Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0750

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 12–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 347–356 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 51 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 51 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 277 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/750/oj

19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 750/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995, σχετικά με τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της (2) θέσπισε την ισχύουσα από την 1η Ιανουαρίου 2004 έκδοση της εν λόγω ονοματολογίας.

(2)

Η αλφαβητική κωδικοποίηση των χωρών και εδαφών πρέπει να βασίζεται στο ισχύον πρότυπο ISO alpha 2, στο βαθμό κατά τον οποίο είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

(3)

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν χωριστά η Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο (όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου 1999) για τη διαχείριση των συμφωνιών σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που συνήφθησαν μεταξύ ορισμένων από τα εδάφη αυτά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης, οι όροι που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά τη δήλωση της προέλευσης των εμπορευμάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ειδικού κώδικα για τον καθορισμό της κοινοτικής καταγωγής των εμπορευμάτων.

(4)

Επομένως, απαιτείται νέα έκδοση της εν λόγω ονοματολογίας, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη αυτά τα νέα στοιχεία καθώς και κάποιες αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με ορισμένους κώδικες.

(5)

Είναι ευκταίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει σε ορισμένα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις που εισήγαγε η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την κατάργηση των αριθμητικών κωδικών. Για λόγους απλούστευσης, θα πρέπει η εν λόγω μεταβατική περίοδος να λήξει τη στιγμή της εφαρμογής των διατάξεων για την αναδιατύπωση των κανόνων σχετικά με το ενιαίο διοικητικό έγγραφο.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών των συναλλαγών αγαθών με τις τρίτες χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ισχύουσα από την 1η Ιουνίου 2005 έκδοση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2005.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τους τριψήφιους αριθμητικούς κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται επίσης στο παράρτημα μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων για την αναδιατύπωση των παραρτημάτων 37 και 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  EE L 313 της 28.11.2003, σ. 11.

(3)  EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

(Μορφή ισχύουσα από την 1η Ιουνίου 2005)

Κωδικός

Ονομασία

Περιγραφή

Αλφαβητικός

Αριθμητικός

AD

(043)

Ανδόρα

 

AE

(647)

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Σαρζά, Αζμάν, Ουμμ Αλ Καϊβάιν, Ρας Αλ Χάιμα και Φουτζάιρα

AF

(660)

Αφγανιστάν

 

AG

(459)

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

 

AI

(446)

Ανγκουίλα

 

AL

(070)

Αλβανία

 

AM

(077)

Αρμενία

 

AN

(478)

Ολλανδικές Αντίλλες

Κουρασάο, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα και το Νότιο τμήμα του Αγίου Μαρτίνου

AO

(330)

Αγκόλα

Συμπεριλαμβάνεται η Καμπίντα

AQ

(891)

Ανταρκτική

Εδάφη νοτίως των 60° του νότιου γεωγραφικού πλάτους, μη συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών νότιων εδαφών (TF), της νήσου Μπουβέ (BV), της Νότιας Γεωργίας και των νήσων Νότιων Σάντουιτς (GS)

AR

(528)

Αργεντινή

 

AS

(830)

Αμερικανικές Σαμόα

 

AT

(038)

Αυστρία

 

AU

(800)

Αυστραλία

 

AW

(474)

Αρούμπα

 

AZ

(078)

Αζερμπαϊτζάν

 

BA

(093)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 

BB

(469)

Μπαρμπάντος

 

BD

(666)

Μπαγκλαντές

 

BE

(017)

Βέλγιο

 

BF

(236)

Μπουρκίνα Φάσο

 

BG

(068)

Βουλγαρία

 

BH

(640)

Μπαχρέιν

 

BI

(328)

Μπουρούντι

 

BJ

(284)

Μπενίν

 

BM

(413)

Βερμούδες

 

BN

(703)

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

Συνήθης ονομασία: Μπρουνέι

BO

(516)

Βολιβία

 

BR

(508)

Βραζιλία

 

BS

(453)

Μπαχάμες

 

BT

(675)

Μπουτάν

 

BV

(892)

Μπουβέ (Νήσος)

 

BW

(391)

Μποτσουάνα

 

BY

(073)

Λευκορωσία

 

BZ

(421)

Μπελίζ

 

CA

(404)

Καναδάς

 

CC

(833)

Κόκος (Νήσοι) (ή Νήσοι Κήλινγκ)

 

CD

(322)

Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία)

Πρώην Ζαΐρ

CF

(306)

Κεντρική Αφρική (Δημοκρατία)

 

CG

(318)

Κονγκό

 

CH

(039)

Ελβετία

Συμπεριλαμβάνονται το γερμανικό έδαφος του Μπίζινγκεν και η ιταλική κοινότητα Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια

CI

(272)

Ακτή Ελεφαντοστού

 

CK

(837)

Κουκ (Νήσοι)

 

CL

(512)

Χιλή

 

CM

(302)

Καμερούν

 

CN

(720)

Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Κίνα

CO

(480)

Κολομβία

 

CR

(436)

Κόστα Ρίκα

 

CU

(448)

Κούβα

 

CV

(247)

Πράσινο Ακρωτήριο

 

CX

(834)

Χριστουγέννων (Νήσοι)

 

CY

(600)

Κύπρος

 

CZ

(061)

Τσεχική Δημοκρατία

 

DE

(004)

Γερμανία

Συμπεριλαμβάνεται η νήσος του Χέλγκολαντ· δε συμπεριλαμβάνεται το έδαφος του Μπίζινγκεν

DJ

(338)

Τζιμπουτί

 

DK

(008)

Δανία

 

DM

(460)

Ντομίνικα

 

DO

(456)

Δομινικανή Δημοκρατία

 

DZ

(208)

Αλγερία

 

