Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0441

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις για τον σκοπό της διέλευσης από την επικράτειά τους ή όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 895/2006/EΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 582/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

/* COM/2013/0441 final - 2013/0210 (COD) */

52013PC0441

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις για τον σκοπό της διέλευσης από την επικράτειά τους ή όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 895/2006/EΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 582/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου /* COM/2013/0441 final - 2013/0210 (COD) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Κροατία, όπως και στις προηγούμενες διευρύνσεις του 2004 και 2007, ακολουθήθηκε η διαδικασία που είναι γνωστή ως «διαδικασία εφαρμογής του Σένγκεν σε δύο φάσεις» για τα θέματα που σχετίζονται με το κεκτημένο του Σένγκεν (άρθρο 4 της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής η πράξη προσχώρησης του 2012). Αυτό σημαίνει ότι η Κροατία, όπως και οι προηγούμενες προσχωρούσες χώρες, πρέπει να εφαρμόσει από την ημερομηνία προσχώρησης τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001[1] και με τον τρόπο αυτό οι υπήκοοι τρίτων χωρών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι να υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.

Η Κροατία, όπως οι προηγούμενες χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007, έχει αυτή την υποχρέωση ακόμη και αν τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι ομοιόμορφης θεώρησης, θεώρησης διαμονής μακράς διαρκείας ή άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος του Σένγκεν, δεδομένου ότι, πράγματι, άλλες διατάξεις του Σένγκεν δεν θα εφαρμόζονται στην Κροατία από την ημερομηνία προσχώρησής της, όπως:

-οι κανόνες αμοιβαίας αναγνώρισης Σένγκεν που θεσπίζονται στα άρθρα 18 και 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν[2] και στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 (κώδικας θεωρήσεων Σένγκεν)[3], σύμφωνα με τους οποίους αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν έγκυρες άδειες διαμονής ή έγκυρες θεωρήσεις διαμονής μακράς διαρκείας που έχουν εκδοθεί από ένα κράτος μέλος του Σένγκεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα για βραχεία διαμονή στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών,

- οι διατάξεις για την έκδοση των ομοιόμορφων θεωρήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 (κώδικας θεωρήσεων)[4], σύμφωνα με τις οποίες οι ομοιόμορφες θεωρήσεις είναι έγκυρες για όλη την επικράτεια των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν.

Επιπλέον, οι εθνικές θεωρήσεις που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία δεν είναι ακόμη κράτη μέλη του Σένγκεν (Κύπρος), επίσης δεν ισχύουν για την επικράτεια της Κροατίας.

Για να αποφευχθεί η επιβολή περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων για τις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και 2007, κατά παρέκκλιση του κανονισμού 539/2001, με τις αποφάσεις αριθ. 895/2006/EΚ[5] και αριθ. 582/2008/EΚ[6] επετράπη η προαιρετική μονομερής αναγνώριση από τα νέα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν των ομοιόμορφων θεωρήσεων, των θεωρήσεων διαμονής μακράς διαρκείας και των αδειών διαμονής που εκδίδονται από κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν καθώς και των εθνικών θεωρήσεων βραχείας διαμονής, των θεωρήσεων διαμονής μακράς διαρκείας και των αδειών διαμονής που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη, που δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, για τον σκοπό της διέλευσης από την επικράτειά τους η οποία υπερβαίνει τις πέντε ημέρες. Εξάλλου, με την απόφαση αριθ. 896/2006/EΚ[7], επετράπη στα νέα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, που δεν είναι ακόμη μέρος του χωρίς εσωτερικά σύνορα χώρου Σένγκεν, για τον σκοπό της διέλευσης που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες.

