Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0281

Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))
P6_TC1-COD(2008)0237 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 312–330 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 184/312


Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009
Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***I

P6_TA(2009)0281

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

2010/C 184 E/68

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0817),

έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0469/2008),

έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0250/2009),

1.

εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.

ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009
P6_TC1-COD(2008)0237

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής ║,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η δράση της Κοινότητας στον τομέα των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν πρέπει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επιβατών, συγκρίσιμου με άλλους τρόπους μεταφοράς, ανεξαρτήτως του τόπου ταξιδίου. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι γενικές απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών εν γένει.

(2)

Επειδή ο επιβάτης λεωφορείου ή πούλμαν είναι το ασθενέστερο μέρος της σύμβασης μεταφοράς, τα δικαιώματα του επιβάτη πρέπει, από την άποψη αυτή, να διασφαλίζονται, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας του εντός της Κοινότητας.

(3)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν από τον παρόντα κανονισμό τις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές γραμμές εφόσον διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με εναλλακτικά κανονιστικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους χάρτες δικαιωμάτων των επιβατών στα δίκτυα δημοσίων συνδυασμένων μεταφορών που αφορούν τα ζητήματα που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης κοινών δικαιωμάτων των επιβατών στις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές συγκοινωνίες που θα διέπουν όλους τους τρόπους μεταφοράς, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

(4)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προαγάγουν την κατάρτιση χαρτών δικαιωμάτων των επιβατών στις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές γραμμές λεωφορείων και/ή πούλμαν οι οποίοι θα καθορίζουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων λεωφορείων και/ή πούλμαν για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των επιβατών τους.

(5)

Στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΕ που αποσκοπούν στη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα των μεταφορών που περιλαμβάνει κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(6)

Οι επιβάτες θα πρέπει να διέπονται από κανόνες περί ευθύνης συγκρίσιμους με τους ισχύοντες για άλλους τρόπους μεταφοράς, σε περίπτωση ατυχημάτων που επιφέρουν θάνατο ή τραυματισμό.

(7)

Οι επιβάτες θα πρέπει να δικαιούνται προκαταβολών για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών τους κατόπιν ατυχήματος.

(8)

Οι επιβάτες που έχουν τραυματισθεί συνεπεία ατυχήματος που καλύπτεται από ασφάλιση θα πρέπει κατ' αρχήν να απευθύνουν αίτηση αποζημίωσης στην επιχείρηση των λεωφορείων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και μόνον σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της τελευταίας θα μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση της ασφαλιστικής εταιρείας.

(9)

Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν πρέπει να ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών των επιβατών, υπό όρους συγκρίσιμους με τους ισχύοντες για άλλους τρόπους μεταφοράς.

(10)

Οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν πρέπει να παρέχονται προς όφελος των πολιτών εν γένει. Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ανεξαρτήτως του αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία ή σε οποιονδήποτε άλλον παράγοντα, θα πρέπει να έχουν δυνατότητες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορεία και πούλμαν συγκρίσιμες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους άλλους πολίτες στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην ελευθερία επιλογής και στο να μην αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προκειμένου να δοθούν στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ευκαιρίες μετακίνησης με λεωφορεία και πούλμαν συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά το ταξίδι τους. Τα άτομα αυτά θα πρέπει, επομένως, να γίνονται δεκτά για μεταφορά, η δε αναπηρία ή η αδυναμία τους αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο άρνησης της μεταφοράς τους, εξαιρουμένων των δικαιολογημένων λόγων ασφαλείας που ορίζει ο νόμος. Πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα παροχής συνδρομής σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και πούλμαν, και επί του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης και της αποβίβασης. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση. Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν πρέπει να καθορίσουν κανόνες προσπελασιμότητας, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.

(12)

Είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις λεωφορείων και/ή πούλμαν να παρέχουν εξειδικευμένη κατάρτιση στο προσωπικό τους που θα τους δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Η κατάρτιση αυτή πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών (4). Τα κράτη μέλη οφείλουν – στο μέτρο του δυνατού – να στηρίζουν τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν για την οργάνωση και την εκτέλεση των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης.

(13)

Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων τερματικών σταθμών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης θα πρέπει , χωρίς εξαίρεση, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών λεωφορείων και πούλμαν πρέπει να καθορίζουν σημεία όπου τα εν λόγω άτομα μπορούν να δηλώνουν την άφιξή τους και την ανάγκη παροχής συνδρομής.

(14)

Ομοίως, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ανάγκες όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων λεωφορείων ή την ανακαίνιση αυτών.

(15)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώσουν την υφιστάμενη υποδομή, εφόσον απαιτείται για να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις λεωφορείων και/ή πούλμαν η δυνατότητα να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και να παράσχουν την κατάλληλη αρωγή.

(16)

Τα μέτρα της ΕΕ που αποσκοπούν στη βελτίωση της απρόσκοπτης κινητικότητας θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να προωθούν την απρόσκοπτη πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς και τις στάσεις των λεωφορείων και των πούλμαν.

