Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0110

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

COM/2018/0110 final - 2018/045 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Βρυξέλλες, 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια δέσμη μέτρων για την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών («CMU») μαζί με την ανακοίνωση «Ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών έως το 2019 – καιρός να επιταχύνουμε την επίτευξη αποτελεσμάτων». Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την παρούσα πρόταση και πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 1 και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ 2 όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και πρόταση για ένα ευνοϊκό ενωσιακό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα, πρόταση για ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συμμετοχική χρηματοδότηση παρόχων υπηρεσιών (ECSP) για τις επιχειρήσεις, πρόταση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων και ανακοίνωση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα εμπράγματα αποτελέσματα των συναλλαγών επί κινητών αξιών.

Η παρούσα πρόταση αναμένεται να μειώσει το κόστος της διασυνοριακής επέκτασης και να στηρίξει μια πιο ενοποιημένη ενιαία αγορά επενδυτικών κεφαλαίων. Ο αυξημένος ανταγωνισμός στην ΕΕ θα βοηθήσει να δοθεί στους επενδυτές μεγαλύτερη επιλογή και καλύτερη αξία.

Η παρούσα πρόταση προβλέφθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 3 και θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τη CMU 4 και της ενδιάμεσης επανεξέτασης της CMU 5 , προκειμένου να εδραιωθεί μια γνήσια εσωτερική κεφαλαιαγορά, με την αντιμετώπιση του κατακερματισμού στις κεφαλαιαγορές, την άρση των κανονιστικών εμποδίων στη χρηματοδότηση της οικονομίας και την αύξηση της προσφοράς κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Τα κανονιστικά εμπόδια, δηλαδή οι απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, τα ρυθμιστικά τέλη και οι διοικητικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις κοινοποίησης των κρατών μελών αποτελούν σημαντικό αντικίνητρο για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων. Αυτά τα εμπόδια εντοπίστηκαν στις απαντήσεις που δόθηκαν για την Πράσινη Βίβλο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 6 , τη διαδικασία συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 7 και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων 8 .

Τα επενδυτικά κεφάλαια είναι επενδυτικά προϊόντα που δημιουργούνται με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίου των επενδυτών και τη συλλογική επένδυση του εν λόγω κεφαλαίου μέσω ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων, όπως ομολογίες, μετοχές και άλλοι τίτλοι. Στην ΕΕ, τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και ως οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) τους οποίους διαχειρίζονται διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ). Οι ΟΣΕΚΑ εμπίπτουν στην οδηγία 2009/65/ΕΚ και οι ΟΕΕ εμπίπτουν στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Η οδηγία 2011/61/ΕΕ συμπληρώνεται από τέσσερα πλαίσια για τα επενδυτικά κεφάλαια:

·Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 9 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου,

·Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 10 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας,

·Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 11 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια και

·Κανονισμός 2017/1131 12 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Ο κοινός στόχος αυτών των κανόνων έγκειται κυρίως στο να διευκολύνει τη διασυνοριακή διανομή, ενώ διασφαλίζει υψηλού επιπέδου προστασία των επενδυτών.

Οι κανόνες για τα επενδυτικά κεφάλαια στην ΕΕ επιτρέπουν στους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων να διανέμουν, και με ορισμένες εξαιρέσεις, επίσης, να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρότι τα επενδυτικά κεφάλαια της ΕΕ έχουν σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη, με σύνολο υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ύψους 14 310 δισ. EUR, τον Ιούνιο του 2017 13 , η αγορά επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ παραμένει κυρίως οργανωμένη ως εθνική αγορά: το 70 % του συνόλου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην κατοχή επενδυτικών κεφαλαίων που είναι αδειοδοτημένα ή καταχωρισμένα για διανομή μόνον στην εγχώρια αγορά τους. Μόνον το 37 % των ΟΣΕΚΑ και περίπου το 3 % των ΟΕΕ είναι καταχωρισμένοι για διανομή σε περισσότερα από τρία κράτη μέλη. Σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αγορά της ΕΕ είναι μικρότερη όσον αφορά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά περισσότερα κεφάλαια στην ΕΕ (58 125 στην ΕΕ σε σύγκριση με 15 415 στις ΗΠΑ) 14 . Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ είναι, κατά μέσο όρο, σημαντικά μικρότερα. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις οικονομίες κλίμακας, στα τέλη που καταβάλλονται από τους επενδυτές και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εσωτερική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων.

Στην παρούσα πρόταση αναγνωρίζεται επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, πέραν του πεδίου εφαρμογής της, που παρακωλύουν τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων στην ΕΕ. Μεταξύ των παραγόντων αυτών συγκαταλέγονται τα εθνικά φορολογικά καθεστώτα που εφαρμόζονται στα επενδυτικά κεφάλαια και τους επενδυτές, οι δίαυλοι κάθετης διανομής και οι πολιτισμικές προτιμήσεις για τα εγχώρια επενδυτικά προϊόντα.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται μαζί με οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων. Επικεντρώνεται μόνον στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων. Θεσπίζει νέα ή τροποποιεί τα υφιστάμενα στοιχεία της οικείας νομοθεσίας. Τα νέα αυτά στοιχεία ή οι τροποποιήσεις συνάδουν με τους στόχους των ισχυουσών διατάξεων στον τομέα πολιτικής, που αποσκοπούν στη θέσπιση ενιαίας αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής επενδυτικών κεφαλαίων. Η παρούσα πρόταση εναρμονίζει επίσης τους κανόνες για τους διάφορους τύπους επενδυτικών κεφαλαίων. Συνεπώς, διασφαλίζεται η συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την οικονομία της ΕΕ και να τονώσει τις επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Βασικό στοιχείο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη 15 , που στοχεύει στην ενδυνάμωση της οικονομίας της Ευρώπης και την ενθάρρυνση των επενδύσεων στο σύνολο των 28 κρατών μελών, είναι η δημιουργία μιας βαθύτερης ενιαίας αγοράς κεφαλαίων – της CMU. Οι βαθύτερες και ενοποιημένες κεφαλαιαγορές θα βελτιώσουν την πρόσβαση των εταιρειών σε κεφάλαια, βοηθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη νέων επενδυτικών ευκαιριών για τους αποταμιευτές.

Η παρούσα πρόταση είναι συμπληρωματική ως προς αυτόν τον στόχο και αποτελεί δράση προτεραιότητας στην ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 16 , καθώς περιέχει μέτρα για την άρση των εμποδίων στις κεφαλαιαγορές. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη πιο ενοποιημένων κεφαλαιαγορών μέσω της διευκόλυνσης των επενδυτών, των διαχειριστών κεφαλαίων και των επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις, ώστε να επωφελούνται από την ενιαία αγορά.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η παρούσα πρόταση εμπίπτει στον τομέα της συντρέχουσας αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η νομική βάση της δράσης είναι το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ. H επιλογή της εν λόγω νομικής βάσης αντικατοπτρίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το εναρμονισμένο καθεστώς διαβατηρίου στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων.

Η διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών για τα επενδυτικά κεφάλαια και συνεπώς η επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής και ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς εντός της Ένωσης είναι ζωτικής σημασίας. Τα κανονιστικά εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή παρακωλύουν επί του παρόντος την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων. Τα κανονιστικά εμπόδια κατακερματίζουν την εσωτερική αγορά και καθιστούν δύσκολη για τα επενδυτικά κεφάλαια την πλήρη άντληση οφελών από την εσωτερική αγορά. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων και η βελτίωση των όρων με τους οποίους λειτουργεί, είναι απαραίτητο ένα κανονιστικό πλαίσιο που μειώνει τα εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που η πρόταση θέτει ως στόχο να εναρμονίσει τις συμπεριφορικές απαιτήσεις για τα επενδυτικά κεφάλαια, δηλ. διαφημιστικές ανακοινώσεις σε ενδεχόμενους επενδυτές, και τη διαφάνεια των διατάξεων που δεν εμπίπτουν στα πεδία που διέπονται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ, καθιστώντας συνεπώς ευκολότερη τη δημιουργία ενός μηχανισμού διασυνοριακού διαβατηρίου.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Η εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ ως προς τις διαφημιστικές ανακοινώσεις για τους ενδεχόμενους επενδυτές και η επίτευξη περισσότερης διαφάνειας για τις διατάξεις που δεν εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής των οδηγιών μπορεί να είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη πιο ενοποιημένων κεφαλαιαγορών επενδυτικών κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ένωση. Ο στόχος της πρότασης είναι συνεπώς να εξασφαλίσει ότι λειτουργεί ομαλά η εσωτερική αγορά υπηρεσιών επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτό δεν περιορίζεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους και δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η πρόταση δημιουργεί πρόσθετα καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1095/2010 17 τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα.