Τα πρόσωπα που κατέχουν τα έγγραφα αυτά έχουν ήδη υποβληθεί σε αυστηρή διαδικασία ελέγχου από το εκδίδον κράτος του χώρου Σένγκεν και δεν θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, ούτε συνιστούν κίνδυνο από την άποψη της παράνομης μετανάστευσης από το εν λόγω κράτος. Το καθεστώς αυτό της μονομερούς αναγνώρισης δεν επηρεάζει την υποχρέωση των προσχωρουσών χωρών να απαγορεύουν την είσοδο προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί σήμα στην εθνική βάση δεδομένων του για τους σκοπούς της απαγόρευσης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κώδικα συνόρων Σένγκεν.

Ομοίως, κατά παρέκκλιση του κανονισμού 539/2001, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην καθιέρωση προαιρετικού καθεστώτος βασιζόμενου σε κοινούς κανόνες που επιτρέπουν στην Κροατία, σε μεταβατική βάση και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν, να αναγνωρίζει μονομερώς ως ισοδύναμες με τις εθνικές της θεωρήσεις, ομοιόμορφες θεωρήσεις, θεωρήσεις διαμονής μακράς διαρκείας και άδειες διαμονής που εκδόθηκαν από κράτη μέλη του Σένγκεν, καθώς και παρόμοια έγγραφα που εκδόθηκαν από κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν (Κύπρος). Εντούτοις, η εν λόγω έγκριση δεν περιορίζεται στον σκοπό της διέλευσης που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες, όπως προβλέπεται στις αποφάσεις 895/2006 και 582/2008, αλλά είναι έγκυρη και για τη διέλευση μέσω της επικράτειάς της ή όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής στην επικράτειά της που δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες σε διάστημα 180 ημερών. Πράγματι, κατά τη στιγμή της έγκρισης των προαναφερόμενων αποφάσεων, η τότε εφαρμοστέα κοινή προξενική εγκύκλιος για τις θεωρήσεις προς τις διπλωματικές αποστολές και τις προξενικές αρχές προέβλεπε ακόμη τη διάκριση μεταξύ «θεωρήσεων διέλευσης» και θεωρήσεων «διαμονής βραχείας διάρκειας». Η διάκριση αυτή καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων), ούτως ώστε ο προαναφερόμενος περιορισμός δεν ισχύει πλέον.

Οι προαναφερόμενες αποφάσεις για τη διέλευση που θεσπίστηκαν επ’ ευκαιρία των δύο τελευταίων διευρύνσεων της ΕΕ αφορούσαν μόνο τις ομοιόμορφες θεωρήσεις Σένγκεν, δηλ. τη θεώρηση που επιτρέπει την κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν. Οι θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος (LTV) είχαν αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής αυτών των προηγούμενων αποφάσεων. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπιστεί, επί του παρόντος, το θέμα του Κοσσυφοπεδίου* (όπως ορίστηκε στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10.6.1999) που δεν αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη Σένγκεν.

Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ των θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος, οι οποίες ισχύουν κατ’ αρχήν μόνο στην επικράτεια του εκδίδοντος κράτους μέλους, και των θεωρήσεων που εκδίδονται για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου (σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση του κώδικα θεωρήσεων), οι οποίες επιτρέπουν την κυκλοφορία σε όλα τα κράτη μέλη του Σένγκεν εκτός από ορισμένα κράτη μέλη που δεν αναγνωρίζουν το Κοσσυφοπέδιο. Αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δικαιολογεί την υπαγωγή αυτών των θεωρήσεων περιορισμένης εδαφικής ισχύος στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος της μονομερούς αναγνώρισης, και διότι, σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει πραγματική απειλή παράνομης μετανάστευσης ή κίνδυνοι για την ασφάλεια για τον χώρο Σένγκεν.

