EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1834

Οδηγία (EE) 2019/1834 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμιγώς τεχνικές προσαρμογές

C/2019/7534

OJ L 279, 31.10.2019, p. 80–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1834/oj

31.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 279/80


ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2019/1834 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Οκτωβρίου 2019

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμιγώς τεχνικές προσαρμογές

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (2), που προκηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα υγιές, ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας. Το δικαίωμα των εργαζομένων σε υψηλού επιπέδου προστασία της ασφάλειάς τους στην εργασία και σε ένα εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές ανάγκες τους, το οποίο τους επιτρέπει να παρατείνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης στα πλοία.

(2)

Η εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ, αποτέλεσε το αντικείμενο εκ των υστέρων αξιολόγησης, γνωστής ως αξιολόγηση REFIT. Κατά την αξιολόγηση εξετάστηκαν η συνάφεια των οδηγιών, η έρευνα και οι νέες επιστημονικές γνώσεις σε διάφορους σχετικούς τομείς. Η αξιολόγηση REFIT, η οποία αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (3), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μεταξύ άλλων, ο κατάλογος των υποχρεωτικών ιατρικών εφοδίων που παρατίθεται στο παράρτημα II της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ πρέπει να επικαιροποιηθεί και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή με διεθνείς πράξεις.

(3)

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ασφαλέστερη και υγιέστερη εργασία για όλους – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία» (4), η Επιτροπή επανέλαβε ότι, ενώ η αξιολόγηση REFIT του κεκτημένου της Ένωσης σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία επιβεβαίωσε ότι η νομοθεσία στον εν λόγω τομέα είναι σε γενικές γραμμές αποτελεσματική και κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, υπάρχει πεδίο για την επικαιροποίηση παρωχημένων κανόνων και για εξασφάλιση καλύτερης και ευρύτερης προστασίας, συμμόρφωσης και επιβολής στην πράξη. Η Επιτροπή επισημαίνει την ιδιαίτερη ανάγκη να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των υποχρεωτικών ιατρικών εφοδίων στο παράρτημα II της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ.

(4)

Η οδηγία 92/29/ΕΟΚ καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για βελτιωμένη ιατρική περίθαλψη των ατόμων που ασκούν δραστηριότητα στα πλοία. Παραθέτει έναν κατάλογο ιατρικών εφοδίων που απαιτείται να υπάρχουν στο πλοίο και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, την ενημέρωση και την εκπαίδευση, και τον έλεγχο.

(5)

Το παράρτημα II της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ περιλαμβάνει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των ιατρικών εφοδίων που απαιτείται να υπάρχουν στο πλοίο, όπως, μεταξύ άλλων, φάρμακα, ιατρικό υλικό και αντίδοτα. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα ιατρικά εφόδια ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα II της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ σύμφωνα με τις επιστημονικές και τις ιατρικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα μετά την έκδοσή της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα νέα φάρμακα και το ιατρικό υλικό που είναι πλέον διαθέσιμα καθώς και όσον αφορά τα φάρμακα ή το ιατρικό υλικό που δεν απαιτείται πλέον να μεταφέρονται στο σκάφος. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η ιατρική πρακτική έχει δείξει ότι η διατύπωση των υφιστάμενων καταχωρίσεων στο παράρτημα II της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ πρέπει να επικαιροποιηθεί ή να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις τρέχουσες πρακτικές.

(7)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα σκάφη που παραμένουν πολύ κοντά στις ακτές ή δεν διαθέτουν καμπίνες ύπνου, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Γ, διότι θα σκάφη αυτά τείνουν να είναι μικρότερα και ενδέχεται να μη διαθέτουν χώρο για πλήρη ιατρικά εφόδια. Επομένως, το παράρτημα II της οδηγία 92/29/ΕΟΚ θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, εναλλακτικών (φαρμάκων ή ιατρικού εξοπλισμού) για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους. Τα πλοία της κατηγορίας Γ, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, δεν είναι αναγκαίο να μεταφέρουν ορισμένα είδη και, επομένως, ο κατάλογος των φαρμάκων και του ιατρικού υλικού για τα πλοία της κατηγορίας θα πρέπει να είναι ελαφρώς μικρότερος.

