Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0962

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 157, 23.6.2015, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj

23.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/21


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/962 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2014

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2010/40/ΕΕ καθορίζεται ως δράση προτεραιότητας η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την ανάπτυξη και τη χρήση προδιαγραφών και προτύπων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τις αναγκαίες προδιαγραφές για να εξασφαλιστούν η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και η συνέχεια της ανάπτυξης και λειτουργικής χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιωθούν η προσβασιμότητα, η ανταλλαγή, η περαιτέρω χρήση και η επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία που είναι απαραίτητες για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης υψηλής ποιότητας για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση.

(3)

Το άρθρο 5 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ προβλέπει ότι οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να εφαρμόζονται στις εφαρμογές και υπηρεσίες ITS, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης αυτών, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών στο έδαφός τους.

(4)

Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στην παροχή όλων των υπηρεσιών πληροφοριών για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, με την επιφύλαξη των ειδικών προδιαγραφών που θεσπίζονται με άλλες πράξεις βάσει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, και ιδίως του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2013 της Επιτροπής (2) και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 886/2013 της Επιτροπής (3).

(5)

Στην Ένωση υφίσταται ήδη αγορά παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και είναι προς το συμφέρον τόσο των χρηστών όσο και των πελατών, καθώς και των παρόχων των υπηρεσιών αυτών, να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι όροι-πλαίσιο για την εν λόγω αγορά προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, με καινοτόμους τρόπους. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ένωση. Όσον αφορά την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που κατέχουν οι οδικές αρχές και οι δημόσιοι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι κανόνες που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως εκείνοι που αφορούν τις επικαιροποιήσεις δεδομένων, εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των κανόνων που θεσπίζονται με την οδηγία 2003/98/ΕΚ.

(6)

Με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) δημιουργείται ευρωπαϊκή υποδομή χωρικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστεί δυνατή η κοινοχρησία και η πρόσβαση του κοινού σε χωρικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του θέματος χωρικών δεδομένων «δίκτυα μεταφορών») σε ολόκληρη την Ένωση με σκοπό τη στήριξη των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ένωσης, καθώς και των πολιτικών ή των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι συμβατές με τις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2007/2/ΕΚ και τις εκτελεστικές της πράξεις, και ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1089/2010 της Επιτροπής (6). Η επέκταση της εφαρμογής των εν λόγω προδιαγραφών για όλους τους τύπους στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο ενδέχεται επίσης να προωθήσει περαιτέρω την εναρμόνιση στον τομέα αυτό.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) ορίζει τις υποδομές οδικών μεταφορών που αποτελούν μέρος του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου διευρωπαϊκών μεταφορών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών οδικών μεταφορών διεξάγονται στο εν λόγω δίκτυο. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι περιλαμβάνονται ήδη στο συγκεκριμένο δίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει και άλλους αυτοκινητόδρομους για λόγους συνοχής για τους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι επαναλαμβανόμενοι εξωτερικοί κυκλοφοριακοί παράγοντες και άλλες δυσκολίες διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως η συμφόρηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος, δεν περιορίζονται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ή στους αυτοκινητόδρομους. Πράγματι, σημαντικό μέρος της επαναλαμβανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης σημειώνεται στις αστικές περιοχές. Θα πρέπει επομένως να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυτές τις προδιαγραφές σε επιλεγμένες οδούς, πέραν του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και του δικτύου αυτοκινητοδρόμων, τις οποίες προσδιορίζουν τα ίδια ως ζώνες προτεραιότητας. Δεδομένου του συνεχώς μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των ροών κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τις εν λόγω ζώνες προτεραιότητας.

(8)

Τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, τα δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία παρουσιάζουν όλα διαφορετικά χαρακτηριστικά και πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις. Δεδομένης της πολυμορφίας των πηγών δεδομένων, από αισθητήρες εγκατεστημένους στις υποδομές μέχρι οχήματα που λειτουργούν ως αισθητήρες, είναι σημαντικό οι προδιαγραφές να εφαρμόζονται στις σχετικές κατηγορίες δεδομένων ανεξάρτητα από την πηγή των δεδομένων και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή την επικαιροποίηση των δεδομένων.

