Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 669/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2009

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5 και το άρθρο 63 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 καθιερώνει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο γενικών κανόνων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων σε κοινοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων ελέγχων για την εισαγωγή τροφίμων και ζωοτροφών από τρίτες χώρες. Επιπροσθέτως, ο κανονισμός προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης τα οποία, λόγω υπαρκτού ή πρωτοεμφανιζόμενου κινδύνου, υπάγονται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο σημείο εισόδου τους στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού («ο κατάλογος»). Με αυτό το αυξημένο επίπεδο ελέγχου αναμένεται ότι θα είναι δυνατή, αφενός, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του υπαρκτού ή του πρωτοεμφανιζόμενου κινδύνου και, αφετέρου, η συλλογή ακριβών δεδομένων παρακολούθησης όσον αφορά την εμφάνιση και τη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων κατά την εργαστηριακή ανάλυση.

(2)

Κατά την κατάρτιση του καταλόγου πρέπει να συνεκτιμώνται ορισμένα κριτήρια, βάσει των οποίων καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός υπαρκτού ή πρωτοεμφανιζόμενου κινδύνου που συνδέεται με συγκεκριμένη ζωοτροφή ή συγκεκριμένο τρόφιμο μη ζωικής προέλευσης.

(3)

Μέχρις ότου εγκριθεί μια τυποποιημένη μεθοδολογία και κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου, τα δεδομένα που προκύπτουν από κοινοποιήσεις οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του καταλόγου πρέπει να εξετάζονται εκθέσεις του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, εκθέσεις που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς και επιστημονικές αξιολογήσεις.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι, για την οργάνωση του αυξημένου επιπέδου ελέγχων, τα κράτη μέλη ορίζουν ειδικά σημεία εισόδου στην επικράτειά τους που έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ελέγχου για τα διάφορα είδη ζωοτροφών και τροφίμων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο στον παρόντα κανονισμό να προβλέπονται ελάχιστες απαιτήσεις για τα ειδικά σημεία εισόδου προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ομοιομορφίας για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι, για την οργάνωση του αυξημένου επιπέδου ελέγχων, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων που είναι αρμόδιοι για τα φορτία να διαβιβάζουν εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με την άφιξη και τη φύση των εν λόγω φορτίων. Ομοίως, για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη προσέγγιση σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει να ορίζεται ένα υπόδειγμα κοινού εγγράφου εισόδου (ΚΕΕ) για τις εισαγωγές ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Το ΚΕΕ πρέπει να κοινοποιείται στις τελωνειακές αρχές κατά τη διασάφιση των φορτίων για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(6)

Επιπροσθέτως, για να εξασφαλίζεται συγκεκριμένο επίπεδο ομοιομορφίας σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων, είναι σκόπιμο στον παρόντα κανονισμό να προβλέπεται ότι οι εν λόγω επίσημοι έλεγχοι πρέπει να καλύπτουν ελέγχους εγγράφων, ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους.

(7)

Για την οργάνωση των αυξημένων επιπέδων των επίσημων ελέγχων πρέπει να διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να εισπράττουν τα αναγκαία τέλη για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγονται οι εν λόγω έλεγχοι. Ο υπολογισμός των εν λόγω τελών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(8)

Η απόφαση 2005/402/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2005, για τα έκτακτα μέτρα όσον αφορά τα τσίλι και τα προϊόντα τσίλι, curcuma (κουρκούμα) και φοινικέλαιο (3) ορίζει ότι όλα τα φορτία των εν λόγω προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική έκθεση, που να αποδεικνύει ότι το προϊόν δεν περιέχει καμία από τις εξής ουσίες: Sudan I (αριθ. CAS 842-07-9), Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6), Sudan III (αριθ. CAS 85-86-9) ή Sudan IV (85-83-6). Μετά την έγκριση αυτών των μέτρων η συχνότητα των κοινοποιήσεων στη RASFF μειώθηκε, γεγονός που δείχνει την αισθητή βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την παρουσία χρωστικών ουσιών Sudan στα συναφή προϊόντα. Κατά συνέπεια, η απαίτηση παροχής αναλυτικής έκθεσης για κάθε φορτίο εισαγόμενων προϊόντων, η οποία προβλέπεται στην απόφαση 2005/402/ΕΚ, είναι σκόπιμο να καταργηθεί και στη θέση της να προβλεφθεί ενιαίο και αυξημένο επίπεδο ελέγχων στα εν λόγω φορτία, στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα. Ως εκ τούτου, η απόφαση 2005/402/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