(17)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης COST 349 για τη δυνατότητα πρόσβασης στα πούλμαν και στα υπεραστικά λεωφορεία, η Επιτροπή οφείλει να εισηγηθεί μέτρα περί προσβάσιμης και διαλειτουργικής υποδομής, σε ολόκληρη την ΕΕ, στους τερματικούς σταθμούς και στις στάσεις λεωφορείων και πούλμαν.

(18)

Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν πρέπει επίσης να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή, προσιτή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

(19)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα των επιχειρήσεων λεωφορείων και πούλμαν να ζητούν αποζημίωση από οποιονδήποτε, ακόμη και τρίτο, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

(20)

Πρέπει να περιοριστεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι επιβάτες, εξαιτίας της ματαίωσης ή της μεγάλης καθυστέρησης του ταξιδίου τους. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη φροντίδα και ενημέρωση. Οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να ακυρώνουν τα εισιτήριά τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο ή να τους προσφέρεται μεταφορά με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες ή πληροφορίες για εναλλακτικά δρομολόγια. Εάν οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν προσφέρουν στους επιβάτες την αναγκαία συνδρομή, οι επιβάτες πρέπει να δικαιούνται να τους καταβληθεί χρηματική αποζημίωση.

(21)

Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν πρέπει συνεργάζονται για την υιοθέτηση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση της φροντίδας και της συνδρομής που παρέχονται στους επιβάτες, όποτε διακόπτεται το ταξίδι τους, κυρίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων.

(22)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα των επιβατών που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (5). Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ένα οργανωμένο ταξίδι ματαιώνεται για λόγους άλλους από τη ματαίωση της μεταφοράς με λεωφορείο ή πούλμαν.

(23)

Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματά τους, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ούτως ώστε να μπορούν να τα ασκούν ουσιαστικά.

(24)

Οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω κατάλληλων διαδικασιών υποβολής παραπόνων, τις οποίες θέτουν σε εφαρμογή οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ή, ανάλογα με την περίπτωση, με την υποβολή καταγγελιών στον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από το οικείο κράτος μέλος.

(25)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να εποπτεύουν τη γενική συμμόρφωση των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν με τον παρόντα κανονισμό και να ορίσουν κατάλληλο φορέα για την άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων. Η εποπτεία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα των επιβατών να ασκούν ένδικα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου.

(26)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις, που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(27)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η εξασφάλιση υψηλών και ισοδύναμων επιπέδων προστασίας και συνδρομής των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω της σημαντικής διεθνούς διάστασης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(28)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6).

(29)

Η επιβολή του παρόντος κανονισμού πρέπει να βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (7). Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός αυτός.

(30)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες σχετικά με ║:

║1)

την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ επιβατών, όσον αφορά τους όρους μεταφοράς που προσφέρονται από επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν·

║2)

την ευθύνη των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν σε περίπτωση ατυχημάτων που επιφέρουν θάνατο ή τραυματισμό επιβατών, ή απώλειας ή φθοράς των αποσκευών τους·

║3)

την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με λεωφορεία ή πούλμαν·

║4)

τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν έναντι των επιβατών σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης·

║5)

τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες·

║6)

τη διεκπεραίωση των παραπόνων·

║7)

τον έλεγχο της εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις τακτικές γραμμές μεταφοράς επιβατών από επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις αστικές και υπεραστικές ▐ γραμμές που εμπίπτουν σε συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με το απαιτούμενο στον παρόντα κανονισμό.

3.   Όσον αφορά τις έκτακτες γραμμές, εφαρμόζεται μόνον το κεφάλαιο ΙΙ.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

║1)

«επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν», επιχείρηση μεταφορών που έχει λάβει άδεια στο κράτος μέλος εγκατάστασης για να εκτελεί μεταφορές με λεωφορεία ή/και πούλμαν, σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης στην αγορά που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία, και επιχείρηση μεταφορών που διαθέτει ισχύουσα κοινοτική άδεια που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 684/92, του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1992, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία  (8), με σκοπό την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών·

║2)

«έκτακτες γραμμές», οι γραμμές κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92·

║3)

«τακτικές γραμμές», οι γραμμές κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92·

║4)

«σύμβαση μεταφοράς», η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν ▐και του επιβάτη, για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς, ανεξαρτήτως του αν το εισιτήριο αγοράστηκε από μεταφορέα, ταξιδιωτικό πράκτορα ή εκδοτήριο εισιτηρίων ·

║5)

«εισιτήριο», το έγκυρο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα μεταφοράς, ή το ισοδύναμό του σε μη έντυπη, π.χ. ηλεκτρονική μορφή, το οποίο έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από την επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή από τα εξουσιοδοτημένα εκδοτήρια εισιτηρίων της·

║6)

«εκδοτήριο εισιτηρίων», κάθε ενδιάμεσος πωλητής υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορεία ή πούλμαν ▐ για λογαριασμό της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν ή ταξιδιωτικό πράκτορα ·

║7)

«ταξιδιωτικός πράκτορας», ο διοργανωτής ▐ κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 2, της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ·

║8)

«άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα», οποιοδήποτε άτομο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας, ή λόγω ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου αυτού·

║9)

«κράτηση», η έγκριση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, που δίνει δικαίωμα μεταφοράς με βάση εκ των προτέρων βεβαιωμένες ad hoc ρυθμίσεις·