(9)

Σε περίπτωση που χρειαστεί να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αυτά θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να ανωνυμοποιούνται αμετάκλητα. Επιπλέον, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όπως προβλέπεται ειδικότερα στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), και με τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες. Επιπλέον, κατά την επεξεργασία θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές του περιορισμού του σκοπού και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

(10)

Εφόσον η υπηρεσία πληροφοριών βασίζεται στη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού εντοπισμού, από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες ή μέσω συνεργαζόμενων συστημάτων στο μέλλον, οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι σαφώς ενημερωμένοι για τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, τις ρυθμίσεις για τη συλλογή και τον ενδεχόμενο εντοπισμό των δεδομένων, και τις περιόδους για τις οποίες διατηρούνται τα εν λόγω δεδομένα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα τεχνικά μέτρα από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς συλλογής δεδομένων, παρόχους υπηρεσιών και την αυτοκινητοβιομηχανία, ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των δεδομένων που λαμβάνονται από τελικούς χρήστες ή τα οχήματά τους.

(11)

Προκειμένου να αναπτυχθεί εναρμονισμένη και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηριχθούν σε υφιστάμενες τεχνικές λύσεις και πρότυπα, που παρέχονται από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, όπως το DATEX II (CEN/TS 16157 και οι αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) και τα πρότυπα ISO. Όσον αφορά τους τύπους δεδομένων για τα οποία δεν υπάρχει τυποποιημένος μορφότυπος, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των κρατών μελών με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον ορισμό των δεδομένων, τον μορφότυπο των δεδομένων και τα μεταδεδομένα.

(12)

Διάφορες μέθοδοι δυναμικής γεωαναφοράς υπάρχουν ήδη στην Ένωση και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η χρήση διαφορετικών μεθόδων γεωαναφοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις επιτρεπόμενες μεθόδους γεωαναφοράς, εάν είναι απαραίτητο μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.

(13)

Η προσβασιμότητα και η τακτική επικαιροποίηση των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο από τις οδικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης οδών είναι απαραίτητες για να καταστεί δυνατή η παραγωγή επικαιροποιημένων και ακριβών ψηφιακών χαρτών, που αποτελούν βασικό στοιχείο για αξιόπιστες εφαρμογές ITS. Οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενσωματώνουν εγκαίρως τις επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο στις υφιστάμενες υπηρεσίες χαρτών και επικαιροποίησης χαρτών. Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις δημόσιες πολιτικές, όπως η οδική ασφάλεια, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τους παρόχους υπηρεσιών και τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών να διορθώνουν ανακρίβειες στα οικεία δεδομένα.

(14)

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ακριβή και επικαιροποιημένα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και δεδομένα για την κυκλοφορία είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση. Τα σχετικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εύκολη ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση των εν λόγω δεδομένων για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να θέτουν τα δεδομένα, τα αντίστοιχα μεταδεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων στη διάθεση άλλων οδικών αρχών, φορέων εκμετάλλευσης οδών, παρόχων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και παραγωγών ψηφιακών χαρτών μέσω εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης. Το σημείο πρόσβασης είναι δυνατόν να έχει τη μορφή αποθετηρίου, μητρώου, διαδικτυακής πύλης ή άλλη παρόμοια μορφή, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα υφιστάμενα ιδιωτικά και δημόσια σημεία πρόσβασης σε ένα και μόνο σημείο που θα επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους τύπους διαθέσιμων σχετικών δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρουσών προδιαγραφών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη σύσταση κοινού σημείου πρόσβασης που θα καλύπτει τα διαθέσιμα δεδομένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τα σημεία πρόσβασης που συστήνονται σύμφωνα με άλλες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, ως εθνικά σημεία πρόσβασης για τα δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(15)

Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν τα σχετικά δεδομένα με επιτυχία και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, είναι απαραίτητο να περιγραφούν επακριβώς το περιεχόμενο και η δομή των εν λόγω δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων μεταδεδομένων.

(16)

Οι εν λόγω προδιαγραφές δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών να αρχίσουν να συλλέγουν δεδομένα που δεν συλλέγουν ήδη ή να ψηφιοποιήσουν δεδομένα τα οποία δεν είναι ήδη διαθέσιμα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα. Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τις επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα δεδομένα που πράγματι συλλέγονται και είναι διαθέσιμα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναζητήσουν οικονομικώς αποτελεσματικούς τρόπους, κατάλληλους για τις ανάγκες τους, να ψηφιοποιήσουν τα υφιστάμενα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο.