Αναλογικότητα

Η παρούσα πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ.

H εκτίμηση επιπτώσεων περιέχει αρχικές εκτιμήσεις για εξοικονόμηση κόστους, βάσει πραγματικών και ρεαλιστικών παραδοχών. Η πρόταση θα μειώσει τον φόρτο συμμόρφωσης και το κόστος για τα επενδυτικά κεφάλαια μέσω της αύξησης της διαφάνειας. Αν και η ανάπτυξη και διατήρηση των βάσεων δεδομένων της ΕΑΚΑΑ απαιτεί συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη (ιδίως κοινοποιήσεις στην ΕΑΚΑΑ), οι χρηματοπιστωτικές προσπάθειες που αναμένονται από τα κράτη μέλη θα είναι περιορισμένες. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΑΚΑΑ να επιτελέσει καλύτερα τον ρόλο της για την προώθηση της σύγκλισης. Ο αυξημένος ανταγωνισμός στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων θα έχει θετικό αποτέλεσμα στις επιλογές που διατίθενται στους επενδυτές και στις οικονομίες των κρατών μελών.

Επιλογή της νομικής πράξης

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις που θα προσφέρουν στα επενδυτικά κεφάλαια περισσότερη ασφάλεια δικαίου για να παρέχουν υπηρεσίες. Η έλλειψη διαφάνειας των κανονιστικών εμποδίων που παρατηρείται στα κράτη μέλη δεν θα επιλυθεί μόνον μέσω της τροποποίησης της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε άνιση εφαρμογή.

Εξάλλου, οι εν λόγω κανόνες που προτείνονται στον παρόντα κανονισμό και που απευθύνονται στην ΕΑΚΑΑ και τις εθνικές αρχές είναι τεχνικής φύσης και αυτοτελείς. H πρόταση έχει ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας ως προς τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στη (διασυνοριακή) εμπορία επενδυτικών κεφαλαίων και στα ρυθμιστικά τέλη και τις χρεώσεις που εισπράττονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Για την επίτευξη αυτών των στόχων πολιτικής είναι απαραίτητος ένας άμεσα εφαρμοστέος κανονισμός, ο οποίος προβλέπει πλήρη εναρμόνιση. Ο κανονισμός αποτελεί επίσης κατάλληλο νομικό μέσο για την ανάθεση στην ΕΑΚΑΑ της ανάπτυξης και τήρησης βάσεων δεδομένων για τους εθνικούς κανόνες διαφημιστικών ανακοινώσεων, τα εφαρμοστέα τέλη και τις χρεώσεις, καθώς και την αποθήκευση των κοινοποιήσεων. Ως εκ τούτου, ένας κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση, αποφεύγοντας αποκλίσεις και, συνεπώς, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κανονιστική σύγκλιση.

Προτείνεται επίσης να εισαχθούν περιορισμένες αλλαγές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, ώστε να αντικατοπτρίζεται η εισαγωγή της έννοιας των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, καθώς και των σχετικών προϋποθέσεων, σε χωριστή οδηγία που θα προτείνει τροποποιήσεις στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Οι τροποποιήσεις στους κανονισμούς πρέπει συνεπώς να θεσπιστούν με κανονισμό.

Επιπλέον, προτείνεται να εισαχθούν περιορισμένες αλλαγές στην οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα πρόταση υποβάλλεται μαζί με οδηγία που τροποποιεί τις εν λόγω οδηγίες (η οποία προτείνεται χωριστά).

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Κατά την προετοιμασία της παρούσας πρότασης, η Επιτροπή έχει διενεργήσει εις βάθος αξιολόγηση των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και των πρόσθετων απαιτήσεων που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη.

Η αξιολόγηση αυτή κατέδειξε ότι, παρά τη σχετική της επιτυχία, η ενιαία αγορά απέχει πολύ από την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της για τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, δεδομένου ότι τα κεφάλαια αντιμετωπίζουν ακόμη πολλά εμπόδια. Επιπλέον, οι νομικές απαιτήσεις και οι διοικητικές πρακτικές που δεν εμπίπτουν στην εναρμόνιση που καθιερώθηκε με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας. Η αξιολόγηση της Επιτροπής αποκάλυψε ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τις απαιτήσεις και τις επαληθεύσεις των διαφημιστικών ανακοινώσεων. Υπάρχει, επίσης, ευρεία διαφοροποίηση στα τέλη και τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές για τα εποπτικά καθήκοντα, σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ. Όλα αυτά συνιστούν εμπόδια για την ευρύτερη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Οι απαντήσεις σε δύο διαβουλεύσεις υπέδειξαν ότι τα κανονιστικά εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων παρακώλυσαν την πλήρη αξιοποίηση των οφελών της ενιαίας αγοράς. Η πρώτη διαβούλευση, η Πράσινη Βίβλος για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δρομολογήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2015. Η δεύτερη διαβούλευση, η διαδικασία συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δρομολογήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πρακτικές ζητήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε έρευνα στις αρμόδιες αρχές το 2016, αιτούμενη λεπτομέρειες σχετικά με τις ισχύουσες εθνικές πρακτικές σε τομείς όπως τα ρυθμιστικά τέλη και οι απαιτήσεις εμπορικής προώθησης.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Πράσινη Βίβλο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τη διαδικασία συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και την έρευνα της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση, στις 2 Ιουνίου 2016, σχετικά με τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων 18 . Δεδομένων των παρατηρήσεων που έχουν ήδη ληφθεί, η διαβούλευση επεδίωξε να συγκεντρώσει πρακτικά παραδείγματα των υφιστάμενων προβλημάτων και στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις τους. Προκειμένου να λάβει υψηλό αριθμό απαντήσεων, η Επιτροπή οργάνωσε περιοδείες παρουσίασης, με ενώσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και τα μέλη τους, στα κύρια κομβικά κέντρα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, δηλαδή στο Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις με ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις επενδυτών, και η διαβούλευση παρουσιάστηκε στην ομάδα χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στις 15 Σεπτεμβρίου 2016. Συνολικά, ελήφθησαν 64 απαντήσεις: 52 από ενώσεις ή εταιρείες, 8 από δημόσιες αρχές ή διεθνείς οργανισμούς και 4 από ιδιώτες. Οι περισσότερες απαντήσεις υπέδειξαν ότι τα κανονιστικά εμπόδια αποτέλεσαν σημαντικό αντικίνητρο για τη διασυνοριακή διανομή.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν, η ΕΑΚΑΑ διενήργησε μια συμπληρωματική έρευνα, το 2017, για να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με ορισμένες πρακτικές εμπορικής προώθησης και απαιτήσεις κοινοποίησης στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή επίσης διοργάνωσε συναντήσεις με τον κλάδο επενδυτικών κεφαλαίων και τις ευρωπαϊκές ενώσεις επενδυτών για περισσότερη πληροφόρηση. Στις 30 Μαΐου 2017 απεστάλη ερωτηματολόγιο σε οκτώ επαγγελματικές οργανώσεις σχετικά με τους διάφορους τομείς που καλύπτονται από τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ποσοτικοποίηση του κόστους που συνεπάγονται τα κανονιστικά εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή και στον προσδιορισμό των ενδεχόμενων οφελών από την άρση αυτών των εμποδίων για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τους επενδυτές. Από τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν φάνηκε ότι το κόστος λόγω των κανονιστικών εμποδίων είναι σημαντικό: ανέρχεται στο 1 έως 4 % των συνολικών εξόδων ενός οργανισμού επενδύσεων. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2017, διενεργήθηκε στοχευμένη έρευνα 60 ισότιμα εκπροσωπημένων μικρών, μεσαίων και μεγάλων οργανισμών επενδύσεων, βάσει μιας διαδικασίας τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η έρευνα επιβεβαίωσε τη συνάφεια των κανονιστικών εμποδίων και την ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή επίσης διαβουλεύθηκε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2017, μέσω αρχικής εκτίμησης επιπτώσεων 19 . Οι πέντε απαντήσεις που ελήφθησαν από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τις ενώσεις τους και τις ενώσεις χρηματοπιστωτικών συμβούλων υποστήριξαν την πρωτοβουλία της Επιτροπής να μειώσει τα εμπόδια στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Επιτροπή στηρίχτηκε σε πληροφορίες και δεδομένα από την Morningstar 20 και την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων (ΕFAMA), καθώς και σε εκθέσεις και μελέτες της αγοράς από ιδιωτικές εταιρείες. Επιπλέον, εξετάστηκε η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, ιδίως η βιβλιογραφία σχετικά με τον αντίκτυπο της διασυνοριακής διανομής στον ανταγωνισμό και την αναμενόμενη καταναλωτική συμπεριφορά.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Για την προετοιμασία της παρούσας πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων.

