Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1185

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/2427

OJ L 171, 4.7.2017, p. 113–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj

4.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/113


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1185 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Απριλίου 2017

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων, και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων κανονισμών της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, (1) και ιδίως το άρθρο 67 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (2), και ιδίως τα άρθρα 126 και 151 και το άρθρο 223 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 έχουν καταργήσει και αντικαταστήσει τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (3) και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (4) του Συμβουλίου αντίστοιχα. Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και οι πράξεις που θεσπίστηκαν βάσει των εν λόγω κανονισμών ορίζουν ένα ευρύ φάσμα υποχρεώσεων για την κοινοποίηση πληροφοριών και εγγράφων στην Επιτροπή. Επίσης, οι εν λόγω κανονισμοί εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εκδίδει, εν προκειμένω, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή κοινοποίηση πληροφοριών και εγγράφων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες μέσω των εν λόγω πράξεων. Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους κανόνες που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (5), ο οποίος καταργήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής (6).

(2)

Η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται για την τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, όπως συμπληρώθηκαν με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183, θα πρέπει να καθοριστεί και να προσδιοριστούν επακριβώς οι εξαιρέσεις της εν λόγω μεθόδου κοινοποίησης.

(3)

Για να θεωρούνται τα έγγραφα έγκυρα για τους σκοπούς της Επιτροπής, θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει εγγύηση για τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και το ευανάγνωστο των εγγράφων και των συναφών μεταδεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία επιβάλλεται η φύλαξή τους.

(4)

Η διαχείριση των εγγράφων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό, οι γενικοί κανόνες που θεσπίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (8) και (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (9) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) πρέπει να εφαρμόζονται και θα πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω διατάξεις για την καθοδήγηση των κρατών μελών.

(5)

Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που κοινοποιούνται να είναι σχετικές με την οικεία αγορά, ακριβείς και πλήρεις, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στη θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για τη διασφάλιση των ανωτέρω, καθώς και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς παρέχουν σε αυτά τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός των κατάλληλων προθεσμιών.

(6)

Για λόγους απλούστευσης και μείωσης του διοικητικού φόρτου, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν έχει αποστείλει κοινοποίηση, αυτό θα πρέπει να ερμηνεύεται από την Επιτροπή ως έλλειψη κοινοποίησης από το κράτος μέλος.

(7)

Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με την αγορά, πέραν των όσων απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού, μέσω του συστήματος πληροφοριών, το αναγκαίο έντυπο για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών.

(8)

Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των προϊόντων και οι πληροφορίες για την παραγωγή και την αγορά απαιτούνται για την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της αγοράς γεωργικών προϊόντων και για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν κανόνες όσον αφορά την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.

(9)

Προκειμένου να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης, είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις για τις κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή σχετικά με τα στοιχεία για τις γεωργικές αγορές, ιδίως τις τιμές, τα στοιχεία για την παραγωγή και τον ισολογισμό, που καθορίζονται επί του παρόντος στους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 315/2002 (11), (ΕΚ) αριθ. 546/2003 (12), (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 (13), (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 (14), (ΕΚ) αριθ. 2095/2005 (15), (ΕΚ) αριθ. 952/2006 (16), (ΕΚ) αριθ. 1557/2006 (17), (ΕΚ) αριθ. 589/2008 (18), (ΕΚ) αριθ. 826/2008 (19), (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 (20), (ΕΚ) αριθ. 436/2009 (21), (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 (22) και (ΕΕ) αριθ. 479/2010 (23) και στους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (24), (ΕΕ) αριθ. 1288/2011 (25), (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 (26) και (ΕΕ) αριθ. 807/2013 (27). Οι εν λόγω υποχρεώσεις κοινοποίησης θα πρέπει να επικαιροποιούνται με γνώμονα την αποκτηθείσα πείρα και με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(10)

Για να δοθεί πλήρης εικόνα των σχετικών με τις τιμές κοινοποιούμενων δεδομένων και να παρακολουθούνται οι τάσεις, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί να καθορίζεται κάθε σειρά τιμών.

(11)

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ υποβάλλουν πληροφορίες για τις τιμές στο εθνικό τους νόμισμα.

(12)

Η Ένωση καλείται να προβεί σε ορισμένες κοινοποιήσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία (28), όπως αναλύεται περαιτέρω στην παράγραφο 4 του εγγράφου G/AG/2 του ΠΟΕ της 30ής Ιουνίου 1995 και στο παράρτημα της απόφασης της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ της 19ης Δεκεμβρίου 2015 για τον ανταγωνισμό στο εξαγωγικό εμπόριο [WT/MIN(15)/45-WT/L/980]. Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις, η Ένωση απαιτεί την παροχή ορισμένων πληροφοριών από τα κράτη μέλη, ιδίως πληροφορίες σχετικές με τις εσωτερικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό στο εξαγωγικό εμπόριο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή για αυτούς τους σκοπούς.

(13)

Οι διατάξεις σχετικά με τις κοινοποιήσεις στον τομέα της ζάχαρης θα πρέπει εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση με τη λήξη του συστήματος των ποσοστώσεων.

(14)

Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 315/2002, (ΕΚ) αριθ. 952/2006, (ΕΚ) αριθ. 589/2008, (ΕΚ) αριθ. 826/2008, (ΕΚ) αριθ. 1249/2008, (ΕΚ) αριθ. 436/2009, (ΕΕ) αριθ. 1272/2009, (ΕΕ) αριθ. 479/2010, και οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 543/2011, (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 και (ΕΕ) αριθ. 807/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. Θα πρέπει να καταργηθούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 546/2003, (ΕΚ) αριθ. 1709/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 2095/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1557/2006 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2011.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής άμεσων ενισχύσεων και της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 1

Σύστημα πληροφοριών της Επιτροπής και μέθοδος ειδοποίησης

1.   Η κοινοποίηση των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και των πράξεων που θεσπίστηκαν βάσει των κανονισμών αυτών πραγματοποιείται μέσω συστήματος που βασίζεται στην τεχνολογία των πληροφοριών το οποίο η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα καταρτίζονται και κοινοποιούνται σύμφωνα με:

α)

τις διαδικασίες που θεσπίστηκαν για το σύστημα πληροφοριών·

β)

τα δικαιώματα πρόσβασης που χορηγήθηκαν από τον ενιαίο φορέα-σύνδεσμο που αναφέρεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183· και

γ)

τα έντυπα που τίθενται στη διάθεση των χρηστών στο σύστημα πληροφοριών.