Η επέκταση του καθεστώτος μονομερούς αναγνώρισης από ενωσιακή πράξη δεν συνεπάγεται την επιβολή νέων υποχρεώσεων για την Κροατία πέραν εκείνων που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης του 2012. Κατά συνέπεια, δεν θα συνιστούσε παρέκκλιση από την εν λόγω συνθήκη προσχώρησης. Η εφαρμογή του προτεινόμενου καθεστώτος θα είναι προαιρετική: Η Κροατία θα έχει την ευχέρεια είτε να εφαρμόσει το προτεινόμενο καθεστώς είτε να συνεχίσει να εκδίδει εθνικές θεωρήσεις, όπως απαιτείται από την πράξη προσχώρησης. Αν η Κροατία επιλέξει την εφαρμογή του κοινού καθεστώτος, τότε η χώρα θα πρέπει να αποδέχεται τα έγγραφα που εκδίδονται από οποιοδήποτε κράτος μέλος του Σένγκεν, αποφεύγοντας έτσι κάθε διάκριση αναφορικά με το εκδίδον κράτος μέλος.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης, βάσει της εθνικής της νομοθεσίας, η Κροατία δέχεται τις έγκυρες θεωρήσεις Σένγκεν, θεωρήσεις διαμονής μακράς διαρκείας και άδειες διαμονής που εκδίδονται από κράτη του Σένγκεν για την είσοδο και διαμονή ή διέλευση από την επικράτειά της.

Η παρούσα πρόταση καταργεί τις αποφάσεις αριθ. 895/2006/EΚ και αριθ. 582/2008/EΚ. Όσον αφορά τα κράτη μάλη στα οποία απευθύνονται αυτές οι αποφάσεις και τα οποία έχουν καταστεί εν τω μεταξύ κράτη μέλη του Σένγκεν, οι αποφάσεις αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου, σε όλα (πλην της Κύπρου)[8]. Όσον αφορά την Κύπρο, η οποία εφαρμόζει πλήρως το κοινό καθεστώς που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 895/2006/EΚ από τις 10 Ιουλίου 2006 και το καθεστώς που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 582/2008/EΚ από τις  18 Ιουλίου 2008, η παρούσα πρόταση προβλέπει ότι το καθεστώς αυτό θα αντικατασταθεί από ένα καθεστώς που επιτρέπει στην Κύπρο, όπως και στην Κροατία να αναγνωρίζει μονομερώς τις θεωρήσεις διαμονής βραχείας διάρκειας, τις θεωρήσεις διαμονής μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από κράτη μέλη του Σένγκεν, καθώς και τις εθνικές θεωρήσεις διαμονής βραχείας διάρκειας, τις θεωρήσεις διαμονής μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν (Κροατία) για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών[9]. Η παρούσα πρόταση προβλέπει ότι επιτρέπεται στην Κύπρο, όπως και στην Κροατία, να  αναγνωρίζουν θεωρήσεις και άδειες διαμονής των χωρών που συνδέονται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

Το καθεστώς αυτό θα εφαρμοστεί μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και την πλήρη συμμετοχή των σχετικών κρατών μελών στον χωρίς εσωτερικά σύνορα χώρο, ημερομηνία από την οποία η αμοιβαία αναγνώριση αυτών των εγγράφων καθίσταται υποχρεωτική δυνάμει των άρθρων 18 και 21 της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν, το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και του κώδικα θεωρήσεων.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύνοψη

Τα κύρια στοιχεία της παρούσας πρότασης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

-          κοινοί κανόνες που επιτρέπουν στην Κροατία και την Κύπρο, σε μεταβατική βάση, να αναγνωρίζουν μονομερώς τις ομοιόμορφες θεωρήσεις, τις θεωρήσεις διαμονής μακράς διαρκείας, τις θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος που χορηγούνται στους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση του κώδικα θεωρήσεων και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από κράτη μέλη του Σένγκεν, καθώς και παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται από κάθε ένα από αυτά ως ισοδύναμα προς τις εθνικές τους θεωρήσεις για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή για πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες σε διάστημα 180 ημερών·

