτων, τα μέρη συμφωνούν για τις συνθήκες εκτέλεσης ερευνητικών εξορμήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποβάλλονται στους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες των δύο μερών.

2.Με βάση τα εν λόγω αποτελέσματα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώσει ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους τύπους αλιείας, τα δύο μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής πριν από την ενδεχόμενη χορήγηση άδειας από τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Κατά περίπτωση, τα μέρη συμφωνούν για τους όρους που εφαρμόζονται στις νέες αυτές αλιευτικές δυνατότητες και, αν χρειάζεται, επιφέρουν τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

Άρθρο 8
Κίνητρα για τις εκφορτώσεις και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων

1.Τα μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν τις δυνατότητες εκφόρτωσης των αλιευμάτων στους λιμένες του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

2.Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε προσπαθεί να θέσει σε εφαρμογή στρατηγική και κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνει τις εκφορτώσεις. Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, ο στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί να εκφορτώνει μέρος των αλιευμάτων του, και κυρίως τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

3.Τα μέρη προσπαθούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την προώθηση των τεχνικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και να διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων.

Άρθρο 9
Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου

1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου μπορεί να ανασταλεί με πρωτοβουλία του ενός εκ των δύο μερών, εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)ασυνήθιστες συνθήκες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, οι οποίες εμποδίζουν την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε·

β)σημαντικές αλλαγές στη χάραξη και εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής ενός εκ των μερών, οι οποίες επηρεάζουν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου·

γ)ένα από τα δύο μέρη διαπιστώνει παραβίαση ουσιωδών στοιχείων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού και ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 8 και 96 της εν λόγω συμφωνίας·

δ)δεν καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), για λόγους διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν άρθρο·

ε)προκύπτει σοβαρή και ανεπίλυτη διαφορά μεταξύ των δύο μερών σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.Για την αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου το ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να κοινοποιήσει την πρόθεσή του εγγράφως και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω αναστολή παράγει αποτελέσματα.

3.Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της μεταξύ τους διαφοράς. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω διακανονισμός, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται εκ νέου και το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής μειώνεται αναλογικώς και σύμφωνα με την αρχή pro rata temporis σε συνάρτηση με τη διάρκεια αναστολής της εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 10
Ισχύουσα νομοθεσία

1.Οι δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλιεύουν στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, εκτός αν η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, το παρόν πρωτόκολλο με το παράρτημά του και τα προσαρτήματά του ορίζουν διαφορετικά.

2.Οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε αλλαγή ή για κάθε νέα νομοθεσία που αφορά τον τομέα της αλιείας. Οι τροποποιήσεις παράγουν αποτελέσματα για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την εν λόγω κοινοποίηση.

3.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για οποιαδήποτε αλλαγή ή νέα νομοθεσία που αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου υπερπόντιας αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 11
Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών

1.Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνουν τη δέσμευση να καταστήσουν λειτουργικά και να συντηρούν τα συστήματα πληροφορικής τα οποία είναι αναγκαία για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και όλων των εγγράφων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας.

2.Η ηλεκτρονική μορφή των εγγράφων θεωρείται ισοδύναμη, από κάθε άποψη, με την έντυπη μορφή τους.

3.Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με οποιαδήποτε δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας διαβιβάζονται με εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας.

Άρθρο 12
Εμπιστευτικότητα δεδομένων

1.Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται ώστε όλα τα ονομαστικά δεδομένα για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αλιευτικές τους δραστηριότητες που λαμβάνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας να χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων.

2.Τα μέρη φροντίζουν ώστε να δημοσιοποιούνται μόνο τα συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ICCAT.

3.Τα δεδομένα που μπορούν να θεωρηθούν εμπιστευτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για την εφαρμογή της συμφωνίας και για σκοπούς διαχείρισης της αλιείας, ελέγχου και επιτήρησης.

4.Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζει η Ένωση, η μεικτή επιτροπή μπορεί να ορίσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις και τα μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016].

Άρθρο 13
Διάρκεια

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται για περίοδο πέντε (5) ετών από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 15, εκτός αν υπάρξει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 14
Καταγγελία

1.Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος πρωτοκόλλου, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει το πρωτόκολλο, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω καταγγελία παράγει αποτελέσματα.

2.Η αποστολή της κοινοποίησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο σηματοδοτεί την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 15
Προσωρινή εφαρμογή

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όροι άσκησης της αλιείας στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Ορισμός της αρμόδιας αρχής

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ως αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε νοείται:

για την ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενη από την αντιπροσωπεία της ΕΕ που είναι αρμόδια για το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε·

για το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: η Διεύθυνση Αλιείας του αρμόδιου για θέματα αλιείας υπουργείου.

2.Αλιευτική ζώνη

Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλιεύουν στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, εκτός από τις ζώνες που προορίζονται για μικρής κλίμακας και ημιβιομηχανική αλιεία.

Οι συντεταγμένες της ΑΟΖ είναι αυτές που κοινοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στις 7 Μαΐου 1998.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της αλιευτικής ζώνης κοινοποιείται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καθυστέρηση.

3.Ζώνες στις οποίες απαγορεύονται η ναυσιπλοΐα και η αλιεία

Απαγορεύεται αδιακρίτως κάθε αλιευτική δραστηριότητα στη ζώνη που προορίζεται για κοινή εκμετάλλευση μεταξύ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Νιγηρίας. Οι συντεταγμένες της εν λόγω ζώνης περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1.

4.Τραπεζικός λογαριασμός

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε κοινοποιεί στην ΕΕ, πριν από την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή των τραπεζικών λογαριασμών στον/στους οποίο/-ους θα πρέπει να καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που βαρύνουν τα αλιευτικά σκάφη στο πλαίσιο της συμφωνίας. Τα οφειλόμενα ποσά των τραπεζικών εμβασμάτων βαρύνουν τους εφοπλιστές.

5.Σημεία επαφής

Τα δύο μέρη ενημερώνονται αμοιβαία για τα αντίστοιχα σημεία επαφής τους που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, ιδίως για θέματα που αφορούν την ανταλλαγή συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια, τις διαδικασίες σχετικά με τις άδειες αλιείας και την εφαρμογή της τομεακής στήριξης.

6.Γλώσσες εργασίας

Τα μέρη συμφωνούν ότι, στο μέτρο του δυνατού, οι γλώσσες εργασίας στις συνεδριάσεις που συγκαλούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου είναι τα πορτογαλικά και τα γαλλικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «άδεια αλιείας» είναι ισοδύναμος με τον όρο «ειδική άδεια αλιείας» που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Τμήμα 1: Εφαρμοστέες διαδικασίες

1.Αναγκαίες προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας αλιείας

Μόνο τα επιλέξιμα σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Για να είναι επιλέξιμο ένα σκάφος, δεν πρέπει να έχει απαγορευθεί στον εφοπλιστή, στον πλοίαρχο και στο ίδιο το σκάφος η αλιευτική δραστηριότητα στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Τα εν λόγω σκάφη πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας έναντι των αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, κατά την έννοια ότι πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις προγενέστερες υποχρεώσεις τους που προέκυψαν από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συν τοις άλλοις, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων.

2.Αίτηση για χορήγηση άδειας αλιείας

Οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, με αντίγραφο στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες δυνάμει της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο σύμφωνα με το έντυπο, του οποίου υπόδειγμα παρατίθεται στο προσάρτημα 2.

Κάθε αίτηση για έκδοση άδειας αλιείας συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

απόδειξη πληρωμής της κατ’ αποκοπή προκαταβολής και των κατ’ αποκοπή εισφορών για τους παρατηρητές για την περίοδο ισχύος της·

πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους, η οποία παρουσιάζει πλευρική άποψη του σκάφους·

αντίγραφο του πιστοποιητικού νηολόγησης του σκάφους·

κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται δυνάμει των εθνικών διατάξεων που ισχύουν ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, όπως κοινοποιήθηκε από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

Η πληρωμή του ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους πραγματοποιείται μέσω του ίδιου λογαριασμού του Δημοσίου που χρησιμοποιείται για την αντιπαροχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τα τέλη συμπεριλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

Τα στοχευόμενα είδη πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια σε κάθε αίτηση έκδοσης άδειας αλιείας.

