Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0642

Απόφαση 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012 , σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας

OJ L 285, 17.10.2012, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 257 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj

17.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 285/1


ΑΠΌΦΑΣΗ 2012/642/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Οκτωβρίου 2012

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Αρχικά, το Συμβούλιο υιοθέτησε περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας δυνάμει της κοινής θέσης 2004/66/ΚΕΠΠΑ (1). Εν συνεχεία, εξέφρασε τη βαθειά ανησυχία του για το γεγονός ότι συνεχίζεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία, και ότι δεν έχουν ελευθερωθεί ή αποκατασταθεί οι πολιτικοί κρατούμενοι, και, ως εκ τούτου, ανανέωσε και επεξέτεινε τα μέτρα.

(2)

Στις 25 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (2).

(3)

Οι ανησυχίες αυτές υπαγόρευσαν την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων τα οποία θεωρούνται από την έκθεση Πουργουρίδη ως βασικοί ενεχόμενοι στις εξαφανίσεις τεσσάρων γνωστών προσωπικοτήτων στη Λευκορωσία κατά την περίοδο 1999-2000 και στην εν συνεχεία συγκάλυψη αυτών των εξαφανίσεων, ή τα οποία παρέλειψαν να ξεκινήσουν ανεξάρτητη έρευνα ή δίωξη σχετικά με τις εξαφανίσεις.

(4)

Επίσης, επεβλήθησαν μέτρα κατά των υπευθύνων για τη νοθεία των εκλογών και του δημοψηφίσματος στη Λευκορωσία στις 17 Οκτωβρίου 2004· για τις παραβάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 19 Μαρτίου 2006 και στις 19 Δεκεμβρίου 2010 στη Λευκορωσία· καθώς και των προσώπων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρήση βίας σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών μετά τις προαναφερθείσες εκλογές και το εν λόγω δημοψήφισμα.

(5)

Ιδιαίτερες ευθύνες φέρουν οι αξιωματούχοι που ενέχονται άμεσα ή ευθύνονται για τη νοθεία των προεδρικών εκλογών και του δημοψηφίσματος· οι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση και εφαρμογή της διάδοσης απατηλών πληροφοριών μέσων των κρατικά ελεγχόμενων μέσων· υπεύθυνοι για υπερβολική και άνευ λόγου χρήση βίας εις βάρος άοπλων και ειρηνικών διαδηλωτών· οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των συνεχιζόμενων, και με πολιτικά κριτήρια, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων εις βάρος μεγάλων ομάδων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ΜΚΟ και των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία· και των υπεύθυνων για τη συστηματική και συντονισμένη παραβίαση των διεθνών προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων νόμων της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας στην απονομή δικαιοσύνης και την άσκηση των μεθόδων εξαναγκασμού και εκφοβισμού των νομίμων αντιπροσώπων των κρατουμένων και άλλων προσώπων.

(6)

Περαιτέρω, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, θα πρέπει να επιβληθούν μέτρα εις βάρος των προσώπων σε ηγετική θέση στη Λευκορωσία και των προσώπων και οντοτήτων που επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν, ιδίως των προσώπων και οντοτήτων που παρέχουν οικονομική ή υλική υποστήριξη στο καθεστώς.

(7)

Τα μέτρα, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά τους, θα πρέπει να εφαρμοσθούν στις οντότητες υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, τις οντότητες ή φορείς που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για άσκηση βίας εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ή των οποίων οι δραστηριότητες υποσκάπτουν σοβαρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία, και στις οντότητες υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο προσώπων και οντοτήτων που επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν.

(8)

Δεδομένου ότι οι πρόσφατες εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα ιδίως με τα προκαταρκτικά πορίσματα της αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ / Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, δεν ήσαν σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα, και ότι η κατάσταση όσον αφορά τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου δεν έχει βελτιωθεί, το Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση στη Λευκορωσία.

(9)

Βάσει αναθεώρησης της απόφασης 2010/639/ΚΕΠΠΑ, τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να παραταθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.

(10)

Χάριν σαφήνειας, τα μέτρα που επιβάλλει η απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαία νομική πράξη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Απαγορεύονται η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή οπλισμού και κάθε είδους συναφούς υλικού, συμπεριλαμβανομένων των όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού, παραστρατιωτικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών τους καθώς και εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή στη Λευκορωσία από πολίτες των κρατών μελών ή από το έδαφος των κρατών μελών ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, είτε αυτά κατάγονται είτε όχι από τα εδάφη τους.

2.   Απαγορεύονται:

α)

η, άμεση ή έμμεση, παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τα είδη της παραγράφου 1 ή σχετικών με την παροχή, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη χρήση τέτοιων ειδών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λευκορωσία ή προς χρήση στη συγκεκριμένη χώρα,

β)

η, άμεση ή έμμεση, παροχή χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που σχετίζεται με τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλειας εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή των ειδών αυτών ή για την παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, μεσολαβητικών ή άλλων υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λευκορωσία ή προς χρήση στη Λευκορωσία,

γ)

η εσκεμμένη και ηθελημένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β).

Άρθρο 2

1.   Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται:

α)

στην πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, ή για προγράμματα οικοδόμησης θεσμών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και της Ένωσης ή και των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και του ΟΗΕ,

β)

στην πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή μη πολεμικών οχημάτων κατασκευασμένων ή εξοπλισμένων με υλικά αντιβαλλιστικής προστασίας, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία του προσωπικού της Ένωσης και των κρατών μελών της στη Λευκορωσία,

γ)

στην παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών σχετικών με τον εν λόγω εξοπλισμό, τα προγράμματα, ή τις επιχειρήσεις,

δ)

στην παροχή χρηματοδότησης και οικονομικής βοήθειας για παρόμοιο εξοπλισμό ή προγράμματα και επιχειρήσεις,

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω εξαγωγές και η βοήθεια έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την οικεία αρμόδια αρχή.

2.   Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται στον προστατευτικό ιματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγονται προσωρινά στη Λευκορωσία από προσωπικό του ΟΗΕ, προσωπικό της Ένωσης ή των κρατών μελών της, εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών ή αναπτυξιακών οργανώσεων και συναφές προσωπικό αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίζουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διαμέσου του εδάφους τους διέλευση προσώπων:

α)

τα οποία ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή άσκηση βίας εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ή των οποίων οι δραστηριότητες υποσκάπτουν σοβαρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία, ή κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτά,

β)

τα οποία επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν.

όπως παρατίθεται στο Παράρτημα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει κράτος μέλος να αρνείται σε δικούς του υπηκόους την είσοδο στο έδαφός τους.

3.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση του διεθνούς δικαίου, και συγκεκριμένα:

α)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση,

β)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που έχει συγκληθεί ή διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών,

γ)

βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών,

ή

δ)

δυνάμει της Συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (σύμφωνο του Λατερανού) μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτους του Βατικανού) και της Ιταλίας.

4.   Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι ισχύει και όταν κράτος μέλος είναι η χώρα που φιλοξενεί τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

5.   Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος παραχωρεί απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 4.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται για επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους συμμετοχής σε διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις που υποστηρίζονται ή φιλοξενούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή που φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία.

7.   Κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει εξαίρεση βάσει της παραγράφου 6 απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται ότι χορηγήθηκε εκτός εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση από ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία εάν θα χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

8.   Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4, 6 και 7, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο στο έδαφός του, ή τη διέλευση από αυτό, των προσώπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε και για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Άρθρο 4

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ευρίσκονται στην ιδιοκτησία, την κατοχή ή ελέγχονται από:

α)

πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άσκηση βίας εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ή των οποίων οι δραστηριότητες υποσκάπτουν σοβαρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου στη Λευκορωσία, ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που συνδέεται με αυτά, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχό τους,

β)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο ή το στηρίζουν, καθώς και νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχό τους,

όπως παρατίθεται στο Παράρτημα.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, αμέσως ή εμμέσως, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, ή προς όφελός τους, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.

Άρθρο 5

1.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό όρους που κρίνει σκόπιμους, αφού ορίσει ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α)

είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφελείας,

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεομένων με την παροχή νομικών υπηρεσιών,

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων,

δ)

είναι αναγκαία για έκτακτες δαπάνες, εφόσον η αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στις άλλες αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας, τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, ή

ε)

πρόκειται να καταβληθούν σε ή από λογαριασμό είτε διπλωματικής ή προξενικής αποστολής είτε διεθνούς οργανισμού που χαίρει ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στο μέτρο κατά το οποίο οι πληρωμές αυτές προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επίσημους σκοπούς της διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς οργανισμού.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2.   Το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή

β)

πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις οι οποίες συνήφθησαν ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στις διατάξεις της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ, της απόφασης του Συμβουλίου 2010/639/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου ή της παρούσας απόφασης,

και υπό τον όρο ότι οι τυχόν τόκοι, άλλα κέρδη και πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.

3.   Το άρθρο 4, παράγραφος 1, δεν εμποδίζει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που απαριθμείται στον κατάλογο, να προβαίνει σε πληρωμές ποσών οφειλομένων δυνάμει σύμβασης η οποία είχε συναφθεί πριν από τη συμπερίληψη του εν λόγω προσώπου, οντότητας ή φορέα στο σχετικό κατάλογο, εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει εξακριβώσει ότι τα ποσά δεν καταβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Άρθρο 6

1.   Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, θεσπίζει τροποποιήσεις του καταλόγου του Παραρτήματος, ανάλογα με τις επιταγές των πολιτικών εξελίξεων στη Λευκορωσία.

2.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο εν λόγω πρόσωπο, μαζί με τους λόγους για τη συμπερίληψη του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο πρόσωπο αυτό να υποβάλει παρατηρήσεις.

3.   Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει το συγκεκριμένο πρόσωπο, αναλόγως.

Άρθρο 7

Για να μεγιστοποιήσει την επίπτωση των προαναφερόμενων μέτρων, η Ένωση ενθαρρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που περιέχονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2013. Τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Μπορεί να ανανεώνεται ή να τροποποιείται, κατά περίπτωση, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την1η Νοεμβρίου 2012.

Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. ASHTON


(1)  ΕΕ L 301, 28.9.2004, σ. 67.

(2)  ΕΕ L 280, 26.10.2010, σ. 18.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

A.   Πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 4 παράγραφος1

 

Ονομασία

Μεταγραφή από τα λευκορωσικά

Μεταγραφή από τα ρωσικά

Ονομασία

(λευκορωσική γραφή)

Ονόματα

(Ρωσική γραφή)

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι εγγραφής στον κατάλογο

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Ημερ. γέννησης: 24.09.1956, Voronovo, περιοχή Hrodna

Πρύτανης, Κρατικό Πανεπιστήμιο της Λευκορωσίας. Είναι υπεύθυνος για την αποβολή πολλών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και άλλες ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ Светлана Ростиславовна

Ημερ. γέννησης: 27.08.1948 ή 1949

Ευθύνεται για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pukhovichi. Απέρριψε παρανόμως το αίτημα της Natalia Ilinich να επιστρέψει ως καθηγήτρια στο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Talkov.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Петрович

 

Δικαστής του Ανωτάτου Οικονομικού Δικαστηρίου. Έκανε δεκτή την απαγόρευση λειτουργίας του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού «Autoradio». Ο ραδιοφωνικός σταθμός μετέδιδε το εκλογικό πρόγραμμα του κ. Sannikov, υποψηφίου της αντιπολίτευσης.

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ Сергей Aлександрович

 

Ταγματάρχης, επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας του σωφρονιστικού ιδρύματος IK-17 στο Shklov. Άσκησε πίεση σε πολιτικούς κρατούμενους, στερώντας τους το δικαίωμα της αλληλογραφίας και των συναντήσεων, διέταξε την υπαγωγή τους σε αυστηρότερο ποινικό καθεστώς και έρευνες, και μεταχειρίσθηκε απειλές για την απόσπαση ομολογιών. Άμεσα υπεύθυνος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης με χρήση υπέρμετρης βίας. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna·

Alpeeva, Tamara Mikhailovna·

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА Тамара Михайловна

 

Πρύτανης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού-Οικονομικού Ινστιτούτου. Υπεύθυνος για την αποβολή φοιτητών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ Елена Николаевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaysky του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Paval Shalamitski, Mikhail Piatrenka, Yauhen Batura και Tatsiana Grybouskaya (10 ημέρες), και Tornike Berydze (11 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

Ημερ. γέννησης: 1960

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 4020160A013PB7

Πρώτη Αναπληρώτρια Υπουργός Ενημέρωσης Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο από το 2003 στην προαγωγή της κρατικής προπαγάνδας, η οποία προκαλεί, στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, καταστέλλοντας και την ελευθεροτυπία. Η δημοκρατική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

DOB: 1959, Mogilev

Εισαγγελέας της περιφέρειας Μινσκ ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

9.

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ Аляксей

APЛAЎ Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ Алексей

OPЛОВ Александр Владимирович

 

Συνταγματάρχης, επικεφαλής του κέντρου κράτησης της KGB στο Μινσκ. Προσωπικά υπεύθυνος για τη σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία όσων κρατήθηκαν επί εβδομάδες και μήνες μετά την καταστολή της μετεκλογικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

10.

