Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0708(02)

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 , για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ C 155, 8.7.2009, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 155/11


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2009

για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009/C 155/02

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη σuvθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 149 παράγραφος 4 και 150 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της σuvθήκη, (3)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ανάπτυξη και η αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών έχει καθοριστική σημασία για την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη, όπως και για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διευκολύνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων της προσφοράς και της ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Συνεπώς, θα πρέπει να προαχθούν και να βελτιωθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση χωρίς σύνορα για όλους, και η μεταφορά, η αναγνώριση και η συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων που πέτυχαν οι πολίτες σε τυπικά, άτυπα και μη τυπικά πλαίσια.

(2)

Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα προσόντα θα πρέπει να είναι μία από τις κύριες συνιστώσες που απαιτούνται για την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Κοινότητας στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης. Επιπλέον, το 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης τόνισε τη σημασία που έχει η βελτίωση της διαφάνειας και των μεθόδων αναγνώρισης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης («VET»).

(3)

Τα συστήματα VET, ένα από τα κυριότερα πεδία της διά βίου μάθησης, συνδέονται άμεσα τόσο με τη γενική και ανώτερη εκπαίδευση όσο και με την πολιτική απασχόλησης, καθώς και με την κοινωνική πολιτική κάθε κράτους μέλους. Βάσει της εν λόγω δια τομεακής τους δράσης προωθούν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την πλήρωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά και την κοινωνική συνοχή και ισότητα, καθώς και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη των πολιτών.

(4)

Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την προαγωγή της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (4) («διαδικασία της Κοπεγχάγης») και η κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (5), του 2004, τονίζουν τη σημασία ενός συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ στην κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής (6), για το 2008, τονίζεται η ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της VET.

(5)

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνεδρίασαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έδωσαν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για τη VET ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αξιοποιούν τα επιτεύγματα της μαθησιακής τους πορείας, όταν διακινούνται μεταξύ συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

(6)

Ο στόχος της παρούσας σύστασης είναι η δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση («ECVET»), που αποβλέπει να διευκολύνει τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των αξιολογημένων μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων τα οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα επαγγελματικό προσόν. Αυτό θα βελτιώσει τη γενική κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των πολιτών και τη διαφάνεια, τη διεθνική κινητικότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς μεταξύ και, κατά περίπτωση, εντός των κρατών μελών, σε ένα χώρο διά βίου μάθησης χωρίς σύνορα, και θα διευκολύνει την κινητικότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς τίτλων προσόντων σε εθνικό επίπεδο μεταξύ διαφορετικών τομέων της οικονομίας και της αγοράς εργασίας· επιπλέον, θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη διεύρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση.

(7)

Το ECVET θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές και στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα II. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις κοινές αρχές διασφάλισης της ποιότητας που καθορίζονται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2004, σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (7).

(8)

Το ECVET εφαρμόζεται για όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει καταρχήν να μπορούν να επιτευχθούν μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών και μαθησιακών διαύλων σε όλα τα επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση («EQF») και, στη συνέχεια, να μεταφέρονται και να αναγνωρίζονται. Συνεπώς, η παρούσα σύσταση συμβάλλει στους ευρύτερους στόχους της προώθησης της διά βίου μάθησης και της αύξησης της δυνατότητας απασχόλησης, της αποδοχής της κινητικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων. Διευκολύνει ειδικότερα την ανάπτυξη ευέλικτων και εξατομικευμένων διαύλων καθώς επίσης και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με άτυπη και μη τυπική μάθηση.

(9)

Η εφαρμογή διαφανών αρχών διασφάλισης της ποιότητας, η ανταλλαγή πληροφοριών και η δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι για τα επαγγελματικά προσόντα, των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των άλλων σχετικών εμπλεκόμενων παραγόντων θα πρέπει να συμβάλλουν στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και θα πρέπει να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας σύστασης.