Η αίτηση έκδοσης άδειας αλιείας μπορεί να περιλαμβάνει κοινοποίηση της πρόθεσης του αιτούντος να προβεί σε μερική αφαίρεση των πτερυγίων των καρχαριών επί του σκάφους, καθώς και σε άλλες εργασίες επί του σκάφους, όπως π.χ. σε εκσπλαχνισμό.

3.Έκδοση της άδειας αλιείας

Οι άδειες αλιείας εκδίδονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του συνόλου των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 2 ανωτέρω, από το αρμόδιο για θέματα αλιείας υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Τα πρωτότυπα διαβιβάζονται στην Ένωση μέσω της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Στην άδεια προσδιορίζονται τα είδη ή οι κατηγορίες των οποίων επιτρέπεται η αλιεία (θυννοειδή, ξιφίες και καρχαρίες που επιτρέπεται να αλιεύονται).

Προκειμένου να μην καθυστερήσει η έναρξη της αλιείας στη ζώνη, αποστέλλεται στους εφοπλιστές αντίγραφο της άδειας αλιείας με ηλεκτρονικά μέσα. Το εν λόγω αντίγραφο μπορεί να χρησιμοποιείται για μέγιστο χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αλιείας. Στο διάστημα αυτό, το αντίγραφο της άδειας θεωρείται ισοδύναμο του πρωτότυπου.

4.Κατ’ εξαίρεση αντικατάσταση της άδειας αλιείας

Η άδεια αλιείας εκδίδεται στο όνομα συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Ωστόσο, με αίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, η άδεια αλιείας ενός σκάφους μπορεί να ανακληθεί και, για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της άδειας, μπορεί να εκδοθεί νέα άδεια αλιείας στο όνομα άλλου σκάφους της ίδιας κατηγορίας, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους.

Ο εφοπλιστής παραδίδει την αρχική άδεια αλιείας στο αρμόδιο για θέματα αλιείας υπουργείο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Η άδεια για το σκάφος αντικατάστασης παράγει αποτελέσματα την εν λόγω ημερομηνία. Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεταβίβαση της άδειας αλιείας και για την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η εν λόγω άδεια.

5.Φύλαξη της άδειας αλιείας επί του σκάφους

Η άδεια αλιείας πρέπει να φυλάσσεται μονίμως επί του σκάφους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 3 του παρόντος τμήματος.

6.Σκάφη υποστήριξης

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από εξέταση από τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας να επικουρούνται από σκάφη υποστήριξης.

Τα σκάφη υποστήριξης δεν επιτρέπεται να φέρουν αλιευτικό εξοπλισμό. Η εν λόγω υποστήριξη δεν μπορεί να περιλαμβάνει ούτε τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα ούτε τη μεταφόρτωση αλιευμάτων.

Τα σκάφη υποστήριξης υπόκεινται στην ίδια διαδικασία όσον αφορά τη διαβίβαση των αιτήσεων χορήγησης άδειας αλιείας με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, εφόσον η διαδικασία εφαρμόζεται στα σκάφη αυτά. Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε καταρτίζει κατάλογο των σκαφών υποστήριξης που διαθέτουν άδεια και τον κοινοποιεί αμέσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα εν λόγω σκάφη υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου τέλους 3 500 EUR, πληρωτέου στο Ταμείο για την Ανάπτυξη της Αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου.

Τμήμα 2: Τέλη και προκαταβολές

1.Οι άδειες αλιείας ισχύουν για περίοδο ενός έτους.

2.Το τέλος για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα παραγαδιάρικα επιφανείας, σε ευρώ για κάθε τόνο αλιευμάτων στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ορίζεται σε 70 EUR για όλη τη διάρκεια ισχύος του πρωτοκόλλου.

3.Οι άδειες αλιείας εκδίδονται μετά την καταβολή των εξής ετήσιων κατ’ αποκοπή τελών:

α)για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι: 9 100 EUR ανά σκάφος, ποσό που ισοδυναμεί με οφειλόμενα τέλη αλίευσης 130 τόνων·

β)για τα παραγαδιάρικα επιφανείας: 3 255 EUR ανά σκάφος, ποσό που ισοδυναμεί με οφειλόμενα τέλη αλίευσης 46,5 τόνων.

Τα τέλη καταβάλλονται μέσω του λογαριασμού του Δημοσίου που χρησιμοποιείται για την καταβολή της αντιπαροχής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) και συνδέεται με την πρόσβαση.

4.Η Ένωση συντάσσει για κάθε σκάφος, με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις αλιευμάτων, κατάσταση εκκαθάρισης των αλιευμάτων και εκκαθάρισης των τελών που οφείλει το εκάστοτε σκάφος για την ετήσια αλιευτική του δραστηριότητα το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Ένωση διαβιβάζει τις εν λόγω τελικές καταστάσεις εκκαθάρισης στις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και στον εφοπλιστή μέσω των κρατών μελών, πριν από τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μπορεί να αμφισβητήσει τις εν λόγω τελικές καταστάσεις εκκαθάρισης βάσει αποδεικτικών στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη διαβουλεύονται, ενδεχομένως στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Αν το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, οι τελικές καταστάσεις εκκαθάρισης θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

5.Αν το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι υψηλότερο από τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπή τέλη για την απόκτηση της άδειας αλιείας, ο εφοπλιστής καταβάλλει το υπόλοιπο στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών, εκτός εάν ο εφοπλιστής αμφισβητήσει το συγκεκριμένο ποσό. Το υπόλοιπο καταβάλλεται στον λογαριασμό του Ταμείου για την Ανάπτυξη της Αλιείας. Ωστόσο, αν το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι χαμηλότερο από τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπή τέλη, το υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Τμήμα 1: Ηλεκτρονικά ημερολόγια αλιείας

1.Ο πλοίαρχος σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και αναφοράς δεδομένων (ERS/ΗΣΚΑ).

2.Σκάφος που δεν είναι εξοπλισμένο με σύστημα ERS δεν επιτρέπεται να εισέλθει στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για να ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα.

3.Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που καταγράφονται στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας. Το ημερολόγιο αλιείας τηρείται σύμφωνα με τα εφαρμοστέα ψηφίσματα και συστάσεις της ICCAT.

4.Ο πλοίαρχος καταγράφει κάθε ημέρα τις εκτιμώμενες ποσότητες κάθε είδους που αλιεύεται και φυλάσσεται στο σκάφος ή απορρίπτεται στη θάλασσα, για κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Οι εκτιμώμενες ποσότητες των ειδών που αλιεύονται ή απορρίπτονται πρέπει να καταγράφονται ανεξάρτητα από το εκάστοτε βάρος τους.

5.Αν δεν ασκείται αλιευτική δραστηριότητα, καταγράφεται η μεσημβρινή θέση του σκάφους.

6.Τα δεδομένα του ημερολογίου αλιείας διαβιβάζονται αυτόματα και σε καθημερινή βάση στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) του κράτους σημαίας. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)τους αριθμούς ταυτοποίησης και το όνομα του αλιευτικού σκάφους·

β)τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) κάθε είδους·

γ)τη σχετική γεωγραφική ζώνη στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι αλιεύσεις·

δ)την ημερομηνία και, κατά περίπτωση, τον χρόνο λήψης των αλιευμάτων·

ε)την ημερομηνία και την ώρα απόπλου και κατάπλου, καθώς και τη διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού·

στ)τον τύπο εργαλείου, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διαστάσεις·

ζ)τις εκτιμώμενες ποσότητες κάθε είδους που φυλάσσονται στο σκάφος, σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό των αλιευμάτων·

η)τις εκτιμώμενες ποσότητες κάθε είδους που απορρίπτονται, σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ή, κατά περίπτωση, τον αριθμό των αλιευμάτων·

7.Το κράτος σημαίας διασφαλίζει την παραλαβή και την καταχώριση των δεδομένων αυτών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων με σκοπό την ασφαλή τους φύλαξη για χρονική περίοδο τουλάχιστον 36 μηνών.

