Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1010

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2009 , για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

OJ L 280, 27.10.2009, p. 5–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 252 - 288

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/oj

27.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 280/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2009

για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (1) και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 13 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 4, το άρθρο 49 παράγραφος 1 και το άρθρο 52,

Ύστερα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 προβλέπει την θέσπιση λεπτομερών κανόνων και μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνει.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, η περίοδος των τριών εργάσιμων ημερών που προβλέπεται για την αναγγελία εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων σε λιμένα και για την υποβολή των πιστοποιητικών αλιευμάτων πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης αλιευτικών προϊόντων στο σημείο εισόδου στο έδαφος της Κοινότητας δύναται να τροποποιηθεί βάσει ορισμένων κριτηρίων. Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται: το είδος του αλιευτικού προϊόντος· η απόσταση ανάμεσα στο αλιευτικό πεδίο, τους τόπους εκφόρτωσης και τους λιμένες στους οποίους είναι νηολογημένα ή καταχωρημένα τα υπόψη σκάφη· η απόσταση μέχρι το σημείο εισόδου στο έδαφος της Κοινότητας· τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα. Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα και τα φορτία που καταφθάνουν αεροπορικώς, οδικώς ή σιδηροδρομικώς απαιτούν χρονική περίοδο μικρότερη των τριών ημερών.

(3)

Πρέπει να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εγγράφων που διαβιβάζονται σχετικά με την αναγγελία εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων, των δηλώσεων εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων και των αναφορών διόπτευσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να καθοριστούν μορφότυποι για τα έγγραφα αυτά σύμφωνα με τα άρθρα 6 παράγραφος 1, 8 παράγραφος 3 και 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου.

(4)

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σε τουλάχιστον 5 % των εργασιών εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών καθώς και τις επαληθεύσεις που κρίνουν αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού, σύμφωνα με κριτήρια αναφοράς που καθορίζονται βάσει της διαχείρισης κινδύνου, και σύμφωνα με εθνικά ή κοινοτικά κριτήρια διαχείρισης κινδύνου. Ενδείκνυται ο καθορισμός κοινών κριτηρίων διαχείρισης κινδύνου για τις δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και επαλήθευσης ώστε να εξασφαλιστούν έγκαιρες αναλύσεις κινδύνου και γενικές αξιολογήσεις των συναφών πληροφοριών ελέγχου. Στόχος των κοινών κριτηρίων είναι να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση των επιθεωρήσεων και των επαληθεύσεων σε όλα τα κράτη μέλη και η διασφάλιση συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις.

(5)

Το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 προβλέπει ότι τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την διαδικασία επιτροπής. Δεδομένου ότι η Κοινότητα, για την ορθή εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης, πρέπει να λάβει υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς αλιευτικής ικανότητας, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή του συστήματος για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από μικρά αλιευτικά σκάφη, με την εισαγωγή της δυνατότητας απλοποιημένου πιστοποιητικού αλιευμάτων. Ελλείψει γενικού ορισμού για τους αλιευτικούς κλάδους μικρής κλίμακας, πρέπει να καθοριστούν ορισμένα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων ο εξαγωγέας θα είναι δυνατόν να ζητήσει την επικύρωση απλοποιημένου πιστοποιητικού αλιευμάτων. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει κατ’ αρχάς να λαμβάνουν υπόψη την περιορισμένη αλιευτική ικανότητα των οικείων αλιευτικών σκαφών, σε σχέση με την οποία η υποχρέωση εφαρμογής του τυπικού συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων θα αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση.

(6)

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 προβλέπει την αναγνώριση των συστημάτων τεκμηρίωσης αλιευμάτων που έχουν συμφωνηθεί και ισχύουν στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης αλιείας (που στο εξής αναφέρονται ως ΠΟΔΑ) εφόσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού. Ορισμένα από τα εν λόγω συστήματα μπορούν να αναγνωριστούν ως ικανοποιούντα τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ενώ άλλα υπόκεινται σε πρόσθετους όρους.

(7)

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να τους αποδοθεί η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν απλοποιημένης διαδικασίας κατά την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων στο έδαφος της Κοινότητας. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σε όλα τα κράτη μέλη κοινοί όροι για τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση των πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, ή για την αναστολή ή στέρηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, καθώς και κανόνες για την εφαρμογή και την έκδοση πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

(8)

Το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 προβλέπει διοικητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και τρίτων χωρών σε τομείς που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων πιστοποίησης αλιευμάτων. Σε συμφωνία με τα κράτη σημαίας και στο πλαίσιο του άρθρου 20 παράγραφος 4, το πιστοποιητικό αλιευμάτων μπορεί να καταρτίζεται, να επικυρώνεται ή να υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα ή να αντικαθίσταται από ηλεκτρονικά συστήματα ιχνηλασιμότητας που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ελέγχου από τις αρχές. Οι εν λόγω διοικητικές διευθετήσεις με τα κράτη σημαίας επικαιροποιούνται τακτικά και τα κράτη μέλη καθώς και το κοινό ενημερώνονται εγκαίρως.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 δημιουργείται σύστημα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών, τρίτων χωρών και της Επιτροπής. Η εν λόγω διοικητική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ορθής εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος πιστοποίησης αλιευμάτων και η ορθή διερεύνηση και επιβολή κυρώσεων στην ΠΛΑ αλιεία. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστούν κανόνες για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών είτε κατόπιν αιτήσεως είτε αυθόρμητα και για τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για μέτρα επιβολής και για διοικητική κοινοποίηση από άλλο κράτος μέλος. Πρέπει να θεσπιστούν πρακτικές διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών και τα αιτήματα συνδρομής. Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις δεν πρέπει να θίγουν την εφαρμογή, στα κράτη μέλη, των κανόνων σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή στον ποινικό τομέα.

(10)

Η προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (2). Η προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3), ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις περί εμπιστευτικότητας και ασφαλείας της επεξεργασίας, τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών στην Επιτροπή, το θεμιτό της επεξεργασίας και τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων των οποίων τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σε πληροφόρηση, πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων.

(11)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, το οποίο περιλαμβάνει τα προϊόντα που εξαιρούνται από τον ορισμό των «αλιευτικών προϊόντων», δύναται να αναθεωρηθεί ετησίως δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 5 βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των κεφαλαίων II, III, IV, V, VIII, X και XII. Συνεπώς, βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4, το παράρτημα Ι πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Όροι πρόσβασης σε λιμένα των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών

Άρθρο 1

Προαναγγελία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα σκάφη που εκφορτώνουν αλιευτικά προϊόντα των τύπων που αναγράφονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε περίοδο προαναγγελίας 4 ωρών.

Άρθρο 2

Έντυπο προαναγγελίας

1.   Το έντυπο για την προαναγγελία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 καθορίζεται στο παράρτημα IIA του παρόντος κανονισμού.

2.   Στις περιπτώσεις που όλα τα αλιεύματα συνοδεύονται από επικυρωμένο πιστοποιητικό αλιευμάτων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της απλοποιημένης προαναγγελίας που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΒ.

Άρθρο 3

Διαδικασίες και έντυπα για εκ των προτέρων δηλώσεις εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης

1.   Το έντυπο για την εκ των προτέρων δήλωση εκφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 καθορίζεται στο παράρτημα IIIA του παρόντος κανονισμού.

2.   Το έντυπο για την εκ των προτέρων δήλωση μεταφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 καθορίζεται στο παράρτημα IIIB του παρόντος κανονισμού.