(9)

Η απόφαση 2006/504/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τους ειδικούς όρους για ορισμένα τρόφιμα εισαγωγής από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου μόλυνσής τους από αφλατοξίνες (4), προβλέπει αυξημένη συχνότητα διενέργειας ελέγχων (50 % του συνόλου των φορτίων) για την ανίχνευση αφλατοξίνης στις αραχίδες καταγωγής Βραζιλίας. Μετά την έγκριση αυτών των μέτρων η συχνότητα των κοινοποιήσεων στη RASFF όσον αφορά τις αφλατοξίνες στις αραχίδες καταγωγής Βραζιλίας μειώθηκε. Κατά συνέπεια, τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2006/504/ΕΚ όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα είναι σκόπιμο να καταργηθούν και στη θέση τους να εφαρμόζεται ένα ομοιόμορφο και αυξημένο επίπεδο ελέγχων στο σημείο εισόδου στην Κοινότητα. Η απόφαση 2006/504/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(10)

Η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για τα καθορισμένα σημεία εισόδου είναι δυνατό να παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες για τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει μεταβατική περίοδο στη διάρκεια της οποίας οι εν λόγω απαιτήσεις μπορούν να εφαρμοστούν σταδιακά. Ομοίως, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να μπορούν, στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, να διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους σε σημεία ελέγχου διαφορετικά από το καθορισμένο σημείο εισόδου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εν λόγω σημεία ελέγχου πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα καθορισμένα σημεία εισόδου, οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επισήμων ελέγχων που διενεργούνται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, στα σημεία εισόδου στα εδάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού, για τις εισαγωγές των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Επικαιροποιήσεις του παραρτήματος Ι

Για την κατάρτιση και την τακτική τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Ι πρέπει να συνεκτιμώνται τουλάχιστον οι ακόλουθες πηγές πληροφοριών:

α)

δεδομένα που προκύπτουν από τις κοινοποιήσεις οι οποίες έχουν διαβιβαστεί μέσω του RASFF·

β)

εκθέσεις και πληροφορίες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων·

γ)

εκθέσεις και πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτες χώρες·

δ)

πληροφορίες που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

ε)

επιστημονικές αξιολογήσεις, αν χρειάζονται.

Ο κατάλογος του παραρτήματος Ι επανεξετάζεται τακτικά και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ)» είναι το έγγραφο που συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή από τον εκπρόσωπό του, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, και από την αρμόδια αρχή που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων·

β)

«καθορισμένο σημείο εισόδου (ΚΣΕ)» είναι το σημείο εισόδου που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, σε ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού· στην περίπτωση φορτίων που φτάνουν σε λιμένα όπου εκφορτώνονται με σκοπό τη μεταφόρτωσή τους σε άλλο πλοίο για τη μεταφορά τους σε λιμένα άλλου κράτους μέλους, το καθορισμένο σημείο εισόδου είναι ο δεύτερος λιμένας·

γ)

«φορτίο» είναι μια ποσότητα οποιασδήποτε ζωοτροφής ή οποιουδήποτε τροφίμου μη ζωικής προέλευσης που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, της ίδιας τάξης ή περιγραφής, το οποίο καλύπτεται από το ίδιο έγγραφο/τα ίδια έγγραφα, αποστέλλεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια τρίτη χώρα ή περιοχή τρίτης χώρας.

