Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0089

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/89 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος

OJ L 19, 27.1.2016, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/89/oj

27.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 19/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/89 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 θεσπίζει ένα πλαίσιο για τον προσδιορισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος («ΕΚΕ») που απαιτούνται για την υλοποίηση των εννέα στρατηγικών γεωγραφικών διαδρόμων προτεραιότητας για τις υποδομές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του αερίου και του πετρελαίου, καθώς και των τριών ζωνών προτεραιότητας σε ενωσιακή κλίμακα για υποδομές ευφυών δικτύων, λεωφόρων ηλεκτρικής ενέργειας και δικτύων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες καταρτίζεται ο ενωσιακός κατάλογος ΕΚΕ («ενωσιακός κατάλογος»).

(3)

Τα έργα που προτείνονται να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κατάλογο έχουν αξιολογηθεί από τις περιφερειακές ομάδες και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013.

(4)

Τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων ΕΚΕ συμφωνήθηκαν από τις περιφερειακές ομάδες σε συνεδριάσεις τεχνικού επιπέδου. Κατόπιν θετικών γνωμοδοτήσεων του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («ACER») στις 30 Οκτωβρίου 2015 όσον αφορά τη συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης και της ανάλυσης κόστους-οφέλους σε όλες τις περιοχές, τα όργανα λήψης αποφάσεων των περιφερειακών ομάδων ενέκριναν τους περιφερειακούς καταλόγους στις 3 Νοεμβρίου 2015. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, πριν από την έγκριση των περιφερειακών καταλόγων, όλα τα προτεινόμενα έργα εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη την επικράτεια των οποίων αφορούν.

(5)

Έλαβε χώρα διαβούλευση με οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων διανομής, των προμηθευτών και οργανώσεων για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, για τα έργα που προτείνονται να συμπεριληφθούν στον ενωσιακό κατάλογο.

(6)

Τα ΕΚΕ θα πρέπει να παρατίθενται ανά στρατηγικές προτεραιότητες για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές με τη σειρά που ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. Ο ενωσιακός κατάλογος δεν πρέπει να περιλαμβάνει ιεράρχηση των έργων.

(7)

Τα ΕΚΕ θα πρέπει να παρατίθενται είτε ως αυτοτελή ΕΚΕ είτε ως ενταγμένα σε δέσμες περισσότερων του ενός ΕΚΕ. Ωστόσο, ορισμένα ΕΚΕ θα πρέπει να εντάσσονται σε δέσμες λόγω του αλληλένδετου ή (δυνητικά) ανταγωνιστικού χαρακτήρα τους.

(8)

Ο ενωσιακός κατάλογος περιέχει έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων της προμελέτης εφικτότητας, της μελέτης εφικτότητας, της χορήγησης άδειας και της κατασκευής. Για τα ΕΚΕ που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης ενδέχεται να χρειαστούν μελέτες που να αποδεικνύουν την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα καθώς και τη συμμόρφωση προς την ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να προσδιορίζονται καταλλήλως οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, να εκτιμώνται και να αποφεύγονται ή να μετριάζονται.

(9)

Η συμπερίληψη έργων στον ενωσιακό κατάλογο τελεί υπό την επιφύλαξη του αποτελέσματος της σχετικής διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χορήγησης αδειών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, έργο που αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης δύναται να διαγραφεί από τον ενωσιακό κατάλογο. Η υλοποίηση των ΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, ο ενωσιακός κατάλογος καταρτίζεται ανά διετία. Ως εκ τούτου, ο ενωσιακός κατάλογος που καταρτίστηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επιτροπής (2) δεν ισχύει πλέον και πρέπει να αντικατασταθεί.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, ο ενωσιακός κατάλογος πρέπει να έχει τη μορφή παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού.

(12)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρο

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΕ L 349 της 21.12.2013, σ. 28).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος (“ενωσιακός κατάλογος”), αναφερόμενος στο άρθρο 3 παράγραφος 4

Α.   ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

1.   Δέσμες ΕΚΕ

Ορισμένα ΕΚΕ εντάσσονται σε δέσμες, λόγω του αλληλένδετου, δυνητικά ανταγωνιστικού ή ανταγωνιστικού χαρακτήρα τους. Καθορίζονται οι ακόλουθοι τύποι δεσμών ΕΚΕ:

η δέσμη αλληλένδετων ΕΚΕ ορίζεται ως “Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ”. Οι εν λόγω δέσμες σχηματίστηκαν με σκοπό να προσδιοριστούν τα ΕΚΕ που είναι όλα αναγκαία για την αντιμετώπιση του ίδιου διασυνοριακού σημείου συμφόρησης και τα οποία αποφέρουν συνέργειες εάν υλοποιηθούν από κοινού. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα ΕΚΕ, προκειμένου να αποκομιστούν τα οφέλη για ολόκληρη την Ένωση·

η δέσμη δυνητικά ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως “Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ”. Αυτές οι δέσμες εκφράζουν την αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση του διασυνοριακού σημείου συμφόρησης. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν όλα τα ΕΚΕ της δέσμης. Το κατά πόσον θα υλοποιηθούν όλα τα ΕΚΕ ή ένα ή περισσότερα από αυτά επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη των αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση αδειών και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των ΕΚΕ πρέπει να επανεκτιμάται σε μεταγενέστερη διαδικασία προσδιορισμού ΕΚΕ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις ανάγκες σε δυναμικότητα· και

η δέσμη ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως “Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα ΕΚΕ”. Οι εν λόγω δέσμες αντιμετωπίζουν ίδιο σημείο συμφόρησης. Ωστόσο, υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα για την έκταση του σημείου συμφόρησης απ' ό, τι στην περίπτωση της δέσμης δυνητικά ανταγωνιστικών ΕΚΕ και, επομένως, είναι σαφές ότι μόνο ένα από τα ΕΚΕ πρέπει να υλοποιηθεί. Ο καθορισμός του ΕΚΕ που θα υλοποιηθεί επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη των αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση αδειών και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των ΕΚΕ πρέπει να επανεκτιμάται σε μεταγενέστερη διαδικασία προσδιορισμού ΕΚΕ, εάν είναι απαραίτητο.

Όλα τα ΕΚΕ υπόκεινται στα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013.

