EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1878

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1878 της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τον ορισμό του μητρώου του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/7526

ΕΕ L 378 της 26.10.2021, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1878/oj

26.10.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 378/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/1878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Οκτωβρίου 2021

σχετικά με τον ορισμό του μητρώου του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1083 της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής και της διαδικασίας για τον ορισμό του μητρώου ονομάτων τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3 (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή ορίζει το μητρώο στο οποίο θα ανατεθεί η οργάνωση, η διοίκηση και η διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu βάσει ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής. Η Επιτροπή θα διοργανώσει τη διαδικασία επιλογής σε δύο στάδια, κατά τα οποία θα αξιολογήσει πρώτα την επιλεξιμότητα των υποψηφίων και στη συνέχεια θα καθορίσει την κατάταξη των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1083.

(2)

Η ισχύουσα σύμβαση για την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu μεταξύ της Επιτροπής και του μητρώου υπεγράφη στις 10 Οκτωβρίου 2014 για περίοδο πέντε ετών και στη συνέχεια παρατάθηκε το 2019 για τρία ακόμη έτη. Η ισχύς της λήγει στις 12 Οκτωβρίου 2022.

(3)

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση για την επιλογή του μητρώου τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu (2021-026011) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαρτίου 2021, με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν αιτήσεις οι οργανισμοί που επιθυμούσαν να αναλάβουν την οργάνωση, τη διαχείριση και τη διοίκηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu.

(4)

Η πρόσκληση έκλεισε στις 18 Μαΐου 2021 και παρελήφθησαν πέντε αιτήσεις.

(5)

Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή αξιολόγησε την απουσία κριτηρίων αποκλεισμού και το κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τέσσερις αιτήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες. Ο κατάλογος των επιλέξιμων υποψηφίων δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2021 και η Επιτροπή ενημέρωσε κάθε υποψήφιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της διαδικασίας.

(6)

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή αξιολόγησε τους επιλέξιμους υποψηφίους και προέβη σε κατάταξη βάσει των κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις και κατάρτισε πίνακα αποτελεσμάτων αποτελούμενο από τις επιμέρους βαθμολογίες καθεμιάς από τις αιτήσεις. Η ποιότητα των αιτήσεων αξιολογήθηκε σύμφωνα με το τμήμα 3.2 της πρόσκλησης, σε συνάρτηση με την ποιότητα των υπηρεσιών, το κατάλληλο επίπεδο ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, την οικονομική επιφάνεια και συμμόρφωση που προτείνονται για την εκτέλεση των καθηκόντων του μητρώου. Η Επιτροπή έλαβε επίσης βοήθεια για την ανάλυση των αιτήσεων από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

(7)

Η Επιτροπή καθόρισε την κατάταξη των υποψηφίων. Ο υποψήφιος που κατατάχθηκε πρώτος, το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τομέων του Διαδικτύου (EURid), θα πρέπει να οριστεί ως το επόμενο μητρώο τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και να κληθεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την πρόσκληση για την επιλογή. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από τις αρχές που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/857 της Επιτροπής (3).

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1083 σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του επιτυχόντος υποψηφίου και της αναθέτουσας αρχής διακοπούν χωρίς τη σύναψη σύμβασης, η Επιτροπή ορίζει ως μητρώο τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τομέων του Διαδικτύου (EURid) είναι το μητρώο τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu που είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση, τη διαχείριση και τη διοίκηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/517 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2.

Άρθρο 2

Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Τομέων του Διαδικτύου (EURid) καλείται να συνάψει σύμβαση που θα καθορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή εποπτεύει την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu από το μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/517.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μητρώου Τομέων του Διαδικτύου (EURid) και της Επιτροπής λήξουν χωρίς τη σύναψη σύμβασης, ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος ορίζεται ως μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1083.

Η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών έχει ισχύ για αρχική περίοδο πέντε ετών και μπορεί να παραταθεί άπαξ για επιπλέον μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Άρθρο 3

Η εκτελεστική απόφαση 2014/207/ΕΕ (4) καταργείται.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 25.

(2)  ΕΕ L 239 της 24.7.2020, σ. 1.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/857 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του μητρώου του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 195 της 19.6.2020, σ. 52).

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2014/207/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον ορισμό του μητρώου ανωτάτου επιπέδου .eu (ΕΕ L 109 της 12.4.2014, σ. 41).


Top