║10)

«φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού», ο οργανωτικός φορέας σε ένα κράτος μέλος στον οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη διαχείρισης του τερματικού σταθμού λεωφορείων ή/και πούλμαν·

║11)

«ματαίωση», η μη διενέργεια προηγουμένως συγκεκριμένης προγραμματισθείσας μεταφοράς, για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία πραγματική κράτηση θέσεως·

║12)

«καθυστέρηση», η διαφορά μεταξύ της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης ή άφιξης του επιβάτη, σύμφωνα με τον γνωστοποιημένο πίνακα δρομολογίων, και του πραγματικού ή αναμενόμενου χρόνου αναχώρησης ή άφιξής του·

13)

«προσιτή μορφή», η δυνατότητα των επιβατών να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες μέσω, για παράδειγμα, κειμένου, γραφής Braille, ήχου, βίντεο και/ή ηλεκτρονικής μορφής.

Άρθρο 4

Σύμβαση μεταφοράς και όροι συμβάσεων χωρίς διακρίσεις

1.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν παρέχουν στους επιβάτες απόδειξη της σύναψης της σύμβασης μεταφοράς, εκδίδοντας ένα ή περισσότερα εισιτήρια. Τα εισιτήρια θεωρούνται ως αρχή αποδείξεως της σύναψης της σύμβασης, και άρα παρέχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλουν μειωμένα κόμιστρα για κοινωνικούς λόγους, οι όροι σύμβασης και τα κόμιστρα που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων παρέχονται στο ευρύ κοινό χωρίς καμία διάκριση λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας του τελικού πελάτη, ή λόγω του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν ή των εκδοτηρίων εισιτηρίων εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 5

Αποκλεισμός αποποίησης

1.   Δεν επιτρέπεται περιορισμός ή αποποίηση των βάσει του παρόντος κανονισμού υποχρεώσεων, ιδίως με ρήτρα περιορισμού ή παρέκκλισης στη σύμβαση μεταφοράς.

2.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν δικαιούνται να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους σύμβασης για τον επιβάτη από τους όρους που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Κεφάλαιο II

Ευθύνη των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν όσον αφορά τους επιβάτες και τις αποσκευές τους

Άρθρο 6

Ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβατών

1.   Σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για την απώλεια ή ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής ▐ βλάβης των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και το οποίο επέρχεται ενώ ο επιβάτης βρίσκεται εντός του οχήματος ή κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση του επιβάτη από το όχημα.

2.   Η ευθύνη από αδικοπραξία των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν υπόκειται σε κανένα όριο χρηματικής αποζημίωσης, έστω και βάσει νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης.

3.   Για απαιτήσεις μη υπερβαίνουσες τα 220 000 EUR για κάθε επιβάτη, η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν αποκλείει, ούτε περιορίζει την ευθύνη της αποδεικνύοντας ότι επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) , εκτός αν το συνολικό ποσόν της αξίωσης υπερβαίνει το ποσόν που καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται δυνάμει της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Δεκεμβρίου 1983, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (9) στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη βάση του το λεωφορείο ή πούλμαν. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη περιορίζεται στο εν λόγω ποσόν .

4.   Η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν ευθύνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1:

α)

εάν το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις ή περιστάσεις τις οποίες ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει ή τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

β)

στον βαθμό που το ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

5.   Ο παρών κανονισμός:

α)

δεν συνεπάγεται ότι η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν είναι μόνη υπεύθυνη προς καταβολή αποζημιώσεως· και

β)

δεν περιορίζει τυχόν δικαιώματα της επιχείρησης λεωφορείων ή/και πούλμαν να ασκήσει ένδικα μέσα έναντι τρίτων, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 7

Αποζημίωση

1.   Σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη, η αποζημίωση, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 ευθύνης, περιλαμβάνει:

α)

τα αναγκαία έξοδα που συνεπάγεται ο θάνατος, κυρίως τα έξοδα μεταφοράς της σορού και τα έξοδα κηδείας·

β)

την αποζημίωση που προβλέπεται στον παράγραφο 2 ║, εάν ο θάνατος δεν επήλθε αμέσως.

2.   Σε περίπτωση τραυματισμού ή οποιασδήποτε άλλης σωματικής ή διανοητικής βλάβης του επιβάτη, η αποζημίωση περιλαμβάνει:

α)

τα αναγκαία έξοδα, ιδίως τα έξοδα. θεραπείας και μεταφοράς·

β)

την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε είτε από την ολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία, είτε από την αύξηση των αναγκών.

3.   Εάν, εξαιτίας του θανάτου ║ επιβάτη, τα συντηρούμενα από τον τελευταίο πρόσωπα ή τα έλκοντα εκ του νόμου τέτοιο δικαίωμα, στερούνται της υποστήριξης αυτής, πρέπει επίσης να αποζημιώνονται για την απώλεια αυτή.

Άρθρο 8

Προκαταβολές

1.   Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού ▐ των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και εφόσον ο επιβάτης δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε άλλη ταξιδιωτική ασφάλιση , η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ταύτιση του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωση, προκαταβάλλει τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την προκληθείσα ζημία , υπό τον όρο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως ένδειξη υπαιτιότητας της μεταφορικής επιχείρησης .