2.   Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να καταστούν τις απαιτούμενες πληροφορίες διαθέσιμες στην Επιτροπή ταχυδρομικώς, με φαξ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ιδιόχειρη παράδοση:

α)

εάν η Επιτροπή δεν έχει παράσχει τα μέσα της τεχνολογίας των πληροφοριών για την ειδική υποχρέωση κοινοποίησης·

β)

σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούν αδύνατο για τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 2

Διαχρονική ακεραιότητα και ευανάγνωστο

Το σύστημα πληροφοριών που διατίθεται από την Επιτροπή σχεδιάζεται έτσι ώστε να προστατεύει την ακεραιότητα των εγγράφων που κοινοποιούνται και τηρούνται. Ειδικότερα:

α)

επιτρέπει σε κάθε χρήστη να ταυτοποιείται αδιαμφισβήτητα και ενσωματώνει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των δικαιωμάτων πρόσβασης προκειμένου να παρέχει προστασία από την παράνομη, κακόβουλη ή ανεπίτρεπτη πρόσβαση, τη διαγραφή, αλλοίωση ή μετακίνηση εγγράφων, αρχείων ή μεταδεδομένων·

β)

είναι εξοπλισμένο με συστήματα φυσικής προστασίας κατά των παρεισδύσεων και των περιβαλλοντικών συμβάντων, καθώς και με συστήματα προστασίας του λογισμικού από ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις·

γ)

αποτρέπει κάθε ανεπίτρεπτη μεταβολή και έχει ενσωματωμένους μηχανισμούς ακεραιότητας που ελέγχουν αν ένα έγγραφο έχει υποστεί διαχρονικές αλλοιώσεις·

δ)

τηρεί στοιχεία ελέγχου για κάθε βασικό στάδιο της διαδικασίας·

ε)

διαφυλάσσει τα απομνημονευόμενα στοιχεία σε ένα περιβάλλον που είναι ασφαλές τόσο από φυσική άποψη, όσο και από πλευράς λογισμικού, σύμφωνα με το στοιχείο β)·

στ)

παρέχει αξιόπιστες διαδικασίες μετατροπής και αλλαγής μορφότυπου, προκειμένου να υπάρχει εγγύηση ότι τα έγγραφα είναι ευανάγνωστα και προσβάσιμα καθ' όλη τη διάρκεια της συνολικής απαιτούμενης περιόδου αποθήκευσης·

ζ)

έχει αρκετά διεξοδική και επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση για τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του συστήματος· η εν λόγω τεκμηρίωση είναι προσιτή ανά πάσα στιγμή στις οργανωτικές οντότητες που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργικές και/ή τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 3

Γνησιότητα των εγγράφων

Η γνησιότητα ενός εγγράφου, που κοινοποιείται ή αποθηκεύεται με χρήση συστήματος πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αναγνωρίζεται εάν το πρόσωπο που έστειλε το έγγραφο προσδιορίζεται δεόντως και εάν το έγγραφο έχει καταρτιστεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και των διατάξεων που εκδίδονται βάσει αυτών.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που λαμβάνουν από τους οικονομικούς φορείς.

3.   Όταν οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην Επιτροπή προκύπτουν από λιγότερο από 3 φορείς εκμετάλλευσης, ή εάν οι πληροφορίες από έναν φορέα εκμετάλλευσης αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70 % του όγκου των πληροφοριών που κοινοποιούνται, το εν λόγω κράτος μέλος επισημαίνει αυτό το γεγονός στην Επιτροπή κατά την κοινοποίηση των πληροφοριών.

4.   Η Επιτροπή δεν δημοσιεύει πληροφορίες κατά τρόπο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου φορέα εκμετάλλευσης. Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, η Επιτροπή οφείλει να δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή.

Άρθρο 5

Αδυναμία κοινοποίησης

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, όταν ένα κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα έγγραφα εντός της προθεσμίας («μηδενική δήλωση»), το κράτος μέλος θεωρείται ότι έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή:

α)

στην περίπτωση ποσοτικών πληροφοριών μια μηδενική αξία·

β)

στην περίπτωση ποιοτικών πληροφοριών μια «μηδενική δήλωση».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Κοινοποιήσεις πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, την παραγωγή και την αγορά

Άρθρο 6

Κοινοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση των τιμών, της παραγωγής και της αγοράς

Η κοινοποίηση πληροφοριών για τις τιμές που απαιτούνται σύμφωνα με την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1183 υποβάλλεται σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II.

Η κοινοποίηση πληροφοριών για την παραγωγή και την αγορά που απαιτούνται σύμφωνα με την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1183 υποβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα III.

Άρθρο 7

Ακεραιότητα των πληροφοριών

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούν είναι σχετικές με την υπόψη αγορά, ακριβείς και πλήρεις. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κοινοποιηθέντα ποσοτικά στοιχεία συνιστούν συνεκτική στατιστική σειρά. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούνται ενδέχεται να μην είναι σχετικές, ακριβείς ή πλήρεις, το εν λόγω κράτος μέλος επισημαίνει αυτό το γεγονός στην Επιτροπή κατά την κοινοποίηση των πληροφοριών.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε νέα σημαντική πληροφορία που είναι δυνατόν να μεταβάλει σημαντικά τις πληροφορίες που της έχουν ήδη κοινοποιηθεί.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι σχετικοί οικονομικοί φορείς τους παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός των κατάλληλων προθεσμιών. Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν στα κράτη μέλη τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν στην Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες πέραν εκείνων που απαιτούνται στα παραρτήματα I, II και III, μέσω του συστήματος πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 1, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται σχετικές από το οικείο κράτος μέλος. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση εντύπου που διατίθεται από την Επιτροπή στο σύστημα.

