Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1940

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1940 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα μη μεταποιημένα δημητριακά και τις διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 283, 29.10.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1940/oj

29.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 283/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1940 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Οκτωβρίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας σε ορισμένα μη μεταποιημένα δημητριακά και τις διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (2) καθορίζει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

(2)

Η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (ομάδα CONTAM) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (3). Η ομάδα CONTAM καθόρισε την ολική δόση αναφοράς οξείας έκθεσης σε 1 μg/kg σωματικού βάρους («σ.β.») και την ολική ανεκτή ημερήσια πρόσληψη σε 0,6 μg/kg σ.β.

(3)

Η παρουσία αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας σε σπόρους δημητριακών σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την παρουσία σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας σε σπόρους δημητριακών. Η σχέση αυτή δεν είναι απόλυτη, καθώς τα αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας μπορούν επίσης να βρίσκονται στη σκόνη από σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας που έχει προσροφηθεί από τους σπόρους των δημητριακών. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν ανώτατα επίπεδα για τα σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας ως πρώτο βήμα, ενόσω συλλέγονται περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την παρουσία αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας στα δημητριακά και τα προϊόντα δημητριακών. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η συμμόρφωση με το ανώτατο επίπεδο των σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά την παρουσία αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), για την επιβολή περιορισμών σχετικά με τη διάθεση τροφίμων στην αγορά ή να απαιτήσουν την απόσυρση τέτοιων τροφίμων από την αγορά, εφόσον αυτά δεν είναι ασφαλή εξαιτίας του επιπέδου των αλκαλοειδών της ερυσιβώδους όλυρας, παρά τη συμμόρφωσή τους με το μέγιστο επίπεδο των σκληρωτίων της ερυσιβώδους όλυρας.

(4)

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο της εμπορίας θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέγιστα επίπεδα σκληρωτίων της ερυσιβώδους όλυρας, καθώς διεργασίες καθαρισμού και διαλογής μπορούν να μειώσουν την παρουσία σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας. Κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστούν μέγιστα επίπεδα για τα σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας σε σπόρους δημητριακών κατά το ίδιο στάδιο εμπορίας με εκείνο των άλλων μυκοτοξινών.

(5)

Η πείρα από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 δείχνει ότι ενδείκνυται να αποσαφηνιστεί ο όρος «πρώτη μεταποίηση» ιδίως όσον αφορά τα ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης και όσον αφορά την αποτριβή.

(6)

Είναι σημαντικό να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την παρουσία αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας στα δημητριακά και τα προϊόντα δημητριακών προκειμένου να καθοριστεί η σχέση μεταξύ της παρουσίας αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας και της παρουσίας σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας. Τα πορίσματα σχετικά με τα αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας πρέπει να κοινοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 προκειμένου να καθοριστούν ενδεδειγμένα και εφικτά μέγιστα επίπεδα αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας, τα οποία θα παρέχουν υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας.

(7)

Αν και είναι σημαντικό να συνεχιστεί η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή και τη μείωση της επιμόλυνσης με ωχρατοξίνη Α, δεν είναι αναγκαία η υποβολή έκθεσης κάθε χρόνο σχετικά με τα ευρήματα, τα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων. Είναι σκόπιμο να επικαιροποιούνται οι διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006.

(8)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα επίπεδα νιτρικών στα λαχανικά που ενδέχεται να περιέχουν νιτρικά σε σημαντικά επίπεδα, ιδίως στα λαχανικά με πράσινα φύλλα, και κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην EFSA τακτικά.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα ευρήματα για τις αφλατοξίνες στα οποία κατέληξαν σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής (5) και τα επιμέρους στοιχεία εμφάνισης αναφέρονται στην EFSA από τα κράτη μέλη.

3.   Τα κράτη μέλη και οι επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερόμενων φορέων κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγουν και την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της επιμόλυνσης με δεσοξυνιβαλενόλη, ζεαραλενόνη, φουμονισίνη B1 και B2 και τοξίνη T-2 και HT-2. Η Επιτροπή θέτει τα αποτελέσματα αυτά στη διάθεση των κρατών μελών. Τα συναφή στοιχεία εμφάνισης αναφέρονται στην EFSA.

4.   Συνιστάται στα κράτη μέλη και τις επαγγελματικές οργανώσεις ενδιαφερόμενων φορέων να παρακολουθούν την παρουσία αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας στα δημητριακά και τα προϊόντα δημητριακών.

Τα κράτη μέλη και οι επαγγελματικές οργανώσεις ενδιαφερόμενων φορέων ενθαρρύνονται να υποβάλλουν στην EFSA τα ευρήματά τους σχετικά με τα αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση και ειδικές πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ της παρουσίας σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας και το επίπεδο των μεμονωμένων αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας.