8.Το κράτος σημαίας και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τον εξοπλισμό πληροφορικής και το λογισμικό που απαιτούνται για την αυτόματη διαβίβαση των δεδομένων ERS. Για τη διαβίβαση των δεδομένων ERS πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ανταλλαγές δεδομένων σχετικά με την αλιεία σε τυποποιημένη μορφή. Οι τροποποιήσεις των προτύπων εφαρμόζονται εντός περιόδου έξι (6) μηνών.

9.Το Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ) του κράτους σημαίας διασφαλίζει την αυτόματη διαβίβαση των ημερολογίων αλιείας στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μέσω του συστήματος ERS, σε καθημερινή βάση, και για όσο διάστημα το σκάφος βρίσκεται εντός της αλιευτικής ζώνης, ακόμα και αν τα αλιεύματά του είναι μηδενικά.

10.Οι όροι κοινοποίησης των αλιευμάτων μέσω του ERS, καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ορίζονται στο προσάρτημα 4.

11.Οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε επεξεργάζονται τα δεδομένα των αλιευτικών δραστηριοτήτων των μεμονωμένων σκαφών με εμπιστευτικό και ασφαλή τρόπο.

Τμήμα 2 — Συγκεντρωτικά στοιχεία αλιευμάτων

1.Το κράτος σημαίας παρέχει σε τριμηνιαία βάση τις συγκεντρωτικές ανά μήνα ποσότητες αλιευμάτων που αλιεύονται και απορρίπτονται στη θάλασσα από κάθε σκάφος, με βάση τα δεδομένα που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα είδη που υπάγονται σε σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων δυνάμει του πρωτοκόλλου ή των συστάσεων της ICCAT, οι ποσότητες παρέχονται κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα.

2.Το κράτος σημαίας επαληθεύει τα δεδομένα διασταυρώνοντάς τα με δεδομένα εκφορτώσεων, πώλησης, επιθεώρησης ή παρατήρησης, καθώς και με οποιαδήποτε σχετική πληροφορία έχει περιέλθει σε γνώση των αρχών. Οι επικαιροποιήσεις της βάσης δεδομένων που απαιτούνται μετά το τέλος των εν λόγω επαληθεύσεων εκτελούνται το συντομότερο δυνατό. Κατά τους ελέγχους χρησιμοποιούνται οι γεωγραφικές συντεταγμένες της αλιευτικής ζώνης, όπως ορίζονται σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο.

3.Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, πριν από το τέλος κάθε τριμήνου, συγκεντρωτικά δεδομένα για τα παρελθόντα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, επισημαίνοντας τις ποσότητες των αλιευμάτων ανά αλιευτικό σκάφος, ανά μήνα αλίευσης, καθώς και ανά είδος, όπως προκύπτουν από τη βάση δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα είναι προσωρινά και μεταβάλλονται.

4.Η χώρα εταίρος αναλύει τα δεδομένα και επισημαίνει κάθε σημαντική απόκλιση με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών ημερολογίων αλιείας που παρέχονται μέσω του συστήματος ERS. Τα κράτη σημαίας διενεργούν έρευνες και επικαιροποιούν τα δεδομένα όταν κρίνεται αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Τμήμα 1 : Έλεγχος και επιθεώρηση

Τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα μέτρα και τις συστάσεις που εγκρίνονται από την ICCAT όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία, τις τεχνικές τους προδιαγραφές και όλα τα άλλα τεχνικά μέτρα που ισχύουν για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες και τα αλιεύματά τους.

1.Είσοδος και έξοδος από την αλιευτική ζώνη

Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν αλιευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε κοινοποιούν, πριν από τουλάχιστον τρεις (3) ώρες, στις αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε την πρόθεσή τους να εισέλθουν στην ΑΟΖ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ή να εξέλθουν από αυτή.

Κατά την κοινοποίηση εισόδου στην ΑΟΖ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ή εξόδου από αυτήν, τα σκάφη πρέπει επίσης να κοινοποιούν ταυτόχρονα το στίγμα τους, καθώς και τα αλιεύματα που βρίσκονται ήδη στο σκάφος, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό ταυτοποίησης του FAO· τα εν λόγω αλιεύματα εκφράζονται σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων.

Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ERS ή εναλλακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που κοινοποιείται από τις αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Σκάφος που συλλαμβάνεται να αλιεύει χωρίς να έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή του να εισέλθει στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε θεωρείται σκάφος χωρίς άδεια αλιείας και υφίσταται τις συνέπειες που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

2.Διαδικασίες επιθεώρησης

Η επιθεώρηση εν πλω, εντός λιμένα ή σε αγκυροβόλια εντός της αλιευτικής ζώνης του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας, εκτελείται από επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε οι οποίοι αναγνωρίζονται σαφώς ως επιθεωρητές αλιείας και χρησιμοποιούν σκάφη που βρίσκονται στην υπηρεσία των αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Πριν από την επιβίβασή τους, οι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε προειδοποιούν το σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απόφασή τους να προβούν σε επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διεξάγεται από δύο επιθεωρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι οφείλουν να επιδείξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και της ιδιότητάς τους ως επιθεωρητών πριν από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

Οι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε παραμένουν στο σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διενεργείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος τόσο για το σκάφος όσο και για την αλιευτική του δραστηριότητα και το φορτίο του.

Οι εικόνες (φωτογραφίες ή βίντεο) που λαμβάνονται κατά τις επιθεωρήσεις προορίζονται για τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας. Οι εν λόγω εικόνες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εθνική νομοθεσία.

Ο πλοίαρχος του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνει την επιβίβαση στο σκάφος και το έργο των επιθεωρητών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, οι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης. Ο πλοίαρχος του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το δικαίωμα να προσθέσει τις παρατηρήσεις του στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή που συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης από τον πλοίαρχο δεν θίγει το δικαίωμα υπεράσπισης του εφοπλιστή στο πλαίσιο ενδεχόμενης διαδικασίας παράβασης. Ο πλοίαρχος του σκάφους συνεργάζεται κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιθεώρησης. Αν αρνηθεί να υπογράψει το έγγραφο, πρέπει να διευκρινίσει τους λόγους της άρνησης εγγράφως, ενώ ο επιθεωρητής σημειώνει την ένδειξη «άρνηση υπογραφής». Οι επιθεωρητές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν αποβιβαστούν από το σκάφος. Οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων τόσο για τις επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν όσο και για τις παραβάσεις που ενδεχομένως εντοπίστηκαν και, στη συνέχεια, διαβιβάζουν την έκθεση επιθεώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά περίπτωση, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών το πολύ από την επιστροφή του επιθεωρητή στον λιμένα, αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίγραφο της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης που προκύπτει από τη διαδικασία.

3.Εργασίες που επιτρέπονται επί του σκάφους

Στις άδειες αλιείας που εκδίδονται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε αναφέρονται οι εργασίες που επιτρέπονται επί του σκάφους, όπως ο εκσπλαχνισμός και η μερική αφαίρεση των πτερυγίων των καρχαριών.

4.Μεταφορτώσεις και εκφορτώσεις

Κάθε σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί αλιευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και διενεργεί μεταφόρτωση στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε πρέπει να διεκπεραιώνει την εν λόγω διαδικασία σε αγκυροβόλια των λιμένων Fernão Dias, Neves και Ana Chaves.

