EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0570

2007/570/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2007 , για την τροποποίηση της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3902] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 217, 22.8.2007, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 122 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/570/oj

22.8.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 217/36


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Αυγούστου 2007

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3902]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/570/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/67/ΕΟΚ, ένα κράτος μέλος δύναται να υποβάλει στην Επιτροπή πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει στο εν λόγω κράτος μέλος τη δυνατότητα να κινήσει μεταγενέστερα τις διαδικασίες ώστε μια ζώνη ή μια εκμετάλλευση που βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη να αποκτήσει το καθεστώς της εγκεκριμένης ζώνης ή της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις νόσους της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας (ΙΑΣ) και της λοιμώδους αιματοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ) που προσβάλλουν τα ψάρια. Στην απόφαση 2003/634/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίνονται και παρατίθενται τα προγράμματα που υπέβαλαν διάφορα κράτη μέλη.

(2)

Το Ηνωμένο Βασίλειο, με επιστολή που απέστειλε στις 28 Μαρτίου 2007, υπέβαλε αίτηση για έγκριση του προγράμματος που θα εφαρμοστεί στον ποταμό Ouse, με σκοπό την ανάκτηση του καθεστώτος της εγκεκριμένης ζώνης όσον αφορά την ΙΑΣ. Η Επιτροπή έλεγξε το πρόγραμμα που υποβλήθηκε και έκρινε ότι αυτό συνάδει με το άρθρο 10 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί και να συμπεριληφθεί στον κατάλογο του παραρτήματος I της απόφασης 2003/634/ΕΚ.

(3)

Η Φινλανδία, με επιστολή που απέστειλε στις 21 Νοεμβρίου 2006, υπέβαλε αίτηση για επέκταση του καθεστώτος απαλλαγμένης από την ΙΑΣ ζώνης σε όλες τις παράκτιες ζώνες της, με εξαίρεση τις ζώνες όπου εφαρμόζονται ειδικά μέτρα εκρίζωσης. Από το υλικό τεκμηρίωσης που υπέβαλε η Φινλανδία προκύπτει ότι η εν λόγω ζώνη πληρούσε τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. Όλες οι παράκτιες περιοχές στην επικράτειά της, με εξαίρεση τις ζώνες όπου εφαρμόζονται ειδικά μέτρα εκρίζωσης, θεωρήθηκαν απαλλαγμένες από τη νόσο και προστέθηκαν στον κατάλογο των εγκεκριμένων ζωνών όσον αφορά την ΙΑΣ στο παράρτημα I της απόφασης 2002/308/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2002, για την κατάρτιση καταλόγων εγκεκριμένων ζωνών και εγκεκριμένων ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων ως προς μία ή περισσότερες από τις νόσους της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας (ΙΑΣ) και της λοιμώδους αιματοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ) οι οποίες προσβάλλουν τα ψάρια (3). Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα για την απαλλαγή από την ΙΑΣ που εφαρμόζεται σε όλες τις παράκτιες περιοχές της Φινλανδίας, με εξαίρεση το μέρος του προγράμματος που καλύπτει τις ζώνες όπου εφαρμόζονται ειδικά μέτρα εκρίζωσης, οριστικοποιήθηκε και πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα I της απόφασης 2003/634/ΕΚ.

(4)

Η Ιταλία, με επιστολή που απέστειλε στις 11 Ιανουαρίου 2006, υπέβαλε αίτηση για την έγκριση του προγράμματος που πρόκειται να εφαρμοστεί σε μια εκμετάλλευση προκειμένου να λάβει το καθεστώς εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μια εγκεκριμένη ζώνη όσον αφορά την ΙΑΣ και τη ΛΑΝ. Η Επιτροπή έλεγξε το πρόγραμμα που υποβλήθηκε και έκρινε ότι αυτό συνάδει με το άρθρο 10 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα πρέπει να εγκριθεί και να συμπεριληφθεί στον κατάλογο του παραρτήματος II της απόφασης 2003/634/ΕΚ.

(5)

Οριστικοποιήθηκαν τα προγράμματα που εφαρμόζονται στη ζώνη Val di Sole e Val di Non και στη ζώνη Val Banale στην αυτόνομη επαρχία του Trento και το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη ζώνη Valle del Torrente Venina στην περιφέρεια της Λομβαρδίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα Ι της απόφασης 2003/634/ΕΚ.

(6)

Κατά συνέπεια, η απόφαση 2003/634/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και ΙΙ της απόφασης 2003/634/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 220 της 3.9.2003, σ. 8. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/685/ΕΚ (ΕΕ L 282 της 13.10.2006, σ. 44).