(10)

Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να διευκολύνει τη συμβατότητα, τη συγκρισιμότητα και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των συστημάτων πιστωτικών μονάδων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων («ECTS»), το οποίο χρησιμοποιείται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμβάλλει σε μεγαλύτερη «διαπερατότητα» μεταξύ επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

(11)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2004, σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές για προσδιορισμό και την επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης, θα πρέπει να προαχθεί η επικύρωση των αξιολογημένων άτυπων και μη τυπικών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

(12)

Η παρούσα σύσταση συμπληρώνει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (8) η οποία συνιστά να προωθήσουν τα κράτη μέλη την ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ του EQF και των υπαρχόντων ή μελλοντικών ευρωπαϊκών συστημάτων μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη VET. Ενώ ο κύριος στόχος του EQF είναι η αύξηση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της δυνατότητας μεταφοράς των αποκτηθέντων προσόντων, το ECVET αποβλέπει στο να διευκολύνει τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των πολιτών στην πορεία τους προς την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.

(13)

Η παρούσα σύσταση λαμβάνει υπόψη την απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) (9) και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα (10).

(14)

Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να διευκολύνει τη συμμετοχή των αρμοδίων τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαδικασία της κατά περίπτωση σύνδεσης των εθνικών ή άλλων πλαισίων προσόντων και συστημάτων με το ECVET.

(15)

Η παρούσα σύσταση δεν θα πρέπει να θίξει την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (11), η οποία δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο για την αρμόδια εθνική αρχή όσο και για το διακινούμενο εργαζόμενο. Η χρήση του ECVET δεν θα πρέπει να επηρεάζει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όταν έχει γίνει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Επιπλέον, το ECVET δεν συνεπάγεται κανένα νέο δικαίωμα των πολιτών για την αυτόματη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων ή βαθμών.

(16)

Η θέσπιση και η εφαρμογή του ECVET είναι προαιρετική κατά τα άρθρα 149 και 150 της σuvθήκη, και μπορεί, επομένως, να πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

(17)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας σύστασης, συγκεκριμένα η υποστήριξη και η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, η διευκόλυνση της μεταξύ τους συνεργασίας, η αύξηση της διαφάνειας και η προώθηση της κινητικότητας και της δια βίου μάθησης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτών τους, να επιτευχθούν καλλίτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της σuvθήκη. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα σύσταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθόσον δεν αντικαθιστά ούτε ορίζει εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων ή/και επαγγελματικά προσόντα ή εθνικά συστήματα πιστωτικών μονάδων, δεν προσδιορίζει ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ούτε ικανότητες συγκεκριμένων ατόμων και δεν επιδιώκει ούτε απαιτεί τον κατακερματισμό ή την εναρμόνιση των συστημάτων προσόντων,

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.

Να προωθήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση («ECVET»), όπως ορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, σε όλα τα επίπεδα του EQF όσον αφορά επαγγελματικά προσόντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για να διευκολύνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα της VET και τη διά βίου μάθηση χωρίς σύνορα·

2.

Να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και να θεσπίσουν μέτρα, κατά περίπτωση, ούτως ώστε από το 2012, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, και με βάση δοκιμαστική και πειραματική εφαρμογή, το ECVET να μπορέσει σταδιακά να εφαρμοσθεί στα επαγγελματικά προσόντα της VET σε όλα τα επίπεδα του EQF και να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της μεταφοράς, της αναγνώρισης και της συσσώρευσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν επιτύχει οι πολίτες σε τυπικά και, κατά περίπτωση, σε άτυπα και μη τυπικά πλαίσια·

3.

Να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών συμπράξεων και δικτύων, στα οποία να συμμετέχουν οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τα προσόντα και τους τίτλους, οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι και οι άλλοι σχετικοί παράγοντες, με ειδική αποστολή τον πειραματισμό, την εφαρμογή και την προώθηση του ECVEΤ·

4.

Να μεριμνούν ώστε οι πολίτες και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της VET να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και οδηγίες για τη χρήση του ECVET, διευκολύνοντας παράλληλα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, να εξασφαλίσουν ότι η εφαρμογή του ECVET στα επαγγελματικά προσόντα τυγχάνει της κατάλληλης δημοσιότητας από τις αρμόδιες αρχές και ότι τα σχετικά έγγραφα «Europass», που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, περιλαμβάνουν σαφείς σχετικές πληροφορίες·

5.

