Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Εναρμονισμένο πλαίσιο για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και τις εκθέσεις έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους εντός της ζώνης του ευρώ

/* COM/2013/0490 final */

52013DC0490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Εναρμονισμένο πλαίσιο για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και τις εκθέσεις έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους εντός της ζώνης του ευρώ /* COM/2013/0490 final */


1.         Εισαγωγή

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (ΕΕ L140, της 27.05.2013) τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2013. Στηρίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας, το οποίο συμπληρώνει εντός της ζώνης του ευρώ. Με τον εν λόγω κανονισμό συντελείται ένα απτό και σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Τα νέα χαρακτηριστικά δημοσιονομικής εποπτείας για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης που απορρέουν από τον κανονισμό αριθ. 473/2013 θα οδηγήσουν σε αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων και σε ισχυρότερο δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ τους, αρχής γενομένης από τον δημοσιονομικό κύκλο του 2014.

Ειδικότερα, οι νέες κοινές δημοσιονομικές διατάξεις περιλαμβάνουν μια νέα συντονισμένη εποπτεία, που θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση το φθινόπωρο. Έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε φθινόπωρο, όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα υποβάλουν  σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων (ΣΔΠ) για το επόμενο έτος. Στη συνέχεια η Επιτροπή, θα εκδίδει γνώμη σχετικά με τα ΣΔΠ κάθε κράτους μέλους της ευρωζώνης, πριν από την έγκριση του αντίστοιχου εθνικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η Επιτροπή εντοπίσει σοβαρή μη συμμόρφωση ενός σχεδίου με τις υποχρεώσεις περί δημοσιονομικής πολιτικής που προβλέπονται στο ΣΣΑ, θα ζητείται η υποβολή αναθεωρημένου σχεδίου ύστερα από διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Αυτό το νέο κοινό δημοσιονομικό χρονοδιάγραμμα θα διευκολύνει τον συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών της ευρωζώνης και θα εξασφαλίζει την κατάλληλη ενσωμάτωση των συστάσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής στη δημοσιονομική διαδικασία των κρατών μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού αριθ. 473/2013, «οι λεπτομέρειες του περιεχομένου του σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος προσδιορίζονται σε εναρμονισμένο πλαίσιο που καταρτίζει η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη». Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την υποβολή των ΣΔΠ των κρατών μελών της ευρωζώνης. Στο παράρτημα περιλαμβάνεται σειρά υποδειγμάτων, που καλύπτουν τα βασικά δημοσιονομικά και μακροοικονομικά στοιχεία για το προσεχές έτος, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού αριθ. 473/2013.

Επιπλέον, ο κανονισμός αριθ. 473/2013 ενισχύει και τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών σχεδίων έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους, θεσπίζοντας υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης υποχρεούνται να υποβάλλουν εκ των προτέρων και εγκαίρως έκθεση σχετικά με τα εθνικά σχέδια έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν περαιτέρω την κατάλληλη παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του χρέους στην ευρωζώνη και θα συμβάλουν στον καλύτερο συντονισμό των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση τίτλων δημοσίου χρέους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού, «Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη εναρμονίζει και καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των εκθέσεων». Συνεπώς, στην παρούσα ανακοίνωση προβλέπεται επίσης, όσον αφορά τις εκθέσεις των κρατών μελών της ευρωζώνης σχετικά με τα εθνικά σχέδια έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους, η εναρμόνιση του τύπου και του περιεχομένου τους.

2.         Λεπτομερειεσ οσον αφορα τον τυπο και το περιεχόμενο των Σχεδίων Δημοσιονομικων προγραμματων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν θα πρέπει να θεωρούνται ως κώδικας δεοντολογίας και ως κατάλογος ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση των ΣΔΠ. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ακολουθούν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και να δικαιολογούν κάθε απόκλιση από αυτές.

Τα ΣΔΠ θα πρέπει, κυρίως, να περιέχουν επικαιροποιημένους ορισμένους από τους τυποποιημένους πίνακες των προγραμμάτων σταθερότητας, συμπληρωμένους με λεπτομερείς πληροφορίες για τα μέτρα που παρουσιάζονται στο ΣΔΠ.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται για τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης, οι έννοιες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών (ΕΣΛ).

Τα ΣΔΠ θα πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισμό των αιτιών των τυχόν αποκλίσεων από τη δημοσιονομική στρατηγική του πλέον πρόσφατου προγράμματος σταθερότητας. Για τον λόγο αυτό, εκτός από τα απαιτούμενα δεδομένα για το επόμενο έτος, δηλαδή το έτος για το οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός (έτος t+1 στους τυποποιημένους πίνακες στο παράρτημα), θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το τρέχον έτος (t στους τυποποιημένους πίνακες στο παράρτημα) καθώς και τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους (t-1 στους τυποποιημένους πίνακες στο παράρτημα), σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

A. Ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις και παραδοχές. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στην οικονομική μεγέθυνση των δημοσιονομικών μέτρων που παρουσιάζονται αθροιστικά.

Τα ΣΔΠ πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 473/2013. Κατά συνέπεια, στους πίνακες 1α, 1β, 1γ, 1δ του ΣΔΠ, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, παρουσιάζονται οι κυριότερες αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις και οι σημαντικές οικονομικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση των ΣΔΠ.

Ειδικότερα, στον πίνακα 1α περιλαμβάνονται στοιχεία για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ που παρατηρείται κατά το έτος t-1, και για τον προβλεπόμενο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ  για τα έτη t και t + 1. Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος στην οικονομική μεγέθυνση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μέτρων, που παρουσιάζονται αθροιστικά στο ΣΔΠ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους εν λόγω προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης για τα έτη t και t + 1. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού αριθ. 473/2013, αυτή η εκτιμώμενη επίπτωση στην οικονομική μεγέθυνση συνιστάται να περιλαμβάνεται στον πίνακα 1α ή, αλλιώς, να περιγράφεται αναλυτικά στο μεθοδολογικό παράρτημα.

Οι βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι μακροοικονομικές προβλέψεις πρέπει να παρουσιάζονται στον πίνακα 0.i) του παραρτήματος. Ο πίνακας 0.ii) περιέχει περαιτέρω βασικές παραδοχές συναφείς προς την επεξεργασία μακροοικονομικών προβλέψεων.  Θα ήταν χρήσιμο τα κράτη μέλη να τις συμβουλεύονται κατά τη συνοπτική περιγραφή των παραδοχών επάνω στις οποίες βασίζονται οι ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να καθιστούν σαφές εάν οι ανεξάρτητες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις προέρχονται ή εγκρίνονται από τον ανεξάρτητο φορέα.