3.   Αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας δύναται να υποβάλλει την εκ των προτέρων δήλωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης σε ηλεκτρονική μορφή, εάν το κράτος μέλος του οποίου τους καθορισμένους λιμένες και τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης προτίθεται να χρησιμοποιήσει και το κράτος σημαίας του σκάφους έχουν συμφωνήσει για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

4.   Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας υποβάλλει την εκ των προτέρων δήλωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης:

α)

είτε στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης·

β)

είτε στα αγγλικά, εάν αυτό είναι αποδεκτό από το κράτος μέλος εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

5.   Η εκ των προτέρων δήλωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης υποβάλλεται 4 τουλάχιστον ώρες πριν την προβλεπόμενη εκφόρτωση ή μεταφόρτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Επιθεωρήσεις σε λιμένα

Άρθρο 4

Κριτήρια αναφοράς για επιθεωρήσεις σε λιμένα

Τα κριτήρια αναφοράς για επιθεωρήσεις σε λιμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

τα οικεία είδη καλύπτονται από σχέδιο διαχείρισης ή αποκατάστασης·

β)

για το αλιευτικό σκάφος υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν εφαρμόζει ισχύουσες διατάξεις περί ΣΠΣ, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (4)·

γ)

το αλιευτικό σκάφος δεν έχει υποστεί έλεγχο σε λιμένα του κράτους μέλους λιμένα κατά το τελευταίο τρίμηνο·

δ)

το αλιευτικό σκάφος δεν έχει υποστεί έλεγχο από το κράτος μέλος λιμένα κατά το τελευταίο εξάμηνο·

ε)

το αλιευτικό σκάφος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φορέων από τους οποίους επιτρέπεται η εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης, βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

στ)

εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπόριο αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από είδη υψηλής εμπορικής αξίας·

ζ)

εισαγωγή νέων ειδών αλιευτικών προϊόντων ή ανακάλυψη νέων τρόπων εμπορίας·

η)

ασυμφωνίες μεταξύ των τρόπων εμπορίας και των γνωστών δραστηριοτήτων αλιείας κράτους σημαίας ιδίως όσον αφορά είδη, ποσότητες ή χαρακτηριστικά του αλιευτικού στόλου·

θ)

ασυμφωνίες μεταξύ των τρόπων εμπορίας και των γνωστών συναφών με την αλιεία δραστηριοτήτων τρίτης χώρας ιδίως όσον αφορά τον κλάδο μεταποίησης ή το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων της συγκεκριμένης χώρας·

ι)

τρόποι εμπορίου που δεν δικαιολογούνται βάσει οικονομικών κριτηρίων·

ια)

συμμετοχή νεοϊδρυθείσας επιχείρησης·

ιβ)

σημαντική και απότομη αύξηση του όγκου του εμπορίου ορισμένων ειδών·

ιγ)

υποβολή αντιγράφων πιστοποιητικών αλιείας που συνοδεύουν δηλώσεις μεταποίησης, σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, για παράδειγμα όταν η αλιευθείσα ποσότητα έχει διαχωριστεί κατά την παραγωγή·

ιδ)

η προαναγγελία, που απαιτείται βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως ή οι πληροφορίες είναι ελλιπείς·

ιε)

ασυμφωνίες μεταξύ των δεδομένων αλιείας που δήλωσε η επιχείρηση και άλλων πληροφοριών που διαθέτει η αρμόδια αρχή·

ιστ)

υποψίες για το σκάφος ή τον πλοιοκτήτη ότι συμμετείχαν στο παρελθόν ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας·

ιζ)

σκάφος που άλλαξε πρόσφατα όνομα, σημαία ή αριθμό νηολογίου·

ιη)

το κράτος σημαίας δεν ενημερώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές παρατυπίες κατά την επικύρωση πιστοποιητικών αλιευμάτων από συγκεκριμένο κράτος σημαίας (π.χ. απώλεια, κλοπή ή παραχάραξη σφραγίδων ή σφραγίδας επικύρωσης της αρμόδιας αρχής)·

ιθ)

εικαζόμενες ελλείψεις του συστήματος ελέγχου κράτους σημαίας·

κ)

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη συμμετάσχει σε παράνομες δραστηριότητες και αποτελούν πιθανό κίνδυνο όσον αφορά ΠΛΑ αλιεία.

Άρθρο 5

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων αναφοράς

1.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων αναφοράς του άρθρου 4 στις εκθέσεις που διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά διετία σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Βάσει των εν λόγω εκθέσεων και των δικών της παρατηρήσεων, η Επιτροπή προχωρεί σε αξιολόγηση και ενδεχομένως σε προσαρμογή των κριτηρίων αναφοράς.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πιστοποιητικά αλιευμάτων

Άρθρο 6

Απλοποιημένο πιστοποιητικό αλιευμάτων

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών:

α)

συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων χωρίς συρόμενα εργαλεία· ή

β)

συνολικού μήκους κάτω των 8 μέτρων με συρόμενα εργαλεία· ή

γ)

χωρίς υπερκατασκευή· ή

δ)

καταμετρημένης χωρητικότητας κάτω των 20 GT.

2.   Τα αλιεύματα των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία εκφορτώνονται μόνον στο κράτος σημαίας των εν λόγω σκαφών και τα οποία αποτελούν από κοινού ένα φορτίο, δύνανται να συνοδεύονται από απλοποιημένο πιστοποιητικό αλιευμάτων αντί του πιστοποιητικού αλιευμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008. Το απλοποιημένο πιστοποιητικό αλιευμάτων περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού και επικυρώνεται από δημόσια αρχή του κράτους σημαίας με την αναγκαία αρμοδιότητα πιστοποίησης της ακρίβειας των πληροφοριών.

3.   Για την επικύρωση του απλοποιημένου πιστοποιητικού αλιευμάτων ο εξαγωγέας του φορτίου υποβάλλει αίτηση στην δημόσια αρχή κατά την υποβολή όλων των πληροφοριών που ορίζονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος IV.

Άρθρο 7

Αναγνωρισμένα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα στις ΠΟΔΑ

1.   Τα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα που έχουν θεσπίσει οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος Ι του παρόντος κανονισμού, αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού χωρίς πρόσθετους όρους.

2.   Τα συστήματα δικαιολογητικών για τα αλιεύματα που έχουν θεσπίσει οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος ΙΙ του παρόντος κανονισμού, αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού με πρόσθετους όρους.

Άρθρο 8

Προθεσμία για την υποβολή πιστοποιητικών αλιευμάτων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, για την υποβολή των πιστοποιητικών αλιευμάτων για την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων υπό μορφή φορτίων μεταφερόμενων με τα μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι συντομότερες προθεσμίες που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς

Τμήμα Ι

Όροι χορήγησης πιστοποιητικού εγκεκριμένου οικονομικού φορέα

Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις

Για τους σκοπούς του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, οι οικονομικοί φορείς δύνανται, μετά από αίτησή τους, να λάβουν πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (στο εξής αναφέρεται ως «πιστοποιητικό APEO») μόνον εφόσον:

α)

διαθέτουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένου οικονομικού φορέα (στο εξής αναφέρεται ως «πιστοποιητικό AEO») δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 της Επιτροπής (6) (στο εξής αναφέρεται ως οι «διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα») και

β)

πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα οποία αναλύονται λεπτομερώς στα άρθρα 10 έως 13 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Επαρκείς εισαγωγές

1.   Ο επαρκής αριθμός και όγκος εισαγωγών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 πρέπει να επιτυγχάνεται στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

2.   Έκαστο κράτος μέλος καθορίζει το ελάχιστο όριο για τον αριθμό και τον όγκο εισαγωγών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Επιδόσεις συμμόρφωσης

1.   Οι επιδόσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 θεωρούνται επαρκείς εάν, κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης ο αιτών:

α)

δεν υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

β)

δεν υπέπεσε επανειλημμένα σε παραβάσεις των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

γ)

δεν συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα, ούτε υποστήριξε δραστηριότητες σκαφών ή επιχειρήσεων που επιδόθηκαν σε ΠΛΑ αλιεία ή που αποτελούν αντικείμενο εν εξελίξει σχετικής έρευνας και

δ)

δεν συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα, ούτε υποστήριξε δραστηριότητες σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας που έχει καταρτιστεί από ΠΟΔΑ.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι επιδόσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης μπορούν να θεωρηθούν επαρκείς εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θεωρήσει ότι παράβαση του αιτούντος:

α)

είναι ήσσονος σημασίας και

β)

αμελητέας σημασίας από ποσοτικής πλευράς σε σχέση με τον αριθμό ή τον όγκο των εισαγωγών που έχει πραγματοποιήσει ο αιτών.