Να εφαρμόζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τις κοινές αρχές διασφάλισης της ποιότητας στη VET που διατυπώνονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2004, σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κατά τη χρήση του ECVET, ιδιαιτέρως σε σχέση με την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων·

6.

Να μεριμνούν για την ύπαρξη λειτουργικών μηχανισμών συντονισμού και παρακολούθησης στα κατάλληλα επίπεδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις δομές και τις απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους, ούτως ώστε να κατοχυρώνεται η ποιότητα, η διαφάνεια και η συνοχή των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή του ECVET,

ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1.

Να υποστηρίζει τα κράτη μέλη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων στα οποία αναφέρονται τα σημεία 1 έως 6 και κατά την εφαρμογή των αρχών και των τεχνικών προδιαγραφών του ECVET, που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, ιδίως διευκολύνοντας τις δοκιμές, τη συνεργασία, την αλληλοδιδασκαλία, την προώθηση και την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης και διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων πολιτών στο υλικό καθοδήγησης·

2.

Να καταρτίζει οδηγούς χρήσης και σχετικά «εργαλεία», και να προσαρμόζει τα σχετικά έγγραφα Europass, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τους εθνικούς και Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες και χρήστες, να αναπτύξει εμπειρία για τη βελτίωση της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ECVET και του ECTS, που χρησιμοποιείται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χρήστες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και να παρέχει τακτική πληροφόρηση για τις εξελίξεις του ECVEΤ·

3.

Να προωθεί, και να συμμετέχει, μαζί με τα κράτη μέλη, σε ευρωπαϊκό δίκτυο ECVET, στο οποίο συμμετέχουν παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της VET, καθώς και τα αρμόδια εθνικά ιδρύματα, με σκοπό τη διάδοση και την υποστήριξη του ECVET εντός των κρατών μελών και τη συγκρότηση διαρκούς βάσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ κρατών μελών· να δημιουργήσει, από τους συμμετέχοντες στο δίκτυο αυτό, ομάδα χρηστών ECVET με στόχο να συμβάλει στην ενημέρωση του οδηγού χρήσης και στην ποιότητα και τη συνολική συνοχή της διαδικασίας συνεργασίας για την εφαρμογή του ECVEΤ·

4.

Να παρακολουθεί τις αναληφθείσες ενέργειες και να εξασφαλίζει την κατάλληλη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της δοκιμαστικής και πειραματικής εφαρμογής, και, μετά την αξιολόγηση και αποτίμηση της παρούσας δράσης, η οποία διεξάγεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλει έκθεση, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2014, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που θα έχει αποκτηθεί και τις συνέπειες για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένης, εν ανάγκη, της επανεξέτασης και της προσαρμογής της παρούσας σύστασης, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση των τεχνικών παραρτημάτων και του υλικού καθοδήγησης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Štefan FÜLE


(1)  ΕΕ C 100 της 30.4.2009, σ. 140.

(2)  ΕΕ C 325 της 19.12.2008, σ. 48.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2009.

(4)  ΕΕ C 13 της 18.1.2003, σ. 2.

(5)  ΕΕ C 104 της 30.4.2004, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 86 της 5.4.2008, σ. 1.

(7)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(8)  ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6.

(10)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 5.

(11)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΙΣΜΟΊ

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«επαγγελματικό προσόν/τίτλος προσόντων»: το επίσημο αποτέλεσμα διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, το οποίο προκύπτει όταν το αρμόδιο ίδρυμα διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές·

β)

«μαθησιακά αποτελέσματα»: η περιγραφή όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία ορίζονται υπό μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων·

γ)

«ενότητα / ψηφίδα μαθησιακών αποτελεσμάτων» (ενότητα/ ψηφίδα): συστατικό στοιχείο ενός επαγγελματικού προσόντος, που αποτελείται από συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν·

δ)

«πιστωτική μονάδα μαθησιακών αποτελεσμάτων» (πιστωτική μονάδα): σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός ατόμου, που έχουν αξιολογηθεί και τα οποία μπορούν να συσσωρευθούν για την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγράμματα ή επαγγελματικά προσόντα·

ε)