Β. Δημοσιονομικοί στόχοι

Οι δημοσιονομικοί στόχοι για το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, αναλυτικά ανά υποτομέα της γενικής κυβέρνησης (κεντρική κυβέρνηση, κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους ή περιφερειακή κυβέρνηση για τα κράτη μέλη με ομοσπονδιακές ή σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένες θεσμικές ρυθμίσεις, τοπική κυβέρνηση και κοινωνική ασφάλιση) θα πρέπει να παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες που περιλαμβάνονται επίσης στο παράρτημα. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 473/2013, η Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσον το ΣΔΠ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις περί δημοσιονομικής πολιτικής που προβλέπονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εν λόγω εκτίμηση, τυχόν διαρθρωτικοί δημοσιονομικοί στόχοι και έκτακτα και λοιπά προσωρινά μέτρα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στις απαιτούμενες πληροφορίες στους αντίστοιχους πίνακες του παραρτήματος. Η συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς όσον αφορά το χρέος αξιολογείται με βάση τα δεδομένα ως προς την εξέλιξη του χρέους, που θα πρέπει να είναι συνεπή με τους προαναφερόμενους λεπτομερείς δημοσιονομικούς στόχους και μακροοικονομικές προβλέψεις. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες απαιτούνται για τους πίνακες 2.α, 2.β και 2.γ του παραρτήματος, μπορούν να συμπληρωθούν με δεδομένα σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μεσοπρόθεσμη κατάσταση του δημόσιου χρέους.

Για να καθίσταται δυνατή η πλήρης κατανόηση του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης και της δημοσιονομικής στρατηγικής γενικότερα, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους όσον αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα, και τις κύριες συνιστώσες τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στον πίνακα 4α του παραρτήματος. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και των κριτηρίων για τον καθορισμό της αύξησης των δαπανών που πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 1466/97, ο οποίος καθορίζει μια τιμή αναφοράς για τις δαπάνες, το ΣΔΠ πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την προγραμματισμένη αύξηση των δημοσίων δαπανών η οποία υπόκειται σε ειδική μεταχείριση κατά τον υπολογισμό της τιμής αναφοράς για τις δαπάνες.

Οι αντίστοιχοι πίνακες του παραρτήματος περιέχουν αναλυτική παρουσίαση των δαπανών γενικής κυβέρνησης ανά κατηγορία. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές με ανάλυση ανά κατηγορία σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρονται στην ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών (COFOG). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού αριθ. 473/2013, πρέπει να παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες για τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την απασχόληση είτε στον προτεινόμενο πίνακα είτε με διαφορετική λεπτομερή περιγραφή στο ΣΔΠ.

Γ. Οι δημόσιες δαπάνες και τα έσοδα με βάση το σενάριο της αμετάβλητης πολιτικής και δημοσιονομικά μέτρα διακριτικής ευχέρειας.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να καθορίζει καταλλήλως ένα σενάριο για τις δαπάνες και τα έσοδα, με βάση αμετάβλητες πολιτικές για το επόμενο έτος (δηλαδή ένα προσχέδιο προϋπολογισμού, πλην των νέων μέτρων που προτάθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού) και να δημοσιοποιεί τις υποκείμενες παραδοχές, μεθοδολογίες και συναφείς παραμέτρους. Η υπόθεση των «αμετάβλητων πολιτικών» προϋποθέτει την παρέκταση των τάσεων εσόδων και δαπανών πριν από την προσθήκη του αντικτύπου των μέτρων διακριτικής ευχέρειας που έχουν αποφασιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Τα αποτελέσματα των προβλέψεων στα σκέλη δαπανών και εσόδων με βάση την παραδοχή της αμετάβλητης πολιτικής παρουσιάζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος, ενώ οι πίνακες 5.α, 5.β και 5.γ περιγράφουν και συνοψίζουν τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας που τελούν υπό έγκριση από τους διάφορους επιμέρους τομείς για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Αυτοί οι τρεις πίνακες πρέπει να περιέχουν διεξοδική τεχνική περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί από τους διάφορους επιμέρους τομείς, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκάστοτε μέτρου. Ο στόχος του δημοσιονομικού μέτρου πρέπει επίσης να αναλύεται λεπτομερώς, σε όρους ΕΣΛ, διευκρινίζοντας κατά πόσον πρόκειται για μέτρο διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τις δαπάνες ή τα έσοδα. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται και η ακριβής συνιστώσα στο σκέλος δαπανών ή εσόδων στην οποία στοχεύει το μέτρο διακριτικής ευχέρειας. Αυτό θα καταστήσει εφικτή τη σύγκριση ανάμεσα στους στόχους, αφενός, και στα αποτελέσματα της αμετάβλητης πολιτικής, αφετέρου. Με άλλα λόγια:

-  Στο σκέλος των εσόδων, πρέπει να δηλώνεται αν πρόκειται για ένα μέτρο με στόχο:

o  Φόρους επί της παραγωγής και επί των εισαγωγών (κωδικός ΕΣΛ: D.2)

o  Τρέχοντες φόρους εισοδήματος, πλούτου, κ.λπ. (κωδικός ΕΣΛ: D.5)

o  Φόρους κεφαλαίου (κωδικός ΕΣΛ: D.91)

o  Κοινωνικές εισφορές (κωδικός ΕΣΛ: D.61)

o  Εισόδημα περιουσίας (κωδικός ΕΣΛ· D.4)

o  Λοιπά (κωδικός ΕΣΛ: P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9 {πλην του D.91})

-  Στο σκέλος των δαπανών, πρέπει να δηλώνεται αν πρόκειται για ένα μέτρο με στόχο:

o   Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (κωδικός ΕΣΛ: D.1)

o  Ενδιάμεση ανάλωση (κωδικός ΕΣΛ: P.2)

o  Οι κοινωνικές παροχές (κοινωνικά επιδόματα και κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος που παρέχονται σε νοικοκυριά μέσω του κωδικού ΕΣΛ των παραγωγών εμπορεύσιμου προϊόντος: D.62, D.6311, D.63121, D.63131), εκ των οποίων, κατά περίπτωση, τα επιδόματα ανεργίας στα οποία περιλαμβάνονται οι παροχές σε χρήμα (D.621 και D.624) και οι παροχές σε είδος (D.6311, D.63121, D.63131) που συνδέονται με τα επιδόματα ανεργίας, πρέπει επίσης να προσδιορίζονται.

o  Δαπάνες για τόκους (κωδικός ΕΣΛ: D.41)

o  Επιδοτήσεις (κωδικός ΕΣΛ: D.3)

o  Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (κωδικός ΕΣΛ: P.51)

o  Μεταβιβάσεις κεφαλαίου (κωδικός ΕΣΛ: D.9)

o  Λοιπά (κωδικός ΕΣΛ: D.29+D.4 {πλην του D.41} +D.5+D.7+P.52+P.53+K.2+D.8)