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ Кхазалбек Баxтибекович)

 

Συνταγματάρχης, διοικητής ειδικής ταξιαρχίας εσωτερικών μονάδων στο προάστιο Uruchie του Μινσκ. Διέταξε τη μονάδα του να καταστείλει τη μετεκλογική διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010 με χρήση υπέρμετρης βίας. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК Ала Мiкалаеўна

БОДАК Алла Николаевна

Ημερ. γέννησης: 30.08.1967

Αριθμός διαβατηρίου: SP0013023

Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδια για τη νομική στήριξη των οργάνων που συντάσσουν νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις. Στα καθήκοντά της περιλαμβάνεται η επίβλεψη της σύνταξης των νομοθετικών πράξεων.

Ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος της Λευκορωσίας, τα οποία αποτελούν σημαντικά όργανα καταστολής της δράσης των πολιτών, μέσω της κατάρτισης νόμων καταστολής ενάντια στην κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατική αντιπολίτευση.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Με την ιδιότητά του ως πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB, υπεύθυνος προσωπικού και οργάνωσης των καθηκόντων του, ευθύνεται για το κατασταλτικό έργο της KGB εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Έχει μετατεθεί στις εφεδρικές δυνάμεις τον Μάιο του 2012.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ Николай Васильевич

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκιση τους Ihar Pashkovich, Dzimtry Pashyk, Anton Davydzenka, Artsem Liaudanski και Artsem Kuzmin, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

14.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО Сергей Владимирович

Διεύθυνση: Νομικό Τμήμα της Διοίκησης του διαμερίσματος Pervomaysky

Chornogo K. 5 γραφείο 417

Τηλ.: +375 17 2800264

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski του Μινσκ. Στις 24 Νοεμβρίου 2011 καταδίκασε τον Ales Byalyatski, έναν εκ των επιφανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Ο τρόπος διεξαγωγής της δίκης συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ Андрей Федорович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Partizanski του Μινσκ. Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Siarhei Piakarchyk και Siarhei Navitski (13 ημέρες), και Yauhen Kandrautsu (10 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

16.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ Александр Геннадиевич

 

Δημόσια εισαγγελέας στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski (Kastrichnitski) του Μινσκ. Χειρίστηκε την υπόθεση των Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich και Vladimir Homichenko. Το κατηγορητήριο που τους απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύρων.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ Александр Петрович

 

Συνταγματάρχης, Αρχηγός Αστυνομίας του Μινσκ. Μετά τον διορισμό του ως Αρχηγού Αστυνομίας του Μινσκ στις 21 Οκτωβρίου 2011, ήταν ο υπεύθυνος, ως διοικητής, για τις ενέργειες καταστολής εναντίον δώδεκα περίπου ειρηνικών διαδηλωτών στο Μινσκ, οι οποίοι καταδικάστηκαν στη συνέχεια για παράβαση του νόμου περί μαζικών εκδηλώσεων. Για πολλά χρόνια ηγήθηκε των αστυνομικών ενεργειών κατά των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК Анатолий Владимирович

 

Δικαστής στο δικαστήριο Partizanski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011.06.23, Belush Zmitser, 20 ημερήσιες βασικές μονάδες (700 000 BLR), β) 2010.12.20, Zhawnyak Ihar, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), γ) 2010.12.20, Nyestser Aleh, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010.12.20, Trybushewski Kiryl, φυλάκιση 10 ημερών, ε) 2010.12.20, Murashkevich Vyachaslaw, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА Михаил Павлович

 

Πρύτανης του Κρατικού Πανεπιστημίου Πληροφορικής και Ραδιοηλεκτρολογίας του Μινσκ. Υπεύθυνος για την αποβολή φοιτητών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ Александр Викторович

Ημερομηνία γέννησης: 26.11.1962 Καζαχστάν

Διευθυντής στο Κέντρο πληροφοριών και ανάλυσης του Προεδρικού Γραφείου. Είναι ένας από τους κύριους εμπνευστές της κρατικής προπαγάνδας που στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η πολιτκή αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasily-evich)

БЕРАСТАЎ Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Προϊστάμενος της Περιφερειακής Εκλογικής Επιτροπής, περιφέρεια Mogilev Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, κατά τις προεδρικές εκλογές, της 19ης Δεκεμβρίου 2010 στην περιφέρεια Mohilev.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК Аляксандр Уладзiмiра вiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

DOB: 1964

Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, υπεύθυνος των δικαστικών υπηρεσιών, του ληξιαρχείου, των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η εποπτεία και ο έλεγχος των δικηγορικού σώματος. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην σχεδόν συστηματική εξαίρεση των δικηγόρων που υποστήριζαν πολιτικούς κρατουμένους.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

Ημερ. γέννησης: 28.5.1953

Τόπος γέννησης: Μίνσκ

Διεύθυνση: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Αριθμός διαβατηρίου: MP0469554

Εισαγγελέας

Το 2006, ανέλαβε την υπόθεση του τ. προεδρικού υποψηφίου Alyaksandr Kazulin, ο οποίος κατηγορείτο για οργάνωση διαδηλώσεων το Μάρτιο του 2006 κατά των νοθευμένων εκλογών. Η κατηγορία που απαγγέλθηκε από αυτόν είχε πολιτικά κίνητρα και περιείχε κατάφωρες παραβιάσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τον Απρίλιο του 2012, συμφώνησε επίσης με την επιβολή διετούς προληπτικής αστυνομικής επίβλεψης στον επιφανή πολιτικό ακτιβιστή Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА Жанна Леонидовнa

 

Αναπληρώτρια πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ και πρώην δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ. Χειρίστηκε την υπόθεση των Khalip Irina, Martselev Sergei και Severinets Pavel, εξεχόντωναντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

25.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ Ала

БУЛАШ Алла,

БУЛОШ Алла

 

Αναπληρώτρια πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερίσματος Kastrichnitski του Μινσκ και πρώην δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski (Kastrichnitski) του Μινσκ. Ασχολήθηκε με την υπόθεση των Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia και Vladimir Homichenko. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Μέλος τηςΚεντρικής επιτροπής των εκλογών (ΚΕΕ). Ως μέλος τηςΚΚΕ, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Ημερ. γέννησης: 1953, Mogilev

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 4110653A014PB7

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Με την ιδιότητά της ως πρώην μέλος της επιτροπής αυτής, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО Irap Яўгенавiч

БУСЬКО Игорь Евгеньевич

 

Προϊστάμενος της KGB της Περιφέρειας Brest. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Brest.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО Алексей Викторович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του κεντρικού διαμερίσματος της πόλης του Μινσκ. Στις 26 Οκτωβρίου 2011, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Siarhei Kazakou, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

Ημερ. γέννησης: 17.10.1937

Τόπος γέννησης: Μίνσκ

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3171037A004PB4

Επικεφαλής της φιλοκαθεστωτικής Ένωσης συγγραφέων και πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού δημόσιου συμβουλίου ηθικής (το οποίο δραστηριοποιείται στις ενέργειες λογοκρισίας του καθεστώτος) και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Άνω Βουλής. Είναι στενός υποστηρικτής του Προέδρου Lukashenka και βασικός συντελεστής της καθεστωτικής προπαγάνδας και λογοκρισίας.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС Татьяна Станиславовна

 

Δικαστής στο διαμέρισμα Frunzenski του Minsk. Χειρίστηκε τις υποθέσεις του Aleksandr Otroshchenkov (καταδίκη σε 4 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή), του Aleksandr Molchanov (3 έτη φυλάκισης) και Dmitri Novik (3,5 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή). Ευθύνεται για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna· Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК Елена Леонидовна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε τους Andrei Eliseeu, Hanna Yakavenka και Henadz Chebatarovich, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, σε 10, 11 και 12 ημέρες φυλάκισης, αντιστοίχως. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ Олег Анатольевич

 

Συνταγματάρχης, υπεύθυνος της αντιτρομοκρατικής μονάδας «Alpha» της KGB. Συμμετείχε προσωπικά στην απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στο κέντρο κράτησης της KGB στο Μινσκ μετά την καταστολή της μετεκλογικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ Мечислав Эдвардович

 

Πρύτανης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Brest. Υπεύθυνος για την αποβολή φοιτητών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010.

35.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА Наталья

 

Πρώην δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Partizanski του Μινσκ.

Ασχολήθηκε με τη δίκη του Andrei Sannikov, πρώην υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα, και των Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik και Vladimir Yeriomenok, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

36.

Chubkavets Kiryl,

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ Kipыл

ЧУБКОВЕЦ Кирилл

 

Γενικός εισαγγελέας στην υπόθεση των πρώην υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα Nikolai Statkevich και Dmitri Uss, καθώς και των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov και Dmitri Bulanov. Το κατηγορητήριο που τους απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύρων.

Ως εισαγγελέας απέρριψε την προσφυγή του Ales Byalyatski κατά της καταδικαστικής απόφασης που είχε εκδώσει εις βάρος του το δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski της πόλης του Μινσκ, μολονότι η δίκη του είχε διεξαχθεί με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Τόπος γεννήσης: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Ημερομηνία γέννησης: 28.03.1963

αριθ. διαβ.: SP 0008543 (αμφίβολης ισχύος)

Ο Iury Chyzh χρηματοδοτεί το καθεστώς Lukashenka μέσω της εταιρίας χαρτοφυλακίου του LLC Triple, η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της λευκορωσικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που απορρέουν από ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και παραχωρήσεων εκμετάλλευσης από το καθεστώς. Οι θέσεις που κατέχει στον αθλητικό χώρο (πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ποδοσφαιρικής ομάδας Dynamo Minsk και πρόεδρος της Λευκορωσικής Ομοσπονδίας Πάλης) επιβεβαιώνουν τη σχέση του με το καθεστώς.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Ημερ. γέννησης: 29.09.1955, Senno, περιοχή Vitebsk

Πρόεδρος της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Περιγράφει τον εαυτό του ως αυταρχικό δημοκράτη. Ευθύνεται για την προαγωγή της κρατικής προπαγάνδας μέσω της τηλεόρασης, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010. Η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Στρατιωτικός Εισαγγελέας ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА Жанна Петровна

 

Δικαστής του δικαστηρίου του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ. Το διάστημα 2010 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2010. 12. 20, Hulyak Vital, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), β) 2010. 12. 20, Vaskabovich Lyudmila, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), γ) 2010. 12. 20, Urywski Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010. 12. 20, Stashulyonak Veranika, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR) ε) 2010. 12. 20, Say Syarhey, φυλάκιση 10 ημερών, στ) 2010. 12. 20, Maksimenka Hastassya, φυλάκιση 10 ημερών, ζ) 2010. 12. 20, Nikitarovich Yuliya, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Εισαγγελέας σε θέματα μεταφορών της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Εισαγγελέας της περιφέρειας Vitebsk ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

Ημερ. γέννησης: 20.09.1954

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3200954E045PB4

Προϊστάμενος της περιφερειακής τελωνειακής επιτροπής της Hrodna, πρώην πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της KGB (2005-2007), πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της κρατικής τελωνειακής επιτροπής.

Είναι υπεύθυνος για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ιδίως κατά την περίοδο 2006-2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Ημερ. γέννησης: 10.1964

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3271064M000PB3

Ως αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB ευθύνεται για το κατασταλτικό έργο της KGB εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich· Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН Валерый Аляксандр-авiч

ЕСЬМАН Валерий Александрович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του κεντρικού διαμερίσματος της πόλης του Μινσκ. Είχε άμεση εμπλοκή στις δίκες των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε τους Siarhei Martynau, Dzmitry Chiarniak, Euhen Vaskovich, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, σε 10, 11 και 12 ημέρες φυλάκισης, αντιστοίχως. Τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2011, καταδίκασε αρκετούς ακόμα ακτιβιστές σε 10 και 11 ημέρες φυλάκισης. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Ημερ. γέννησης: 27.08.1962

Αναπληρωτής επικεφαλής της Ακαδημίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Με την ιδιότητά του, έως τον Ιούνιο του 2011, ως Διοικητή της Πολιτοφυλακής της πόλης του Μινσκ, διοικούσε τις δυνάμεις της Πολιτοφυλακής που κατέστειλαν βιαίως μια διαδήλωση στις 19 Δεκεμβρίου 2010.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч

Гордиенко Сергей Александрович

 

Βοηθός αρχισυντάκτη της «Sovietskaia Belarus», εφημερίδας του Προεδρικού Γραφείου και βασικού εντύπου της κρατικής προπαγάνδας. Ευθύνεται για τη διοχέτευση, μέσω του Τύπου, της κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή της δράσης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2010.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ Алексей Викторович

 

Ευθύνεται για τη διοργάνωση και εφαρμογή της διάδοσης απατηλών πληροφοριών μέσων των κρατικά ελεγχόμενων μέσων· Πρώην πρώτος Αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο πληροφοριών και ανάλυσης του Προεδρικού Γραφείου.

Εμπνευστής και φωνή της κρατικής προπαγάνδας, ο οποίος προκαλεί, στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

49.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ Валерий Владимирович

Ημερ. γέννησης: 19.01.1953

Τόπος γέννησης:: Behoml, διαμέρισμα Dokshitski, περιφέρεια Vitebsk

Υφυπουργός Εσωτερικών. Διοικητής εσωτερικών στρατευμάτων και μέλος της Κάτω Βουλής.