(8)

Το παράρτημα IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση του παραρτήματος II, διότι το παράρτημα IV θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ιατρικών εφοδίων του πλοίου και, για τον λόγο αυτό, συνδέεται στενά με το παράρτημα II και αναπαράγει το περιεχόμενό του για σκοπούς του ελέγχου.

(9)

Τα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη διεθνείς πράξεις, όπως ο Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για Πλοία (5), αλλά και να διατηρηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα προστασίας για τα άτομα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στα πλοία και να αποτυπωθούν οι επιστημονικές και ιατρικές εξελίξεις στον τομέα, οι οποίες απαιτούν αμιγώς τεχνικές προσαρμογές στον χώρο εργασίας.

(10)

Ζητήθηκε η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας σχετικά με τα μέτρα που απορρέουν από την έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ασφαλέστερη και υγιέστερη εργασία για όλους — Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία», τα οποία απαιτούνται για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία.

(11)

Στη γνώμη που εξέδωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο «Γνώμη για τον εκσυγχρονισμό των έξι οδηγιών ΑΥΕ για την υγιέστερη και ασφαλέστερη εργασία για όλους» (6), η συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας συστήνει να επικαιροποιηθούν τα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ.

(12)

Σε μεταγενέστερη γνώμη με τίτλο «Γνώμη για τις τεχνικές επικαιροποιήσεις των παραρτημάτων της οδηγίας για την ιατρική περίθαλψη στα πλοία (92/29)» (7), που εκδόθηκε στις 31 Μαΐου 2018, η συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας συστήνει να επικαιροποιηθούν τα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ ώστε να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις στον τομέα.

(13)

Η Επιτροπή επικουρήθηκε από εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, οι οποίοι παρείχαν τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.

(14)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (8), την οποία εξέδωσαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία εξηγείται η σχέση μεταξύ των στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 20 Νοεμβρίου 2021. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19.

(2)  Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, Νοέμβριος 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el

(3)  SWD(2017) 10 final.

(4)  COM(2017) 12 final

(5)  Διεθνής ιατρικός οδηγός για πλοία: συμπεριλαμβανομένου του φαρμακείου του πλοίου. 3η έκδοση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8).

(6)  Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, έγγραφο 1718/2017.

(7)  Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, έγγραφο 444/18.

(8)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1)   

Το παράρτημα II της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ (ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) (*)

[Άρθρο 1 στοιχείο δ)]

(*) Βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικών φαρμάκων ή ιατρικού εξοπλισμού για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους

Ι.    ΦΑΡΜΑΚΑ

 

Κατηγορίες πλοίων:

 

A

B

Γ

1. Καρδιαγγειακά

 

 

 

α) Καρδιοκυκλοφορικά συμπαθητικομιμητικά

x

x

 

β) Αντιστηθαγχικά

x

x

x

γ) Διουρητικά

x

x

 

δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

x

x

 

ε) Αντιυπερτασικά

x

x

 

2.Γαστρεντερικό σύστημα

 

 

 

α) Φάρμακα για το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο

 

 

 

— Φάρμακα για τη θεραπεία του στομαχικού έλκους και της γαστρίτιδας

x

x

 

— Αντιόξινα προστασίας του βλεννογόνου

x

x

 

β) Αντιεμετικά

x

x

 

γ) Υπακτικά

x

 

 

δ) Αντιδιαρροϊκά

x

x

x

ε) Αντιαιμορροϊδικά

x

x

 

3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

 

 

 

α) Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη

x

x

x

β) Ισχυρά αναλγητικά

x

x

 