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ των μέτρων με μεταβατικές δημοσιονομικές συνέπειες που δεν οδηγούν σε διαρκή μεταβολή της διαχρονικής δημοσιονομικής θέσης (δηλαδή στο μόνιμο επίπεδο των εσόδων ή δαπανών) από αυτά που επιφέρουν μόνιμες δημοσιονομικές συνέπειες οι οποίες οδηγούν σε μόνιμη μεταβολή της διαχρονικής δημοσιονομικής θέσης (δηλαδή στο μόνιμο επίπεδο των εσόδων ή δαπανών). Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 473/2013, τα μέτρα με εκτιμώμενο δημοσιονομικό αντίκτυπο άνω του 0,1 % του ΑΕΠ πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς, ενώ εκείνα που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο κάτω από αυτό το όριο πρέπει να προσδιορίζονται και να αναφέρεται ο δημοσιονομικός αντίκτυπός τους αθροιστικά. Στο μέτρο του δυνατού, μικρότερα μέτρα που επηρεάζουν την ίδια κατηγορία εσόδων/δαπανών θα μπορούσαν να ομαδοποιούνται. Ωστόσο, στο πλαίσιο της οικονομικής και δημοσιονομικής επιτροπής τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα των εκθέσεων όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα διακριτικής ευχέρειας (- DTM), αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να περιγράφουν αναλυτικά το σύνολο των DTM με ελάχιστη δημοσιονομική επίπτωση σε ποσοστό 0,05 % του ΑΕΠ. Έτσι, στο πλαίσιο των ΣΔΠ, και για να βελτιωθεί η συνοχή του συνόλου των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για όλα τα δημοσιονομικά μέτρα διακριτικής ευχέρειας, με εκτιμώμενο δημοσιονομικό αντίκτυπο πάνω από το 0,05 % του ΑΕΠ.

Τα ΣΔΠ πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον εκτιμώμενο δημοσιονομικό αντίκτυπο των μέτρων διακριτικής ευχέρειας σε επίπεδο κάθε υποτομέα, στους πίνακες 5.α, 5.β και 5.γ του παραρτήματος. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος όλων των μέτρων πρέπει να καταγράφεται ως πρόσθετος αντίκτυπος — εν αντιθέσει προς την καταγραφή του δημοσιονομικού αντικτύπου ως επίπεδο — σε σύγκριση με τις βασικές προβλέψεις του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι τα απλά μόνιμα μέτρα πρέπει να καταγράφονται ως μέτρα με αποτέλεσμα +/- Χ στο έτος ή στα έτη στα οποία εφαρμόζονται και μηδενικό αποτέλεσμα κατά τα λοιπά , ώστε να μην εκμηδενίζεται ο συνολικός αντίκτυπος στο επίπεδο των εσόδων ή των δαπανών. Σε περίπτωση που ο αντίκτυπος του μέτρου κυμαίνεται με την πάροδο του χρόνου, μόνον ο πρόσθετος αντίκτυπος πρέπει να καταγράφεται στον πίνακα[1]. Από τη φύση τους, τα έκτακτα μέτρα πρέπει να καταχωρίζονται πάντοτε ως μέτρα με αποτέλεσμα +/-X κατά το έτος του πρώτου δημοσιονομικού αντικτύπου και -/+ X κατά το επόμενο έτος, ώστε ο συνολικός αντίκτυπος στο επίπεδο των εσόδων ή των δαπανών για δύο διαδοχικά έτη να ισούται με μηδέν[2].

Ανάλογα με το κάθε ειδικό μέτρο, τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τις διαστάσεις των εν λόγω τριών πινάκων αναλόγως, ώστε να περιέχουν όσες στήλες απαιτούνται για να αντικατοπτρίζονται οι πλήρεις δημοσιονομικές επιπτώσεις με την πάροδο του χρόνου. Οι υποκείμενες παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του δημοσιονομικού αντικτύπου κάθε μέτρου (π.χ. ελαστικότητα ή εξέλιξη της φορολογητέας βάσης) πρέπει επίσης να περιγράφονται στο ΣΔΠ. Τέλος, τα ΣΔΠ πρέπει επίσης να προσδιορίζουν την αρχή της λογιστικής με βάση την οποία  πρέπει να αναφέρονται τα δεδομένα: εξ ορισμού, αυτά θα πρέπει να καταγράφονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων, αλλά, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η αξία που κοινοποιείται βασίζεται σε αναφορά ταμειακής ροής.

Δ. Στόχοι της στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το πώς τα μέτρα που έχουν εγκριθεί ανταποκρίνονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις ή στους εθνικούς στόχους σύμφωνα με τη στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, περιλαμβάνονται στους πίνακες 6.α και 6.β του παραρτήματος.

Ε. Ενδείξεις σχετικά με τον αναμενόμενο διανεμητικό αντίκτυπο των κυριότερων μέτρων σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού αριθ. 473/2013  τα ΣΔΠ πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον αναμενόμενο διανεμητικό αντίκτυπο των κυριότερων μέτρων σχετικά με τις δαπάνες και τα έξοδα.

Μολονότι τα περισσότερα κράτη μέλη ήδη συμπεριλαμβάνουν στους προϋπολογισμούς τους ποιοτικά κριτήρια σχετικά με τον διανεμητικό αντίκτυπο των φορολογικών μέτρων, οι ποσοτικές εκτιμήσεις είναι πολύ σπανιότερες. Ασφαλώς, η ποσοτικοποίηση του διανεμητικού αντικτύπου των δημοσιονομικών μέτρων αποτελεί δύσκολο έργο. Για τον λόγο αυτό κανένας τυποποιημένος πίνακας σχετικά με την πτυχή αυτή των ΣΔΠ δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα· αντίθετα, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, ποιοτικές πληροφορίες και ποσοτικές εκτιμήσεις ως προς τον διανεμητικό αντίκτυπο των δημοσιονομικών μέτρων, και να τις παρουσιάζουν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο σε σχέση με τα ειδικά μέτρα και τα διαθέσιμα αναλυτικά πλαίσια κάθε κράτους μέλους.

ΣΤ. Σύγκριση μεταξύ ΣΔΠ και του πλέον πρόσφατου προγράμματος σταθερότητας.

Ο πίνακας 7 του παραρτήματος συγκρίνει τους δημοσιονομικούς στόχους και τις προβλέψεις βάσει αμετάβλητων  πολιτικών που αναφέρονται στο ΣΔΠ με τους δημοσιονομικούς στόχους και τις προβλέψεις του πλέον πρόσφατου προγράμματος σταθερότητας (ΠΣΤ). Τυχόν διαφορές μεταξύ προηγούμενων δεδομένων και προβλέψεων σε σχέση με τα δεδομένα που περιέχονται στο ΠΣΤ πρέπει να αναλύονται δεόντως.

Ζ. Μεθοδολογικό Παράρτημα.

Τέλος, ο πίνακας 8 στο παράρτημα περιλαμβάνει τις μεθοδολογικές πτυχές που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΣΔΠ. Σε αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες τεχνικές εκτίμησης που εφαρμόζονται κατά τη δημοσιονομική διαδικασία, καθώς και τα σχετικά χαρακτηριστικά και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που ο εκτιμώμενος αντίκτυπος των δημοσιονομικών μέτρων που παρουσιάζονται αθροιστικά στην οικονομική ανάπτυξη δεν έχει αναφερθεί στον πίνακα 1.α, θα πρέπει να αναφερθεί στο παρόν παράρτημα.

3.         Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη Μορφή και το Περιεχόμενο των εκθέσεων για την έκδοση τιτλων δημοσιου χρεουσ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 473/2013, το τμήμα αυτό παρέχει εναρμόνιση του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης σχετικά με τα εθνικά τους σχέδια έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους.