(17)

Οι εν λόγω προδιαγραφές δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τις οδικές αρχές ή τους φορείς εκμετάλλευσης οδών να καθορίζουν ή να υλοποιούν σχέδια κυκλοφορίας και προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών να ανταλλάσσουν τα δεδομένα τους με άλλους παρόχους υπηρεσιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους για την περαιτέρω χρήση των σχετικών δεδομένων.

(18)

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών να καθιερώσουν κοινούς ορισμούς της ποιότητας των δεδομένων, με στόχο τη χρήση κοινών δεικτών για την ποιότητα των δεδομένων σε όλη την αξιακή αλυσίδα των δεδομένων κυκλοφορίας, όπως είναι η πληρότητα, η ακρίβεια και ο επίκαιρος χαρακτήρας των δεδομένων, η μέθοδος απόκτησης και η μέθοδος γεωαναφοράς που χρησιμοποιούνται, καθώς και οι έλεγχοι ποιότητας που εφαρμόζονται. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω εργασία για την καθιέρωση συναφών μεθόδων μέτρησης της ποιότητας και παρακολούθησης των διαφόρων τύπων δεδομένων. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους και τις βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα αυτό.

(19)

Αναγνωρίζεται ότι η χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία και υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο που προέρχονται από ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς και τη διαχείριση και τη συντήρηση των υποδομών. Ωστόσο, οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση ή την περαιτέρω χρήση των δεδομένων αυτών και των συναφών υπηρεσιών θα πρέπει να επαφίενται στα ενδιαφερόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/98/ΕΚ.

(20)

Οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, τα δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία, τα οποία συλλέγονται από τις οδικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης οδών, ως εισερχόμενα δεδομένα για τις δικές τους υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη περαιτέρω χρήση των δεδομένων αυτών θα πρέπει να επαφίενται στα ενδιαφερόμενα μέρη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/98/ΕΚ.

(21)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω προδιαγραφές εφαρμόζονται ορθά, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση των οδικών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης οδών, των παραγωγών ψηφιακών χαρτών και των παρόχων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα, την ανταλλαγή, την περαιτέρω χρήση και την επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να στηρίζονται σε τεκμηριωμένες δηλώσεις συμμόρφωσης τις οποίες υποβάλλουν οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών και οι πάροχοι υπηρεσιών.

(22)

Οι προδιαγραφές αυτές δεν περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης των φορέων ραδιοφωνικής μετάδοσης, εφόσον δεν τους υποχρεώνουν να λάβουν συγκεκριμένη θέση σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, και αφήνουν επαρκή περιθώρια στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις οικείες εθνικές συνταγματικές παραδόσεις όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης των φορέων ραδιοφωνικής μετάδοσης.

(23)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 17 Ιουνίου 2015,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές για να διασφαλιστούν η προσβασιμότητα, η ανταλλαγή, η περαιτέρω χρήση και η επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή σε ενωσιακό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, καθώς και στους αυτοκινητοδρόμους που δεν περιλαμβάνονται στο δίκτυο αυτό και στις ζώνες προτεραιότητας που προσδιορίζουν οι εθνικές αρχές όταν κρίνουν ότι ενδείκνυται.

Εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ.

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)   «κεντρικό διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο»: υποδομές οδικών μεταφορών που αποτελούν μέρος του κεντρικού δικτύου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

(2)   «εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο»: υποδομές οδικών μεταφορών που αποτελούν μέρος του εκτεταμένου δικτύου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(3)   «αυτοκινητόδρομος»: οδός η οποία έχει οριστεί ως τοιαύτη από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται·

(4)   «ζώνες προτεραιότητας»: οδικά τμήματα που προσδιορίζονται από τις εθνικές αρχές όταν κρίνουν ότι ενδείκνυται, ιδίως σε αστικές περιοχές, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του εκτεταμένου διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και δεν είναι αυτοκινητόδρομοι, με βάση τα επίπεδα επαναλαμβανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης ή άλλες παραμέτρους διαχείρισης της κυκλοφορίας·

(5)   «προσβασιμότητα των δεδομένων»: δυνατότητα ζήτησης και λήψης των δεδομένων ανά πάσα στιγμή σε αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή·