-          το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης που εισάγεται με την παρούσα πρόταση πρέπει να περιορίζεται σε έγγραφα των οποίων η ισχύς θα καλύπτει όλη τη διάρκεια της βραχείας διαμονής στην Κροατία και την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν (αποφάσεις 895/2006 και 582/2008) από υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου, όταν επέστρεφαν από τη διαμονή τους στον χώρο Σένγκεν με θεώρηση η οποία δεν ήταν πλέον έγκυρη, η παρούσα πρόταση θα πρέπει να περιορίσει το καθεστώς μονομερούς αναγνώρισης σε ομοιόμορφες θεωρήσεις που επιτρέπουν δύο ή πολλαπλές εισόδους στο χώρο Σένγκεν·

-          τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται η παρούσα απόφαση οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την απόφασή τους σχετικά με τη χρήση της έγκρισης. Η Επιτροπή δημοσιεύει την εν λόγω πληροφορία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό τη διαφάνεια του όλου συστήματος·

-          κατάργηση της απόφασης αριθ. 895/2006/EΚ και της απόφασης 582/2008/EΚ

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/1999 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Νομική βάση

Η προτεινόμενη απόφαση βασίζεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αποτελεί μέτρο που αφορά την κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας, καθώς και τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα. Η παρούσα πράξη θεσπίζεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Στο μέτρο που η προτεινόμενη απόφαση θα πρέπει να απευθυνθεί στην Κροατία, η παρούσα πρόταση προϋποθέτει τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση[10].

Αρχή της επικουρικότητας

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι, σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν μάλλον, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης.

Αρχή της αναλογικότητας

Το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Η επιλεγείσα μορφή για την παρούσα δράση πρέπει να επιτρέπει στην πρόταση την επίτευξη του στόχου της και την όσο το δυνατόν αποτελεσματική εφαρμογή της. Όσον αφορά το περιεχόμενο, η παρούσα πρωτοβουλία επιτρέπει προσωρινά στα σχετικά κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας μονομερώς τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από κράτη τα οποία εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή για πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών. Η είσοδος και η διαμονή στις επικράτειες των σχετικών κρατών μελών προσώπων που είναι κάτοχοι θεωρήσεων ή αδειών διαμονής που εκδόθηκαν από κράτη που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν ή την Κροατία ή την Κύπρο δεν αντιπροσωπεύουν κανένα κίνδυνο, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβληθεί στους εφαρμοστέους ελέγχους από το κράτος που εξέδωσε τη θεώρηση ή την άδεια διαμονής. Η προτεινόμενη μονομερής παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 δικαιολογείται, συνεπώς, για να αποφευχθεί η επιβολή περιττού διοικητικού φόρτου στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Επίσης, εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, μέχρι την ημερομηνία της πλήρους ένταξης των υπόψη κρατών μελών στον κοινό χωρίς εσωτερικά σύνορα χώρο, ημερομηνία από την οποία το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης καθίσταται υποχρεωτικό. Επιπλέον, η παρέκκλιση είναι προαιρετική και, κατά συνέπεια, δεν επιβάλλει στα σχετικά κράτη μέλη πρόσθετες υποχρεώσεις πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες πράξεις προσχώρησης. Συνεπώς, η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Η πρόταση λαμβάνει τη μορφή απόφασης, όπως οι παρόμοιες πράξεις που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007.

5.           ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η νομική βάση της παρούσας πρότασης είναι ο τίτλος V του μέρους Τρία της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα το σύστημα «μεταβλητής γεωμετρίας» που προβλέπεται στο πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας, στο πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και στο πρωτόκολλο που ενσωματώνει το κεκτημένο Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκύπτει ότι η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην έκδοσή της, ούτε δεσμεύονται από αυτήν, ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της. Τούτο απορρέει από το γεγονός ότι η προτεινόμενη απόφαση απευθύνεται αποκλειστικά στα κράτη μέλη που δεσμεύονται από το κεκτημένο του Σένγκεν, χωρίς να το εφαρμόζουν ακόμα.

