Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0378

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007 , σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005

OJ L 4M , 8.1.2008, p. 325–328 (MT)
OJ L 95, 5.4.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 192 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/378/oj

5.4.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 378/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Μαρτίου 2007

σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1). Προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αυτών των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να τους δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόζουν ένα σύστημα προαιρετικής διαφοροποίησης. Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να δοθεί σε όσα κράτη μέλη εφαρμόζεται ήδη η προαιρετική διαφοροποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2004, που καθορίζει κανόνες για τη μετάβαση από το σύστημα προαιρετικής διαφοροποίησης που θεσπίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συμβουλίου στο σύστημα υποχρεωτικής τους διαφοροποίησης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1782/2003 του Συμβουλίου (2), ή σε όσα έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση δυνάμει του άρθρου 70 παράγραφος 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 από την υποχρέωση συγχρηματοδότησης της κοινοτικής ενίσχυσης. Η προαιρετική διαφοροποίηση θα πρέπει να προσλάβει τη μορφή μείωσης των άμεσων ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (3), προκειμένου τα κονδύλια που προκύπτουν από τη μείωση αυτή να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Οι μειώσεις των άμεσων ενισχύσεων που εφαρμόζονται σχετικά με την προαιρετική διαφοροποίηση θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(2)

Με σκοπό να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους στο διοικητικό επίπεδο, οι κανόνες που ισχύουν για την προαιρετική διαφοροποίηση θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν με εκείνους που ισχύουν για την υποχρεωτική διαφοροποίηση βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού.

(3)

Για να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των κατόχων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (μικρών παραγωγών), θα πρέπει να χορηγείται επιπλέον ποσό ενίσχυσης στην περίπτωση εφαρμογής της προαιρετικής διαφοροποίησης, όπως και στην περίπτωση της υποχρεωτικής διαφοροποίησης. Το πρόσθετο αυτό ποσό θα πρέπει να ισούται προς το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης στα πρώτα 5 000 ευρώ άμεσων ενισχύσεων, εντός ανωτάτων ορίων ποσών που θα καθορίσει η Επιτροπή.

(4)

Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία ισχύει ήδη η προαιρετική διαφοροποίηση, οι νέες ρυθμίσεις για την προαιρετική διαφοροποίηση που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να μην παρεκκλίνουν από τον υφιστάμενο μηχανισμό, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία περιττού διοικητικού φόρτου και η επίδραση σε ρυθμίσεις εφαρμογής που ισχύουν εδώ και χρόνια και τις οποίες οι γεωργοί έχουν προσαρμόσει στην πρακτική και σε οικονομικούς όρους. Φαίνεται συνεπώς σκόπιμο, να δοθεί το δικαίωμα στα κράτη που εφάρμοζαν την προαιρετική διαφοροποίηση ως την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού να διατηρήσουν ορισμένα καλώς εδραιωμένα πρότυπα του ισχύοντος συστήματός τους, ενώ θα αποφεύγεται η αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέες ρυθμίσεις είναι συναφείς με τα πρότυπα εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, η εφαρμογή διαφοροποιημένων περιφερειακώς ποσοστών προαιρετικής διαφοροποίησης θα πρέπει να ισχύει μόνον για τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(5)

Η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης μπορεί να μην υπόκειται στα ανώτατα όρια της εισφοράς του ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Θα πρέπει επομένως να προβλεφθεί παρέκκλιση από τον κανονισμό αυτόν. Οι ρυθμίσεις προχρηματοδότησης που ισχύουν όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (4) δεν θα πρέπει να ισχύουν για τα εν λόγω κεφάλαια.

(6)

Προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης ως προς την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν σε ενδελεχείς αξιολογήσεις των πιθανών επιπτώσεων αυτής της διαφοροποίησης, ιδίως στην οικονομική κατάσταση των γεωργών, οι οποίοι υπάγονται στην εν λόγω διαφοροποίηση, καθώς και των επιπτώσεων στην συγκριτική τους θέση στον γεωργικό τομέα. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής της προαιρετικής διαφοροποίησης θα πρέπει να ελέγχονται στενά από τα κράτη μέλη που την εφαρμόζουν. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων και τα αποτελέσματα των ελέγχων ενόψει της περαιτέρω ανάπτυξης πολιτικής.