Την 1η Δεκεμβρίου 2017, η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέδωσε θετική γνώμη, με συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του σχεδίου της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων. Το σχέδιο της έκθεσης τροποποιήθηκε στη συνέχεια για να ληφθούν υπόψη τα σχόλια της επιτροπής 21 . Οι κύριες αλλαγές που προτάθηκαν από την επιτροπή αφορούσαν:

·παράγοντες που επηρεάζουν τη διασυνοριακή διανομή οι οποίοι δεν καλύπτονται από την πρωτοβουλία,

·περιγραφή του βασικού σεναρίου των πρόσφατων πρωτοβουλιών που έχουν (έμμεσο) αντίκτυπο στη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων,

·τη δομή, παρουσίαση, εκτίμηση και σύγκριση των επιλογών, και

·την παρουσίαση, τεκμηρίωση και αναγνώριση των ποσοτικών μεθόδων και των αποτελεσμάτων τους.

Η αναθεωρημένη έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και η περίληψη της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα πρόταση 22 .

Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων εξετάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής. Βάσει της εκτίμησής τους, οι επιλογές πολιτικές έχουν ως ακολούθως:

α)Οι εθνικές απαιτήσεις εμπορικής προώθησης θα πρέπει να είναι πιο διαφανείς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Επιπλέον, ο ορισμός των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση στην οδηγία 2011/61/ΕΕ θα πρέπει να εναρμονιστεί, και η διαδικασία ελέγχου του υλικού εμπορικής προώθησης θα πρέπει να καθοριστεί με περισσότερη σαφήνεια.

β)Τα ρυθμιστικά τέλη θα πρέπει να είναι πιο διαφανή σε επίπεδο ΕΕ, και θα πρέπει να θεσπιστούν υψηλού επιπέδου αρχές για να εξασφαλιστεί περισσότερη συνέπεια στον τρόπο καθορισμού των ρυθμιστικών τελών.

γ)Η επιλογή διευκολύνσεων για την υποστήριξη τοπικών επενδυτών θα πρέπει να επαφίεται στους διαχειριστές των επενδυτικών κεφαλαίων, με διασφαλίσεις για τους επενδυτές.

δ)Οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις για την επικαιροποίηση των κοινοποιήσεων και την άρση της κοινοποίησης της χρήσης του διαβατηρίου εμπορικής προώθησης θα πρέπει να εναρμονιστούν περισσότερο.

Από κοινού, οι επιλογές πολιτικής μειώνουν σημαντικά τα κανονιστικά εμπόδια. Αυξάνουν τη δυνατότητα διασυνοριακής διάθεσης στην αγορά περισσότερων κεφαλαίων, βελτιώνουν τον ανταγωνισμό, μειώνουν τον κατακερματισμό της αγοράς και προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους επενδυτές στην ΕΕ. Οι επιλογές πολιτικής επίσης αποφέρουν έμμεσα οφέλη, λόγω του κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους αντικτύπου. Η μεγαλύτερη διασυνοριακή διανομή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες ευκαιρίες επένδυσης σε επενδυτικά κεφάλαια τα οποία επιδιώκουν κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη στους συγκεκριμένους τομείς.

Για όλα τα επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά σε διασυνοριακή βάση στην ΕΕ, οι επιλογές πολιτικής από κοινού αναμένεται να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ετήσιων δαπανών ύψους 306 έως 440 εκατ. EUR (επαναλαμβανόμενες δαπάνες). Οι μειώσεις στις εφάπαξ δαπάνες αναμένεται να είναι ακόμη υψηλότερες: 378 έως 467 εκατ. EUR. Αυτές οι μειώσεις δαπανών αναμένεται να λειτουργήσουν ως κίνητρα για την ανάπτυξη περισσότερων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και την υποστήριξη μιας πιο ενοποιημένης ενιαίας αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο κανονισμός καλύπτει τις επιλογές πολιτικής α) και β). Η οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, που προτείνεται χωριστά, καλύπτει τις επιλογές πολιτικής γ) και δ).

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

H παρούσα πρόταση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις δαπανών για τους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων που διανέμουν, ή σκοπεύουν να διανέμουν, διασυνοριακά τα κεφάλαιά τους στην ΕΕ. Αυτές οι μειώσεις δαπανών θα έχουν ιδίως θετικό αποτέλεσμα για τους διαχειριστές κεφαλαίων που διαχειρίζονται είτε μικρότερο αριθμό επενδυτικών κεφαλαίων είτε επενδυτικά κεφάλαια με λιγότερο σημαντικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, δεδομένου ότι αυτά διαθέτουν μικρότερη βάση επί της οποίας μπορούν να κατανείμουν τις δαπάνες.

Αν και η παρούσα πρόταση δεν απευθύνεται άμεσα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι ΜΜΕ θα έχουν έμμεσο όφελος από την παρούσα πρόταση. Η αυξημένη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων όντως θα επιταχύνει την αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων στην ΕΕ και τις επενδύσεις τους σε ΜΜΕ, ιδίως από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην τήρηση υψηλών προτύπων προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση δεν είναι πιθανό να έχει άμεσο αντίκτυπο στα εν λόγω δικαιώματα, όπως αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση θα έχει δύο δημοσιονομικές επιπτώσεις για την ΕΑΚΑΑ. H ΕΑΚΑΑ θα πρέπει:

·να καταρτίσει ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, και

·να αναπτύξει και να τηρήσει βάσεις δεδομένων που το κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί δωρεάν.

Οι συγκεκριμένες δημοσιονομικές επιπτώσεις για την ΕΑΚΑΑ αξιολογούνται στο δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.

Εν αναμονή της επανεξέτασης των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών που προτάθηκε πρόσφατα, η πρόταση έχει επιπτώσεις για τον ενωσιακό προϋπολογισμό με τη μορφή μεριδίου 40 % από την Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της ΕΑΚΑΑ.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

·Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και της πρότασης οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων θα διεξαχθεί πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα βασιστεί σε δημόσια διαβούλευση και συζητήσεις με την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές.    

·Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Στο άρθρο 1 παρατίθενται οι ορισμοί.

