Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0964

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2007 , για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τις περιόδους εμπορίας 2007/08 και 2008/09

OJ L 213, 15.8.2007, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/964/oj

15.8.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 964/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Αυγούστου 2007

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τις περιόδους εμπορίας 2007/08 και 2008/09

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 6,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1401/2002 της Επιτροπής (3) θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες για το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για το ρύζι καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών για τα έτη εμπορίας 2002/03 έως 2008/09. Μετά την έναρξη της εφαρμογής του, εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν οριζόντιοι ή τομεακοί κανονισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας ποσόστωσης, και συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (5), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (6).

(2)

Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής, το καθεστώς του αιτούντος καθώς και την έκδοση των πιστοποιητικών. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη συμπληρωματικών όρων ή παρεκκλίσεων που θεσπίζονται από τους κανονισμούς που διέπουν τους σχετικούς τομείς. Συνεπώς θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να προσαρμοστεί ο τρόπος διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής λιγότερο αναπτυγμένων χωρών με τη θέσπιση νέου κανονισμού και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1401/2002.

(3)

Το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005 ορίζει ότι, μέχρι να ανασταλούν πλήρως οι δασμοί του κοινού δασμολογίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ανοίγει συνολική δασμολογική ποσόστωση μηδενικού δασμού για κάθε περίοδο εμπορίας όσον αφορά τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1006, καταγωγής χωρών που, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού, επωφελούνται από τα ειδικά καθεστώτα υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση υπολογίζεται βάσει ποσότητας 2 895 τόνων για την περίοδο εμπορίας 2002/03, εκφρασμένης σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού, για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1006, η οποία προσαυξάνεται κατά 15 % για καθένα από τα επόμενα έτη εμπορίας. Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι εν λόγω ποσότητες για τα επόμενα έτη εμπορίας βάσει των στοιχείων αυτών.

(4)

Για να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων, είναι απαραίτητο να δοθεί στους εμπορευόμενους η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων κατά το πρώτο επταήμερο της περιόδου εμπορίας που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και, σε περίπτωση ύπαρξης υπολειπόμενων ποσοτήτων, να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων κατά το πρώτο επταήμερο του Φεβρουαρίου. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να καθοριστούν με τον παρόντα κανονισμό οι ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται για τη σύνταξη των αιτήσεων πιστοποιητικών, την έκδοσή τους, τη διάρκεια ισχύος τους και την κοινοποίηση των πληροφοριών στην Επιτροπή καθώς και τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υπέρβαση του όγκου της ποσόστωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης. Επίσης, για να βελτιωθεί ο έλεγχος της εν λόγω ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το ύψος της εγγύησης σε επίπεδο ανάλογο των σχετικών κινδύνων.

(5)

Οι διατάξεις σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής που καθορίζονται στα άρθρα 67 έως 97 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (7), ορίζουν την έννοια των προϊόντων καταγωγής στο πλαίσιο του συστήματος των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή τους.

(6)

Τα μέτρα αυτά πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την έναρξη της επόμενης περιόδου εμπορίας, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής με μηδενικό δασμό οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005, ανοίγουν την πρώτη ημέρα κάθε περιόδου εμπορίας για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1006 εκφρασμένες σε ισοδύναμα αποφλοιωμένου ρυζιού, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

αύξων αριθμός 09.4177 και ποσότητα 5 821 τόνων, για την περίοδο εμπορίας 2007/08·

β)

αύξων αριθμός 09.4178 και ποσότητα 6 694 τόνων, για την περίοδο εμπορίας 2008/09.

Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται μόνο στις εισαγωγές καταγωγής χωρών που, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005, επωφελούνται από το ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.

2.   Εφαρμόζεται ο συντελεστής μετατροπής μεταξύ αποφλοιωμένου ρυζιού και ρυζιού με το φλοιό του, ημιλευκασμένου ρυζιού ή λευκασμένου ρυζιού, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού αριθ. 467/67/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), εκτός από τα θραύσματα ρυζιού, για τα οποία οι αιτούμενες ποσότητες καταλογίζονται βάσει του πραγματικού βάρους τους.