γ) Σπασμολυτικά

x

x

 

4. Νευρικό σύστημα

 

 

 

α) Αγχολυτικά

x

x

 

β) Νευροληπτικά

x

x

 

γ) Φάρμακα κατά της ναυτίας

x

x

x

δ) Αντιεπιληπτικά

x

x

 

5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

 

 

 

α) Αντιισταμινικά

x

x

 

β) Γλυκοκορτικοειδή

x

x

 

6. Αναπνευστικό σύστημα

 

 

 

α) Φάρμακα για τον βρογχόσπασμο

x

x

 

β) Αντιβηχικά

x

x

 

γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες

x

x

 

7. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

 

 

 

α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)

x

x

 

β) Αντιπαρασιτικά

x

x

 

γ) Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες

x

x

 

δ) Ανθελονοσιακά (η μεταφορά τους εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης)

x

x

 

8. Φάρμακα για την προαγωγή της ενυδάτωσης, της θρέψης και της αναπλήρωσης όγκου

x

x

 

9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

 

 

 

α) Δερματολογικά φάρμακα

 

 

 

— Αντισηπτικά διαλύματα

x

x

x

— Αντιβιοτικές αλοιφές

x

x

 

— Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές

x

x

 

— Αντιμυκητιασικές δερματολογικές κρέμες

x

 

 

— Σκευάσματα για τα εγκαύματα

x

x

x

β) Οφθαλμολογικά φάρμακα

 

 

 

— Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη

x

x

 

— Αναισθητικές σταγόνες

x

x

 

— Αλατούχο διάλυμα έκπλυσης οφθαλμών

x

x

x

— Μυοτικές υπότονες οφθαλμικές σταγόνες

x

x

 

γ) Φάρμακα παθήσεων ώτων

 

 

 

— Αναισθητικά και αντιφλεγμονώδη διαλύματα

x

x

 

δ) Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα

 

 

 

— Αντισηπτικά προϊόντα για στοματοπλύσεις

x

x

 

ε) Τοπικά αναισθητικά

 

 

 

— Τοπικά κρυοαναισθητικά

x

 

 

— Τοπικά αναισθητικά χορηγούμενα υποδορίως

x

x

 

ΙΙ.    ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Κατηγορίες πλοίων:

 

A

B

Γ

1. Υλικό ανάνηψης

 

 

 

— Αναπνευστήρας Ambu (ή ισοδύναμο)· που παρέχεται με μάσκες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού μεγέθους

x

x

 

— Συσκευή οξυγονοθεραπείας με βαλβίδα μείωσης της πίεσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου (1)

x

x

 

— Μηχανικός αναρροφητήρας για την απόφραξη των άνω αεροφόρων οδών

x

x

 

2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής

 

 

 

— Αιμοστατικοί επίδεσμοι

x

x

x

— Συρραπτικό μίας χρήσης για ράμματα ή σετ συρραφής ραμμάτων με βελόνες

x

x

 

— Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

x

x

x

— Επιδεσμική ταινία επίδεσης

x

x

 

— Κυλινδρικό επίθεμα δακτύλου χεριών

x

 

 

— Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας

x

x

x

— Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαυματίες

x

x

 

— Τριγωνικός επίδεσμος

x

x

 

— Γάντια μίας χρήσης

x

x

x

— Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

x

x

x

— Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

x

x

x

— Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξείδιο του ψευδαργύρου

x

x

x

— Μη απορροφήσιμα ράμματα με βελόνες

x

 

 

— Βαζελινούχος γάζα

x

x

 

3. Εργαλεία

 

 

 

— Νυστέρια μίας χρήσης

x

 

 

— Εργαλειοθήκη από κατάλληλο υλικό

x

x

 

— Ψαλίδια

x

x

 

— Λαβίδες ανατομής

x

x

 

— Αιμοστατικές λαβίδες

x

x

 

— Βελονοκάτοχα

x

 

 

