Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0211

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013 , σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εισαγωγές στην Ένωση βλαστών και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 68, 12.3.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 308 - 311

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/211/oj

12.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 68/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2013

σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εισαγωγές στην Ένωση βλαστών και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 48 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θεσπίζει γενικούς κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων ώστε να εξακριβώνεται η συμμόρφωση με τους κανόνες που έχουν ως στόχο, ιδίως, την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων για τον άνθρωπο και τα ζώα, είτε άμεσα είτε μέσω του περιβάλλοντος.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2) καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές γενικά και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών ειδικότερα, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται στην Ένωση με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά εντός της Ένωσης, συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή με όρους που η Ένωση αναγνωρίζει ως τουλάχιστον ισοδύναμους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) καθορίζει γενικούς κανόνες υγιεινής των τροφίμων, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι σε όλα τα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις υγιεινής που καθορίζονται από τον εν λόγω κανονισμό. Συγκεκριμένα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που εκτελούν πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού συμμορφώνονται προς τις γενικές διατάξεις υγιεινής που καθορίζονται στο μέρος Α του εν λόγω παραρτήματος.

(4)

Ύστερα από την εμφάνιση κρουσμάτων σιγκατοξίνης που παράγεται από E.coli (STEC) τον Μάιο του 2011 στην Ένωση, διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση σπόρων με φύτρο είναι η πλέον πιθανή προέλευση των κρουσμάτων.

(5)

Στις 20 Οκτωβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA») εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο της σιγκατοξίνης που παράγεται από Escherichia coli (STEC) και άλλα παθογόνα βακτήρια για τους σπόρους προς σπορά και τους σπόρους με φύτρο (4). Στη γνώμη της, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μόλυνση ξηρών σπόρων με παθογόνα βακτήρια είναι η πιθανότερη αρχική πηγή των κρουσμάτων που συνδέονται με τους βλαστούς. Επιπλέον, στη γνώμη αναφέρεται ότι, λόγω της υψηλής υγρασίας και της ευνοϊκής θερμοκρασίας κατά τη βλάστηση, τα παθογόνα βακτήρια που βρίσκονται σε ξηρούς σπόρους μπορούν να πολλαπλασιαστούν κατά τη βλάστηση και να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

(6)

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας στην Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της EFSA, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2013 της Επιτροπής (5). Ο εν λόγω εκτελεστικός κανονισμός ορίζει κανόνες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα φορτίων βλαστών και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών.

(7)

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, είναι σκόπιμο οι εισαγόμενοι στην Ένωση βλαστοί και σπόροι που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών να συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και, όσον αφορά τους βλαστούς, με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2013 και τα μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής (6). Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλες απαιτήσεις πιστοποίησης για τις εισαγωγές αυτών των εμπορευμάτων στην Ένωση.

(8)

Προς το παρόν, η νομοθεσία της Ένωσης δεν προβλέπει πιστοποιητικά για την εισαγωγή στην Ένωση βλαστών και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών. Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστεί στον παρόντα κανονισμό υπόδειγμα πιστοποιητικού για την εισαγωγή αυτών των εμπορευμάτων στην Ένωση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ενώ ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’ αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για την εισαγωγή στην Ένωση φορτίων βλαστών ή σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών, με εξαίρεση βλαστούς που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την εξάλειψη μικροβιολογικών κινδύνων η οποία είναι συμβατή με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α)

για τους «βλαστούς» ισχύει ο ορισμός του άρθρου 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 208/2013·

β)

«φορτίο», ποσότητα βλαστών ή σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών, το οποίο:

i)

κατάγεται από την ίδια τρίτη χώρα·

ii)

καλύπτεται από το (τα) ίδιο(-α) πιστοποιητικό(-ά)·

iii)

αποστέλλεται με το ίδιο μέσο μεταφοράς.

Άρθρο 3

Απαίτηση πιστοποίησης

1.   Φορτία βλαστών ή σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών, τα οποία εισάγονται στην Ένωση και κατάγονται ή αποστέλλονται από τρίτες χώρες συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος που να πιστοποιεί ότι οι βλαστοί ή οι σπόροι παράχθηκαν υπό συνθήκες που συμμορφώνονται με τις γενικές διατάξεις υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς λειτουργίες που αναφέρονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και ότι οι βλαστοί παράχθηκαν υπό συνθήκες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2013, έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 210/2013 της Επιτροπής (7) και με σεβασμό των μικροβιολογικών κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005.

Το πιστοποιητικό πρέπει να συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της τρίτης χώρας αποστολής και του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η εξαγωγή στην Ένωση ή να συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση στη γλώσσα ή τις γλώσσες αυτές. Εάν το ζητά το κράτος μέλος προορισμού, τα πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύονται και από επικυρωμένη μετάφραση στην ή στις επίσημες γλώσσες αυτού του κράτους μέλους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται τη χρήση επίσημης γλώσσας της Ένωσης διαφορετικής από τη δική τους.

2.   Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού συνοδεύει το φορτίο έως ότου φθάσει στον προορισμό του, όπως εμφαίνεται στο πιστοποιητικό.

3.   Σε περίπτωση διαχωρισμού του φορτίου, αντίγραφο του πιστοποιητικού συνοδεύει κάθε μέρος του φορτίου.

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη

Για μια μεταβατική περίοδο έως την 1η Ιουλίου 2013, φορτία βλαστών ή σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή βλαστών που κατάγονται ή αποστέλλονται από τρίτες χώρες μπορούν να εξακολουθούν να εισάγονται στην Ένωση χωρίς το πιστοποιητικό που ορίζει το άρθρο 3.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(4)  Δελτίο EFSA 2011· 9(11):2424.

(5)  Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6)  EE L 338 της 22.12.2005, σ. 1.

(7)  Βλέπε σελίδα 24 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΛΑΣΤΩΝ Ή ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΛΑΣΤΩΝ

Image

Image


Top