Προκειμένου να τεθούν τα εθνικά σχέδια έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας θα πρέπει να συνοδεύονται από γενικές πληροφορίες ως προς τις συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού. Συνεπώς, πρέπει να υποβάλλονται δύο εκθέσεις: μια ετήσια και μια τριμηνιαία έκθεση.

Λόγω του ότι η αστάθεια των συνθηκών της αγοράς απαιτεί ευελιξία οι πληροφορίες, που περιέχονται στις εν λόγω εκθέσεις και αφορούν το μέλλον, θεωρείται ότι έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και ότι εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς. Καταρχήν, οι εκθέσεις αυτές δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται λόγω του δυνητικά ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που περιέχουν.

1.         Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει:

- γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης του κεντρικού προϋπολογισμού, όπως (i) εξοφλήσεις τίτλων με αρχική προθεσμία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους  ή μεγαλύτερη, (ii) απόθεμα τίτλων με αρχική προθεσμία λήξης μικρότερη του ενός έτους· (iii) καθαρή ταμειακή χρηματοδότηση· (iv) ταμειακό έλλειμμα και (v) καθαρή απόκτηση χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, πλην της καθαρής ταμειακής χρηματοδότησης,

- σχέδια περί έκδοσης τίτλων δημοσίου χρέους για το επόμενο έτος, περιλαμβανομένης αναλυτικής κατανομής σε βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους έως μακροπρόθεσμους τίτλους σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.

Πίνακας ΙΙΙ — Υπόδειγμα που πρέπει να περιέχεται στις ετήσιες εκθέσεις για την έκδοση τίτλων δημοσίου χρέους[3]

Συνολική απαίτηση χρηματοδότησης (σε εκατ. ευρώ) || Σχέδιο χρηματοδότησης (σε εκατ. ευρώ)

Εξοφλήσεις τίτλων με αρχική προθεσμία λήξης ενός έτους ή μεγαλύτερη (1) || Απόθεμα  έντοκων γραμματίων και ομολόγων στο τέλος του προηγούμενου έτους (2) || Καθαρή ταμειακή χρηματοδότηση (3) || Συνολικές ανάγκες αναχρηματοδότησης (4 = 1+2 +3) || Ταμειακό έλλειμμα / πλεόνασμα (5) || Καθαρή απόκτηση χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, εξαιρουμένης της καθαρής ταμειακής χρηματοδότησης (6) || Άλλα (7) || Σύνολο (8 = 4+5 +6+7) || Μεταβολή στο απόθεμα βραχυπρόθεσμων τίτλων   (Έντοκα γραμμάτια + ομόλογα) (9) || Μεσοπρόθεσμοι έως μακροπρόθεσμοι τίτλοι (10) || Άλλα (11) || Σύνολο (12 = 2+9+ 10+11)

|| || || || || || || || || || ||

Η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους.

2.         Η τριμηνιαία έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα σχέδια έκδοσης τίτλων ανά τρίμηνο (μη σωρευτικά) συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατανομής σε βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους έως μακροπρόθεσμους τίτλους. Τα σχέδια έκδοσης τίτλων για το τρίμηνο (-α) πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση όσον αφορά  την πραγματική έκδοση τίτλων κατά το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και από πρόβλεψη εκτίμηση της έκδοσης τίτλων  κατά το τρέχον τρίμηνο με βάση το παρακάτω υπόδειγμα. Ενώ καταρχήν και υπό κανονικές συνθήκες αγοράς τα προβλεπόμενα σχέδια έκδοσης τίτλων πρέπει να αναφέρονται αρκετά τρίμηνα νωρίτερα, υπό τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς τέτοιες προβλέψεις ενδέχεται να είναι δύσκολο να γίνουν ή να είναι περιορισμένης ενημερωτικής αξίας.  Επομένως προτείνεται να κοινοποιούνται μόνον οι πληροφορίες που αφορούν το αμέσως επόμενο τρίμηνο.

Πίνακας IV – Υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται στις εκθέσεις όσον αφορά την έκδοση τίτλων δημοσίου χρέους ανά τρίμηνο[4],[5]

Σχέδιο χρηματοδότησης (σε εκατ. ευρώ)

|| Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (Έντοκα γραμμάτια + ομόλογα)* (1) || Μεσοπρόθεσμοι έως μακροπρόθεσμοι τίτλοι (2) || Άλλα (3) || Σύνολο (4=1+2+3)

q-1 (προηγούμενο τρίμηνο, πραγματικά δεδομένα) || πραγματικά δεδομένα || πραγματικά δεδομένα || πραγματικά δεδομένα || πραγματικά δεδομένα

q (τρέχον τρίμηνο, εκτίμηση) || εκτίμηση || εκτίμηση || εκτίμηση || εκτίμηση

q+1 (επόμενο τρίμηνο, σχέδιο) || σχέδιο || σχέδιο || σχέδιο || σχέδιο

* Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό την πραγματική έκδοση τίτλων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης της πολλαπλής συνεκτίμησης αναχρηματοδότησης των ομολόγων διάρκειας 1 μηνός  

Η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την αρχή του επόμενου τριμήνου.

Η τριμηνιαία περιοδικότητα των σχεδίων έκδοσης θεωρείται ότι εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ, αφενός, της αύξησης της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των σχεδίων χρηματοδότησης, και, αφετέρου, της παροχής αρκετών περιθωρίων ευελιξίας ως προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες έκδοσης τίτλων.

Όλα τα ποσά θα πρέπει να εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Όταν υπάρχουν τα σχετικά δεδομένα, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να παρέχουν συγκρίσιμα υποδείγματα με ανάλογες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς οργανισμούς και τις περιφερειακές ή τοπικές κυβερνήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.[6]

A. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

1. Μακροοικονομικές προβλέψεις.

2. Δημοσιονομικοί στόχοι.

3. Προβλέψεις ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα, με βάση το σενάριο της αμετάβλητης πολιτικής.

4. Στόχοι ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα. Δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ανά κατηγορία.

5. Μέτρα διακριτικής ευχέρειας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού.

6. Πιθανοί σύνδεσμοι μεταξύ του σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος και των στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τις ΕΑΣ.

7. Σύγκριση με το τελευταίο πρόγραμμα σταθερότητας.

8. Διανεμητικός αντίκτυπος των κυριότερων μέτρων για τις δαπάνες και τα έσοδα.

Παράρτημα: Μεθοδολογικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης επίπτωσης στην οικονομική ανάπτυξη των δημοσιονομικών μέτρων που παρουσιάζονται αθροιστικά.