Άρθρο 12

Διαχείριση αρχείων

Το σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών αλιευμάτων και, κατά περίπτωση, αρχείων μεταποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 θεωρείται ικανοποιητικό όταν εξασφαλίζει:

α)

την διαχείριση των πιστοποιητικών αλιευμάτων του συνδέονται με το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων·

β)

αρχειοθέτηση των αρχείων και των πληροφοριών του αιτούντα και

γ)

προστασία έναντι απώλειας πληροφοριών.

Άρθρο 13

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του αιτούντος που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 θεωρούνται κατάλληλες όταν:

α)

σε αυτές εμποδίζεται η χωρίς άδεια πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους, στις αποβάθρες φόρτωσης και στους χώρους φορτίων·

β)

σε αυτές εξασφαλίζεται ο χειρισμός αλιευτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας έναντι παραβιάσεων μονάδων φορτίου·

γ)

σε αυτές εξασφαλίζεται η διαχείριση αδειών εισαγωγής ή/και εξαγωγής που συνδέονται με απαγορεύσεις και περιορισμούς και για την διάκριση των αλιευτικών προϊόντων με πιστοποιητικά αλιευμάτων από άλλα αλιευτικά προϊόντα χωρίς τέτοια πιστοποιητικά.

Τμήμα 2

Αίτηση για πιστοποιητικό APEO

Άρθρο 14

Υποβολή της αίτησης

1.   Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού APEO υποβάλλεται στη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένος ο εισαγωγέας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII.

2.   Η αίτηση περιλαμβάνει αρχεία και δικαιολογητικά που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους να επαληθεύσει και να παρακολουθήσει την συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως 13 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου και αντιγράφου του πιστοποιητικού ΑΕΟ που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Οι αιτούντες υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

3.   Σε περίπτωση που μέρος των σχετικών αρχείων και δικαιολογητικών τηρείται σε άλλο κράτος μέλος, εφαρμόζεται η διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 17.

4.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διαπιστώσει ότι η αίτηση δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ζητεί από τον αιτούντα να υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

5.   Όταν η αρχή λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες πληροφορεί τον αιτούντα ότι η αίτησή του θεωρείται πλήρης και προσδιορίζει την ημερομηνία από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

6.   Η επιχείρηση στην οποία έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα» σε ένα κράτος μέλος, όταν υποβάλλει αίτηση για να λάβει τον ίδιο χαρακτηρισμό σε άλλο κράτος μέλος, επισυνάπτει αντίγραφο του πιστοποιητικού APEO που του έχει χορηγήσει το πρώτο κράτος μέλος.

Άρθρο 15

Απαράδεκτο των αιτήσεων,

Η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 κρίνεται απαράδεκτη στις εξής περιπτώσεις:

α)

όταν η αίτηση δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 14· ή

β)

όταν η αίτηση υποβάλλεται εντός τριετίας από την ανάκληση του πιστοποιητικού APEO που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ).

Τμήμα 3

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών APEO

Άρθρο 16

Εξέταση της αίτησης

1.   Η αρχή του εκδίδοντος κράτους μέλους εξετάζει κατά πόσο ικανοποιούνται τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 13. Η εξέταση και τα αποτελέσματά της τεκμηριώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

2.   Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει «Πιστοποιητικό AEO — Ασφάλεια και προστασία» ή «Πιστοποιητικό AEO — Τελωνειακές Απλουστεύσεις/Ασφάλεια και Προστασία» βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 14α των διατάξεων εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, δεν απαιτείται η εξέταση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του άρθρου 13.

3.   Στις περιπτώσεις που στον αιτούντα έχει χορηγηθεί προηγουμένως ο χαρακτηρισμός του «εγκεκριμένου οικονομικού φορέα» σε άλλο κράτος μέλος, η εκδίδουσα αρχή εξετάζει κατά πόσο ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 12 και 13·

β)

προαιρετικά, τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 10 και 11.

4.   Η εκδίδουσα αρχή μπορεί να δεχθεί τις απόψεις ειδικών στους σχετικούς τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 σχετικά με τα κριτήρια που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα. Οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ουδεμία σχέση με τον αιτούντα.

Άρθρο 17

Διαβούλευση με άλλα κράτη μέλη

1.   Η εκδίδουσα αρχή διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών εφόσον η εν λόγω εκδίδουσα αρχή δεν μπορεί να προβεί σε εξέταση της συμμόρφωσης με ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που θεσπίζονται στα άρθρα 9 έως 13 είτε λόγω έλλειψης πληροφοριών είτε λόγω αδυναμίας ελέγχου αυτών. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τις οποίες έγινε η διαβούλευση απαντούν εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης του αιτήματος από την εκδίδουσα αρχή του κράτους μέλους.

2.   Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή με την οποία έγινε η διαβούλευση δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας των 60 ημερολογιακών ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εκδίδουσα αρχή μπορεί να υποθέσει ότι ο αιτών ικανοποιεί τα κριτήρια για τα οποία πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση.

Άρθρο 18

Έκδοση πιστοποιητικού APEO

1.   Η εκδίδουσα αρχή, εκδίδει το πιστοποιητικό APEO σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII.

2.   Το πιστοποιητικό APEO εκδίδεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 14.

3.   Η προθεσμία των 90 ημερολογιακών ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί να παραταθεί για επιπλέον περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ενημερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της παράτασης, πριν την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.   Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μπορεί επίσης να παραταθεί αν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της συμμόρφωσης με τα κριτήρια των άρθρων 9 έως 13, ο αιτών προβεί σε προσαρμογές με σκοπό να ικανοποιήσει τα εν λόγω κριτήρια και τις κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 19

Απόρριψη της αίτησης

1.   Όταν το αποτέλεσμα της εξέτασης που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 ενδέχεται να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης, η εκδίδουσα αρχή κοινοποιεί τις διαπιστώσεις της στον αιτούντα, και του παρέχει την δυνατότητα να απαντήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών, πριν απορρίψει την αίτηση. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αναστέλλεται αναλόγως.

2.   Εάν απορριφθεί η αίτηση, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκε η απόφαση. Η απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Η εκδίδουσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν περί της απόρριψης μιας αίτησης. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

Τμήμα 4

Ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα

Άρθρο 20

Επαληθεύσεις

1.   Όταν ο κάτοχος πιστοποιητικού APEO έχει αναγγείλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την άφιξη αλιευτικών προϊόντων, η εν λόγω αρχή δύναται, πριν από την άφιξη του φορτίου στο εν λόγω κράτος μέλος, να ενημερώσει τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα εφόσον, ως αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, το φορτίο έχει επιλεγεί για περαιτέρω επαληθεύσεις. Αυτό γίνεται μόνον αν η ειδοποίηση δεν θέτει σε κίνδυνο την προς διενέργεια επαλήθευση.

2.   Ο κάτοχος πιστοποιητικού APEO υπόκειται σε λιγότερες φυσικές και λογιστικές επαληθεύσεις σε σχέση με άλλους εισαγωγείς, εκτός αντίθετης απόφασης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προκειμένου να ληφθεί υπόψη συγκεκριμένος κίνδυνος ή υποχρεώσεις ελέγχου που προβλέπονται σε άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις.