Το άρθρο 2 σχετικά με τις απαιτήσεις διαφημιστικών ανακοινώσεων περιέχει τις αρχές τις οποίες πρέπει να τηρούν οι διαφημιστικές ανακοινώσεις, δηλαδή i) οι ανακοινώσεις είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες, ii) παρουσιάζουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και iii) όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Βασίζεται, σε γενικές γραμμές, στο άρθρο 77 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Τα άρθρα 3 και 4 θεσπίζουν πλαίσιο διαφάνειας για τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης. Οι αρμόδιες αρχές θα δημοσιεύουν στο διαδίκτυο όλες τις εφαρμοστέες εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τους κανόνες διάθεσης στην αγορά για τους ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, και τις περιλήψεις τους, τουλάχιστον σε μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, αιτούμενες να βρίσκεται η δημοσίευση στην εν λόγω γλώσσα δίπλα στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο δεδομένο κράτος μέλος. Η ΕΑΚΑΑ θα ειδοποιηθεί για τις πληροφορίες αυτές και θα δημοσιεύσει και θα τηρήσει στον δικτυακό της τόπο ειδική κεντρική βάση δεδομένων. Για να εξορθολογιστούν οι ροές πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ, το άρθρο 3 προβλέπει εξουσιοδότηση για την κατάρτιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, προκειμένου να καθοριστούν τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις.

Βάσει του άρθρου 5, όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν συστηματική κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση τέτοιων ανακοινώσεων με τις οικείες εθνικές διατάξεις για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αποφασίσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η επαλήθευση μπορεί να μην αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορική προώθηση. Το άρθρο 5 προβλέπει επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εφαρμόζουν και να δημοσιεύουν τις εφαρμοστέες διαδικασίες για την εξασφάλιση διαφανούς και μη διακριτικής μεταχείρισης ανεξάρτητα από την προέλευση του επαληθευμένου επενδυτικού κεφαλαίου. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ειδοποιούν κάθε έτος την ΕΑΚΑΑ για τις αποφάσεις που απορρίπτουν διαφημιστικές ανακοινώσεις ή ζητούν προσαρμογές σε αυτές. Για να εξασφαλιστεί η συνεπής μεταχείριση των ιδιωτών επενδυτών, αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν από τους ΔΟΕΕ στην περίπτωση που τα κράτη μέλη τους επιτρέπουν να προωθούν εμπορικά μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές στην επικράτειά τους.

Το άρθρο 6 ορίζει ότι, όταν η αρμόδια αρχή εισπράττει τέλη ή χρεώσεις, αυτά τα τέλη ή οι χρεώσεις πρέπει να είναι αναλογικά προς τα εκτελούμενα εποπτικά καθήκοντα, και τα σχετικά τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται στις καταστατικές έδρες των ΔΟΕΕ ή των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το άρθρο 7 ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δημοσιεύουν και να τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους κεντρικές βάσεις δεδομένων σχετικά με τα τέλη ή τις χρεώσεις ή τις σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μία γλώσσα που είναι ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα. Το σύστημα προβλέπει κοινοποιήσεις των σχετικών πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές. Για να εξορθολογιστούν οι ροές πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΚΑΑ πρέπει να καταρτίσει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, προκειμένου να καθοριστούν τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις.

Το άρθρο 8 αναθέτει στην ΕΑΚΑΑ το καθήκον δημοσίευσης και τήρησης διαδικτυακά διαδραστικής κεντρικής βάσης δεδομένων με τα τέλη ή τις χρεώσεις που χρεώνονται από τις αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, με τις μεθοδολογίες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται.

Το άρθρο 9, στο πλαίσιο της διαδραστικής κεντρικής βάσης δεδομένων που θεσπίζεται με το άρθρο 8, προβλέπει διαδραστικό εργαλείο για τα τέλη και τις χρεώσεις που επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί διαδικτυακά υπολογισμούς.

Το άρθρο 10 θεσπίζει την απαίτηση η ΕΑΚΑΑ να δημοσιεύει και να τηρεί στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων για όλους τους ΔΟΕΕ, τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τους ΟΕΕ και τους ΟΣΕΚΑ. Αυτή η βάση δεδομένων βασίζεται στις πληροφορίες που λαμβάνει η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το άρθρο 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και στις κοινοποιήσεις και τις επιστολές κοινοποίησης που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές δυνάμει αυτών των οδηγιών, όπως κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Βάσει του άρθρου 11 απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ τις κοινοποιήσεις και τις επιστολές κοινοποίησης οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 10. Για να τυποποιηθούν και να εξορθολογιστούν οι ροές πληροφοριών ανάμεσα στα επενδυτικά κεφάλαια/ΔΟΕΕ ή στις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ, το παρόν άρθρο προβλέπει επίσης εξουσιοδότηση για την κατάρτιση ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων.

Τα άρθρα 12 και 13 εισάγουν την έννοια των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013. Η αλλαγή αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς να απευθύνονται σε επενδυτές διερευνώντας τη διάθεσή τους για επικείμενες επενδυτικές ευκαιρίες ή στρατηγικές μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. H αλλαγή αυτή θα διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τους διαχειριστές που έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και οι οποίοι επωφελούνται από την εν λόγω έννοια που θεσπίζεται με [αναφορά στην οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων].

Το άρθρο 14 προβλέπει ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού 60 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2018/0045 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 23 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Οι αποκλίνουσες κανονιστικές και εποπτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΕΕ»), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 24 , και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες («ΟΣΕΚΑ»), κατά την έννοια της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 25 , έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς και την παρακώληση της διασυνοριακής εμπορικής προώθησης και της πρόσβασης των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, πράγμα που με τη σειρά του θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εμπορική τους προώθηση σε άλλα κράτη μέλη.

(2)Για να ενισχυθεί το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στα επενδυτικά κεφάλαια και για την καλύτερη προστασία των επενδυτών, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις των επενδυτών σε ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες και να παρουσιάζουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο. Επιπροσθέτως, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο. Συνεπώς, για να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, τα πρότυπα για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου στις διαφημιστικές ανακοινώσεις για τους ΟΕΕ και τους ΟΣΕΚΑ.

(3)Οι αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν να απαιτήσουν συστηματική κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων θα πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των εν λόγω ανακοινώσεων με τον παρόντα κανονισμό και άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις, δηλαδή το κατά πόσον οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες, κατά πόσον παρουσιάζουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ και, εάν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές, ενός ΟΕΕ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και κατά πόσον όλες οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο.

(4)Για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η προστασία των επενδυτών, η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για μετοχές ή μερίδια ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ που προβλέπονται στις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις θα πρέπει να βελτιωθεί μέσω της απαίτησης οι αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ») να τηρούν κεντρικές βάσεις δεδομένων στους δικτυακούς τους τόπους σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

(5)Για να εξασφαλιστεί η ισότητα στη μεταχείριση και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων των ΔΟΕΕ και των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ως προς το αν θα συμμετάσχουν σε διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, είναι σημαντικό τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για την έγκριση, την καταχώριση και την εποπτεία που αναφέρονται στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ να είναι αναλογικά προς τα εκτελούμενα εποπτικά καθήκοντα και να δημοσιοποιούνται, και τα εν λόγω τέλη και χρεώσεις να δημοσιεύονται στους δικτυακούς τους τόπους. Για τον ίδιο λόγο, ο δικτυακός τόπος της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα διαδραστικό εργαλείο που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών και των χρεώσεων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές.

(6)Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 , θα πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της αρμοδιότητάς της, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ενισχυθεί η γνώση της ΕΑΚΑΑ με τη διεύρυνση των επί του παρόντος υφισταμένων βάσεων δεδομένων της ΕΑΚΑΑ, ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι ΔΟΕΕ και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και όλοι οι ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά οι εν λόγω εταιρείες διαχείρισης, καθώς και όλα τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων διατίθενται τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μεταβιβάσουν στην ΕΑΚΑΑ τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης ή τις γραπτές ανακοινώσεις που έλαβαν βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ.