Οι εφοπλιστές των εν λόγω σκαφών, ή οι αντιπρόσωποί τους, αν επιθυμούν να προβούν σε εκφόρτωση ή μεταφόρτωση, πρέπει να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες εκ των προτέρων τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιούν τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση,

β)το όνομα του πλοίου μεταφοράς,

γ)την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να μεταφορτωθεί ή να εκφορτωθεί,

δ)την ημέρα της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης,

ε)τον προορισμό των αλιευμάτων που μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται.

Οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μέσω του συστήματος ERS ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η μεταφόρτωση εν πλω απαγορεύεται.

Οι πλοίαρχοι των σκαφών διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τις δηλώσεις αλιευμάτων και ενημερώνουν ότι προτίθενται είτε να συνεχίσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες είτε να εξέλθουν από τα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Απαγορεύεται κάθε μεταφόρτωση ή εκφόρτωση αλιευμάτων που δεν καλύπτεται από τα προαναφερθέντα σημεία στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Οι παραβάτες της συγκεκριμένης διάταξης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Τμήμα 2: Δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)

Κάθε σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών, εφεξής καλούμενο σύστημα VMS (Vessel Monitoring System - VMS).

Απαγορεύεται η μετακίνηση, η αποσύνδεση, η καταστροφή, η πρόκληση βλάβης, η διακοπή της λειτουργίας του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης μέσω δορυφορικών επικοινωνιών που είναι εγκατεστημένο επί του σκάφους για τη διαβίβαση των δεδομένων ή η σκόπιμη αλλοίωση, εκτροπή ή παραποίηση των δεδομένων που εκπέμπονται ή καταγράφονται από το εν λόγω σύστημα.

Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοποιούν αυτόματα και συνεχώς το στίγμα τους, τουλάχιστον ανά ώρα αν πρόκειται για γρι-γρι και τουλάχιστον ανά δύο (2) ώρες αν πρόκειται για όλα τα άλλα σκάφη, στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας τους. Η εν λόγω συχνότητα μπορεί να αυξηθεί στο πλαίσιο μέτρων διερεύνησης των δραστηριοτήτων ενός σκάφους.

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διασφαλίζει την αυτόματη διάθεση των γεωγραφικών στιγμάτων μέσω του VMS για όσο χρονικό διάστημα το σκάφος βρίσκεται εντός της αλιευτικής ζώνης.

Κάθε μήνυμα στίγματος πρέπει να περιέχει:

α)τα στοιχεία ταυτοποίησης του σκάφους·

β)το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγμα του σκάφους (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος), με σφάλμα στίγματος κατώτερο των 500 μέτρων και διάστημα εμπιστοσύνης 99 %·

γ)την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής του στίγματος·

δ)την ταχύτητα και την πορεία του σκάφους.

Οι όροι κοινοποίησης των γεωγραφικών στιγμάτων των σκαφών μέσω του VMS, καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ορίζονται στο προσάρτημα 5.

Τα ΚΠΑ επικοινωνούν μεταξύ τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των σκαφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ

1.Αριθμός ναυτικών προς ναυτολόγηση:

Κατά τη διάρκεια της άσκησης της αλιευτικής τους δραστηριότητας στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να ναυτολογούν ναυτικούς από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με βάση τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

α)όσον αφορά τον στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, κατά το πρώτο έτος του πρωτοκόλλου συνολικά έξι (6) ναυτικούς για το σύνολο του στόλου, κατά το δεύτερο έτος του πρωτοκόλλου συνολικά οκτώ (8) ναυτικούς και κατά τα τρία τελευταία έτη του πρωτοκόλλου συνολικά δέκα (10) ναυτικούς ανά έτος·

β)όσον αφορά τον στόλο των παραγαδιάρικων επιφανείας, συνολικά δύο (2) ναυτικούς ανά έτος για το σύνολο του στόλου.

2.Η εν λόγω υποχρέωση ναυτολόγησης ισχύει υπό τον όρο ότι οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και, στη συνέχεια, τον Ιανουάριο κάθε έτους, κατάλογο ικανών και καταρτισμένων ναυτικών. Οι εφοπλιστές προσλαμβάνουν τους ναυτικούς από αυτόν τον κατάλογο.

3.Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ναυτικοί του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 6.

4.Ο εφοπλιστής ή ο αντιπρόσωπός του κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τα ονοματεπώνυμα των ναυτικών που ναυτολογήθηκαν στο συγκεκριμένο σκάφος, δηλώνοντας τα στοιχεία εγγραφής τους στο ναυτολόγιο.

5.Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται σε σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύουν ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η απαγόρευση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

6.Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στο υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Αλιείας και στους υπογράφοντες τις εν λόγω συμβάσεις, συνάπτονται μεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και των ναυτικών και/ή των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ή των αντιπροσώπων τους. Οι συμβάσεις αυτές εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης έναντι θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

7.Ο μισθός των ναυτικών βαρύνει τους εφοπλιστές. Ο μισθός καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των εφοπλιστών ή των αντιπροσώπων τους και των ναυτικών και/ή των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ή των αντιπροσώπων τους. Ωστόσο, οι αποδοχές των ναυτικών δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από εκείνες που ισχύουν για τα πληρώματα των χωρών τους, και πάντως όχι κατώτερες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

8.Κάθε ναυτικός που προσλαμβάνεται από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του ορισθέντος σκάφους την παραμονή της ημέρας που προτείνεται για τη ναυτολόγησή του. Αν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα ναυτολόγησης ή αν ο ναυτικός δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

9.Αν για εξαιρετικούς λόγους που τεκμηριώνονται από τους εφοπλιστές, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε θέση να ναυτολογήσουν τον αριθμό των ναυτικών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε που προβλέπεται στο σημείο 1, πρέπει να καταβάλλουν κατ’ αποκοπή ποσό 20 EUR για κάθε ναυτικό που δεν ναυτολογήθηκε και για κάθε ημέρα παρουσίας στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Η μεικτή επιτροπή προβαίνει σε τακτικό απολογισμό της ναυτολόγησης των ναυτικών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

1.Παρατήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων

Εν αναμονή της εφαρμογής του συστήματος περιφερειακών παρατηρητών, τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο πλαίσιο της συμφωνίας επιβιβάζουν, αντί των περιφερειακών παρατηρητών, παρατηρητές που ορίζονται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

2.Ορισμός σκαφών και παρατηρητών

Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν αλιευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε επιβιβάζουν τους παρατηρητές που ορίζονται από το Υπουργείο Αλιείας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, υπό τους όρους που ακολουθούν:

α)μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν την επιβίβαση στο σκάφος παρατηρητή που έχει ορισθεί από την αρμόδια αρχή και έχει ως αποστολή τον έλεγχο των αλιευμάτων που αλιεύονται στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε·

β)οι αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε καταρτίζουν κατάλογο των σκαφών που ορίζονται για την επιβίβαση παρατηρητή, καθώς και κατάλογο των παρατηρητών που ορίζονται προς επιβίβαση. Οι κατάλογοι αυτοί επικαιροποιούνται. Κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις καταρτιστούν και, στη συνέχεια, ανά τρεις (3) μήνες όσον αφορά την ενδεχόμενη επικαιροποίησή τους·

γ)οι αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ενδιαφερόμενους εφοπλιστές, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο σκάφος τη στιγμή έκδοσης της άδειας αλιείας ή το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή·

δ)ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή στο σκάφος καλύπτει μία αλιευτική εξόρμηση. Ωστόσο, μετά από ρητό αίτημα των αρμόδιων αρχών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η εν λόγω επιβίβαση μπορεί να διαρκέσει περισσότερες εξορμήσεις ανάλογα με τη μέση διάρκεια των προβλεπόμενων εξορμήσεων συγκεκριμένου σκάφους. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται από την αρμόδια αρχή κατά την ανακοίνωση του ονόματος του παρατηρητή που έχει οριστεί να επιβιβαστεί στο εν λόγω σκάφος.