2.   Μεταχείριση των υποσταθμών και των σταθμών συμπίεσης

Οι υποσταθμοί και οι νωτεπίνωτοι σταθμοί στα ηλεκτρικά δίκτυα και οι σταθμοί συμπίεσης στα δίκτυα φυσικού αερίου θεωρούνται μέρος των ΕΚΕ, εάν οι γραμμές μεταφοράς διέρχονται από τη γεωγραφική τους θέση. Οι υποσταθμοί, οι νωτεπίνωτοι σταθμοί και οι σταθμοί συμπίεσης θεωρούνται αυτοτελή ΕΚΕ και αναφέρονται ρητά στον ενωσιακό κατάλογο, εάν οι γραμμές μεταφοράς δεν διέρχονται από τη γεωγραφική τους θέση. Υπόκεινται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013.

3.   Ορισμός της φράσης “Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ”

Η φράση “Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ” αναφέρεται σε έργα που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1391/2013, τα οποία, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, δεν θεωρούνται πλέον ΕΚΕ:

σύμφωνα με τα νέα δεδομένα το έργο δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας·

ο φορέας υλοποίησης δεν έχει υποβάλλει εκ νέου το έργου στη διαδικασία επιλογής για τον παρόντα ενωσιακό κατάλογο·

το έργο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ή πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στο εγγύς μέλλον και ως εκ τούτου δεν θα επωφεληθεί από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013· ή

το έργο έλαβε χαμηλότερη ιεράρχηση στη διαδικασία επιλογής σε σχέση με άλλα υποψήφια ΕΚΕ.

Τα εν λόγω έργα δεν είναι ΕΚΕ, αλλά για λόγους διαφάνειας και σαφήνειας εμφανίζονται με τους αντίστοιχους αρχικούς αριθμούς ΕΚΕ στον ενωσιακό κατάλογο.

Ενδέχεται να εξεταστούν ώστε να συμπεριληφθούν στον επόμενο ενωσιακό κατάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πάψει να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους δεν εντάχθηκαν στον τρέχοντα ενωσιακό κατάλογο.

4.   Ορισμός των “ΕΚΕ με διπλή επισήμανση ως λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας”

Ως “ΕΚΕ με διπλή επισήμανση ως λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας” νοούνται τα ΕΚΕ που ανήκουν σε έναν από τους διαδρόμους προτεραιότητας που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια και στο θεματικό πεδίο προτεραιότητας των λεωφόρων ηλεκτρικής ενέργειας.

Β.   ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.   Διάδρομος προτεραιότητας “Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων Θαλασσών” (“NSOG”)

Κατασκευή της πρώτης διασύνδεσης του Βελγίου με το Ηνωμένο Βασίλειο:

Αριθ.

Ορισμός

1.1.

Δέσμη Βελγίου–Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Zeebrugge και Canterbury [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ΝΕΜΟ], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

1.1.1.

Διασύνδεση του Zeebrugge (BE) με τα περίχωρα του Richborough (UK)

1.1.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ περιχώρων του Richborough και Canterbury (UK)

1.1.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

1.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ της Δανίας, της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών:

1.3.

Δέσμη Δανίας — Γερμανίας μεταξύ Endrup και Brunsbüttel, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

1.3.1.

Διασύνδεση του Endrup (DK) με το Niebüll (DE)

1.3.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Brunsbüttel και Niebüll (DE)

1.4.

Δέσμη Δανίας — Γερμανίας μεταξύ Kassø και Dollern, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

1.4.1.

Διασύνδεση του Kassø (DK) με το Audorf (DE)

1.4.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Audorf και Hamburg/Nord (DE)

1.4.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Hamburg/Nord και Dollern (DE)

1.5.

Διασύνδεση Δανίας — Κάτω Χωρών μεταξύ Endrup (DK) και Eemshaven (NL) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως COBRAcable]

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου:

1.6.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ιρλανδίας μεταξύ La Martyre (FR) και Great Island ή Knockraha (IE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Celtic Interconnector]

1.7.

Δέσμη διασυνδέσεων Γαλλίας — Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

1.7.1.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Cotentin (FR) και περιχώρων του Exeter (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως FAB]

1.7.2.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Tourbe (FR) και Chilling (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IFA2]

1.7.3.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Coquelles (FR) και Folkestone (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ElecLink]

1.8.

Διασύνδεση Γερμανίας — Νορβηγίας μεταξύ Wilster (DE) και Tonstad (NO) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NordLink]

1.9.

Δέσμη σύνδεσης της Ιρλανδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

1.9.1.

Διασυνδέσεις Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Wexford (IE) και Pembroke στην Ουαλία (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Greenlink]

1.9.2.

Διασύνδεση Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των κόμβων Coolkeeragh και Coleraine (IE), αφενός, και του σταθμού Hunterston και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Islay, Argyll και Location C (UK), αφετέρου [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ISLES]

1.9.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

1.9.4.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

1.9.5.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

1.9.6.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

1.10.

Διασύνδεση Νορβηγίας — Ηνωμένου Βασιλείου

1.11.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

1.12.

Αποθήκευση ενέργειας με συμπίεση αέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο — Larne

1.13.

Διασύνδεση της Ισλανδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Ice Link]

1.14.

Διασύνδεση του Revsing (DK) με το Bicker Fen (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Viking Link]

2.   Διάδρομος προτεραιότητας “Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά — Νότου στη Δυτική Ευρώπη” (“NSI West Electricity”)

Αριθ.

Ορισμός

2.1.

Εσωτερική γραμμή στην Αυστρία μεταξύ Westtirol και Zell-Ziller (AT) για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα Αυστρίας — Γερμανίας

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ του Βελγίου και της Γερμανίας — κατασκευή της πρώτης διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών:

2.2.

Δέσμη Βελγίου — Γερμανίας μεταξύ Lixhe και Oberzier [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ALEGrO], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.2.1.

Διασύνδεση του Lixhe (BE) με το Oberzier (DE)

2.2.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lixhe και Herderen (BE)

2.2.3.

Νέος υποσταθμός στο Zutendaal (BE)

2.3.

Δέσμη Βελγίου — Λουξεμβούργου για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα Βελγίου — Λουξεμβούργου, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.3.1.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.3.2.

Διασύνδεση του Aubange (BE) με το Bascharage/Schifflange (LU)

2.4.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.5.

Δέσμη Γαλλίας — Ιταλίας μεταξύ Grande Ile και Piossasco, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.5.1.