(7)Για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27 , ή των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28 , αφενός, και άλλων ΟΕΕ, αφετέρου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στους εν λόγω κανονισμούς κανόνες για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που να είναι ίδιοι με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι εν λόγω κανόνες αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς να απευθύνονται σε επενδυτές διερευνώντας τη διάθεσή τους για επικείμενες επενδυτικές ευκαιρίες ή στρατηγικές μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(8)Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά τον καθορισμό των πληροφοριών σχετικά με τα τέλη ή τις χρεώσεις ή, κατά περίπτωση, τις σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις, που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, τα οποία καταρτίζονται από την EAKAA, όσον αφορά τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται στις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις γραπτές ανακοινώσεις σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες που απαιτούνται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(9)Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, τα οποία καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές και τις περιλήψεις τους σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που εφαρμόζονται στην επικράτειά τους, τα επίπεδα των τελών ή χρεώσεων που επιβάλλονται από αυτές, και, κατά περίπτωση, τις σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού. Επιπλέον, για τη βελτίωση της διαβίβασης πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές και μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να καλύπτουν τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις γραπτές ανακοινώσεις σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες που απαιτούνται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(10)Είναι αναγκαίος ο συντονισμός των εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται στην Επιτροπή για την έγκριση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, όπως έχουν καταρτιστεί από την ΕΑΚΑΑ, στον τομέα των κοινοποιήσεων, των επιστολών κοινοποίησης ή των γραπτών ανακοινώσεων σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες βάσει του παρόντος κανονισμού και των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ. [Η οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων] θα πρέπει συνεπώς να διαγράψει τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ.

(11)Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 , και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 30 .

(12)Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και να εκτιμήσει κατά πόσον τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων.

(13)Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός των ημερομηνιών εφαρμογής των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζουν [την οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων] και του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις διατάξεις για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

(14)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς, παράλληλα με την καθιέρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)    «ΟΕΕ»: ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

β)    «ΔΟΕΕ»: ΔΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

γ)    «αρμόδια αρχή»: αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

δ)    «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΔΟΕΕ ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

ε)    «ΟΣΕΚΑ»: OΣEKA οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

στ)    «εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 2

Απαιτήσεις για διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.Οι ΔΟΕΕ ή οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες, παρουσιάζουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

2.Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι ουδεμία διαφημιστική ανακοίνωση που περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για έναν ΟΣΕΚΑ δεν αναιρεί ούτε υποβαθμίζει σε σημασία τις πληροφορίες τις οποίες περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 68 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της εν λόγω οδηγίας. Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι είναι διαθέσιμες οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις διευκρινίζουν από πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

3.Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι ουδεμία διαφημιστική ανακοίνωση με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ η οποία περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΕΕ δεν διατυπώνει δηλώσεις που αναιρούν ή υποβαθμίζουν σε σημασία τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

4.Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών σε ΟΕΕ που δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 31 , ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή εφαρμόζουν κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

5.Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, και στη συνέχεια επικαιροποιεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές τακτικά, σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων για διαφημιστικές ανακοινώσεις, που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιγραμμικές πτυχές των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Άρθρο 3

Δημοσίευση των εθνικών διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

1.Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους κεντρικές βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν όλες τις εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ και τις οικείες περιλήψεις σε τουλάχιστον μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

2.Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και τις περιλήψεις τους, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, και τους υπερσυνδέσμους στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου δημοσιεύονται οι εν λόγω πληροφορίες.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ κάθε αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

3.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

4.Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 48 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] η ΕΑΚΑΑ εξετάζει σε έκθεση τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η ΕΑΚΑΑ επικαιροποιεί την εν λόγω έκθεση κάθε δύο έτη.

Άρθρο 4

Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις εθνικές διατάξεις για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης και τις περιλήψεις τους, καθώς και τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 5

Επαλήθευση των διαφημιστικών ανακοινώσεων

1.Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με τις εθνικές διατάξεις όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαιτούν τη συστηματική κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων τις οποίες οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ προτίθενται να χρησιμοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα στις συναλλαγές τους με τους επενδυτές.

Η συστηματική κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορική προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

Εάν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ενημερώνουν την εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σχετικά με κάθε αίτημα τροποποίησης των διαφημιστικών της ανακοινώσεων, εντός 10 εργάσιμων ημερών, με έναρξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της κοινοποίησης.

2.Οι αρμόδιες αρχές που απαιτούν συστηματική κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων καθιερώνουν, εφαρμόζουν και δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους, διαδικασίες για τη συστηματική κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων. Οι εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες εξασφαλίζουν διαφανή και μη διακριτική μεταχείριση όλων των ΟΣΕΚΑ, ανεξάρτητα από τα κράτη μέλη όπου οι ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει άδεια.

3.Εάν τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές μερίδια ή μετοχές ΟΕΕ στις επικράτειές τους, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στους εν λόγω ΔΟΕΕ τηρουμένων των αναλογιών.

4.Οι αρμόδιες αρχές που απαιτούν συστηματική κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποβάλλουν μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους έκθεση στην ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος και με τις οποίες απορρίπτονται διαφημιστικές ανακοινώσεις ή ζητούνται προσαρμογές σε αυτές.

Η έκθεση στην ΕΑΚΑΑ περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)τον συνολικό αριθμό των αποφάσεων που ελήφθησαν, καθιστώντας σαφή τη διάκριση των συχνότερων παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του θέματος·

β)τα αποτελέσματα κάθε απόφασης·

γ)ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για καθεμία από τις παραβιάσεις που αναφέρονται στο σημείο α).

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή στην οποία αναλύει τα αποτελέσματα των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις διαφημιστικές ανακοινώσεις έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 6

Κοινές αρχές σχετικά με τα τέλη ή τις χρεώσεις

1.Τα τέλη ή οι χρεώσεις που εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές είναι αναλογικά προς τα έξοδα που αφορούν τη χορήγηση άδειας ή την καταχώριση και την εκτέλεση των εξουσιών εποπτείας και διερεύνησης δυνάμει των άρθρων 44, 45 και 46 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και τα άρθρα 97 και 98 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2.Οι αρμόδιες αρχές στέλνουν τιμολόγιο για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος στην καταστατική έδρα του ΔΟΕΕ ή της εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Στο τιμολόγιο αναγράφονται τα τέλη ή οι χρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο τρόπος πληρωμής και η ημερομηνία που η πληρωμή καθίσταται απαιτητή.

Άρθρο 7

Δημοσίευση εθνικών διατάξεων σχετικά με τέλη και χρεώσεις

1.Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος], οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους κεντρικές βάσεις δεδομένων όπου αναγράφονται τα τέλη ή οι χρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, οι μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις, σε τουλάχιστον μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

2.Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τα επίπεδα των τελών ή χρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, τις μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

3.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΑΚΑΑ από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

4.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8

Διαδραστική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τέλη και χρεώσεις

Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί στον δικτυακό της τόπο διαδραστική βάση δεδομένων που είναι δημόσια προσβάσιμη, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, στην οποία απαριθμούνται τα τέλη ή οι χρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, ή, κατά περίπτωση, οι μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις.

Η διαδραστική βάση δεδομένων περιέχει τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 9

Διαδραστικό εργαλείο της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τέλη και χρεώσεις

Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει, καθιστά διαθέσιμο και τηρεί στον δικτυακό της τόπο διαδραστικό εργαλείο που είναι δημόσια προσβάσιμο σε τουλάχιστον μία γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο παρουσιάζει τα τέλη και τις χρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Το διαδραστικό εργαλείο αποτελεί μέρος της διαδραστικής βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 10

Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με ΔΟΕΕ, εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ

Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων που είναι δημόσια προσβάσιμη, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, στην οποία απαριθμούνται όλοι οι ΔΟΕΕ, οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, οι ΟΕΕ και οι ΟΣΕΚΑ τους οποίους οι εν λόγω ΔΟΕΕ και εταιρείες διαχείρισης και ΟΣΕΚΑ προωθούν εμπορικά και διαχειρίζονται, καθώς και τα κράτη μέλη στα οποία προωθούνται εμπορικά οι εν λόγω οργανισμοί.