3.Όροι επιβίβασης και αποβίβασης

α)Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή ορίζονται κοινή συναινέσει από τον εφοπλιστή ή τον αντιπρόσωπό του και την αρμόδια αρχή.

β)Η επιβίβαση και η αποβίβαση του παρατηρητή γίνεται στον λιμένα που επιλέγει ο εφοπλιστής. Η επιβίβαση πραγματοποιείται κατά την έναρξη της πρώτης αλιευτικής εξόρμησης στα αλιευτικά ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μετά την κοινοποίηση του καταλόγου των ορισθέντων σκαφών.

γ)Οι ενδιαφερόμενοι εφοπλιστές κοινοποιούν εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων και με προειδοποίηση δέκα (10) ημερών τις ημερομηνίες και τους λιμένες της υποπεριοχής στους οποίους προβλέπεται η επιβίβαση και η αποβίβαση των παρατηρητών.

δ)Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε χώρα εκτός του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τα έξοδα ταξιδιού του βαρύνουν τον εφοπλιστή. Αν σκάφος στο οποίο επιβαίνει παρατηρητής εξέλθει από την αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, λαμβάνονται όλα τα μέτρα διασφάλισης του επαναπατρισμού του παρατηρητή το συντομότερο δυνατόν και με έξοδα του εφοπλιστή.

ε)Αν ο παρατηρητής απουσιάζει από τον συμφωνημένο τόπο και κατά τη συμφωνημένη ώρα και δεν εμφανιστεί τις επόμενες δώδεκα (12) ώρες, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτομάτως από την υποχρέωσή του να επιβιβάσει τον εν λόγω παρατηρητή.

στ)Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του για να εξασφαλίσει τη σωματική και ηθική ακεραιότητα του παρατηρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

ζ)Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο πλοίαρχος επιτρέπει την πρόσβαση του παρατηρητή στα μέσα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του, στα έγγραφα που συνδέονται ευθέως με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, συμπεριλαμβανομένου κυρίως του ημερολογίου αλιείας και του βιβλίου ναυσιπλοΐας, καθώς και στους χώρους του σκάφους που είναι αναγκαίοι για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των καθηκόντων του.

η)Ο εφοπλιστής εξασφαλίζει με έξοδά του την ενδιαίτηση και τη σίτιση των παρατηρητών υπό τις συνθήκες που δικαιούνται οι αξιωματικοί, λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών δυνατοτήτων του σκάφους.

θ)Ο μισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

4.Κατ’ αποκοπή χρηματική συνεισφορά

Προκειμένου να συνεισφέρει στα έξοδα εφαρμογής που συνδέονται με την τοποθέτηση των παρατηρητών, ο εφοπλιστής καταβάλλει τη στιγμή της κατ’ αποκοπή προκαταβολής ποσό ύψους 250 EUR ανά έτος και ανά σκάφος στον ίδιο λογαριασμό με τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τις κατ’ αποκοπή προκαταβολές.

5.Καθήκοντα του παρατηρητή

Ο παρατηρητής αντιμετωπίζεται στο σκάφος ως αξιωματικός. Όταν το σκάφος ασκεί αλιευτική δραστηριότητα στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ο παρατηρητής εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)παρατηρεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών·

β)επαληθεύει το στίγμα των σκαφών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες·

γ)καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

δ)επαληθεύει τα δεδομένα αλιευμάτων που αλιεύονται στα αλιευτικά ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας·

ε)επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τον όγκο των εμπορεύσιμων ειδών ιχθύων που απορρίπτονται·

στ)κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα αλιευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που βρίσκονται στο σκάφος.

6.Υποχρεώσεις του παρατηρητή

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σκάφος, ο παρατηρητής:

α)λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι συνθήκες επιβίβασής του καθώς και η παρουσία του στο σκάφος να μη διακόπτουν ούτε να παρεμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες·

β)προσέχει τα υλικά και τον εξοπλισμό του σκάφους και λαμβάνει υπόψη τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο εκάστοτε σκάφος·

γ)στο τέλος της περιόδου παρατήρησης και πριν αποβιβαστεί από το σκάφος, ο παρατηρητής συντάσσει έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με αντίγραφο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπογράφει την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου, ο οποίος μπορεί να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν όλες οι παρατηρήσεις τις οποίες θεωρεί χρήσιμες, ακολουθούμενες από την υπογραφή του. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον πλοίαρχο του σκάφους κατά την αποβίβαση του παρατηρητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1.Χειρισμός των παραβάσεων

Κάθε παράβαση που διαπράττεται από σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος πρέπει να αναφέρεται σε έκθεση βεβαίωσης παράβασης, η οποία διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κράτος σημαίας το συντομότερο δυνατό.

2.Παύση δραστηριοτήτων σκάφους / εκτροπή – Ενημερωτική συνάντηση

α)Αν η κείμενη νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε το προβλέπει για την καταγγελλόμενη παράβαση, κάθε σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποπίπτει σε παράβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παύσει την αλιευτική του δραστηριότητα και, σε περίπτωση που το σκάφος είναι εν πλω, να επιστρέψει σε λιμένα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

β)Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το πολύ, κάθε παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια αλιείας. Η εν λόγω κοινοποίηση συνοδεύεται από στοιχεία που αποδεικνύουν την καταγγελλόμενη παράβαση.

γ)Πριν από οποιαδήποτε λήψη μέτρων κατά του σκάφους, του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του φορτίου, εκτός των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των αποδεικτικών στοιχείων, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε συγκαλεί, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους, ενημερωτική συνάντηση για να διευκρινιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους και να γνωστοποιηθεί τυχόν επιβολή κυρώσεων. Στην εν λόγω ενημερωτική συνάντηση μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος του κράτους σημαίας του σκάφους.

3.Επιβολή ποινών για τις παραβάσεις – διαδικασία συμβιβασμού

α)Η επιβολή ποινών για καταγγελλόμενη παράβαση καθορίζεται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

β)Όταν ο διακανονισμός της παράβασης προϋποθέτει την κίνηση δικαστικής διαδικασίας, πριν από την κίνηση της εν λόγω διαδικασίας, και εφόσον η παράβαση δεν συνιστά εγκληματική πράξη, δρομολογείται διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των όρων και του επιπέδου της ποινής. Στην εν λόγω διαδικασία συμβιβασμού μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του κράτους σημαίας του σκάφους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία συμβιβασμού ολοκληρώνεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά την κοινοποίηση της παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους.

4.Δικαστική διαδικασία – τραπεζική εγγύηση

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας συμβιβασμού και παραπομπής της παράβασης ενώπιον αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής του σκάφους που έχει διαπράξει παράβαση καταθέτει τραπεζική εγγύηση σε τράπεζα που υποδεικνύει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, της οποίας το ύψος καθορίζεται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με την παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους, το εκτιμώμενο πρόστιμο και τυχόν αντισταθμιστική αποζημίωση. Η τραπεζική εγγύηση παραμένει δεσμευμένη μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η τραπεζική εγγύηση αποδεσμεύεται και επιστρέφεται αμέσως στον εφοπλιστή μετά την έκδοση της απόφασης:

α)στο ακέραιο, σε περίπτωση που δεν επιβάλλεται ποινή·

β)στο ύψος του υπολοίπου, εφόσον η ποινή συνεπάγεται πρόστιμο κατώτερο από το ύψος της τραπεζικής εγγύησης.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα αποτελέσματα της δικαστικής διαδικασίας εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έκδοση της απόφασης.