3.   Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται, πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενδείξεις:

α)

στη θέση 8, η χώρα καταγωγής καθώς και η ένδειξη «ναι» με το σημείο του σταυρού·

β)

στη θέση 20, ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης και η ένδειξη «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007».

2.   Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει μία ποσότητα σε χιλιόγραμμα, χωρίς δεκαδικά ψηφία.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, το ύψος της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής ανέρχεται σε 46 ευρώ ανά τόνο.

4.   Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές του σχετικού κράτους μέλους κατά το πρώτο επταήμερο της σχετικής περιόδου εμπορίας και, σε περίπτωση συμπληρωματικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 7, κατά τη διάρκεια του πρώτου επταήμερου του Φεβρουαρίου της ιδίας περιόδου εμπορίας.

5.   Ο συντελεστής κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 καθορίζεται από την Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

Εάν μετά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό είναι μικρότερη των 20 τόνων, ενώ η αίτηση αφορούσε μεγαλύτερη ποσότητα, η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να αποσυρθεί από τον εμπορευόμενο εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού που καθορίζει τον συντελεστή κατανομής.

6.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής εκδίδεται την εικοστή εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

7.   Αν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 6, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο επταήμερο της περιόδου εμπορίας, δεν καλύπτουν το σύνολο της σχετικής ποσόστωσης, οι εναπομένουσες ποσότητες είναι δυνατόν να κατανεμηθούν κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής περιόδου που αρχίζει τον Φεβρουάριο της τρέχουσας περιόδου εμπορίας. Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει την έναρξη της εν λόγω συμπληρωματικής περιόδου, καθορίζει και δημοσιοποιεί τις διαθέσιμες ποσότητες πριν από την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους ποσόστωσης.

8.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, το πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει από την ημερομηνία πραγματικής έκδοσής του κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 έως και το τέλος του έκτου μήνα που ακολουθεί.

Άρθρο 3

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 έως 97 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

2.   Στη θέση 4, το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α περιλαμβάνει:

α)

την ένδειξη «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 964/2007»·

β)

την ημερομηνία φόρτωσης του ρυζιού στη δικαιούχο χώρα εξαγωγής και την περίοδο εμπορίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, για την οποία πραγματοποιείται η παράδοση·

γ)

τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα:

α)

το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, το αργότερο έως τις 18.00, ώρα Βρυξελλών, τις πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, με κατανομή των συνολικών ποσοτήτων (σε βάρος προϊόντος) τις οποίες αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ και ανά χώρα καταγωγής·

β)

το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, τις πληροφορίες σχετικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, με κατανομή των συνολικών ποσοτήτων (σε βάρος προϊόντος) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά εισαγωγής ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ και ανά χώρα καταγωγής, καθώς και τις ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν οι αιτήσεις πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο·

γ)

το αργότερο την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, τις συνολικές ποσότητες (σε βάρος προϊόντος) που τέθηκαν πράγματι σε ελεύθερη κυκλοφορία κατ’ εφαρμογή της εν λόγω ποσόστωσης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, κατανεμημένες ανά οκταψήφιο κωδικό ΣΟ. Εάν κατά τη διάρκεια ενός εκ των μηνών αυτών δεν έχει τεθεί καμία ποσότητα σε ελεύθερη κυκλοφορία, αποστέλλεται κοινοποίηση με την ένδειξη «ουδέν». Ωστόσο, η εν λόγω κοινοποίηση παύει να απαιτείται τρεις μήνες μετά την τελευταία ημέρα ισχύος των πιστοποιητικών.

Άρθρο 5

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1401/2002 καταργείται.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 30.6.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σ. 4).

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ. 42.

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(5)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1996/2006 (ΕΕ L 398 της 30.12.2006, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(7)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).

(8)  ΕΕ 204 της 24.8.1967, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2325/88 (ΕΕ L 202 της 27.7.1988, σ. 41).


Top