EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0386

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/386 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, καθώς και για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2020/1070

OJ L 73, 10.3.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/386/oj

10.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 73/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/386 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Μαρτίου 2020

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, καθώς και για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος στην Ένωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 8 σημείο 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (3) θεσπίζει, μεταξύ άλλων, κανόνες για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση και τη διαμετακόμιση και την αποθήκευση στην Ένωση φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων των ζώων που έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στο μέρος 4 του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης («τα εμπορεύματα»). Επιπλέον, στο μέρος 3 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ περιλαμβάνεται κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση τεμαχίων κρέατος αποξηραμένων στον ήλιο («biltong»)/καπνιστών και παστεριωμένων προϊόντων με βάση το κρέας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε μία από τις σχετικές επεξεργασίες που αναφέρονται στο μέρος 4 του εν λόγω παραρτήματος.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής (4) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων αποστολών [φορτίων] νωπού κρέατος από οπληφόρα. Το μέρος 1 του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού παραθέτει κατάλογο τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες μπορούν να εισέλθουν στην Ένωση τα εν λόγω φορτία και καθορίζει ειδικούς όρους για την εισαγωγή των φορτίων αυτών από ορισμένες τρίτες χώρες.

(3)

Στα μέρη 1 και 3 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ παρατίθενται ορισμένες περιοχές της Νότιας Αφρικής ως εγκεκριμένες για τις εισαγωγές στην Ένωση εμπορευμάτων και τεμαχίων κρέατος αποξηραμένων στον ήλιο («biltong») αντίστοιχα.

(4)

Στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 παρατίθενται, επίσης, ορισμένα τμήματα της Νότιας Αφρικής ως εγκεκριμένα για τις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων νωπού κρέατος ορισμένων οικόσιτων και άγριων οπληφόρων, πλην των ιπποειδών. Ωστόσο, οι εισαγωγές νωπού κρέατος από τα εν λόγω είδη έχουν ανασταλεί από το 2011 λόγω του αφθώδους πυρετού στη ζώνη.

(5)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 αναγνωρίζουν τη δυνατότητα διαίρεσης τρίτων χωρών σε περιοχές. Η περιγραφή τμήματος του εδάφους [της περιοχής] της Νότιας Αφρικής με τον κωδικό «ZA-1», όπως τροποποιήθηκε από τις αρχές της Νότιας Αφρικής μετά την εμφάνιση εστίας αφθώδους πυρετού το 2011, η οποία αναφέρεται στις εν λόγω δύο πράξεις, δεν είναι πλέον ακριβής.

(6)

Στο παράρτημα της απόφασης 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής (5) περιλαμβάνεται κατάλογος τρίτων χωρών των οποίων τα σχέδια για την επιτήρηση των ομάδων καταλοίπων και ουσιών σε ζώα και ζωικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. Βάσει της εν λόγω απόφασης, δεν επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση από τη Νότια Αφρική προϊόντων με βάση το κρέας από όλα τα είδη ζώων με εξαίρεση τα προϊόντα με βάση το κρέας άγριων θηραμάτων, καθώς η Νότια Αφρική δεν διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο.

(7)

Τον Φεβρουάριο 2017 η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο στη Νότια Αφρική, προκειμένου να αξιολογήσει το ισχύον σύστημα ελέγχου υγείας των ζώων στην εν λόγω τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους για τον αφθώδη πυρετό («έλεγχος της Επιτροπής για το 2017»). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μολονότι το σύστημα ελέγχου που διέπει την παραγωγή των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τον έλεγχο θα μπορούσε, καταρχήν, να παράσχει επαρκείς εγγυήσεις ότι αυτά παράγονται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της Ένωσης, η αποτελεσματικότητά του αποδυναμώνεται από τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του, ιδίως όσον αφορά τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και τις δυσκολίες στελέχωσης. Επίσης, οι κανόνες και οι αρχές πιστοποίησης παρέχουν, στο σύνολό τους, εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης, αλλά οι ελλείψεις που παρατηρούνται κατά την εφαρμογή τους βλάπτουν την αξιοπιστία τους και τις εγγυήσεις που αφορούν ορισμένες από τις δηλώσεις που έχουν υπογραφεί στα πιστοποιητικά για την εισαγωγή στην Ένωση.

(8)

Δεδομένου ότι οι εισαγωγές νωπού κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας οπληφόρων από τη Νότια Αφρική δεν επιτρέπονται βάσει της απόφασης 2011/163/ΕΕ, και λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων του ελέγχου της Επιτροπής για το 2017 και ιδίως της έλλειψης εγγυήσεων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για τον αφθώδη πυρετό, καθώς και για τη διατήρηση της σαφήνειας και της συνέπειας της νομοθεσίας της Ένωσης, η καταχώριση «ZA-1» που καλύπτει τμήμα του εδάφους της Νότιας Αφρικής θα πρέπει να διαγραφεί από την καταχώριση της Νότιας Αφρικής στα μέρη 1 και 3 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ και από τον κατάλογο των τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για εισαγωγή νωπού κρέατος οπληφόρων στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010.

(9)

Τον Ιούνιο του 2018, μετά τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, η Αθήνα και τα Σκόπια κατέληξαν σε διμερή συμφωνία («συμφωνία των Πρεσπών») για αλλαγή της προσωρινής αναφοράς του ΟΗΕ για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η συμφωνία αυτή έχει πλέον κυρωθεί και από τις δύο χώρες και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχει κοινοποιήσει επίσημα στην ΕΕ την έναρξη ισχύος της.

(10)

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ και το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(3)  Απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 30.11.2007, σ. 49).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1).

(5)  Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 40).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο μέρος 1, στην καταχώριση για τη Νότια Αφρική, διαγράφεται η σειρά για το έδαφος ZA-1·

2)

Το μέρος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η καταχώριση για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση για τη Βόρεια Μακεδονία:

«MK

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX»

β)

Η υποσημείωση ** που αντιστοιχεί στην καταχώριση για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας διαγράφεται·

3)

Στο μέρος 3, στην καταχώριση για τη Νότια Αφρική, διαγράφεται η σειρά για το έδαφος ZA-1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

Στην καταχώριση για τη ΖΑ, διαγράφεται η σειρά για την περιοχή ZA-1.


Top