Άρθρο 9

Καθορισμός τιμών

1.   Για κάθε κοινοποίηση τιμών που απαιτείται από το παρόν τμήμα, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις πηγές και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των τιμών που παρέχονται. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις αντιπροσωπευτικές αγορές που καθορίζονται από τα κράτη μέλη και τους σχετικούς συντελεστές στάθμισης.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το δικαίωμα της Επιτροπής να δημοσιεύει τα δεδομένα που κοινοποιούν στην Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρο 4.

Άρθρο 10

Αναφορά των τιμών στο επίσημο νόμισμα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα παραρτήματα I, II και III, τα κράτη μέλη κοινοποιούν πληροφορίες για τις τιμές τους στο εθνικό τους νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.

Άρθρο 11

Εβδομαδιαία παρακολούθηση των τιμών

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα I, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εβδομαδιαίες πληροφορίες για τις τιμές που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, το αργότερο έως τις 12:00 (ώρα Βρυξελλών), κάθε Τετάρτη, για την προηγούμενη εβδομάδα.

Άρθρο 12

Μη εβδομαδιαίες πληροφορίες για τις τιμές και παρακολούθηση της παραγωγής

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, εντός των προθεσμιών που ορίστηκαν, τα εξής:

α)

τις μη εβδομαδιαίες πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού· και

β)

τις πληροφορίες για την παραγωγή και την αγορά που αναφέρονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 2

Κοινοποιήσεις που απαιτούνται βάσει διεθνών συμφωνιών

Άρθρο 13

Στοιχεία εσωτερικής στήριξης του ΠΟΕ

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, τα στοιχεία σχετικά με τις εθνικές δημοσιονομικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων, σχετικά με τα μέτρα εσωτερικής στήριξης υπέρ των παραγωγών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και καλύπτει τόσο τα εθνικά όσο και τα ενωσιακά στοιχεία της χρηματοδότησης. Η κοινοποίηση δεν καλύπτει μέτρα που χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

2.   Τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 είναι αυτά που ορίζονται στο έγγραφο G/AG/2 του ΠΟΕ για την εσωτερική στήριξη και κοινοποιούνται σύμφωνα με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο εν λόγω έγγραφο.

Άρθρο 14

Δεδομένα του ΠΟΕ σχετικά με τον ανταγωνισμό στο εξαγωγικό εμπόριο

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, δεδομένα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σχετικά με τα ακόλουθα μέτρα για τον ανταγωνισμό στο εξαγωγικό εμπόριο που εφαρμόζουν:

α)

στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών (εξαγωγικές πιστώσεις, εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων ή προγράμματα ασφάλισης)·

β)

διεθνή επισιτιστική βοήθεια·

γ)

γεωργικές εξαγωγικές κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις.

2.   Τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 είναι αυτά που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ της 19ης Δεκεμβρίου 2015 για τον ανταγωνισμό στο εξαγωγικό εμπόριο και κοινοποιούνται σύμφωνα με το μορφότυπο που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Τροποποιήσεις ορισμένων κανονισμών και μεταβατικές διατάξεις

1.   Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 315/2002 διαγράφεται.

2.   Τα άρθρα 12, 13, 14, 14α, 15α, 20, 21 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2006 διαγράφονται από 1ης Οκτωβρίου 2017. Οι εν λόγω διατάξεις θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις εναπομένουσες κοινοποιήσεις σχετικά με το καθεστώς ποσοστώσεων ζάχαρης.

3.   Το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 διαγράφεται.

4.   Το σημείο Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 διαγράφεται.

5.   Τα άρθρα 16 παράγραφος 8, 17, 25 παράγραφος 3, 27 παράγραφοι 1 και 2, 34 παράγραφος 2 και το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 διαγράφονται.

6.   Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 διαγράφεται, με την εξαίρεση της παραγράφου 1, στοιχείο β), σημείο iii) και της παραγράφου 2, οι οποίες θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι την 31η Ιουλίου 2017.

7.   Τα άρθρα 56 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 διαγράφονται.

8.   Τα άρθρα 1α, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 διαγράφονται.

9.   Το άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 διαγράφεται.

10.   Το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 διαγράφεται.

11.   Το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2013 διαγράφονται.

Άρθρο 16

Κατάργηση

Οι ακόλουθοι κανονισμοί καταργούνται:

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2003·

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1709/2003·

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/2003·

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2095/2005·

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1557/2006·

ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2011.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σημείο 1 του παραρτήματος II και το σημείο 2 του παραρτήματος III εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).

(6)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και εγγράφων (βλέπε σ. 100 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(7)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(10)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 315/2002 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τον πίνακα των τιμών νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη σφαγίων αμνών στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας (ΕΕ L 50 της 21.2.2002, σ. 47).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2003 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2003, όσον αφορά ορισμένες κοινοποιήσεις στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 στους τομείς των αυγών και των πουλερικών (ΕΕ L 81 της 28.3.2003, σ. 12).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τις δηλώσεις για τη συγκομιδή και τα αποθέματα ρυζιού (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 92).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 19).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2095/2005 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση στοιχείων στον τομέα του καπνού (ΕΕ L 335 της 21.12. 2005, σ. 6).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 952/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς και του καθεστώτος ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 39).

(17)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1557/2006 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2006, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1952/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την καταχώριση των συμφωνητικών και τις ανακοινώσεις των δεδομένων στον τομέα του λυκίσκου (ΕΕ L 288 της 19.10.2006, σ. 18).

(18)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών (ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 6).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 223 της 21.8.2008, σ. 3).

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών (ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 3).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 128 της 27.5.2009, σ. 15).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1).

(23)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2010, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 135 της 2.6.2010, σ. 26).

(24)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1).

(25)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την κοινοποίηση των τιμών χονδρικής πώλησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών (ΕΕ L 328 της 10.12.2011, σ. 42).

