Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2019/1678 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών μονάδων στο Traces [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 7067] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 257/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2019/1678 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 2019

για την τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και κτηνιατρικών μονάδων στο Traces

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 7067]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 3,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (3), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής (4) καθορίζει τον εγκεκριμένο κατάλογο συνοριακών σταθμών ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ και τον κατάλογο των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών μονάδων στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (Traces). Οι κατάλογοι αυτοί έχουν αντιστοίχως οριστεί στο παράρτημα I και στο παράρτημα II της εν λόγω απόφασης.

(2)

Έπειτα από πρόταση του Βελγίου, η έγκριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου στον λιμένα της Αμβέρσας (Antwerpen) και στον λιμένα της Zeebrugge θα πρέπει να επεκταθεί και στα μη συσκευασμένα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ.

(3)

Έπειτα από πρόταση της Δανίας, στον συνοριακό σταθμό ελέγχου του λιμένα της Skagen θα πρέπει να εισαχθεί νέο κέντρο ελέγχου για τον έλεγχο των ζωικών υποπροϊόντων. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ.

(4)

Έπειτα από πρόταση της Ισπανίας, θα πρέπει να εγκριθεί νέος συνοριακός σταθμός ελέγχου στον λιμένα της Ferrol για τα συσκευασμένα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Επιπλέον, θα πρέπει να αρθεί η αναστολή του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον λιμένα της Santander και ενός από τα κέντρα ελέγχου του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον λιμένα της Vigo. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ.

(5)

Έπειτα από πρόταση της Ιταλίας και σε συνέχεια των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενήργησε η Επιτροπή, θα πρέπει να εγκριθεί ο νέος συνοριακός σταθμός ελέγχου στον αερολιμένα της Βερόνας (Verona) για συσκευασμένα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνεπώς, ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Έπειτα από κοινοποίηση της Φινλανδίας, θα πρέπει να διαγραφεί ο συνοριακός σταθμός ελέγχου του λιμένα της Hamina από τον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ.

(7)

Έπειτα από κοινοποίηση της Σουηδίας, θα πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση όσον αφορά το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια των ελέγχων και για την έκδοση πιστοποιητικών στον συνοριακό σταθμό ελέγχου στον λιμένα του Helsingborg. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ.

(8)

Η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, σε συνέχεια διοικητικής αναδιάρθρωσης, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές στον κατάλογο των τοπικών μονάδων στο Traces για το εν λόγω κράτος μέλος. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα II της απόφασης 2009/821/ΕΚ.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2009/821/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56.

(3)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(4)  Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και τη θέσπιση των κτηνιατρικών μονάδων στο Traces (ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2009/821/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

α)

η ακόλουθη σημείωση προστίθεται στις ειδικές παρατηρήσεις:

«16) = Με εξαίρεση τα σφάγια οπληφόρων.»

β)

το τμήμα που αφορά το Βέλγιο τροποποιείται ως εξής:

i)

η εγγραφή για τον λιμένα της Αμβέρσας (Antwerpen) αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC»

 

ii)

η εγγραφή για τον λιμένα Zeebrugge αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)»

 

γ)

στο τμήμα που αφορά τη Δανία, η εγγραφή για τον λιμένα Skagen αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)»

 

δ)

το τμήμα που αφορά την Ισπανία τροποποιείται ως εξής:

i)

μετά την εγγραφή για τον λιμένα της Ciudad Real, παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή για τον λιμένα της Ferrol:

«Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)»

 

ii)

η εγγραφή για τον λιμένα της Santander αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT»

 

iii)

η εγγραφή για τον λιμένα της Vigo αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)»

 

ε)

στο τμήμα που αφορά την Ιταλία, μετά τις εγγραφές για τη Βενετία (Venezia), παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή για τον αερολιμένα της Βερόνας (Verona):

«Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)»

 

στ)

στο τμήμα που αφορά τη Φινλανδία, η εγγραφή για τον λιμένα της Hamina διαγράφεται.

ζ)

στο τμήμα που αφορά τη Σουηδία, η εγγραφή για τον λιμένα του Helsingborg αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»

 

2)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

Στο τμήμα που αφορά τη Γερμανία, στο «DE00010 SAARLAND», οι εγγραφές των μονάδων «DE38210 REGIONALSTELLE MITTE» και «DE38310 REGIONALSTELLE WEST» διαγράφονται.


Top