Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0010

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 10/2008 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2008 , για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) όσον αφορά τους ορισμούς, τις λεπτομερείς ταξινομήσεις και την επικαιροποίηση των κανόνων διάδοσης για το κεντρικό σύστημα του ESSPROS και για το τμήμα που αφορά τους δικαιούχους συνταξιοδότησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 5, 9.1.2008, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 194 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/10/oj

9.1.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 5/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 10/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιανουαρίου 2008

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) όσον αφορά τους ορισμούς, τις λεπτομερείς ταξινομήσεις και την επικαιροποίηση των κανόνων διάδοσης για το κεντρικό σύστημα του ESSPROS και για το τμήμα που αφορά τους δικαιούχους συνταξιοδότησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2007, σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007 θέσπισε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάρτιση στατιστικών σε συγκρίσιμη βάση προς όφελος της Κοινότητας και επίσης καθόρισε χρονικά όρια για τη διαβίβαση των στατιστικών που καταρτίζονται σύμφωνα με το ESSPROS.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007, πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εφαρμογής σχετικά με τη λεπτομερή ταξινόμηση των καλυπτόμενων δεδομένων, τους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται και την επικαιροποίηση των κανόνων διάδοσης για το κεντρικό σύστημα του ESSPROS και για το τμήμα που αφορά τους δικαιούχους συνταξιοδότησης.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα μέτρα εφαρμογής που απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007 για το κεντρικό σύστημα του ESSPROS (ποσοτικά στοιχεία και ποιοτικές πληροφορίες κατά σύστημα και λεπτομερείς παροχές) και για το τμήμα που αφορά τους δικαιούχους συνταξιοδότησης είναι αυτά που ορίζονται στα παραρτήματα 1 έως 3.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 113 της 30.4.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.   ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ESSPROS

1.1.   ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1.1.   Λήψη αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων αναφέρεται στη μονάδα η οποία λαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις: για το επίπεδο των παροχών, τους όρους υπό τους οποίους καταβάλλονται και τους τρόπους με τους οποίους χρηματοδοτείται το σύστημα. Τα συστήματα μπορεί να είναι κρατικά ελεγχόμενα ή μη κρατικά ελεγχόμενα.

1.1.2.   Νομική εφαρμογή

Η νομική εφαρμογή αναφέρεται στους κανόνες που προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων στο σύστημα προστασίας. Η συμμετοχή σε σύστημα κοινωνικής προστασίας μπορεί να είναι υποχρεωτική ή μη υποχρεωτική.

1.1.3.   Θεμελίωση δικαιώματος

Η θεμελίωση δικαιώματος αναφέρεται στη βάση επί της οποίας το προστατευόμενο άτομο αποκτά δικαίωμα σε παροχές: εάν η απόκτηση του δικαιώματος εξαρτάται ή δεν εξαρτάται από την καταβολή εισφορών.

1.1.4.   Πεδίο εφαρμογής του συστήματος

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος αναφέρεται στο μέρος του πληθυσμού που καλύπτεται από το σύστημα προστασίας (ολόκληρος ο πληθυσμός, το σύνολο ή η πλειονότητα των εργαζομένων ή συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού).

1.1.5.   Επίπεδο προστασίας

Το επίπεδο προστασίας αναφέρεται στη διάκριση μεταξύ βασικής και συμπληρωματικής προστασίας που μπορεί να παρέχουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

1.2.   ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.2.1.   «Κοινωνικές εισφορές» είναι οι δαπάνες που επωμίζονται οι εργοδότες για λογαριασμό των εργαζομένων τους ή οι δαπάνες που επωμίζονται τα προστατευόμενα άτομα, ώστε να εξασφαλίσουν το δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές.

1.2.2.   «Κρατικές εισφορές» είναι το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το δημόσιο για τη διαχείριση δημόσιων συστημάτων που δεν στηρίζονται στην καταβολή εισφορών και για τη χρηματοδοτική υποστήριξη άλλων ημεδαπών συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

1.2.3.   «Μεταφορές από άλλα συστήματα» είναι οι μονομερείς πληρωμές που λαμβάνονται από άλλα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνουν τις κοινωνικές εισφορές που μεταφέρονται από άλλα συστήματα.

1.2.4.   «Άλλα έσοδα» είναι τα διάφορα τρέχοντα έσοδα από συστήματα κοινωνικής προστασίας.