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

1. Μακροοικονομικές προβλέψεις

Πίνακας 0.i) Βασικές παραδοχές

|| Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1

Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο 1 (ετήσιος μέσος όρος) || || ||

Μακροπρόθεσμο επιτόκιο (ετήσιος μέσος όρος) || || ||

Συναλλαγματική ισοτιμία USD/€ (ετήσιος μέσος όρος)  || || ||

Ονομαστική πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία || || ||

Παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ πλην της ΕΕ || || ||

Αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ || || ||

Μεγέθυνση συναφών ξένων αγορών || || ||

Παγκόσμιος όγκος εισαγωγών, πλην της ΕΕ || || ||

Τιμές πετρελαίου (Brent, USD/βαρέλι) || || ||

1Εφόσον απαιτείται, καθαρά τεχνικές παραδοχές. || ||

Πίνακας 0.ii). Κύριες παραδοχές. Μη διεξοδικός  κατάλογος ελέγχου. (Παρόμοιες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε διάφορους μορφότυπους)

|| Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1

1. Εξωτερικό περιβάλλον ||

a. Τιμές των βασικών εμπορευμάτων || || ||

b. Διαφορικά επιτόκια έναντι των γερμανικών ομοσπονδιακών ομολόγων || || ||

|| || ||

2. Δημοσιονομική πολιτική ||

a.  Καθαρή δανειοδοσία/καθαρή δανειοληψία γενικής κυβέρνησης || || ||

b. Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης || || ||

|| || ||

3. Νομισματική πολιτική/Χρηματοπιστωτικός τομέας/παραδοχές ως προς τα επιτόκια ||

a. Επιτόκια: || || ||

i. Euribor || || ||

ii. Επιτόκια καταθέσεων || || ||

iii. Επιτόκια δανείων || || ||

iv. Αποδόσεις δεκαετών κρατικών ομολόγων στη λήξη || || ||

b. Εξέλιξη των καταθέσεων || || ||

c.  Εξέλιξη των δανείων || || ||

d. Τάσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) || || ||

|| || ||

4. Δημογραφικές τάσεις ||

a.  Εξέλιξη του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας || || ||

b.  Δείκτες εξάρτησης || || ||

|| || ||

5. Διαρθρωτικές πολιτικές ||

|| || ||

Πίνακας 1.α: Μακροοικονομικές προοπτικές

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t-1 || Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1

|| || Επίπεδο || ποσοστό μεταβολής || ποσοστό μεταβολής || ποσοστό μεταβολής

1. Πραγματικό ΑΕΠ || B1*g || || || ||

Εκ των οποίων ||

1.1. Μπορούν να αποδοθούν στον εκτιμώμενο αντίκτυπο των επιπτώσεων των  δημοσιονομικών  μέτρων που παρουσιάζονται αθροιστικά για την οικονομική ανάπτυξη1 || || --- || --- || ||

2. Δυνητικό ΑΕΠ || || || || ||

συμβολή: || || || || ||

- εργασία || || || || ||

- κεφάλαιο || || || || ||

- συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής || || || || ||

3. Ονομαστικό ΑΕΠ || B1*g || || || ||

Συνιστώσες του πραγματικού ΑΕΠ ||

4. Δαπάνες τελικής ιδιωτικής κατανάλωσης || P.3 || || || ||

5. Τελική καταναλωτική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης || P.3 || || || ||

6. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου || P.51 || || || ||

7. Μεταβολές στα αποθέματα και καθαρή απόκτηση τιμαλφών (% του ΑΕΠ) || P.52 + P.53 || || || ||

8. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών || P.6 || || || ||

9. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών || P.7 || || || ||

Συμβολή στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ||

10. Τελική εγχώρια ζήτηση || || || - || ||

11. Μεταβολές αποθεμάτων και καθαρή απόκτηση τιμαλφών || P.52 + P.53 || || - || ||

12. Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών || B0,11 || || - || ||

1/ Στο σημείο αυτό παρακαλείσθε να αναφέρετε τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από τα σ δημοσιονομικά μέτρα που παρουσιάζονται αθροιστικά στο ΣΔΠ.

Πίνακας 1.β Εξέλιξη των τιμών                                                                                                        

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t-1 || Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1

|| || Επίπεδο || ποσοστό μεταβολής || ποσοστό μεταβολής || ποσοστό μεταβολής

1. Αποπληθωριστής του ΑΕΠ || || || || ||

2. Αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης || || || || ||

3. ΕνΔΤΚ || || || || ||

4. Αποπληθωριστής δημόσιας κατανάλωσης || || || || ||

5. Αποπληθωριστής επενδύσεων || || || || ||

6. Αποπληθωριστής τιμών εξαγωγής (αγαθών και υπηρεσιών) || || || || ||

7. Αποπληθωριστής τιμών εισαγωγής (αγαθών και υπηρεσιών) || || || || ||

                                                                                                                                    

Πίνακας 1.γ. Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t-1 || Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1

|| || Επίπεδο || ποσοστό μεταβολής || ποσοστό μεταβολής || ποσοστό μεταβολής

1. Απασχόληση, προσωπικό1 || || || || ||

2. Απασχόληση, ώρες εργασίας2 || || || || ||

3. Ποσοστό ανεργίας (%)3 || || || || ||

4. Παραγωγικότητα της εργασίας4 || || || || ||

5. Παραγωγικότητα της εργασίας, δεδουλευμένες ώρες || || || || ||

6. Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας || D.1 || || || ||

7. Αμοιβή ανά εργαζόμενο || || || || ||

|| || || || ||

|| || || || ||

|| || || || ||

|| || || - || ||

|| || || - || ||

1/ Απασχολούμενος πληθυσμός, έννοια της εντοπιότητας, ορισμός του εθνικού λογαριασμού.

2/ Ορισμός του εθνικού λογαριασμού.

3/ Εναρμονισμένος ορισμός, Eurostat· επίπεδα·

4/ Πραγματικό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο.

5/ Πραγματικό ΑΕγχΠ ανά δεδουλευμένη ώρα εργασίας.    

                                                                                                                      

Πίνακς 1.δ. Τομεακά ισοζύγια                                                                             

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1

1. Καθαρή δανειοδοσία/δανειοληψία έναντι της αλλοδαπής || B.9 || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

εκ των οποίων: ||

- Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών || || || ||

- Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων και μεταβιβάσεων || || || ||

- Λογαριασμός κεφαλαίου || || || ||

2. Καθαρή δανειοδοσία/δανειοληψία του ιδιωτικού τομέα || B.9 || || ||

3. Καθαρή δανειοδοσία/δανειοληψία γενικής κυβέρνησης || B.9 || || ||

4. Στατιστική διαφορά || || || ||

2. Δημοσιονομικοί Στόχοι

Πίνακας 2.α: Δημοσιονομικοί στόχοι γενικής κυβέρνησης που αναλύονται ανά υποτομέα

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t || Έτος t+1

|| || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

Καθαρή δανειοδοσία (+) /δανειοληψία (-) ( B.9) ανά υποτομέα || || ||

1. Γενική κυβέρνηση || S.13 || ||

2. Κεντρική κυβέρνηση || S.1311 || ||

 3. Κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους || S.1312 || ||

4. Τοπική αυτοδιοίκηση || S.1313 || ||

5. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης || S.1314 || ||

6.  Δαπάνες επιτοκίων || D.41 || ||

7. Πρωτογενές ισοζύγιο2 || || ||

8. Έκτακτα και λοιπά προσωρινά μέτρα3 || || ||

9. Πραγματική αύξηση του ΑΕΠ (%) (=1. στον πίνακα 1α) || || ||

10. Δυνητική αύξηση του ΑΕΠ (%) (= 2 στον πίνακα 1.α) || || ||

συμβολή: ||

- εργασία || || ||

- κεφάλαιο || || ||

- συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής || || ||

11. Κενό παραγωγής (% του δυνητικού ΑΕΠ) || || ||

12. Κυκλική δημοσιονομική συνιστώσα (% του δυνητικού ΑΕΠ) || || ||

13. Κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο (1-12) (% του δυνητικού ΑΕΠ) || || ||

14. Κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο (13 + 6) (% του δυνητικού ΑΕΠ) || || ||

15. Διαρθρωτικό ισοζύγιο (13-8) (% του δυνητικού ΑΕΠ) || || ||

1/ TR-TE= B.9.

