Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0558

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2007 , σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για νεαρά άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση

OJ L 132, 24.5.2007, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; καταργήθηκε από 32009R0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/558/oj

24.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 132/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 558/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Μαΐου 2007

σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για νεαρά άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα,

(1)

Βάσει του πίνακα CXL του ΠΟΕ, η Κοινότητα έχει αναλάβει την υποχρέωση να ανοίγει ετήσια εισαγωγική δασμολογική ποσόστωση για 169 000 νεαρά άρρενα βοοειδή προς πάχυνση. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV:6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) 1994 (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/333/ΕΚ του Συμβουλίου (3), η Κοινότητα ανέλαβε να ενσωματώσει στον πίνακά της, για όλα τα κράτη μέλη, μια αναπροσαρμογή αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής 24 070 ζώων.

(2)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για το άνοιγμα και τη διαχείριση της εν λόγω εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 για τη διαχείριση των εισαγωγών στην Κοινότητα απαιτείται η χρησιμοποίηση αδειών εισαγωγής. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο για τη διαχείριση της ποσόστωσης αυτής να παραχωρηθούν πρώτα τα δικαιώματα εισαγωγής και στη συνέχεια να εκδοθούν οι άδειες εισαγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα αδειών εισαγωγής (4). Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια εισαγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους. Ο κανονισμός πάντως (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 προβλέπει ότι η ισχύς των αδειών λήγει ταυτόχρονα με την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

(4)

Πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την υποβολή αιτήσεων και για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στις αιτήσεις και στις άδειες, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, με την προσθήκη νέων ή την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος αδειών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6).

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 προβλέπει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των αδειών εισαγωγής. Οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2007 για τις άδειες εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη συμπληρωματικών όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Με σκοπό την αποτροπή της κερδοσκοπίας, στις ποσότητες που διατίθενται στο πλαίσιο της ποσόστωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση επιχειρηματίες που είναι σε θέση να καταδείξουν ότι ασχολούνται πραγματικά με σημαντικής κλίμακας εισαγωγές από τρίτες χώρες. Για να συνεκτιμηθεί το στοιχείο αυτό και να διασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση, πρέπει από τους οικείους εμπορευόμενους να απαιτείται να έχουν εισαγάγει τουλάχιστον 50 ζώα κατά τη διάρκεια και των δύο περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, δεδομένου ότι η εισαγωγή 50 ζώων είναι δυνατό να θεωρηθεί ως εμπορικώς βιώσιμη εισαγωγή. Επιπλέον, για διοικητικούς λόγους, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνύουν την ύπαρξη συναλλαγών με τρίτες χώρες.

(7)

Επίσης προκειμένου να αποτραπεί η κερδοσκοπία, πρέπει να καθοριστεί εγγύηση για τα δικαιώματα εισαγωγής, να αποκλειστεί η δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών εισαγωγής και να χορηγούνται άδειες εισαγωγής σε εμπορευόμενους μόνο για τις ποσότητες για τις οποίες έχουν αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής.

(8)

Για να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής για όλα τα δικαιώματα εισαγωγής που παραχωρούνται, θα πρέπει να προβλέπεται ότι, όσον αφορά την εγγύηση σχετικά με τα δικαιώματα εισαγωγής, η υποβολή της εν λόγω αίτησης αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (7).

(9)

Η πείρα δείχνει ότι για την ορθή διαχείριση της ποσόστωσης απαιτείται επίσης ο κάτοχος της άδειας να είναι γνήσιος εισαγωγέας. Συνεπώς, ο εισαγωγέας αυτός πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην αγορά, τη μεταφορά και την εισαγωγή των υπόψη ζώων. Η κατάθεση αποδεικτικών για τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να αποτελεί επίσης πρωταρχική υποχρέωση όσον αφορά την εγγύηση σχετικά με τις άδειες εισαγωγής, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

(10)

Η εφαρμογή της εν προκειμένω δασμολογικής ποσόστωσης απαιτεί αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά το συγκεκριμένο προορισμό των εισαχθέντων ζώων. Συνεπώς, η πάχυνση πρέπει να πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια εισαγωγής.