5.Αποδέσμευση του σκάφους και του πληρώματος

Τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμά του επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τον λιμένα μόλις διευθετηθεί το θέμα της ποινής που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συμβιβασμού ή μόλις καταβληθεί η τραπεζική εγγύηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προσάρτημα 1    Γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης που εκμεταλλεύονται από κοινού το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Νιγηρία

Προσάρτημα 2    Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας σε αλιευτικό σκάφος ή σκάφος υποστήριξης

Προσάρτημα 3    Τεχνικό δελτίο

Προσάρτημα 4    Εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και αναφοράς αλιευτικών δραστηριοτήτων (σύστημα ERS)

Προσάρτημα 5    Σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)

Προσάρτημα 6    Απαιτούμενα προσόντα για την απασχόληση ναυτικών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σε γρι-γρι και παραγαδιάρικα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠροσάρτημα 1
Γεωγραφικές συντεταγμένες της ζώνης που εκμεταλλεύονται από κοινού το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Νιγηρία

Γεωγραφικό πλάτος    Γεωγραφικό μήκος

(μοίρες, πρώτα λεπτά, δεύτερα λεπτά)

03 02 22 Β    07 07 31 Α

02 50 00 Β    07 25 52 Α

02 42 38 Β    07 36 25 Α

02 20 59 Β    06 52 45 Α

01 40 12 Β    05 57 54 Α

01 09 17 Β    04 51 38 Α

01 13 15 Β    04 41 27 Α

01 21 29 Β    04 24 14 Α

01 31 39 Β    04 06 55 Α

01 42 50 Β    03 50 23 Α

01 55 18 Β    03 34 33 Α

01 58 53 Β    03 53 40 Α

02 02 59 Β    04 15 11 Α

02 05 10 Β    04 24 56 Α

02 10 44 Β    04 47 58 Α

02 15 53 Β    05 06 03 Α

02 19 30 Β    05 17 11 Α

02 22 49 Β    05 26 57 Α

02 26 21 Β    05 36 20 Α

02 30 08 Β    05 45 22 Α

02 33 37 Β    05 52 58 Α

02 36 38 Β    05 59 00 Α

02 45 18 Β    06 15 57 Α

02 50 18 Β    06 26 41 Α

02 51 29 Β    06 29 27 Α

02 52 23 Β    06 31 46 Α

02 54 46 Β    06 38 07 Α

03 00 24 Β    06 56 58 Α

03 01 19 Β    07 01 07 Α

03 01 27 Β    07 01 46 Α

03 01 44 Β    07 03 07 Α

03 02 22 Β    07 07 31 ΑΠροσάρτημα 2
Έντυπο αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ Ή ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

- ΑΙΤΩΝ:

1.Ονοματεπώνυμο του εφοπλιστή:…………………    Ιθαγένεια:        

2.Ονομασία της ένωσης ή oνοματεπώνυμο του αντιπροσώπου του εφοπλιστή:        

…………………………………………………………………..

3.Διεύθυνση της ένωσης ή του αντιπροσώπου του εφοπλιστή:    

………………………………………………………………..

4.Τηλ:        

5.Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:        

6.Ονοματεπώνυμο του πλοιάρχου:…………………..    Ιθαγένεια:        

7.Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του ναυτικού πράκτορα στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (κατά περίπτωση):    

…………………………………………………………………………………..

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

8.Όνομα του σκάφους:……………………………………………….    

9.Χώρα σημαίας:……………………………………….    

10.Προηγούμενη σημαία (εφόσον υπάρχει):    …………………………..

11.Ημερομηνία υπαγωγής του σκάφους στην τρέχουσα σημαία:………………………..    

12.Εξωτερικός αριθμός νηολογίου:…………………………    

13.Λιμένας νηολόγησης:………………..    Κωδικός αναγνώρισης θαλάσσιας κινητής υπηρεσίας (MMSI/Maritime Mobile Service Identifier): ………….    

14.Αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO):…………    Αριθμός Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT ):    …………….

15.Έτος και τόπος ναυπήγησης:……………………………………….    

16.Διακριτικό κλήσης ασυρμάτου:…………    Συχνότητα κλήσης ασυρμάτου:……….    

17.Υλικό κατασκευής κύτους:    □ χάλυβας    □ ξύλο     □ πολυεστέρας    □ άλλο

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

18.Μήκος (ολικό):…………………………    Πλάτος: ……….    

19.Χωρητικότητα (εκφραζόμενη σε GT): …………………………….

20.Ισχύς της κύριας μηχανής σε KW:……    Μάρκα:……..    Τύπος:……….

21.Τύπος σκάφους:………    Κατηγορία αλιείας: …………

22.Αλιευτικά εργαλεία:……………………………………………………    

23.Ζώνες αλιείας:…………………………………….……….    

24.Στοχευόμενα είδη: □ θυννοειδή □ ξιφίες και ξιφοφόροι □ καρχαρίες που επιτρέπεται να αλιεύονται    

25.Παρεμπίπτοντα είδη: □ θυννοειδή □ ξιφίες και ξιφοφόροι □ καρχαρίες που επιτρέπεται να αλιεύονται

26.Προγραμματισμένες εργασίες μεταποίησης επί του σκάφους: □ εκσπλαχνισμός □ μερική αφαίρεση των πτερυγίων

27.    □ άλλο, να διευκρινιστεί:.......................

28.Συνολικός αριθμός μελών πληρώματος:………………………………..    

29.Μέθοδος συντήρησης αλιευμάτων επί του σκάφους: □ νωπά    □ ψύξη    □ μεικτή συντήρηση    □ κατάψυξη

30.Ικανότητα κατάψυξης ανά εικοσιτετράωρο (σε τόνους) ………………    

31.Χωρητικότητα αμπαριών:……………………    Αριθμός:………………………    

(Τόπος)    (Ημερομηνία)        

Υπογραφή του αιτούντοςΠροσάρτημα 3
Τεχνικό δελτίο


Θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης και παραγαδιάρικα επιφανείας

1.Απαγορευμένα είδη

Σύμφωνα με τη σύμβαση για τα αποδημητικά είδη και τα ψηφίσματα της ICCAT, απαγορεύεται η αλιεία του γιγαντιαίου διαβολόψαρου (Manta birostris), του καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus), του λευκού καρχαρία (Carcharodon carcharías), του αλεπόσκυλου μεγαλομάτη (Alopias superciliosus), της ζύγαινας της οικογένειας Sphyrnidae (εκτός της ζύγαινας tiburo), του ωκεάνιου καρχαρία (Carcharhinus longimanus) και του λείου καρχαρία (Carcharhinus falciformis). Επιπλέον, απαγορεύεται η αλιεία του φαλαινοκαρχαρία (Rhincodon typus).

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (κανονισμός αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003) απαγορεύεται η αφαίρεση των πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση των πτερυγίων καρχαρία. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, για να διευκολυνθεί η αποθήκευση επί του σκάφους, τα πτερύγια καρχαρία επιτρέπεται να είναι μερικώς τετμημένα και διπλωμένα επί του σφαγίου, δεν αφαιρούνται όμως από το σφάγιο πριν από την εκφόρτωση.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της ICCAT, τα μέρη προσπαθούν να περιορίσουν τις τυχαίες επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες χελώνες και στα θαλάσσια πτηνά, λαμβάνοντας μέτρα για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των ειδών που αλιεύονται κατά λάθος.

ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ

(1)Επιτρεπόμενα εργαλεία: γρι γρι·

(2)Στοχευόμενα είδη: κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares), μεγαλόφθαλμος τόνος (Thunnus obesus), παλαμίδα (Katsuwonus pelamis

(3)Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: τήρηση των συστάσεων της ICCAT και του FAO.

ΠΑΡΑΓΑΔΙΑΡΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(1)Επιτρεπόμενα εργαλεία: παραγάδι επιφανείας·

(2)Στοχευόμενα είδη: ξιφίας (Xiphias gladius), γαλάζιος καρχαρίας (Prionace glauca), κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares), μεγαλόφθαλμος τόνος(Thunnus obesus

(3)Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: τήρηση των συστάσεων της ICCAT και του FAO.

