EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0351

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 351/2010 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2010 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/351/oj

24.4.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 104/37


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 351/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2010

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία από διάφορες στατιστικές και διοικητικές πηγές στα κράτη μέλη είναι συγκρίσιμα και για να μπορούν να εκπονούνται αξιόπιστες ανασκοπήσεις σε κοινοτικό επίπεδο, οι κατηγορίες των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων πρέπει να οριστούν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 απαιτεί να ορίσει η Επιτροπή τις εν λόγω κατηγορίες.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις κατηγορίες των ομάδων χωρών γέννησης, των ομάδων χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, των ομάδων χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και των ομάδων υπηκοοτήτων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

Άρθρο 2

Για τις ανωτέρω κατηγορίες ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής»: η χώρα στην οποία ένα άτομο διέμενε συνήθως αμέσως πριν από μετανάστευση, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή τη χώρα γέννησής του·

β)   «χώρα επόμενης συνήθους διαμονής»: η χώρα στην οποία ένα άτομο διαμένει συνήθως έπειτα από μετανάστευση, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή τη χώρα γέννησής του·

γ)   «επίπεδο ανάπτυξης»: ο σχετικός βαθμός ανάπτυξης μιας χώρας, όπως ορίζεται με τα στατιστικά μέτρα του προσδόκιμου επιβίωσης, του γραμματισμού, του μορφωτικού επιπέδου και του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ)·

δ)   «γεννηθείς/-σα στην ημεδαπή»: ένα άτομο το οποίο γεννήθηκε στη χώρα της τρέχουσας συνήθους διαμονής, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του·

ε)   «γεννηθείς/-σα στην αλλοδαπή»: ένα άτομο το οποίο γεννήθηκε εκτός της χώρας της τρέχουσας συνήθους διαμονής, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του.

Άρθρο 3

Οι ομάδες των χωρών γέννησης, οι ομάδες των χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής, οι ομάδες των χωρών επόμενης συνήθους διαμονής και οι ομάδες των υπηκοοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διαβιβάζουν στοιχεία στην Επιτροπή, απαριθμούνται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι ομάδες χωρών και υπηκοοτήτων έχουν ως εξής:

βασικές ομάδες,

πρόσθετες ομάδες άλλων χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και υπηκοοτήτων.

1.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ

1.1.   Ομάδες υπηκοοτήτων

Η «υπηκοότητα» ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

Ένα άτομο με δύο ή περισσότερες υπηκοότητες ταξινομείται σε μία μόνο χώρα υπηκοότητας, η οποία καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1)

χώρα αναφοράς· ή, αν το άτομο δεν έχει την υπηκοότητα της χώρας αναφοράς:

2)

άλλο κράτος μέλος της ΕΕ· ή, αν το άτομο δεν έχει την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλος της ΕΕ:

3)

άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν ένα άτομο έχει δύο ή περισσότερες υπηκοότητες κρατών μελών της ΕΕ, αλλά κανένα από αυτά δεν είναι η χώρα αναφοράς, τα κράτη μέλη καθορίζουν ποια θα είναι η χώρα υπηκοότητας.

Όταν ένα άτομο έχει δύο ή περισσότερες υπηκοότητες χωρών μη μελών της ΕΕ, τα κράτη μέλη καθορίζουν ποια θα είναι η χώρα υπηκοότητας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 αναλύονται στις ακόλουθες ομάδες υπηκοοτήτων:

υπηκοότητα της χώρας αναφοράς (πολίτες της χώρας αναφοράς),

υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ),

υπηκοότητα χωρών μη μελών της ΕΕ (πολίτες χωρών μη μελών της ΕΕ), από τις οποίες:

υπηκοότητα χωρών ΕΖΕΣ,

υπηκοότητα υποψήφιων χωρών,

υπηκοότητα άλλων χωρών μη μελών της ΕΕ,

άγνωστη υπηκοότητα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 αναλύονται στις ακόλουθες ομάδες υπηκοοτήτων:

υπηκοότητα της χώρας αναφοράς (πολίτες της χώρας αναφοράς),

υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ),

υπηκοότητα χωρών μη μελών της ΕΕ (πολίτες χωρών μη μελών της ΕΕ),

άγνωστη υπηκοότητα.

1.2.   Ομάδες χωρών γέννησης

Η «χώρα γέννησης» ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 αναλύονται στις ακόλουθες ομάδες χωρών γέννησης:

χώρα αναφοράς (γεννηθείς/-σα στην ημεδαπή),

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (γεννηθείς/-σα στην αλλοδαπή εντός ΕΕ),

χώρες εκτός ΕΕ (γεννηθείς/-σα στην αλλοδαπή εκτός ΕΕ), από τις οποίες:

χώρες ΕΖΕΣ,

υποψήφιες χώρες,

άλλες χώρες μη μέλη της ΕΕ,

άγνωστη χώρα γέννησης.

1.3.   Ομάδες χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 αναλύονται στις ακόλουθες ομάδες χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής:

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,

χώρες εκτός ΕΕ, από τις οποίες:

χώρες ΕΖΕΣ,

υποψήφιες χώρες,

άλλες χώρες μη μέλη της ΕΕ,

άγνωστη χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής.

1.4.   Ομάδες χωρών επόμενης συνήθους διαμονής

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 αναλύονται στις ακόλουθες ομάδες χωρών επόμενης συνήθους διαμονής:

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,

χώρες εκτός ΕΕ,

άγνωστη χώρα επόμενης συνήθους διαμονής.

2.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΉΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΕΠΊΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007, τα στοιχεία που σχετίζονται με άλλες χώρες μη μέλη της ΕΕ και υπηκοότητες άλλων χωρών μη μελών της ΕΕ αναλύονται στις ακόλουθες ομάδες επιπέδου ανάπτυξης:

πολύ ανεπτυγμένες χώρες,

μετρίως ανεπτυγμένες χώρες,

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

3.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

Η χώρα γέννησης, η χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής και η χώρα επόμενης συνήθους διαμονής αναφέρονται στις χώρες που ορίζονται από τα διεθνή σύνορα τα οποία υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς.

Η σύνθεση της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και των υποψήφιων χωρών είναι εκείνη της 1ης Ιανουαρίου του έτους αναφοράς.

Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη καταλόγους των χωρών και υπηκοοτήτων που πρέπει να περιληφθούν σε καθεμία από τις βασικές ομάδες. Οι εν λόγω κατάλογοι βασικών ομάδων επικαιροποιούνται όταν χρειάζεται.

Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη καταλόγους των χωρών και υπηκοοτήτων που πρέπει να περιληφθούν σε καθεμία από τις πρόσθετες ομάδες επιπέδων ανάπτυξης. Οι εν λόγω κατάλογοι πρόσθετων ομάδων επικαιροποιούνται όταν χρειάζεται.


Top