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 21 000 EUR ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

3.   Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης και μπορεί να αντισταθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβληθεί στη συνέχεια με βάση τον παρόντα κανονισμό, αλλά δεν είναι επιστρεπτέα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η προκληθείσα ζημία οφείλεται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του επιβάτη, ή ║ ο αποδέκτης της προκαταβολής δεν ήταν ο δικαιούχος της αποζημίωσης , ή η πραγματική βλάβη που προκλήθηκε αντιπροσωπεύει ποσόν μικρότερο της προκαταβολής.

Άρθρο 9

Ευθύνη για απώλεια ή φθορά των αποσκευών

1.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών που τελούν υπό την ευθύνη τους. Η αποζημίωση ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε ποσό 1 800 EUR ανά επιβάτη.

2.   Στην περίπτωση ατυχημάτων κατά την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των προσωπικών αντικειμένων που έφεραν οι ίδιοι οι επιβάτες ή μετέφεραν στις χειραποσκευές τους. Η αποζημίωση ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε ποσό 1 300 EUR ανά επιβάτη.

3.   ▐ Η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν ευθύνεται για τις ζημίες κατά τις παραγράφους 1 και 2:

a)

εάν η ζημία προκλήθηκε από περιστάσεις εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

β)

στο μέτρο κατά το οποίο η απώλεια ή ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη .

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Άρθρο 10

Πρόληψη άρνησης μεταφοράς

1.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους δεν αρνούνται, λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας του επιβάτη:

α)

την αποδοχή κράτησης για μεταφορά ή την έκδοση εισιτηρίου για ταξίδι το οποίο εμπίπτει στον παρόντα κανονισμό·

β)

την επιβίβαση ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει έγκυρο εισιτήριο ή κράτηση.

2.   Η κράτηση και η χορήγηση εισιτηρίων σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος.

Άρθρο 11

Παρεκκλίσεις και ειδικοί όροι

1.   Παρά τις διατάξεις του άρθρου 10, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους μπορούν να αρνούνται, για λόγους αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, την αποδοχή κράτησης, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβαση ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα μόνον στις εξής περιπτώσεις:

α)

εάν ο σχεδιασμός του οχήματος καθιστά φυσικώς ή πρακτικώς αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα·

β)

εάν το όχημα ή η υποδομή στον τόπο αναχώρησης ή άφιξης ή κατά τη διάρκεια της διαδρομής δε διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της κράτησης για τους λόγους που σημειώνονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β), οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να προσφέρουν αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο.

2.   Το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο δεν έγινε δεκτό προς επιβίβαση λόγω της αναπηρίας του ή της μειωμένης κινητικότητάς του έχει την επιλογή να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή εύλογες εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς προς τον τόπο προορισμού με συγκρίσιμη χρονική διάρκεια.

3.   ▐ Η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει να συνοδεύονται τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα από άλλο άτομο το οποίο δύναται να παράσχει τη συνδρομή που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο , εάν

α)

ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1, στοιχείο α) ή β), ή

β)

το πλήρωμα του εκάστοτε οχήματος αποτελείται μόνον από ένα άτομο που οδηγεί το όχημα και δεν είναι σε θέση να παράσχει στο άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα τη βοήθεια που περιγράφεται στο παράρτημα Ι.

4.   Όταν η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας εφαρμόζουν την παρέκκλιση της παραγράφου 1, ενημερώνουν αμέσως το ενδιαφερόμενο άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους λόγους, ή το ενημερώνουν γραπτώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την αίτηση .

Άρθρο 12

Προσπελασιμότητα και πληροφόρηση

1.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των φορέων ελέγχου της εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 27, καθορίζουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και των συνοδών τους , προκειμένου να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί περιέχουν όλες τις συνθήκες πρόσβασης στην εν λόγω μεταφορά με λεωφορεία και πούλμαν, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στα οχήματα μεταφοράς και στον εξοπλισμό των οχημάτων καθώς και στα προσαρτημένα βοηθητικά εξαρτήματα .

2.   Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από την επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων τουλάχιστον κατά τη στιγμή της κράτησης, με προσιτή μορφή και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες είναι εν γένει διαθέσιμες οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

3.   Εάν ζητηθεί, οι επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν γνωστοποιούν αμέσως τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού ή εθνικού δικαίου με τις οποίες καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις. Οι απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να παρέχονται σε προσιτή μορφή.

4.   Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες γνωστοποιούν τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι ισχύουν για τις διαδρομές που περιλαμβάνονται στα οργανωμένα ταξίδια, τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τις οποίες οργανώνουν, πωλούν ή προσφέρουν προς πώληση.

5.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους όρους μεταφοράς, το ταξίδι και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς , συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και των πληροφοριών μέσω διαδικτύου, να είναι διαθέσιμες, σε ▐ προσιτή μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για τα άτομα που δεν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βοήθεια λόγω του προχωρημένου ή του νεαρού της ηλικίας των, καθώς και για τους συνοδούς αυτών .