Άρθρο 4

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα καθορισμένα σημεία εισόδου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19, τα καθορισμένα σημεία εισόδου διαθέτουν, τουλάχιστον, τα εξής:

α)

επαρκή αριθμό κατάλληλα καταρτισμένου και πεπειραμένου προσωπικού για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στα φορτία·

β)

κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε η αρμόδια αρχή να πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους·

γ)

λεπτομερείς οδηγίες όσον αφορά τη διεγματοληψία για την ανάλυση και την αποστολή των δειγμάτων για ανάλυση σε εργαστήριο το οποίο έχει οριστεί βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 («το καθορισμένο εργαστήριο»)·

δ)

εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των φορτίων (και των φορτίων που είναι συσκευασμένα σε εμπορευματοκιβώτια) υπό κατάλληλες συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακράτησης, αν προβλέπεται, σε αναμονή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης που αναφέρεται στο στοιχείο γ), καθώς και επαρκή αριθμό αποθηκευτικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων ψυκτικών αποθηκών, σε περιπτώσεις που απαιτείται ελεγχόμενη θερμοκρασία λόγω της φύσης του φορτίου·

ε)

εξοπλισμό εκφόρτωσης και κατάλληλο εξοπλισμό για τη διενέργεια δειγματοληψίας με σκοπό την ανάλυση·

στ)

δυνατότητα διεξαγωγής της εκφόρτωσης και της δειγματοληψίας για την ανάλυση σε σκεπασμένο χώρο, εφόσον ενδείκνυται·

ζ)

ένα καθορισμένο εργαστήριο ικανό να διενεργεί την ανάλυση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) και βρίσκεται σε τοποθεσία στην οποία τα δείγματα μπορούν να μεταφερθούν σε σύντομη χρονική περίοδο.

Άρθρο 5

Κατάλογος των καθορισμένων σημείων εισόδου

Για καθένα από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη διατηρούν και δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένο κατάλογο των καθορισμένων σημείων εισόδου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύθυνση αυτών των καταλόγων στο διαδίκτυο.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο, για λόγους ενημέρωσης, τους εθνικούς συνδέσμους προς αυτούς τους καταλόγους.

Άρθρο 6

Προηγούμενη κοινοποίηση των φορτίων

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων ή οι εκπρόσωποί τους πραγματοποιούν έγκαιρη προηγούμενη κοινοποίηση της εκτιμούμενης ημερομηνίας και χρόνου της πραγματικής άφιξης του φορτίου στο καθορισμένο σημείο εισόδου, καθώς και της φύσης του φορτίου.

Για το σκοπό αυτό, συμπληρώνουν το μέρος Ι του κοινού εγγράφου εισόδου και διαβιβάζουν το έγγραφο αυτό στην αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισόδου, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την πραγματική άφιξη του φορτίου.

Άρθρο 7

Γλώσσα στην οποία συντάσσονται τα κοινά έγγραφα εισόδου

Τα κοινά έγγραφα εισόδου συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες, του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το καθορισμένο σημείο εισόδου.

Εν τούτοις, ένα κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να αποδεχθεί κοινά έγγραφα εισόδου που έχουν συνταχθεί σε άλλη επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.

Άρθρο 8

Αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στα καθορισμένα σημεία εισόδου

1.   Η αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισόδου πραγματοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:

α)

ελέγχους εγγράφων για όλα τα φορτία εντός 2 εργάσιμων ημερών από την άφιξη στο ΚΣΕ, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές και αναπόφευκτες περιστάσεις·

β)

ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης εργαστηριακής ανάλυσης, με τη συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, και κατά τρόπον ώστε οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων ή οι εκπρόσωποί τους να είναι αδύνατο να προβλέψουν ποιο συγκεκριμένο φορτίο θα υποβληθεί στους εν λόγω ελέγχους· τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων πρέπει να είναι διαθέσιμα το συντομότερο, από τεχνικής πλευράς, δυνατό.

2.   Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή:

α)

συμπληρώνει το σχετικό τμήμα του μέρους ΙΙ του κοινού εγγράφου εισόδου και ο εντεταλμένος υπάλληλος της αρμόδιας αρχής σφραγίζει και υπογράφει το πρωτότυπο του εν λόγω εγγράφου·

β)

δημιουργεί και φυλάσσει ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου και σφραγισμένου κοινού εγγράφου εισόδου.

Το πρωτότυπο του κοινού εγγράφου εισόδου συνοδεύει το φορτίο στη μετέπειτα μεταφορά του μέχρι την άφιξη στον προορισμό του, όπως αναφέρεται στο ΚΕΕ.

Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ μπορεί να επιτρέπει τη μετέπειτα μεταφορά του φορτίου ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων. Όταν δοθεί έγκριση, η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ενημερώνει την αρμόδια αρχή στον τόπο προορισμού και πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι το φορτίο παραμένει υπό το συνεχή έλεγχο των αρμόδιων αρχών και δεν είναι δυνατό να υποστεί κανενός είδους παραποίηση ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων του φυσικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που το φορτίο μεταφέρεται ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων του φυσικού ελέγχου, εκδίδεται επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου ΚΕΕ για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 9

Ειδικές περιστάσεις

1.   Κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές ορισμένων καθορισμένων σημείων εισόδου τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς να διενεργούν φυσικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις ενός υπευθύνου επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούνται στο ΚΣΕ δεν επηρεάζεται αρνητικά·

β)

οι εγκαταστάσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4, κατά περίπτωση, και έχουν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη χρήση από το κράτος μέλος·

γ)

ισχύουν κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι το φορτίο παραμένει υπό το συνεχή έλεγχο των αρμόδιων αρχών του ΚΣΕ ήδη από την άφιξή του στο ΚΣΕ και δεν είναι δυνατό να υποστεί κανενός είδους παραποίηση στη διάρκεια όλων των ελέγχων.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η απόφαση συμπερίληψης ενός νέου προϊόντος στο παράρτημα Ι μπορεί να προβλέπει ότι οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι στα φορτία αυτού του προϊόντος είναι δυνατό να διενεργούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, όπως αναφέρεται στο ΚΕΕ, αν κριθεί σκόπιμο, στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων, αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ιδιαίτερα ευπαθής φύση του προϊόντος ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συσκευασίας είναι τέτοια ώστε η διεξαγωγή εργασιών δειγματοληψίας στο ΚΣΕ θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε εμφάνιση σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων ή σε ζημία του προϊόντος σε απαράδεκτο βαθμό·

β)

ισχύουν ρυθμίσεις κατάλληλης συνεργασίας από τις αρμόδιες αρχές στο ΚΣΕ και τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν τους φυσικούς ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι:

i)

το φορτίο δεν είναι δυνατό να παραποιηθεί με κανένα τρόπο σε ολόκληρη τη διάρκεια των ελέγχων,

ii)

τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 15.

Άρθρο 10

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η θέση των φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη, εκ μέρους του υπευθύνου της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή του αντιπροσώπου του στις τελωνειακές αρχές, κοινού εγγράφου εισόδου ή του ίδιου εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένου από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και την κοινοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων

Σε περίπτωση που αυτό δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορτίου, ο υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή ο εκπρόσωπός του, θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής:

α)

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποστήριξη προκειμένου να διενεργηθούν οι επίσημοι έλεγχοι·

β)

τον κατάλληλο εξοπλισμό για δειγματοληψία με σκοπό την ανάλυση, όσον αφορά την ειδική μεταφορά ή/και τις ειδικές μορφές συσκευασίας, εφόσον δεν μπορεί να γίνει αντιπροσωπευτική δειγματοληψία με το συνήθη εξοπλισμό δειγματοληψίας.

Άρθρο 12

Χωρισμός των φορτίων

Τα φορτία δεν χωρίζονται μέχρις ότου ολοκληρωθεί το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων και συμπληρωθεί από την αρμόδια αρχή το κοινό έγγραφο εισόδου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

Σε περίπτωση μετέπειτα χωρισμού του φορτίου, κάθε μέρος του φορτίου συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του κοινού εγγράφου εισόδου, μέχρι τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Άρθρο 13

Μη συμμόρφωση

Εάν από τους επίσημους ελέγχους προκύψει μη συμμόρφωση, ο εντεταλμένος υπάλληλος της αρμόδιας αρχής συμπληρώνει το μέρος ΙΙΙ του κοινού εγγράφου εισόδου και λαμβάνονται μέτρα βάσει των άρθρων 19, 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Άρθρο 14

Τέλη

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την είσπραξη τελών που προκύπτουν λόγω του αυξημένου επιπέδου των επίσημων ελέγχων οι οποίοι προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και τα κριτήρια του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων που είναι αρμόδιοι για το φορτίο, ή οι εκπρόσωποί τους, καταβάλλουν τα τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 15

Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα φορτία, με σκοπό τη συνεχή αξιολόγηση των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται κάθε τρίμηνο πριν από τα τέλη του μήνα που έπεται της λήξης του τριμήνου.