Διασύνδεση του Grande Ile (FR) με το Piossasco (IT) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Savoie-Piemont]

2.5.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.6.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.7.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ισπανίας μεταξύ Aquitaine (FR) και Χώρας των Βάσκων (ES) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Biscay Gulf]

2.8.

Συντονισμένη εγκατάσταση και λειτουργία μετασχηματιστή μετατόπισης φάσης στο Arkale (ES) για αύξηση της δυναμικότητας της διασύνδεσης του Argia (FR) με το Arkale (ES)

Δέσμη διαδρόμου Βορρά — Νότου — Δύσης στη Γερμανία για αύξηση της μεταφορικής ικανότητας και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

2.9.

Εσωτερική γραμμή στη Γερμανία μεταξύ Osterath και Philippsburg (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα δυτικά σύνορα

2.10.

Εσωτερική γραμμή στη Γερμανία μεταξύ Brunsbüttel-Grοβgartach και Wilster-Grafenrheinfeld (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα βόρεια και τα νότια σύνορα

2.11.

Δέσμη Γερμανίας — Αυστρίας — Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στην περιοχή της Λίμνης της Κωνσταντίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.11.1.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.11.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ της περιοχής που οριοθετείται από τα τμήματα Pkt Rommelsbach έως Herbertingen (DE)

2.11.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ των τμημάτων Pkt Wullenstetten και Pkt Niederwangen (DE) και εσωτερική γραμμή μεταξύ του Neuravensburg και των συνόρων Γερμανίας — Αυστρίας

2.12.

Διασύνδεση Γερμανίας — Κάτω Χωρών μεταξύ Niederrhein (DE) και Doetinchem (NL)

Δέσμη έργων που αυξάνουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας:

2.13.

Δέσμη διασυνδέσεων Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.13.1.

Διασύνδεση Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Woodland (IE) και Turleenan (UK)

2.13.2.

Διασύνδεση Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Srananagh (IE) και Turleenan (UK)

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ της Ελβετίας και της Ιταλίας:

2.14.

Διασύνδεση Ιταλίας — Ελβετίας μεταξύ Thusis/Sils (CH) και Verderio Inferiore (IT)

2.15.

Δέσμη Ιταλίας — Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα Ιταλίας — Ελβετίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.15.1.

Διασύνδεση του Airolo (CH) με το Baggio (IT)

2.15.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.15.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.15.4.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Δέσμη εσωτερικών έργων που αυξάνουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Πορτογαλία και βελτιώνουν τη μεταφορική ικανότητα μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας:

2.16.

Δέσμη Πορτογαλίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα Πορτογαλίας — Ισπανίας και σύνδεση νέας ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.16.1.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pedralva και Sobrado (PT), πρώην ονομαζόμενη Pedralva και Alfena (PT)

2.16.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.16.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vieira do Minho, Ribeira de Pena και Feira (PT), πρώην ονομαζόμενη Frades B, Ribeira de Pena και Feira (PT)

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας:

2.17.

Διασύνδεση Πορτογαλίας — Ισπανίας μεταξύ Beariz — Fontefría (ES), Fontefria (ES) — Ponte de Lima (PT) (πρώην Vila Fria/Viana do Castelo) και Ponte de Lima — Vila Nova de Famalicão (PT) (πρώην Vila do Conde) (PT), η οποία περιλαμβάνει υποσταθμούς σε Beariz (ES), Fontefría (ES) και Ponte de Lima (PT)

Έργα αποθήκευσης έργα στην Αυστρία και τη Γερμανία:

2.18.

Αύξηση της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία — Kaunertal στο Τυρόλο (AT)

2.19.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

2.20.

Αύξηση της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία — Limberg III στο Salzburg (AT)

2.21.

Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση Riedl στα σύνορα Αυστρίας — Γερμανίας

2.22.

Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση Pfaffenboden στο Molln (AT)

Δέσμη έργων στο βόρειο και δυτικό Βέλγιο για αύξηση της μεταφορικής ικανότητας:

2.23.

Δέσμη εσωτερικών γραμμών στα βόρεια σύνορα του Βελγίου μεταξύ Zandvliet — Lillo (BE), Lillo — Mercator (BE), στην οποία περιλαμβάνεται ένας υποσταθμός στο Lillo (BE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Brabo]

2.24.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Horta — Mercator (BE)

Δέσμες εσωτερικών γραμμών στην Ισπανία για αύξηση της μεταφορικής ικανότητας με τη Μεσόγειο:

2.25.

Δέσμη εσωτερικών γραμμών στην Ισπανία για αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ της βόρειας Ισπανίας και της περιοχής της Μεσογείου, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.25.1.

Εσωτερικές γραμμές Mudejar — Morella (ES) και Mezquite — Morella (ES), όπου περιλαμβάνεται ένας υποσταθμός στο Mudejar (ES)

2.25.2.

Εσωτερική γραμμή Morella — la Plana (ES)

2.26.

Εσωτερική γραμμή στην Ισπανία μεταξύ Plana/Morella και Godelleta για αύξηση της δυναμικότητας του άξονα Βορρά — Νότου της Μεσογείου

2.27.

Αύξηση της δυναμικότητας μεταξύ της Ισπανίας και της Γαλλίας (γενικό έργο)

3.   Διάδρομος προτεραιότητας “Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά — Νότου στην κεντροανατολική και νότια Ευρώπη” (“NSI East Electricity”)

Ενίσχυση της διασύνδεσης της Αυστρίας με τη Γερμανία:

Αριθ.

Ορισμός

3.1.

Δέσμη Αυστρίας — Γερμανίας μεταξύ St. Peter και Isar, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.1.1.

Διασύνδεση του St.Peter (AT) με το Isar (DE)

3.1.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ St.Peter και Tauern (AT)

3.1.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Ενίσχυση της διασύνδεσης της Αυστρίας με την Ιταλία:

3.2.

Δέσμη Αυστρίας — Ιταλίας μεταξύ του Lienz και της περιφέρειας Veneto, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.2.1.

Διασύνδεση μεταξύ του Lienz (AT) και της περιφέρειας Veneto (IT)

3.2.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lienz και Obersielach (AT)

3.2.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.4.

Διασύνδεση Αυστρίας — Ιταλίας μεταξύ Wurmlach (ΑΤ) και Somplago (IT)

3.5.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.6.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Ενίσχυση της διασύνδεσης της Βουλγαρίας με την Ελλάδα:

3.7.

Δέσμη Βουλγαρίας — Ελλάδας μεταξύ Maritsa East 1 και Νέας Σάντας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.7.1.