3.   Εάν, μετά από ανάλυση κινδύνου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους επιλέξει για περαιτέρω εξέταση φορτίο συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αλιευμάτων που έχει υποβληθεί από εγκεκριμένο οικονομικό φορέα, οι αναγκαίες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, και εφόσον συμφωνήσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, οι εν λόγω επαληθεύσεις είναι δυνατό να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο των γραφείων της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους.

Τμήμα 5

Έννομα αποτελέσματα των πιστοποιητικών APEO

Άρθρο 21

Γενικές διατάξεις

1.   Το πιστοποιητικό APEO αρχίζει να ισχύει την δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης. Η διάρκεια ισχύος του είναι απεριόριστη.

2.   Το πιστοποιητικό APEO ισχύει μόνον στο κράτος μέλος της εκδίδουσας αρχής.

3.   Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την συμμόρφωση με τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13.

4.   Στην περίπτωση που πιστοποιητικό APEO έχει χορηγηθεί σε αιτούντα από την έναρξη της δραστηριότητας του οποίου δεν έχει παρέλθει τριετία, ο αιτών παραμένει υπό στενή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

5.   Η εκδίδουσα αρχή πραγματοποιεί επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρο 9 έως 13 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

σε περίπτωση μεγάλων αλλαγών της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας·

β)

σε περίπτωση εύλογων ενδείξεων ότι δεν ικανοποιούνται πλέον τα σχετικά κριτήρια από τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

6.   Για την επαναξιολόγηση εφαρμόζεται το άρθρο 16 παράγραφος 4.

7.   Η εκδίδουσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν περί των αποτελεσμάτων της επαναξιολόγησης. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 22

Αναστολή της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα

1.   Η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αναστέλλεται από την εκδίδουσα αρχή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στις περιπτώσεις που εντοπίζεται μη συμμόρφωση με τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13·

β)

στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους πιθανολογούν ότι ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας διέπραξε πράξη η οποία υπόκειται σε ποινική δίωξη και συνδέεται με παράβαση των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·

γ)

στις περιπτώσεις που η ιδιότητα του αναγνωρισμένου οικονομικού φορέα έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·

δ)

στις περιπτώσεις που η αναστολή ζητείται από τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα ο οποίος αδυνατεί προσωρινά να ικανοποιήσει οιοδήποτε από τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13.

2.   Πριν λάβουν απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ), οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους κοινοποιούν τις διαπιστώσεις τους στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ο οικονομικός φορέας δικαιούται να διατυπώσει την άποψή του εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης.

3.   Εντούτοις, η αναστολή ισχύει άμεσα, όταν αυτό επιβάλλεται λόγω της φύσεως ή της σοβαρότητας της απειλής για τα μέτρα διατήρησης ορισμένου αποθέματος ή αποθεμάτων. Η αναστέλλουσα αρχή ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη να ενεργήσουν αναλόγως.

4.   Η αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παράγει αποτελέσματα από την επόμενη ημέρα της γνωστοποίησής της στον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Ωστόσο, η αναστολή δεν έχει επιπτώσεις σε οποιαδήποτε διαδικασία εισαγωγής που έχει ήδη αρχίσει πριν από την ημερομηνία της αναστολής και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Άρθρο 23

Αναστολή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με συναφή κριτήρια

1.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α), εάν ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας δεν τακτοποιήσει την κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αναστέλλεται για περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους γνωστοποιεί αμελλητί την αναστολή στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

2.   Εάν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει την κατάσταση εντός της περιόδου αναστολής των 30 ημερολογιακών ημερών της παραγράφου 1, αλλά μπορεί να προσκομίσει αποδείξεις ότι είναι σε θέση να επιτύχει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εάν παραταθεί η περίοδος αναστολής, η εκδίδουσα αρχή αναστέλλει την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα για 30 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες. Οι αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών ενημερώνονται για την παράταση.

3.   Εάν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13 εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 2, η εκδίδουσα αρχή ανακαλεί την αναστολή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και την Επιτροπή. Η αναστολή μπορεί να ανακληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 2.

Άρθρο 24

Αναστολή σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας

1.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β), η εκδίδουσα αρχή αναστέλλει την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ενημερώνει σχετικά τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Ενημερώνονται επίσης και οι αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

2.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους δύναται ωστόσο να αποφασίσει να μην αναστείλει την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα εάν θεωρήσει την παράβαση αμελητέας σημασίας από ποσοτικής πλευράς σε σχέση με τον αριθμό ή τον όγκο των εισαγωγών που έχει πραγματοποιήσει ο εν λόγω φορέας.

Άρθρο 25

Αναστολή που σχετίζεται με την ιδιότητα του αναγνωρισμένου οικονομικού φορέα

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η εκδίδουσα αρχή αναστέλλει την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα μέχρι την ανάκληση της αναστολής της ιδιότητας του αναγνωρισμένου οικονομικού φορέα. Ενημερώνει σχετικά τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Ενημερώνει επίσης τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών.

Άρθρο 26

Αναστολή κατόπιν αιτήσεως

1.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας ενημερώνει την εκδίδουσα αρχή περί της προσωρινής του ανικανότητας να ικανοποιήσει τα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως 13, προσδιορίζοντας την ημερομηνία κατά την οποία τα κριτήρια θα ικανοποιούνται εκ νέου. Επίσης, γνωστοποιεί στην εκδίδουσα αρχή κάθε σχεδιαζόμενο μέτρο και το χρονοδιάγραμμά τους.

2.   Η εκδίδουσα αρχή αποστέλλει την ενημέρωση στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

3.   Εάν ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας δεν τακτοποιήσει την κατάσταση εντός της προθεσμίας που καθορίζει στη γνωστοποίησή του, η εκδίδουσα αρχή μπορεί να χορηγήσει εύλογη παράταση, εφόσον είναι πεπεισμένη για την καλή πίστη του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Η παράταση κοινοποιείται στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Άρθρο 27

Αφαίρεση του πιστοποιητικού APEO

1.   Το πιστοποιητικό APEO αφαιρείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να ικανοποιήσει τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13 σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3·

β)

όταν έχουν διαπραχθεί σοβαρές παραβάσεις ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 από τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα και δεν υπάρχει περαιτέρω δικαίωμα έφεσης·

γ)

όταν ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να ικανοποιήσει τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13 σύμφωνα με το άρθρο 26·

δ)

στις περιπτώσεις που έχει αφαιρεθεί η ιδιότητα του αναγνωρισμένου οικονομικού φορέα η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·

ε)

κατόπιν αιτήσεως του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

2.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να μην αφαιρέσει το πιστοποιητικό APEO, εάν θεωρήσει τις παραβάσεις αμελητέας σημασίας από ποσοτικής πλευράς σε σχέση με τον αριθμό ή τον όγκο των εισαγωγών που έχει πραγματοποιήσει ο εν λόγω φορέας.

3.   Η αφαίρεση αρχίζει να ισχύει από την επομένη της κοινοποίησής της στον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

4.   Η εκδίδουσα αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή περί της αφαίρεσης του πιστοποιητικού APEO.

Τμήμα 6

Ανταλλαγές πληροφοριών

Άρθρο 28

Αιτήματα παροχής πληροφοριών

1.   Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας ενημερώνει την εκδίδουσα αρχή για κάθε παράγοντα που ανακύπτει μετά τη χορήγηση του πιστοποιητικού και μπορεί να επηρεάσει την παράταση της ισχύος του.

2.   Κάθε σχετική πληροφορία την οποία διαθέτει η εκδίδουσα αρχή σχετικά με τους οικονομικούς φορείς που έχει αναγνωρίσει, κοινοποιούνται κατόπιν αιτήσεως στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών στα οποία οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με εισαγωγές.