2.   Η έκθεση περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)

λεπτομερή στοιχεία για κάθε φορτίο, στα οποία περιλαμβάνονται:

i)

το μέγεθος, από άποψη καθαρού βάρους, του φορτίου,

ii)

η χώρα καταγωγής κάθε φορτίου·

β)

ο αριθμός των φορτίων που υπόκεινται σε δειγματοληψία για τη διεξαγωγή ανάλυσης·

γ)

τα αποτελέσματα των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

3.   Η Επιτροπή καταγράφει τις εκθέσεις που λαμβάνει βάσει της παραγράφου 2 και τις κοινοποιεί στα κράτη μέλη.

Άρθρο 16

Τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ

Η απόφαση 2006/504/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1 στοιχείο α), οι περιπτώσεις iii), iv) και v) απαλείφονται,

2)

στο άρθρο 5, το στοιχείο α) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από τα εξής:

«α)

κάθε φορτίο τροφίμων από τη Βραζιλία»,

3)

στο άρθρο 7, η παράγραφος 3 απαλείφεται.

Άρθρο 17

Κατάργηση της απόφασης 2005/402/ΕΚ

Η απόφαση 2005/402/ΕΚ της Επιτροπής καταργείται.

Άρθρο 18

Εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 25η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 19

Μεταβατικά μέτρα

1.   Επί πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, όταν ένα καθορισμένο σημείο εισόδου δεν είναι εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια φυσικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διεξάγονται σε άλλο σημείο ελέγχου, στο ίδιο κράτος μέλος, που έχει εγκριθεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή, πριν από τη διασάφιση των προϊόντων για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω σημείο ελέγχου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.

2.   Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης στο δικτυακό τους τόπο, κατάλογο των σημείων ελέγχου που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 135 της 28.5.2005, σ. 34.

(4)  ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.   Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ

Χώρα προέλευσης

Κίνδυνος

Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (2)

(%)

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Αργεντινή

Αφλατοξίνες

10

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Βραζιλία

Αφλατοξίνες

50

Ιχνοστοιχεία (ζωοτροφές και τρόφιμα) (3)  (4)

2817 00 00· 2820· 2821· 2825 50 00· 2833 25 00· 2833 29 20· 2833 29 80· 2836 99

Κίνα

Κάδμιο και μόλυβδος

50

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα), ιδίως φιστικοβούτυρο (τρόφιμο)

1202 10· 1202 20 00· 2008 11

Γκάνα

Αφλατοξίνες

50

Μπαχαρικά (τρόφιμο):

Capsicum spp (αποξηραμένοι καρποί, ολόκληροι ή αλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου του τσίλι, του τσίλι σε σκόνη, του καγιέν και της πάπρικας)

Myristica fragrans (μοσχοκάρυδο)

Zingiber officinale (ζιγγίβερη)

Curcuma longa (κούρκουμα)

0904 20· 0908 10 00· 0908 20 00· 0910 10 00· 0910 30 00

Ινδία

Αφλατοξίνες

50

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Ινδία

Αφλατοξίνες

10

Σπόροι πεπονιού (egusi) και παράγωγα προϊόντα (5) (τρόφιμα)

ex 1207 99

Νιγηρία

Αφλατοξίνες

50

Σταφίδες (τρόφιμο)

0806 20

Ουζμπεκιστάν

Ωχρατοξίνη A

50

Τσίλι, προϊόντα τσίλι, curcuma (κουρκούμα) και φοινικέλαιο (τρόφιμα)

0904 20 90· 0910 99 60· 0910 30 00· 1511 10 90

Όλες οι τρίτες χώρες

Χρωστικές ουσίες Sudan

20

Αράπικα φιστίκια (αραχίδες) και παράγωγα προϊόντα (ζωοτροφές και τρόφιμα)