(26)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας (ΕΕ L 336 της 20.12.2011, σ. 23).

(27)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2013 της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2013, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την καταγραφή των τιμών ορισμένων βοοειδών στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Ένωσης (ΕΕ L 228 της 27.8.2013, σ. 5).

(28)  Πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) — Παράρτημα 1 — Παράρτημα 1Α — Συμφωνία για τη γεωργία (ΠΟΕ-GATT 1994) ΠΟΕ-«GATT 1994» (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Απαιτήσεις σχετικά με τις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 11

1.   Σιτηρά

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: αντιπροσωπευτικές τιμές της αγοράς για κάθε σιτηρό και ποιότητα σιτηρού που θεωρείται σημαντική για την αγορά της Ένωσης, εκφραζόμενη ανά τόνο προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.

Άλλο: οι τιμές αναφέρονται, ιδίως, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στον τόπο διαπίστωσης των τιμών και στο στάδιο εμπορίας κάθε προϊόντος.

2.   Ρύζι

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: αντιπροσωπευτικές τιμές της αγοράς για κάθε ποικιλία ρυζιού που θεωρείται σημαντική για την αγορά της Ένωσης, εκφραζόμενη ανά τόνο προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα ορυζοπαραγωγά κράτη μέλη.

Άλλο: οι τιμές αναφέρονται, ιδίως, στο στάδιο μεταποίησης, στον τόπο διαπίστωσης των τιμών και στο στάδιο εμπορίας κάθε προϊόντος.

3.   Ελαιόλαδο

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: μέσες τιμές οι οποίες διαπιστώνονται στις κυριότερες αντιπροσωπευτικές αγορές και μέσες εθνικές τιμές για τις κατηγορίες ελαιολάδου που παρατίθενται στο μέρος VIII του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εκφραζόμενες ανά 100 kg προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη που παράγουν ελαιόλαδο σε ποσότητες άνω των 20 000 τόνων στο διάστημα ενός έτους από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Άλλο: οι τιμές πρέπει να αντιστοιχούν σε αυτές του ελαιολάδου χύμα, του παρθένου ελαιολάδου κατά την έξοδο από το ελαιοτριβείο και των άλλων κατηγοριών ελαιολάδου κατά την έξοδο εκ του εργοστασίου. Οι αντιπροσωπευτικές αγορές καλύπτουν τουλάχιστον το 70 % της εθνικής παραγωγής του υπόψη προϊόντος.

4.   Οπωροκηπευτικά

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: Η ενιαία μέση σταθμισμένη τιμή για τα είδη και τις ποικιλίες οπωροκηπευτικών που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος XV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 που πληρούν τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού ή για την κατηγορία Ι για προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, εκφραζόμενη ανά 100 kg καθαρού βάρους του προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη όπως καθορίζονται στο παράρτημα XV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όταν διατίθενται δεδομένα.

Άλλο: νοούνται οι τιμές κατά την έξοδο από την εγκατάσταση συσκευασίας, μετά από τη διαλογή, τη συσκευασία και, ενδεχομένως, την τοποθέτηση σε παλέτες.

5.   Μπανάνες

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: οι τιμές χονδρικής πώλησης των κίτρινων μπανανών οι οποίες εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10, εκφραζόμενες ανά 100 kg προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη εμπορίας που εμπορεύονται περισσότερους από 50 000 τόνους κίτρινων μπανανών ανά ημερολογιακό έτος.

Άλλο: οι τιμές κοινοποιούνται ανά ομάδα χωρών καταγωγής.

6.   Κρέας

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: οι τιμές των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, καθώς και ορισμένων ζώντων βοοειδών, μόσχων και χοιριδίων όσον αφορά την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, καθώς και την κοινοποίηση των τιμών της αγοράς σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.

Άλλο: εφόσον κατά τη γνώμη της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους υπάρχει επαρκής αριθμός σφαγίων ή ζώντων ζώων για κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει για την εν λόγω περίοδο να αναστείλει την καταγραφή των τιμών για τα εν λόγω σφάγια ή ζώντα ζώα και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τους λόγους της απόφασής του.

7.   Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: οι τιμές του ορού γάλακτος σε σκόνη, του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, τους πλήρους γάλακτος σε σκόνη, του βουτύρου και των βιομηχανικών τυριών εκφραζόμενες ανά 100 kg προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη, των οποίων η εθνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 2 % ή περισσότερο της ενωσιακής παραγωγής· ή, στην περίπτωση του βιομηχανικών τυριών, εάν ο τύπος τυριού αντιπροσωπεύει το 4 % ή περισσότερο της συνολικής εθνικής παραγωγής τυριού.

Άλλο: οι τιμές κοινοποιούνται για προϊόντα τα οποία έχουν αγοραστεί από τον κατασκευαστή, με εξαίρεση άλλων στοιχείων κόστους (μεταφορικά, φορτοεκφόρτωση, διακίνηση, αποθήκευση, παλετοποίηση, ασφάλειες κ.λπ.) με βάση τις συμβάσεις που συνάπτονται για παραδόσεις εντός τριών μηνών.

8.   Αυγά

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: η τιμή χονδρικής πώλησης για αυγά της κατηγορίας Α κλωβοστοιχίας (μέσος όρος των κατηγοριών L και M), εκφραζόμενη ανά 100 kg προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.

Άλλο: οι τιμές κοινοποιούνται για τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις συσκευασίας. Εάν η παραγωγή σε κλωβούς δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί την τιμή χονδρικής πώλησης των αυγών της κατηγορίας Α, που παράγονται από όρνιθες ωοπαραγωγής οι οποίες εκτρέφονται σε δάπεδο με στρωμνή, εκφραζόμενη ανά 100 kg.

9.   Κρέας πουλερικών

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: η μέση τιμή χονδρικής για ολόκληρα τα κοτόπουλα της κατηγορίας A («κοτόπουλα 65 %»), εκφραζόμενη ανά 100 kg προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.