«αρμόδιο ίδρυμα»: ίδρυμα αρμόδιο για τον σχεδιασμό και τη χορήγηση επαγγελματικών προσόντων ή για την αναγνώριση ενοτήτων/ ψηφίδων ή την εκτέλεση άλλων λειτουργιών που συνδέονται με το ECVET, όπως η απονομή βαθμών ECVET σε επαγγελματικά προσόντα και ενότητες/ ψηφίδες, η αξιολόγηση, η πιστοποίηση και η αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις πρακτικές των συμμετεχουσών χωρών·

στ)

«αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: μέθοδοι και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να προσδιορισθεί ο βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει όντως αποκτήσει τις συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες·

ζ)

«πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η διαδικασία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ορισμένα αξιολογηθέντα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι δυνατόν να απαιτηθούν για ενότητα/ ψηφίδα ή ένα επαγγελματικό προσόν·

η)

«αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η διαδικασία επίσημης επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, με τη χορήγηση τίτλων ενοτήτων/ψηφίδων ή επαγγελματικών προσόντων·

θ)

«βαθμοί ECVET»: η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε επαγγελματικό προσόν και της σχετικής βαρύτητας των ενοτήτων/ ψηφίδων σε σχέση με το επαγγελματικό προσόν.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ECVET – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το ECVET αποτελεί τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση, και, κατά περίπτωση, τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος. Τα εργαλεία και η μεθοδολογία του ECVET περιλαμβάνουν την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων υπό μορφήν ενοτήτων/ ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων με συνδεδεμένους βαθμούς, διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης και συμπληρωματικά έγγραφα, όπως συμφωνίες μάθησης, πρακτικά καταγραφής αποτελεσμάτων και οδηγούς χρήσης του ECVET.

Το ECVET προορίζεται να διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στο πλαίσιο της κινητικότητας, για τους σκοπούς της απόκτησης επαγγελματικού προσόντος. Σημειώνεται ότι το ECVET δεν συνεπάγεται νέο δικαίωμα των πολιτών για την αυτόματη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων ή βαθμών. Η εφαρμογή του για συγκεκριμένο τίτλο προσόντων συμφωνεί με τη νομοθεσία, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στα κράτη μέλη και βασίζεται στις εξής αρχές και τεχνικές προδιαγραφές:

1.   Ενότητες/ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων

Η ενότητα αποτελεί συνιστώσα του επαγγελματικού προσόντος, και συνίσταται από ένα συνεκτικό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αξιολογούνται και να πιστοποιούνται με ορισμένους σχετικούς βαθμούς ECVET. Κάθε επαγγελματικό προσόν περιλαμβάνει συνήθως περισσότερες από μία ενότητες/ψηφίδες και απαρτίζεται από το πλήρες σύνολο ενοτήτων/ψηφίδων. Συνεπώς, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αποκτά επαγγελματικό προσόν συσσωρεύοντας τις απαιτούμενες ενότητες/ψηφίδες, τις οποίες έχει ολοκληρώσει σε διάφορες χώρες και σε διάφορα πλαίσια (τυπικό και, κατά περίπτωση, άτυπο και μη τυπικό), με την παράλληλη τήρηση της εθνικής νομοθεσίας που αφορά τη συσσώρευση ενοτήτων και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Οι ενότητες/ψηφίδες που συναπαρτίζουν το επαγγελματικό προσόν θα πρέπει:

να περιγράφονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, με μνεία στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στις ικανότητες που περιλαμβάνουν·

να δομούνται και να οργανώνονται συνεκτικά σε σχέση με το συνολικό επαγγελματικό προσόν·

να δομούνται με τρόπο που καθιστά δυνατή τη χωριστή αξιολόγηση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται σε κάθε ενότητα.

Η ενότητα/ψηφίδα μπορεί να αφορά ειδικώς μόνον ένα επαγγελματικό προσόν ή να είναι κοινή σε περισσότερους τίτλους προσόντων. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζουν μια ενότητα/ψηφίδα μπορούν να επιτυγχάνονται ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο επίτευξής τους. Επομένως, καταρχήν, η ενότητα/ψηφίδα δεν πρέπει να συγχέεται με την συνιστώσα ενός τυπικού προγράμματος μάθησης ή κατάρτισης.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των ενοτήτων/ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων και για τον συνδυασμό και τη συσσώρευση ενοτήτων για ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν καθορίζονται από τα αρμόδια ιδρύματα και τους εταίρους που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες.