1202 10 90· 1202 20 00· 2008 11

Βιετνάμ

Αφλατοξίνες

10

Ρύζι μπασμάτι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο (τρόφιμο)

ex 1006 30

Πακιστάν

Αφλατοξίνες

50

Ρύζι μπασμάτι για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο (τρόφιμο)

ex 1006 30

Ινδία

Αφλατοξίνες

10

Μάνγκο, κινέζικα φασολάκια (Vigna sesquipedalis), πικρό πεπόνι (Momordica charantia), νεροκολόκυθο Lauki (Lagenaria siceraria), πιπεριές και μελιτζάνες (τρόφιμα)

ex 0804 50 00· 0708 20 00· 0807 11 00· 0707 00· 0709 60· 0709 30 00

Δομινικανή Δημοκρατία

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS (1)

50

Μπανάνες

0803 00 11

Δομινικανή Δημοκρατία

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, που αναλύθηκαν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους με GC-MS και LC-MS (1)

10

Λαχανικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (πιπεριές, κολοκυθάκια και ντομάτες)

0709 60· 0709 90 70· 0702 00 00

Τουρκία

Φυτοφάρμακα: methomyl και oxamyl

10

Αχλάδια

0808 20 10

Τουρκία

Φυτοφάρμακο: amitraz

10

Λαχανικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (τρόφιμα)

κινέζικα φασολάκια (Vigna sesquipedalis)

μελιτζάνες

κράμβες

0708 20 00· 0709 30 00· 0704

Ταϊλάνδη

Κατάλοιπα οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων

50

B.   Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«τσίλι» είναι οι καρποί του γένους Capsicum, αποξηραμένοι και θρυμματισμένοι ή σε σκόνη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0904 20 90, σε οποιαδήποτε μορφή, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

β)

«προϊόντα τσίλι» είναι η σκόνη κάρι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0910 99 60, σε οποιαδήποτε μορφή, που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

γ)

«κούρκουμα» είναι κούρκουμα αποξηραμένο και θρυμματισμένο ή σε σκόνη, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0910 30 00, σε οποιαδήποτε μορφή, και προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

δ)

«φοινικέλαιο» είναι φοινικέλαιο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1511 10 90 και προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ε)

«Χρωστικές ουσίες Sudan» είναι οι ακόλουθες χημικές ουσίες:

i)

Sudan I (CAS αριθμός 842-07-9)·

ii)

Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6)·

iii)

Sudan III (αριθ. CAS 85-86-9)·

iv)

Scarlet Red· ή Sudan IV (αριθ. CAS 85-83-6).


(1)  Ιδίως κατάλοιπα των εξής ουσιών: Amitraz, Acephate, Aldicarb, Benomyl, Carbendazim, Chlorfenapyr, Chlorpyrifos, CS2 (διθειοκαρβαμικές ενώσεις), Diafenthiuron, Diazinon, Dichlorvos, Dicofol, Dimethoate, Endosulfan, Fenamidone, Imidacloprid, Malathion, Methamidophos, Methiocarb, Methomyl, Monocrotophos, Omethoate, oxamyl, Profenofos, Propiconazole, thiabendazol, Thiacloprid.

(2)  Όταν σε κάποιον κωδικό απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτό στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός φέρει τη σήμανση «Ex» (π.χ. Ex20079997: πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο τα προϊόντα που περιέχουν φουντούκια).

(3)  Τα ιχνοστοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την εγγραφή είναι τα ιχνοστοιχεία που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι σημείο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29).

(4)  Τα σημεία αναφοράς για δράση είναι τα ανώτατα επίπεδα που έχουν οριστεί για τον μόλυβδο και το κάδμιο στα πρόσθετα που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων η οποία αναφέρεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10). Αν τα ιχνοστοιχεία αναφέρονται στην επισήμανση ως συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51), ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006.

(5)  Τα σημεία αναφοράς για δράση είναι τα ανώτατα επίπεδα που έχουν οριστεί για τις αφλατοξίνες στα αράπικα φιστίκια και στα παράγωγα προϊόντα τους, στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ)

Image

Image

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το ΚΕΕ

Γενικά

:

Το έγγραφο συμπληρώνεται με κεφαλαία. Οι σημειώσεις αναγράφονται δίπλα στον αριθμό του τετραγωνιδίου που αφορούν.

Μέρος I

Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή από τον εκπρόσωπό του, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Τετραγωνίδιο I.1.

Αποστολέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) που αποστέλλει το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.2.

Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται από τις αρχές του Καθορισμένου Σημείου Εισόδου (ΚΣΕ), όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

Τετραγωνίδιο I.3.

Παραλήπτης: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) για το οποίο προορίζεται το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.4.

Αρμόδιος για το φορτίο (ή πράκτορας, διασαφιστής ή υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων): το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για το φορτίο κατά τη διασάφιση στο ΚΣΕ και που πραγματοποιεί τις αναγκαίες διασαφίσεις προς τις αρμόδιες αρχές, εξ ονόματος του εισαγωγέα. Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.5.

Χώρα καταγωγής: πρόκειται για τη χώρα από την οποία κατάγεται το προϊόν, τη χώρα καλλιέργειας, συγκομιδής ή παραγωγής του.

Τετραγωνίδιο I.6.

Χώρα αποστολής: πρόκειται για τη χώρα όπου το φορτίο τοποθετήθηκε στο μέσο τελικής μεταφοράς για να αποσταλεί στην Κοινότητα.

Τετραγωνίδιο I.7.

Εισαγωγέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.8.

Τόπος προορισμού: διεύθυνση παράδοσης στην Κοινότητα. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τετραγωνίδιο I.9.

Άφιξη στο ΚΣΕ: αναφέρεται η εκτιμούμενη ημερομηνία κατά την οποία το φορτίο αναμένεται να φθάσει στο ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο I.10.

Κείμενα: αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός επίσημων εγγράφων που συνοδεύουν το φορτίο, ανάλογα με την περίπτωση.

Τετραγωνίδιο I.11.

Αναφέρατε τα πλήρη στοιχεία του μέσου μεταφοράς κατά την άφιξη: για αεροσκάφη, τον αριθμό πτήσης· για σκάφη, το όνομα του πλοίου· για οδικά οχήματα, τον αριθμό κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, εάν ενδείκνυται· για σιδηροδρόμους, την ταυτότητα του τρένου και τον αριθμό του βαγονιού.

Έγγραφα αναφοράς: αριθμός δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, αριθμός φορτωτικής ή εμπορικού εγγράφου για σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά.

Τετραγωνίδιο I.12.

Περιγραφή του εμπορεύματος: παρέχεται λεπτομερής περιγραφή του εμπορεύματος (συμπεριλαμβανομένου του τύπου, για τις ζωοτροφές).

Τετραγωνίδιο I.13.

Κωδικός προϊόντος ή κωδικός ΣΟ του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Τετραγωνίδιο I.14.

Μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε κιλά (kg). Καθορίζεται ως το σύνολο της μάζας των προϊόντων με τις άμεσες πρώτες συσκευασίες τους και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς.

Καθαρό βάρος: πραγματικό βάρος του προϊόντος σε κιλά (kg), χωρίς τη συσκευασία. Καθορίζεται ως η μάζα των προϊόντων χωρίς τις άμεσες πρώτες συσκευασίες τους ούτε άλλες συσκευασίες.

Τετραγωνίδιο I.15.

Αριθμός μονάδων συσκευασίας.

Τετραγωνίδιο I.16.

Θερμοκρασία: σημειώνεται η κατάλληλη θερμοκρασία μεταφοράς/αποθήκευσης.

Τετραγωνίδιο I.17.

Είδος συσκευασίας: αναφέρεται το είδος της συσκευασίας των προϊόντων.

Τετραγωνίδιο I.18.

Εμπόρευμα το οποίο προορίζεται: σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με το εάν το εμπόρευμα προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο χωρίς προηγούμενη διαλογή ή άλλη φυσική επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται «κατανάλωση από τον άνθρωπο»), ή εάν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από τέτοιου είδους επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται «περαιτέρω επεξεργασία»), ή εάν προορίζεται για χρήση ως «ζωοτροφή» (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται «ζωοτροφές»).

Τετραγωνίδιο I.19.

Αναφέρονται, κατά περίπτωση, όλοι οι αριθμοί σφραγίδας και ταυτοποίησης εμπορευματοκιβωτίων.

Τετραγωνίδιο I.20.