Επειδή η προτεινόμενη απόφαση απευθύνεται αποκλειστικά στα κράτη μέλη που δεσμεύονται από το κεκτημένο του Σένγκεν χωρίς να το εφαρμόζουν ακόμη, η πρόταση αυτή δεν αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια των αντίστοιχων συμφωνιών σύνδεσης με τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Κατά συνέπεια, δεν δεσμεύει τις προαναφερθείσες χώρες. Ωστόσο, για λόγους συνοχής και ορθής λειτουργίας του συστήματος Σένγκεν, η παρούσα απόφαση καλύπτει και τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από τις χώρες που συνδέονται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

2013/0210 (COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις για τον σκοπό της διέλευσης από την επικράτειά τους ή όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής στην  επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 895/2006/EΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 582/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2012, η Κροατία, η οποία προσχώρησε στην Ένωση την 1η Ιουλίου 2013, υποχρεούται από την ίδια ημερομηνία να απαιτεί θεώρηση από τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή[11].

(2)       Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2012, οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν για τους όρους και τα κριτήρια έκδοσης ομοιόμορφων θεωρήσεων, καθώς και οι διατάξεις για την αμοιβαία αναγνώριση των θεωρήσεων και για την ισοδυναμία μεταξύ των αδειών διαμονής/των θεωρήσεων διαμονής μακράς διαρκείας και των θεωρήσεων διαμονής βραχείας διαρκείας, εφαρμόζονται στην Κροατία μόνο βάσει σχετικής απόφασης του Συμβουλίου. Παρόλα αυτά έχουν υποχρεωτική ισχύ για το εν λόγω κράτος μέλος από την ημερομηνία προσχώρησης.

(3)       Απαιτείται συνεπώς από την Κροατία να εκδίδει εθνικές θεωρήσεις εισόδου ή διέλευσης από την επικράτειά της σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν ομοιόμορφη θεώρηση ή θεώρηση διαμονής μακράς διαρκείας ή άδεια διαμονής που εκδίδεται από κράτος μέλος που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, καθώς και παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται από την Κύπρο.

(4)       Οι κάτοχοι εγγράφων που εκδίδονται από αυτά τα κράτη μέλη, καθώς και εγγράφων που εκδίδονται από την Κύπρο δεν αντιπροσωπεύουν κανένα κίνδυνο για την Κροατία, δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί από αυτά τα κράτη μέλη σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους. Για να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητου επιπρόσθετου διοικητικού φόρτου για την Κροατία, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες που επιτρέπουν στην Κροατία να αναγνωρίζει μονομερώς ορισμένα έγγραφα που εκδίδονται από αυτά τα κράτη μέλη ως ισοδύναμα προς τις εθνικές της θεωρήσεις και να θεσπίσει ένα απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βάσει της εν λόγω μονομερούς ισοδυναμίας.

(5)       Οι κοινοί κανόνες που καθιερώθηκαν με την απόφαση αριθ. 895/2006/EΚ και την απόφαση αριθ. 582/2008/EΚ θα πρέπει να καταργηθούν. Όσον αφορά την Κύπρο, η οποία εφαρμόζει το κοινό καθεστώς που θεσπίστηκε με την απόφαση 895/2006/EΚ από τις 10 Ιουλίου 2006 και το κοινό καθεστώς που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 582/2008/EΚ από τις 18 Ιουλίου 2008, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινοί κανόνες που επιτρέπουν στην Κύπρο, όπως και στην Κροατία, να αναγνωρίζει μονομερώς ορισμένα έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, καθώς και παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται από την Κροατία, ως ισοδύναμα προς τις εθνικές της θεωρήσεις και να καθιερώσει ένα απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βάσει αυτής της μονομερούς ισοδυναμίας.

(6)       Το απλουστευμένο καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί για μεταβατική περίοδο, μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση του Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 όσον αφορά την Κύπρο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2012 όσον αφορά την Κροατία.