— Ξυραφάκια μίας χρήσης

x

 

 

4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

 

 

 

— Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης

x

x

 

— Ταινίες ούρων

x

 

 

— Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας

x

 

 

— Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών

x

x

 

— Στηθοσκόπιο

x

x

 

— Σφυγμομανόμετρο

x

x

 

— Ιατρικό θερμόμετρο

x

x

 

— Θερμόμετρο για υποθερμία

x

x

 

— Ταχύ διαγνωστικό τεστ ελονοσίας (η μεταφορά του εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης)

x

x

 

5. Ενέσιμο υλικό, υλικό έγχυσης, παρακέντησης και καθετηριασμού

 

 

 

— Εξοπλισμός για την κένωση της ουροδόχου κύστης (κατάλληλος για άνδρες και γυναίκες)

x

 

 

— Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης

x

x

 

— Σύριγγες και βελόνες μίας χρήσης

x

x

 

6. Γενικό ιατρικό υλικό

 

 

 

— Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού)

x

x

 

— Πάπια

x

 

 

— Θερμοφόρα

x

 

 

— Ουροδοχείο

x

 

 

— Παγοκύστη

x

 

 

7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης

 

 

 

— Νάρθηκες διαφορετικών μεγεθών για τα άκρα

x

x

 

— Αυχενικό κολάρο για την ακινητοποίηση του λαιμού

x

x

 

8. Απολύμανση, απεντόμωση, προφύλαξη

 

 

 

— Απολυμαντικό πόσιμου νερού

x

 

 

— Υγρό εντομοκτόνο

x

 

 

— Εντομοκτόνο σε σκόνη

x

 

 

ΙΙΙ.    ΑΝΤΙΔΟΤΑ

1. Φάρμακα

— γενικά

— καρδιαγγειακά

— γαστρεντερικού συστήματος

— νευρικού συστήματος

— αναπνευστικού συστήματος

— κατά των λοιμώξεων

— εξωτερικής χρήσης

2. Ιατρικά υλικό

— Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού)

Σημείωση:

Για τη λεπτομερή εφαρμογή του παρόντος τμήματος III, τα κράτη μέλη μπορούν να παραπέμπουν στον «Οδηγό παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων που οφείλονται σε επικίνδυνα εμπορεύματα» (GSMU), ο οποίος περιλαμβάνεται στο «Διεθνή ναυτικό κώδικα επικίνδυνων εμπορευμάτων» της διεθνούς ναυτιλιακής οργάνωσης (ενοποιημένη έκδοση 1990).

Κατά την ενδεχόμενη προσαρμογή του παρόντος τμήματος III, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8, μπορεί ιδίως να λαμβάνεται υπόψη η ή οι αναθεωρημένες εκδόσεις του GSMU.

»

2)   

Το παράρτημα IV της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

[Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 3 παράγραφος 3]

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

I.   Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: …

Σημαία: …

Λιμένας νηολόγησης: …

II.   Ιατρικά εφόδια

 

Απαιτούμενες ποσότητες

Ποσότητες επί του σκάφους

Παρατηρήσεις (ιδίως, τυχόν ημερομηνία λήξης)

1. ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1. Καρδιαγγειακά

 

