EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0758

2007/758/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2007 , με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας οι οποίες έχουν χορηγηθεί για τη νέα δραστική ουσία boscalid [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5477] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 305 της 23.11.2007, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/758/oj

23.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/54


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2007

με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας οι οποίες έχουν χορηγηθεί για τη νέα δραστική ουσία boscalid

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5477]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/758/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τον Απρίλιο του 2001 η Γερμανία παρέλαβε αίτηση από την εταιρεία BASF AG για την καταχώριση της δραστικής ουσίας boscalid στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2002/268/ΕΚ της Επιτροπής (2) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί καταρχήν τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η επιβεβαίωση της πληρότητας του φακέλου ήταν αναγκαία για να καταστεί δυνατή η λεπτομερής εξέτασή του και να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χορηγήσουν προσωρινές άδειες κυκλοφορίας, για περιόδους έως και τριών ετών, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία, ενώ παράλληλα πληρούνται οι όροι του άρθρου 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και, ιδίως, ο όρος που αφορά τη λεπτομερή αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και του φυτοπροστατευτικού προϊόντος βάσει των απαιτήσεων της ίδιας οδηγίας.

(3)

Για την εν λόγω δραστική ουσία, οι συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, για τις χρήσεις που προτείνονται από τον αιτούντα. Στις 22 Νοεμβρίου 2002 το κράτος μέλος-εισηγητής υπέβαλε στην Επιτροπή το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης.

(4)

Μετά την υποβολή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης από το κράτος μέλος-εισηγητή, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαίο να ζητηθούν από τον μεν αιτούντα περαιτέρω πληροφορίες από το δε κράτος μέλος-εισηγητή να εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες και να υποβάλει την αξιολόγησή του. Ως εκ τούτου, ο φάκελος βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

(5)

Δεδομένου ότι από την αξιολόγηση δεν προέκυψαν μέχρι τώρα λόγοι άμεσης ανησυχίας, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρατείνουν για περίοδο 24 μηνών τις προσωρινές άδειες κυκλοφορίας οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της εξέτασης του φακέλου. Αναμένεται ότι εντός 24 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί τόσο η αξιολόγηση όσο και η διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με την έκδοση απόφασης για την πιθανή καταχώριση της ουσίας boscalid στο παράρτημα Ι.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν boscalid για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/52/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 17.8.2007, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 92 της 9.4.2002, σ. 34.


Top