(7)       Η συμμετοχή στο απλουστευμένο καθεστώς θα πρέπει να είναι προαιρετική, χωρίς να επιβάλλονται στα κράτη μέλη πρόσθετες υποχρεώσεις πέραν αυτών που προβλέπονται από την πρώτη πράξη προσχώρησης του 2003 και την πράξη προσχώρησης του 2012.

(8)       Οι κοινοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ομοιόμορφες θεωρήσεις διαμονής βραχείας διάρκειας, θεωρήσεις διαμονής μακράς διάρκειας και σε άδειες διαμονής που εκδίδονται από τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σε θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση του κώδικα θεωρήσεων, και από τις χώρες που συνδέονται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, καθώς και στις θεωρήσεις διαμονής βραχείας διάρκειας, τις θεωρήσεις διαμονής μακράς διάρκειας και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από την Κροατία και την Κύπρο.  Η αναγνώριση ενός εγγράφου θα πρέπει να περιορίζεται στην περίοδο ισχύος του εγγράφου.  

(9)       Οι όροι εισόδου που θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) του κανονισμού 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων Σένγκεν)[12] πρέπει να πληρούνται, με εξαίρεση τον όρο που θεσπίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), στον βαθμό που η παρούσα πρόταση καθιερώνει καθεστώς μονομερούς αναγνώρισης από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων που εκδίδονται από κράτη μέλη που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, καθώς και παρόμοιων εγγράφων που εκδίδονται από την Κροατία και την Κύπρο για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή για πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών.

(10)     Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, ήτοι η θέσπιση ενός καθεστώτος μονομερούς αναγνώρισης από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων που εκδίδονται από άλλα κράτη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως επίσης θεσπίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(11)     Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν,[13] δεδομένου ότι απευθύνεται μόνο στην Κροατία και την Κύπρο, οι οποίες δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.

(12)     Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν,[14] δεδομένου ότι απευθύνεται μόνο στην Κροατία και την Κύπρο, οι οποίες δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.

(13)     Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν,[15] δεδομένου ότι απευθύνεται μόνο στην Κροατία και την Κύπρο, οι οποίες δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.

(14)     Ωστόσο, για τη συνοχή και σωστή λειτουργία του συστήματος Σένγκεν, η παρούσα απόφαση καλύπτει επίσης τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από τρίτες χώρες που συνδέονται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, όπως η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία.

(15)     Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης.

(16)     Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/EΚ του Συμβουλίου, της 29 Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν[16]· το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, συνεπώς, στην έκδοσή της.

(17)     Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, στο οποίο δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν[17]· η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, επομένως στην έκδοσή της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βάσει του οποίου η Κροατία και η Κύπρος μπορούν να αναγνωρίζουν μονομερώς ως ισοδύναμα προς τις εθνικές τους θεωρήσεις για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή για πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών, τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, καθώς και αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα οποία εκδίδονται, αφενός, από τα κράτη μέλη και τις χώρες που συνδέονται με την εφαρμογή, την εκτέλεση και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και, αφετέρου, από την Κύπρο και την Κροατία σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζει τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται επί προσώπων στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 13 και τα άρθρα 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006.

Άρθρο 2

1. Η Κροατία και η Κύπρος μπορούν να θεωρούν ως ισοδύναμα προς τις εθνικές τους θεωρήσεις, για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή για πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες σε διάστημα 180 ημερών, τα ακόλουθα έγγραφα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη και τις χώρες που συνδέονται πλήρως με την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν, ανεξάρτητα της ιθαγένειας των κατόχων:

(i) μια «ομοιόμορφη θεώρηση» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, έγκυρη για 2 ή πολλαπλές εισόδους·

(ii) «θεώρηση για διαμονή μακράς διαρκείας», κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν·

(iii) «άδεια διαμονής», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006.

2. Η Κροατία και η Κύπρος μπορούν επίσης να θεωρούν ως ισοδύναμες προς τις εθνικές τους θεωρήσεις, για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή για πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους, η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες σε διάστημα 180 ημερών, θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση του κώδικα θεωρήσεων.