Διασύνδεση του Maritsa East 1 (BG) με τη Νέα Σάντα (EL)

3.7.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Plovdiv (BG)

3.7.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Maritsa East 3 (BG)

3.7.4.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Burgas (BG)

Ενίσχυση της διασύνδεσης της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία:

3.8.

Δέσμη Βουλγαρίας — Ρουμανίας για αύξηση της δυναμικότητας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως διάδρομος του Εύξεινου Πόντου], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.8.1.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Dobrudja και Burgas (BG)

3.8.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.8.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.8.4.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Cernavoda και Stalpu (RO)

3.8.5.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Gutinas και Smardan (RO)

3.8.6.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Ουγγαρίας και ενισχύσεις του εσωτερικού δικτύου στη Σλοβενία:

3.9.

Δέσμη Κροατίας — Ουγγαρίας — Σλοβενίας μεταξύ Žerjavenec/Hévíz και Cirkovce, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.9.1.

Διασύνδεση των Žerjavenec (HR) και Heviz (HU) με το Cirkovce (SI)

3.9.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Divača και Beričevo (SI)

3.9.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Beričevo και Podlog (SI)

3.9.4.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Podlog και Cirkovce (SI)

3.10.

Δέσμη Ισραήλ — Κύπρου — Ελλάδας μεταξύ της πόλης Hadera και της περιφέρειας Αττικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως EUROASIA Interconnector (ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός)], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.10.1.

Διασύνδεση της πόλης Hadera (IL) με την Κοφινού (CY)

3.10.2.

Διασύνδεση της Κοφινού (CY) με την Κορακιά στην Κρήτη (EL)

3.10.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)

Ενισχύσεις του εσωτερικού δικτύου στην Τσεχική Δημοκρατία:

3.11.

Δέσμη εσωτερικών γραμμών στην Τσεχική Δημοκρατία για αύξηση της δυναμικότητας στα βορειοδυτικά και τα νότια σύνορα, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.11.1.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vernéřov και Vítkov (CZ)

3.11.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vitkov και Prestice (CZ)

3.11.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Přeštice και Kočín (CZ)

3.11.4.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kocin και Mirovka (CZ)

3.11.5.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mírovka και Čebín (CZ)

Δέσμη διαδρόμου Βορρά — Νότου — Ανατολής στη Γερμανία για αύξηση της μεταφορικής ικανότητας και ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

3.12.

Εσωτερική γραμμή στη Γερμανία μεταξύ Wolmirstedt και Βαυαρίας για αύξηση της εσωτερικής μεταφορικής ικανότητας Βορρά — Νότου

3.13.

Εσωτερική γραμμή στη Γερμανία μεταξύ Halle/Saale και Schweinfurt για αύξηση της δυναμικότητας στην ανατολική πλευρά του διαδρόμου Βορρά — Νότου

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ της Γερμανίας και της Πολωνίας:

3.14.

Δέσμη Γερμανίας — Πολωνίας μεταξύ Eisenhűttenstadt και Plewiska [έργο επί του παρόντος γνωστό ως GerPol Power Bridge], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.14.1.

Διασύνδεση του Eisenhűttenstadt (DE) με το Plewiska (PL)

3.14.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Krajnik και Baczyna (PL)

3.14.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mikułowa και Świebodzice (PL)

3.15.

Δέσμη Γερμανίας — Πολωνίας μεταξύ Vierraden και Krajnik [έργο επί του παρόντος γνωστό ως GerPol Improvements (βελτιώσεις GerPol)], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.15.1.

Διασύνδεση του Vierraden (DE) με το Krajnik (PL)

3.15.2.

Εγκατάσταση μετασχηματιστών μετατόπισης φάσης στις γραμμές διασύνδεσης Krajnik (PL) — Vierraden (DE) και συντονισμένη λειτουργία με τον μετασχηματιστή μετατόπισης φάσης στον διασυνδετήριο αγωγό Mikułowa (PL) — Hagenwerder (DE)

Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας:

3.16.

Δέσμη Ουγγαρίας — Σλοβακίας μεταξύ Gőnyü και Gabčikovo, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.16.1.

Διασύνδεση μεταξύ Gabčíkovo (SK) — Gönyű (HU) και Veľký Dur (SK)

3.16.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.16.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.17.

ΕΚΕ διασύνδεσης Ουγγαρίας — Σλοβακίας μεταξύ Sajóvánka (HU) και Rimavská Sobota (SK)

3.18.

Δέσμη Ουγγαρίας — Σλοβακίας μεταξύ της περιοχής Kisvárda και της πόλης Velké Kapušany, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.18.1.

Διασύνδεση της περιοχής Kisvárda (HU) με την πόλη Velké Kapušany (SK)

3.18.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.19.

Δέσμη Ιταλίας — Μαυροβουνίου μεταξύ Villanova και Lastva, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.19.1.

Διασύνδεση της Villanova (IT) με τη Lastva (ME)

3.19.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.19.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.20.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.21.

Διασύνδεση Ιταλίας — Σλοβενίας μεταξύ Salgareda (IT) και της περιφέρειας Divača–Bericevo (SI)

3.22.

Δέσμη Ρουμανίας — Σερβίας μεταξύ Resita και Pancevo [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Mid Continental East Corridor], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

3.22.1.

Διασύνδεση της Resita (RO) με το Pancevo (RS)

3.22.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Portile de Fier και Resita (RO)

3.22.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Resita και Timisoara/Sacalaz (RO)

3.22.4.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Arad και Timisoara/Sacalaz (RO)

Υδροηλεκτρικά με άντληση-ταμίευση στη Βουλγαρία και την Ελλάδα:

3.23.

Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση στη Βουλγαρία — Yadenitsa

3.24.

Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση στην Ελλάδα — Αμφιλοχία

3.25.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

3.26.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

4.   Διάδρομος προτεραιότητας “Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής” (“ΒΕΜΙΡ Electricity”)

Αριθ.

Ορισμός

4.1.

Διασύνδεση Δανίας — Γερμανίας μεταξύ Tolstrup Gaarde (DK) και Bentwisch (DE) μέσω των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Kriegers Flak (DK) και Baltic 1 και 2 (DE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Kriegers Flak Combined Grid Solution]

4.2.

Δέσμη Εσθονίας — Λετονίας μεταξύ Kilingi-Nõmme και Ρίγας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως 3η διασύνδεση], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

4.2.1.