Οι προδιαγραφές της ενότητας/ψηφίδας θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

τον γενικό τίτλο της ενότητας/ψηφίδας·

τον γενικό τίτλο του επαγγελματικού προσόντος (ή των επαγγελματικών προσόντων) που αφορά η ενότητα/ψηφίδα, κατά περίπτωση·

τα στοιχεία αναφοράς του επαγγελματικού προσόντος σύμφωνα με το επίπεδο του EQF και, κατά περίπτωση, με το επίπεδο του εθνικού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων («NQF»), σε σχέση με τους βαθμούς πιστωτικών μονάδων ECVET που συνδέονται με το επαγγελματικό προσόν·

τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στην ενότητα/ψηφίδα·

τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων·

τους βαθμούς ECVET που συνδέονται με την ενότητα/ψηφίδα·

τη διάρκεια ισχύος της ενότητας/ψηφίδας, εάν έχει σημασία.

2.   Μεταφορά και συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπράξεις ECVET

Στο ECVET, οι ενότητες/ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται σε ένα πλαίσιο αξιολογούνται και, στη συνέχεια, κατόπιν θετικής αξιολόγησης, μεταφέρονται σε άλλο πλαίσιο. Στο δεύτερο αυτό πλαίσιο, πιστοποιούνται και αναγνωρίζονται από το αρμόδιο ίδρυμα ως τμήμα των απαιτήσεων που προβλέπονται για το επαγγελματικό προσόν που επιδιώκει να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η συσσώρευση ενοτήτων/ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων για την απόκτηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού προσόντος, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Οι διαδικασίες και οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την αξιολόγηση, την επικύρωση, την πιστοποίηση και την αναγνώριση των ενοτήτων/ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων καθορίζονται από τα σχετικά αρμόδια ιδρύματα και τους εταίρους που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης.

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων βάσει του ECVET για τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε τυπικά μαθησιακά πλαίσια θα πρέπει να διευκολύνεται με τη δημιουργία συμπράξεων και δικτύων μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων, καθένα από τα οποία θα έχει το δικαίωμα, στο δικό του πλαίσιο, να χορηγεί επαγγελματικά προσόντα ή ενότητες/ψηφίδες ή να παρέχει πιστωτικές μονάδες για επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα προς μεταφορά και πιστοποίηση.

Η δημιουργία συμπράξεων αποβλέπει στα εξής:

τη θέσπιση γενικού πλαισίου συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των εταίρων, που καθορίζεται σε μνημόνια συμφωνίας («ΜΣ»)με τα οποία εδραιώνεται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης·

τη διευκόλυνση των εταίρων όσον αφορά την πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων για τους εκπαιδευόμενους.

Τα ΜΣ θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι οι εταίροι:

αποδέχονται μεταξύ τους το αντίστοιχο καθεστώς τους ως αρμόδιων ιδρυμάτων·

αποδέχονται μεταξύ τους ότι τα κριτήρια και οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί εκάτερος για τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την αναγνώριση είναι ικανοποιητικά για τους σκοπούς της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων·

συνομολογούν τους όρους λειτουργίας της σύμπραξης, όπως τους στόχους, τη διάρκεια και τις ρυθμίσεις επανεξέτασης του ΜΣ·

συμφωνούν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών επαγγελματικών προσόντων για τους σκοπούς της μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς που έχει καθορίσει το EQF·

προσδιορίζουν άλλους παράγοντες και αρμόδια ιδρύματα που μπορούν να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία και καθορίζουν τα καθήκοντα τους.

Για την εφαρμογή του ECVET σε μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε άτυπο και μη τυπικό μαθησιακό πλαίσιο ή εκτός του πλαισίου συγκεκριμένου ΜΣ, το αρμόδιο ίδρυμα το οποίο δικαιούται να χορηγεί επαγγελματικά προσόντα ή ενότητες/ψηφίδες ή να παρέχει πιστωτικές μονάδες θα πρέπει να θεσπίζει διαδικασίες και μηχανισμούς για τον προσδιορισμό, την πιστοποίηση και την αναγνώριση αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της χορήγησης των αντίστοιχων ενοτήτων/ψηφίδων και των σχετικών βαθμών ECVET.