Άλλο: κοινοποιούνται οι τιμές προϊόντων σε σφαγεία ή οι τιμές που καταγράφονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές. Όταν μια άλλη παρουσίαση κοτόπουλου ή ειδικά τεμάχια κοτόπουλου έχουν σημασία για τη διάρθρωση της αγοράς, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να κοινοποιήσει, πέραν της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης για ολόκληρα τα κοτόπουλα της κατηγορίας A («κοτόπουλα 65 %»), τη χονδρική τιμή διαφορετικής παρουσίασης κοτόπουλου ή τεμαχίων κοτόπουλου της κατηγορίας Α, διευκρινίζοντας το είδος της παρουσίασης ή τα τεμάχια κοτόπουλου τα οποία αφορά η τιμή, εκφραζόμενη ανά 100 kg.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις σχετικά με τις μη εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχείο α)

1.   Ζάχαρη

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

α)

οι σταθμισμένοι μέσοι όροι των ακόλουθων τιμών ζάχαρης, εκφραζόμενων ανά τόνο ζάχαρης, καθώς και οι συνολικές αντίστοιχες ποσότητες και οι σταθμισμένες τυπικές αποκλίσεις:

i)

για τον προηγούμενο μήνα, η τιμή πώλησης·

ii)

για τον τρέχοντα μήνα, η τιμή πώλησης, όπως προβλέπεται βάσει των συμβάσεων ή άλλων συναλλαγών.

β)

η σταθμισμένη μέση τιμή τεύτλων κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, εκφραζόμενη ανά τόνο ζαχαρότευτλων, καθώς και οι συνολικές αντίστοιχες ποσότητες.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη

α)

για τις τιμές της ζάχαρης, όλα τα κράτη μέλη στα οποία παράγεται ζάχαρη από ζαχαρότευτλα ή από ακατέργαστη ζάχαρη άνω των 10 000 τόνων·

β)

για τις τιμές των ζαχαρότευτλων, όλα τα κράτη μέλη στα οποία παράγονται ζαχαρότευτλα.

Προθεσμία κοινοποίησης

α)

για τις τιμές της ζάχαρης, έως τα τέλη κάθε μήνα·

β)

για τις τιμές των ζαχαρότευτλων, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Άλλο

Οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που δημοσιεύεται από την Επιτροπή και αφορούν τα εξής:

α)

τις τιμές εργοστασίου της λευκής ζάχαρης χύμα για ζάχαρη τυπικής ποιότητας όπως ορίζεται στο σημείο Β ΙΙ του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που λαμβάνεται από επιχειρήσεις ζάχαρης και ραφιναρίσματος·

β)

τις τιμές ζαχαρότευτλων για τα ζαχαρότευτλα τυπικής ποιότητας όπως ορίζεται στο σημείο Β Ι του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις στους παραγωγούς· Τα ζαχαρότευτλα αποδίδονται στην ίδια περίοδο εμπορίας όπως και η ζάχαρη που λαμβάνεται από αυτά.

2.   Ίνες λίνου

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: οι μέσες τιμές εργοστασίου για τον προηγούμενο μήνα που καταγράφονται στις κυριότερες αντιπροσωπευτικές αγορές για τις μακρές ίνες λίνου, εκφραζόμενες ανά τόνο προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη στα οποία οι μακρές ίνες λίνου παράγονται σε φυτευμένη έκταση που υπερβαίνει τα 1 000 εκτάρια κλωστικού λίνου.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 25 εκάστου μηνός, για τον προηγούμενο μήνα.

3.   Οίνος

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: όσον αφορά τους οίνους που αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους II του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013:

α)

περίληψη των τιμών για τον προηγούμενο μήνα, εκφραζόμενων ανά εκατόλιτρα οίνου σε σχέση με τις εν λόγω ποσότητες· ή

β)

έως τις 31 Ιουλίου 2017, οι διαθέσιμες στο κοινό πηγές πληροφόρησης που θεωρούνται αξιόπιστες για την καταγραφή των τιμών.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή κατά τα τελευταία πέντε χρόνια κατά μέσο όρο υπερέβαινε το 5 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής οίνου.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 15 εκάστου μηνός, για τον προηγούμενο μήνα.

Άλλο: οι τιμές πρέπει να αφορούν μη συσκευασμένο προϊόν από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού. Για τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα οικεία κράτη μέλη προβαίνουν σε επιλογή των οκτώ πλέον αντιπροσωπευτικών αγορών που πρέπει να παρακολουθούνται, στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο αγορές οίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

4.   Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

α)   Γάλα

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: η τιμή του ακατέργαστου γάλακτος, καθώς και η κατ' εκτίμηση τιμή για παραδόσεις που πραγματοποιούνται κατά τον τρέχοντα μήνα, εκφραζόμενη ανά 100 kg προϊόντος με την αρχική περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τα τέλη εκάστου μηνός, για τον προηγούμενο μήνα.

Άλλο: νοείται η τιμή που πρέπει να καταβάλλεται από τους πρώτους αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του κράτους μέλους.

β)   Γαλακτοκομικά προϊόντα

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: οι τιμές των τυριών, εκτός από τα βιομηχανικά τυριά που αναφέρονται στο σημείο 7 του παραρτήματος I, εκφραζόμενες ανά 100 kg προϊόντος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη για τους τύπους τυριών που αφορούν την εθνική αγορά.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 15 εκάστου μηνός, για τον προηγούμενο μήνα.