Μεταφορά σε σημείο ελέγχου: Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρχή του ΚΣΕ σημειώνει αυτό το τετραγωνίδιο για να επιτρέψει τη μετέπειτα μεταφορά σε άλλο σημειο ελέγχου.

Τετραγωνίδιο I.21.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο I.22.

Για τις εισαγωγές: αυτό το τετραγωνίδιο σημειώνεται εάν το φορτίο προορίζεται για εισαγωγή (άρθρο 8).

Τετραγωνίδιο I.23.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο I.24.

Σημειώνεται το κατάλληλο μέσο μεταφοράς.

Μέρος II

Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.

Τετραγωνίδιο II.1.

Χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός αναφοράς με το τετραγωνίδιο Ι.2.

Τετραγωνίδιο II.2.

Για χρήση από τις τελωνειακές υπηρεσίες, εάν χρειαστεί.

Τετραγωνίδιο II.3.

Έλεγχος εγγράφων: συμπληρώνεται για όλες τις παρτίδες.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.4.

Η αρχή του ΚΣΕ αναφέρει εάν η αποστολή έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 17 μπορεί να διενεργηθεί από διαφορετικό σημείο ελέγχου.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.5.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 17 και ύστερα από ικανοποιητικό αποτέλεσμα του ελέγχου εγγράφων/ταυτότητας, η αρχή του ΚΣΕ αναφέρει το σημείο στο οποίο μπορεί να μεταφερθεί η αποστολή για φυσικό έλεγχο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.6.

Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης της αποστολής λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος του ελέγχου εγγράφων ή του ελέγχου ταυτότητας. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.7 πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του φορέα προορισμού σε περίπτωση «εκ νέου αποστολής», «καταστροφής», «μετατροπής» και «χρήσης για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.7.

Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. στο τετραγωνίδιο ΙΙ.6, «εκ νέου αποστολή», «καταστροφή», «μετατροπή» ή «χρήση για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.8.

Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.9.

Υπογραφή του εντεταλμένου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.10.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.11.

Η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των ελέγχων ταυτότητας.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.12.

Η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.13.

Η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου. Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται με την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου για τα οποία διενεργήθηκε εργαστηριακή δοκιμασία.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.14.

Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται για όλες τα φορτία που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.15.

Χωρίς αντικείμενο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.16.

Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης της αποστολής λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος των φυσικών ελέγχων. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.18 πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του φορέα προορισμού σε περίπτωση «εκ νέου αποστολής», «καταστροφής», «μετατροπής» και «χρήσης για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.17.

Λόγοι απόρριψης: συμπληρώνεται ενδεχομένως για να προστεθούν σχετικές πληροφορίες. Σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.18.

Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. στο τετραγωνίδιο ΙΙ.16, «εκ νέου αποστολή», «καταστροφή», «μετατροπή» ή «χρήση για άλλο σκοπό».

Τετραγωνίδιο ΙΙ.19.

Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα μιας παρτίδας έχει καταστραφεί κατά το άνοιγμα του εμπορευματοκιβωτίου. Πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν το σκοπό.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.20.

Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, της αρμόδιας αρχή του σημείου ελέγχου.

Τετραγωνίδιο ΙΙ.21.

Εδώ τίθεται η υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου.

Μέρος III

Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή.

Τετραγωνίδιο III.1.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκ νέου αποστολή: η αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 17, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία του, τη χώρα προορισμού και την ημερομηνία της εκ νέου αποστολής, μόλις τα ανωτέρω γίνουν γνωστά.

Τετραγωνίδιο III.2.

Επόμενες ενέργειες: αναφέρεται η τοπική αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη, ενδεχομένως, για την εποπτεία σε περίπτωση «καταστροφής», «μετατροπής» ή «χρήσης για άλλο σκοπό» του φορτίου. Η εν λόγω αρμόδια αρχή βεβαιώνει, στο σημείο αυτό, ότι το φορτίο αφίχθηκε και ότι αντιστοιχεί στο αναμενόμενο.

Τετραγωνίδιο III.3.

Υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της αρχής του ΚΣΕ ή, στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 17, του σημείου ελέγχου, σε περίπτωση «εκ νέου αποστολής». Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της τοπικής αρμόδιας αρχής σε περίπτωση «καταστροφής», «μετατροπής» ή «χρήσης για άλλο σκοπό».


Top