Διασύνδεση του Kilingi-Nõmme (EE) με τον υποσταθμό CHP2 της Ρίγας (LV)

4.2.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Harku και Sindi (EE)

4.2.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ του CHP2 της Ρίγας και του HPP της Ρίγας (LV)

4.3.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 4.9

4.4.

Δέσμη Λετονίας — Σουηδίας για αύξηση της δυναμικότητας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NordBalt], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

4.4.1.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ventspils, Tume και Imanta (LV)

4.4.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ekhyddan και Nybro/Hemsjö (SE)

Ενισχύσεις στη Λιθουανία και την Πολωνία είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του έργου LitPol Link I:

4.5.

Δέσμη Λιθουανίας — Πολωνίας μεταξύ Alytus (LT) και Elk (PL), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

4.5.1.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

4.5.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Stanisławów και Olsztyn Mątki (PL)

4.5.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

4.5.4.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

4.5.5.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kruonis και Alytus (LT)

Υδροηλεκτρικά με άντληση-ταμίευση στην Εσθονία και τη Λιθουανία:

4.6.

Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση στην Εσθονία — Muuga

4.7.

Αύξηση της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Λιθουανία — Kruonis

4.8.

Δέσμη Εσθονίας — Λετονίας και εσωτερικές ενισχύσεις στη Λιθουανία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

4.8.1.

Διασύνδεση μεταξύ Tartu (EE) και Valmiera (LV)

4.8.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Balti και Tartu (EE)

4.8.3.

Διασύνδεση μεταξύ Tsirguliina (EE) και Valmiera (LV)

4.8.4.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Eesti και Tsirguliina (EE)

4.8.5.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ υποσταθμού στη Λιθουανία και κρατικών συνόρων (LT)

4.8.6.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kruonis και Visaginas (LT)

4.9.

Διάφορες πτυχές της ενοποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής στο δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης λειτουργίας τους (γενικό έργο)

5.   Διάδρομος προτεραιότητας “Διασυνδέσεις αερίου Βορρά — Νότου στη δυτική Ευρώπη” (“NSI West Gas”)

Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου:

Αριθ.

Ορισμός

5.1.

Δέσμη για αμφίδρομες ροές από τη Βόρεια Ιρλανδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς και από την Ιρλανδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

5.1.1.

Φυσική αντίστροφη ροή στο σημείο διασύνδεσης Moffat (Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο)

5.1.2.

Αναβάθμιση του αγωγού SNIP (μεταξύ Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας) ώστε να εξυπηρετεί τη φυσική αντίστροφη ροή μεταξύ Ballylumford και Twynholm

5.1.3.

Ανάπτυξη της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης αερίου Islandmagee Underground Gas Storage (UGS) στο Larne (Βόρεια Ιρλανδία)

5.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.3.

Τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Shannon και συνδετήριου αγωγού (IE)

Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Γερμανίας:

5.4.

3ο σημείο διασύνδεσης μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας

5.5.

Ανατολικός άξονας Ισπανίας — Γαλλίας — Σημείο διασύνδεσης της Ιβηρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία στο Le Perthus, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών συμπίεσης στο Montpellier και το St. Martin de Crau [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Midcat]

5.6.

Ενίσχυση του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά — Αντίστροφη ροή από τη Γαλλία προς τη Γερμανία στο σημείο διασύνδεσης Obergailbach/Medelsheim (FR)

5.7.

Ενίσχυση του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά για τη δημιουργία ενιαίας ζώνης αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

5.7.1.

Αγωγός Val de Saône μεταξύ Etrez και Voisines (FR)

5.7.2.

Αγωγός Gascogne–Midi (FR)

5.8.

Ενίσχυση του γαλλικού δικτύου για υποστήριξη των ροών από Νότο προς Βορρά, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

5.8.1.

Ανατολικός αγωγός της Λυών μεταξύ Saint-Avit και Etrez (FR)

5.8.2.

Αγωγός της Eridan μεταξύ Saint-Martin-de-Crau και Saint-Avit (FR)

5.9.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.10.

Διασύνδεση με αντίστροφη ροή στον αγωγό TENP, στη Γερμανία

5.11.

Διασύνδεση Ιταλίας — Ελβετίας με αντίστροφη ροή στο σημείο διασύνδεσης Passo Gries

5.12.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.13.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.14.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.15.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.16.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.17.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.18.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

5.19.

Σύνδεση της Μάλτας στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου — Αγωγός διασύνδεσης με την Ιταλία στη Gela ή/και υπεράκτια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ(FSRU)

5.20.

Αγωγός φυσικού αερίου για τη σύνδεση της Αλγερίας με την Ιταλία (μέσω Σαρδηνίας) [επί του παρόντος γνωστός ως αγωγός Galsi]

6.   Διάδρομος προτεραιότητας “Διασυνδέσεις αερίου Βορρά — Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη” (“NSI East Gas”)

Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας και Σλοβακίας συνδέοντας τους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στην Πολωνία και την Κροατία:

Αριθ.

Ορισμός

6.1.

Δέσμη αναβάθμισης της διασύνδεσης Τσεχικής Δημοκρατίας — Πολωνίας και σχετικών εσωτερικών ενισχύσεων στη δυτική Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.1.1.

Διασυνδετήριος αγωγός Πολωνίας — Τσεχικής Δημοκρατίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Stork II] μεταξύ Libhošť/Hať (CZ/PL) και Kędzierzyn (PL)

6.1.2.

Έργα υποδομών μεταφοράς μεταξύ Lwówek και Kędzierzyn (PL)

6.1.3.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.1.2

6.1.4.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.1.2

6.1.5.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.1.2

6.1.6.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.1.2

6.1.7.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.1.2

6.1.8.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.3

6.1.9.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.1.2

6.1.10.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.3

6.1.11.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.3

6.1.12.

Αγωγός Tvrdonice-Libhošť, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του σταθμού συμπίεσης στο Břeclav (CZ)

6.2.

Δέσμη διασύνδεσης Πολωνίας–Σλοβακίας και σχετικών εσωτερικών ενισχύσεων στην ανατολική Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.2.1.

Διασυνδετήριος αγωγός Πολωνίας — Σλοβακίας

6.2.2.

Έργα υποδομών μεταφοράς μεταξύ Rembelszczyzna και Strachocina (PL)

6.2.3.