Άρθρο 29

Από κοινού χρήση πληροφοριών για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

1.   Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών φυλάσσουν, για χρονικό διάστημα τριών ετών ή μεγαλύτερο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα ηλεκτρονικώς διαβιβαζόμενα στοιχεία των αιτήσεων·

β)

τα πιστοποιητικά APEO, και ανάλογα με την περίπτωση, τις τροποποιήσεις ή ανακλήσεις τους ή την αναστολή της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

2.   Για την διαδικασία πληροφόρησης και επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και την πληροφόρηση της Επιτροπής και των οικονομικών φορέων κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν κεφάλαιο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το σύστημα πληροφοριών ΠΛΑ αλιείας που προβλέπεται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

3.   Ο κατάλογος των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων μπορεί να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο εφόσον συναινέσουν εκ των προτέρων οι οικείοι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς. Ο εν λόγω κατάλογος τηρείται ενημερωμένος.

Άρθρο 30

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και αξιολόγηση

1.   Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων βάσει του παρόντος κεφαλαίου στην έκθεση που διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά διετία σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Βάσει των εν λόγω εκθέσεων και των δικών της παρατηρήσεων, η Επιτροπή προχωρεί σε αξιολόγηση και ενδεχομένως σε προσαρμογή του συστήματος των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Επαληθεύσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά αλιευμάτων

Άρθρο 31

Κοινοτικά κριτήρια για επαληθεύσεις

Οι επαληθεύσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού, εστιάζονται στους κινδύνους που προσδιορίζονται βάσει των ακόλουθων κοινοτικών κριτηρίων:

α)

εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπόριο αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από είδη υψηλής εμπορικής αξίας·

β)

εισαγωγή νέων ειδών αλιευτικών προϊόντων ή ανακάλυψη νέων τρόπων εμπορίας·

γ)

ασυμφωνίες μεταξύ των τρόπων εμπορίας και των γνωστών δραστηριοτήτων αλιείας κράτους σημαίας ιδίως όσον αφορά είδη, ποσότητες ή χαρακτηριστικά του αλιευτικού στόλου·

δ)

ασυμφωνίες μεταξύ των τρόπων εμπορίας και των γνωστών δραστηριοτήτων αλιείας τρίτης χώρας ιδίως όσον αφορά τον κλάδο μεταποίησης ή το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων της συγκεκριμένης χώρας·

ε)

τρόποι εμπορίου που δεν δικαιολογούνται βάσει οικονομικών κριτηρίων·

στ)

συμμετοχή νεοϊδρυθείσας επιχείρησης·

ζ)

σημαντική και απότομη αύξηση του όγκου του εμπορίου ορισμένων ειδών·

η)

υποβολή αντιγράφων πιστοποιητικών αλιευμάτων, που συνοδεύουν δηλώσεις μεταποίησης, σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, για παράδειγμα όταν η αλιευθείσα ποσότητα έχει διαχωριστεί κατά την παραγωγή·

θ)

η προαναγγελία, που απαιτείται βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως ή οι πληροφορίες είναι ελλιπείς·

ι)

ασυμφωνίες μεταξύ των δεδομένων αλιευμάτων που δήλωσε η επιχείρηση και άλλων πληροφοριών που διαθέτει η αρμόδια αρχή·

ια)

υποψίες για το σκάφος ή τον πλοιοκτήτη ότι συμμετείχαν στο παρελθόν ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας·

ιβ)

σκάφος που άλλαξε πρόσφατα όνομα, σημαία ή αριθμό νηολογίου·

ιγ)

το κράτος σημαίας δεν ενημερώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές παρατυπίες κατά την επικύρωση πιστοποιητικών αλιευμάτων από συγκεκριμένο κράτος σημαίας (π.χ. απώλεια, κλοπή ή παραχάραξη σφραγίδων ή σφραγίδας επικύρωσης της αρμόδιας αρχής)·

ιδ)

εικαζόμενες ελλείψεις του συστήματος ελέγχου κράτους σημαίας·

ιε)

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη συμμετάσχει σε παράνομες δραστηριότητες και αποτελούν πιθανό κίνδυνο όσον αφορά ΠΛΑ αλιεία.

Άρθρο 32

Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και αξιολόγηση

1.   Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 31 στην έκθεση που διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά διετία σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Βάσει των εν λόγω εκθέσεων και των δικών της παρατηρήσεων, η Επιτροπή προχωρεί σε αξιολόγηση και ενδεχομένως σε προσαρμογή των κοινοτικών κριτηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Συνεργασία με τρίτες χώρες

Άρθρο 33

Διοικητική συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με τα πιστοποιητικά αλιευμάτων

1.   Οι διοικητικές διευθετήσεις βάσει των οποίων το πιστοποιητικό αλιευμάτων συντάσσεται, επικυρώνεται ή υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα ή αντικαθίσταται από ηλεκτρονικά συστήματα ιχνηλασιμότητας που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ελέγχου από τις αρχές, οι οποίες θεσπίζονται στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας που καθορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού.

2.   Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την θέσπιση νέας διοικητικής διευθέτησης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί πιστοποιητικών αλιευμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, η Επιτροπή, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, περιλαμβάνει τις πληροφορίες στις ιστοσελίδες της το ταχύτερο δυνατόν και επικαιροποιεί το παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΔΙΟΠΤΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 34

Έντυπο υποβολής πληροφοριών σχετικά με διοπτευθέντα αλιευτικά σκάφη

1.   Το έντυπο για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με διοπτευθέντα αλιευτικά σκάφη που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 καθορίζεται στο παράρτημα XA του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζονται στο παράρτημα ΧΒ του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 35

Πεδίο εφαρμογής

1.   Στον παρόντα τίτλο καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται διοικητικά μεταξύ τους, με τρίτες χώρες, με την Επιτροπή και τον φορέα που αυτή ορίζει προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο παρών τίτλος δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη στην παροχή αμοιβαίας συνδρομής στις περιπτώσεις που αυτό είναι πιθανόν να ζημιώσει το εθνικό νομικό τους καθεστώς, την δημόσια πολιτική τους, την ασφάλεια τους ή άλλα θεμελιώδη συμφέροντά τους. Πριν αρνηθεί την παροχή συνδρομής το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβουλεύεται με το κράτος μέλος που το υποβάλλει προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον είναι δυνατόν να παρασχεθεί μερική συνδρομή βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις μη ικανοποίησης αιτήματος συνδρομής το κράτος μέλος που το υποβάλλει και η Επιτροπή ενημερώνονται αμελλητί περί αυτού και αναφέρονται οι λόγοι.

3.   Ο παρών τίτλος δεν επηρεάζει την εφαρμογή, στα κράτη μέλη, των κανόνων σχετικά με την ποινική δικονομία και την αμοιβαία δικαστική συνδρομή στον ποινικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το ανακριτικό απόρρητο.

Άρθρο 36

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Ο παρών κανονισμός αφήνει ανέπαφο και δεν θίγει, κατ’ ουδένα τρόπο, το επίπεδο προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει των διατάξεων του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου, και ιδίως δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την επεξεργασία από πλευράς τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ούτε τις υποχρεώσεις των οργάνων και των οργανισμών της Κοινότητας όσον αφορά την επεξεργασία από πλευράς τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν την τήρηση όλων των ισχυουσών διατάξεων διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2.   Τα δικαιώματα των προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των καταχωρημένων στα εθνικά συστήματα στοιχείων τους ασκούνται βάσει του δικαίου του κράτους μέλους που αποθήκευσε τα προσωπικά τους δεδομένα και ιδίως των διατάξεων περί εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και όσον αφορά την επεξεργασία των καταχωρημένων στα κοινοτικά συστήματα στοιχείων ασκούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 37

Χρήση των πληροφοριών και προστασία επαγγελματικού και εμπορικού απορρήτου

1.   Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα χρησιμοποιεί τις κοινοποιούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο αποκλειστικά για τους σκοπούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και πάντοτε σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η χρήση των εν λόγω πληροφοριών για άλλους σκοπούς υπόκειται στην εκ των προτέρων γραπτή διαβούλευση με το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα και το οποίο διέθεσε τις πληροφορίες. Η εν λόγω χρήση υπόκειται στη συνέχεια στους όρους που καθορίζει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα όσον αφορά την μη κοινοποίηση των πληροφοριών σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Η χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς συμμορφώνεται προς τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

2.   Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα εξετάζει τα συγκεκριμένα αιτήματα που σχετίζονται με την αποκάλυψη των πληροφοριών όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή των κατονομαζόμενων ή εξατομικευόμενων βάσει των πληροφοριών προσώπων.