α) Καρδιοκυκλοφορικά συμπαθητικομιμητικά

0

0

0

β) Αντιστηθαγχικά

0

0

0

γ) Διουρητικά

0

0

0

δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

0

0

0

ε) Αντιυπερτασικά

0

0

0

1.2. Γαστρεντερικό σύστημα

α) Φάρμακα για το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο

0

0

0

— Φάρμακα για τη θεραπεία του στομαχικού έλκους και της γαστρίτιδας

0

0

0

— Αντιόξινα προστασίας του βλεννογόνου

0

0

0

β) Αντιεμετικά

0

0

0

γ) Υπακτικά

0

0

0

δ) Αντιδιαρροϊκά

0

0

0

ε) Αντιαιμορροϊδικά

0

0

0

1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

α) Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη

0

0

0

β) Ισχυρά αναλγητικά

0

0

0

γ) Σπασμολυτικά

0

0

0

1.4. Φάρμακα νευρικού συστήματος

α) Αγχολυτικά

0

0

0

β) Νευροληπτικά

0

0

0

γ) Φάρμακα κατά της ναυτίας

0

0

0

δ) Αντιεπιληπτικά

0

0

0

1.5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

α) Αντιισταμινικά

0

0

0

β) Γλυκοκορτικοειδή

0

0

0

1.6. Αναπνευστικό σύστημα

α) Φάρμακα για τον βρογχόσπασμο

0

0

0

β) Αντιβηχικά

0

0

0

γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες

0

0

0

1.7. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)

0

0

0

β) Αντιπαρασιτικά

0

0

0

γ) Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες

0

0

0

δ) Ανθελονοσιακά (η μεταφορά τους εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης)

0

0

0

1.8. Φάρμακα για την προαγωγή της ενυδάτωσης, της θρέψης και της αναπλήρωσης όγκου

0

0

0

1.9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

α) Δερματολογικά φάρμακα

0

0

0

— Αντισηπτικά διαλύματα

0

0

0

— Αντιβιοτικές αλοιφές

0

0

0

—Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές

0

0

0

— Αντιμυκητιασικές δερματολογικές κρέμες

0

0

0

— Σκευάσματα για τα εγκαύματα

0

0

0

β) Οφθαλμολογικά φάρμακα

0

0

0

— Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη

0

0

0

— Αναισθητικές σταγόνες

0

0

0

— Αλατούχο διάλυμα έκπλυσης οφθαλμών

0

0

0

— Μυοτικές υπότονες οφθαλμικές σταγόνες

0

0

0

γ) Φάρμακα παθήσεων ώτων

0

0

0

— Αναισθητικά και αντιφλεγμονώδη διαλύματα

0

0

0

δ)Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα

0

0

0

— Αντισηπτικά προϊόντα για στοματοπλύσεις

0

0

0

ε)Τοπικά αναισθητικά

0

0

0

— Τοπικά κρυοαναισθητικά

0

0

0

— Τοπικά αναισθητικά χορηγούμενα υποδορίως

0

0

0

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1. Υλικό ανάνηψης

 

— Αναπνευστήρας Ambu (ή ισοδύναμο)· που παρέχεται με μάσκες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού μεγέθους

0

0

0

— Συσκευή οξυγονοθεραπείας με βαλβίδα μείωσης της πίεσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου (2)