2/ Το πρωτογενές ισοζύγιο υπολογίζεται ως (B.9, σημείο 8) συν (D.41, σημείο 9).

3/ Το πρόσημο συν σημαίνει έκτακτα μέτρα που συνεπάγονταν μείωση του ελλείμματος.

Πίνακας 2.β Εξέλιξη όσον αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης  

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t || Έτος t+1

|| || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

1. Ακαθάριστο χρέος1 || || ||

2. Μεταβολή του ακαθάριστου δημόσιου χρέους || || ||

Συμβολή στις μεταβολές του ακαθάριστου δημόσιου χρέους ||

3. Πρωτογενές ισοζύγιο (= στοιχείο 10 του πίνακα 2.a.i) || || ||

4. Δαπάνες για τόκους (= στοιχείο 9 του πίνακα 2.a.i) || D.41 || ||

5. Προσαρμογή αποθεμάτων-ροών || || ||

εκ των οποίων: ||

- Διαφορές μεταξύ ρευστών διαθεσίμων και απαιτήσεων2 || || ||

- Καθαρή συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων3 || || ||

εκ των οποίων: ||

- έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις || || ||

- Αποτελέσματα αποτίμησης και λοιπά4 || || ||

προς υπόμνηση.: Τεκμαρτό επιτόκιο εξυπηρέτησης του χρέους5 || || ||

Άλλες συναφείς μεταβλητές ||

6. Ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία6 || || ||

7. Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (7=1-6) || || ||

8. Απόσβεση χρέους (υφιστάμενα ομόλογα), από το τέλος του προηγούμενου έτους || || ||

9. Ποσοστό του χρέους που είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα || || ||

10. Μέση ληκτότητα || || ||

1/ Όπως ορίζεται στον κανονισμό 479/2009.

2/ Οι διαφορές όσον αφορά δαπάνες για τόκους, άλλες δαπάνες και έσοδα μπορούν να αναφέρονται διακριτά εφόσον είναι σκόπιμο ή σε περίπτωση που ο δείκτης του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ είναι υψηλότερος από την τιμή αναφοράς.

3/ Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού (μετρητά), τίτλοι δημοσίου, στοιχεία ενεργητικού επί τρίτων χωρών, κρατικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις και η διαφορά μεταξύ εισηγμένων  και μη στοιχείων ενεργητικού μπορούν να αναφέρονται διακριτά εφόσον είναι σκόπιμο ή σε περίπτωση που ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ είναι υψηλότερος από την τιμή αναφοράς.

4/ Οι μεταβολές λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων, και η διεξαγωγή συναλλαγών σε δευτερογενή αγορά μπορούν να αναφέρονται διακριτά εφόσον είναι σκόπιμο ή σε περίπτωση που ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ είναι υψηλότερος από την τιμή αναφοράς.

5/ Ισούται με τις δαπάνες για τόκους διαιρουμένων διά του επιπέδου του χρέους του προηγούμενου έτους.

6/ Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού νοούνται στο παρόν έγγραφο ως AF.1, AF.2, AF.3 (ενοποιημένο σε επίπεδο υποτομέων της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή καθαρή σώρευση χρηματοοικονομικών θέσεων μεταξύ κυβερνητικών φορέων), AF.511, AF.52 (μόνον εάν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο).

Πίνακας 2.γ Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

|| Έτος t || Έτος t+1

|| % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

Εγγυήσεις του δημοσίου || ||

Εκ των οποίων: συνδεόμενες με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο || ||

3. Προβλέψεις ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα, με βάση το σενάριο της αμετάβλητης πολιτικής[7]

Πίνακας 3. Προβλέψεις ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης με αμετάβλητες πολιτικές και με ανάλυση ανά βασική κατηγορία.

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t || Έτος t+1

Γενική κυβέρνηση (S13) || || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

1. Σύνολο εσόδων με αμετάβλητες πολιτικές || TR || ||

Εκ των οποίων ||

1.1. Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών || D.2 || ||

1.2. Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. || D.5 || ||

1.3. Φόροι κεφαλαίου || D.91 || ||

1.4. Κοινωνικές εισφορές || D.61 || ||

1.5. Εισόδημα ακίνητης περιουσίας  || D.4 || ||

1.6. Λοιπά1 || || ||

προς υπόμνηση.: Φορολογική επιβάρυνση (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2 || || ||

2. Σύνολο δαπανών με  αμετάβλητες πολιτικές || TE3 || ||

Εκ των οποίων ||

2.1. Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας  || D.1 || ||

2.2. Ενδιάμεση ανάλωση || P.2 || ||

2.3. Κοινωνικές πληρωμές || D.621  D.632 || ||

        εκ των οποίων επιδόματα ανεργίας4 ||

2.4. Δαπάνες επιτοκίων || D.41 || ||

2.5. Επιδοτήσεις || D.3 || ||

2.6. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου || P.51 || ||

2.7. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις || D.9 || ||

2.8. Λοιπά5 || || ||

1/ Υπό του ESA95: D6311_D63121_D63131pay· ΕΣΛ2010 D632pay

4. Στόχοι ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα.

Πίνακας 4.α  Δαπάνες και έσοδα της γενικής κυβέρνησης, με ανάλυση ανά γενική κατηγορία.

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t || Έτος t+1

Γενική κυβέρνηση (S13) || || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

1. Συνολικός στόχος ως προς τα έσοδα || TR || ||

Εκ των οποίων ||

1.1. Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών || D.2 || ||

1.2. Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. || D.5 || ||

1.3. Φόροι κεφαλαίου || D.91 || ||

1.4. Κοινωνικές εισφορές || D.61 || ||

1.5. Εισόδημα ακίνητης περιουσίας  || D.4 || ||

1.6. Άλλα 1 || || ||

προς υπόμνηση.: Φορολογική επιβάρυνση (D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)2 || || ||

2. Συνολικός στόχος δαπανών || TE3 || ||

Εκ των οποίων ||

2.1. Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας  || D.1 || ||

2.2. Ενδιάμεση ανάλωση || P.2 || ||

2.3. Κοινωνικές πληρωμές || D.626 D.632 || ||

        εκ των οποίων επιδόματα ανεργίας4 ||

2.4.= Πίνακας 2.α.9.  Δαπάνες επιτοκίων || D.41 || ||

2.5. Επιδοτήσεις || D.3 || ||

2.6. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου || P.51 || ||

2.7. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις || D.9 || ||

2.8. Λοιπά5 || || ||

1/ .11+P.12+P.131+D.39rec+D.7rec+D.9rec (πλην του D.91rec)

2/ Περιλαμβανομένων εκείνων που εισπράττονται από την ΕΕ περιλαμβανομένης και προσαρμογής για μη είσπραξη φόρων και κοινωνικών εισφορών D.995), κατά περίπτωση.