2.Τέλη εφοπλιστών — αριθμός σκαφών:

Πρόσθετα τέλη ανά τόνο αλιευμάτων

70 EUR/τόνο για όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου

Ετήσιο κατ’ αποκοπή τέλος

Για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι: 9 100 EUR

Για τα παραγαδιάρικα επιφανείας: 3 255 EUR

Κατ’ αποκοπή τέλος παρατηρητών

250 EUR/σκάφος/έτος

Τέλος για σκάφος υποστήριξης

3 500 EUR/σκάφος/έτος

Αριθμός σκαφών

28 θυνναλιευτικά γρι-γρι

με αλιευτική άδεια

6 παραγαδιάρικα επιφανείας

Προσάρτημα 4
Εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και αναφοράς αλιευτικών δραστηριοτήτων (σύστημα ERS)

1.Κοινοποιήσεις μέσω του ERS

(1)Το κράτος σημαίας και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ορίζουν από έναν ανταποκριτή ERS, ο οποίος ενεργεί ως σημείο επαφής για τα ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Το κράτος σημαίας και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ανταλλάσσουν τα στοιχεία των ανταποκριτών ERS που έχουν ορίσει και, ενδεχομένως, επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση τις εν λόγω πληροφορίες.

(2)Τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται από το σκάφος στο κράτος σημαίας του, το οποίο διασφαλίζει την αυτόματη διάθεσή τους στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

(3)Τα δεδομένα παρέχονται σε μορφότυπο UN/CEFACT και μεταφέρονται μέσω του δικτύου FLUX, το οποίο διατίθεται για τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(4)Ωστόσο, τα μέρη μπορούν να ορίσουν από κοινού μεταβατική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω του συστήματος DEH (Data Exchange Highway) σε μορφότυπο EU-ERS (έκδοση 3.1).

(5)Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αυτομάτως και χωρίς καθυστέρηση τα στιγμιαία μηνύματα (COE, COX, PNO) που προέρχονται από το σκάφος στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Τα άλλα είδη μηνυμάτων διαβιβάζονται επίσης αυτομάτως μία φορά την ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να χρησιμοποιείται στην πράξη το μορφότυπο UN-CEFACT ή, έως ότου συμβεί αυτό, διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται αυτόματα στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας μέσω του κεντρικού κόμβου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την εφαρμογή στην πράξη του νέου μορφότυπου, ο τελευταίος αυτός τρόπος διαβίβασης θα αφορά αποκλειστικά και μόνο ειδικά αιτήματα για ιστορικά δεδομένα.

(6)Το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε επιβεβαιώνει την παραλαβή των στιγμιαίων δεδομένων ERS που του έχουν αποσταλεί, με απαντητικό μήνυμα βεβαίωσης παραλαβής, με το οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του ληφθέντος μηνύματος. Δεν διαβιβάζεται μήνυμα βεβαίωσης παραλαβής για τα δεδομένα που λαμβάνει το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ως απάντηση σε αίτημα που έχει υποβληθεί από το ίδιο. Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χειρίζεται ως εμπιστευτικά όλα τα δεδομένα του ERS.

2.Βλάβη του συστήματος ηλεκτρονικής διαβίβασης που βρίσκεται στο σκάφος ή του συστήματος επικοινωνίας

(1)Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνονται αμοιβαία χωρίς καθυστέρηση για οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να αλλοιώσει τη διαβίβαση των δεδομένων του ERS από ένα ή περισσότερα σκάφη.

(2)Αν το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε δεν λάβει τα δεδομένα που πρέπει να διαβιβαστούν από ένα σκάφος, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το ΚΠΑ του κράτους σημαίας. Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διερευνά το συντομότερο δυνατό τις αιτίες της μη παραλαβής των δεδομένων του ERS και ενημερώνει το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για το αποτέλεσμα των εν λόγω ερευνών.

(3)Αν παρουσιαστεί βλάβη κατά τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του σκάφους και του ΚΠΑ του κράτους σημαίας, το κράτος σημαίας ενημερώνει άμεσα τον πλοίαρχο ή τον φορέα εκμετάλλευσης του σκάφους ή, ελλείψει αυτού, τον αντιπρόσωπό του. Μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, ο πλοίαρχος του σκάφους διαβιβάζει τα δεδομένα που λείπουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας με κάθε κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό μέσο κάθε ημέρα και το αργότερο μέχρι τις 00:00.

(4)Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος διαβίβασης που είναι εγκατεστημένο στο σκάφος, ο πλοίαρχος ή ο φορέας εκμετάλλευσης του σκάφους μεριμνά για την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του συστήματος ERS εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην αλιευτική ζώνη και πρέπει να αποχωρήσει ή να καταπλεύσει σε λιμένα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Το σκάφος επιτρέπεται να αποπλεύσει από αυτόν τον λιμένα ή να επιστρέψει στην αλιευτική ζώνη μόνο αν το ΚΠΑ του κράτους σημαίας του διαπιστώσει ότι το σύστημα ERS λειτουργεί πάλι κανονικά.

(5)Αν η μη παραλαβή των δεδομένων του ERS από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε οφείλεται σε δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, το ενδιαφερόμενο μέρος λαμβάνει άμεσα κάθε μέτρο για τη διόρθωση της εν λόγω δυσλειτουργίας το συντομότερο δυνατό. Η επίλυση του προβλήματος κοινοποιείται αμέσως στο άλλο μέρος.

(6)Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας αποστέλλει στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ανά 24 ώρες, με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το σύνολο των δεδομένων ERS που έλαβε από το κράτος σημαίας μετά την τελευταία διαβίβαση δεδομένων. Η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμόζεται κατόπιν αιτήματος του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης που διαρκούν πάνω από είκοσι τέσσερις (24) ώρες και επηρεάζουν τα συστήματα που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει τις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, ώστε να μην θεωρούν ότι τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αθετούν την υποχρέωση που υπέχουν να διαβιβάζουν τα οικεία δεδομένα του ERS. Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας μεριμνά για την εισαγωγή των δεδομένων που λείπουν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την οποία τηρεί σύμφωνα με το σημείο 1 του προσαρτήματος 5.

3.Εναλλακτικά μέσα κοινοποίησης

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε που πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας των συστημάτων κοινοποίησης ERS/VMS κοινοποιείται πριν από την εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να χρησιμοποιείται για:

τις κοινοποιήσεις εισόδου, εξόδου και αλιευμάτων που βρίσκονται επί του σκάφους κατά την είσοδο και έξοδο·

τις κοινοποιήσεις εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης, και τις κοινοποιήσεις αλιευμάτων που έχουν μεταφορτωθεί, εκφορτωθεί ή παραμένουν στο σκάφος·

τις διαβιβάσεις των δεδομένων του ERS και του VMS που υποκαθιστούν προσωρινά το σύστημα κοινοποίησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του.Προσάρτημα 5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ (VMS)

1.Μηνύματα στίγματος των σκαφών — σύστημα VMS

Το πρώτο στίγμα που καταγράφεται μετά την είσοδο στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε λαμβάνει τον κωδικό «ENT». Όλα τα επόμενα στίγματα λαμβάνουν τον κωδικό «POS», πλην του πρώτου στίγματος που καταγράφεται μετά την έξοδο από την αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, το οποίο λαμβάνει τον κωδικό «EXI».

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας εξασφαλίζει την αυτόματη επεξεργασία και, κατά περίπτωση, την ηλεκτρονική διαβίβαση των μηνυμάτων στίγματος. Τα μηνύματα στίγματος καταγράφονται με ασφαλή τρόπο και φυλάσσονται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

2.Διαβίβαση από το σκάφος σε περίπτωση βλάβης του συστήματος VMS

Ο πλοίαρχος οφείλει να μεριμνά ώστε το σύστημα VMS του σκάφους του να λειτουργεί άψογα ανά πάσα στιγμή και τα μηνύματα στίγματος να διαβιβάζονται ορθά στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας.

Σε περίπτωση βλάβης, το σύστημα VMS του σκάφους επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Τα σκάφη που αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε με ελαττωματικό σύστημα VMS διαβιβάζουν τα οικεία μηνύματα στίγματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ασύρματο ή τηλεομοιοτυπία στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας, τουλάχιστον ανά τετράωρο, παρέχοντας όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες.