(11)

Πρέπει να κατατίθεται εγγύηση ώστε να διασφαλίζεται ότι επί 120 τουλάχιστον ημέρες η πάχυνση των ζώων θα πραγματοποιείται σε καθορισμένες μονάδες παραγωγής. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των δασμών του κοινού δασμολογίου και των μειωμένων δασμών που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία αποδέσμευσης για τη θέση των εν λόγω ζώων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(12)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγεται εισαγωγική δασμολογική ποσόστωση για 24 070 νεαρά άρρενα βοοειδή υπαγόμενα στους κωδικούς ΣΟ 0102 90 05, 0102 90 29 και 0102 90 49 και προοριζόμενα για πάχυνση στην Κοινότητα για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους («περίοδοι δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής»).

Ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης αυτής είναι 09.4005.

2.   Ο εισαγωγικός δασμός για τη δασμολογική ποσόστωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται στο 16 % της αξίας συν 582 ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους.

Ο δασμολογικός συντελεστής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι η πάχυνση των εισαγομένων ζώων πραγματοποιείται επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών στο κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε την άδεια εισαγωγής.

Άρθρο 2

1.   Για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 παραχωρούνται πρώτα τα δικαιώματα εισαγωγής και στη συνέχεια εκδίδονται οι άδειες εισαγωγής.

2.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1445/95, (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, πλην αντιθέτων διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

1.   Για να εφαρμοστεί το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εισαγάγει τουλάχιστον 50 ζώα που καλύπτονται από τον κωδικό 0102 90 ΣΟ σε κάθε μία από τις δύο περιόδους αναφοράς που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο και ότι έχουν καταστεί εμπορικά και εφοδιαστικά υπεύθυνοι για την αγορά, τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των υπόψη ζώων.

Ως αποδείξεις περί των ανωτέρω θεωρούνται αποκλειστικά:

α)

τα αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006·

β)

το πρωτότυπο ή το επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου τιμολογίου, το οποίο εκδόθηκε στο όνομα του δικαιοκατόχου από τον πωλητή ή αντιπρόσωπό του, οι οποίοι πρέπει και οι δύο να είναι εγκατεστημένοι στην τρίτη χώρα εξαγωγής, και η απόδειξη πληρωμής εκ μέρους του δικαιοκατόχου ή ανοίγματος από το δικαιοκάτοχο αμετάκλητης πίστωσης υπέρ του πωλητή·

γ)

η φορτωτική ή, κατά περίπτωση, το έγγραφο οδικής ή αεροπορικής μεταφοράς, στο όνομα του δικαιοκατόχου, για τα υπόψη ζώα.

2.   Εταιρεία που έχει συσταθεί με τη συγχώνευση εταιρειών καθεμία από τις οποίες διέθετε εισαγωγές αναφοράς που ανταποκρίνονταν στην ελάχιστη ποσότητα την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να επικαλεστούν αυτές τις εισαγωγές αναφοράς ως απόδειξη εμπορικής δραστηριότητας.

Άρθρο 4

1.   Οι αιτήσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής υποβάλλονται το αργότερο στις 13:00 ώρα Βρυξελλών της 1ης Ιουνίου που προηγείται της αντίστοιχης περιόδου δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής.

2.   Η εγγύηση για τα δικαιώματα εισαγωγής, ύψους 3 ευρώ ανά ζώο, πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια αρχή μαζί με την αίτηση παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής.

3.   Το αργότερο στις 16:00 ώρα Βρυξελλών της πέμπτης εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές αιτούμενες ποσότητες.

Άρθρο 5

1.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την έβδομη έως τη δέκατη έκτη εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου των κοινοποιήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3.

2.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού αποδεσμεύεται αμελλητί κατ’ αναλογία.

Άρθρο 6

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της ποσόστωσης του άρθρου 1 παράγραφος 1 προϋποθέτει την κατοχή άδειας εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα που χορηγείται. Η υποχρέωση αυτή είναι πρωταρχική κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Άρθρο 7

1.   Οι αιτήσεις για άδειες μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστωσης του άρθρου 1 παράγραφος 1.

Κάθε έκδοση άδειας εισαγωγής συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής και η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 αποδεσμεύεται αμελλητί κατ’ αναλογία.