3.   Συμφωνία μάθησης και πρακτικά καταγραφής αποτελεσμάτων

Για την πραγματοποίηση μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στην οποία συμμετέχουν δύο εταίροι και ένας συγκεκριμένος διακινούμενος εκπαιδευόμενος, συνάπτεται συμφωνία μάθησης μεταξύ των δύο αρμοδίων ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης και του εκπαιδευομένου, στο πλαίσιο ΜΣ. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει:

να διακρίνει μεταξύ των αρμόδιων ιδρυμάτων «προέλευσης» και «υποδοχής» (1).

να προσδιορίζει τους ιδιαίτερους όρους μιας περιόδου κινητικότητας, όπως τα στοιχεία ταυτότητας του εκπαιδευόμενου, τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν και τους σχετικούς βαθμούς ECVET.

Η συμφωνία μάθησης θα πρέπει να ορίζει ότι, αν ο εκπαιδευόμενος επιτύχει τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και αν τα αποτελέσματα αυτά αξιολογηθούν θετικά από το ίδρυμα «υποδοχής», το ίδρυμα «προέλευσης» θα πρέπει να τα πιστοποιήσει και να τα αναγνωρίσει ως μέρος των απαιτήσεων που προβλέπονται για το επαγγελματικό προσόν , σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχει καθορίσει το αρμόδιο ίδρυμα.

Μεταφορά πιστωτικών μονάδων μεταξύ εταίρων μπορεί να πραγματοποιείται για τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε τυπικό και, κατά περίπτωση, άτυπο και μη τυπικό πλαίσιο. Επομένως, η μεταφορά πιστωτικών μονάδων για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα έχει τρία στάδια:

το ίδρυμα «υποδοχής» αξιολογεί τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα και χορηγεί πιστωτικές μονάδες στον εκπαιδευόμενο. Τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα και οι αντίστοιχοι βαθμοί ECVET καταχωρίζονται στο «πρακτικό καταγραφής αποτελεσμάτων » του εκπαιδευόμενου (2).

το ίδρυμα «προέλευσης» πιστοποιεί τις πιστωτικές μονάδες ως έγκυρη απόδειξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων του εκπαιδευομένου·

στη συνέχεια, το ίδρυμα «προέλευσης» αναγνωρίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Η αναγνώριση αυτή οδηγεί στη χορήγηση των ενοτήτων και των αντίστοιχων βαθμών ECVET, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος «προέλευσης».

Η πιστοποίηση και η αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από το αρμόδιο ίδρυμα «προέλευσης» εξαρτάται από την επιτυχή αξιολόγησή τους από το αρμόδιο ίδρυμα «υποδοχής», σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια διασφάλισης της ποιότητας που έχουν συμφωνηθεί.

4.   Βαθμοί ECVET

Οι βαθμοί ECVET παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και τις ενότητες/ψηφίδες σε αριθμητική μορφή. Δεν έχουν καμία αξία όταν δεν συσχετίζονται με τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα για το συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν προσόντων τον οποίο αφορούν, ενώ αντανακλούν την επίτευξη και τη συσσώρευση ενοτήτων/ψηφίδων. Για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή κοινής προσέγγισης για τη χρήση των βαθμών ECVET, εφαρμόζεται κατά σύμβαση ρύθμιση σύμφωνα με την οποία χορηγούνται 60 βαθμοί στα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν σε ένα έτος τυπικής πλήρους φοίτησης VET.

Στο ECVET η χορήγηση των βαθμών γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις: πρώτα χορηγούνται βαθμοί ECVET στο επαγγελματικό προσόν συνολικά και, στη συνέχεια, στις ενότητες που τον συναπαρτίζουν. Για κάθε συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν , λαμβάνεται ως αναφορά το τυπικό μαθησιακό πλαίσιο και, με βάση την προαναφερθείσα συμβατική ρύθμιση, χορηγείται ο συνολικός αριθμός βαθμών για το εν λόγω επαγγελματικό προσόν. Στη συνέχεια, από τον συνολικό αυτό βαθμό, χορηγούνται βαθμοί ECVET σε κάθε ενότητα/ψηφίδα, σύμφωνα με τη σχετική βαρύτητα που έχει στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσόντος.