Άλλο: οι τιμές αφορούν τυριά τα οποία έχουν αγοραστεί από τον κατασκευαστή, με εξαίρεση άλλων στοιχείων κόστους (μεταφορικά, φορτοεκφόρτωση, διακίνηση, αποθήκευση, παλετοποίηση, ασφάλειες κ.λπ.) με βάση τις συμβάσεις που συνάπτονται για παραδόσεις εντός τριών μηνών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Απαιτήσεις σχετικά με την παραγωγή και τις κοινοποιήσεις πληροφοριών αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχείο β)

1.   Ρύζι

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: για κάθε τύπο ρυζιού που αναφέρεται στα σημεία 2 και 3 του μέρους I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013:

α)

η φυτευμένη έκταση, η γεωπονική απόδοση, η παραγωγή αναποφλοίωτου ρυζιού κατά το έτος συγκομιδής και η απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασία·

β)

αποθέματα ρυζιού (σε ισοδύναμο λευκασμένου ρυζιού) που κατέχουν οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις εμπορίας ρυζιού στις 31 Αυγούστου κάθε έτους, αναλυόμενα ανά ρύζι παραγόμενο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρύζι εισαγόμενο.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη:

α)

για την παραγωγή αναποφλοίωτου ρυζιού, όλα τα ορυζοπαραγωγά κράτη μέλη·

β)

για τα αποθέματα ρυζιού, όλα τα κράτη μέλη που παράγουν ρύζι και τα κράτη μέλη με ορυζόμυλους.

2.   Ζάχαρη

A.   Περιοχές τεύτλων

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: έκταση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας και εκτίμηση για την επόμενη περίοδο εμπορίας.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη με φυτεμένη έκταση μεγαλύτερη των 1 000 εκταρίων ζαχαρότευτλων κατά το εν λόγω έτος.

Άλλο: οι εν λόγω αριθμητικές τιμές εκφράζονται σε εκτάρια και αναλύονται ανά εκτάσεις που προορίζονται για παραγωγή ζάχαρης και εκτάσεις που προορίζονται για παραγωγή βιοαιθανόλης.

B.   Παραγωγή ζάχαρης και βιοαιθανόλης

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: παραγωγή ζάχαρης και παραγωγή βιοαιθανόλης· από κάθε επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας και εκτίμηση της παραγωγής ζάχαρης από κάθε επιχείρηση για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας·

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους όσον αφορά την παραγωγή του προηγούμενου έτους εμπορίας και έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους (30 Ιουνίου για τα γαλλικά διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας), όσον αφορά την παραγωγή της τρέχουσας περιόδου εμπορίας.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη εμπορίας που παράγουν περισσότερους από 10 000 τόνους ζάχαρης.

Άλλο

α)

Ως «παραγωγή ζάχαρης» νοείται η συνολική ποσότητα, εκφραζόμενη σε τόνους λευκής ζάχαρης ως εξής:

i)

λευκή ζάχαρη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ποιοτικές αποκλίσεις·

ii)

ακατέργαστη ζάχαρη, βάσει απόδοσης που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο Β.III του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

iii)

ιμβερτοποιημένη ζάχαρη, κατά βάρος·

iv)

σιρόπια σακχαρόζης ή ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, καθαρότητας τουλάχιστον 70 %, που παράγονται από ζαχαρότευτλα, βάσει της περιεκτικότητας σε εκχυλίσιμη ζάχαρη ή βάσει της πραγματικής απόδοσης·

v)

σιρόπια σακχαρόζης ή ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, καθαρότητας τουλάχιστον 75 %, που παράγονται από ζαχαροκάλαμο, βάσει της περιεκτικότητας σε ζάχαρη·

β)

στην παραγωγή ζάχαρης δεν συμπεριλαμβάνεται η λευκή ζάχαρη που λαμβάνεται από ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή παρήχθησαν υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

γ)

η ζάχαρη που λαμβάνεται από ζαχαρότευτλα τα οποία σπάρθηκαν στη διάρκεια δεδομένης περιόδου εμπορίας αποδίδεται στην επόμενη περίοδο εμπορίας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδώσουν τη ζάχαρη που λαμβάνεται από ζαχαρότευτλα τα οποία σπάρθηκαν το φθινόπωρο μιας δεδομένης περιόδου εμπορίας στην ίδια περίοδο εμπορίας, κοινοποιώντας την απόφασή τους στην Επιτροπή έως τις 1 Οκτωβρίου 2017 το αργότερο·

δ)

τα αριθμητικά στοιχεία για τη ζάχαρη αναλύονται ανά μήνα και, όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο εμπορίας, αντιστοιχούν σε προσωρινά στοιχεία μέχρι τον μήνα Φεβρουάριο και σε εκτιμήσεις για τους υπόλοιπους μήνες του έτους εμπορίας.

ε)

η παραγωγή βιοαιθανόλης περιλαμβάνει μόνο τη βιοαιθανόλη που λαμβάνεται από ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο α) και εκφράζεται σε εκατόλιτρα.

Γ.   Παραγωγή ισογλυκόζης

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

α)

οι ποσότητες ίδιας παραγωγής ισογλυκόζης που διατέθηκαν στο εμπόριο από κάθε παραγωγό κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου εμπορίας·

β)

οι ποσότητες ίδιας παραγωγής ισογλυκόζης που διατέθηκαν στο εμπόριο από κάθε παραγωγό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος εμπορίας και έως τις 25 κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη που παράγουν ισογλυκόζη.

Άλλο:«Ως παραγωγή ισογλυκόζης» νοείται η συνολική ποσότητα προϊόντος που λαμβάνεται από γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή κατάσταση τουλάχιστον 41 % φρουκτόζης, που εκφράζεται σε τόνους ξηράς ουσίας, ανεξάρτητα από την πραγματική περιεκτικότητα σε φρουκτόζη πέραν του ορίου του 41 %. Τα ετήσια αριθμητικά στοιχεία παραγωγής κατανέμονται ανά μήνα.

Δ.   Αποθέματα ζάχαρης και ισογλυκόζης

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

α)

ποσότητες της παραγωγής ζάχαρης που είναι αποθεματοποιημένη στο τέλος κάθε μηνός από τις επιχειρήσεις ζάχαρης και ραφιναρίσματος·

β)

ποσότητες παραγόμενης ισογλυκόζης που αποθηκεύονται από τους παραγωγούς ισογλυκόζης στο τέλος της προηγούμενης περιόδου εμπορίας.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τα τέλη κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα όσον αφορά τη ζάχαρη και έως τις 30 Νοεμβρίου όσον αφορά την ισογλυκόζη.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη

α)

για τη ζάχαρη, όλα τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται επιχειρήσεις ή εργοστάσια ραφιναρίσματος ζάχαρης, όπου η παραγωγή ζάχαρης υπερβαίνει τους 10 000 τόνους·

β)

για την ισογλυκόζη, όλα τα κράτη μέλη τα οποία παράγουν ισογλυκόζη.