Άρθρο 13

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής

1.   Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας συνδρομής στα άτομα με αναπηρία ή στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως καθορίζεται στο παράρτημα Ι, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση, πριν, μετά και, εφόσον είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της διαδρομής . Η συνδρομή προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του προσώπου με την αναπηρία ή τη μειωμένη κινητικότητα.

2.   Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν μπορούν να παρέχουν τη συνδρομή οι ίδιοι ή να αναθέτουν με σύμβαση σε έναν ή περισσότερους τρίτους την παροχή της συνδρομής. Μπορούν να συνάπτουν την εν λόγω σύμβαση ή συμβάσεις με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος.

Σε περίπτωση που οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν αναθέτουν με σύμβαση σε έναν ή περισσότερους τρίτους την παροχή της συνδρομής, παραμένουν υπεύθυνοι για την παροχή της.

3.   Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδίζουν τους φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών ή τις επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν να παρέχουν συνδρομή υψηλότερων προδιαγραφών από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα I ή να παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες από τις καθοριζόμενες με το ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 14

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής σε τερματικούς σταθμούς

1.   Το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και πούλμαν στους οποίους πρέπει να παρέχεται συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίζεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες μεταφοράς στις περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο Διαδίκτυο κατάλογο των καθορισμένων τερματικών σταθμών λεωφορείων και πούλμαν.

2.   Ο φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού, που έχει οριστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι η συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος α) παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά πληρούν τους όρους του άρθρου 16.

3.     Εφόσον απαιτείται η χρήση σκύλου συνοδείας, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις περί μεταφοράς σκύλων συνοδείας.

Άρθρο 15

Δικαίωμα στην παροχή συνδρομής επί του οχήματος

Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν παρέχουν, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα τουλάχιστον τη συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος β), ▐ κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση από το πούλμαν ή το λεωφορείο, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά πληρούν τους όρους του άρθρου 16.

Άρθρο 16

Όροι παροχής της συνδρομής

1.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες συνεργάζονται για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, ο φορέας διαχείρισης τερματικού σταθμού, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί ότι το άτομο έχει ανάγκη συνδρομής, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή , εκτός αν ο πάροχος της συνδρομής προτείνει βραχύτερη προθεσμία ειδοποίησης ή συμφωνείται βραχύτερη προθεσμία ειδοποίησης μεταξύ παρόχου και επιβάτη .

2.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση της παραλαβής ειδοποιήσεων που αποστέλλουν τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την ανάγκη τους για συνδρομή. Ο επιβάτης λαμβάνει επιβεβαίωση ότι ελήφθη η ειδοποίηση για την ανάγκη του να τύχει συνδρομής. Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν για όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου.

3.   Εάν δεν υπάρξει σχετική ειδοποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να εξασφαλίσουν την παροχή συνδρομής, κατά τρόπο ώστε το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα να είναι σε θέση να επιβιβαστεί κατά την αναχώρηση, να μετεπιβιβαστεί στην ανταπόκριση ή να αποβιβαστεί κατά την άφιξη της γραμμής για την οποία αγόρασε εισιτήριο.

4.   Συνδρομή παρέχεται εφόσον το ενδιαφερόμενο άτομο παρουσιαστεί στο καθορισμένο σημείο:

την ώρα που έχει προκαθοριστεί από την επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ή

εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης εκτός αν προτείνει κάτι άλλο ο πάροχος της συνδρομής ή συμφωνείται άλλως μεταξύ παρόχου και επιβάτη.

5.   Ο φορέας διαχείρισης ενός τερματικού σταθμού που έχει οριστεί από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και με την επιφύλαξη των εξουσιών άλλων οντοτήτων όσον αφορά χώρους εκτός του τερματικού σταθμού, καθορίζει σημεία άφιξης και αναχώρησης, εντός των ορίων του τερματικού σταθμού ή σε σημεία που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο του φορέα διαχείρισης του τερματικού σταθμού, τόσο εντός, όσο και εκτός των κτιρίων του τερματικού σταθμού, όπου τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα μπορούν να δηλώνουν την άφιξή τους και να ζητούν την παροχή συνδρομής.

6.   Τα καθορισμένα σημεία κατά την παράγραφο 5 επισημαίνονται ευκρινώς κατά τρόπο κατανοητό και αναγνωρίσιμο από άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα , παρέχουν δε τις αναγκαίες πληροφορίες για τον τερματικό σταθμό και την παρεχόμενη συνδρομή, σε προσιτή μορφή

Άρθρο 17

Διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτους

1.   Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να λάβει την κοινοποίηση τουλάχιστον 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

2.   Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας διαβιβάζει τις πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να λάβει την κοινοποίηση το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 18

Κατάρτιση

Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών :

α)

μεριμνούν ώστε όλα τα μέλη του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων από τυχόν υπεργολάβους, τα οποία παρέχουν άμεση συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με διάφορες αναπηρίες ή κινητικούς περιορισμούς·

β)

παρέχουν, σε όλα τα μέλη του προσωπικού τους τα οποία έχουν άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό, κατάρτιση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση στην αναπηρία·

γ)

μεριμνούν ώστε, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, όλοι οι νέοι υπάλληλοι να εκπαιδεύονται σε θέματα ατόμων με αναπηρία και το προσωπικό τους να παρακολουθεί επαναληπτικά εκπαιδευτικά μαθήματα, όταν απαιτείται.