Για τα επαγγελματικά προσόντα για τα οποία δεν υπάρχει αναφορά σε τυπικό μαθησιακό δίαυλο , μπορούν να χορηγούνται βαθμοί ECVET μέσω εκτιμήσεως σε σύγκριση με άλλο επαγγελματικό προσόν για τον οποίο υπάρχει τυπικό πλαίσιο αναφοράς. Για τη διαπίστωση της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων, το αρμόδιο ίδρυμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως αναφορά το ισοδύναμο επίπεδο EQF (ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων) ή, πιθανώς, το επίπεδο NQF (εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων) ή την ομοιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε έναν πολύ συναφή επαγγελματικό τομέα.

Η σχετική βαρύτητα μιας ενότητας μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με το επαγγελματικό προσόν θα πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια ή τον συνδυασμό τους:

σχετική σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων που απαρτίζουν την ενότητα/ψηφίδα για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, για την ανέλιξη σε άλλα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων ή για την κοινωνική ένταξη·

πολυπλοκότητα, εμβέλεια και έκταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ενότητας/ψηφίδας·

προσπάθεια που απαιτείται από τον εκπαιδευόμενο για να αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ενότητα/ψηφίδα.

Η σχετική βαρύτητα κάθε συγκεκριμένης ενότητας/ψηφίδας κοινής σε περισσότερα του ενός επαγγελματικά προσόντα, όπως εκφράζεται σε βαθμούς ECVET, μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των επιμέρους επαγγελματικών προσόντων.

Η χορήγηση βαθμών ECVET αποτελεί κανονικά τμήμα του σχεδιασμού των επαγγελματικών προσόντων και των ενοτήτων/ψηφίδων. Γίνεται από το αρμόδιο ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την τήρηση του επαγγελματικού προσόντος ή που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο για το έργο αυτό. Στις χώρες στις οποίες υπάρχει ήδη εθνικό σύστημα βαθμών, τα οικεία αρμόδια ιδρύματα θεσπίζουν ρυθμίσεις για τη μετατροπή των εθνικών βαθμών πιστωτικών μονάδων σε βαθμούς ECVET.

Η απόκτηση επαγγελματικού προσόντος ή η επιτυχής ολοκλήρωση ενότητας/ψηφίδας συνεπάγεται τη χορήγηση των σχετικών βαθμών ECVET, ανεξάρτητα από τον χρόνο που απαιτείται στην πράξη για τη διαδικασία αυτή.

Συνήθως, η μεταφορά ενότητας/ψηφίδας συνεπάγεται τη μεταφορά των αντίστοιχων βαθμών ECVET, με αποτέλεσμα οι εν λόγω βαθμοί να περιλαμβάνονται κατά την αναγνώριση των μεταφερόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες. Εμπίπτει στο αρμόδιο ίδρυμα να επανεξετάζει, οσάκις απαιτείται, τους βαθμούς ECVET που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εφόσον οι κανόνες και οι μεθοδολογίες που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό είναι διαφανείς και υποστηρίζονται από αρχές διασφάλισης της ποιότητας.

Κάθε επαγγελματικό προσόν που αποκτάται με άτυπη ή μη τυπική μάθηση για την οποία μπορεί να προσδιορισθεί τυπικός μαθησιακός δίαυλος αναφοράς, καθώς και οι αντίστοιχες ενότητες/ψηφίδες, φέρουν τον ίδιο αριθμό βαθμών ECVET με το δίαυλο αναφοράς, δεδομένου ότι επιτυγχάνονται τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα.


(1)  Ίδρυμα «προέλευσης» είναι το ίδρυμα το οποίο επικυρώνει και αναγνωρίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ο εκπαιδευόμενος. Ίδρυμα «υποδοχής» είναι το ίδρυμα το οποίο παρέχει εκπαίδευση για τα σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα και αξιολογεί τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα.

(2)  Το προσωπικό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας είναι ένα έγγραφο στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα αξιολογημένα μαθησιακά αποτελέσματα του εκπαιδευόμενου, οι ενότητες και οι βαθμοί ECVET που του έχουν χορηγηθεί.


Top