2.   Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται μετά από αίτηση και στο όνομα του εμπορευόμενου που έχει λάβει τα δικαιώματα εισαγωγής.

3.   Στις αιτήσεις αδειών εισαγωγής και στις άδειες εισαγωγής αναφέρονται:

α)

στη θέση 8 η χώρα προέλευσης·

β)

στη θέση 16 ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ: 0102 90 05, 0102 90 29 ή 0102 90 49·

γ)

στη θέση 20 ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης (09.4005) και μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 8

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα δικαιώματα που απορρέουν από άδειες εισαγωγής εκδιδόμενες βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν είναι μεταβιβάσιμα.

2.   Η χορήγηση άδειας εισαγωγής προϋποθέτει την κατάθεση εγγύησης ύψους 12 ευρώ ανά ζώο, την οποία πρέπει να καταθέτει ο αιτών μαζί με την αίτηση άδειας εισαγωγής.

3.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του μέρους 4 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν αποδεσμεύεται μέχρις να προσκομισθεί απόδειξη ότι ο δικαιούχος της άδειας έχει καταστεί εμπορικά και εφοδιαστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των υπόψη ζώων, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

1.   Κατά το χρόνο της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας προσκομίζει απόδειξη ότι έχει:

α)

αναλάβει γραπτώς την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός μηνός στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την εκμετάλλευση ή τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες πρόκειται να παχυνθούν τα νεαρά βοοειδή·

β)

καταθέσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγγύηση, το ποσό της οποίας καθορίζεται για κάθε επιλέξιμο κωδικό ΣΟ στο παράρτημα ΙΙ. Η πάχυνση των εισαχθέντων ζώων στο εν λόγω κράτος μέλος επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

2.   Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) αποδεσμεύεται μόνο εφόσον προσκομιστεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους απόδειξη ότι τα νεαρά βοοειδή:

α)

έχουν υποστεί πάχυνση στη δηλωμένη εκμετάλλευση ή στις δηλωμένες εκμεταλλεύσεις όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1·

β)

δεν έχουν σφαγεί πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 120 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής· ή

γ)

έχουν σφαγεί για λόγους υγειονομικούς ή έχουν αποβιώσει λόγω νόσου ή ατυχήματος πριν την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος.

Η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως μετά την προσκόμιση της εν λόγω απόδειξης.

Σε περίπτωση όμως που δεν τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) το προς αποδέσμευση ποσό της εγγύησης πρέπει να μειωθεί κατά:

15 % και κατά

2 % του εναπομένοντος ποσού για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

Τα ποσά που δεν αποδεσμεύονται καταπίπτουν και παρακρατούνται ως δασμοί.

3.   Εάν η απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν προσκομιστεί εντός 180 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής, η εγγύηση καταπίπτει και παρακρατείται ως δασμός.

Σε περίπτωση όμως που η απόδειξη αυτή δεν έχει προσκομιστεί εντός των 180 ημερών που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο αλλά προσκομιστεί εντός 6 μηνών μετά την περίοδο αυτή, επιστρέφεται το ποσό που έχει καταπέσει μειωμένο κατά το 15 % του ποσού της εγγύησης.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(5)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1965/2006 (ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 27).

(6)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(7)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

:

Στα βουλγαρικά

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

Στα ισπανικά

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

Στα τσεχικά

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

Στα δανικά

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

Στα γερμανικά

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

Στα εσθονικά

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

Στα ελληνικά

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

Στα αγγλικά

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

Στα γαλλικά

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

Στα ιταλικά

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

Στα λεττονικά

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (ΕΚ) Nr. 558/2007)

:

Στα λιθουανικά

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

Στα ουγγρικά

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

Στα ολλανδικά

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

Στα πολωνικά

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

Στα πορτογαλικά

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

Στα ρουμανικά

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

Στα σλοβακικά

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

Στα σλοβενικά

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

Στα φινλανδικά

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

Στα σουηδικά

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ποσά εγγύησης

Άρρενα βοοειδή προς πάχυνση

(κωδικός ΣΟ)

Ποσό ανά κεφαλή σε ευρώ

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


Top