1.3.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.3.1.   Λειτουργίες

Ως λειτουργία μιας παροχής κοινωνικής προστασίας νοείται ο πρωταρχικός στόχος για τον οποίο παρέχεται κοινωνική προστασία, ανεξαρτήτως νομοθετικών ή θεσμικών διατάξεων.

1.3.1.1.   Ασθένεια/υγειονομική περίθαλψη

Διατήρηση του εισοδήματος και χρηματική ενίσχυση που συνδέεται με σωματική ή ψυχική ασθένεια, εκτός της αναπηρίας. Υγειονομική περίθαλψη με στόχο τη διατήρηση, την αποκατάσταση ή τη βελτίωση της υγείας των προστατευόμενων ατόμων ανεξαρτήτως της αιτίας της διαταραχής.

1.3.1.2.   Αναπηρία

Διατήρηση του εισοδήματος και ενίσχυση σε χρήμα ή σε είδος (εκτός της υγειονομικής περίθαλψης) που συνδέεται με την ανικανότητα του σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρου ατόμου για οικονομική ή κοινωνική δραστηριότητα.

1.3.1.3.   Γήρας

Διατήρηση του εισοδήματος και ενίσχυση σε χρήμα ή σε είδος (εκτός της υγειονομικής περίθαλψης) που συνδέεται με το γήρας.

1.3.1.4.   Επιζώντες

Διατήρηση του εισοδήματος και ενίσχυση σε χρήμα ή σε είδος που συνδέεται με το θάνατο μέλους της οικογένειας.

1.3.1.5.   Οικογένεια/τέκνα

Ενίσχυση σε χρήμα ή σε είδος (εκτός της υγειονομικής περίθαλψης) που συνδέεται με τις δαπάνες της εγκυμοσύνης, του τοκετού, της υιοθεσίας, της ανατροφής παιδιών και της φροντίδας άλλων μελών της οικογένειας.

1.3.1.6.   Ανεργία

Διατήρηση του εισοδήματος και ενίσχυση σε χρήμα ή σε είδος που συνδέεται με την ανεργία.

1.3.1.7.   Στέγαση

Βοήθεια για την αντιμετώπιση του κόστους στέγασης.

1.3.1.8.   Κοινωνικός αποκλεισμός (π.δ.κ.α.)

Παροχές σε χρήμα ή σε είδος (εκτός της υγειονομικής περίθαλψης) που προορίζονται ειδικά για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, εφόσον δεν καλύπτονται από μία από τις υπόλοιπες λειτουργίες.

1.3.2.   Παροχές κοινωνικής προστασίας

1.3.2.1.   Ως παροχές σε χρήμα νοούνται οι παροχές που καταβάλλονται σε χρήμα και δεν απαιτείται, για την καταβολή τους, απόδειξη των πραγματικών δαπανών από τους αποδέκτες.

1.3.2.2.   Ως παροχές σε είδος νοούνται οι παροχές που χορηγούνται με τη μορφή αγαθών και υπηρεσιών. Μπορεί να χορηγούνται ως επιστροφή ή απευθείας.

1.3.2.3.   Ως κοινωνικές παροχές εξαρτώμενες από το εισόδημα νοούνται οι κοινωνικές παροχές των οποίων η χορήγηση εξαρτάται ρητά ή σιωπηρά από την προϋπόθεση ότι το εισόδημα του δικαιούχου ή/και η περιουσία του βρίσκεται κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο.

1.3.3.   Ως «διοικητικές δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται το σύστημα για τη διαχείριση και διοίκησή του.

1.3.4.   Ως «μεταφορές σε άλλα συστήματα» νοούνται οι μονομερείς πληρωμές προς άλλα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνουν τις κοινωνικές εισφορές που μεταφέρονται σε άλλα συστήματα.

1.3.5.   Ως «άλλες δαπάνες» νοούνται διάφορες δαπάνες των συστημάτων κοινωνικής προστασίας (καταβολή εισοδήματος περιουσίας και άλλες δαπάνες).

2.   ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.1.   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο αριθμός των δικαιούχων σε κάθε στάδιο μπορεί να οριστεί ως ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν τουλάχιστον μία σύνταξη από τις επτά συνταξιοδοτικές κατηγορίες του ESSPROS:

συντάξεις αναπηρίας,

παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω μειωμένης ικανότητας εργασίας,

συντάξεις γήρατος,

προσυντάξεις γήρατος,

μερικές συντάξεις,

συντάξεις επιζώντων και

παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης για λόγους της αγοράς εργασίας.

