EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1423

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1423 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια ορισμού κεντρικών σημείων επαφής στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και τις λειτουργίες των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/1997

OJ L 328, 9.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1423/oj

9.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1423 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Μαρτίου 2019

για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια ορισμού κεντρικών σημείων επαφής στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και τις λειτουργίες των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απαίτηση για τον ορισμό κεντρικού σημείου επαφής σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται από την εν λόγω οδηγία, χωρίς να δημιουργούνται περιττές επιβαρύνσεις για τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν διασυνοριακά. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν αναλογικά κριτήρια υπό μορφή ορίων σχετικά με τον όγκο και την αξία των συναλλαγών που διενεργούνται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων και με τον αριθμό των αντιπροσώπων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος υποδοχής. Δεδομένου ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα πληρωμών να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούνται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, η εν λόγω αρχή διαθέτει τα μέσα για την απόκτηση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω όρια θα πρέπει να καθοριστούν για να συμπληρωθεί το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

(2)

Όταν απαιτείται ο ορισμός κεντρικού σημείου επαφής από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, το εν λόγω κεντρικό σημείο επαφής θα πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίζει την κατάλληλη επικοινωνία και υποβολή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στους τίτλους III και IV της εν λόγω οδηγίας στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Θα πρέπει επίσης να διαδραματίζει κεντρικό συντονιστικό ρόλο μεταξύ του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, προκειμένου να διευκολύνεται η εποπτεία των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών πληρωμών οι οποίες ασκούνται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, το ίδρυμα πληρωμών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στο κεντρικό σημείο επαφής παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι και πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία που υποβάλλονται, ώστε να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

(3)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Επιτροπή.

(4)

Η ΕΑΤ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κριτήρια για τον καθορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο ορισμός κεντρικού σημείου επαφής

Για τους σκοπούς του άρθρου 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, η απαίτηση ορισμού κεντρικού σημείου επαφής από τα ιδρύματα πληρωμών θεωρείται ενδεδειγμένη μόνο όταν πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

ο συνολικός αριθμός αντιπροσώπων μέσω των οποίων ένα ίδρυμα πληρωμών παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 σε κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 10·

β)

η συνολική αξία των πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων πληρωμής που κινήθηκαν κατά την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ίδρυμα πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής κατά το τελευταίο οικονομικό έτος μέσω αντιπροσώπων που βρίσκονται στο κράτος μέλος υποδοχής και οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο είτε του δικαιώματος εγκατάστασης είτε του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπερβαίνει τα 3 εκατ. EUR και το ίδρυμα πληρωμών έχει προσλάβει τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω αντιπροσώπους στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης·

γ)

ο συνολικός αριθμός των πράξεων πληρωμής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ίδρυμα πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής κατά το τελευταίο οικονομικό έτος μέσω αντιπροσώπων που βρίσκονται στο κράτος μέλος υποδοχής και λειτουργούν στο πλαίσιο είτε του δικαιώματος εγκατάστασης είτε του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των πράξεων πληρωμής που κινήθηκαν κατά την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, υπερβαίνει τις 100 000 και το ίδρυμα πληρωμών έχει προσλάβει τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω αντιπροσώπους στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης.

Άρθρο 2

Καθήκοντα του κεντρικού σημείου επαφής

1.   Το κεντρικό σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 εκτελεί κάθε ένα από τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

λειτουργεί ως ενιαίος πάροχος και ως ενιαίο σημείο συλλογής για τους σκοπούς των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης·

β)

λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης, μεταξύ άλλων παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως·

γ)

διευκολύνει τις επιτόπιες επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές των αντιπροσώπων του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε, οι οποίοι λειτουργούν στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης, καθώς και την εφαρμογή τυχόν εποπτικών μέτρων που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

2.   Τα ιδρύματα πληρωμών διασφαλίζουν ότι το κεντρικό σημείο επαφής διαθέτει τους αναγκαίους πόρους και έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


Top