0

0

0

— Μηχανικός αναρροφητήρας για την απόφραξη των άνω αεροφόρων οδών

0

0

0

2.2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής

— Αιμοστατικοί επίδεσμοι

0

0

0

— Συρραπτικό μίας χρήσης για ράμματα ή σετ συρραφής ραμμάτων με βελόνες

0

0

0

— Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

0

0

0

— Επιδεσμική ταινία επίδεσης

0

0

0

— Κυλινδρικό επίθεμα δακτύλου χεριών

0

0

0

— Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας

0

0

0

— Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαυματίες

0

0

0

— Τριγωνικός επίδεσμος

0

0

0

— Γάντια μιας χρήσης

0

0

0

— Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

0

0

0

— Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

0

0

0

— Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξείδιο του ψευδαργύρου

0

0

0

— Μη απορροφήσιμα ράμματα με βελόνες

0

0

0

— Βαζελινούχος γάζα

0

0

0

2.3. Εργαλεία

— Νυστέρια μίας χρήσης

0

0

0

— Εργαλειοθήκη από κατάλληλο υλικό

0

0

0

— Ψαλίδια

0

0

0

— Λαβίδες ανατομής

0

0

0

— Αιμοστατικές λαβίδες

0

0

0

— Βελονοκάτοχα

0

0

0

— Ξυραφάκια μίας χρήσης

0

0

0

2.4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

0

0

0

— Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης

0

0

0

— Ταινίες ούρων

0

0

0

— Φύλλα παρακολούθησης θερμοκρασίας

0

0

0

— Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών

0

0

0

— Στηθοσκόπιο

0

0

0

— Σφυγμομανόμετρο

0

0

0

— Ιατρικό θερμόμετρο

0

0

0

— Θερμόμετρο για υποθερμία

0

0

0

— Ταχύ διαγνωστικό τεστ ελονοσίας (η μεταφορά του εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης)

0

0

0

2.5. Ενέσιμο υλικό, υλικό έγχυσης, παρακέντησης και καθετηριασμού

0

0

0

—Εξοπλισμός για την κένωση της ουροδόχου κύστης (κατάλληλος για άνδρες και γυναίκες)

0

0

0

— Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης

0

0

0

— Σύριγγες και βελόνες μίας χρήσης

0

0

0

2.6. Γενικό ιατρικό υλικό

0

0

0

— Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού)

0

0

0

— Πάπια

0

0

0

— Θερμοφόρα

0

0

0

— Ουροδοχείο

0

0

0

— Παγοκύστη

0

0

0

2.7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης

0

0

0

— Νάρθηκες διαφορετικών μεγεθών για τα άκρα

0

0

0

— Αυχενικό κολάρο για την ακινητοποίηση του λαιμού

0

0

0

2.8. Απολύμανση, απεντόμωση, προφύλαξη

0

0

0

— Απολυμαντικό πόσιμου νερού

0

0

0

— Υγρό εντομοκτόνο

0

0

0

— Εντομοκτόνο σε σκόνη

0

0

0

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1. Γενικά

0

0

0

3.2. Καρδιαγγειακά

0

0

0

3.3. Γαστρεντερικό σύστημα

0

0

0

3.4. Νευρικό σύστημα

0

0

0

3.5. Αναπνευστικό σύστημα

0

0

0

3.6. Οφθαλμιατρικά φάρμακα

0

0

0

3.7. Εξωτερικής χρήσης

0

0

0

3.8. Άλλο

0

0

0

3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού)

0

0

0

Τόπος και ημερομηνία: …

Υπογραφή πλοιάρχου: …

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: …

ΤΜΗΜΑ Β

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

I.   Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: …

Σημαία: …

Λιμένας νηολόγησης: …

II.   Ιατρικά εφόδια

 

Απαιτούμενες ποσότητες

Ποσότητες επί του σκάφους

Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)

1. ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1. Καρδιαγγειακά

 

α) Καρδιοκυκλοφορικά συμπαθητικομιμητικά

0

0

0

β) Αντιστηθαγχικά

0

0

0

γ) Διουρητικά

0

0

0

δ) Αντιαιμορραγικά συμπεριλαμβανομένων των μητροτονικών (εάν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο)

0

0

0

ε) Αντιυπερτασικά

0

0

0

1.2. Γαστρεντερικό σύστημα

α) Φάρμακα για το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο

0

0

0

— Φάρμακα για τη θεραπεία του στομαχικού έλκους και της γαστρίτιδας

0

0

0

— Αντιόξινα προστασίας του βλεννογόνου

0

0

0

β) Αντιεμετικά

0

0

0

γ) Αντιδιαρροϊκά

0

0

0

δ) Αντιαιμορροϊδικά

0

0

0

1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

α) Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη

0

0

0

β) Ισχυρά αναλγητικά

0

0

0

γ) Σπασμολυτικά

0

0

0

1.4. Νευρικό σύστημα

α) Αγχολυτικά

0

0

0

β) Νευροληπτικά

0

0

0

γ) Φάρμακα κατά της ναυτίας

0

0

0

δ) Αντιεπιληπτικά

0

0

0

1.5. Αντιαλλεργικά και αντιαναφυλακτικά

α) Αντιισταμινικά

0

0

0

β) Γλυκοκορτικοειδή

0

0

0

1.6. Αναπνευστικό σύστημα

α) Φάρμακα για τον βρογχόσπασμο

0

0

0

β) Αντιβηχικά

0

0

0

γ) Φάρμακα για τις ρινίτιδες και τις ιγμορίτιδες

0

0

0

1.7. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

α) Αντιβιοτικά (τουλάχιστον δύο οικογενειών)