Άλλο: τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν τα προϊόντα που ήταν αποθεματοποιημένα σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Ένωσης και την παραγωγή ζάχαρης και ισογλυκόζης όπως ορίζεται στα σημεία Β και Γ.

Όσον αφορά τη ζάχαρη:

τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν ποσότητες που κατέχει η επιχείρηση ή εργοστάσιο ραφιναρίσματος ζάχαρης ή που αποτελούσαν αντικείμενο πιστοποιητικού αποθήκης·

τα αριθμητικά στοιχεία παρουσιάζουν λεπτομερώς, όσον αφορά τις αποθεματοποιημένες ποσότητες στα τέλη των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, την ποσότητα που προέρχεται από την παραγωγή ζάχαρης στο πλαίσιο της επόμενης περιόδου εμπορίας·

σε περίπτωση αποθεματοποίησης σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο που διαβιβάζει την κοινοποίηση στην Επιτροπή, το κοινοποιούν κράτος μέλος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τις αποθεματοποιημένες ποσότητες και τους τόπους αποθεματοποίησης στο έδαφος τους έως το τέλος του μηνός που ακολουθεί τον μήνα της κοινοποίησης στην Επιτροπή.

Όσον αφορά την ισογλυκόζη, οι ποσότητες αφορούν ποσότητες που ανήκουν στον παραγωγό.

3.   Ινώδη φυτά

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

α)

έκταση καλλιέργειας κλωστικού λίνου για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας και εκτίμηση για την επόμενη περίοδο εμπορίας, εκφραζόμενη σε εκτάρια.

β)

παραγωγή μακρών ινών λίνου για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας και εκτίμηση για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας, εκφραζόμενη σε τόνους·

γ)

η έκταση που έχει φυτευθεί με βαμβάκι για το προηγούμενο έτος συγκομιδής και εκτίμηση για το τρέχον έτος συγκομιδής, εκφραζόμενες σε εκτάρια·

δ)

η παραγωγή μη εκκοκκισμένου βαμβακιού για το προηγούμενο έτος συγκομιδής και εκτίμηση για το τρέχον έτος συγκομιδής, εκφραζόμενες σε τόνους·

ε)

η μέση τιμή του εκκοκκισμένου βαμβακιού που καταβάλλεται στους βαμβακοπαραγωγούς για το προηγούμενο έτος συγκομιδής, εκφραζόμενη ανά τόνο προϊόντος.

Προθεσμία κοινοποίησης

α)

για έκταση κλωστικού λίνου, πριν από τις 31 Ιουλίου κάθε έτους·

β)

για παραγωγή μακρών ινών λίνου, έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους·

γ), δ) και ε)

για το βαμβάκι, έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη

α) και β):

για τον λίνο, όλα τα κράτη μέλη στα οποία παράγονται οι μακρές ίνες λίνου σε φυτευμένη έκταση που υπερβαίνει τα 1 000 εκτάρια κλωστικού λίνου·

γ), δ) και ε):

για το βαμβάκι, όλα τα κράτη μέλη στα οποία σπέρνεται βαμβάκι τουλάχιστον σε έκταση 1 000 εκταρίων.

4.   Λυκίσκος

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: οι παρακάτω πληροφορίες για την παραγωγή, που παρέχονται ως σύνολο και για πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία β) έως δ), αναλυόμενες ανά πικρές και αρωματικές ποικιλίες λυκίσκου:

α)

αριθμός των γεωργών που καλλιεργούν λυκίσκο·

β)

έκταση φυτευμένη με λυκίσκο, εκφραζόμενη σε εκτάρια·

γ)

ποσότητα σε τόνους και μέση τιμή εξόδου από τη γεωργική εκμετάλλευση, εκφραζόμενη ανά kg λυκίσκου που πωλείται βάσει προθεσμιακής σύμβασης και χωρίς τέτοια σύμβαση·

δ)

παραγωγή α-οξέος σε τόνους και μέση περιεκτικότητα σε α-οξύ (σε ποσοστό)·

Προθεσμία κοινοποίησης: έως την 30 Απριλίου του έτους που έπεται της συγκομιδής λυκίσκου.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη με φυτεμένη έκταση μεγαλύτερη των 200 εκταρίων λυκίσκου το προηγούμενο έτος.

5.   Ελαιόλαδο

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

α)

στοιχεία για την τελική παραγωγή, το σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης (μεταξύ άλλων από τη μεταποιητική βιομηχανία) και τελικά αποθέματα για την προηγούμενη ετήσια περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου·

β)

εκτίμηση της μηνιαίας παραγωγής και εκτιμήσεις της συνολικής παραγωγής, της εγχώριας κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης της μεταποιητικής βιομηχανίας), και τελικά αποθέματα για την τρέχουσα ετήσια περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου·

Προθεσμία κοινοποίησης

α)

για την προηγούμενη ετήσια περίοδο έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

β)

για την τρέχουσα ετήσια περίοδο έως την 31η Οκτωβρίου και έως την 15η ημέρα κάθε μήνα από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη που παράγουν ελαιόλαδο.

6.   Μπανάνες

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

α)

μέσες τιμές πώλησης, στις τοπικές αγορές, άωρων μπανανών που διατίθενται στο εμπόριο εντός της περιοχής παραγωγής, εκφραζόμενες ανά 100 kg προϊόντος και οι σχετικές ποσότητες·

β)

μέσες τιμές πώλησης άωρων μπανανών που διατίθενται στο εμπόριο εκτός της περιοχής παραγωγής, εκφραζόμενες ανά 100 kg προϊόντος και οι σχετικές ποσότητες·

Προθεσμία κοινοποίησης

έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, για την προηγούμενη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου·

έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, για την προηγούμενη περίοδο από 1ης Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου·

έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, για την προηγούμενη περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Τα κράτη μέλη με περιοχή παραγωγής, δηλαδή:

α)

οι Κανάριοι Νήσοι·

β)

η Γουαδελούπη·

γ)

η Μαρτινίκα·

δ)

η Μαδέρα και οι Αζόρες·

ε)

η Κρήτη και η Λακωνία·

στ)

η Κύπρος.