Ως διοικητής εσωτερικών στρατευμάτων, ευθύνεται για τη βίαιη καταστολή της διαδήλωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2012 στο Μινσκ· τα στρατεύματά του ήταν τα πρώτα που ενεπλάκησαν ενεργά.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

Ημερ. γέννησης: 1952 Borisov

Επί υπουργίας του στο Υπουργείο δικαιοσύνης, οι υπηρεσίες του εκπόνησαν νόμους καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης, αρνήθηκαν ή κατήργησαν την καταχώρηση ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων. Αγνόησε έκνομες πράξεις των υπηρεσιών ασφαλείας εις βάρος του πληθυσμού.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКI Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ Юрий Александрович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski του Μινσκ. Το 2010 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2010. 12. 20, Hubskaya Iryna, φυλάκιση 10 ημερών, β) 2010. 12. 20, Kaptsiuh Dzmitry, φυλάκιση 10 ημερών, γ) 2010. 12. 20, Mikheyenka Yahor, φυλάκιση 12 ημερών, δ) 2010. 12. 20, Burbo Andrey, φυλάκιση 10 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Pushnarova Hanna, φυλάκιση 10 ημερών, στ) 2010. 12. 20, Shepuraw Mikita, φυλάκιση 15 ημερών, ζ) 2010. 12. 20, Zadzyarkowski Andrey, φυλάκιση 10 ημερών, η) 2010. 12. 20, Yaromyenkaw Yawhen, φυλάκιση10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО Геннадий Анатольевич

 

Αναπληρωτής επικεφαλής του Ιδρύματος εθνικής ασφάλειας (σχολή της KGB) και πρώην προϊστάμενος της KGB στην περιφέρεια Vitebsk.

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Vitebsk.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иванаўна

(Герасiмовi- ч Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ Ольга Ивановна

 

Εισαγγελέας στην υπόθεση κατά του Byalyatski στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ μετά την αίτηση του Byalyatski προς το δικαστήριο όσον αφορά την κράτησή του. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ Сергей Михайлович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski του Μινσκ. Το 2010 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2010. 12. 20, Sidarevich Katsyaryna, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), β) 2010. 12. 20, Lyskavets Paval, φυλάκιση 15 ημερών, γ) 2010. 12. 20, Sachylka Syarhey, φυλάκιση 15 ημερών, δ) 2010. 12. 20, Krawtsow Dzianis, φυλάκιση 10 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Vyarbitski Uladzimir, φυλάκιση 15 ημερών, στ) 2010. 12. 20, Newdakh Maksim, φυλάκιση 15 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН Вадзiм Францевiч

ГИГИН Вадим Францевич

Ημερ. γέννησης: 1977

Αρχισυντάκτης της «Belorusskaia Dumka», μηνιαίας επιθεώρησης του Προεδρικού Γραφείου.

Συγκαταλέγεται στα δυναμικότερα και ισχυρότερα στελέχη του μηχανισμού κρατικής προπαγάνδας στον χώρο του Τύπου. Στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή της δράσης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2010.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna· Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА Людмила Андреевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Leninski του Μινσκ. Εκδίκασε την υπόθεση των πρώην υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα Nikolai Statkevich και Dmitri Uss, καθώς και των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov και Dmitri Bulanov. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

57.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ Сергей Викторович

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή της δράσης των πολιτών της Λευκορωσίας. Ως πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Προϊστάμενος του Γραφείου Προανακρίσεων, ευθύνεται για τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των προανακριτικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν σε σχέση με τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010. Εντάχθηκε στις εφεδρικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2012.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА Ольга Аркадьевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Aleksandryna Alibovich και Volha Kashtalian (10 ημέρες) και Aliaksei Varonchanka και Eryk Arlou (12 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

Ημερ. γέννησης: 23.09.1946

Μέλος της Άνω Βουλής του Κοινοβουλίου, διορισμένος από τον πρόεδρο Lukashenka, αρχισυντάκτης της «Sovietskaia Belarus», εφημερίδας του Προεδρικού Γραφείου και βασικού εργαλείου της κρατικής προπαγάνδας.

Συγκαταλέγεται στα δυναμικότερα και ισχυρότερα στελέχη του μηχανισμού κρατικής προπαγάνδας στον χώρο του Τύπου. Έχει στηρίξει και δικαιολογήσει τις πράξεις καταστολής σε βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών, Ανέπτυξε ιδιαίτερα ενεργό δραστηριότητα στον τομέα αυτό μετά την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των επακόλουθων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

Ημερ. γέννησης: 22.04.1976, Borisov

Βοηθός του Προέδρου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιδεολογίας του Προεδρικού Γραφείου.

Είναι ο κύριος εμπνευστής της καθεστωτικής ιδεολογίας και της κρατικής προπαγάνδας που στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

Ημερ. γέννησης: 29.1.1953,

τόπος γέννησης: Slutsk (περιοχή Μινσκ)

Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Λευκορωσίας Μεταξύ των κύριων συντελεστών, από το 1996, που συμμετείχαν στις παραποιήσεις στο πλαίσιο των νοθευμένων εκλογών, και του δημοψηφίσματος, ιδίως δε τα έτη 2004, 2006, 2008, 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB για τις κρατικές επικοινωνίες Είναι υπεύθυνος για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

Ясяновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

Ημερ. γέννησης: 26.11.1961

Τόπος γέννησης: Buchani, περιφέρεια Vitebsk

Διεύθυνση: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Αριθμός διαβατηρίου: MP0515811

Αναπληρωτής πρόεδρος του κεντρικού διαμερίσματος του Μινσκ. Στις 6 Αυγούστου 2006, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών για την πρωτοβουλία τους «Εταιρική σχέση» αναφορικά με την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών του 2006. Ο Nikolai Astreiko καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση, ο Timofei Dranchuk σε μονοετή φυλάκιση, ο Aleksandr Shalaiko και η Enira Bronitskaya σε εξάμηνη φυλάκιση.

Ο τρόπος με τον οποίον διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Ημερ. γέννησης: 1968

Αρχηγός της Αστυνομίας της περιφέρειας Vitebsk. Πρώην αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας του Μινσκ και Αρχηγός της Μονάδας καταστολής διαδηλώσεων του Μινσκ (ΟΜΟΝ). Διοικούσε τις μονάδες που κατέστειλαν την ειρηνική διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και μετείχε προσωπικά στις βιαιότητες, για τις οποίες παρασημοφορήθηκε και έλαβε επαινετική επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenkaτον Φεβρουάριο του 2011. Το 2011 επίσης διοικούσε τις μονάδες που κατέστειλαν πολλές διαμαρτυρίες πολιτικών ακτιβιστών και φιλειρηνικών πολιτών στο Μινσκ.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ- МИШНЕВА Людмила

 

Εισαγγελέας στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Το 2011 απέρριψε την προσφυγή κατά της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του Dmitri Dashkevich και του Eduard Lobov, ακτιβιστών του Μετώπου Molodoi (Μετώπου Νεολαίας). Η εν λόγω δίκη διεξήχθη με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

Ημερ. γέννησης: 30.10.1964

Τόπος γέννησης: Ουκρανία

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3301064A004PB5

Αντιπρόεδρος της Κεντρικής επιτροπής των εκλογών (ΚΕΕ). Ως μέλος τηςΚΕΕ, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

67.

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ Сяргей

ИВАНОВ Сергей

 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εφοδιασμού της Διεύθυνσης Ιδεολογίας και Προσωπικού του Δημοτικού Τμήματος του Μινσκ του Υπουργείου Εσωτερικών. Τον Φεβρουάριο του 2011, έλαβε βραβείο και επαινετική επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenka για την ενεργό συμμετοχή του και την εκτέλεση των εντολών κατά την καταστολή των διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

68.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ Владимир Владимирович

 

Βοηθός/σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ως βοηθός του Υπουργού Δικαιοσύνης, ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος της Λευκορωσίας μέσω της σύνταξης νόμων για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης, της επίβλεψης του έργου των δικαστών και των εισαγγελέων, της απόρριψης αιτήσεων αναγνώρισης ή της άρσης της αναγνώρισης ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων, της λήψης αποφάσεων εις βάρος των δικηγόρων υπεράσπισης των πολιτικών κρατουμένων, και της εσκεμμένης παράβλεψης των παράνομων πράξεων των υπηρεσιών ασφαλείας κατά των πολιτών.

69.

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН Раман

КАДИН Роман

 

Διοικητής Οπλικού και Τεχνικού Εφοδιασμού της Υπηρεσίας Μηχανοκίνητων Περιπολιών.

Τον Φεβρουάριο του 2011, έλαβε βραβείο και επαινετική επιστολή από τον Α. Lukashenka για την ενεργό συμμετοχή του και την εκτέλεση των εντολών κατά την καταστολή των διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ Владимир Викторович

 

Προϊστάμενος KGB της περιοχής και της πόλης του Μινσκ και πρώην αναπληρωτής Προϊστάμενος KGB του Μινσκ. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Μινσκ.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

Ημερ. γέννησης: 21.03.1958

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3210358C033PB6

Μέλος της Κεντρικής εκλογικής επιτροπής και Πρόεδρος της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της περιφέρειας Brest. Ως μέλος της κεντρικής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές του 2006 και του 2010 στην περιφέρεια Brest.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ Ольга Павловна

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως πάρεδρος, τις προσφυγές κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος του πρώην υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα Andrei Sannikov, των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret και Oleg Fedorkevich. Οι εν λόγω δίκες διεξήχθησαν με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ Валерий Николаевич

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως Πρόεδρος του δικαστηρίου, τις προσφυγές κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik και Aleksandr Molchanov. Οι εν λόγω δίκες διεξήχθησαν με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

Ημερ. γέννησης: 3.1.1954

Τόπος γέννησης: Akulintsi, περιφέρεια Mogilev

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3030154A124PB9

Διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Lukashenka με τον οποίο συνεργάστηκε στενά τη δεκαετία του 1980 και κυρίως εκείνη του 1990. Πρώην Πρόεδρος της Κάτω Βουλής διορισμένος από τον Πρόεδρο. Υπήρξε ένας εκ των βασικών συντελεστών των νοθευμένων προεδρικών εκλογών του 2006.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА Наталья Владимировна

 

Δικαστής του δικαστηρίου του διαμερίσματος Frunzenski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 06. 30, Tsyareshchanka Uladzimir, 25 ημερήσιες βασικές μονάδες (875 000 BLR); β) 2011. 06. 30, Sytsko Stefan, φυλάκιση 10 ημερών, γ) 2011. 06. 30, Arapinovich Alyaksandr, 25 ημερήσιες βασικές μονάδες (875 000 BLR), δ) 2011. 06. 30, Yukhnowski Dzyanis, 25 ημερήσιες βασικές μονάδες (875 000 BLR), ε) 2011. 06. 30, Sarachuk Yulian, 25 ημερήσιες βασικές μονάδες (875 000 BLR), στ) 2011. 06. 23, Shewtsow Syarhey,8 ημερήσιες βασικές μονάδες (280 000 BLR), ζ) 2010. 12. 20, Vashkevich Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών, η) 2010. 12. 20, Myadzvedz Lyeanid, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

Ημερ. γέννησης: 28.4.1964

Τόπος γέννησης: Novokuznetsk, Ρωσία

Επικεφαλής της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της πόλης του Μινσκ, πρώην μέλος της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου, νυν αντιδήμαρχος του Μινσκ. Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, ιδίως κατά τις προεδρικές εκλογές του 2006 στην περιφέρεια του Μινσκ.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

Ημερ. γέννησης: 15.1.1941

Τόπος γέννησης: Usokhi, περιφέρεια Mogilev

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής Σημαντικό στέλεχος του καθεστώτος Lukashenka.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Μέλος της της Κεντρικής επιτροπής των εκλογών (ΚΕΕ). Ως μέλος τηςΚΕΕ, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ Александр Михайлович

 

Διευθυντής του στρατοπέδου κράτησης στο Gorki. Ευθύνεται για την απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως για τη δίωξη και τη χρήση βασανιστηρίων εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή Dmitri Dashkevich, ο οποίος φυλακίσθηκε σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010, και την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК Виктор Владимирович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Siarhei Arlou και Dzmitry Kresik (12 ημέρες) και Valeria Niadzvitskaya, Valiantsyna Busko και Hanna Dainiak (10 ημέρες).

Στις 27 Δεκεμβρίου 2012, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον αντιπρόεδρο του «Μετώπου Νεολαίας» για τη συμμετοχή του στη διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου.

Στις 4 και 7 Ιουλίου 2011, στις 8 Νοεμβρίου 2011 και στις 20 Δεκεμβρίου 2011, καταδίκασε σε φυλάκιση διάφορους ακόμα ακτιβιστές (Viktoriya Bandarenka, 10 ημέρες· Andrei Zakhareuski, 5 ημέρες· Mikhail Muski, 7 ημέρες· Raman Grytsevich, 7 ημέρες).

Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

81.

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ Андрэй у

КОЖЕВНИКОВ Андрей

 

Γενικός εισαγγελέας στην υπόθεση κατά των Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, πρώην υποψηφίων για το αξίωμα του προέδρου, των Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta και Sergei Vozniak, των μελών της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του Neklyaev, καθώς και της Anastasia Polozhanka, της αντιπροέδρου του Μετώπου Νεολαίας. Το κατηγορητήριο που τους απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύρων.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

Ημερ. γέννησης: 1964, Brest

Γενικός διευθυντής του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού «Stolichnoe Televidenie», συντάκτης και κεντρικός παρουσιαστής του τηλεοπτικού προγράμματος «Η εικόνα του κόσμου». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εργαλείο διάδοσης της κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί τις πράξεις καταστολής σε βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η δημοκρατική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

Ανέπτυξε ιδιαίτερα ενεργό δραστηριότητα στον τομέα αυτό μετά την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των επακόλουθων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

ХАДАНОВIЧ Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ Александр Александрович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του κεντρικού διαμερίσματος της πόλης του Μινσκ. Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 14 ημέρες φυλάκισης τον Uladzimir Kozhych, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών. Στις 31 Ιανουαρίου 2011, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Maksim Viniarski, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών, για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση συμπεράστασης στους πολιτικούς κρατουμένους. Στις 24 και 26 Οκτωβρίου 2011, καταδίκασε σε 7 ημέρες φυλάκισης τους Alyaksandr Valantsevich και Alyaksandr Saldatsenka, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Στις 9 Ιανουαρίου 2012, καταδίκασε σε 15 ημέρες φυλάκισης τον Mikita Kavalenka, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών, για τη συμμετοχή του σε ενός λεπτού δράση συμπαράστασης στους πολιτικούς κρατουμένους. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

84.