0

0

0

β) Αντιπαρασιτικά

0

0

0

γ) Αντιτετανικά εμβόλια και ανοσοσφαιρίνες

0

0

0

δ) Ανθελονοσιακά (η μεταφορά τους εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης)

0

0

0

1.8. Φάρμακα για την προαγωγή της ενυδάτωσης, της θρέψης και της αναπλήρωσης όγκου

0

0

0

1.9. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

α) Δερματολογικά φάρμακα

0

0

0

— Αντισηπτικά διαλύματα

0

0

0

— Αντιβιοτικές αλοιφές

0

0

0

— Αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές αλοιφές

0

0

0

— Σκευάσματα για τα εγκαύματα

0

0

0

β) Οφθαλμολογικά φάρμακα

0

0

0

— Αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη

0

0

0

— Αναισθητικές σταγόνες

0

0

0

— Αλατούχο διάλυμα έκπλυσης οφθαλμών

0

0

0

— Μυοτικές υπότονες οφθαλμικές σταγόνες

0

0

0

γ) Φάρμακα παθήσεων ώτων

0

0

0

— Αναισθητικά και αντιφλεγμονώδη διαλύματα

0

0

0

δ) Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα

0

0

0

— Αντισηπτικά προϊόντα για στοματοπλύσεις

0

0

0

ε) Τοπικά αναισθητικά

0

0

0

— Τοπικά αναισθητικά χορηγούμενα υποδορίως

0

0

0

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1. Υλικό ανάνηψης

 

— Αναπνευστήρας Ambu (ή ισοδύναμο)· που παρέχεται με μάσκες μεγάλου, μεσαίου ή μικρού μεγέθους

0

0

0

— Συσκευή οξυγονοθεραπείας με βαλβίδα μείωσης της πίεσης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βιομηχανικό οξυγόνο του πλοίου ή με δοχείο οξυγόνου (3)

0

0

0

— Μηχανικός αναρροφητήρας για την απόφραξη των άνω αεροφόρων οδών

0

0

0

2.2. Επίδεσμοι και υλικά ραφής

— Αιμοστατικοί επίδεσμοι

0

0

0

—Συρραπτικό μίας χρήσης για ράμματα ή σετ συρραφής ραμμάτων με βελόνες

0

0

0

— Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

0

0

0

— Επιδεσμική ταινία επίδεσης

0

0

0

— Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας

0

0

0

— Αποστειρωμένο σεντόνι για εγκαυματίες

0

0

0

— Τριγωνικός επίδεσμος

0

0

0

— Γάντια μιας χρήσης

0

0

0

— Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

0

0

0

— Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

0

0

0

—Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξείδιο του ψευδαργύρου

0

0

0

— Βαζελινούχος γάζα

0

0

0

2.3. Εργαλεία

— Εργαλειοθήκη από κατάλληλο υλικό

0

0

0

— Ψαλίδια

0

0

0

— Λαβίδες ανατομής

0

0

0

— Αιμοστατικές λαβίδες

0

0

0

2.4. Υλικό ιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης

0

0

0

— Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσης

0

0

0

— Ιατρικά δελτία διακομιδής ασθενών

0

0

0

— Στηθοσκόπιο

0

0

0

— Σφυγμομανόμετρο

0

0

0

— Ιατρικό θερμόμετρο

0

0

0

— Θερμόμετρο για υποθερμία

0

0

0

—Ταχύ διαγνωστικό τεστ ελονοσίας (η μεταφορά του εξαρτάται από την περιοχή πλεύσης)