(7)

Η προαιρετική διαφοροποίηση θα πρέπει να εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινοτικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η συμβολή της θα πρέπει να υπόκειται σε ανάλυση, μεταξύ άλλων βάσει των αξιολογήσεων των επιπτώσεων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα υποβάλει πριν από το τέλος του 2008 έκθεση βασισμένη σε αυτήν την ανάλυση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκομίσθηκε ως τώρα κατά την εφαρμογή της.

(8)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(9)

Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ετήσιου ανωτάτου ορίου δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, όπως επίσης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 πρέπει να συμπεριληφθεί η δυνατότητα να εκδίδονται λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά ειδικότερα την προαιρετική διαφοροποίηση.

(10)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 1

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, τα κράτη μέλη:

α)

στα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται το σύστημα των πρόσθετων μειώσεων των άμεσων ενισχύσεων του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004, ή

β)

στα οποία έχει χορηγηθεί παρέκκλιση δυνάμει του άρθρου 70 παράγραφος 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 από την υποχρέωση συγχρηματοδότησης της κοινοτικής ενίσχυσης,

δύνανται να εφαρμόζουν μείωση, εφεξής αναφερόμενη ως «προαιρετική διαφοροποίηση», σε όλα τα ποσά άμεσων ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι οποίες χορηγούνται στην επικράτειά τους, σε δεδομένο ημερολογιακό έτος κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2012.

2.   Τα καθαρά ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης διατίθενται στο κράτος μέλος στο οποίο προέκυψαν, ως κοινοτική στήριξη στα μέτρα προγραμματισμού της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

3.   Οι μειώσεις βάσει της προαιρετικής διαφοροποίησης θα γίνονται στην ίδια βάση υπολογισμού με αυτήν που εφαρμόζεται για τη διαφοροποίηση του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Οι μειώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στα επιπλέον ποσά που χορηγούνται στους γεωργούς βάσει του άρθρου 12 του εν λόγω κανονισμού.

Σε περίπτωση εφαρμογής μειώσεων βάσει της προαιρετικής διαφοροποίησης, στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 χορηγείται συμπληρωματικό ποσό ενίσχυσης το οποίο ισούται με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της ποσοστιαίας μείωσης στο ποσό των πρώτων 5 000 ευρώ, ή σε μικρότερο ποσό άμεσων ενισχύσεων. Στο εν λόγω συμπληρωματικό ποσό δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις βάσει της προαιρετικής διαφοροποίησης ή η διαφοροποίηση του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Το σύνολο των συμπληρωματικών ποσών ενίσχυσης τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου και τα οποία μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος και σε δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει αυτό των ανωτάτων ορίων που θα καθορίσει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, όπου χρειάζεται, γραμμική εκατοστιαία προσαρμογή των συμπληρωματικών ποσών ενίσχυσης κατά τρόπο που να τηρούνται τα εν λόγω ανώτατα όρια.

4.   Κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει ένα ενιαίο ποσοστό προαιρετικής διαφοροποίησης κάθε ημερολογιακό έτος. Στο ποσοστό αυτό μπορούν να γίνονται προοδευτικές προσαρμογές σύμφωνα με κλιμάκια καθορισμένα εκ των προτέρων. Το μέγιστο ποσοστό μείωσης ανέρχεται σε 20 %.

Άρθρο 2

1.   Μέσα στους δύο μήνες που ακολουθούν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση σχετικά με τα ετήσια ποσοστά προαιρετικής διαφοροποίησης που θα εφαρμόσουν στην περίοδο 2007-2012 και κοινοποιούν την απόφασή τους αυτή στην Επιτροπή.

2.   Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν την προαιρετική διαφοροποίηση διενεργούν αξιολόγηση προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της εφαρμογής της προαιρετικής διαφοροποίησης, ιδίως στην οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων γεωργών, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφεύγεται η αδικαιολογήτως άνιση μεταχείριση μεταξύ γεωργών.

Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν περιφερειακώς διαφοροποιημένα ποσοστά σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, αξιολογούν επίσης τις επιπτώσεις αυτών των διαφοροποιημένων ποσοστών, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφεύγεται η αδικαιολογήτως άνιση μεταχείριση μεταξύ γεωργών.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην Επιτροπή μαζί με την κοινοποίηση που προβλέπεται από την παράγραφο 1.

Άρθρο 3

1.   Κάθε κράτος μέλος το οποίο εφαρμόζει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το σύστημα των πρόσθετων μειώσεων των άμεσων ενισχύσεων το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 και το οποίο εφαρμόζει το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 μπορεί να επιλέξει για την περίοδο 2007 έως 2012:

α)

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 3, να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου, ή/και

β)

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 4, να εφαρμόσει ποσοστά τα οποία είναι περιφερειακώς διαφοροποιημένα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Το μέγιστο ποσοστό για κάθε περιφέρεια κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους είναι 20 %.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει περιφερειακώς διαφοροποιημένα ποσοστά προαιρετικής διαφοροποίησης, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλει στην Επιτροπή, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, για την περίοδο 2007-2012, τις ακόλουθες πληροφορίες προς εξέτασή τους από την Επιτροπή:

α)

τα ετήσια ποσοστά προαιρετικής διαφοροποίησης για κάθε περιφέρεια και για ολόκληρη την επικράτεια·

β)

τα ετήσια συνολικά ποσά που πρέπει να μειωθούν βάσει της προαιρετικής διαφοροποίησης·

γ)

ενδεχομένως τα ετήσια συνολικά ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη του συμπληρωματικού ποσού ενίσχυσης που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1·

δ)

στατιστικά και άλλα υποστηρικτικά στοιχεία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό των ποσών τα οποία προβλέπονται από τα στοιχεία β) και γ).

3.   Εάν είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή μια ενημέρωση των ποσών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ). Τα ενημερωμένα στοιχεία αποστέλλονται στην Επιτροπή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του ημερολογιακού έτους το οποίο αφορούν τα ποσά κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

4.   Εάν η Επιτροπή ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη απαντούν στην εν λόγω αίτηση εντός μηνός.

Άρθρο 4

1.   Τα καθαρά ποσά που αντιστοιχούν στην εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει:

α)

υπολογισμού σε περίπτωση ενιαίου εθνικού ποσοστού προαιρετικής διαφοροποίησης·

β)

σε περίπτωση κρατών μελών που εφαρμόζουν περιφερειακώς διαφοροποιημένα ποσοστά, βάσει των ποσών που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στην αίτησή τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 2, ή βάσει των ενημερωμένων ποσών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 3.

Αυτά τα ποσά προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος κατά το άρθρο 69 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τα ανώτατα όρια του άρθρου 70 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 στα ποσά που προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 δεν εφαρμόζεται στα ποσά που προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την προαιρετική διαφοροποίηση και η Επιτροπή παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις της εφαρμογής της προαιρετικής διαφοροποίησης, ιδίως στην οικονομική κατάσταση των αγροκτημάτων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφεύγεται η αδικαιολογήτως άνιση μεταχείριση μεταξύ γεωργών. Για το σκοπό αυτόν, τα εν λόγω κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Άρθρο 6

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εκδίδονται σύμφωνα με:

α)

τη διαδικασία του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, όσον αφορά ειδικότερα τις διατάξεις ενσωμάτωσης της προαιρετικής διαφοροποίησης στον προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης ή, κατά περίπτωση,

β)

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, που καλύπτει ειδικότερα τις διατάξεις δημοσιονομικής διαχείρισης της προαιρετικής διαφοροποίησης και την ενσωμάτωση του συστήματος συμπληρωματικών μειώσεων των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται από το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 στο σύστημα που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η Επιτροπή καθορίζει τα ποσά τα οποία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 και των άρθρων 143δ και 143ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου (6), διατίθενται στο ΕΓΤΑΑ.

2)

Στο εισαγωγικό κείμενο του άρθρου 42, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται ιδίως:».

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. STEINBRÜCK


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 298 της 23.9.2004, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2013/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 13).

(4)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(6)  ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1.».


Top