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

Ανώτερος σύμβουλος της Διεύθυνσης Κοινωνικών Οργανώσεων, κομμάτων και ΜΚΟ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλαβε ενεργό μέρος στην καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης από το 2001, εμπλεκόμενος προσωπικά στην άρνηση καταχώρησης ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό οδήγησε στην κατάργησή τους.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ Евгений Викторович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20, 22 και 27 Δεκεμβρίου 2010,καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Alyaksandra Suslava και Svitlana Pankavets (10 ημέρες), Fedar Masliannikau και Mikhas Lebedz (12 ημέρες) και Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski και Mikhas Pashkevich (15 ημέρες). Το 2011 και το 2012, επέβαλε και σε άλλους ακτιβιστές ποινές φυλάκισης 7 έως 14 ημερών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК Сяргей Канстанцiн-авiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Εισαγγελέας της περιφέρειας Brest ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ Владимир Иванович

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως πάρεδρος, την προσφυγή κατά της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή Vasili Parfenkov. Η εν λόγω δίκη διεξήχθη με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στις 24 Ιανουαρίου 2012 απέρριψε την προσφυγή του Ales Byalyatski κατά της καταδικαστικής απόφασης που είχε εκδώσει εις βάρος του το δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski της πόλης του Μινσκ, μολονότι η δίκη του είχε διεξαχθεί με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ Сергей Федорович

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως Πρόεδρος του δικαστηρίου, τις προσφυγές κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος των πρώην υποψηφίων για το προεδρικό αξίωμα Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss και Vladimir Nekliaev, των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov και Dmitri Bulanov, και, ως πάρεδρος, των Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik και Aleksandr Molchanov. Οι εν λόγω δίκες διεξήχθησαν με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ Жанна Анатольевна

 

Δικαστής του δικαστηρίου του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ. Επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2010.12.20, Makarenka Adam, φυλάκιση 6 ημερών, β) 2010.12.20, Bachyla Uladzimir, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), γ) 2010.12.20, Kukalyew Syarhey, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010.12.20, Astafyew Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών, ε) 2010.12.20, Yazerski Raman, φυλάκιση 10 ημερών, στ) 2010.12.20, Sapranyetskaya Darya, φυλάκιση 10 ημερών, ζ) 2010.12.20, Aheyeva Iryna, φυλάκιση 10ημερών, η) 2010.12.20, Drahun Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών, θ) 2010.12.20, Shambalava Tatsyana, φυλάκιση 10 ημερών, ι) 2010.12.20, Dzyemidzyuk Barys, φυλάκιση 10 ημερών, ια) 2010.12.20, Kassabuka Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Seme-novich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Προϊστάμενος της Περιφερειακής Εκλογικής Επιτροπής, περιφέρεια Brest. Επικεφαλής της φιλοκαθεστωτικής περιφερειακής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, κατά τις προεδρικές εκλογές, της 19ης Δεκεμβρίου 2010 στην περιφέρεια Brest.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 4280558A069PB9

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Με την ιδιότητά της ως πρώην μέλος τηςΚεντρικής επιτροπής των εκλογών, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК Александр Васильевич

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Partizanski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 07. 07, Revut Yawhen, φυλάκιση 8 ημερών, β) 2011. 07. 04, Nikitsenka Katsyaryna, φυλάκιση 5 ημερών, γ) 2011. 06. 23, Kazak Zmitser, 28 ημερήσιες βασικές μονάδες (980 000 BLR), δ) 2010. 12. 20, Dzyezidzenka Dzianis, φυλάκιση 12 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Navumovich Syarhey, φυλάκιση 14 ημερών, στ) 2010. 12. 20, Kavalenka Wsevalad, φυλάκιση 15 ημερών, ζ) 2010. 12. 20, Tsupa Dzyanis, φυλάκιση 15 ημερών, η) 2010. 12. 20, Makashyn Syarhey, φυλάκιση 10 ημερών, θ) 2010. 12. 20, Zhakhavets Illya, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε όσους συμμείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС Алена Пятроўна

КОЛОС Елена Петровна

 

Αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο πληροφοριών και ανάλυσης του Προεδρικού Γραφείου. Σημαντικός εμπνευστής και φωνή της κρατικής προπαγάνδας, ο οποίος προκαλεί, στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

94.

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР Вольга

КОМАР Ольга

 

Δικαστής στο διαμέρισμα Frunzenski του Minsk. Χειρίστηκε την υπόθεση του Vasili Parfenkov. Ευθύνεται για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Με την πρώην ιδιότητά του ως Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας είχε την ευθύνη και άμεση συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα κατά ανεξάρτητων οντοτήτων και οντοτήτων της αντιπολίτευσης, και το 2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ Владимир Владимирович

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ ο οποίος έδωσε άδεια για την απόρριψη της προσφυγής των συνηγόρων του Byalyatski. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ Iван Аляксеевiч

КОРЖ Иван Алексеевич

 

Προϊστάμενος της KGB της Περιφέρειας Hrodna. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Hrodna.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

Ημερ. γέννησης: 13.7.1948

Τόπος γέννησης: Borisov

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3130748A017PB8

Αρχηγός της Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός και αναπληρωτής επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου. Βασικός συντελεστής και υποστηρικτής του καθεστώτος. Υπεύθυνος για τις παραβιάσεις κατά τη διαβλητή σύσταση εκλογικών επιτροπών, στις οποίες οι φιλοκαθεστωτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό, και κατά τον διαβλητό διορισμό υποψηφίων καθώς και για τον τρόπο που άσκησε πιέσεις στους εργαζόμενους προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ του καθεστώτος.

99.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI Biктaр

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Προϊστάμενος των GRU (μυστικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων) Είναι υπεύθυνος για το έργο συλλογής πληροφοριών των υπηρεσιών αντικατασκοπίας κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ Зинаида Владимировна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Leninski του Μινσκ. Το διάστημα 2010 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2010. 12. 20, Krawchuk Volha, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), β) 2010. 12. 20, Charukhina Hanna, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), γ) 2010. 12. 20, Dubovik Alena, φυλάκιση 15 ημερών, δ) 2010. 12. 20, Boldzina Alena, φυλάκιση 12 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Syrakvash Andrey, φυλάκιση 15 ημερών, στ) 2010. 12. 20, Klimko Nastassiya, φυλάκιση 12 ημερών, ζ) 2010. 12. 20, Kuwshinaw Viktar, φυλάκιση 15 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ Игорь Владимирович

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως πάρεδρος, την προσφυγή κατά της καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του πολιτικού ακτιβιστή Vasili Parfenkov. Η εν λόγω δίκη διεξήχθη με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Προϊστάμενος της Περιφερειακής Εκλογικής Επιτροπής, περιφέρεια Vitebsk Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, κατά τις προεδρικές εκλογές, της 19ης Δεκεμβρίου 2010 στην περιφέρεια Vitebsk.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ Лев Евстафьевич

 

Αναπληρωτής Διευθυντής, Κέντρο Πληροφοριών και Αναλύσεων του Προεδρικού Γραφείου

Σημαντικός εμπνευστής και φωνή της κρατικής προπαγάνδας, ο οποίος στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК Петр Дмитриевич

Ημερ. γέννησης: 22.02.1945

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3220345A033PB9

Πρύτανης του Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Μινσκ. Υπεύθυνος για την αποβολή φοιτητών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ Анатолий Нилович

Ημερ. γέννησης: 25.07.1959

Τόπος γέννησης: Ali-Bairamly, Αζερμπαϊτζάν

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3250759A066PB3

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας. Με την ιδιότητά του ως Υπουργός Εσωτερικών διοικούσε μονάδες του Υπουργείου οι οποίες κατέστειλαν βιαίως την ειρηνική διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2010, ενώ αισθανόταν υπερήφανος για το έργο του. Ανήκει στις δυνάμεις εφεδρείας του στρατού από τον Ιανουάριο του 2012.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Εισαγγελέας της πόλης Μινσκ έως την 31η Ιουλίου 2012 ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

Ένας εκ των βασικών συντελεστών της καταστολής και καταπίεσης εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ 2002 και 2008 κα πρώην Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας. Πρόκειται για εξάρχοντα ρόλο στο δικαστικό σύστημα του καθεστώτος Lukashenka.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Πρώην πρόεδρος της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της περιφέρειας του Μινσκ.

Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, ιδίως κατά τις προεδρικές εκλογές, ιδίως του 2006 στην περιφέρεια του Μινσκ.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ Игорь Никонович

 

Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαίδευσης της KGB, πρώην Προϊστάμενος της KGB στην περιφέρεια και την πόλη του Μινσκ.

Ως υπεύθυνος για την προετοιμασία και την κατάρτιση του προσωπικού της KGB, ευθύνεται για τις δραστηριότητες καταστολής που αναπτύσσει η KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Από τις προηγούμενες θέσεις που κατείχε, ευθύνεται για αυτού του είδους τις δραστηριότητες της KGB στην πόλη και την περιφέρεια του Μινσκ.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА Наталья Анатольевна

Ημερ. γέννησης: 1973, Μινσκ

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης την Anastasia Lazareva, ακτιβίστρια της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО Maксiм Федаравiч

ЛАПКО Максим Федорович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τους Raman Scherbau και Vital Tratsiakou, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, σε 15 ημέρες φυλάκισης τους Yuri Krylovich και Pavel Kavalenka, και σε 14 και 15 ημέρες φυλάκισης, αντιστοίχως, τους Zmitser Kremenitski και Uladzimir Yaromenak, ακτιβιστές από το «Μέτωπο Νεολαίας». Το 2012, επέβαλε ποινές φυλάκισης 10 έως 15 ημερών και σε άλλους ακτιβιστές, ιδίως από το «Μέτωπο Νεολαίας». Στις 17 Ιουλίου 2012, καταδίκασε σε 12 και 15 ημέρες φυλάκισης, αντιστοίχως, τον Raman Vasiliev και τον Uladzimir Yaromenak. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО Людмiла Iванаўна

ЛАППО Людмила Ивановна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Frunzenski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 07. 07, Melyanets Mikalay, φυλάκιση 10 ημερών, β) 2011. 06. 30, Shastseryk Uladzimir, φυλάκιση 10 ημερών, γ) 2011. 06. 30, Zyakaw Eryk, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2011. 04. 25, Grynman Nastassiya, 25 ημερήσιες βασικές μονάδες (875 000 BLR), ε) 2010. 12. 20, Nikishyn Dzmitry, φυλάκιση 11 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА Елена Вячеславовна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ. Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τους Raman Maksimenka, Yuras Shpak-Ryzhkou, Hanna Belskaya, Paval Sakolchik, Sviatlana Rubashkina, Uladzimir Parkalau και Tatsyana Vaikovih, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

Ημερ. γέννησης: 31.08.1947, Μινσκ

Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση και εφαρμογή της διάδοσης απατηλών πληροφοριών μέσων των κρατικά ελεγχόμενων μέσων. Ως πρώην αναπληρωτής Υπουργός πληροφοριών, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών Η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονταν συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

Ημερ. γέννησης: 18.01.1951

Nevinyany, περιφέρεια Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3180151H004PB2

Γραμματέας της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Λευκορωσίας

Μεταξύ των κύριων συντελεστών, από το 2000, που ενέχονται στις παραποιήσεις στο πλαίσιο των νοθευμένων εκλογών, και των δημοψηφισμάτων, ιδίως δε τα έτη 2004, 2006, 2008, 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

Ημερ. γέννησης: 14.05.1947

Αρχισυντάκτης της εφημερίδας του Συμβουλίου υπουργών «Republika». Λόγω θέσης, είναι από τα στελέχη του κρατικού προπαγανδιστικού μηχανισμού στον έντυπο Τύπο με τη δυναμικότερη συμμετοχή και τη μεγαλύτερη επιρροή. Έχει στηρίξει και δικαιολογήσει τις πράξεις καταστολής σε βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2010.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК Михаил Петрович

 

Πρώτος βοηθός αρχισυντάκτη της «Sovietskaia Belarus», εφημερίδας του Προεδρικού Γραφείου και βασικού εντύπου της κρατικής προπαγάνδας. Πηγή της φιλοκυβερνητικής γραμμής, υπεύθυνος για την παραποίηση γεγονότων και τη διατύπωση μεροληπτικών σχολίων σχετικά με τις εν εξελίξει δίκες στη Λευκορωσία κατά της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2010.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ Иван Анатольевич

 

Προϊστάμενος της KGB του Homel και πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB για το Homel. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Homel.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК Сергей Анатольевич

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 07. 14, Struy Vitali, 10 ημερήσιες βασικές μονάδες (35 000 BLR), β) 2011. 07. 04, Shalamitski Paval, φυλάκιση 10 ημερών, γ) 2010. 12. 20, Sikirytskaya Tatsyana, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010. 12. 20, Dranchuk Yuliya, φυλάκιση 13 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Lapko Mikalay, φυλάκιση 12 ημερών, στ) 2010. 12. 20, Pramatoraw Vadzim, φυλάκιση 12 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

DOB: 1944, Karabani

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Κρατικής επιτροπής ελέγχου, είναι ένας εκ των βασικών προσώπων που εμπλέκονται στην περίπτωση Ales Byaliatski, ενός εκ των επιφανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

Ημερ. γέννησης: 18.11.1947

Τόπος γέννησης: περιοχή Pristupovschina,

Μινσκ Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Πρώην Πρόεδρος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της περιφέρειας Hrodna.

Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, ιδίως κατά τις προεδρικές εκλογές, ιδίως του 2006 στην περιφέρεια Hrodna.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА Аляксандр Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

Ημερ. γέννησης: 30.8.1954

Τόπος γέννησης: Kopys, περιφέρεια Vitebsk

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЛУКАШЕНКО Дмитрий Александрович

Ημερ. γέννησης: 23.03.1980

Επιχειρηματίας, με ενεργό συμμετοχή σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η οικογένεια Lukashenka.

126.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО Виктор Александрович

Ημερ. γέννησης: 28.11.1975

Σύμβουλος/Βοηθός του Προέδρου σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ως ένας εκ των στενότερων συνεργατών του πατέρα του, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των κατασταλτικών μέτρων εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Ως βασικό μέλος του Κρατικού συμβουλίου ασφαλείας, ευθύνεται για τον συντονισμό των κατασταλτικών μέτρων εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στην καταστολή της διαδήλωσης στις 19 Δεκεμβρίου 2010.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Ημερ. γέννησης: 12.08.1971

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3120871A074PB7

Διοικητής του ειδικού συντάγματος του Υπουργείου Εσωτερικών της πόλης του Μινσκ.

Διοικούσε τις δυνάμεις που κατέστειλαν ειρηνική διαδήλωση στις 19 Δεκεμβρίου 2010 και για το λόγο αυτό, παρασημοφορήθηκε και έλαβε επαινετική επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenka τον Φεβρουάριο του 2011. Επίσης τον Ιούνιο του 2011, διοικούσε τις μονάδες που κατέστειλαν φιλειρηνικούς πολίτες στο Μινσκ.

128.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ Дмитрий Михайлович

 

Εισαγγελέας στη δίκη του Syarhei Kavalenka, ο οποίος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση δύο ετών και ενός μηνός για παραβίαση των όρων αναστολής. Ο Syarhei Kavalenka είχε προηγουμένως καταδικασθεί με αναστολή για ανάρτηση απαγορευμένης ιστορικής ερυθρόλευκη σημαίας, συμβόλου της αντιπολίτευσης, σε χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Vitsebsk. Η καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε η δικαστής στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν δυσανάλογα σκληρή σε σχέση με τη φύση του παραπτώματος και όχι σύμφωνη με τον ποινικό κώδικα της Λευκορωσίας. Οι ενέργειες του Lutau συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

Ημερ. γέννησης: 5.08.1958,

περιοχή Hrodna

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3050858A060PB5

Υπουργός Εξωτερικών, πρώην επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου

Το διάστημα που ήταν επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, θεωρείτο ως το δεύτερο πλέον ισχυρό άτομο του καθεστώτος και φέρει ευθύνη για την οργάνωση των νοθευμένων εκλογών το 2008 και 2010 και την επακόλουθη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА Таццяна

МОЛОДЦОВА Татьяна

 

Εισαγγελέας του διαμερίσματος Frunzenski του Minsk. Χειρίστηκε την υπόθεση των Aleksandr Otroshchenkov, Aleksandr Molchanov και Dmitri Novik. ευθύνεται για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

Ημερ. γέννησης: 29.08.1949,

Vetenevka, Slonim rayon, περιοχή Grodno

д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3290849A002PB5

Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας

Είναι ο υπεύθυνος όλων των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας. Σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ Валерий Анатольевич

 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφοριών της KGB. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

133.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO Анжелика Михайловна

(Мазовкa Анжелика Михайловна)

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Sovetski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011.07.14, Bussel Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών, β) 2011.07.14, Krukowski Syarhey, φυλάκιση 8 ημερών, γ) 2011.07.14, Kantsin Yahor, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2011.07.07, Sukhanossik Vyachaslaw, φυλάκιση 8 ημερών, ε) 2010.12.21, Nyanakhaw Andrey, φυλάκιση 15 ημερών, στ) 20.12.2010, Myslivets Ihar, 15 ημέρες φυλάκιση, ζ) 20.12.2010, Vilkin Alyaksey, 12 ημέρες φυλάκιση, η) 20.12.2010, Kharitonaw Paval, 12 ημέρες φυλάκιση. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА Кирилл Викторович

 

Εισαγγελέας στην υπόθεση Dashkevich-Lobov. Ο Dmitri Dashkevich και ο Eduard Lobov, ακτιβιστές του «Μετώπου Molodoi» (Μέτωπο Νεολαίας), καταδικάστηκαν πολυετή φυλάκιση για «χουλιγκανισμό». Ο λόγος της καταδίκης τους ήταν ότι και οι δύο είχαν ενεργό συμμετοχή στην εκλογική εκστρατεία του Δεκεμβρίου του 2010 και είχαν ταχθεί υπέρ ενός εκ των υποψηφίων της αντιπολίτευσης.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ Наталья Викторовна

Ημερ. γέννησης: 13.11.1964

Διευθύντρια του Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Talkov στο διαμέρισμα Pukhovichi. Στις 27 Ιανουαρίου 2011 απέλυσε τη Natalia Ilinich, καθηγήτρια του σχολείου η οποία έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης, λόγω των πολιτικών της απόψεων και της συμμετοχής της στα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

136.

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Πρώην Πρόεδρος της ΠΕΕ της περιφέρειας Mohilev Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, ιδίως κατά τις προεδρικές εκλογές, ιδίως του 2006 στην περιφέρεια Mohilev.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

Ημερ. γέννησης: 5.2.1978

Τόπος γέννησης: Μίνσκ

Διεύθυνση, Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Αριθμός διαβατηρίου: MP1313262

Εισαγγελέας

Το 2006 ασχολήθηκε με την περίπτωση της πρωτοβουλίας της κοινωνίας των πολιτών «Εταιρική σχέση» αναφορικά με την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών του 2006. Οι κατηγορίες εις βάρος των Nikolai Astreiko, Timofei Dranchuk, Aleksandr Shalaiko και Enira Bronitskaya είχαν πολιτικά κίνητρα και περιείχαν κατάφωρες παραβιάσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО Алексей

Ημερ. γέννησης: 1973

Δημοσιογράφος του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού ONT σε θέση επιρροής. Είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του τηλεοπτικού προγράμματος «Έτσι έχουν τα πράγματα». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εργαλείο της τηλεοπτικής κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή της δράσης της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η δημοκρατική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών. Ανέπτυξε ιδιαίτερα ενεργό δραστηριότητα στον τομέα αυτό μετά την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των επακόλουθων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

Ημερ. γέννησης: 14.10.1949

Τόπος γέννησης: Sosnovka, Shklov rayon, περιφέρεια Mohylev

д. Сосновка Шкловского района Могилевской области

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Πρώην Πρόεδρος της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής της περιοχής Homel, πρώην μέλος της Κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου. Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, ιδίως κατά τις προεδρικές εκλογές του 2006 στην περιφέρεια Homel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ Петр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

Ημερ. γέννησης: 18.10.1954

Τόπος γέννησης: Kosuta, περιφέρεια Μινσκ

Πρόεδρος του Συνταγματικού δικαστηρίου και πρώην Γενικός εισαγγελέας με ενεργό ρόλο στην καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Με την προηγούμενη ιδιότητά του, ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές της καταστολής εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών κατά την περίοδο 2004-2008. Από τον διορισμό του στο Συνταγματικό δικαστήριο το 2008, εφήρμοσε με ζήλο τις κατασταλτικές πολιτικές του καθεστώτος και κατακύρωσε κατασταλτικούς νόμους ακόμα και στην περίπτωση που το περιεχόμενό τους παραβίαζε το σύνταγμα.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ Ipынa Аляксееўна

Митрахович Ирина Алексеевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 15 ημέρες φυλάκισης τους Aleh Yastrutseu και Mark Metsialkou, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Στις 7 Ιουλίου 2011, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε σιωπηρή διαμαρτυρία: Eduard Baida και Andrei Ratsolka (10 ημέρες), και Artsem Starykau (12 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ Biктap Мiкалаевiч

Морозов, Виктор Николаевич

 

Εισαγγελέας της περιφέρειας Hrodna ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ Таццяна Яраславаўна

МОТНЛЬ Татьяна Ярославовна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 10 Ιανουαρίου 2011, καταδίκασε σε 12 ημέρες φυλάκισης τον Yulian Misiukevich, ακτιβιστή του «Μετώπου Νεολαίας». Στις 21 και 31 Ιανουαρίου 2011, αντιστοίχως, καταδίκασε σε 9 ημέρες φυλάκισης τον Usevalad Shasharin, πολιτικό ακτιβιστή, και τον Tsimafei Atranschankau, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών.

Εξάλλου, στις 27 Δεκεμβρίου 2010 και τις 20 Ιανουαρίου 2011, καταδίκασε σε φυλάκιση, αντιστοίχως, τον Mikhail Matskevich, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (10 ημέρες) και τον Valer Siadou, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών (12 ημέρες), για συμμετοχή σε δράση συμπαράστασης προς τους πολιτικούς κρατουμένους.

Είχε επίσης άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή ενάντια στους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια του 2011. Στις 4 και 7 Ιουλίου 2011, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Anton Glinisty και Andrei Ignatchyk, αντιστοίχως. Είχε επίσης άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή ενάντια στους πολιτικές ακτιβιστές κατά τη διάρκεια του 2012.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2012, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Pavel Vinagrada, εξέχοντα πολιτικό ακτιβιστή, τον οποίο έθεσε επίσης στις 10 Απριλίου 2012 υπό διετή προληπτική αστυνομική παρακολούθηση. Στις 23 Μαρτίου 2012, καταδίκασε σε 5 ημέρες φυλάκισης τον Mikhas Kostka και την Anastasia Shuleika, πολιτικούς ακτιβιστές από την «Επανάσταση μέσω των κοινωνικών δικτύων».

Στις 21 Απριλίου 2012, καταδίκασε εκ νέου την Anastasia Shuleika σε 10 ημέρες φυλάκισης. Στις 24, 25 και 26 Μαΐου 2012, καταδίκασε σε φυλάκιση, αντιστοίχως, τους Uladzimir Yaromenak (10 ημέρες), Zmitser Kremenetski (10 ημέρες) και Raman Vasiliev (12 ημέρες), ακτιβιστές από το «Μέτωπο Νεολαίας». Στις 22 Ιουνίου 2012 καταδίκασε σε 15 ημέρες φυλάκισης τον Paval Sverdlou, δημοσιογράφο του Euroradio. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ Уладзiмiр Уладзiмiра вiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

Ημερ. γέννησης: 7.2.1956,

Τόπος γέννησης: Σμολένσκ (Ρωσία-)

Ο Navumau παρέμεινε αδρανής αναφορικά με την έρευνα για την περίπτωση των ανεξιχνίαστων εξαφανίσεων των Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski και Dmitri Zavadski την περίοδο 1999-2000 στη Λευκορωσία πρώην Υπουργός εσωτερικών και πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Προέδρου.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО Василий Андреевич

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως Πρόεδρος του δικαστηρίου, τις προσφυγές κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Vasili Parfenkov και (ως πάρεδρος) των Dmitri Dashkevich και Eduard Lobov. Οι εν λόγω δίκες διεξήχθησαν με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА Елена Тимофеевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 15 ημέρες φυλάκισης τους Tatsyana Grechanikava, Alyaksandr Baranou, Yevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaya και Andrei Zialiony, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Στις 4 και 7 Ιουλίου 2011 και στις 6 Οκτωβρίου 2011, επέβαλε ποινές φυλάκισης σε διάφορους ακόμα ακτιβιστές (Katsiarina Davydzik, 10 ημέρες,· Yauguenia Kamarova, 10 ημέρες· Aleh Bazhok, 10 ημέρες· Yan Melnikau, 5 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

Ημερ. γέννησης: 11.2.1954

Τόπος γέννησης: Parahonsk, περιφέρεια Pinsk

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3110254A014PB5

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας και πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Προέδρου, πρώην επικεφαλής του Εθνικού συμβουλίου ασφαλείας, πρώην προϊστάμενος του Προεδρικού Γραφείου. Ευθύνεται άμεσα για την οργάνωση των νοθευμένων εκλογών το 2006 και την επακόλουθη καταστολή των ειρηνικών διαδηλωτών.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

ОРДА Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

Ημερ. γέννησης: 28.9.1966

Τόπος γέννησης: περιφέρεια, Diatlovo, Hrodna

Дятлово Гродненской Области

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3280966A011PB2

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Πρώην μέλος της Άνω Βουλής και πρώην αρχηγός της BRSM (Ένωση νεολαίας της Λευκορωσίας). Με τη δεύτερη ιδιότητά του ιδίως, υπήρξε ο κύριος οργανωτής των ενεργειών των ακτιβιστών της BRSM κατά των ειρηνικών διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν κατά των νοθευμένων προεδρικών εκλογών το 2006.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Ημερ. γέννησης: 5.3.1962,

τόπος γέννησης: Slutsk (περιοχή Μινσκ)

Προϊστάμενος ασφαλείας της εταιρίας χαρτοφυλακίου Triple του Yuri Chizh, πρώην επικεφαλής της Μονάδας ειδικών δυνάμεων του Υπουργειόυ Εσωτερικών. Ως διοικητής των μονάδων εσωτερικής καταστολής διαδηλώσεων, φέρει άμεση ευθύνη και είναι άμεσα ενεχόμενος στη βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλωτών, και ιδίως το 2004 και το 2008.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Με την ιδιότητά του ως πρώην μέλους της Κεντρικής επιτροπής των εκλογών, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ Геннадий Донатович

 

Διευθυντής της Κρατικής Πολυτεχνικής Σχολής του Μινσκ. Ευθύνεται για την αποβολή φοιτητών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН Владимир Николаевич

Ημερ. γέννησης: 1961,

Χωριό Nekrashevichi της επαρχίας Karelichi της περιοχής Hrodna

Υπουργός αρμόδιος για την επιβολή φόρων και δασμών. Επιβλέπει τις φορολογικές αρχές, οι οποίες στηρίζουν την ποινική δίωξη του Byalyatski με την επίφαση της φοροδιαφυγής. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Ημερ. γέννησης: 1966

τόπος γέννησης: Vitebsk

Βασικός συντελεστής στις ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski και Dmitri Zavadski την περίοδο 1999-2000 στη Λευκορωσία Αρχηγός «επί τιμή» της Ένωσης αποστράτων των ειδικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών, πρώην αρχηγός της Ομάδας ειδικών δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών (SOBR).