Έργα υποδομών μεταφοράς μεταξύ Tworóg και Strachocina (PL)

6.2.4.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.2

6.2.5.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.2

6.2.6.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.2

6.2.7.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.2

6.2.8.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.2

6.2.9.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ αριθ. 6.2.2

6.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.4.

ΕΚΕ αμφίδρομης διασύνδεσης Αυστρίας — Τσεχικής Δημοκρατίας (BACI) μεταξύ Baumgarten (AT) — Reinthal (CZ/ΑΤ) και Brečlav (CZ)

Έργα που καθιστούν δυνατή τη ροή αερίου από τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Κροατίας προς γειτονικές χώρες:

6.5.

Δέσμη τερματικού σταθμού ΥΦΑ στο Krk και αγωγών εκκένωσης προς Ουγγαρία και πέραν των συνόρων της, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.5.1.

Σταδιακή ανάπτυξη τερματικού σταθμού ΥΦΑ στο Krk (HR)

6.5.2.

Αγωγός φυσικού αερίου Zlobin–Bosiljevo–Sisak–Kozarac–Slobodnica (HR)

6.5.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.5.4.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.6.

Πλέον ΕΚΕ αριθ. 6.26.1

6.7.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Έργα που καθιστούν δυνατές τις ροές φυσικού αερίου από τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου και/ή από τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ της Ελλάδας μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας έως την Ουγγαρία, και τα οποία περιλαμβάνουν δυναμικότητα αντίστροφης ροής από Νότο προς Βορρά και ενσωμάτωση των συστημάτων διαμετακόμισης και μεταφοράς:

6.8.

Δέσμη διασύνδεσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας και αναγκαίων ενισχύσεων στη Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.8.1.

Διασύνδεση Ελλάδας — Βουλγαρίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IGB] μεταξύ Κομοτηνής (EL) και Stara Zagora (BG)

6.8.2.

εργασίες αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης του βουλγαρικού συστήματος μεταφοράς

6.8.3.

Διασύνδεση του βόρειου δακτυλίου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας με τον αγωγό Podisor–Horia και επέκταση της δυναμικότητας στο τμήμα Hurezani-Horia-Csanadpalota

6.8.4.

Αγωγός φυσικού αερίου με στόχο την επέκταση της δυναμικότητας στη διασύνδεση του βόρειου ημιδακτυλίου των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου Βουλγαρίας και Ρουμανίας

6.9.

Δέσμη τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.9.1.

Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Βόρεια Ελλάδα

6.9.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.9.3.

Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL)

6.10.

ΕΚΕ διασύνδεσης αερίου Βουλγαρίας — Σερβίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IBS]

6.11.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.12.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.13.

6.13.1.

Πλέον ΕΚΕ αριθ. 6.24.4

6.13.2.

Πλέον ΕΚΕ αριθ. 6.24.5

6.13.3.

Πλέον ΕΚΕ αριθ. 6.24.6

6.14.

Πλέον ΕΚΕ αριθ. 6.24.1

6.15.

Διασύνδεση του εθνικού συστήματος μεταφοράς με τους διεθνείς αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου και την αντίστροφη ροή στην Isaccea (RO)

6.15.1.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ 6.15

6.15.2.

Πλέον μέρος του ΕΚΕ 6.15

Έργο που επιτρέπει τη ροή φυσικού αερίου από τον νότιο διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη βορειοανατολική Ευρώπη μέσω Ιταλίας

6.16.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.17.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.18.

Αγωγός Αδριατικής (IT)

6.19.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Έργα που επιτρέπουν την ανάπτυξη της ικανότητας υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στη νοτιοανατολική Ευρώπη:

6.20.

Δέσμη αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.20.1.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.20.2.

Επέκταση της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren (BG)

6.20.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

και ένα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.20.4.

Εγκατάσταση αποθήκευσης Depomures στη Ρουμανία

6.20.5.

Νέα υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στη Ρουμανία

6.20.6.

Υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου Sarmasel στη Ρουμανία

6.21.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.22.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

6.23.

Διασύνδεση Ουγγαρίας — Σλοβενίας (Nagykanizsa — Tornyiszentmiklós (HU) — Lendava (SI) — Kidričevo)

6.24.

Δέσμη σταδιακής αύξησης της δυναμικότητας του αμφίδρομου διαδρόμου μεταφοράς Βουλγαρίας — Ρουμανίας — Ουγγαρίας — Αυστρίας (έργο επί του παρόντος γνωστό ως ROHUAT/BRUA) ώστε να επιτρέπει 1,75 bcm/a (δισεκατ. κυβικά μέτρα ετησίως) στην πρώτη φάση και 4,4 bcm/a στη δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει νέους πόρους από τον Εύξεινο Πόντο:

6.24.1.

Αντίστροφη ροή Ρουμανίας — Ουγγαρίας: Σταθμός συμπίεσης 1ου σταδίου στην Csanádpalota (1η φάση) στο τμήμα της Ουγγαρίας

6.24.2.

Ανάπτυξη στην επικράτεια της Ρουμανίας του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στον διάδρομο Βουλγαρίας — Ρουμανίας — Ουγγαρίας — Αυστρίας — αγωγού μεταφοράς Podişor — GMS (σταθμός μέτρησης φυσικού αερίου) Horia και 3 νέων σταθμών συμπίεσης (Jupa, Bibeşti και Podişor) (1η φάση)

6.24.3.

Σταθμός συμπίεσης της GCA στο Mosonmagyarovar (ανάπτυξη στην πλευρά της Αυστρίας) (1η φάση)

6.24.4.

Αγωγός Városföld–Ercsi–Győr (μεταφορικής ικανότητας 4,4 bcm/a) (HU)

6.24.5.

Αγωγός Ercsi–Százhalombatta (μεταφορικής ικανότητας 4,4 bcm/a) (HU)

6.24.6.

Σταθμός συμπίεσης Városföld (μεταφορικής ικανότητας 4,4 bcm/a) (HU)

6.24.7.

Επέκταση της μεταφορικής ικανότητας στη Ρουμανία προς την Ουγγαρία σε έως και 4,4 bcm/a (2η φάση)

6.24.8.

Αγωγός ακτής Εύξεινου Πόντου–Podişor (RO) για την παραλαβή του φυσικού αερίου του Εύξεινου Πόντου

6.24.9.

Αντίστροφη ροή Ρουμανίας — Ουγγαρίας: Σταθμός συμπίεσης 2ου σταδίου στην Csanádpalota ή Algyő (HU) στο τμήμα της Ουγγαρίας (μεταφορικής ικανότητας 4,4 bcm/a) (2η φάση)

6.25.