(3)  ΕΕ L 106 της 23.4.2002, σ. 28. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/345/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 22.5.2007, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΝ

1.   ΔΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΔΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 1995 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:

Τη λεκάνη απορροής FISKEBÆK Å

ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΤΛΑΝΔΗΣ νοτίως και δυτικώς των λεκανών απορροής Storåen, Karup å, Gudenåen και Grejs å

Την περιοχή του συνόλου ΤΩΝ ΔΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.   ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Μια ζώνη στην περιοχή της λεκάνης απορροής OBERN NAGOLD

3.   ΙΤΑΛΙΑ

3.1.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ BOLZANO ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003, ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Provincia di Bolzano

Η ζώνη περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της λεκάνης απορροής στην επαρχία του Bolzano.

Η ζώνη περιλαμβάνει το άνω τμήμα της ζώνης ZONA VAL DELL’ADIGE — δηλαδή τις περιοχές της λεκάνης απορροής του ποταμού Adige από τις πηγές του στην επαρχία του Bolzano έως τα σύνορα με την επαρχία του Trento.

(Σημείωση: Το υπόλοιπο κάτω τμήμα της ζώνης ZONA VAL DELL'ADIGE περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της αυτόνομης επαρχίας του Trento. Τα άνω και κάτω τμήματα αυτής της ζώνης πρέπει να θεωρούνται ενιαία επιδημιολογική μονάδα.)

3.2.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ TRENTO ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:

 

Zona Val dell’Adige — κάτω τμήμα

Οι περιοχές της λεκάνης απορροής του ποταμού Adige και οι πηγές του που βρίσκονται εντός του εδάφους της αυτόνομης επαρχίας του Trento, από τα σύνορα με την επαρχία του Bolzano έως το φράγμα του Ala (υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας).

(Σημείωση: Το άνω τμήμα της ζώνης ZONA VAL DELL’ADIGE περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της επαρχίας του Bolzano. Τα άνω και κάτω τμήματα αυτής της ζώνης πρέπει να θεωρούνται ενιαία επιδημιολογική μονάδα.)

 

Zona Torrente Arnò

Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του χειμάρρου Arnò έως τα κατάντη φράγματα που βρίσκονται πριν από την εκβολή του χειμάρρου Arnò στον ποταμό Sarca

 

Zona Varone

Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του χειμάρρου Magnone έως τον καταρράκτη

 

Zona Alto e Basso Chiese

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Chiese από την πηγή έως το φράγμα του Condino, εκτός από τις λεκάνες απορροής των χειμάρρων Adanà και Palvico

 

Zona Torrente Palvico

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Palvico έως ένα φράγμα που έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και πέτρες

3.3.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ VENETO ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Torrente Astico

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Astico, από τις πηγές του (στην αυτόνομη επαρχία του Trento και στην επαρχία της Vicenza, περιφέρεια Veneto) έως το φράγμα που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Pedescala στην επαρχία της Vicenza.

Το τμήμα κατάντη του ποταμού Astico, μεταξύ του φράγματος που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Pedescala και του φράγματος Pria Maglio, θεωρείται ενδιάμεση ζώνη.

3.4.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ UMBRIA ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Fosso de Monterivoso

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Monterivoso από τις πηγές του έως τα φράγματα του Ferentillo

3.5.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Valle di Tosi

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Vicano di S. Ellero από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα του Il Greto κοντά στο χωριό Raggioli

3.6.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Bacino del Torrente Taverone

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Taverone από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα που βρίσκεται κατάντη της εκμετάλλευσης Il Giardino

3.7.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ PIEMONTE ΣΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Valle Sessera

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Sessera από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα Ponte Granero στο δήμο Coggiola

3.8.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Valle del Torrente Bondo

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Bondo από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα Vesio

3.9.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Fosso Melga — Bagolino

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Fosso Melga από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα όπου ο ποταμός Fosso Melga χύνεται στον ποταμό Caffaro

4.   ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

4.1.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002, ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 20ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003, ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Την επαρχία Åland

Την υπό περιορισμό περιοχή στην Pyhtää

Την υπό περιορισμό περιοχή που καλύπτει τους δήμους Uusikaupunki, Pyhäranta και Rauma

5.   ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

5.1.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Τον ποταμό Ouse από τις πηγές του έως το κανονικό παλιρροιακό όριο στο Naburn Lock and Weir

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΝ

1.   ΙΤΑΛΙΑ

1.1.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ UDINE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ FRIULI VENEZIA GIULIA, ΣΤΙΣ 2 ΜΑΪΟΥ 2000, ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Εκμεταλλεύσεις στην υδρολογική λεκάνη απορροής του ποταμού Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Εκμεταλλεύσεις στην υδρολογική λεκάνη απορροής του ποταμού Noce:

Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.

»

Top