(6)   «στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο»: δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο που δεν αλλάζουν συχνά ή τακτικά, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος·

(7)   «δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου»: δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο που αλλάζουν συχνά ή τακτικά και περιγράφουν την κατάσταση του οδικού δικτύου, όπως ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος·

(8)   «δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία»: δεδομένα για τα χαρακτηριστικά οδικής κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος·

(9)   «επικαιροποίηση δεδομένων»: κάθε τροποποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ή προσθήκης νέων ή επιπλέον στοιχείων·

(10)   «πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο»: πληροφορίες που προέρχονται από οποιαδήποτε στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία, ή συνδυασμό αυτών, που παρέχονται από οδικές αρχές, φορείς εκμετάλλευσης οδών ή παρόχους υπηρεσιών, για τους χρήστες και τους τελικούς χρήστες, με οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας·

(11)   «υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο»: υπηρεσία ITS που παρέχει αμέσως στους χρήστες και τους τελικούς χρήστες πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

(12)   «οδική αρχή»: κάθε δημόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο ή τη διαχείριση του οδικού δικτύου που εμπίπτει στην εδαφική αρμοδιότητά της·

(13)   «φορέας εκμετάλλευσης οδών»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και τη διαχείριση του οδικού δικτύου·

(14)   «πάροχος υπηρεσιών»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός πάροχος υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, με εξαίρεση τον απλό μεταφορέα πληροφοριών, στους χρήστες και τους τελικούς χρήστες·

(15)   «χρήστης»: κάθε οδική αρχή, φορέας εκμετάλλευσης οδών, πάροχος υπηρεσιών και παραγωγός ψηφιακών χαρτών·

(16)   «τελικός χρήστης»: κάθε χρήστης του οδικού δικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

(17)   «σημείο πρόσβασης»: ψηφιακή διεπαφή όπου τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, τα δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία, μαζί με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθίστανται προσβάσιμα στους χρήστες για περαιτέρω χρήση, ή όπου οι πηγές και τα μεταδεδομένα των δεδομένων αυτών καθίστανται προσβάσιμα στους χρήστες για περαιτέρω χρήση·

(18)   «μεταδεδομένα»: δομημένη περιγραφή του περιεχομένου των δεδομένων που διευκολύνουν την αναζήτηση και τη χρήση των εν λόγω δεδομένων·

(19)   «υπηρεσίες εξεύρεσης»: υπηρεσίες που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση των ζητούμενων δεδομένων με χρήση του περιεχομένου των αντίστοιχων μεταδεδομένων και την οπτική παρουσίαση του εν λόγω περιεχομένου·

(20)   «προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας»: προσωρινά μέτρα που αποσκοπούν στην επίλυση συγκεκριμένης διαταραχής της κυκλοφορίας και είναι σχεδιασμένα, παραδείγματος χάριν, για να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις ροές κυκλοφορίας·

(21)   «σχέδια κυκλοφορίας»: μόνιμα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας που είναι σχεδιασμένα από τους διαχειριστές κυκλοφορίας για να ελέγχουν και να κατευθύνουν τις ροές κυκλοφορίας με σκοπό την αντιμετώπιση μόνιμων ή επαναλαμβανόμενων διαταραχών της κυκλοφορίας.

Άρθρο 3

Εθνικά σημεία πρόσβασης

1.   Κάθε κράτος μέλος συστήνει εθνικό σημείο πρόσβασης. Το εθνικό σημείο πρόσβασης συνιστά ενιαίο σημείο πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων δεδομένων, που παρέχονται από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών, και αφορούν το έδαφος δεδομένου κράτους μέλους.

2.   Τα υφιστάμενα εθνικά σημεία πρόσβασης που έχουν συσταθεί για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από άλλες πράξεις κατ' εξουσιοδότηση που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εθνικά σημεία πρόσβασης, εφόσον κριθεί κατάλληλο από τα κράτη μέλη.

3.   Τα εθνικά σημεία πρόσβασης παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες εξεύρεσης στους χρήστες.

4.   Οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, σε συνεργασία με τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, εξασφαλίζουν ότι παρέχουν τα κατάλληλα μεταδεδομένα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ανακαλύπτουν και να χρησιμοποιούν τα σύνολα στοιχείων στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω των εθνικών σημείων πρόσβασης.

5.   Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συστήσουν κοινό σημείο πρόσβασης.