Άρθρο 19

Αποζημίωση για αναπηρικά αμαξίδια και εξοπλισμό μετακίνησης

1.   Σε περιπτώσεις όπου, κατά τη διεκπεραίωση στον τερματικό σταθμό ή κατά τη μεταφορά στο όχημα, χάνονται ή υφίστανται ζημία αναπηρικά αμαξίδια ή λοιπός εξοπλισμός μετακίνησης, ή μέρη τους, στον επιβάτη στον οποίο ανήκει ο εν λόγω εξοπλισμός καταβάλλεται αποζημίωση από την επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν ή τον φορέα διαχείρισης τερματικού σταθμού, ανάλογα με το ποιος ήταν υπεύθυνος για τον εξοπλισμό κατά τη στιγμή της απώλειας ή της ζημίας.

Εφόσον απαιτείται, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως εξοπλισμός αντικατάστασης όμοιων τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, προς αυτόν που υπέστη βλάβη ή απώλεια.

2.     Η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν ευθύνεται για τις ζημίες κατά την παράγραφο 1:

α)

εάν η ζημία προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

β)

στον μέτρο κατά το οποίο η απώλεια ή βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

3.    Το ποσό της οφειλόμενης βάσει του παρόντος άρθρου χρηματικής αποζημίωσης είναι ίσο προς την πραγματική απώλεια που σημειώθηκε.

Κεφάλαιο IV

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων λεωφορείων ή/και πούλμαν σε περίπτωση διακοπής του ταξιδίου

Άρθρο 20

Ευθύνη σε περιπτώσεις ματαιώσεων και μεγάλων καθυστερήσεων

1.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για ματαιώσεις , υπεράριθμες κρατήσεις και ▐ καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών κατά την αναχώρηση. Η επιχείρηση λεωφορείων και/ή πούλμαν φέρει ευθύνη για ματαιώσεις και καθυστερήσεις μόνον ως αποτέλεσμα περιστάσεων που βρίσκονται εντός του πεδίου επιρροής της· δεν περιλαμβάνει καθυστερήσεις λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης, συνοριακών ελέγχων και/ή ελέγχων οχημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει ευθύνη της επιχείρησης , οι επιβάτες δικαιούνται τουλάχιστον τα εξής:

α)

προσφορά εναλλακτικών δρομολογίων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και υπό λογικές συνθήκες ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ενημέρωση για κατάλληλα εναλλακτικά δρομολόγια άλλων μεταφορέων·

β)

επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, εκτός αν δεχθούν τα εναλλακτικά δρομολόγια που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

πέραν της επιστροφής του αντιτίμου κατά το στοιχείο β), αποζημίωση που ανέρχεται στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου, εάν η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν δεν προσφέρει εναλλακτικά δρομολόγια ή πληροφορίες κατά το στοιχείο α). Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης·

δ)

σε περίπτωση αποδοχής του προτεινόμενου εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς, αποζημίωση που ανέρχεται στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου, χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς. Ως τιμή του εισιτηρίου νοείται το σύνολο του ποσού που κατέβαλε ο επιβάτης για το τμήμα του ταξιδίου στο οποίο σημειώθηκε η καθυστέρηση. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης·

ε)

προσφορά γευμάτων και αναψυκτικών αναλόγως του χρόνου αναμονής τους, εάν μπορούν να εξασφαλισθούν ευλόγως·

στ)

προσφορά ξενοδοχειακής ή άλλης διαμονής και μεταφορά μεταξύ του τερματικού σταθμού και του χώρου διαμονής εφόσον απαιτείται διανυκτέρευση πριν γίνει δυνατή η συνέχιση του ταξιδίου·

ζ)

εφόσον όχημα τίθεται εκτός λειτουργίας, προσφορά μεταφοράς από την τοποθεσία όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα σε κατάλληλο χώρο αναμονής και/ή τερματικό σταθμό από τον οποίο είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδίου.

2.     Σε περιπτώσεις άλλες από τις σημειούμενες στην παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άφιξη υπερβαίνει τις δύο ώρες όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε:

αμέλεια ή σφάλμα του οδηγού ή σε

τεχνική βλάβη του οχήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιβάτες δικαιούνται τουλάχιστον τα εξής:

α)

αποζημίωση που ανέρχεται στο 50 % της τιμής του εισιτηρίου. Ως τιμή του εισιτηρίου νοείται το σύνολο του ποσού που κατέβαλε ο επιβάτης για το τμήμα του ταξιδίου στο οποίο σημειώθηκε η καθυστέρηση. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

β)

παροχή συνδρομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 1, στοιχεία ε), στ) και ζ) του παρόντος άρθρου.

3.     Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν απαλλάσσονται από την ευθύνη αυτή, όταν η ματαίωση ή η καθυστέρηση οφείλονται σε ένα από τα εξής αίτια:

α)

περιστάσεις εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης,

β)

αμέλεια του επιβάτη ή

γ)

ενέργειες τρίτου προσώπου, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει η επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης.

