EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0567

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 567/2012 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2012 , σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 917/2011 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με την προσθήκη μιας εταιρείας στον κατάλογο των παραγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι

OJ L 169, 29.6.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 232 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/567/oj

29.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 567/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Ιουνίου 2012

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 917/2011 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με την προσθήκη μιας εταιρείας στον κατάλογο των παραγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9,

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 917/2011 του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2011, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (2) [«εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 917/2011»], και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 917/2011, το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές, στην Ένωση, κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («Κίνα»). Δεδομένου του μεγάλου αριθμού συνεργασθέντων παραγωγών-εξαγωγέων της Κίνας στην έρευνα που οδήγησε στην επιβολή του δασμού αντιντάμπινγκ («αρχική έρευνα»), επιλέχθηκε δείγμα κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, και στις εταιρείες που περιελήφθησαν στο δείγμα επιβλήθηκαν ατομικοί δασμολογικοί συντελεστές που κυμαίνονταν από 26,3 % έως 36,5 %, ενώ για τις άλλες συνεργασθείσες εταιρείες που δεν περιελήφθησαν στο δείγμα καθορίστηκε δασμολογικός συντελεστής 30,6 %. Σε όλες τις υπόλοιπες κινεζικές εταιρείες επιβλήθηκε δασμολογικός συντελεστής 69,7 %.

(2)

Στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 917/2011 ορίζεται ότι, εάν κάποιος νέος παραγωγός-εξαγωγέας στην Κίνα υποβάλει στην Επιτροπή επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι:

δεν εξήγαγε στην Ένωση τα προϊόντα που περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού κατά την περίοδο της έρευνας (1 Απριλίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2010) («περίοδος έρευνας») (το πρώτο κριτήριο),

δεν συνδέεται με κανέναν εξαγωγέα ή παραγωγό της Κίνας που υπόκειται στα μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβάλλει ο εν λόγω κανονισμός (το δεύτερο κριτήριο), και

έχει πράγματι εξαγάγει στην Ένωση τα υπό εξέταση προϊόντα μετά την περίοδο έρευνας στην οποία βασίζονται τα μέτρα ή έχει αμετάκλητη συμβατική υποχρέωση να εξαγάγει σημαντικές ποσότητες στην Ένωση (το τρίτο κριτήριο),

τότε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού μπορεί να τροποποιηθεί με τη χορήγηση στον νέο παραγωγό-εξαγωγέα του δασμολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν περιελήφθησαν στο δείγμα, δηλαδή 30,6 %.

Β.   ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΕΞΑΓΩΓΕΑ

(3)

Μια κινεζική εταιρεία («αιτών») υπέβαλε αίτηση για να έχει την ίδια μεταχείριση με τις εταιρείες που συνεργάστηκαν στην αρχική έρευνα και δεν περιελήφθησαν στο δείγμα («μεταχείριση νέου παραγωγού-εξαγωγέα»).

(4)

Διενεργήθηκε εξέταση για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο αιτών πληροί τα κριτήρια προκειμένου να του χορηγηθεί μεταχείριση νέου παραγωγού-εξαγωγέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 917/2011.

(5)

Απεστάλη ερωτηματολόγιο στον αιτούντα και του ζητήθηκε να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληροί τα προαναφερόμενα τρία κριτήρια.

(6)

Τα στοιχεία που υπέβαλε ο κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας κρίθηκε ότι αποδεικνύουν επαρκώς την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 917/2011. Επομένως, στον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα μπορεί να χορηγηθεί ο δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόστηκε στις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν περιελήφθησαν στο δείγμα (δηλαδή 30,6 %) και, συνεπώς, το όνομά του μπορεί να προστεθεί στον κατάλογο των παραγωγών-εξαγωγέων του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 917/2011.

(7)

Ο αιτών και ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης ενημερώθηκαν σχετικά με τα πορίσματα της εξέτασης και είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(8)

Όλα τα επιχειρήματα και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών εξετάστηκαν και, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο, ελήφθησαν δεόντως υπόψη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ακόλουθη εταιρεία προστίθεται στον κατάλογο των παραγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που απαριθμούνται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 917/2011:

«Επωνυμία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd.

B293»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 26 Ιουνίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. WAMMEN


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 238 της 15.9.2011, σ. 1.


Top