0

0

0

2.5. Ενέσιμο υλικό, υλικό έγχυσης, παρακέντησης και καθετηριασμού

0

0

0

— Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης

0

0

0

— Σύριγγες και βελόνες μίας χρήσης

0

0

0

2.6. Γενικό ιατρικό υλικό

0

0

0

— Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού)

0

0

0

2.7. Υλικό ακινητοποίησης και συγκράτησης

0

0

0

— Νάρθηκες διαφορετικών μεγεθών για τα άκρα

0

0

0

— Αυχενικό κολάρο για την ακινητοποίηση του λαιμού

0

0

0

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1. Γενικά

0

0

0

3.2. Καρδιαγγειακά

0

0

0

3.3. Γαστρεντερικό σύστημα

0

0

0

3.4. Νευρικό σύστημα

0

0

0

3.5. Αναπνευστικό σύστημα

0

0

0

3.6. Οφθαλμιατρικά φάρμακα

0

0

0

3.7. Εξωτερικής χρήσης

0

0

0

3.8. Άλλο

0

0

0

3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού)

0

0

0

Τόπος και ημερομηνία:. …

Υπογραφή του πλοιάρχου: …

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: …

ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

I.   Ταυτότητα του πλοίου

Όνομα: …

Σημαία: …

Λιμένας νηολόγησης: …

II.   Ιατρικά εφόδια

 

Απαιτούμενες ποσότητες

Ποσότητες επί του σκάφους

Παρατηρήσεις (ιδίως τυχόν ημερομηνία λήξης)

1. ΦΑΡΜΑΚΑ

1.1. Καρδιαγγειακά

α) Αντιστηθαγχικά

0

0

0

1.2. Γαστρεντερικό σύστημα

α) Αντιδιαρροϊκά

0

0

0

1.3. Αναλγητικά και αντισπασμωδικά

α) Αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγμονώδη

0

0

0

1.4. Νευρικό σύστημα

γ) Φάρμακα κατά της ναυτίας

0

0

0

1.5. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης

α) Δερματολογικά φάρμακα

0

0

0

— Αντισηπτικά διαλύματα

0

0

0

— Σκευάσματα για τα εγκαύματα

0

0

0

β) Οφθαλμολογικά φάρμακα

0

0

0

— Αλατούχο διάλυμα έκπλυσης οφθαλμών

0

0

0

2. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

2.1. Επίδεσμοι και υλικά ραφής

— Αιμοστατικοί επίδεσμοι

0

0

0

— Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος

0

0

0

— Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα

0

0

0

— Γάντια μίας χρήσης

0

0

0

— Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι

0

0

0

— Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι

0

0

0

—Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες υφασμένες με οξείδιο του ψευδαργύρου

0

0

0

3. ΑΝΤΙΔΟΤΑ

3.1. Γενικά

0

0

0

3.2. Καρδιαγγειακά

0

0

0

3.3. Γαστρεντερικό σύστημα

0

0

0

3.4. Νευρικό σύστημα

0

0

0

3.5. Αναπνευστικό σύστημα

0

0

0

3.6. Οφθαλμιατρικά φάρμακα

0

0

0

3.7. Εξωτερικής χρήσης

0

0

0

3.8. Άλλο

0

0

0

3.9. Συσκευή οξυγονοθεραπείας (συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη συντήρησή της εξοπλισμού)

0

0

0

Τόπος και ημερομηνία: …

Υπογραφή πλοιάρχου: …

Θεώρηση του αρμόδιου προσώπου ή της αρμόδιας υπηρεσίας: …

»

(1)  Σύμφωνα με του όρους χρήσης που ορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες και/ή πρακτικές.

(2)  Σύμφωνα με του όρους χρήσης που ορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.

(3)  Σύμφωνα με του όρους χρήσης που ορίζουν οι εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.


Top