Άρθρο 21

Ανακοίνωση πληροφοριών

1.   Σε περίπτωση καθυστέρησης, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν ή, κατά περίπτωση, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης, αμέσως μόλις υπάρξει σχετική πληροφορία, αλλά όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, αντιστοίχως. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται επίσης σε προσιτή μορφή για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

2.   Εάν οι επιβάτες χάσουν μια ανταπόκριση λόγω καθυστέρησης, οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

Άρθρο 22

Περαιτέρω αξιώσεις

Ο παρών κανονισμός ισχύει με τη επιφύλαξη τυχόν αξιώσεων του επιβάτη για μεγαλύτερη αποζημίωση. Η αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να συμψηφιστεί με την εν λόγω αξίωση αποζημίωσης.

Άρθρο 23

Επιπρόσθετα μέτρα υπέρ των επιβατών

Οι μεταφορείς συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου , με προτεραιότητα στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες λόγω αναπηρίας, μειωμένης κινητικότητας, ασθένειας, προχωρημένης ηλικίας, εγκυμοσύνης, και εκτεινόμενης στα μικρά παιδιά και στους επιβάτες που τα συνοδεύουν.

Σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου, θα καταβληθεί μέριμνα για την παροχή στους επιβάτες ιατρικής βοήθειας και τροφίμων και ποτών, αναλόγως των αναγκών, τακτικών ενημερώσεων και, κατά περίπτωση, εναλλακτικών ρυθμίσεων ταξιδίου και διαμονής.

Κεφάλαιο V

Ενημέρωση των επιβατών και διεκπεραίωση παραπόνων

Άρθρο 24

Δικαίωμα σε ταξιδιωτικές πληροφορίες

Οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών και οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου τους σε προσιτές μορφές .

Άρθρο 25

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών

║ Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών μεριμνούν ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το αργότερο κατά την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου τους. Οι πληροφορίες παρέχονται σε προσιτή μορφή. ▐ Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ελέγχου της εφαρμογής, ο οποίος ορίζεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

Άρθρο 26

Υποβολή παραπόνων

1.   Οι επιχειρήσεις λεωφορείων ή/και πούλμαν θεσπίζουν, εφόσον δεν προϋπάρχει, σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων προσιτό σε όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλουν παράπονα σε ║ επιχείρηση λεωφορείων ή/και πούλμαν εντός ενός μηνός από την ημέρα που παρασχέθηκε, ή θα έπρεπε να είχε παρασχεθεί, η υπηρεσία μεταφοράς. Εντός 20 εργασίμων ημερών, ο αρμόδιος απαντά αιτιολογημένα ή, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, ενημερώνει τον επιβάτη για την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να αναμένει την απάντηση. Ο χρόνος απάντησης δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των παραπόνων.

3.   Εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, θεωρείται ότι τα παράπονα έχουν γίνει αποδεκτά.

4.     Οι επιχειρήσεις λεωφορείων και/ή πούλμαν εκδίδουν ετησίως έκθεση που περιλαμβάνει τον αριθμό και το αντικείμενο των καταγγελιών που παρελήφθησαν, τον μέσο όρο των ημερών που απαιτήθηκαν για την απάντηση και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

Κεφάλαιο VI

Έλεγχος της εφαρμογής και εθνικοί φορείς ελέγχου της εφαρμογής

Άρθρο 27

Εθνικοί φορείς ελέγχου της εφαρμογής

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους κανόνες προσπελασιμότητας του άρθρου 12. Κάθε φορέας διαθέτει ανεξαρτησία, όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι των επιχειρήσεων ▐.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους.

3.     Οι εν λόγω φορείς συνεργάζονται με φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν καθώς και καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

4.   Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο φορέα, που ορίζεται βάσει της παραγράφου 1, λόγω εικαζόμενης παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

5.   Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να εξαιρέσουν ορισμένες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, διασφαλίζουν συγκρίσιμο σύστημα ελέγχου της εφαρμογής των δικαιωμάτων των επιβατών.

Άρθρο 28

Έκθεση ελέγχου της εφαρμογής

1.   Την 1η Ιουνίου εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου της εφαρμογής, που ορίζονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1, δημοσιεύουν έκθεση των δραστηριοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος, η οποία περιέχει, μεταξύ άλλων:

α)

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβησαν προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

β)

αναφορά στην ισχύουσα διαδικασία για την τακτοποίηση των ατομικών καταγγελιών·

γ)

σύνοψη των κανόνων προσπελασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος·

δ)

συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες , συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων τελικής έκβασης και επίλυσης·

ε)

λεπτομερείς πληροφορίες για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν·

στ)

άλλα σημαντικά ζητήματα για τη βελτίωση του ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.   Για να είναι σε θέση να συντάξουν την εν λόγω έκθεση, οι φορείς ελέγχου της εφαρμογής τηρούν στατιστικές των ατομικών καταγγελιών, ανάλογα με το θέμα και τις σχετικές εταιρείες. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται στην Επιτροπή, εάν ζητηθούν, ή στις εθνικές διερευνητικές αρχές μέχρι και τρία χρόνια μετά το περιστατικό.