Άρθρο 11

Τυποποίηση των κοινοποιήσεων στην ΕΑΚΑΑ

1.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ κάθε κοινοποίηση, επιστολή κοινοποίησης, γραπτή ανακοίνωση ή οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 8, στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 93 παράγραφοι 3 και 8 και στο άρθρο 93α παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 32 παράγραφοι 3 και 7, στο άρθρο 32α παράγραφος 3 και στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ χωρίς καθυστέρηση.

2.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με σκοπό τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2, 3, 8 και 9, το άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2 και 4, το άρθρο 93 παράγραφοι 1, 2 και 8 και το άρθρο 93α παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το άρθρο 32α παράγραφος 2 και το άρθρο 33 παράγραφοι 2, 3 και 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1, 2, 3, 8 και 9, στο άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2 και 4, στο άρθρο 93 παράγραφοι 1, 2 και 8 και στο άρθρο 93α παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 και 4, στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 7, στο άρθρο 32α παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 παράγραφοι 2, 3 και 6 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας διαβίβασης των πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιε):

«ιε)    «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η άμεση ή έμμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία δεν έχει ακόμη καταχωριστεί»·

(2)παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

1. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δύνανται να προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

α)αφορούν ήδη συσταθείσες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·

β)περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά σε ήδη συσταθείσες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·

γ)επιτρέπουν στους επενδυτές να δεσμεύονται για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·

δ)ισοδυναμούν με ενημερωτικό δελτίο, καταστατικά έγγραφα εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, μέσω της διάθεσης εγγράφων, εντύπων εγγραφής ή συναφών εγγράφων είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή που επιτρέπουν στους επενδυτές να λάβουν μια επενδυτική απόφαση.

2. Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους να προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

3. Η εγγραφή επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, και οι οποίες καταχωρίστηκαν κατόπιν ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε μερίδια ή μετοχές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οποίες διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι προέβησαν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες δεν έχουν καταχωριστεί ακόμη και διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά, θεωρείται αποτέλεσμα ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

4. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που προσφέρουν εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που υπήρξαν αντικείμενο ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15.»

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιε):

«ιε)    «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η άμεση ή έμμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για ένα ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο δεν έχει ακόμη καταχωριστεί»·

(2)παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4α

1. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις δύνανται να προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

α)αφορούν ήδη υφιστάμενα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις·

β)περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά σε ήδη υφιστάμενα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις·

γ)επιτρέπουν στους επενδυτές να δεσμεύονται για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένων ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις·

δ)ισοδυναμούν με ενημερωτικό δελτίο, καταστατικά έγγραφα ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, μέσω της διάθεσης εγγράφων, εντύπων εγγραφής ή συναφών εγγράφων είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή που επιτρέπουν στους επενδυτές να λάβουν μια επενδυτική απόφαση.

2. Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιούν την πρόθεσή τους να προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

3. Η εγγραφή επενδυτών σε μερίδια ή μετοχές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, και τα οποία καταχωρίστηκαν κατόπιν ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σε μερίδια ή μετοχές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίοι προέβησαν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις τα οποία δεν έχουν καταχωριστεί ακόμη και διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά, θεωρείται αποτέλεσμα ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

4. Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις που προσφέρουν εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που υπήρξαν αντικείμενο ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 16.»

Άρθρο 14

Αξιολόγηση

Έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 60 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος] η Επιτροπή, βάσει δημόσιας διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των συζητήσεων µε την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχύει από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] εκτός από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 4, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 12 και το άρθρο 13, που ισχύουν από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχοι

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση των κανονισμών 345/2013 και 346/2013

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

◻ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 32

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση

1.4.Στόχοι

1.4.1.Πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Γενικός στόχος 1: Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Γενικός στόχος 2: Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

1.4.2.Ειδικοί στόχοι

1.6. Αύξηση των διασυνοριακών επενδυτικών ροών.

2.4. Πρόσβαση των καταναλωτών σε ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες ασφάλισης, σύνταξης και ΟΣΕΚΑ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διασυνοριακά.

Σχετικές δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ

12. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κεφαλαιαγορές

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Η μείωση των κανονιστικών εμποδίων στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες διασυνοριακής επέκτασης για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και, συνεπώς, θα επιταχύνει την αύξηση της διασυνοριακής διανομής επενδυτικών κεφαλαίων και θα στηρίξει την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων στην ΕΕ.

Αυτό, ακολούθως, αναμένεται να μειώσει τον κατακερματισμό της αγοράς, να αυξήσει τον ανταγωνισμό και τελικά να συνδράμει στην παροχή περισσότερων επιλογών και καλύτερης αξίας για τους επενδυτές στην ΕΕ.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Έως το τέλος του 2019, η Επιτροπή θα εκπονήσει λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της παρούσας πρότασης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα ορίζει τα μέσα με τα οποία και τα διαστήματα στα οποία θα συλλέγονται τα δεδομένα και τα λοιπά απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Θα ορίζει συγκεκριμένα τη δράση που θα αναλάβουν η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η ΕΑΚΑΑ ως προς τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.

Για την παρακολούθηση και την προετοιμασία της εκτίμησης επιπτώσεων της παρούσας πρότασης, ο ακόλουθος μη εξαντλητικός κατάλογος πηγών θα μπορούσε να παράσχει μια βάση για τη συγκέντρωση πληροφοριών:

α)    οι δικτυακοί τόποι των αρμόδιων αρχών σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις εμπορικής προώθησης και τα ρυθμιστικά τέλη και τις χρεώσεις,

β)    η βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις εμπορικής προώθησης,

γ)    η βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με ρυθμιστικά τέλη και χρεώσεις,

δ)    το διαδραστικό εργαλείο της ΕΑΚΑΑ σχετικά με ρυθμιστικά τέλη και χρεώσεις,

ε)    η βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ για τις κοινοποιήσεις.

Ενώ η πηγή ε) θα επιτρέπει στην Επιτροπή να επαληθεύει κατά πόσον έχει επιτευχθεί ο γενικός στόχος πολιτικής, οι πηγές α) έως δ) θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην ανάλυση του βαθμού εκπλήρωσης των συγκεκριμένων στόχων πολιτικής.

Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης που συνδέονται με αυτές τις πηγές θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

   δημιουργία/επικαιροποίηση των δικτυακών τόπων από τις αρμόδιες αρχές και την ΕΑΚΑΑ (χρήση των πηγών α) έως γ)), έλεγχοι του κατά πόσον οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους·

   δημιουργία διαδραστικής βάσης δεδομένων για τα τέλη και τις χρεώσεις από την ΕΑΚΑΑ (χρήση της πηγής δ)), έλεγχος του κατά πόσον η βάση δεδομένων λειτουργεί και είναι διαθέσιμη.

Ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, η ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται στην πηγή ε). Η πηγή αυτή επιτρέπει τον προσδιορισμό του αριθμού των κοινοποιήσεων συνολικά και ανά κράτος μέλος, καθώς και του ρυθμού αύξησης συνολικά και ανά κράτος μέλος. Η ανάλυση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σημείο αναφοράς της τρέχουσας αύξησης της διασυνοριακής διανομής κεφαλαίων: η μέση αύξηση του αριθμού των διασυνοριακών κεφαλαίων κατά την τελευταία πενταετία ήταν 6,8 % ετησίως. Εφόσον παραμένουν σταθεροί όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες, η αύξηση αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω χάρη στην πρωτοβουλία αυτή. Η αξιολόγηση βάσει της πηγής ε) θα μπορούσε να γίνεται από την ΕΑΚΑΑ μία φορά τον χρόνο και θα πρέπει να υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω χρήση ή ανάλυση στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Βραχυπρόθεσμα, η ΕΑΚΑΑ είναι επιφορτισμένη με τη δημιουργία και τη διατήρηση βάσεων δεδομένων σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, τα ρυθμιστικά τέλη καθώς και τις χρεώσεις και τις κοινοποιήσεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων σχετικά με τα ρυθμιστικά τέλη και τις χρεώσεις, η ΕΑΚΑΑ έχει την εντολή να δρομολογήσει ένα διαδραστικό εργαλείο που θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υπολογίζουν το ποσό των ρυθμιστικών τελών για κάθε κράτος μέλος.

Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να καταρτίσει ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πρωτοβουλίας αυτής.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης

Είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ, καθώς το κύριο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή η πρωτοβουλία είναι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων (πιο συγκεκριμένα η χρήση του διαβατηρίου εμπορικής προώθησης της ΕΕ από επενδυτικά κεφάλαια), η οποία δεν περιορίζεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους και δεν μπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι προηγούμενες προσπάθειες για τη σύγκλιση των εθνικών (εποπτικών) πρακτικών σε αυτόν τον τομέα μέσω της ΕΑΚΑΑ δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που εντοπίστηκε. Επομένως, η παρούσα πρόταση παρέχει στην ΕΑΚΑΑ τα προαναφερθέντα καθήκοντα, τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η ΕΑΚΑΑ έχει ήδη αναλάβει παρόμοια καθήκοντα, όπως π.χ. τη διατήρηση μητρώων αδειοδοτημένων διαχειριστών για τους ΟΣΕΚΑ, τους ΟΕΕ, τις EuVECA και τα EuSEF. Η εμπειρία ήταν γενικά θετική.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τον ενισχυμένο ρόλο που δίδει η ΕΑΚΑΑ στην πρόταση σχετικά με την επανεξέταση των ΕΕΑ. Ωστόσο, δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση των ΕΕΑ, δεδομένου ότι αφορά συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα που δεν εξετάστηκε στην επανεξέταση.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

◻ Πρόταση/Πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

◻ Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 33

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή μέσω

   των εκτελεστικών οργανισμών

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε:

◻ σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

◻στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

☑ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209

◻ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

◻ σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

◻ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

◻ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Παρατηρήσεις

Άνευ αντικειμένου

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητά της (συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αναφοράς στην Ανώτερη Διοίκηση, της υποβολής εκθέσεων στα συμβούλια και της κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης), και υποβάλλεται σε ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου για τη χρήση των πόρων. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παρούσες προτεινόμενες δράσεις θα είναι σύμφωνες με ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί

Όσον αφορά τη νόμιμη, οικονομική, αποδοτική χρήση των πιστώσεων για την εφαρμογή της παρούσας πρότασης, η πρόταση δεν αναμένεται να δημιουργήσει νέους κινδύνους που να μην καλύπτονται επί του παρόντος από υφιστάμενο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της ΕΑΚΑΑ.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό ΕΑΚΑΑ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Η ΕΑΚΑΑ συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής για να εξασφαλίσει την τήρηση των κατάλληλων προτύπων σε όλους τους τομείς εσωτερικού ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν και όσον αφορά τον ρόλο της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με την παρούσα πρόταση. Οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου διαβιβάζονται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται στην ΕΑΚΑΑ, άνευ περιορισμών, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

H ΕΑΚΑΑ επί του παρόντος διαθέτει ειδική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και συνακόλουθο σχέδιο δράσης. H στρατηγική και το σχέδιο δράσης τέθηκαν σε εφαρμογή το 2014. Οι ενισχυμένες δράσεις της ΕΑΚΑΑ στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης θα συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που παρέχουν ο δημοσιονομικός κανονισμός (μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), οι πολιτικές της OLAF για την πρόληψη της απάτης, οι διατάξεις που προβλέπονται στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης της Επιτροπής (COM(2011)376), καθώς και οι διατάξεις που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ (Ιούλιος 2012) και στον σχετικό χάρτη πορείας.

Ο κανονισμός για τη σύσταση της ΕΑΚΑΑ ορίζει τις διατάξεις για την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΑΚΑΑ και τους εφαρμοστέους δημοσιονομικούς κανόνες.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

1α: Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΔΠ./ΜΔΠ 34

χωρών ΕΖΕΣ 35

υποψηφίων για ένταξη χωρών 36

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

1.α

12 02 06 ΕΑΚΑΑ

ΜΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

·Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός
[Τομέας………………………………………]

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 37

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

ΕΑΚΑΑ

Έτος
N
38

Έτος
N+1
39

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Τίτλος 1:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0 441

0 191

Λόγω της ρύθμισης συγχρηματοδότησης της ΕΕΑ με 60/40, μόνον το 40 % των εκτιμώμενων δαπανών αναφέρονται στο παρόν.

Πληρωμές

(2)

0 441

0 191

Τίτλος 2:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Τίτλος 3:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(3α)

Πληρωμές

(3β)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για την ΕΑΚΑΑ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α

+3α

0 441

0 191

Πληρωμές

=2+2α

+3β

0 441

0 191


Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ FISMA

• Ανθρώπινοι πόροι

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ FISMA

Πιστώσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 40

Έτος
N+1 41

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0 441

0 191

Πληρωμές

0 441

0 191

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις της ΕΑΚΑΑ

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
N

Έτος
N+1 42

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)

Είδος 43

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ αριθ. 1.6 και 2.4 44

- Βάση δεδομένων για ρυθμιστικά τέλη/χρεώσεις

0 200

0 040

Λόγω της ρύθμισης συγχρηματοδότησης της ΕΕΑ με 60/40, μόνον το 40 % των εκτιμώμενων δαπανών αναφέρονται στο παρόν.

- Βάση δεδομένων για κοινοποιήσεις

0 100

0 020

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2…

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

0 300

0 060

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της ΕΑΚΑΑ

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 45  

Έτος
N+1 46

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AD)

0 141

(2 υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πρόσληψης)

0 131

(2 υπάλληλοι)

Λόγω της ρύθμισης συγχρηματοδότησης της ΕΕΑ με 60/40, μόνον το 40 % των εκτιμώμενων δαπανών αναφέρονται στο παρόν.

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AST)

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

ΣΥΝΟΛΟ

0 141

(2 υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πρόσληψης)

0 131 (2 υπάλληλοι)

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον ΙΠΑ) — πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έτος Ν

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Σύνολο AD

0 141
(2 υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πρόσληψης)

0 131 (2 υπάλληλοι)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Σύνολο AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Σύνολο AST/SC

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0 141
(2 υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πρόσληψης)

0 131 (2 υπάλληλοι)

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον προσωπικό) — εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Έτος Ν

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Ομάδα καθηκόντων IV

Ομάδα καθηκόντων III

Ομάδα καθηκόντων II

Ομάδα καθηκόντων I

Σύνολο

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Έτος Ν

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες της αρμόδιας ΓΔ σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

·Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (αντιπροσωπεία της ΕΕ)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 47

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 yy 48

- στην έδρα 49

- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT — έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT — άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

Η περιγραφή του υπολογισμού του κόστους των θέσεων που εκφράζονται σε μονάδες πλήρους απασχόλησης πρέπει να περιλαμβάνεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος V.

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

[…]

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 50 .