3.   Οι πληροφορίες απολαύουν της ίδιας προστασίας με αυτήν που προβλέπεται για παρόμοια δεδομένα βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους το οποίο τα παραλαμβάνει και, για κοινοτικό όργανο το οποίο τα παραλαμβάνει, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων οι οποίες ισχύουν για το εν λόγω κοινοτικό όργανο. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες από το κράτος μέλος το οποίο τα παραλαμβάνει, σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.

4.   Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται υπό οιανδήποτε μορφή σε άτομα που εργάζονται για λογαριασμό των εθνικών δημόσιων αρχών και της Επιτροπής καλύπτονται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου σε περίπτωση που η δημοσιοποίησή τους είναι δυνατόν να υπονομεύσει:

α)

την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

β)

τα εμπορικά συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας·

γ)

δικαστικές διαδικασίες και την παροχή νομικών συμβουλών· ή

δ)

τον σκοπό των επιθεωρήσεων ή των ερευνών.

5.   Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η δημοσιοποίηση είναι αναγκαία για την διακοπή ΠΛΑ αλιείας ή των σοβαρών παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, η δε αρχή που διαβιβάζει τις πληροφορίες συναινεί στην δημοσιοποίησή τους.

Άρθρο 38

Έξοδα

Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδά τους για την εκτέλεση αιτήματος παροχής συνδρομής και παραιτούνται κάθε αξίωσης επιστροφής των δαπανών που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 39

Ενιαία αρχή

1.   Έκαστο κράτος μέλος ορίζει ενιαίο γραφείο συνδέσμου αρμόδιο για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου.

2.   Έκαστο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη την ταυτότητα του ενιαίου γραφείου συνδέσμου και επικαιροποιεί τις εν λόγω πληροφορίες.

3.   Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τον κατάλογο των ενιαίων γραφείων συνδέσμων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 40

Επακόλουθα μέτρα

1.   Εάν οι εθνικές αρχές αποφασίσουν, ανταποκρινόμενες σε αίτημα παροχής συνδρομής βάσει του παρόντος τίτλου ή κατόπιν αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών, να λάβουν μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν μόνον κατόπιν έγκρισης ή αιτήματος δικαστικής αρχής, κοινοποιούν στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες επί των εν λόγω μέτρων που σχετίζονται με ΠΛΑ αλιεία ή με τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ή με παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Για κάθε κοινοποίηση αυτού του είδους απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της δικαστικής αρχής, εφόσον η εν λόγω έγκριση απαιτείται από το εθνικό δίκαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Ενημέρωση χωρίς προηγούμενη αίτηση

Άρθρο 41

Ενημέρωση χωρίς προηγούμενη αίτηση

1.   Όταν ένα κράτος μέλος αντιληφθεί πιθανές δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας ή τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι δυνατόν να σημειωθούν τέτοιες δραστηριότητες ή παραβάσεις, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η εν λόγω ενημέρωση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 39.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος λάβει μέτρα επιβολής σε σχέση με δραστηριότητα ΠΛΑ αλιείας ή παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή μέσω της ενιαίας αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 39.

3.   Όλες οι ενημερώσεις βάσει του παρόντος άρθρου γίνονται εγγράφως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Αιτήματα συνδρομής

Άρθρο 42

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου ως «αίτημα συνδρομής» νοείται το αίτημα που απευθύνει ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος για:

α)

πληροφορίες·

β)

μέτρα επιβολής· ή

γ)

διοικητική κοινοποίηση.

Άρθρο 43

Γενικές απαιτήσεις

1.   Το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα εξασφαλίζει ότι όλα τα αιτήματα παροχής συνδρομής περιέχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να είναι σε θέση να ικανοποιήσει το αίτημα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν να συλλεχθούν στο έδαφος του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα.

2.   Τα αιτήματα συνδρομής περιορίζονται σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι έχει ασκηθεί ΠΛΑ αλιεία ή έχουν σημειωθεί οι σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, και το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα δεν ήταν σε θέση να συλλέξει τις αιτούμενες πληροφορίες ή να λάβει τα αιτούμενα μέτρα με δικά του μέσα.

Άρθρο 44

Διαβίβαση των αιτημάτων και των απαντήσεων

1.   Τα αιτήματα αποστέλλονται μόνον από την ενιαία αρχή του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα ή από την Επιτροπή στην ενιαία αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Όλες οι απαντήσεις στα αιτήματα κοινοποιούνται δια της ιδίας οδού.

2.   Τα αιτήματα για αμοιβαία συνδρομή και οι αντίστοιχες απαντήσεις υποβάλλονται εγγράφως.

3.   Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τα αιτήματα και την διαβίβαση των πληροφοριών συμφωνούνται από τις οικείες ενιαίες αρχές πριν από την υποβολή των αιτημάτων. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τα αιτήματα διαβιβάζονται στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα και οι απαντήσεις στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Άρθρο 45

Αιτήματα παροχής πληροφοριών

1.   Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής, παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που απαιτείται για να αποδειχτεί κατά πόσο έχει ασκηθεί ΠΛΑ αλιεία ή έχουν σημειωθεί οι σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ή για να αποδειχτεί κατά πόσο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για κάτι τέτοιο. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται μέσω της ενιαίας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 39.

2.   Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής, διεξάγει τις απαραίτητες διοικητικές έρευνες σχετικά με τις δραστηριότητες που συνιστούν ή εικάζεται ότι συνιστούν ΠΛΑ αλιεία ή τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβιβάζει τα αποτελέσματα των εν λόγω διοικητικών ερευνών στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα και στην Επιτροπή.

3.   Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα ή της Επιτροπής, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δύναται να επιτρέψει σε αρμόδιο υπάλληλο του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα να συνοδεύσει τους υπαλλήλους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα ή της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια των διοικητικών ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Στο βαθμό που οι διατάξεις της εθνικής ποινικής δικονομίας αναθέτουν ορισμένες ενέργειες σε υπαλλήλους που ορίζονται ειδικά προς τούτο από την εθνική νομοθεσία, το προσωπικό του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα δεν μετέχει στις ενέργειες αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν μετέχουν στις κατ’ οίκον έρευνες ή στην επίσημη ανάκριση προσώπων δυνάμει του ποινικού δικαίου. Οι υπάλληλοι των κρατών μελών που υποβάλλουν το αίτημα, οι οποίοι βρίσκονται στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να επιδείξουν έγγραφη εξουσιοδότηση στην οποία να αναφέρονται η ταυτότητά τους και τα επίσημα καθήκοντά τους.

4.   Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα χορηγεί κάθε έγγραφο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο που διαθέτει σχετικά με ΠΛΑ αλιεία ή με τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

5.   Το τυποποιημένο έντυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙ.