Άρθρο 29

Συνεργασία των φορέων ελέγχου της εφαρμογής

Οι εθνικοί ελεγκτικοί φορείς που ορίζονται βάσει του άρθρου 27, παράγραφος 1, ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους και σχετικά με τις αρχές και πρακτικές που διέπουν τη λήψη των αποφάσεών τους, για τους σκοπούς της συνεπούς προστασίας των επιβατών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Στο έργο τους αυτό, επικουρούνται από την Επιτροπή.

Άρθρο 30

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταβολή αποζημίωσης στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Κεφάλαιο VII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 31

Έκθεση

Το αργότερο … (10), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, από νομοθετικές προτάσεις για τη λεπτομερέστερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή την τροποποίησή του.

Άρθρο 32

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προστίθεται το εξής σημείο:

«18.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (“κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών”) (ΕΕ L …)

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται από … (11).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

║,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  ΕΕ C …

(2)  ΕΕ C …

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.

(4)   ΕΕ L 226, 10.9.2003, σ. 4.

(5)  ΕΕ L 158, ║ 23.6.1990, σ. 59.

(6)  ΕΕ L 281, ║ 23.11.1995, σ. 31.

(7)  ΕΕ L 364, ║9.12.2004, σ. 1.

(8)   ΕΕ L 74, 20.3.1992, σ. 1.

(9)   ΕΕ L 8, 11.1.1984, σ. 17.

(10)  ΕΕ: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(11)  ΕΕ: Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συνδρομή παρεχόμενη στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα

α)

Παροχή συνδρομής σε τερματικούς σταθμούς

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

να γνωστοποιούν την άφιξή τους στον τερματικό σταθμό και να ζητούν συνδρομή σε καθορισμένα σημεία·

να μεταβαίνουν από ένα καθορισμένο σημείο στη θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, στην αίθουσα αναμονής και στον χώρο επιβίβασης.

β)

Παροχή συνδρομής επί των οχημάτων

Συνδρομή και διευθετήσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

να επιβιβάζονται στο όχημα, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή άλλον κατάλληλο εξοπλισμό·

να φορτώνουν τις αποσκευές τους·

να παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους·

να αποβιβάζονται από το όχημα·

να μετακινούνται προς τις τουαλέτες, εφόσον είναι δυνατόν·

να μεταφέρουν, κατά το δυνατόν, σκύλο συνοδείας στο λεωφορείο ή το πούλμαν·

να μεταβαίνουν στο κάθισμά τους·

να λαμβάνουν βασικές πληροφορίες για το ταξίδι, σε προσιτή μορφή·

να επιβιβάζονται / να αποβιβάζονται κατά τις στάσεις της διαδρομής, εάν είναι εφικτό.

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάρτιση σε θέματα ατόμων με αναπηρία

α)

Κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση στην αναπηρία

Η κατάρτιση του προσωπικού που έχει άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό περιλαμβάνει:

ευαισθητοποίηση και κατάλληλη ανταπόκριση σε επιβάτες με σωματικές, αισθητήριες (ακοής και όρασης), μη εμφανείς αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων ικανοτήτων των ατόμων που ενδέχεται να έχουν μειωμένη κινητικότητα, αίσθηση προσανατολισμού ή δυνατότητα επικοινωνίας·

τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα συμπεριφορικά, περιβαλλοντικά/φυσικά και οργανωτικά εμπόδια·

ζώα συνοδείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών του ζώου συνοδείας·

αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών·

διαπροσωπικές ικανότητες και μεθόδους επικοινωνίας με κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, όρασης, λόγου και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες·

τρόπους χειρισμού αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπών βοηθητικών μέσων κινητικότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ζημίες (για όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αποσκευών, ενδεχομένως).

β)

Κατάρτιση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία

Η κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει άμεση συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα περιλαμβάνει:

τρόπους βοήθειας των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων για να καθήσουν στο αναπηρικό αμαξίδιο ή να σηκωθούν από αυτό·

ικανότητες παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με ζώο συνοδείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των ζώων·

τεχνικές για τη συνοδεία τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης και για τη διακίνηση και μεταφορά σκύλων συνοδείας , λαμβανομένου υπόψη ότι οι σκύλοι συνοδείας είναι εκπαιδευμένοι να υπακούουν αποκλειστικά στις διαταγές του κυρίου τους και για τον λόγο αυτό το προσωπικό δεν θα πρέπει να τους διακινεί ενόσω εκτελούν την αποστολή τους·

κατανόηση των ειδών εξοπλισμού που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και γνώσεις χειρισμού αυτού του εξοπλισμού·

τη χρήση του χρησιμοποιούμενου βοηθητικού εξοπλισμού επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και γνώση των κατάλληλων διαδικασιών συνδρομής κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, που εγγυώνται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·

επαρκή κατανόηση της ανάγκης για αξιόπιστη και επαγγελματική βοήθεια. Επίσης, επίγνωση του ενδεχομένου να αισθανθούν ευάλωτοι ορισμένοι επιβάτες με αναπηρία κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, λόγω της εξάρτησής τους από την παρεχόμενη βοήθεια·

γνώσεις πρώτων βοηθειών.


Top