EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0610

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 610/2014 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2014 , για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τη συμμετοχή και τη διάδοση στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 — το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση ECSEL Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 168, 7.6.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/610/oj

7.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/53


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 610/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2014

για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τη συμμετοχή και τη διάδοση στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 — το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση ECSEL

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζοντας 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» (1) και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) (Ορίζοντας 2020) και προβλέπει τη συμμετοχή της Ένωσης σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, σε καίριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων επιδιώξεων ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

(2)

Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013. Ωστόσο, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες των κοινών επιχειρήσεων που συστήνονται δυνάμει του άρθρου 187 της συνθήκης στον τομέα των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης ανετέθη στην Επιτροπή για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020», με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς χρηματοδότησης στην εν λόγω περιοχή να εφαρμόζουν διαφορετικούς συντελεστές απόδοσης όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση σε περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συγχρηματοδοτεί κάποιον συμμετέχοντα ή κάποια δράση.

(3)

Η κοινή επιχείρηση ECSEL συστάθηκε με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 561/2014 (3) και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με σκοπό να εφαρμόσει μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία στον τομέα των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων.

(4)

Έχουν εντοπιστεί ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη και τη δυνατότητα εφαρμογής των εθνικών κανόνων χρηματοδότησης.

(5)

Συνεκτιμώντας τις εν λόγω επιχειρησιακές ανάγκες, καθίσταται αναγκαία παρέκκλιση από τα ενιαία ποσοστά απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 28, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, στις περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συγχρηματοδοτούν συμμετέχοντα ή δράση, προκειμένου τα ποσοστά της απόδοσης όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση να εξαρτώνται από τον τύπο του συμμετέχοντος και το είδος δράσης. Το ποσοστό απόδοσης θα πρέπει να εξαρτάται από τον τύπο του συμμετέχοντος και το είδος της δράσης, ώστε να διευκολύνεται η διασυνοριακή συνεργασία, ιδίως με τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, και να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα οι μεγαλύτερες δυνατές ιδιωτικές επενδύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, η κοινή επιχείρηση ECSEL δύναται να εφαρμόζει διαφορετικά ποσοστά απόδοσης δαπανών όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο μιας δράσης που εξαρτάται από το είδος του συμμετέχοντος και το είδος της δραστηριότητας σε δράσεις στις οποίες ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συγχρηματοδοτούν τη δράση.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του «Ορίζοντας 2020» — του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, p. 152).


Top