Κάθε άτομο που λαμβάνει περισσότερες από μία συντάξεις υπολογίζεται μόνο μία φορά (αριθμός δικαιούχων χωρίς διπλή μέτρηση).

2.1.1.   Ως συντάξεις αναπηρίας νοούνται οι περιοδικές πληρωμές που προορίζονται να διατηρήσουν ή να ενισχύουν το εισόδημα ενός ατόμου που δεν έχει συμπληρώσει τη νόμιμη/τυπική ηλικία συνταξιοδότησης, όπως αυτή ορίζεται στο σύστημα αναφοράς, και του οποίου η ικανότητα να εκτελέσει κάποια αμειβόμενη εργασία, εξαιτίας αναπηρίας, βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει ο νόμος.

2.1.2.   Ως «παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω μειωμένης ικανότητας εργασίας» νοούνται οι περιοδικές πληρωμές προς ηλικιωμένους εργαζομένους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται πριν συμπληρώσουν τη νόμιμη/τυπική ηλικία συνταξιοδότησης, όπως αυτή ορίζεται στο σύστημα αναφοράς, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ικανότητας εργασίας.

2.1.3.   Ως «συντάξεις γήρατος» νοούνται οι περιοδικές πληρωμές που προορίζονται i) να διατηρήσουν το εισόδημα των δικαιούχων μετά τη συνταξιοδότησή τους από αμειβόμενη απασχόληση λόγω συμπλήρωσης του νόμιμου/τυπικού ορίου ηλικίας ή ii) να ενισχύσουν το εισόδημα των ηλικιωμένων (εκτός της ενίσχυσης για περιορισμένη διάρκεια).

2.1.4.   Ως «προσυντάξεις γήρατος» νοούνται οι περιοδικές πληρωμές που προορίζονται να διατηρήσουν το εισόδημα των δικαιούχων οι οποίοι συνταξιοδοτούνται πριν συμπληρώσουν το νόμιμο/τυπικό όριο ηλικίας, όπως αυτό ορίζεται στο οικείο σύστημα.

2.1.5.   Ως «μερικές συντάξεις» νοούνται οι περιοδικές πληρωμές μέρους της πλήρους σύνταξης, σε εργαζομένους μεγάλης ηλικίας που εξακολουθούν να εργάζονται αλλά μειώνουν τις ώρες εργασίας τους ή των οποίων το εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα είναι μικρότερο από ένα καθορισμένο όριο.

2.1.6.   Ως «συντάξεις επιζώντων» νοούνται οι περιοδικές πληρωμές προς άτομα που τις δικαιούνται λόγω της συγγένειάς τους με τον αποθανόντα ασφαλισμένο ο οποίος καλυπτόταν από το σύστημα (χήρες, χήροι, ορφανά και εξομοιούμενα προς αυτούς άτομα).

2.1.7.   Ως «πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για λόγους της αγοράς εργασίας» νοούνται οι περιοδικές πληρωμές σε μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους που συνταξιοδοτούνται πριν από τη συμπλήρωση του νόμιμου/τυπικού ορίου ηλικίας λόγω ανεργίας ή μείωσης του αριθμού θέσεων εργασίας που οφείλεται στην εφαρμογή οικονομικών μέτρων, όπως η αναδιάρθρωση ενός βιομηχανικού τομέα ή μιας επιχείρησης.

2.2.   ΝΟΜΙΜΟ/ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ως νόμιμο όριο ηλικίας για παροχές γήρατος νοείται η ηλικία κατά την οποία μπορούν να καταβληθούν οι παροχές γήρατος, βάσει του νόμου ή βάσει σύμβασης. Η ηλικία αυτή μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και μέσα στο ίδιο κράτος μέλος, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, το επάγγελμα, το φύλο και ούτω καθεξής.

Όταν δεν προβλέπεται νόμιμο όριο ηλικίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το τυπικό όριο ηλικίας, δηλαδή το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το σύστημα που καταβάλλει τη σύνταξη στο δικαιούχο.