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ Владимир Павлович

Ημερ. γέννησης: 1η Ιουλίου 1957,

Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ουκρανία·

Αριθ. ισχύοντος διαβατηρίου: MP2405942

Συνδέεται με τον Πρόεδρο Lukashenka, τον Viktar Lukashenka και τον Dzmitry Lukashenka. Παρέχει οικονομικές συμβουλές στον Πρόεδρο Lukashenka και αποτελεί βασικό οικονομικό χορηγό του καθεστώτος Lukashenka μέσω των επιχειρηματικών του συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Sport Pari, η BT Telecommunications και η εταιρεία οινοπνευματωδών και βότκας Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3130564A041PB9

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Πρώην Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

Ημερ. γέννησης: 24.10.1972

Τόπος γέννησης: Μινσκ

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 4241072A012PB1

Βοηθός του Προέδρου και πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου. Στο πλαίσιο των προηγούμενων καθηκόντων της υπήρξε υπεύθυνη των νομικών και δικαστικών ζητημάτων στο Προεδρικό Γραφείο και ευθύνεται άμεσα για την οργάνωση των νοθευμένων εκλογών το 2006 και το 2010.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ Яўген Яўгенавiч

(Палудзень Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Ημερ. γέννησης: 30.01.1962

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3300162A006PB3

Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και αρχηγός της Πολιτοφυλακής. Υπό τη διοίκησή του, δυνάμεις της Πολιτοφυλακής κατέστειλαν βιαίως την ειρηνική διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ Юрий Викторович

Τόπος γέννησης: 07.10.1978

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3071078A031PB4

Δημοσιογράφος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι «Pervi» (№ 1), ανώτερο στέλεχος σε θέση επιρροής. Είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του τηλεοπτικού προγράμματος «Στο επίκεντρο της προσοχής».

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εργαλείο διάδοσης της τηλεοπτικής κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί τις πράξεις καταστολής της δράσης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της εκτεταμένης χρήσης παραποιημένων πληροφοριών. Ανέπτυξε ιδιαίτερα ενεργό δραστηριότητα στον τομέα αυτό μετά την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των επακόλουθων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Τόπος γέννησης: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Ρωσία)

Υπουργός πληροφοριών, πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος του Προεδρικού Γραφείου, πρώην επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Ιδεολογίας του Προεδρικού Γραφείου, πρώην διευθυντής του Κέντρου ανάλυσης και πληροφοριών του Προεδρικού Γραφείου.

Υπήρξε ένας από τους κύριους εμπνευστές και φωνές της κρατικής προπαγάνδας και ιδεολογικής στήριξης του καθεστώτος. Προήχθη στη θέση του Υπουργού και συνέχισε να αποτελεί ενεργό προπαγανδιστή και υποστηρικτή των ενεργειών του καθεστώτος εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna· Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ Наталья Владимировна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski του Μινσκ. Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Siarhei Sheuchenka, Katsiaryna Sliadzeuskaya και Aliaksandra Chemisava (10 ημέρες) και Yauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illya Laptseu, Mikhail Korzun και Vital Murashkevich (15 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛо Владимир Григорьевич

 

Πρόεδρος του δικαστηρίου της πόλης Μινσκ που ήταν αρμόδιο για την εξέταση σε τελευταίο βαθμό των δικαστικών αποφάσεων (οι οποίες είχαν εκδοθεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και είχαν επιβεβαιωθεί από το εφετείο) στην υπόθεση του διεθνώς αναγνωρισμένου πολιτικού κρατούμενου Pavel Severinets (συμπροέδρου της οργανωτικής επιτροπής για τη δημιουργία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Λευκορωσίας και διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Vital Rymashevski, υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2010) και στην υπόθεση του πρώην πολιτικού κρατούμενου Aleksandr Otroshchenkov (γραμματέα Τύπου του Andrei Sannikov, υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2010). Απέρριψε τη δικαστική προσφυγή που ασκήθηκε κατά αυτών των αποφάσεων, παραβιάζοντας κατάφωρα τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА Наталья Михайловна

Ημερομηνία γέννησης: 20.4.1971.

Τόπος γέννησης: Rakov

Ευθύνεται για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Partizanski. Χειρίστηκε την υπόθεση Likhovid, ακτιβιστή του «Κινήματος για την Ελευθερία», τον οποίο καταδίκασε σε φυλάκιση τριάμισι ετών.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

Ημερ. γέννησης: 1.7.1951

Τόπος γέννησης: Botnia, περιφέρεια Mogilev

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3010751M102PB0

Πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, πρώην Υπουργός παιδείας.

Ανέστειλε τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού πανεπιστημίου ανθρωπιστικών σπουδών, διέταξε την καταστολή κατά της φοιτητικής αντιπολίτευσης και οργάνωσε τους φοιτητές ώστε να τους εξαναγκάσει να ψηφίσουν. Διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην οργάνωση των νοθευμένων εκλογών το 2008, 2010 και 2012, και στην επακόλουθη καταστολή των ειρηνικών διαδηλωτών το 2008 και 2010. Είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου Lukashenka, Είναι επικεφαλής της Belaya Rus η οποία είναι η κύρια ιδεολογική και πολιτική οργάνωση του καθεστώτος.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА Марына Юр’еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Μέλος της Κεντρικής επιτροπής των εκλογών (ΚΕΕ). Ως μέλος τηςΚΕΕ, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna· Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ Татьяна Владимировна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomayski του Μινσκ.

Στις 27 Απριλίου 2011, καταδίκασε σε διετή φυλάκιση τον πολιτικό κ. Dmitri Bandarenka, συντονιστή της εκστρατείας των πολιτών «Ευρωπαϊκή Λευκορωσία» που είχε διοργανώσει ο πρώην υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα κ. A. Sannikau. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

Δικαστής της περιφέρειας Μόσχας του Μινσκ με ευθύνη για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Με τον τρόπο που ενήργησε, συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος φόβου στην κοινωνία, ιδίως όσον αφορά τις εκλογές του 2006.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА Аксана Анатольеўна

(Рaлява Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО Оксана Анатольевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Sovetski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 06. 23, Khalyezin Yuri, 20 ημερήσιες βασικές μονάδες (700 000 BLR), β) 2011. 06. 23, Rutski Alyaksandr, 20 ημερήσιες βασικές μονάδες (700 000 BLR), γ) 2011. 03. 28, Ivashkevich Viktar, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010. 12. 21, Asmanaw Arsen, φυλάκιση 15 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Kudlayew Alyaksandr, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες, στ) 2010. 12. 20, Tryputsin Vitaut, φυλάκιση15 ημερών, ζ) 2010. 12. 20, Assipenka Andrey, φυλάκιση 15 ημερών, η) 2010. 12. 20, Ardabatski Dzyanis, φυλάκιση 15 ημερών, θ) 2010. 12. 20, Kazlowski Andrey, φυλάκιση 15 ημερών και 1 050 000 BLR. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

168.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

Ημερ. γέννησης: 15.4.1939

Mohilev

Πρόεδρος της Άνω Βουλής, πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος υπεύθυνος για τα Μέσα ενημέρωσης και την Ιδεολογία του Προεδρικού Γραφείου (2006-2008). Από τη θέση αυτή, υπήρξε ένας από τους κύριους εμπνευστές και φωνές της κρατικής προπαγάνδας και ιδεολογικής στήριξης του καθεστώτος.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК Вiктар Уладзiмiра-вiч

РУСАК Виктор Владимирович

DOB: 07.02.1955

ID 3070255A000PB6

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB για την Οικονομική Ασφάλεια

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

Ημερ. γέννησης: 13.9.1947

Τόπος γέννησης: Vygonoshchi, περιφέρεια Brest

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Ως πρώην Υπουργός πληροφοριών, υπήρξε ο βασικός υπεύθυνος της πίεσης και της καταστολής εις βάρος του ανεξάρτητου Τύπου και των δημοσιογράφων μεταξύ 2003 και 2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ Алексей Васильевич

Ημερ. γέννησης: 31.07.1966

Διεύθυνση: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Αριθμός διαβατηρίου: MP2937413

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ως πρώην δικαστής του επαρχιακού δικαστηρίου Moskovski του Μινσκ, και νυν δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καταδίκασε τον τ. προεδρικό υποψήφιο Alyaksandr Kazulin σε πεντέμισι έτη φυλάκισης για οργάνωση διαδηλώσεων το Μάρτιο του 2006 κατά των διαβλητών εκλογών.

Ο τρόπος με τον οποίον διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

172.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ Валерий Иосифович

Διεύθυνση: Νομικό Τμήμα της Διοίκησης του διαμερίσματος Pervomaysky

Chornogo K. 5 γραφείο 417

Τηλ.: +375 17 2800264

Τον Ιανουάριο του 2012, διορίστηκε αναπληρωτής προϊστάμενος της επιτροπής διερεύνησης του διαμερίσματος του Μινσκ. Ως εισαγγελέας στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski της πόλης του Μινσκ, ασχολήθηκε με τη δίκη του Ales Byalyatski, ενός εκ των επιφανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Το κατηγορητήριο που τους απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК Анна Валерьевна

 

Πρώην δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Frunzenski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Alyaksandr Stsiashenka, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

174.

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО Iван Iванавiч

САНЬКО Иван Иванович

 

Ταγματάρχης, ανώτερος ανακριτής της KGB. Διεξήγαγε ανακρίσεις με χρήση παραποιημένων αποδεικτικών στοιχείων κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στο κέντρο κράτησης της KGB στο Μινσκ, μετά την καταστολή της μετεκλογικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την άρνηση δικαιώματος σε αμερόληπτη δίκη, και των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Προϊστάμενος της Περιφερειακής Εκλογικής Επιτροπής, περιφέρεια Hrodna. Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, κατά τις προεδρικές εκλογές, της 19ης Δεκεμβρίου 2010 στην περιφέρεια Hrodna.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА Анна Станиславовна

 

Πρώην βοηθός αρχισυντάκτη της «Sovietskaia Belarus», εφημερίδας του Προεδρικού Γραφείου και βασικού εντύπου της κρατικής προπαγάνδας.

Ευθύνεται για τη διοχέτευση, μέσω του Τύπου, της κρατικής προπαγάνδας, η οποία προκάλεσε, στήριξε και δικαιολόγησε τις πράξεις καταστολής που έλαβαν χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2010 σε βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Αναπληρωτής προϊστάμενος της Επιτροπής διερεύνησης, πρώην Εισαγγελέας της περιοχής Gomel. Ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ Рита Петровна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Oktiabrski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Ales Sobal, Maksim Hrishel και Kastantsin Chufistau (10 ημέρες), και Siarhei Kardymon (15 ημέρες). Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

179.

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ Вадим Игоревич

 

Λοχαγός, επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας του σωφρονιστικού ιδρύματος IK-17 στο Shklov. Άσκησε πίεση σε πολιτικούς κρατούμενους, στερώντας τους το δικαίωμα της αλληλογραφίας, και μεταχειρίσθηκε απειλές για την απόσπαση ομολογιών. Άμεσα υπεύθυνος για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης με τη χρήση σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης και τιμωρίας. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

180.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ Maкciм Александр-авiч

ШЕСТАКОВ Максим Александрович

 

Εισαγγελέας στην υπόθεση κατά του Byalyatski στο δικαστήριο του Pervomaiski της πόλης του Μινσκ μετά την αίτηση του Byalyatski προς το δικαστήριο όσον αφορά την κράτησή του. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Μέλος της Κεντρικής επιτροπής των εκλογών (ΚΕΕ). Ως μέλος τηςΚΕΕ, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО Iна Валер’еўна

(Шaйко Iна Валер’еўна)

ШЕЙКО Инна Валерьевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του κεντρικού διαμερίσματος του Μινσκ. Το διάστημα 2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 07. 21, Shapavalaw Paval, φυλάκιση 12 ημερών, β) 2011. 07. 21, Ivanyuk Yawhen, φυλάκιση 12 ημερών, γ) 2011. 07. 14, Khadzinski Paval, 25 ημερήσιες βασικές μονάδες (875 000 BLR), δ) 2011. 06. 23, Sudnik Andrey, 25 ημερήσιες βασικές μονάδες (875 000 BLR), ε) 2011. 06. 23, Yatskow Usevalad, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), στ) 2011. 04. 28, Kudlaew Alyaksandr, 50 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 750 000 BLR). Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

Ημερ. γέννησης: 26.5.1958,

Τόπος γέννησης: περιφέρεια Χρόντνα

Ευθύνεται για τις ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski και Dmitri Zavadski την περίοδο 1999-2000 στη Λευκορωσία πρώην Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο Sheiman παραμένει Ειδικός Σύμβουλος/Βοηθός του Προέδρου

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ Юрий Валерьевич

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 και τις 27 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τους Illya Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Tatsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski και Volha Damarad, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ Сергей Михайлович

 

Προϊστάμενος του Τμήματος Αντικατασκοπίας της KGB και πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Συμβουλίου Αντικατασκοπίας της KGB. Ευθύνεται για τις δραστηριότητες καταστολής που αναπτύσσει η KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД Андрэй Iванавiч

ШВЕД Андрей Иванович

 

Αναπληρωτής προϊστάμενος της Επιτροπής διερεύνησης και πρώην Αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και προϊστάμενος του Τμήματος Διερεύνησης.