Άλλο: νοούνται οι τιμές των άωρων μπανανών που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης εκτός της περιοχής παραγωγής τους στον πρώτο λιμένα εκφόρτωσης (μη εκφορτωθέντα εμπορεύματα).

7.   Καπνός

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: για κάθε ομάδα ποικιλιών ακατέργαστου καπνού:

i)

αριθμός γεωργών·

ii)

έκταση σε εκτάρια·

iii)

παραδοθείσα ποσότητα σε τόνους·

iv)

η μέση τιμή που καταβλήθηκε στους γεωργούς, χωρίς τους φόρους και άλλες εισφορές, εκφραζόμενη ανά kg προϊόντος.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως την 31η Ιουλίου του έτους που έπεται του έτους συγκομιδής.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη με φυτεμένη έκταση μεγαλύτερη των 3 000 εκταρίων καπνού για την προηγούμενη συγκομιδή.

Άλλο: οι ομάδες ποικιλιών ακατέργαστου καπνού είναι:

Ομάδα I

:

Καπνός αποξηραμένος σε υγρό αέρα: καπνός που έχει αποξηρανθεί σε κλιβάνους με ελεγχόμενες συνθήκες κυκλοφορίας του αέρα, θερμοκρασίας και υγρασίας, ιδίως ο καπνός Virginia.

Ομάδα II

:

Ξανθός καπνός αποξηραμένος στον αέρα: καπνός που έχει αποξηρανθεί στον αέρα κάτω από υπόστεγο, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, ιδίως ο καπνός Burley και Maryland.

Ομάδα III

:

Μαύρος καπνός αποξηραμένος στον αέρα: καπνός που έχει αποξηρανθεί στον αέρα κάτω από υπόστεγο, ο οποίος έχει υποστεί φυσική ζύμωση πριν τεθεί σε εμπορία, ιδίως ο καπνός Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta και Pulawski.

Ομάδα IV

:

Καπνός αποξηραμένος στη φωτιά: καπνός που έχει αποξηρανθεί με φωτιά, ιδίως ο καπνός Kentucky και Salentο.

Ομάδα V

:

Καπνός αποξηραμένος στον ήλιο: καπνός που έχει αποξηρανθεί με έκθεση στον ήλιο, καλούμενος επίσης «ανατολικών ποικιλιών», ιδίως ο καπνός Basmas, Κατερίνη και Kaba-Koulak.

8.   Προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα

Περιεχόμενο της κοινοποίησης

α)

εκτιμήσεις σχετικά με την παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων (όπου συμπεριλαμβάνονται το οινοποιημένο και το μη οινοποιημένο γλεύκος σταφυλιών) στο έδαφος του κράτους μέλους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αμπελουργικής περιόδου·

β)

το οριστικό αποτέλεσμα των δηλώσεων παραγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009, καθώς και εκτίμηση της παραγωγής που δεν καλύπτεται από τις εν λόγω δηλώσεις·

γ)

συγκεντρωτικός πίνακας των δηλώσεων αποθεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009, που καταρτίστηκε στις 31 Ιουλίου της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου·

δ)

ο τελικός ισολογισμός της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου, όπου συμπεριλαμβάνονται η πλήρης πληροφόρηση για τις διαθέσιμες ποσότητες (αρχικά αποθέματα, παραγωγή, εισαγωγές), οι χρήσεις (ανθρώπινη και βιομηχανική κατανάλωση, μεταποίηση, εξαγωγές και απώλειες), και τα τελικά αποθέματα.

Προθεσμία κοινοποίησης

α)

εκτιμήσεις για την παραγωγή, πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους·

β)

οριστικό αποτέλεσμα των δηλώσεων παραγωγής έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους·

γ)

συγκεντρωτικός πίνακας των δηλώσεων αποθεμάτων έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους·

δ)

ισολογισμός κλεισίματος, έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: τα κράτη μέλη που τηρούν ενημερωμένο αμπελουργικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

9.   Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: η συνολική ποσότητα ανεπεξέργαστου αγελαδινού γάλακτος εκφραζόμενη σε χιλιόγραμμα, με την πραγματική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως τις 25 κάθε μήνα.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.

Άλλο: οι ποσότητες αναφέρονται σε γάλα που παραδόθηκε τον προηγούμενο μήνα στους πρώτους αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πρώτοι αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή την ποσότητα ανεπεξέργαστου αγελαδινού γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα, εγκαίρως και επακριβώς, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με την εν λόγω απαίτηση.

10.   Αυγά

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: ο αριθμός των μονάδων παραγωγής αυγών, κατανεμημένων ανά μέθοδο εκτροφής που αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης δυναμικότητας της μονάδας όσον αφορά τον αριθμό των ορνίθων ωοπαραγωγής που είναι ταυτοχρόνως παρούσες.

Προθεσμία κοινοποίησης: έως την 1η Απριλίου κάθε έτους.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.

11.   Αιθυλική αλκοόλη

Περιεχόμενο της κοινοποίησης: για την αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, εκφραζόμενη σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης:

α)

παραγωγή με ζύμωση και απόσταξη, κατανεμημένη ανά γεωργική πρώτη ύλη από την οποία παράγεται η αλκοόλη·

β)

οι ποσότητες αλκοόλης που μεταφέρονται από τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς για μεταποίηση ή συσκευασία, κατανεμημένες ανά κατηγορία χρήσης (τρόφιμα και ποτά, καύσιμα, βιομηχανικά προϊόντα/άλλα).

Προθεσμία κοινοποίησης: έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα τα κράτη μέλη.


Top