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

[…]

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1 51

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

0 662

0 287

Το 60 % των εκτιμώμενων δαπανών αναφέρονται εδώ λόγω των ρυθμίσεων συγχρηματοδότησης των ΕΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

0 662

0 2873.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 52

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

[…]

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εφαρμοσθείσα μεθοδολογία και βασικές παραδοχές

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τα νέα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τρεις κατηγορίες δαπανών: τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες υποδομών και τις λειτουργικές δαπάνες.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές τρέχουσες εκτιμήσεις της Επιτροπής, τα νέα καθήκοντα της ΕΑΚΑΑ απαιτούν 2 νέα μέλη προσωπικού. Αυτό θα ήταν επιπλέον του προσωπικού που εργάζεται επί του παρόντος στην ΕΑΚΑΑ και καλύπτεται από τον τρέχοντα προϋπολογισμό για την ΕΑΚΑΑ. Πραγματοποιείται επιμερισμός των δαπανών σε αναλογία 60/40 με τα κράτη μέλη.

Η ανάγκη για αυξημένο αριθμό προσωπικού αντικατοπτρίζει τα πρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΑΚΑΑ και αφορά τη δημιουργία και τη συντήρηση βάσεων δεδομένων σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, τα ρυθμιστικά τέλη καθώς και τις χρεώσεις, και τις κοινοποιήσεις. Αυτά τα νέα καθήκοντα ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό και προσδιορίζονται περαιτέρω στην αιτιολογική έκθεση.

Γενικές παραδοχές που έγιναν κατά τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων

Κατά τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές.

Οι πρόσθετες θέσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν θεωρούνται είτε μόνιμο προσωπικό είτε έκτακτοι υπάλληλοι με μέσο ετήσιο κόστος μισθοδοσίας ύψους 143 000 EUR.

Λόγω της θέσης της ΕΑΚΑΑ στο Παρίσι, λαμβάνεται υπόψη ένας διορθωτικός συντελεστής μισθού 1 148 λόγω του υψηλότερου κόστους ζωής σε σύγκριση με τις Βρυξέλλες.

Τα έξοδα σχετικά με τις προσλήψεις (ταξίδια, ξενοδοχεία, ιατρικές εξετάσεις, εγκατάσταση και άλλα επιδόματα, έξοδα μετακόμισης κ.λπ.) εκτιμώνται σε 12 700 EUR ανά μέλος του προσωπικού.

Ως γενική παρατήρηση, οι δαπάνες για την ΕΑΚΑΑ επιμερίζονται επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σε βάση 60/40.

Υπολογισμός πρόσθετου προσωπικού

Για τον υπολογισμό του επιπλέον προσωπικού, τα νέα καθήκοντα χωρίζονται σε δύο κύριους τομείς νέων εργασιών που ανατίθενται στην ΕΑΚΑΑ: βάση δεδομένων σχετικά με τα ρυθμιστικά τέλη και τις χρεώσεις και τη βάση δεδομένων σχετικά με τις κοινοποιήσεις. Για τους τομείς αυτούς, λαμβάνεται υπόψη η ακόλουθη εκτίμηση του όγκου εργασίας. Για τη βάση δεδομένων σχετικά με τα ρυθμιστικά τέλη εκτιμάται ότι απαιτείται ένας διευθυντής έργου και ένας υπάλληλος υποστήριξης, ενώ για τη βάση δεδομένων για τις κοινοποιήσεις απαιτείται ένας διευθυντής έργου και δύο υπάλληλοι υποστήριξης πληροφορικής.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το συνολικό εκτιμώμενο επιπλέον προσωπικό ανά τομέα για την ΕΑΚΑΑ:

Πίνακας 1: Σύνολο ΙΠΑ ετησίως ανά τομέα

Σύνολο ΙΠΑ ανά τομέα

Βάση δεδομένων σχετικά με τα ρυθμιστικά τέλη/τις χρεώσεις

1

Βάση δεδομένων σχετικά με τις κοινοποιήσεις

1

Σύνολο

2

Υπολογισμός των εξωτερικών δαπανών υποδομής

Όσον αφορά τις δαπάνες πληροφορικής, θεωρείται ότι χρειάζονται συνολικά 750 000 EUR για τη δημιουργία των βάσεων δεδομένων και 150 000 EUR παραμένουν ως τρέχον κόστος.

Πίνακας 2: Συνολικές δαπάνες εξωτερικής υποδομής ετησίως ανά τομέα

Συνολικές δαπάνες υποδομής ανά τομέα

Πρώτο έτος (εφάπαξ κόστος)

Μεταγενέστερα έτη (τρέχον κόστος)

Βάση δεδομένων σχετικά με τα ρυθμιστικά τέλη/τις χρεώσεις

500 000 EUR

100 000 EUR

Βάση δεδομένων σχετικά με τις κοινοποιήσεις.

250 000 EUR

50 000 EUR

Σύνολο

750 000 EUR

150 000 EUR

Συνολικό ποσό δαπανών

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω παραδοχών, τα συνολικά ποσά που εκτιμώνται για τα νέα καθήκοντα της ΕΑΚΑΑ παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Συνολικές σχετικές δαπάνες

Είδος δαπάνης

Υπολογισμός

Πρώτο Έτος

Επόμενα έτη

Δαπάνες προσωπικού

143 000 EUR x 1 148 ανά υπάλληλο/έτος

328 328 EUR (2 υπάλληλοι)

328 328 EUR (2 υπάλληλοι)

Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού

12 700 σταθερά ανά νέο υπάλληλο

25 400 EUR (2 υπάλληλοι)

0

Υποδομές/Πληροφορική

Βλ. πίνακα 2

750 000 EUR

150 000 EUR

Σύνολο*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Συνολικά ποσά: χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατανομή των δαπανών σε αναλογία 60/40 μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΑΚΑΑ.

Οι δαπάνες για την περίοδο 2021-Ν παρατίθενται μόνον ενδεικτικά. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(1)    Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.
(2)    Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
(3)

   Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018: ατζέντα για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρώπη (COM(2017)650 final).

(4)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (COM(2015)468 final).
(5)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (COM(2017) 292 final).
(6)    Πράσινη βίβλος Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών, COM(2015) 63 final.
(7)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Διαδικασία συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων — Κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, COM(2016) 855 final.
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).
(10)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).
(11)    Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98-–121).
(12)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 8).
(13)    Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων (EFAMA), Τριμηνιαία γνωστοποίηση στατιστικών στοιχείων (Quarterly Statistical Release) Q2 2017.
(14)    EFAMA Fact Book 2017 και Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    Περαιτέρω πρωτοβουλίες επίσης στοχεύουν στη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων, π.χ. καθοδήγηση σχετικά με τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ για τη μεταχείριση των διασυνοριακών επενδύσεων της ΕΕ και τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών στον τομέα των επενδύσεων.
(17)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Η Morningstar είναι πάροχος επενδυτικής έρευνας και δεδομένων.
(21)    Γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου, SEC(2018)129 final.
(22)    Έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και η σχετική περίληψη, SWD(2018)54 final και SWD(2018)55 final.
(23)    ΕΕ C  της , σ. .
(24)    Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(25)    Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(26)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(27)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).
(28)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).
(29)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(30)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(31)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).
(32)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(33)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb:     https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
(35)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(36)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(37)    Βλ. το Παράρτημα για πρόσθετες πληροφορίες.
(38)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(39)    Οι δαπάνες για την περίοδο 2021-Ν παρατίθενται μόνον ενδεικτικά. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(40)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(41)    Οι δαπάνες για την περίοδο 2021-Ν παρατίθενται μόνον ενδεικτικά. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(42)    Οι δαπάνες για την περίοδο 2021-Ν παρατίθενται μόνον ενδεικτικά. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(43)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).
(44)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
(45)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(46)    Οι δαπάνες για την περίοδο 2021-Ν παρατίθενται μόνον ενδεικτικά. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(47)    AC= Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωπικό οργανισμού JED = Νέοι εμπειρογνώμονες σε αντιπροσωπείες.
(48)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(49)    Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ).
(50)    Βλ. άρθρα 11 και 17 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.
(51)    Οι δαπάνες για την περίοδο 2021-Ν παρατίθενται μόνον ενδεικτικά. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την περίοδο μετά το 2020 θα αποτελέσει τμήμα των προτάσεων της Επιτροπής για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(52)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.
Top