3/ TR-TE= B.9.

4/ Συμπεριλαμβανομένων παροχών σε μετρητά (D.621 και D.624) και παροχές σε είδος (D.631, υπό ESA2010 D.632) που συνδέονται με παροχές ανεργίας.

5/ D.29pay + D.4pay (πλην του D.41pay) +D.5pay +D.7pay +P.52+P.53+K.2+D.8.

6/ Υπό του ESA95: D6311_D63121_D63131pay· ΕΣΛ2010 D632pay

Πίνακας 4.β Ποσά που πρέπει να εξαιρεθούν από την τιμή αναφοράς για τις δαπάνες

|| || ||

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t-1 || Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1 ||

|| || Επίπεδο || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ ||

1. Δαπάνες για προγράμματα της ΕΕ  που αναπληρώνονται στο σύνολό τους από ενωσιακά κονδύλια || || || || || ||

2. Κυκλικές δαπάνες όσον αφορά επιδόματα ανεργίας 1 || || || || || ||

3. Επίπτωση των μέτρων διακριτικής ευχέρειας για τα έσοδα 2 || || || || || ||

4. Αυξήσεις εσόδων που είναι υποχρεωτικές διά νόμου || || || || || ||

1/ Παρακαλείσθε να αναλύσετε τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε ώστε να προκύψει η κυκλική συνιστώσα των δαπανών για τα επιδόματα ανεργίας. Αυτή πρέπει να βασίζεται σε δαπάνες για επιδόματα ανεργίας όπως ορίζεται στην COFOG υπό τον κωδικό 10.5.

2/ Αυξήσεις εσόδων που είναι υποχρεωτικές διά νόμου δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην επίπτωση των μέτρων διακριτικής ευχέρειας για τα έσοδα: τα δεδομένα που αναφέρονται στις στήλες 3 και 4 πρέπει να αποκλείονται αμοιβαία.

Πίνακας 4.γ  Δαπάνες γενικής κυβέρνησης ανά κατηγορία.

4.γ.i) Δαπάνες γενικής κυβέρνησης για την παιδεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την απασχόληση

|| Έτος t || Έτος t+1 ||

|| % του ΑΕΠ || % δαπανών γενικής κυβέρνησης || % του ΑΕΠ || % δαπανών γενικής κυβέρνησης ||

Παιδεία1 || || || || ||

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη1 || || || || ||

Απασχόληση2 || || || || ||

1/ Οι εν λόγω κατηγορίες δαπανών πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία 9 και 7 του πίνακα 4.γ.ii). 2/ Η παρούσα κατηγορία δαπανών πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, τις κρατικές δαπάνες σε σχέση με ενεργές πολιτικές της αγοράς εργασίας συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Αντίθετα, στοιχεία όπως αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται εδώ.

4.γ.ii) Ταξινόμηση των κρατικών λειτουργιών

Κρατικές λειτουργίες || Κωδικός COFOG || Έτος t || Έτος t+1

|| || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

1. Γενικές δημόσιες υπηρεσίες || 1 || ||

2. Άμυνα || 2 || ||

3. Δημόσια τάξη και ασφάλεια || 3 || ||

4. Οικονομικές υποθέσεις || 4 || ||

4. Προστασία του περιβάλλοντος || 5 || ||

6. Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας || 6 || ||

7. Υγεία || 7 || ||

8. Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία || 8 || ||

9. Εκπαίδευση || 9 || ||

10. Κοινωνική προστασία || 10 || ||

11. Σύνολο δαπανών (= σημείο 2 στον πίνακα 2.γ.i) || TE || ||

5. Περιγραφή των μέτρων διακριτικής ευχέρειας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού.

Πίνακας 5.α Μέτρα διακριτικής ευχέρειας της γενικής κυβέρνησης

Κατάλογος των μέτρων || Λεπτομερής περιγραφή1 || Στόχος (συνιστώσα δαπανών /εσόδων) Κωδικός ΕΣΛ || Λογιστική αρχή || Κατάσταση όσον  αφορά την υιοθέτηση || Δημοσιονομικές επιπτώσεις

|| Έτος t || Έτος t+1 || Έτος t+2 || Έτος t+…

|| % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

(1) || || || || || || || ||

(2) || || || || || || ||

… || || || || || || || ||

|| ΣΥΝΟΛΟ || || || ||

1/ Παρακαλείσθε να περιγράψετε λεπτομερώς σε περίπτωση σημαντικών σχεδίων μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανές επιπτώσεις στα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Πίνακας 5.β Μέτρα διακριτικής ευχέρειας που έχει λάβει η κεντρική κυβέρνηση

Κατάλογος των μέτρων || Λεπτομερής περιγραφή1 || Στόχος (συνιστώσα δαπανών /εσόδων) Κωδικός ΕΣΛ || Λογιστική αρχή || Κατάσταση όσον  αφορά την υιοθέτηση || Δημοσιονομικές επιπτώσεις

|| Έτος t || Έτος t+1 || Έτος t+2 || Έτος t+…

|| % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

(1) || || || || || || || ||

(2) || || || || || || ||

… || || || || || || || ||

|| ΣΥΝΟΛΟ || || || ||

1/ Παρακαλείσθε να περιγράψετε λεπτομερώς σε περίπτωση σημαντικών σχεδίων μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανές επιπτώσεις στα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Πίνακας 5.γ Μέτρα διακριτικής ευχέρειας που έχει λάβει η γενική κυβέρνηση1.

Κατάλογος των μέτρων || Λεπτομερής περιγραφή2 || Στόχος (συνιστώσα δαπανών /εσόδων) Κωδικός ΕΣΛ || Λογιστική αρχή || Κατάσταση όσον  αφορά την υιοθέτηση || Δημοσιονομικές επιπτώσεις

|| Έτος t || Έτος t+1 || Έτος t+2 || Έτος t+…

|| % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

(1) || || || || || || || ||

(2) || || || || || || ||

… || || || || || || || ||

|| ΣΥΝΟΛΟ || || || ||

1/ Παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν πρόκειται για κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους, για τοπικής αυτοδιοίκηση και/ή ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

2/ Παρακαλείσθε να περιγράψετε λεπτομερώς σε περίπτωση σημαντικών σχεδίων μεταρρύθμισης της δημοσιονομικής πολιτικής με πιθανές επιπτώσεις στα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

6. Ενδείξεις σχετικά με το πώς τα μέτρα στα ΣΔΠ αντιμετωπίζουν την ΕΚΕ και τους στόχους που ορίζονται από τη στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Πίνακας 6.α  Συστάσεις ΕΚΕ

Αριθμός αναγνώρισης (CSR) || Κατάλογος των μέτρων || Περιγραφή άμεσης συνάφειας

|| ||

|| ||

|| ||

Πίνακας 6.β Στόχοι που έχουν τεθεί από τη στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Εθνικοί ονομαστικοί στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» || Κατάλογος των μέτρων || Περιγραφή της άμεσης συμβολής στην επίτευξη του στόχου

Εθνικός στόχος  για την απασχόληση στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 […] || ||

Εθνικός στόχος για την Ε&Α  στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 […] || ||

Στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου […] || ||

Στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας […] || ||

Εθνικός στόχος για την ενεργειακή απόδοση […] || ||

Εθνικός στόχος για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου […] || ||

Εθνικός στόχος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση […] || ||

Εθνικός στόχος για τη φτώχεια […] || ||

7. Απόκλιση σε σχέση με το τελευταίο ΠΣ.