Δέσμη έργων υποδομών για τη μεταφορά νέου φυσικού αερίου στην περιοχή της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.25.1.

Σύστημα αγωγού Βουλγαρίας — Σλοβακίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Eastring]

6.25.2.

Σύστημα αγωγού Ελλάδας — Αυστρίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Tesla]

6.25.3.

Περαιτέρω επέκταση του αμφίδρομου διαδρόμου μεταφοράς Βουλγαρίας — Ρουμανίας — Ουγγαρίας — Αυστρίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ROHUAT/BRUA, φάση 3]

6.25.4.

Έργα υποδομών για την ανάπτυξη του κόμβου φυσικού αερίου της Βουλγαρίας

6.26.

Δέσμη Κροατίας — Σλοβενίας — Αυστρίας στο Rogatec, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

6.26.1.

Διασύνδεση Κροατίας — Σλοβενίας (Lučko–Zabok–Rogatec)

6.26.2.

Σταθμός συμπίεσης Kidričevo, 2η φάση αναβάθμισης (SI)

6.26.3.

Σταθμοί συμπίεσης στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Κροατίας

6.26.4.

GCA 2014/04 Murfeld (AT)

6.26.5.

Αναβάθμιση της διασύνδεσης Murfeld/Ceršak (AT-SI)

6.26.6.

Αναβάθμισης της διασύνδεσης Rogatec

7.   Διάδρομος προτεραιότητας “Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου” (“SGC”)

Αριθ.

Ορισμός

7.1.

ΕΚΕ δέσμης ενοποιημένων, ειδικών και επιδεχόμενων κλιμάκωση υποδομών μεταφοράς, με τον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά τουλάχιστον 10 bcm/a (δισεκατ. κυβικά μέτρα ετησίως) φυσικού αερίου από νέες πηγές της περιοχής της Κασπίας, μέσω Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας και Τουρκίας, με προορισμό τις αγορές της ΕΕ στην Ελλάδα και την Ιταλία, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

7.1.1.

Αγωγός φυσικού αερίου προς την ΕΕ από το Τουρκμενιστάν και το Αζερμπαϊτζάν μέσω Γεωργίας και Τουρκίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως συνδυασμός των έργων “Διακασπιακός αγωγός φυσικού αερίου” (TCP), “Επέκταση του αγωγού του νοτίου Καυκάσου” (SCP-(F)X) και “Αγωγός φυσικού αερίου Ανατολίας” (TANAP)]

7.1.2.

Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL)

7.1.3.

Αγωγός αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της Αλβανίας και της Αδριατικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως “Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου” (TAP)]

7.1.4

Αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως “Αγωγός Ποσειδών”]

7.1.5.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

7.1.6.

Σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης για τη σύνδεση του ελληνικού συστήματος μεταφοράς με τον αγωγό TAP

7.1.7.

Αγωγός Κομοτηνής–Θεσπρωτίας (EL)

7.2.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

7.3.

7.3.1.

Αγωγός από την ανοικτή θάλασσα της Κύπρου προς την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Κρήτης [έργο επί του παρόντος γνωστό ως “Αγωγός Ανατολικής Μεσογείου”]

7.3.2.

Εξάλειψη εσωτερικών σημείων συμφόρησης στην Κύπρο για να δοθεί τέλος στην απομόνωση και να καταστεί δυνατή η μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

7.4.

Δέσμη διασυνδέσεων με την Τουρκία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

7.4.1.

Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL)

7.4.2.

Διασυνδετήριος αγωγός μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ITB]

8.   Διάδρομος προτεραιότητας “Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον τομέα του αερίου” (“BEMIP Gas”)

Αριθ.

Ορισμός

8.1.

Δέσμη διαφοροποίησης του εφοδιασμού στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

8.1.1.

Διασυνδετήριος αγωγός μεταξύ Εσθονίας και Φινλανδίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Balticconnector] και

8.1.2.

Ένας από τους ακόλουθους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ:

8.1.2.1.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

8.1.2.2.

ΥΦΑ Paldiski (EE)

8.1.2.3.

ΥΦΑ Ταλλίν (EE)

8.1.2.4.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

Ενίσχυση των υποδομών μεταφοράς στα κράτη της Βαλτικής και εκσυγχρονισμός της υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Λετονία:

8.2.

Δέσμη αναβάθμισης της υποδομής στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

8.2.1.

Ενίσχυση της διασύνδεσης Λετονίας — Λιθουανίας

8.2.2.

Ενίσχυση της διασύνδεσης Εσθονίας — Λετονίας

8.2.3.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

8.2.4.

Ενίσχυση της υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Inčukalns (LV)

8.3.

Διασύνδεση Πολωνίας — Δανίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως “Αγωγός Βαλτικής”]

8.4.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

8.5.

Διασύνδεση Πολωνίας — Λιθουανίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως GIPL]

8.6.

Τερματικός σταθμού ΥΦΑ του Gothenburg στη Σουηδία

8.7.

Επέκταση της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Świnoujście στην Πολωνία

8.8.

Δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ

9.   Διάδρομος προτεραιότητας “Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην κεντροανατολική Ευρώπη” (“OSC”)

Ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην κεντροανατολική Ευρώπη μέσω της αύξησης της διαλειτουργικότητας και της παροχής επαρκών εναλλακτικών οδών εφοδιασμού:

Αριθ.

Ορισμός

9.1.

Αγωγός Adamowo–Brody: αγωγός που συνδέει τις εγκαταστάσεις διακίνησης της εταιρείας JSC Uktransnafta στο Brody (Ουκρανία) με το συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης του Adamowo (Πολωνία)

9.2.

Αγωγός Μπρατισλάβας–Schwechat: αγωγός που συνδέει το Schwechat (Αυστρία) με τη Μπρατισλάβα (Σλοβακική Δημοκρατία)

9.3.

Αγωγοί JANAF-Adria: ανακατασκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των υφιστάμενων αγωγών JANAF και Adria που συνδέουν τον θαλάσσιο λιμένα Omisalj της Κροατίας με το νότιο τμήμα του αγωγού Druzhba (Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακική Δημοκρατία). (Η διασύνδεση Ουγγαρίας — Σλοβακίας δεν θεωρείται πλέον ΕΚΕ)

9.4.