Άρθρο 4

Προσβασιμότητα, ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο

1.   Προς διευκόλυνση της παροχής συμβατών, διαλειτουργικών και αδιάλειπτων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών παρέχουν τα στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο που συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 8 σε τυποποιημένο μορφότυπο, εάν υπάρχει, ή σε οποιονδήποτε άλλο μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα αυτών, είναι προσβάσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από κάθε παραγωγό ψηφιακών χαρτών ή πάροχο υπηρεσιών εντός της Ένωσης:

α)

χωρίς διακρίσεις·

β)

εντός χρονικού πλαισίου που εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

γ)

μέσω του εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3·

δ)

οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών, οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών και οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι τυχόν ανακρίβειες που αφορούν τα εν λόγω στατικά δεδομένα επισημαίνονται χωρίς καθυστέρηση στις οδικές αρχές και στους φορείς εκμετάλλευσης οδών από τους οποίους προέρχονται τα δεδομένα.

3.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχονται από οδικές αρχές και φορείς εκμετάλλευσης οδών λαμβάνουν υπόψη, κατά το δυνατόν, τυχόν σχέδια κυκλοφορίας που εκπονούν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 5

Προσβασιμότητα, ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου

1.   Προς διευκόλυνση της παροχής συμβατών, διαλειτουργικών και αδιάλειπτων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών παρέχουν τα δυναμικά δεδομένα για την κατάσταση του οδικού δικτύου τα οποία συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 9 σε μορφότυπο DATEX II (CEN/TS 16157 και αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) ή σε οποιονδήποτε αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με το DATEX II.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα αυτών, είναι προσβάσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από κάθε πάροχο υπηρεσιών εντός της Ένωσης:

α)

χωρίς διακρίσεις·

β)

εντός χρονικού πλαισίου που εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

γ)

μέσω του εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3.

3.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν δυναμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχονται από οδικές αρχές και φορείς εκμετάλλευσης οδών λαμβάνουν υπόψη, κατά το δυνατόν, τυχόν προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 6

Προσβασιμότητα, ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία

1.   Προς διευκόλυνση της παροχής συμβατών, διαλειτουργικών και αδιάλειπτων υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την Ένωση, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών παρέχουν τα δεδομένα για το οδικό δίκτυο τα οποία συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 10 σε μορφότυπο DATEX II (CEN/TS 16157 και αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) ή σε οποιονδήποτε αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με το DATEX II.

2.   Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα αυτών, είναι προσβάσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση από κάθε πάροχο υπηρεσιών εντός της Ένωσης:

α)

χωρίς διακρίσεις·

β)

εντός χρονικού πλαισίου που εξασφαλίζει την έγκαιρη παροχή της υπηρεσίας πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·

γ)

μέσω του εθνικού ή κοινού σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3.

3.   Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών μπορούν να ζητήσουν από τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία που συλλέγουν και επικαιροποιούν σύμφωνα με το άρθρο 10. Τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται σε μορφότυπο DATEX II (CEN/TS 16157 και αναβαθμισμένες διάδοχες εκδόσεις) ή σε οποιονδήποτε αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο πλήρως συμβατό και διαλειτουργικό με το DATEX II μέσω του σημείου πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο 3 και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα μεταδεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα αυτών.

Άρθρο 7

Επικαιροποιήσεις των δεδομένων

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο βασίζονται σε επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και των δεδομένων κυκλοφορίας ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών. Όλα τα δεδομένα επικαιροποιούνται τακτικά από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 έως 10. Οι οδικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης οδών και οι πάροχοι υπηρεσιών διορθώνουν εγκαίρως τυχόν ανακρίβειες που διαπιστώνουν οι ίδιοι στα δεδομένα τους ή οι οποίες τους επισημαίνονται από χρήστες και τελικούς χρήστες.

Άρθρο 8

Επικαιροποίηση στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο

1.   Οι επικαιροποιήσεις των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο αφορούν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

α)

τον τύπο των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος που αφορά η επικαιροποίηση·

β)

τη θέση της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

γ)

τον τύπο της επικαιροποίησης (τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή)·

δ)

την περιγραφή της επικαιροποίησης·

ε)

την ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα επικαιροποιήθηκαν·

στ)

την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία επήλθε ή προγραμματίζεται να επέλθει η αλλαγή δεδομένης περίστασης·

ζ)

την ποιότητα της επικαιροποίησης των δεδομένων.

