Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0126

Απόφαση (EE) 2017/126 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/448/ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/0367

OJ L 19, 25.1.2017, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/126/oj

25.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/93


ΑΠΌΦΑΣΗ (EE) 2017/126 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2017

για την τροποποίηση της απόφασης 2013/448/ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10α παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ καθορίζει μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων, που συνιστά τη βάση υπολογισμού των δωρεάν κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 10α παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το άθροισμα των δύο στοιχείων που περιγράφονται στα στοιχεία α) και β), αντίστοιχα, του άρθρου 10α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2)

Για να εξασφαλίζεται η μη υπέρβαση αυτής της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων, εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόζεται διατομεακός διορθωτικός συντελεστής, μειώνοντας κατά ενιαίο τρόπο τις κατανομές για όλες τις εγκαταστάσεις που είναι επιλέξιμες να λάβουν δωρεάν δικαιώματα.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της απόφασης 2011/278/ΕΕ, η Επιτροπή καθορίζει τον διατομεακό διορθωτικό συντελεστή, συγκρίνοντας το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με το άθροισμα των προκαταρκτικών συνολικών ετήσιων ποσοτήτων των δωρεάν κατανομών για όλες τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ στην επικράτεια των κρατών μελών.

(4)

Στην απόφαση 2013/448/ΕΕ (3), στο άρθρο 4 και στο παράρτημα II, η Επιτροπή καθόρισε ενιαίο διατομεακό διορθωτικό συντελεστή.

(5)

Το Δικαστήριο, στην απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016 όσον αφορά τις κοινές υποθέσεις C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 και C-391/14 έως C-393/14, αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή, κατά τον καθορισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, δεν θα έπρεπε να έχει λάβει υπόψη τις εκπομπές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚαπό το έτος 2013 και μετά, στον βαθμό που οι εν λόγω εκπομπές προκλήθηκαν από εγκαταστάσεις που υπάγονταν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν καθόρισε τη μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και ότι ο ενιαίος διατομεακός διορθωτικός συντελεστής που προβλέπεται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα II της απόφασης 2013/448/ΕΕ ήταν, επίσης, αντίθετος προς την εν λόγω διάταξη. Ως εκ τούτου, το άρθρο 4 και το παράρτημα II της απόφασης 2013/448/ΕΕ ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο.

(6)

Για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή οφείλει να υπολογίσει εκ νέου τη μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων για τις εγκαταστάσεις που είναι επιλέξιμες να λάβουν δωρεάν κατανομές σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και, κατά συνέπεια, να τροποποιήσει αντίστοιχα τον ενιαίο διατομεακό διορθωτικό συντελεστή.

(7)

Ο εκ νέου υπολογισμός της ποσότητας δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ίδια μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία όπως και για τον αρχικό υπολογισμό το 2013. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, ενώ η Επιτροπή είχε αρχικά λάβει υπόψη εκπομπές που προκλήθηκαν από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ μόνο από το 2013 και μετά, τα στοιχεία αυτά έπρεπε να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(8)

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως σημείο εκκίνησης τις αρχικές επίσημες υποβολές δεδομένων από τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενήργησε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές και, όπου ήταν αναγκαίο, ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 5, ελήφθησαν υπόψη μόνο οι εγκαταστάσεις για τις οποίες τα κράτη μέλη υπέβαλαν ελεγμένες εκπομπές.

(9)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αφαίρεσε από τον υπολογισμό τις εγκαταστάσεις με δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ μόνο από το 2013 και μετά, αλλά που αποτελούσαν ήδη μέρος του συστήματος εμπορίας εκπομπών πριν από το 2013. Αφαιρέθηκαν επίσης οι εκπομπές των εγκαταστάσεων τις οποίες είχαν επιλέξει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ πριν από το 2013.

(10)

Εγκαταστάσεις που, από την ημερομηνία της αρχικής συλλογής δεδομένων έως το 2013, επηρεάστηκαν είτε από διαρθρωτικές αλλαγές, όπως συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή παύση εργασιών, είτε από τεχνικές αλλαγές, έτσι ώστε να μην πληρούν πλέον τα σχετικά κατώτατα όρια του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εξακολούθησαν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον εκ νέου υπολογισμό, δεδομένου ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την ημερομηνία της συλλογής δεδομένων. Εγκαταστάσεις που αποκλείονται από το σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ελήφθησαν επίσης υπόψη κατά τον εκ νέου υπολογισμό, για τον ίδιο λόγο.

(11)

Στον εκ νέου υπολογισμό λήφθηκαν υπόψη οι αλλαγές για τη διόρθωση σφαλμάτων στα εθνικά μέτρα εφαρμογής των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020, οι οποίες εφαρμόστηκαν έως το τέλος του 2016, καθόσον οι ορθές τιμές έπρεπε να έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη κατά τον χρόνο του αρχικού υπολογισμού του διατομεακού διορθωτικού συντελεστή.

(12)

Με την απόφασή του της 28ης Απριλίου 2016, το Δικαστήριο περιόρισε ρητά τα διαχρονικά αποτελέσματα της κήρυξης ακυρότητας του άρθρου 4 και του παραρτήματος II της απόφασης 2013/448/ΕΕ, έτσι ώστε η απόφαση να μην παράγει αποτελέσματα έως και 10 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης. Συνεπώς, ο διατομεακός διορθωτικός συντελεστής που καθορίζεται στην απόφαση 2013/448/ΕΕ είναι άκυρος από την 1η Μαρτίου 2017. Επιπλέον, τα μέτρα που έχουν εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή με βάση τις ακυρωθείσες διατάξεις δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση.

(13)

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην οποία τονίζονται οι επιτακτικές ανάγκες ασφάλειας δικαίου, τα μέτρα των κρατών μελών σχετικά με τις κατανομές των δικαιωμάτων για την περίοδο 2013-2020, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση και προσθήκη σε αυτά που έχουν ληφθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν. Ο διατομεακός διορθωτικός συντελεστής που καθορίζεται στην παρούσα απόφαση πρέπει να εφαρμόζεται σε αποφάσεις που εκδίδονται από την 1η Μαρτίου 2017 για τη δημιουργία ή την τροποποίηση εκχώρησης δικαιωμάτων, για τις οποίες χρειάζεται η εφαρμογή του διατομεακού διορθωτικού συντελεστή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2013/448/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Ο ενιαίος διατομεακός διορθωτικός συντελεστής, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της απόφασης 2011/278/ΕΕ, ορίζεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.».

2)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2017.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 130 της 17.5.2011, σ. 1.

(3)  Απόφαση 2013/448/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής για τη μεταβατική δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 240 της 7.9.2013, σ. 27).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα II της απόφασης 2013/448/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οι τιμές του διατομεακού διορθωτικού συντελεστή που ισχύουν για δωρεάν κατανομές σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 10α παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για τα έτη 2013-2020, έχουν ως εξής:

Έτος

Διατομεακός διορθωτικός συντελεστής

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %»


Top