3.Ασφαλής κοινοποίηση των μηνυμάτων στίγματος στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αυτομάτως στο ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τα μηνύματα στίγματος των σχετικών σκαφών. Τα ΚΠΑ του κράτους σημαίας και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ανταλλάσσουν τις οικείες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας και αλληλοενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των εν λόγω διευθύνσεων.

Η διαβίβαση των μηνυμάτων στίγματος μεταξύ των ΚΠΑ του κράτους σημαίας και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε διενεργείται ηλεκτρονικά με ασφαλές σύστημα επικοινωνίας.

Το ΚΠΑ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την Ένωση για κάθε διακοπή στην παραλαβή διαδοχικών μηνυμάτων στίγματος από σκάφος που διαθέτει άδεια αλιείας, όταν το συγκεκριμένο σκάφος δεν έχει κοινοποιήσει την έξοδό του από την αλιευτική ζώνη.

4.Δυσλειτουργία του συστήματος επικοινωνίας

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μεριμνά για τη συμβατότητα του ηλεκτρονικού του εξοπλισμού με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του ΚΠΑ του κράτους σημαίας και ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Ένωση για οποιαδήποτε δυσλειτουργία στην επικοινωνία και παραλαβή των μηνυμάτων στίγματος, ώστε να επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Τυχόν διαφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

Ο πλοίαρχος θεωρείται υπεύθυνος για οιαδήποτε αποδεδειγμένη επέμβαση στο σύστημα VMS του σκάφους, η οποία έχει ως στόχο να επηρεαστεί η λειτουργία του ή να παραποιηθούν τα μηνύματα στίγματος. Τυχόν παραβάσεις επισύρουν τις ποινές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

5.Αναθεώρηση της συχνότητας αποστολής των μηνυμάτων στίγματος

Βασιζόμενο σε αποδεικτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν παράβαση, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μπορεί να ζητήσει από το ΚΠΑ του κράτους σημαίας, με αντίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μειώσει τη συχνότητα αποστολής των μηνυμάτων στίγματος σκάφους στα τριάντα (30) λεπτά για καθορισμένη περίοδο έρευνας. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να διαβιβάζονται από το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε στο ΚΠΑ του κράτους σημαίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΠΑ του κράτους σημαίας αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε τα μηνύματα στίγματος με βάση τη νέα συχνότητα αποστολής.

Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου έρευνας, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει το ΚΠΑ του κράτους σημαίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενδεχόμενη συνέχεια που θα δοθεί στην έρευνα.

6.Κοινοποίηση των μηνυμάτων VMS στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Ο κωδικός «ER» ακολουθούμενος από διπλή πλάγια γραμμή (//) δηλώνει το τέλος του μηνύματος.

Δεδομένο

Κωδικός

Υποχρεωτικό/

Προαιρετικό

Περιεχόμενο

Έναρξη καταχώρισης

SR

0

Στοιχεία του συστήματος που δηλώνουν την έναρξη της καταχώρισης

Παραλήπτης

AD

0

Στοιχεία του μηνύματος — Παραλήπτης, τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Αποστολέας

FR

0

Στοιχεία του μηνύματος — Αποστολέας, τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Κράτος σημαίας

FS

0

Στοιχεία του μηνύματος — Σημαία κράτους, τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός (ISO-3166)

Τύπος μηνύματος

TM

0

Στοιχεία του μηνύματος – Τύπος μηνύματος (ENT, POS, EXI,

MAN)

Διακριτικό κλήσης ασυρμάτου (IRCS)

RC

0

Στοιχεία του σκάφους – Διεθνές σήμα κλήσης ασυρμάτου του σκάφους (IRCS)

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς του συμβαλλόμενου μέρους

IR

0

Στοιχεία του σκάφους — Μοναδικός αριθμός του συμβαλλόμενου μέρους, τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός (ISO-3166) ακολουθούμενος από τον αριθμό

Εξωτερικός

αριθμός

νηολογίου

XR

0

Στοιχεία του σκάφους – Αριθμός που εμφαίνεται σε πλευρά του σκάφους (ISO 8859.1)

Γεωγραφικό πλάτος

LT

0

Στοιχεία στίγματος του σκάφους – Στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες Β/Ν ΜΜ.μμμ (WGS84)

Γεωγραφικό μήκος

LG

0

Στοιχεία στίγματος του σκάφους – Στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες Α/Δ ΜΜ.μμμ (WGS84)

Πορεία

CO

0

Πορεία του σκάφους σε κλίμακα 360 μοιρών

Ταχύτητα

SP

0

Ταχύτητα του σκάφους σε δεκάδες κόμβων

Ημερομηνία

DA

0

Στοιχεία στίγματος του σκάφους – Ημερομηνία καταγραφής του στίγματος UTC (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα

TI

0

Στοιχεία στίγματος του σκάφους – Ώρα καταγραφής του στίγματος UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα) (ΩΩΛΛ)

Τέλος καταγραφής

ER

0

Στοιχεία του συστήματος που δηλώνουν το τέλος της καταγραφής

Στο μορφότυπο NAF, η διαβίβαση δεδομένων έχει την ακόλουθη δομή:

Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ISO 8859.1. Η διπλή πλάγια γραμμή (//) και ο κωδικός «SR» δηλώνουν την αρχή του μηνύματος.

Κάθε δεδομένο ταυτοποιείται βάσει του κωδικού του και διαχωρίζεται από τα λοιπά δεδομένα με διπλή πλάγια γραμμή (//).

Μια μονή πλάγια γραμμή (/) χωρίζει τον κωδικό από τα δεδομένα.

Το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ενημερώνει πριν από την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου αν τα δεδομένα VMS θα διαβιβάζονται μέσω του FLUX TL, σε μορφότυπο UN/CEFACT.

Προσάρτημα 6
Απαιτούμενα προσόντα για την απασχόληση ναυτικών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σε γρι-γρι και παραγαδιάρικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι αρχές του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε μεριμνούν ώστε το προσωπικό που προσλαμβάνεται για να απασχοληθεί σε σκάφη της ΕΕ να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.η κατώτατη ηλικία των ναυτικών είναι 18 έτη·

2.οι ναυτικοί διαθέτουν έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλοι από ιατρική άποψη να εκτελούν τα καθήκοντα για τα οποία προορίζονται στη θάλασσα. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από δεόντως ειδικευμένο ιατρό·

3.οι ναυτικοί έχουν κάνει τα υποχρεωτικά εμβόλια που απαιτούνται για λόγους υγειονομικής προφύλαξης στην περιοχή·

4.οι ναυτικοί κατέχουν τουλάχιστον ένα έγκυρο πιστοποιητικό βασικής κατάρτισης στους ακόλουθους τομείς ασφάλειας:

α)τεχνικές ατομικής επιβίωσης, περιλαμβανομένης της χρήσης σωσιβίων·

β)πυρόσβεση και πρόληψη πυρκαγιάς·

γ)βασικές πρώτες βοήθειες·

δ)προσωπική ασφάλεια και κοινωνική υπευθυνότητα και

ε)πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης.

5.Ειδικότερα, όσον αφορά τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη, οι ναυτικοί πρέπει:

α)να γνωρίζουν τη ναυτική ορολογία και τα προστάγματα που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στα αλιευτικά σκάφη·

β)να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις αλιευτικές δραστηριότητες·

γ)να κατανοούν επαρκώς τους κανόνες λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών και τους κινδύνους που ενδεχομένως υπάρχουν·

δ)να γνωρίζουν τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της αλιείας με γρι-γρι και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους·

ε)να έχουν σφαιρική γνώση και κατανόηση της σταθερότητας και της αξιοπλοΐας του σκάφους και

στ)να έχουν γενική γνώση των εργασιών πρόσδεσης και χειρισμού των πρυματσών και των σχετικών χρήσεών τους.

Top