Η θέση της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση προσδιορίζεται με τη χρήση τυποποιημένης ή κάθε άλλης γενικά αποδεκτής μεθόδου γεωαναφοράς που καθιστά δυνατή τη σαφή αποκωδικοποίηση και ερμηνεία της εν λόγω θέσης.

2.   Οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών διασφαλίζουν την έγκαιρη επικαιροποίηση των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και, εφόσον έχουν γνώση αυτών και σχετική δυνατότητα, παρέχουν εκ των προτέρων τις επικαιροποιήσεις αυτές στους χρήστες.

3.   Όταν οι παραγωγοί ψηφιακών χαρτών και οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν επικαιροποιήσεις στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των επικαιροποιήσεων πραγματοποιείται εγκαίρως, ώστε οι πληροφορίες να καθίστανται προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 9

Επικαιροποίηση δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου

1.   Οι επικαιροποιήσεις των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου αφορούν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

α)

τον τύπο των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, όπως ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος που αφορά η επικαιροποίηση και, κατά περίπτωση, συνοπτική περιγραφή αυτών·

β)

τη θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

γ)

την περίοδο εμφάνισης του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

δ)

την ποιότητα της επικαιροποίησης των δεδομένων.

Η θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση προσδιορίζεται με τη χρήση τυποποιημένης ή κάθε άλλης γενικά αποδεκτής μεθόδου δυναμικής γεωαναφοράς που καθιστά δυνατή τη σαφή αποκωδικοποίηση και ερμηνεία της εν λόγω θέσης.

2.   Οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών διασφαλίζουν την έγκαιρη επικαιροποίηση των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου και, εφόσον έχουν γνώση αυτών και σχετική δυνατότητα, παρέχουν εκ των προτέρων τις επικαιροποιήσεις αυτές στους χρήστες.

3.   Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο τροποποιούνται αναλόγως ή ανακαλούνται το συντομότερο δυνατόν μετά την αλλαγή των συγκεκριμένων δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου.

4.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν επικαιροποιήσεις δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται εγκαίρως, ώστε οι πληροφορίες να καθίστανται προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 10

Επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία

1.   Οι επικαιροποιήσεις των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία αφορούν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

α)

τον τύπο των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, όπως ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος που αφορά η επικαιροποίηση και, κατά περίπτωση, συνοπτική περιγραφή αυτών·

β)

τη θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση·

γ)

την ποιότητα της επικαιροποίησης των δεδομένων.

Η θέση του συμβάντος ή της περίστασης που αφορά η επικαιροποίηση προσδιορίζεται με τη χρήση τυποποιημένης ή κάθε άλλης γενικά αποδεκτής μεθόδου δυναμικής γεωαναφοράς που καθιστά δυνατή τη σαφή αποκωδικοποίηση και ερμηνεία της εν λόγω θέσης.

2.   Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο τροποποιούνται αναλόγως ή ανακαλούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης οδών και τους παρόχους υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν μετά την αλλαγή των συγκεκριμένων δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία.

3.   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν επικαιροποιήσεις των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία, διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται εγκαίρως, ώστε οι πληροφορίες να καθίστανται προσβάσιμες στους τελικούς χρήστες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

1.   Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσο οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 10 τηρούνται από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών, τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

2.   Προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να ζητήσουν από τις οδικές αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης οδών, τους παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

περιγραφή των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία, των ψηφιακών χαρτών ή των υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο που παρέχουν, καθώς και των πληροφοριών για την ποιότητα και τις προϋποθέσεις της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων αυτών·

β)

τεκμηριωμένη δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3 έως 10.

3.   Τα κράτη μέλη ελέγχουν δειγματοληπτικά την ορθότητα των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων

1.   Το αργότερο έως τις 13 Ιουλίου 2017, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν, ενδεχομένως, για τη σύσταση εθνικού σημείου πρόσβασης και σχετικά με τις λεπτομέρειες λειτουργίας του και, κατά περίπτωση, τον κατάλογο των αυτοκινητοδρόμων που δεν περιλαμβάνονται στο εκτεταμένο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και των ζωνών προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν.