Αγωγός Litvinov (Τσεχική Δημοκρατία) — Spergau (Γερμανία): έργο επέκτασης του αγωγού αργού πετρελαίου Druzhba μέχρι το διυλιστήριο TRM Spergau

9.5.

Δέσμη αγωγού της Πομερανίας (Πολωνία), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:

9.5.1.

Κατασκευή τερματικού σταθμού πετρελαίου στο Gdańsk

9.5.2.

Επέκταση του αγωγού της Πομερανίας: βρόχοι και δεύτερη γραμμή στον αγωγό της Πομερανίας που συνδέει το συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης Plebanka (κοντά στο Płock) με τον τερματικό σταθμό διακίνησης του Gdańsk

9.6.

TAL Plus: επέκταση της μεταφορικής ικανότητας του αγωγού TAL μεταξύ Τεργέστης (Ιταλία) και Ingolstadt (Γερμανία)

10.   Θεματικό πεδίο προτεραιότητας “Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων”

Αριθ.

Ορισμός

10.1.

Το έργο πράσινης ζώνης στον Βόρειο Ατλαντικό (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο/Βόρεια Ιρλανδία) έχει ως στόχο την ελάττωση της περικοπής φορτίου (curtailment) στην περίπτωση της αιολικής ενέργειας με την υλοποίηση επικοινωνιακής υποδομής, την ενίσχυση του ελέγχου των ηλεκτρικών δικτύων και την καθιέρωση (διασυνοριακών) πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της ζήτησης.

10.2.

Το έργο Green-Me (Γαλλία, Ιταλία) έχει ως στόχο την αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την εφαρμογή συστημάτων αυτοματοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης σε υποσταθμούς ΥΤ και ΥΤ/ΜΤ, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης σε πρωτεύοντες υποσταθμούς, καθώς και την ανταλλαγή νέων δεδομένων για την καλύτερη διαχείριση της διασυνοριακής διασύνδεσης.

10.3.

Το έργο SINCRO.GRID (Σλοβενία/Κροατία) έχει ως στόχο την επίλυση ζητημάτων τάσης δικτύου, ελέγχου συχνότητας και συμφόρησης, επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετατόπιση της συμβατικής παραγωγής μέσω της ενσωμάτωσης νέων ενεργών στοιχείων στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής στο εικονικό κέντρο διασυνοριακού ελέγχου βάσει προηγμένης διαχείριση δεδομένων, κοινού συστήματος βελτιστοποίησης και προβλέψεων με τη συμμετοχή των δύο γειτονικών ΔΣΜ και των δύο γειτονικών ΔΣΔ.

11.   Θεματικό πεδίο προτεραιότητας “Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας”

Κατάλογος ΕΚΕ με διπλή επισήμανση ως λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας

Αριθ.

Ορισμός

Διάδρομος προτεραιότητας “Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων Θαλασσών” (“NSOG”)

1.1.1.

Διασύνδεση του Zeebrugge (BE) με τα περίχωρα του Richborough (UK)

1.3.1.

Διασύνδεση του Endrup (DK) με το Niebüll (DE)

1.3.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Brunsbüttel και Niebüll (DE)

1.4.1.

Διασύνδεση του Kassø (DK) με το Audorf (DE)

1.4.2.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Audorf και Hamburg/Nord (DE)

1.4.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Hamburg/Nord και Dollern (DE)

1.5.

Διασύνδεση Δανίας — Κάτω Χωρών μεταξύ Endrup (DK) και Eemshaven (NL) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως COBRAcable]

1.6.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ιρλανδίας διασύνδεση μεταξύ La Martyre (FR) και Great Island ή Knockraha (IE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Celtic Interconnector]

1.7.1.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Cotentin (FR) και περιχώρων του Exeter (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως FAB]

1.7.2.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Tourbe (FR) και Chilling (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IFA2]

1.7.3.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Coquelles (FR) και Folkestone (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ElecLink]

1.8.

Διασύνδεση Γερμανίας — Νορβηγίας μεταξύ Wilster (DE) και Tonstad (NO) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NordLink]

1.10.

Διασύνδεση Νορβηγίας — Ηνωμένου Βασιλείου

1.13.

Διασύνδεση της Ισλανδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Ice Link]

1.14.

Διασύνδεση του Revsing (DK) με το Bicker Fen (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Viking Link]

Διάδρομος προτεραιότητας “Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά — Νότου στη Δυτική Ευρώπη” (“NSI West Electricity”)

2.2.1.

Διασύνδεση του Lixhe (BE) με το Oberzier (DE)

2.5.1.

Διασύνδεση του Grande Ile (FR) με το Piossasco (IT) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Savoie-Piemont]

2.7.

Διασύνδεση Γαλλίας — Ισπανίας μεταξύ Aquitaine (FR) και Χώρας των Βάσκων (ES) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Biscay Gulf]

2.9.

Εσωτερική γραμμή στη Γερμανία μεταξύ Osterath και Philippsburg (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα δυτικά σύνορα

2.10.

Εσωτερική γραμμή στη Γερμανία μεταξύ Brunsbüttel-Grοβgartach και Wilster-Grafenrheinfeld (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα βόρεια και τα νότια σύνορα

2.13.

Δέσμη διασυνδέσεων Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:

2.13.1.

Διασύνδεση Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Woodland (IE) και Turleenan (UK)

2.13.2.

Διασύνδεση Ιρλανδίας — Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Srananagh (IE) και Turleenan (UK)

Διάδρομος προτεραιότητας “Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά — Νότου στην κεντροανατολική και νότια Ευρώπη” (“NSI East Electricity”)

3.10.1.

Διασύνδεση της Hadera (IL) με την Κοφινού (CY)

3.10.2.

Διασύνδεση της Κοφινού (CY) με την Κορακιά στην Κρήτη (EL)

3.10.3.

Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)

3.12.

Εσωτερική γραμμή στη Γερμανία μεταξύ Wolmirstedt και Βαυαρίας για αύξηση της εσωτερικής μεταφορικής ικανότητας Βορρά — Νότου

Διάδρομος προτεραιότητας “Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής” (“ΒΕΜΙΡ Electricity”)

4.1.

Διασύνδεση Δανίας — Γερμανίας μεταξύ Tolstrup Gaarde (DK) και Bentwisch (DE) μέσω των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Kriegers Flak (DK) και Baltic 1 και 2 (DE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Kriegers Flak Combined Grid Solution]»


Top