Άρθρο 46

Αιτήματα για μέτρα επιβολής

1.   Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα από άλλο κράτος μέλος ή από την Επιτροπή λαμβάνει, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 43, όλα τα απαιτούμενα μέτρα επιβολής για να εξασφαλίσει, χωρίς καθυστέρηση, τη διακοπή εντός τους εδάφους του ή εντός των θαλασσίων υδάτων που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, όλων των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας ή των σοβαρών παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβουλεύεται με το κράτος μέλος που το υποβάλλει και με την Επιτροπή, κατά τη διαδικασία λήψης των μέτρων επιβολής που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αναφέρει, μέσω της ενιαίας αρχής του άρθρου 39, τα ληφθέντα μέτρα και το αποτέλεσμά τους στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, στα λοιπά εμπλεκόμενα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Άρθρο 47

Προθεσμία απάντησης σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και για μέτρα επιβολής

1.   Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 και στο άρθρο 46 παράγραφος 3 το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο 4 εβδομάδες μετά την παραλαβή του αιτήματος. Είναι δυνατόν να συμφωνηθούν διαφορετικές προθεσμίες μεταξύ του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα και του κράτους μέλους που το υποβάλλει ή της Επιτροπής.

2.   Σε περίπτωση που το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αίτημα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενημερώνει αμέσως γραπτώς το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα ή την Επιτροπή για τους λόγους που το εμποδίζουν να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία και για το πότε υπολογίζει ότι θα μπορέσει, κατά πάσα πιθανότητα, να ανταποκριθεί στο αίτημα.

Άρθρο 48

Αιτήματα για διοικητική κοινοποίηση

1.   Κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα από άλλο κράτος μέλος και σύμφωνα με τους εθνικούς του κανόνες περί κοινοποίησης παρόμοιων πράξεων και αποφάσεων, κοινοποιεί στον αποδέκτη όλες τις πράξεις και αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στον τομέα που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 από διοικητικές αρχές του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα και πρόκειται να επιδοθούν στο έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

2.   Τα αιτήματα για κοινοποίηση υποβάλλονται με χρήση του τυποποιημένου εντύπου που επισυνάπτεται στο παράρτημα ΧΙΙ του παρόντος κανονισμού.

3.   Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα διαβιβάζει την απάντησή του στο κράτος μέλος που το υποβάλλει αμέσως μετά την κοινοποίηση μέσω της ενιαίας αρχής του άρθρου 39. Για την απάντηση χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται στο παράρτημα ΧΙΙ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Σχέσεις με την Επιτροπή

Άρθρο 49

Επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής

1.   Έκαστο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, ευθύς μόλις τις παραλάβει, τις πληροφορίες που κρίνει συναφείς σχετικά με χρησιμοποιούμενες ή εικαζόμενες μεθόδους, πρακτικές ή διαπιστωθείσες τάσεις όσον αφορά ΠΛΑ αλιεία ή τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη, ευθύς μόλις την παραλάβει, κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να τα βοηθήσει να επιβάλλουν την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

Άρθρο 50

Συντονισμός από την Επιτροπή

1.   Στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος αντιληφθεί δραστηριότητες που συνιστούν ή φαίνεται να συνιστούν ΠΛΑ αλιεία ή σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κοινοτικό επίπεδο, κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε συναφή πληροφορία που απαιτείται για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες προς τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.·

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, δραστηριότητες που συνιστούν ΠΛΑ αλιεία ή τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, θεωρούνται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε κοινοτικό επίπεδο, ιδίως εάν:

α)

έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν προεκτάσεις σε άλλα κράτη μέλη· ή

β)

τα κράτη μέλη θεωρούν πιθανό παρόμοιες δραστηριότητες να έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα κράτη μέλη.

3.   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί ότι δραστηριότητες που συνιστούν ΠΛΑ αλιεία ή τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, πληροφορεί σχετικά τα οικεία κράτη μέλη τα οποία οφείλουν να αρχίσουν το ταχύτερο δυνατόν έρευνες. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το ταχύτερο δυνατό, το πόρισμα των εν λόγω ερευνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Άρθρο 51

Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες

1.   Εάν ένα κράτος μέλος λάβει πληροφορίες σχετικές με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και του παρόντος κανονισμού από τρίτη χώρα, κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μέσω της ενιαίας αρχής, εφόσον του επιτρέπεται να το πράξει από τις διμερείς συμφωνίες παροχής συνδρομής με την εν λόγω τρίτη χώρα.

2.   Οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του παρόντος τίτλου μπορούν να κοινοποιηθούν από κράτος μέλος σε τρίτη χώρα μέσω της οικείας ενιαίας αρχής στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας παροχής συνδρομής με την εν λόγω τρίτη χώρα. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά από διαβούλευση με το κράτος μέλος το οποίο διαβίβασε αρχικά τις πληροφορίες και σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία περί της προστασίας των προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.   Στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ή στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας ή παρόμοιων διευθετήσεων στις οποίες η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή μη συμβαλλόμενο συνεργαζόμενο μέρος, η Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει συναφείς πληροφορίες που αφορούν ΠΛΑ αλιεία ή τις σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη των εν λόγω συμφωνιών, οργανώσεων ή διευθετήσεων, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης του κράτους μέλους που παρείχε τις πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 52

Δημιουργία συστήματος πληροφοριών ΠΛΑ αλιείας

Εν αναμονή της δημιουργίας του «συστήματος πληροφοριών ΠΛΑ αλιείας» που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται βάσει του παρόντος τίτλου μεταξύ τους και με την Επιτροπή μέσω υφιστάμενων διευθετήσεων ανταλλαγής πληροφοριών.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άρθρο 53

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων που εξαιρούνται από τον ορισμό των «αλιευτικών προϊόντων» του άρθρου 2 παράγραφος 8 του εν λόγω κανονισμού τροποποιείται βάσει των προβλεπόμενων στο παράρτημα ΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(3)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 17.

(5)  ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83.

(6)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περίοδος προαναγγελίας για ορισμένους τύπους αλιευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1

Περίοδος προαναγγελίας τεσσάρων ωρών

Εκφορτώσεις νωπών αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικά σκάφη σε καθορισμένους κοινοτικούς λιμένες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIA

Έντυπο προαναγγελίας για αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIB

Έντυπο προαναγγελίας για αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIA

Έντυπο για εκ των προτέρων δηλώσεις εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIB

Έντυπο για εκ των προτέρων δηλώσεις μεταφόρτωσης βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2

(απαιτούνται από αμφότερα τα παραδίδοντα και τα παραλαμβάνοντα σκάφη)

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Απλοποιημένο πιστοποιητικό για αλιευτικά προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού

Image

Image

Προσάρτημα

Λεπτομέρειες μεταφοράς

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Συστήματα δικαιολογητικών για αλιεύματα τα οποία έχουν θεσπιστεί από περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008

Μέρος Ι

Συστήματα δικαιολογητικών τα οποία αναγνωρίζονται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008:

Σύστημα τεκμηρίωσης των αλιευμάτων του Dissostichus spp. που δημιουργήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση συστήματος τεκμηρίωσης των αλιευμάτων του Dissostichus spp (1).

Πρόγραμμα τεκμηρίωσης ICCAT για τα αλιεύματα τόνου που προβλέπεται στη σύσταση 08-12 της ICCAT με την οποία τροποποιείται η σύσταση 07-10 περί προγράμματος τεκμηρίωσης ICCAT για τα αλιεύματα τόνου.

Μέρος ΙΙ

Συστήματα δικαιολογητικών τα οποία αναγνωρίζονται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 με πρόσθετους όρους:

Επιτροπή Διατήρησης του Τόνου του Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) — Ψήφισμα περί της εφαρμογής Προγράμματος τεκμηρίωσης της CCSBT (εγκρίθηκε στην 15η ετήσια συνάντηση — 14-15 Οκτωβρίου 2008). Επιπλέον των δικαιολογητικών για τα αλιεύματα και κάθε συναφές έγγραφο που έχει επικυρωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα τεκμηρίωσης της CCSBT, ο εισαγωγέας υποβάλλει στις αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τις πληροφορίες περί των λεπτομερειών μεταφοράς που προσδιορίζονται στο προσάρτημα για τις σχετικές πληροφορίες με τη μεταφορά το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.