3. Εάν η Κροατία ή η Κύπρος αποφασίσουν να εφαρμόσουν την παρούσα απόφαση, αναγνωρίζουν όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ανεξάρτητα από το κράτος που έχει εκδώσει το έγγραφο.

Άρθρο 3

1.         Εάν η Κροατία ή η Κύπρος αποφασίσουν να εφαρμόσουν το άρθρο 2, δύνανται, επιπλέον, να αναγνωρίζουν ως ισοδύναμες προς τις εθνικές τους θεωρήσεις για διέλευση μέσω της επικράτειάς τους ή για πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών:

(i) τις εθνικές θεωρήσεις διαμονής μακράς διάρκειας που εκδίδονται από την Κύπρο ή την Κροατία σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1683/95[18] του Συμβουλίου·

(ii) τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από την Κύπρο ή την Κροατία σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου[19].

2.         Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Κροατία και τα οποία μπορούν να αναγνωρίζονται απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Κύπρο και τα οποία μπορούν να αναγνωρίζονται απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 4

Η περίοδος ισχύος των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 καλύπτει τη διάρκεια της διέλευσης ή της διαμονής.

Άρθρο  5

Η Κροατία και η Κύπρος πληροφορούν την Επιτροπή εντός 10 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εάν αποφασίσουν να την εφαρμόσουν. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της κοινοποιούν τα εν λόγω κράτη μέλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η απόφαση αριθ. 895/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η απόφαση αριθ. 582/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καταργούνται.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση παραμένει σε ισχύ έως την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση του Συμβουλίου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της πράξης προσχώρησης του 2003 όσον αφορά την Κύπρο, και στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της πράξης προσχώρησης του 2012 όσον αφορά την Κροατία, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ στο οικείο κράτος όλες οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και της κυκλοφορίας υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Κροατία και στην Κύπρο.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος των εγγράφων που εκδίδονται από την ΚΡΟΑΤΙΑ

Θεωρήσεις

– Kratkotrajna viza (C) – Θεώρηση διαμονής βραχείας διάρκειας(Γ)

Έγκριση διαμονής

– Odobrenje boravka – Approval of Stay

– Osobna iskaznica za stranca – Δελτίο ταυτότητας για αλλοδαπούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κατάλογος εγγράφων που εκδίδονται από την ΚΥΠΡΟ

Θ ε ω ρ ή σ ε ι ς ( V i s a s )

— Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (transit visa — type B)

— Θεώρηση για διαμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (short-stay visa — type C)

— Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (group visa — type B and C)

Ά δ ε ι ε ς π α ρ α μ ο ν ή ς ( R e s i d e n c e p e r m i t s )

— Προσωρινή άδεια διαμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) Temporary residence permit (employment, visitor, student)

— Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) Entry permit (employment, student)

— Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Immigration permit (permanent permit)

[1]               ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ.1.

[2]               ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.

[3]               ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

[4]               ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ.1.

[5]               ΕΕ L 167 της 20.6.2006, σ. 1.

[6]               ΕΕ L 161, της 20.6.2008, σ.30.

[7]               ΕΕ L 167 της 20.6.2006, σ.8.

[8]               Κατά την υποβολή της παρούσας πρότασης, η Επιτροπή ξεκινά από την παραδοχή ότι, το  αργότερο την 1η Ιουλίου 2003, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα εφαρμόζουν πλήρως το  κεκτημένο του Σένγκεν.

[9]               Σύμφωνα με το άρθρο 5, η απόφαση αριθ. 896/2006/EΚ έχει καταστεί ανεφάρμοστη από την προσχώρηση στο Σένγκεν της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν.

[10]             ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 10.

[11]             ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.

[12]             ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

[13]             ΕΕ L 176,της 10.7.1999, σ. 36.

[14]             ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1.

[15]             ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 5.

[16]             ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

[17]             ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.

[18]             ΕΕ L 164 της 14.7.1995, σ. 1.

[19]             ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1.

Top