Πίνακας 7. Απόκλιση σε σχέση με το τελευταίο ΠΣ.

|| Κωδικός ΕΣΛ || Έτος t-1 || Έτος t || Έτος t+1

|| || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ || % του ΑΕΠ

Στόχος όσον αφορά την καθαρή δανειοδοσία/καθαρή δανειοληψία της γενικής κυβέρνησης || B.9 ||

Πρόγραμμα σταθερότητας || || || ||

Σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος || || || ||

Διαφορά || || || ||

Πρόβλεψη όσον αφορά την καθαρή δανειοδοσία της γενικής κυβέρνησης με αμετάβλητες πολιτικές   || B.9 ||

Πρόγραμμα σταθερότητας || || || ||

Σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος || || || ||

Διαφορά1 || || || ||

1/ Αυτή η διαφορά μπορεί να αφορά τόσο τις αποκλίσεις που απορρέουν από μεταβολές στο μακροοικονομικό σενάριο όσο και εκείνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που ελήφθησαν μεταξύ της υποβολής του ΠΣ και της υποβολής των ΣΔΠ. Διαφορές αναμένονται λόγω του γεγονότος ότι το σενάριο της αμετάβλητης πολιτικής ορίζεται με διαφορετικό τρόπο για τους σκοπούς του παρόντος κώδικα δεοντολογίας, σε σχέση με το πρόγραμμα σταθερότητας.

8. Διανεμητικός αντίκτυπος των κυριότερων μέτρων για τις δαπάνες και τα έσοδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 (3) (δ) του κανονισμού 473/2013, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, ποιοτικές πληροφορίες και ποσοτικές εκτιμήσεις ως προς τον διανεμητικό αντίκτυπο των δημοσιονομικών μέτρων, και να τις παρουσιάζουν με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο σε σχέση με τα ειδικά μέτρα και τα διαθέσιμα αναλυτικά πλαίσια κάθε κράτους μέλους.

Η ποσοτικοποίηση του διανεμητικού αντικτύπου των δημοσιονομικών μέτρων αποτελεί δύσκολο έργο. Για τον λόγο αυτό κανένας τυποποιημένος πίνακας σχετικά με την πτυχή αυτή των ΣΔΠ δεν περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις του διανεμητικού αντίκτυπου των δημοσιονομικών αξιολογήθηκαν με υπολογισμό των αναμενόμενων μεταβολών του δείκτη Gini, του δείκτη  S80/S20 ή των ποσοστών φτώχιας που προκύπτουν από αυτές. Η εν λόγω μεθοδολογία θα μπορούσε να επιλεγεί ως μια εναλλακτική λύση, μεταξύ άλλων.

Παράρτημα στα ΣΔΠ: Μεθοδολογία, οικονομικά πρότυπα και παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι πληροφορίες που περιέχονται στο ΣΔΠ.

Πίνακας 8. Μεθοδολογικά ζητήματα.

Μέθοδος εκτίμησης || Στάδιο της δημοσιονομικής διαδικασίας για το οποίο χρησιμοποιήθηκε1 || Σχετικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου μοντέλου/μεθόδου || Παραδοχές

Εργαλείο αριθ.1 || || ||

Εργαλείο αριθ.2 || || ||

… || || ||

1/ Εργαλεία μοντελοποίησης χρησιμοποιήθηκαν ενδεχομένως:

        - κατά την επεξεργασία μακροοικονομικών προβλέψεων

- κατά την εκτίμηση των δαπανών και των εσόδων με βάση το σενάριο της αμετάβλητης πολιτικής

- κατά την εκτίμηση του διανεμητικού αντικτύπου των κυριότερων μέτρων σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα

- κατά την ποσοτικοποίηση των μέτρων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα 

- κατά την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο ΣΔΠ επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί με βάση τη στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας καθώς και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

                                          

[1] Για παράδειγμα: ένα μέτρο που αρχίζει να ισχύει τον Ιούλιο του έτους t μπορεί να έχει συνολικό αντίκτυπο 100 κατά το πρώτο έτος και 200 κατά τα επόμενα έτη. Στους πίνακες υποβολής στοιχείων, αυτό θα πρέπει να καταγράφεται ως + 100 για το έτος t και, εκ νέου, + 100 (η μεταβολή) για το έτος t + 1. Ο συνολικός αντίκτυπος του μέτρου σε ένα δεδομένο έτος μπορεί να προκύψει ως ο σωρευτικός αντίκτυπος των μεταβολών μετά την εισαγωγή του.

[2] Τα έκτακτα μέτρα που καλύπτουν πάνω από ένα έτος (π.χ. φορολογική αμνηστία που παράγει εισόδημα επί  δύο συνεχόμενα έτη), θα πρέπει να καταγράφονται ως δύο ξεχωριστά μέτρα, το ένα ως μέτρο που επιφέρει τον πρώτο του αντίκτυπο  το έτος  t και το άλλο ως μέτρο που επιφέρει τον πρώτο του αντίκτυπο το έτος  t + 1.

[3] Απαιτείται η παροχή στοιχείων για τις μεταβλητές με έντονους χαρακτήρες.

Η παροχή δεδομένων όσον αφορά άλλες μεταβλητές είναι προαιρετική, αλλά ιδιαίτερα επιθυμητή.

[4] Απαιτείται η παροχή στοιχείων για τις μεταβλητές με έντονους χαρακτήρες.

Η παροχή δεδομένων όσον αφορά άλλες μεταβλητές είναι προαιρετική, αλλά ιδιαίτερα επιθυμητή.

[5]Το χρονοδιάγραμμα της υποβολής εκθέσεων θα επανεξεταστεί σε συνάρτηση με τη σταθεροποίηση των συνθηκών για τις ευρωπαϊκές αγορές τίτλων δημόσιου χρέους

[6] Η παροχή στοιχείων για τις μεταβλητές με έντονους χαρακτήρες είναι υποχρεωτική.

Η παροχή δεδομένων όσον αφορά άλλες μεταβλητές είναι προαιρετική, αλλά ιδιαίτερα επιθυμητή.

[7] Να σημειωθεί ότι το σενάριο αμετάβλητων πολιτικών   συνεπάγεται παρέκταση των τάσεων ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες πριν από την πρόσθεση του αντίκτυπου των μέτρων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Top