3.   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι λεπτομερείς ορισμοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιέχονται στο εγχειρίδιο ESSPROS που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

1.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ESSPROS

1.1.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ποιοτικές πληροφορίες)

Κριτήριο: Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Κρατικά ελεγχόμενα συστήματα

Μη κρατικά ελεγχόμενα συστήματα

Κριτήριο: Νομική εφαρμογή

Υποχρεωτικά συστήματα

Μη υποχρεωτικά συστήματα

Κριτήριο: Θεμελίωση δικαιώματος

Συστήματα που στηρίζονται στην καταβολή εισφορών

Συστήματα που δεν στηρίζονται στην καταβολή εισφορών

Κριτήριο: Πεδίο εφαρμογής

Καθολικά συστήματα

Γενικά συστήματα

Ειδικά συστήματα

Κριτήριο: Επίπεδο προστασίας

Βασικά συστήματα

Συμπληρωματικά συστήματα

1.2.   ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι πλήρεις λεπτομερείς ταξινομήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα υποχρεωτικά στοιχεία που διαβιβάζονται στην Eurostat περιέχονται στο εγχειρίδιο ESSPROS που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι λεπτομερείς αυτές ταξινομήσεις συγκεντροποιούνται στο πρώτο επίπεδο ταξινόμησης που περιγράφεται παρακάτω.

1.2.1.   Έσοδα

Το κεντρικό σύστημα του ESSPROS ταξινομεί τα έσοδα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας κατά είδος και προέλευση. Το είδος δηλώνει τη φύση μιας πληρωμής ή το λόγο για τον οποίο γίνεται: κοινωνικές εισφορές, κρατικές εισφορές, μεταφορές από άλλα συστήματα και άλλα έσοδα.

1.2.1.1.   Έσοδα κατά είδος

Σύνολο εσόδων

Κοινωνικές εισφορές

Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των προστατευόμενων ατόμων

Κρατικές εισφορές

Ειδικοί φόροι

Γενικά έσοδα

Μεταφορές από άλλα συστήματα

Κοινωνικές εισφορές που μεταφέρονται από άλλα συστήματα

Άλλες μεταφορές από άλλα ημεδαπά συστήματα

Άλλα έσοδα

Εισόδημα περιουσίας

Άλλα έσοδα

1.2.1.2.   Έσοδα κατά προέλευση

Η προέλευση προσδιορίζει το θεσμικό τομέα από τον οποίο γίνεται η πληρωμή.

Οι ταξινομήσεις των θεσμικών τομέων από τους οποίους προέρχονται τα έσοδα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι εκείνοι που χρησιμοποιούνται στους εθνικούς λογαριασμούς (ΕΣΟΛ 95).

Εταιρείες

Κεντρική διοίκηση

Διοίκηση ομόσπονδου κρατιδίου και τοπική αυτοδιοίκηση

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Νοικοκυριά

Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Αλλοδαπή

1.2.2.   Δαπάνες

Οι δαπάνες των συστημάτων κοινωνικής προστασίας ταξινομούνται κατά είδος, το οποίο δηλώνει τη φύση της δαπάνης ή το λόγο για τον οποίο γίνεται: παροχές κοινωνικής προστασίας, διοικητικές δαπάνες, μεταφορές σε άλλα συστήματα και άλλες δαπάνες.

Οι παροχές κοινωνικής προστασίας αναλύονται σε παροχές που εξαρτώνται από το εισόδημα και σε παροχές που δεν εξαρτώνται από το εισόδημα. Η ταξινόμηση των παροχών κοινωνικής προστασίας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ανάλογα με το εάν οι παροχές χορηγούνται σε χρήμα (ως περιοδικές ή κατ’ αποκοπή πληρωμές) ή σε είδος. Επιπλέον, χρησιμοποιείται μια πιο λεπτομερής ταξινόμηση στην οποία τα στοιχεία αφορούν μόνο μία λειτουργία ή μόνο ένα μικρό αριθμό λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο τμήμα 1.2.3. Η λεπτομερέστερη αυτή ταξινόμηση περιγράφεται στο εγχειρίδιο ESSPROS.