Η Επιτροπή θέτει τα ευρήματα αυτά στη διάθεση των κρατών μελών.

5.   Τα στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση άλλων μολυσματικών προσμείξεων εκτός εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, τα οποία συλλέγονται από τα κράτη μέλη και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών, μπορούν να υποβάλλονται στην EFSA.

6.   Τα στοιχεία εμφάνισης παρέχονται στην EFSA με το μορφότυπο υποβολής δεδομένων της EFSA σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA σχετικά με την Τυπική Περιγραφή Δείγματος (SSD) για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (6) και τις πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της EFSA για συγκεκριμένες μολυσματικές προσμείξεις. Τα δεδομένα εμφάνισης από επαγγελματικές οργανώσεις ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να διαβιβαστούν στην EFSA, κατά περίπτωση, σε απλουστευμένη μορφή υποβολής δεδομένων, όπως ορίζεται από την EFSA.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 (ΕΕ L 242 της 14.8.2014, σ. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm»"

2)

Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).

(3)  Ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)· Επιστημονική γνώμη για τα αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. EFSA Journal 2012· 10(7):2798. [158 σσ.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο τμήμα 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 2.9:

«2.9

Σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας και αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας

 

2.9.1.

Σκληρώτια ερυσιβώδους όλυρας

 

2.9.1.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά (18) εκτός του αραβοσίτου και του ρυζιού

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας (2)

 

2.9.2.1

Μη μεταποιημένα δημητριακά (18) εκτός του αραβοσίτου και του ρυζιού

 (3)

2.9.2.2

Προϊόντα άλεσης δημητριακών, εκτός από προϊόντα άλεσης αραβοσίτου και ρυζιού

 (3)

2.9.2.3

Ψωμί (συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρτοσκευασμάτων), τσουρέκια, μπισκότα, σνακ δημητριακών, δημητριακά για πρωινό και ζυμαρικά

 (3)

2.9.2.4

Τρόφιμα με βάση τα δημητριακά για βρέφη και μικρά παιδιά

 (3)

2)

Η υποσημείωση αριθ. 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(18)

Το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ισχύει για τα μη μεταποιημένα δημητριακά που διατίθεται στην αγορά για πρώτη μεταποίηση.

“Πρώτη μεταποίηση”: κάθε φυσική ή θερμική κατεργασία, εκτός της ξήρανσης, ολόκληρου του κόκκου ή της επιφάνειας του κόκκου. Καθαρισμός, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πλυσίματος, διαλογής και ξήρανσης δεν θεωρείται ότι αποτελούν “πρώτη μεταποίηση” εφόσον ολόκληρος ο κόκκος παραμένει ανέπαφος μετά τον καθαρισμό και τη διαλογή.

“Αποφλοίωση”: ο καθαρισμός δημητριακών με βούρτσισμα και/ή με δυναμικό τρίψιμο.

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται αποφλοίωση παρουσία σκληρωτίων ερυσιβώδους όλυρας, τα δημητριακά πρέπει να υποβάλλονται σε ένα πρώτο στάδιο καθαρισμού πριν από την αποφλοίωση. Η αποφλοίωση, που εκτελείται σε συνδυασμό με αναρρόφηση σκόνης, ακολουθείται από χρωματική διαλογή πριν από το άλεσμα.

“Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης”: συστήματα σύμφωνα με την οποία όλες οι εισερχόμενες παρτίδες δημητριακών καθαρίζονται, διαλογή και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ίδια εγκατάσταση. Σε τέτοια ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής και μεταποίησης, το μέγιστο επίπεδο ισχύει για τα μη μεταποιημένα δημητριακά μετά τον καθαρισμό και τη διαλογή αλλά πριν από την πρώτη μεταποίηση.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση μέσω της διαδικασίας HACCP, με την οποία καταρτίζεται μια αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμόζεται σε αυτό το κρίσιμο σημείο ελέγχου.»


(1)  Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το σημείο B του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12).

Η ανάλυση διενεργείται με μικροσκοπική εξέταση.

(2)  Σύνολο 12 αλκαλοειδών ερυσιβώδους όλυρας: εργοκριστίνη/εργοκριστινίνη· εργοταμίνη/εργοταμινίνη· εργοκρυπτίνη/εργοκρυπτινίνη· εργομετρίνη/εργομετρινίνη· εργοσίνη/εργοσινίνη· εργοκορνίνη/εργοκορνινίνη.

(3)  Κατάλληλα και εφικτά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας θα εξεταστούν για τις σχετικές κατηγορίες τροφίμων πριν από την 1η Ιουλίου 2017.»


Top