2.   Το αργότερο έως τις 13 Ιουλίου 2018 και κάθε δύο ημερολογιακά έτη στη συνέχεια, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση που περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)

την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προσβασιμότητα, την ανταλλαγή και την περαιτέρω χρήση των τύπων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία που περιγράφονται στο παράρτημα·

β)

τη γεωγραφική κάλυψη και το περιεχόμενο των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία των υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο και την ποιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η ποιότητα αυτή και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση αυτής·

γ)

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 10·

δ)

κατά περίπτωση, περιγραφή των αλλαγών σε εθνικό ή σε κοινό σημείο πρόσβασης·

ε)

κατά περίπτωση, περιγραφή των αλλαγών στις ζώνες προτεραιότητας.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 13 Ιουλίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 885/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, σχετικά με τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων (ΕΕ L 247 της 18.9.2013, σ. 1).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δεδομένα και τις διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες (ΕΕ L 247 της 18.9.2013, σ. 6).

(4)  Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).

(5)  Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συνόλων και των υπηρεσιών χωρικών δεδομένων (ΕΕ L 323 της 8.12.2010, σ. 11).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

(8)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(9)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(που αναφέρονται στα άρθρα 2, 8, 9, 10 και 12)

1.

Οι τύποι των στατικών δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

συνδέσεις του οδικού δικτύου, με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, όπως:

i)

γεωμετρία·

ii)

πλάτος οδού·

iii)

αριθμός λωρίδων·

iv)

κλίσεις·

v)

ισόπεδοι οδικοί κόμβοι·

β)

κατάταξη οδού·

γ)

σήματα οδικής κυκλοφορίας που επισημαίνουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και ειδοποιούν για κινδύνους, όπως:

i)

συνθήκες πρόσβασης στις σήραγγες·

ii)

συνθήκες πρόσβασης στις γέφυρες·

iii)

μόνιμοι περιορισμοί πρόσβασης·

iv)

άλλοι κανόνες οδικής κυκλοφορίας·

δ)

όρια ταχύτητας·

ε)

σχέδια κυκλοφορίας·

στ)

κανονιστικές ρυθμίσεις για την παράδοση εμπορευμάτων·

ζ)

θέση των σταθμών διοδίων·

η)

προσδιορισμό των οδικών αρτηριών με διόδια, εφαρμοστέα πάγια τέλη χρήσης του οδικού δικτύου και διαθέσιμους τρόπους πληρωμής·

θ)

θέση χώρων στάθμευσης και σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών·

ι)

θέση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προϋποθέσεις χρήσης τους·

ια)

θέση πρατηρίων διανομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, υγραερίου·

ιβ)

θέση στάσεων δημόσιων συγκοινωνιών και σημείων ανταπόκρισης·

ιγ)

θέση χώρων παράδοσης.

2.

Οι τύποι των δυναμικών δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

κλείσιμο οδού·

β)

κλείσιμο λωρίδας·

γ)

κλείσιμο γέφυρας·

δ)

απαγόρευση προσπέρασης για τα βαρέα φορτηγά οχήματα·

ε)

οδικά έργα·

στ)

ατυχήματα και περιστατικά·

ζ)

δυναμικά όρια ταχύτητας·

η)

κατεύθυνση πορείας σε λωρίδες κυκλοφορίας εναλλασσόμενης κατεύθυνσης·

θ)

κακή κατάσταση οδοστρώματος·

ι)

προσωρινά μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας·

ια)

μεταβλητά τέλη χρήσης του οδικού δικτύου και διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής·

ιβ)

ύπαρξη διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης·

ιγ)

ύπαρξη διαθέσιμων χώρων παράδοσης·

ιδ)

κόστος στάθμευσης·

ιε)

ύπαρξη διαθέσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων·

ιστ)

καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οδική επιφάνεια και την ορατότητα.

Τα εν λόγω βραχυπρόθεσμα δεδομένα δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται στις επικαιροποιήσεις των ψηφιακών χαρτών, διότι δεν θεωρούνται αλλαγές μόνιμου χαρακτήρα.

3.

Οι τύποι των δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

όγκο της κυκλοφορίας·

β)

ταχύτητα·

γ)

θέση και μέγεθος της κυκλοφοριακής συμφόρησης·

δ)

χρόνο διαδρομής·

ε)

χρόνο αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων με χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.


Top