Κατόπιν αιτήματος της KGB, ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του Ales Byaliatski, ενός εκ των επιφανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.στη Λευκορωσία

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ Владислав Александрович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Zheleznodorozhny του Vitebsk. Εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος διαδηλωτών κατά την εκδίκαση της έφεσης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν κριθεί ένοχοι από το πρωτοβάθμια δικαστήριο. Υπεύθυνος για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО Елена Николаевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20, 24 και 30 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Ihar Shershan (12 ημέρες), Zmitser Shurkhai (10 ημέρες) και Franak Viachorka (12 ημέρες).

Στις 24 Ιανουαρίου 2012 απέρριψε την προσφυγή του Ales Byalyatski κατά της καταδικαστικής απόφασης που είχε εκδώσει εις βάρος του το δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski του Μινσκ, μολονότι η δίκη του είχε διεξαχθεί με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Εισαγγελέας της περιφέρειας Mohilev ο οποίος ευθύνεται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО Игорь Петрович

 

Προϊστάμενος της KGB της Περιφέρειας Mohilev. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Mohilev.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА Любовь Сергеевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 12 ημέρες φυλάκισης τον Siarhei Barsukou, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών.

Στις 8 Νοέμβριου 2011, καταδίκασε σε 7 ημέρες φυλάκισης τον Paval Siarhei, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

192.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ Александр Анатольевич

Ημερ. γέννησης: 1952, Gomel

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3100552C033PB6

Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για το δικαστικό σώμα, την ιδεολογία και τον έλεγχο της εκτέλεσης των ποινών. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η εποπτεία και ο έλεγχος του δικαστικού σώματος. Ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος της Λευκορωσίας, τα οποία αποτελούν σημαντικά όργανα καταστολής της δράσης των πολιτών, επιβάλλοντας την κρατική προπαγάνδα στο δικαστικό σώμα και διασφαλίζοντας τη λήψη αποφάσεων από τους δικαστές που να είναι σύμφωνες με τον κατασταλτικό χαρακτήρα του καθεστώτος ή να παραβλέπουν εσκεμμένα τις παράνομες πράξεις των υπηρεσιών ασφαλείας κατά των πολιτών.

193.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI Дмiтрый Валер’евiч

СИМАНОВСКИЙ Дмитрий Валериевич

 

Εισαγγελέας στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski του Μινσκ. Χειρίστηκε την υπόθεση του Dmitri Bondarenko. Το κατηγορητήριο που του απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύρων.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА Biктap Iванавiч

СИРЕНКО Виктор Иванович

Ημερ. γέννησης: 04.03.1962

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3040362B062PB7

Πρόεδρος της Επιτροπής Υγειονομικής Περίθαλψης του Μινσκ και πρώην Αρχίατρος του Νοσοκομείου Επειγόντων Περιστατικών του Μινσκ. Δεν έφερε αντίσταση στην απαγωγή του υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα κ. Nekliayev —ο οποίος είχε διακομιστεί στο εν λόγω νοσοκομείο μετά τον σοβαρό ξυλοδαρμό του στις 19 Δεκεμβρίου 2010— και, με την παθητική στάση που τήρησε, συνήργησε στις πράξεις των αγνώστων δραστών και δεν ειδοποίησε εν συνεχεία την αστυνομία. Για τις ενέργειές του αυτές, ανταμείφθηκε με προαγωγή.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Ημερ. γέννησης: 7.2.1956,

τόπος γέννησης: Περιοχή Σαχαλίνης

Ο Sivakau οργάνωσε τις ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski και Dmitri Zavadski την περίοδο 1999-2000 στη Λευκορωσία Αντιπρύτανης του Ινστιτούτου Διαχείρισης του Μινσκ, πρώην Υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού, πρώην Υπουργός Εσωτερικών και πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος του Προεδρικού Γραφείου.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ Виктор Вацлавович

 

Προϊστάμενος της Δημοτικής Διεύθυνσης του Μινσκ του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τον Φεβρουάριο του 2011, έλαβε βραβείο και επαινετική επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenka για την ενεργό συμμετοχή του και την εκτέλεση των εντολών κατά την καταστολή των διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

Ημερ. γέννησης: 16.08.1972

Τόπος γέννησης: Hrodna

Υπουργός δικαιοσύνης, Μέλος της Κεντρικής επιτροπής εκλογών (CEC), και πρώην προϊστάμενος του Τμήματος κοινωνικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων του Υπουργείου δικαιοσύνης. Ως μέλος του CEC, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών προδιαγραφών κατά τις εκλογές από το 2007 και μετά. Με τις θέσεις που κατείχε στο Υπουργείο δικαιοσύνης και τον έλεγχό του στο δικαστικό σώμα, έλαβε ενεργό μέρος στην καταστολή κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, αρνούμενος την καταχώρηση ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό οδήγησε στην κατάργησή τους.

198.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Αναπληρωτής προϊστάμενος του Κέντρου αντιτρομοκρατίας της ΚΑΚ και πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της KGB, υπεύθυνος προσωπικού και της οργάνωσης των εργασιών. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

Ημερ. γέννησης: 15.3.1949

Τόπος γέννησης: περιφέρεια Riazan, Ρωσία (ΕΣΣΔ)

Αριθ. δελτίου ταυτότητας 3160872K021PB4

Πρόεδρος του δικαστηρίου EurasEc, πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος του Οικονομικού δικαστηρίου με ευθύνη για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής αντιπολίτευσης, ιδίως όσον αφορά τις εκλογές του 2006.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Προϊστάμενος της Περιφερειακής Εκλογικής Επιτροπής, περιφέρεια Ηomel. Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, κατά τις προεδρικές εκλογές, της 19ης Δεκεμβρίου 2010 στην περιφέρεια Ηomel.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО Владимир Михайлович

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως Πρόεδρος του δικαστηρίου, τις προσφυγές κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret και Oleg Fedorkevich. Οι εν λόγω δίκες διεξήχθησαν με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στις 24 Ιανουαρίου 2012 απέρριψε την προσφυγή του Ales Byalyatski κατά της καταδικαστικής απόφασης που είχε εκδώσει εις βάρος του το δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomaiski της πόλης του Μινσκ, μολονότι η δίκη του είχε διεξαχθεί με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας

Την περίοδο 2007-2008, άσκησε δίωξη εις βάρος του ανεξάρτητου Τύπου, δημοσιογράφων και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενέκρινε έρευνες KGB στα κτήρια των «Radio Racyja», «ERB» και της τηλεόρασης «Belsat», στο γραφείο του Hrodno του Λευκορωσικού Λαϊκού Μετώπου και της ΜΚΟ «Batskavshchyna», καθώς και στα διαμερίσματα 17 δημοσιογράφων.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

Ημερ. γέννησης: 27.1.1957

Τόπος γέννησης: Zdudichi, περιοχή Ηomel

Πρέσβης του Υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας, πρώην πρόεδρος της KGB. Απείλησε ειρηνικούς ακτιβιστές πριν από τις διαδηλώσεις του 2006 και υπήρξε ένας εκ των βασικών συντελεστών της καταστολής μετά τις νοθευμένες εκλογές, εις βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι επίσης ο υπεύθυνος για την εκπόνηση κατασταλτικών νομοθετικών τροπολογιών και νόμων κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών.

204.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ Дмитрий Вячеславович

 

Αντισυνταγματάρχης, εκτελεστικό όργανο της στρατιωτικής αντικατασκοπίας της KGB. Παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία και μεταχειρίσθηκε απειλές για να αποσπάσει ομολογίες από ακτιβιστές της αντιπολίτευσης στο κέντρο κράτησης της KGB στο Μινσκ, μετά την καταστολή της μετεκλογικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Άμεσα υπεύθυνος για την παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης με χρήση υπέρμετρης βίας. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА Валентина Николаевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του κεντρικού διαμερίσματος του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 07. 21, Bandarenka Volha, φυλάκιση 10 ημερών, β) 2011. 07. 21, Ruskaya Volha, φυλάκιση 11 ημερών, γ) 2010. 12. 20, Marchyk Stanislaw, φυλάκιση 15 ημερών, δ) 2010. 12. 20, Stanchyk Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Anyankow Syarhey, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ Николай Константинoв ич

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Υπό τη ιδιότητά του ως αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB, ευθύνεται για το κατασταλτικό έργο της KGB εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ Александр Олегович

 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB για την Προστασία της Συνταγματικής Τάξης και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА Александр Михайлович

 

Βοηθός αρχισυντάκτη της «Sovietskaia Belarus», εφημερίδας του Προεδρικού Γραφείου και βασικού εντύπου της κρατικής προπαγάνδας.

Φέρει ευθύνη για τη διοχέτευση, μέσω του Τύπου, της κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή της δράσης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2010.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ Галина Михайловна

 

Βοηθός αρχισυντάκτη της «Sovietskaia Belarus», εφημερίδας του Προεδρικού Γραφείου και βασικού εντύπου της κρατικής προπαγάνδας.

Ευθύνεται για τη διοχέτευση, μέσω του Τύπου, της κρατικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή της δράσης της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών, ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2010.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ Анатолий Тернавский

ТЕРНАВСКИЙ Анатолий Андреевич

Ημερ. γέννησης: 1950

Τόπος γέννησης:: Donetsk, Ουκρανία

Πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος της οικογένειας του Προέδρου Lukashenka, χορηγός του αθλητικού σωματείου του Προέδρου. Οι δράσεις του Ternavsky στο τομέα του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων μαρτυρούν τις στενές σχέσεις του με το καθεστώς, δεδομένου του κρατικού μονοπωλίου στον τομέα της διύλισης και του γεγονότος ότι μόνο λίγα άτομα έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στον τομέα του πετρελαίου. Η εταιρία του Univest-M είναι μία από τις δύο βασικές λευκορωσικές ιδιωτικές εταιρίες εξαγωγής πετρελαίου.

211.

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Με την ιδιότητά του ως πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB και μέλος της Επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις ραδιοσυχνότητες, ευθύνεται για το κατασταλτικό έργο της KGB εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

212.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА Павел

ТРАУЛЬКО Павел

 

Αντισυνταγματάρχης, πρώην εκτελεστικό όργανο της στρατιωτικής αντικατασκοπίας της KGB (επί του παρόντος Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Ερευνών της Λευκορωσίας). Παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία και μεταχειρίσθηκε απειλές για να αποσπάσει ομολογίες από ακτιβιστές της αντιπολίτευσης στο κέντρο κράτησης της KGB στο Μινσκ, μετά την καταστολή της μετεκλογικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Άμεσα υπεύθυνος για σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία. Αρνήθηκε στο δικαίωμα σε αμερόληπτη δίκη. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

Δικαστής της περιφέρειας Partizanski του Μινσκ. 'Αμεσα αναμεμειγμένος στη δημιουργία κλίματος φόβου στην κοινωνία των πολιτών και στη δημοκρατική αντιπολίτευση το 2006-2007.. Στις 15.Ιανουαρίου .2007, καταδίκασε σε 3 ημέρες φυλάκισης τον Andrei Dzmitriev, πολιτικό ακτιβιστή. Ο τρόπος με τον οποίον διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna· Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna· Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА Лидия Федоровна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Moskovski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Mikhail Barsukou, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ Иван Станиславович

 

Αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB υπεύθυνος του οικονομικού εγκλήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА Елена Викторовна

 

Πρώην δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Partizanski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Anton Hulak (15 ημέρες), Ales Milinets και Paval Kamaro (12 ημέρες), και Siarhei Piatrushyn (11 ημέρες). Τον Ιούνιο του 2011, καταδίκασε και άλλους ακτιβιστές σε 5 και 10ημέρες φυλάκισης. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK Вера Мiхайлаўна

ТУПИК Вера Михайловна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Leninski του Μινσκ. Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυλάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών: Natallia Vasilievich (15 ημέρες) και Katsiaryna Parfilieva, Alyaksandr Piatnitski και Sviatlana Rasliakova (10 ημέρες). Τον Ιούνιο του 2011, καταδίκασε και άλλους ακτιβιστές σε 10 ημέρες φυλάκισης. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

218.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ Игорь Геронинович

 

Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για τη νομική στήριξη των οργάνων που συντάσσουν νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις επί οικονομικών θεμάτων και για την καταχώριση των νομικών προσώπων.

Ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού σώματος της Λευκορωσίας, τα οποία αποτελούν σημαντικά όργανα καταστολής της δράσης των πολιτών, επιβάλλοντας στο δικαστικό σώμα την κρατική προπαγάνδα, η οποία προκαλεί και δικαιολογεί την καταστολή της δράσης της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, και απορρίπτοντας αιτήσεις αναγνώρισης ή αίροντας την αναγνώριση ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ Тамара Васильевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως πάρεδρος, τις προσφυγές κατά των καταδικαστικών αποφάσεων των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Irina Khalip, Sergei Martselev και Pavel Severinets. Η εν λόγω δίκη διεξήχθη με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleks-androvich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Ημερ. γέννησης: 1971 Penza (Ρωσία-ΕΣΣΔ)

Επικεφαλής της φρουράς ασφαλείας του Προέδρου

Υπό τις οδηγίες του, πολλά μέλη της φρουράς έλαβαν μέρος σε ανακρίσεις πολιτικών ακτιβιστών μετά τις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου 2010.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК Валерий Павлович

Ημερ. γέννησης: 19.06.1964, περιφέρεια Brest

Επικεφαλής της Επιτροπής Ερευνών, πρώην Επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων και Αναλύσεων του Προεδρικού Γραφείου, υπεύθυνος για τις τηλεπικοινωνίες, ήτοι, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση, το φιλτράρισμα και τον έλεγχο διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο, και τις παρεμβάσεις στα μέσα αυτά.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

 

Δικαστής στο δικαστήριο Partizanski του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 07. 07, Lelikaw Andrey, φυλάκιση 7 ημερών, β) 2011. 07. 07, Lapatsik Yawhen, άγνωστη ποινή, γ) 2011. 07. 07, Syarheyew Uladzimir, φυλάκιση 11 ημερών, δ) 2011. 07. 04, Stsepanenka Alyaksandr, φυλάκιση 5 ημερών, ε) 2011. 07. 04, Plyuto Tatsyana, 20 ημερήσιες βασικές μονάδες (700 000 BLR), στ) 2011. 06. 23, Kanaplyannik Syarhey, 20 ημερήσειες βασικές μονάδες (700 000 BLR), ζ) 2010. 12. 20, Furman Viktar, φυλάκιση 11 ημερών, η) 2010. 12. 20, Astashow Anton, φυλάκιση 11 ημερών, θ) 2010. 12. 20, Navumava Valyantsina, φυλάκιση 11 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ Игорь Григорьевич

 

Αναπληρωτής Διευθύνων σύμβουλος επιστημονικού έργου της εταιρείας «Ερευνητικό ίδρυμα ηλεκτρονικών υπολογιστών» υπό τον έλεγχο της Κρατικής στρατιωτικής και βιομηχανικής επιτροπής και πρώην Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κρατικών επικοινωνιών της KGB. Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημικρατικής αντιπολίτευσης.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК Наталья Семеновна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Frunzenski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τους Valiantsina Furman και Vadzim Klysheika, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

Ημερ. γέννησης: 13.02.1955

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3130255A011PB5

Γενικός εισαγγελέας Επέβλεψε τη δίωξη όλων των ατόμων που κρατούντο μετά την καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Προϊστάμενος της Περιφερειακής Εκλογικής Επιτροπής, περιφέρεια Μινσκ. Ως μέλος της Περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται άμεσα για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογικών κανόνων, κατά τις προεδρικές εκλογές, της 19ης Δεκεμβρίου 2010 στην περιφέρεια Μινσκ.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА Виктор Павлович

 

Πρώτος Αναπληρωτής Προϊστάμενος της KGB

Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ευθύνεται για την έρευνα εις βάρος του πολιτικού κρατουμένου Ales Byaliatski, ενός εκ των επιφανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντιπροέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Ο Byalyatski είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των θυμάτων των πράξεων καταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ Сергей Михайлович

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Υπό τη ιδιότητά του ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αντικατασκοπίας της KGB, ευθύνεται για το κατασταλτικό έργο της KGB εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН Александр Анатольевич

 

Δικαστής στο δικαστήριο του κεντρικού διαμερίσματος του Μινσκ. Το διάστημα 2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 11. 17, Makayew Alyaksandr, φυλάκιση 5 ημερών, β) 2011. 07. 07, Tukay Illya, φυλάκιση 12 ημερών, γ) 2011. 07. 07, Shapchyts Yawhen, φυλάκιση 12 ημερών, δ) 2011. 01. 31, Kulakow Lyeanid, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), ε) 2010. 12. 21, Yaromyenak Uladzimir, φυλάκιση 15 ημερών, στ) 2010. 12. 20, Daroshka Alyaksey, φυλάκιση 12 ημερών, ζ) 2010. 12. 20, Kakhno Herman, φυλάκιση 12 ημερών, η) 2010. 12. 20, Palyakow Vital, φυλάκιση 15 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ Сергей Владимирович

 

Διευθυντής του στρατοπέδου κράτησης στο Shklov. Ευθύνεται για την απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων και τη δίωξη του πρώην υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα Nikolai Statkevich, ο οποίος φυλακίσθηκε σε σχέση με τα γεγονότα της 19ης Δεκεμβρίου 2010, και άλλων κρατουμένων.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН Дмитрий Викторович

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Leninski του Μινσκ. Το 2010 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2010. 12. 20, Charukhin Kanstantsin, 30 ημερήσιες βασικές μονάδες (1 050 000 BLR), β) 2010. 12. 20, Yarmola Mikalay, φυλάκιση 15 ημερών, γ) 2010. 12. 20, Halka Dzmitry, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010. 12. 20, Navumaw Viktar, φυλάκιση 12 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Haldzenka Anatol, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

232.

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI Антон

ЗАГОРОВСКИЙ Антон

 

Εισαγγελέας στο διαμέρισμα Frunzenski του Minsk. Χειρίστηκε την υπόθεση του Vasili Parfenkov. Ευθύνεται για την επιβολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Ημερ. γέννησης: 1964

Προϊστάμενος της KGB

Υπεύθυνος για τη μετάλλαξη της KGB σε βασικό μέσο καταστολής κατά της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Υπεύθυνος για τη διάδοση μέσω του Τύπου, ψευδών πληροφοριών για τους διαδηλωτές της 19ης Δεκεμβρίου 2010, ισχυριζόμενος ότι έφεραν υλικά που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Ο ίδιος απείλησε τη ζωή και την υγεία της συζύγου και του παιδιού του πρώην προεδρικού υποψηφίου Andrei Sannikov. Είναι ο κύριος υπεύθυνος των διαταγών της παράνομης παρενόχλησης της αντιπολίτευσης, και του βασανισμού των πολιτικών αντιπάλων και κακομεταχείρισης των κρατουμένων.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА Виктория Геннадьевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο της πόλης του Μινσκ. Απέρριψε, ως πάρεδρος, τις προσφυγές κατά των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος του πρώην υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα Andrei Sannikov, και των πολιτικών ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik και Vladimir Yeriomenok. Η εν λόγω δίκη διεξήχθη με τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

235.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ Алексей Иванович

 

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Υπό τη ιδιότητά του ως Προϊστάμενος του Γραφείου Στρατιωτικής Αντικατασκοπίας της KGB, ευθύνεται για το κατασταλτικό έργο της KGB εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Υπό τις διαταγές του, το προσωπικό της KGB συμμετείχε σε ανακρίσεις πολιτικών ακτιβιστών μετά από τη διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК Марина Святославовна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Leninski του Μινσκ. Το 2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2011. 07. 18, Palyakow Vital, φυλάκιση 12 ημερών, β) 2011. 07. 07, Marozaw S., φυλάκιση 10 ημερών, γ) 2011. 07. 07, Badrahin Alyaksandr, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2011. 07. 07, Marozova S., φυλάκιση 10 ημερών, ε) 2011. 07. 07, Varabey Alyaksandr, φυλάκιση 15 ημερών, στ) 2011. 07. 04, Mazurenka Mikita, φυλάκιση 10 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, φέρει ευθύνη για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

Ημερ. γέννησης: 14.11.1954

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3141154A021PB0

Υπουργός Άμυνας.

Ως μέλος του Συμβουλίου ασφαλείας, εγκρίνει τις αποφάσεις καταστολής που λαμβάνονται σε υπουργικό επίπεδο. Περιλαμβάνεται η απόφαση καταστολής των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2010, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, εξήρε την «ολοκληρωτική ήττα των καταστροφικών δυνάμεων».

238.

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК Алена Сямёнаўна

ЖУК Елена Семеновна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Pervomayskij του Vitsebsk. Στις 24 Φεβρουαρίου 2012, καταδίκασε τον Syarhei Kavalenka, ο οποίος θεωρείται πολιτικός κρατούμενος από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2012, σε φυλάκιση δύο ετών και ενός μηνός για παραβίαση των όρων αναστολής. Άμεσα υπεύθυνη για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός προσώπου, διότι αρνήθηκε στον Syarhei Kavalenka το δικαίωμα αμερόληπτης δίκης. Ο Syarhei Kavalenka είχε προηγουμένως καταδικασθεί με αναστολή για ανάρτηση απαγορευμένης ιστορικής ερυθρόλευκης σημαίας, σύμβολο της αντιπολίτευσης, στο Vitsebsk. Η καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε η Alena Zhuk ήταν δυσανάλογα σκληρή σε σχέση με τη φύση του παραπτώματος και όχι σύμφωνη προς τον ποινικό κώδικα της Λευκορωσίας. Οι ενέργειές της Alena Zhuk συνιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЖУК Дмитрий Александрович

Ημερ. γέννησης: 07.07.1970

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3070770A081PB7

Γενικός Διευθυντής (Διευθύνων Σύμβουλος) του κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου BELTA.

Ευθύνεται για τη διοχέτευση, διά των μέσων ενημέρωσης, της κρατικής προπαγάνδας, η οποία προκάλεσε, στήριξε και δικαιολόγησε τις πράξεις καταστολής που έλαβαν χώρα στις 19 Δεκεμβρίου 2010 σε βάρος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης παραποιημένων πληροφοριών.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ Жанна Алексеевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Frunzenski του Μινσκ.

Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική καταστολή της δράσης των ειρηνικών διαδηλωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις 20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε 15 και 10 ημέρες φυλάκισης, αντιστοίχως, τους Iryna Yarashevich και Mikhail Yakavenka, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών. Στις 7 Ιουλίου 2011, καταδίκασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Barys Sidareika, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών, για τη συμμετοχή του σε σιωπηρή διαμαρτυρία. Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинов-ич

 

Εισαγγελέας στο δικαστήριο του διαμερίσματος Zavodskoi του Μινσκ. Χειρίστηκε την υπόθεση των εξεχόντων αντιπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών Khalip Irina, Martselev Sergei και Severinets Pavel. Το κατηγορητήριο που τους απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύρων.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ Валентина Николаевна

 

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσματος Leninski του Μινσκ. Το 2010 επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις: α) 2010. 12. 20, Yarmolaw Yahor, φυλάκιση 12 ημερών, β) 2010. 12. 20, Palubok Alyaksandr, φυλάκιση 15 ημερών, γ) 2010. 12. 20, Mikhalkin Zakhar, φυλάκιση 10 ημερών, δ) 2010. 10. 20, Smalak Syarhey, φυλάκιση 15 ημερών, ε) 2010. 12. 20, Vassilewski Alyaksandr, φυλάκιση 15 ημερών. Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και, ως εκ τούτου, ευθύνεται για την καταστολή της δράσης της κοινωνίας των πολιτώνν και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

243.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

Ημερ. γέννησης: 10.1.1961

Τόπος γέννησης: Γερμανία (ΛΔΓ)

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 3100161A078PB5

Σύμβουλος μέσων ενημέρωσης και πρώην Πρόεδρος της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Υπήρξε ο βασικός συντελεστής της καθεστωτικής προπαγάνδας έως το Δεκέμβριο του 2010, μέσω της συστηματικής δυσφήμισης της αντιπολίτευσης και της αιτιολόγησης σοβαρών παραβιάσεων εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των επαναλαμβανόμενων καταστολών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία.


Β.   Οντότητες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1

 

Ονομασία

Μεταγραφή από τα λευκορωσικά

Μεταγραφή από τα ρωσικά

Ονομασία

(λευκορωσική γραφή)

Ονομασία

(Ρωσική γραφή)

Identifying information

Λόγοι εγγραφής στον κατάλογο

1.

Beltechexport

 

‧ЗАО Белтехзкспорт‧

Δημοκρατία της Λευκορωσίας, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Τηλ: +375 (17) 263-63-83,

Φαξ: (+375 17) 263-90-12

Οντότητα πρώην ιδιοκτησίας του Vladimir Peftiyev. Την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει ο Dmitry Gurinovich, πρώην σύμβουλος του κ. Peftiyev στην Velcom. Η Beltechexport λαμβάνει οφέλη από το καθεστώς ως κύριος εξαγωγέας οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού κρατικής ιδιοκτησίας ή παραγόμενου από κρατικές εταιρίες. Στηρίζει και παρέχει έσοδα στο καθεστώς Lukashenka μέσω της πώλησης οπλισμού.

2.

Sport-Pari

 

‧ЗАО Спорт-пари‧ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Οντότητα που ελέγχεται από τον Vladimir Petiyev, μέσω των εταιρειών του Business Network και BT Telecommunications Η Sport-Pari είναι υπό τον έλεγχο του Peftiev Vladimir σε συνεργασία με τον Dzmitry Aliaksandravich Lukashenka. Ο τελευταίος ελέγχει το αθλητικό σωματείο του Προέδρου, το οποίο κατέχει υποχρεωτικά την κρατική πλειοψηφία των μετοχών της Sport Pari.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‧БТ Телекоммуникации‧

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Υπό τον έλεγχο του Vladimir Peftiyev.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Εταιρία χαρτοφυλακίου του Iury Chyzh. Ο Iury Chyzh χρηματοδοτεί το καθεστώς Lukashenka μέσω της εταιρίας χαρτοφυλακίου του LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registered 2002, Minsk

Θυγατρική της LLC Triple.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Θυγατρική της LLC Triple.

30.

Univest-M

Юнивест

 

 

Υπό τον έλεγχο του Anatoly Ternavsky.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Θυγατρική της Univest-M.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Θυγατρική της Univest-M.


Top