Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0365

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 365/2013 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2013 , για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glufosinate Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 111, 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

23.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 365/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Απριλίου 2013

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glufosinate

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής (2) η δραστική ουσία glufosinate καταχωρίστηκε στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3), υπό τον όρο ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κοινοποιών, κατόπιν αίτησης του οποίου η ουσία glufosinate καταχωρίστηκε στο εν λόγω παράρτημα παρέχει περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης σχετικά με τον κίνδυνο για τα θηλαστικά και τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα σε καλλιέργειες μήλων.

(2)

Οι δραστικές ουσίες που έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (4).

(3)

Ο κοινοποιών υπέβαλε στο κράτος μέλος εισηγητή, τη Σουηδία, συμπληρωματικά στοιχεία με τη μορφή μελετών με σκοπό την επιβεβαίωση της αξιολόγησης του κινδύνου για τα θηλαστικά και τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα σε καλλιέργειες μήλων, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής τους.

(4)

Η Σουηδία αξιολόγησε τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών. Η Σουηδία υπέβαλε στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στη συνέχεια «η Αρχή») την αξιολόγησή της, με τη μορφή προσθήκης στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης, στις 9 Μαρτίου 2010.

(5)

Η Επιτροπή συμβουλεύτηκε την Αρχή, η οποία εξέδωσε γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας της ουσίας glufosinate στις 8 Μαρτίου 2012 (5). Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης, η συμπληρωματική έκθεση και η γνώμη της Αρχής επανεξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου 2013 υπό τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία glufosinate.

(6)

Υπό το πρίσμα των συμπληρωματικών στοιχείων που υπέβαλε ο κοινοποιών, η Επιτροπή έκρινε ότι τα περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης που απαιτούνταν δεν είχαν υποβληθεί και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ο υψηλός κίνδυνος για τα θηλαστικά και τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα, εκτός αν επιβληθούν περαιτέρω περιορισμοί.

(7)

Η Επιτροπή ζήτησε από τον κοινοποιούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του ως προς την έκθεση επανεξέτασης για την ουσία glufosinate.

(8)

Επιβεβαιώνεται ότι η δραστική ουσία glufosinate θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Ωστόσο, για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση θηλαστικών και μη στοχευόμενων αρθρόποδων, είναι σκόπιμο να περιοριστούν περαιτέρω οι χρήσεις της εν λόγω δραστικής ουσίας και να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, για την προστασία αυτών των ειδών.

(9)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Στα κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία glufosinate.

(11)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία glufosinate, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να λήγει το αργότερο ένα έτος από την ανάκληση της αντίστοιχης άδειας κυκλοφορίας.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, τροποποιούν ή αποσύρουν, εφόσον είναι απαραίτητο, τις ισχύουσες εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία glufosinate ως δραστική ουσία πριν από τις 13 Νοεμβρίου 2013.

Άρθρο 3

Περίοδος χάριτος

Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το αργότερο 12 μήνες μετά την ανάκληση της αντίστοιχης έγκρισης.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 34.

(3)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1.

(5)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τα στοιχεία επιβεβαίωσης που υποβλήθηκαν για τη δραστική ουσία glufosinate. Δελτίο ΕFSA 2012· 10(3):2609. [14 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η στήλη «Ειδικές διατάξεις» της σειράς 151, glufosinate, στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 αντικαθίσταται από τα εξής:

«ΜΕΡΟΣ A

Μπορούν να επιτρέπονται μόνο χρήσεις του ως ζιζανιοκτόνου για κατά λωρίδες ή σημειακή εφαρμογή, σε δόσεις που δεν υπερβαίνουν τα 750 g δραστικής ουσίας/εκτάριο (επιφάνεια εφαρμογής) ανά εφαρμογή και δύο εφαρμογές ανά έτος κατ’ ανώτατο όριο.

ΜΕΡΟΣ B

Κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν glufosinate, ιδίως όσον αφορά την έκθεση του χειριστή και του καταναλωτή, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και εξασφαλίζουν την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών πριν από την έκδοση της έγκρισης.

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για το glufosinate, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 24 Νοεμβρίου 2006. Σε αυτή τη γενική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή:

α)

στην ασφάλεια των χειριστών, των εργαζομένων και των παρευρισκομένων· οι όροι χορήγησης της άδειας περιλαμβάνουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μέτρα προστασίας·

β)

στο ενδεχόμενο μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, όταν η δραστική ουσία εφαρμόζεται σε περιοχές με ευπαθές έδαφος ή ευπαθείς κλιματικές συνθήκες·

γ)

στην προστασία των θηλαστικών, των μη στοχευόμενων αρθροπόδων και των μη στοχευόμενων φυτών.

Οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν τη χρήση ακροφυσίων για τη μείωση του διασκορπισμού και ασπίδων ψεκασμού και προβλέπουν αντίστοιχη επισήμανση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν περαιτέρω μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπου χρειάζεται.».


Top