(1)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Προθεσμίες υποβολής πιστοποιητικών αλιευμάτων για φορτία βάσει του άρθρου 8

Τετράωρη προθεσμία υποβολής πιστοποιητικού αλιευμάτων πριν από την είσοδο στην Κοινότητα

Φορτία αλιευτικών προϊόντων που εισέρχονται στην Κοινότητα αεροπορικώς.

Δίωρη προθεσμία υποβολής πιστοποιητικού αλιευμάτων πριν από την είσοδο στην Κοινότητα

Φορτία αλιευτικών προϊόντων που εισέρχονται στην Κοινότητα οδικώς.

Τετράωρη προθεσμία υποβολής πιστοποιητικού αλιευμάτων πριν από την είσοδο στην Κοινότητα

Φορτία αλιευτικών προϊόντων που εισέρχονται στην Κοινότητα σιδηροδρομικώς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Διοικητική διευθέτηση με κράτη σημαίας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των πιστοποιητικών αλιευμάτων [άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XA

Έντυπο για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με διοπτευόμενα αλιευτικά σκάφη

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XB

Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος του παραρτήματος ΧΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

Το όνομα του σκάφους, το διακριτικό κλήσεως, η σημαία και κατά περίπτωση, ο αριθμός Lloyds/IMO συμπληρώνονται με βάση τα ορατά επί του σκάφους στοιχεία ή την επαφή μέσω ασυρμάτου με τα σκάφη (η πηγή των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να αναφέρεται).

2.

Διακριτικά χαρακτηριστικά: αναφέρεται εάν το όνομα και ο λιμένας νηολόγησης του σκάφους είναι ορατά ή όχι. Καταγράφονται τα χρώματα του κύτους και της υπερκατασκευής, ο αριθμός των καταρτιών, η θέση της γέφυρας και το ύψος της καπνοδόχου κ.λπ.

3.

Τύπος σκάφους: περιγράφεται ο τύπος του σκάφους και τα διοπτευθέντα εργαλεία (π.χ. παραγαδιάρικο, τράτα, πλοίο-εργοστάσιο, πλοίο μεταφοράς).

4.

Στίγμα: καταγράφεται η αρχική διόπτευση του σκάφους, συμπεριλαμβανομένης και της αλιευτικής ζώνης / υποπεριοχής / διαίρεσης.

5.

Δραστηριότητα του διοπτευθέντος σκάφους: καταγράφεται ο χρόνος της διόπτευσης, η δραστηριότητα του σκάφους την στιγμή αυτή και η κατεύθυνση (μοίρες). Καταγράφεται εάν το σκάφος αλίευε, πόντιζε αλιευτικά εργαλεία, αλίευε με τράτα, ανέσυρε δίχτυα ή ανέπτυσσε άλλες δραστηριότητες. Διατίθεται χώρος για μέχρι πέντε διοπτεύσεις του ιδίου σκάφους, εάν απαιτείται περισσότερος χώρος συμπληρώνεται στο πίσω μέρος του εντύπου ή σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού. Καταγράφεται η παρουσία / απουσία κυματίζουσας ταινίας.

6.

Καταγραφή διόπτευσης: αναφέρεται κατά πόσον η διόπτευση του σκάφους καταγράφηκε σε βίντεο ή φωτογραφικά (αναφέρεται ο τόπος κατάθεσης των τεκμηρίων στο τμήμα σχόλια).

7.

Παρατηρήσεις: αναφέρεται η κατεύθυνση προς την οποία διερχόταν το σκάφος. Συνοψίζεται τυχόν συνομιλία που πραγματοποιήθηκε μέσω ασυρμάτου με αναφορά του ονόματος, της εθνικότητας, της θέσης που δήλωσαν τα άτομα επί του διοπτευθέντος σκάφους με τα οποία έγινε η επαφή.

8.

Διάγραμμα του σκάφους: σχεδιάζεται η πλαγία όψη του σκάφους, με αναφορά κάθε των διακριτικών χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Τυποποιημένο έντυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος βάσει του άρθρου 45

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Τυποποιημένο έντυπο για αίτημα διοικητικής κοινοποίησης βάσει του άρθρου 48

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από τον ορισμό των «αλιευτικών προϊόντων» του άρθρου 2 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Αλιευτικά προϊόντα γλυκών υδάτων, όπου συμπεριλαμβάνονται

0301 91 — Άλλα ψάρια ζωντανά: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 — Άλλα ψάρια ζωντανά: Χέλια (Anguilla spp.)

0301 93 — Άλλα ψάρια ζωντανά: Κυπρίνοι

ex 0301 99 — Άλλα: ψάρια γλυκού νερού (ΣΟ 0301 99 11 και 0301 99 19)

0302 11 — Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 — Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

0302 66 — Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Χέλια (Anguilla spp.)

ex 0302 69 — Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: ψάρια γλυκού νερού (ΣΟ 0302 69 11 και 0302 69 19)

0303 11 — Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

0303 21 — Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 — Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

0303 76 — Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: Χέλια (Anguilla spp.)

ex 0303 79 — Άλλα ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304: ψάρια γλυκού νερού (ΣΟ 0303 79 11 και 0303 79 19)

ex 0304 19 — Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη: ψάρια γλυκού νερού (ΣΟ 0304 19 13, 0304 19 15, 0304 19 17, 0304 19 19 και 0304 19 91)

ex 0304 29 — Φιλέτα κατεψυγμένα: ψαριών γλυκού νερού (ΣΟ 0304 29 13, 0304 29 15, 0304 29 17 και 0304 29 19)

ex 0304 99 — Άλλη κατεψυγμένη σάρκα ψαριών: ψαριών γλυκού νερού (ΣΟ 0304 99 21)

ex 0305 30 — Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά: Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη (ΣΟ 0305 30 30)· από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster· κυπρίνων (ex ΣΟ 0305 30 90)

ex 0305 41 — Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

ex 0305 49 — Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster) (ΣΟ 0305 49 45)· χέλια (Anguilla spp.) (ΣΟ 0305 49 50)· κυπρίνοι (ex ΣΟ 0305 49 80)

ex 0305 59 — Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά: Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Onchorhynchus chrysogaster)· κυπρίνοι (ex ΣΟ 0305 59 80)

ex 0305 69 — Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη: Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho) (ΣΟ 0305 69 50)· πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Onchorhynchus chrysogaster)· κυπρίνοι (ex ΣΟ 0305 69 80)

ex 0306 19 — Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων, κατεψυγμένα: Καραβίδες του γλυκού νερού (ΣΟ 0306 19 10)

ex 0306 29 — Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων, μη κατεψυγμένα: Καραβίδες του γλυκού νερού (ΣΟ 0306 29 10)

1604 11 00 — Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά: Σολομοί

ex 1604 19 — Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά: Σολομοειδή, άλλα από σολομούς (ΣΟ 1604 19 10)

ex 1604 20 — Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών: Σολομών (ΣΟ 1604 20 10)· σολομοειδών, άλλων από σολομούς (ΣΟ 1604 20 30)

ex 1605 40 00 — Άλλα μαλακόστρακα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα: Καραβίδες του γλυκού νερού, βρασμένες με άνηθο, κατεψυγμένες

Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που λαμβάνονται από ιχθύδια ή γόνο

0301 10 — Ψάρια ζωντανά για διακόσμηση

0307 10 — Στρείδια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη

Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten

0307 21 — Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (ΣΟ 0307 21 00)

0307 29 — Άλλα

Μύδια

0307 31 — Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 39 — Άλλα

ex 1605 90 — Άλλα (ΣΟ 1605 90 11 και 1605 90 19)

0307 60 00 — Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

0305 10 00 — Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

ex 1605 90 30 — Άλλα μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα: χτένια, στρείδια, σαλιγκάρια

1605 90 00 — Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα


(1)  Οι κωδικοί ΣΟ αντιστοιχούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1031/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 291 της 31.10.2008).


Top