Σύνολο δαπανών

Παροχές κοινωνικής προστασίας

Παροχές κοινωνικής προστασίας, μη εξαρτώμενες από το εισόδημα

Παροχές σε χρήμα, μη εξαρτώμενες από το εισόδημα

Περιοδικές παροχές σε χρήμα, μη εξαρτώμενες από το εισόδημα

Κατ’ αποκοπή παροχές σε χρήμα, μη εξαρτώμενες από το εισόδημα

Παροχές σε είδος, μη εξαρτώμενες από το εισόδημα

Παροχές κοινωνικής προστασίας, εξαρτώμενες από το εισόδημα

Παροχές σε χρήμα, εξαρτώμενες από το εισόδημα

Περιοδικές παροχές σε χρήμα, εξαρτώμενες από το εισόδημα

Κατ’ αποκοπή παροχές σε χρήμα, εξαρτώμενες από το εισόδημα

Παροχές σε είδος, εξαρτώμενες από το εισόδημα

Διοικητικές δαπάνες

Μεταφορές σε άλλα συστήματα

Κοινωνικές εισφορές που μεταφέρονται σε άλλα συστήματα

Άλλες μεταφορές προς άλλα ημεδαπά συστήματα

Άλλες δαπάνες

1.2.3.   Παροχές κατά λειτουργία

Η ταξινόμηση κατά λειτουργία είναι η εξής:

 

Ασθένεια/Υγειονομική περίθαλψη

 

Αναπηρία

 

Γήρας

 

Επιζώντες

 

Οικογένεια/Τέκνα

 

Ανεργία

 

Στέγαση

 

Κοινωνικός αποκλεισμός (π.δ.κ.α.)

2.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.1.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων (λειτουργία αναπηρίας) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω μειωμένης ικανότητας εργασίας, χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας (μη εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω μειωμένης ικανότητας εργασίας (μη εξαρτώμενες από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας (εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω μειωμένης ικανότητας εργασίας (εξαρτώμενες από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων (λειτουργίες γήρατος και επιζώντων) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων (λειτουργία γήρατος) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν προσύνταξη γήρατος χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν μερική σύνταξη χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος (μη εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν προσύνταξη γήρατος (μη εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν μερική σύνταξη (μη εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος (εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν προσύνταξη γήρατος (εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων που λαμβάνουν μερική σύνταξη (εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων (λειτουργία επιζώντων) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη επιζώντων (μη εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη επιζώντων (εξαρτώμενη από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των συνταξιούχων (λειτουργία ανεργίας) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης για λόγους της αγοράς εργασίας (μη εξαρτώμενες από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

Συνολικός αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν παροχές πρόωρης συνταξιοδότησης για λόγους της αγοράς εργασίας (εξαρτώμενες από το εισόδημα) χωρίς διπλή μέτρηση

2.2.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νόμιμο ή τυπικό όριο συνταξιοδότησης κατά φύλο και σύστημα

Ημερομηνία αναφοράς/μέθοδος υπολογισμού κατά σύστημα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

1.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ESSPROS

1.1.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1.1.1.   Ομαδοποίηση συστημάτων βάσει κριτηρίων

Συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στοιχεία κατά ομαδοποίηση συστημάτων σύμφωνα με την ταξινόμηση συστημάτων του ESSPROS βάσει των κριτηρίων του παραρτήματος Ι, τμήμα 1.1 («Ομαδοποίηση συστημάτων»).

1.1.2.   Στοιχεία κατά σύστημα

Συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στοιχεία κατά σύστημα ή ομάδα συστημάτων για τις χώρες οι οποίες δεν δίνουν ρητή συγκατάθεση για την πλήρη διάδοση λόγω εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Οι ομάδες συστημάτων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες διάδοσης που καθορίζονται από το κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

1.2.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Eurostat θα έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει ποιοτικές πληροφορίες κατά σύστημα και λεπτομερείς παροχές με επαρκή στοιχεία.

2.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

2.1.   ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ESSPROS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στοιχεία για τις επτά συνταξιοδοτικές κατηγορίες και για συγκεντρωτικές κατηγορίες σύμφωνα με την ταξινόμηση του ESSPROS για τους συνταξιούχους στο παράρτημα 2 τμήμα 2 (Λεπτομερής ταξινόμηση των δικαιούχων συνταξιοδότησης).

Συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημοσιεύουν την κατανομή σε δικαιούχους παροχών εξαρτώμενων από το εισόδημα και μη εξαρτώμενων από το εισόδημα, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ESSPROS για τους συνταξιούχους στο παράρτημα 2 τμήμα 2 (Λεπτομερής ταξινόμηση των δικαιούχων συνταξιοδότησης).

2.2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συγκεκριμένοι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν στοιχεία κατά σύστημα ή ομάδα συστημάτων για τις χώρες οι οποίες δεν δίνουν ρητή συγκατάθεση για την πλήρη διάδοση λόγω εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Οι ομάδες συστημάτων θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες διάδοσης που καθορίζονται από το κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.


Top