EC

(500)

Ισημερινός

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Γκαλαπάγκος

EE

(053)

Εσθονία

 

EG

(220)

Αίγυπτος

 

ER

(336)

Ερυθραία

 

ES

(011)

Ισπανία

Συμπεριλαμβάνονται οι Βαλεαρίδες Νήσοι και οι Κανάριοι Νήσοι· δε συμπεριλαμβάνονται η Θέουτα και η Μελίγια

ET

(334)

Αιθιοπία

 

FI

(032)

Φινλανδία

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Άλαντ

FJ

(815)

Φίτζι

 

FK

(529)

Νήσοι Φώκλαντ (Μαλβίνες)

 

FM

(823)

Μικρονησία (Ομόσπονδα κράτη)

(Γιαπ, Τσουκ, Πονπέι και Κόσρε)

FO

(041)

Φερόε (Νήσοι)

 

FR

(001)

Γαλλία

Συμπεριλαμβάνονται το Μονακό και τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (Γουαδελούπη, γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα και Ρεϋνιόν)

GA

(314)

Γκαμπόν

 

GB

(006)

Ηνωμένο Βασίλειο

Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία, Αγγλονορμανδικές Νήσοι, και Νήσος του Μαν

GD

(473)

Γρενάδα

Συμπεριλαμβάνονται οι Νότιες Γρεναδίνες

GE

(076)

Γεωργία

 

GH

(276)

Γκάνα

 

GI

(044)

Γιβραλτάρ

 

GL

(406)

Γροιλανδία

 

GM

(252)

Γκάμπια

 

GN

(260)

Γουινέα

 

GQ

(310)

Ισημερινή Γουινέα

 

GR

(009)

Ελλάδα

 

GS

(893)

Νότια Γεωργία και νήσοι Νότιες Σάντουιτς

 

GT

(416)

Γουατεμάλα

 

GU

(831)

Γκουάμ

 

GW

(257)

Γουινέα-Μπισσάου

 

GY

(488)

Γουιάνα

 

HK

(740)

Χονγκ-Κονγκ

Ειδική διοικητική περιφέρεια Χονγκ-Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

HM

(835)

Νήσος Χερντ και νήσοι Μακντόναλντ

 

HN

(424)

Ονδούρα

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι του Κύκνου

HR

(092)

Κροατία

 

HT

(452)

Αϊτή

 

HU

(064)

Ουγγαρία

 

ID

(700)

Ινδονησία

 

IE

(007)

Ιρλανδία

 

IL

(624)

Ισραήλ

 

IN

(664)

Ινδία

 

IO

(357)

Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού

Αρχιπέλαγος Τσάγκος

IQ

(612)

Ιράκ

 

IR

(616)

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία)

 

IS

(024)

Ισλανδία

 

IT

(005)

Ιταλία

Συμπεριλαμβάνεται το Λιβίνιο. Δε συμπεριλαμβάνεται η κοινότητα Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια

JM

(464)

Ιαμαϊκή (Τζαμάικα)

 

JO

(628)

Ιορδανία

 

JP

(732)

Ιαπωνία

 

KE

(346)

Κένυα

 

KG

(083)

Δημοκρατία της Κιργιζίας

 

KH

(696)

Καμπότζη

 

KI

(812)

Κιριμπάτι

 

KM

(375)

Κομόρες

Ανζουάν, Μεγάλη Κομόρα και Μοχέλι

KN

(449)

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

KP

(724)

Κορέα (Λαϊκή Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Βόρεια Κορέα

KR

(728)

Κορέα (Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Νότια Κορέα

KW

(636)

Κουβέιτ

 

KY

(463)

Καϋμάν (Νήσοι)

 

KZ

(079)

Καζακστάν

 

LA

(684)

Λάος (Λαϊκή Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Λάος

LB

(604)

Λίβανος

 

LC

(465)

Αγία Λουκία

 

LI

(037)

Λιχτενστάιν

 

LK

(669)

Σρι Λάνκα

 

LR

(268)

Λιβερία

 

LS

(395)

Λεσόθο

 

LT

(055)

Λιθουανία

 

LU

(018)

Λουξεμβούργο

 

LV

(054)

Λεττονία

 

LY

(216)

Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία

Συνήθης ονομασία: Λιβύη

MA

(204)

Μαρόκο

 

MD

(074)

Μολδαβία (Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Μολδαβία

MG

(370)

Μαδαγασκάρη

 

MH

(824)

Μάρσαλ (Νήσοι)

 

MK (1)

(096)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 

ML

(232)

Μάλι

 

MM

(676)

Μιανμάρ

Συνήθης ονομασία: Βιρμανία

MN

(716)

Μογγολία

 

MO

(743)

Μακάο

Ειδική διοικητική περιφέρεια Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

MP

(820)

Βόρειες Μαριάννες (Νήσοι)

 

MR

(228)

Μαυριτανία

 

MS

(470)

Μοντσερράτ

 

MT

(046)

Μάλτα

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Κομίνο και Γκότσο

MU

(373)

Μαυρίκιος

Νήσος Μαυρίκιος, νήσος Ροντρίγκες, νήσοι Αγκαλέγκα και Καργάδος Καράχος Σόουλς (νήσοι Σαιντ-Μπράντον)

MV

(667)

Μαλδίβες

 

MW

(386)

Μαλάουι

 

MX

(412)

Μεξικό

 

MY

(701)

Μαλαισία

Χερσόνησος της Μαλαισίας και ανατολική Μαλαισία (Λαμπουάν, Σαμπάχ και Σαραουάκ)

MZ

(366)

Μοζαμβίκη

 

NA

(389)

Ναμίμπια

 

NC

(809)

Νέα Καληδονία

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Λουαγιοτέ (Λιφού, Μαρέ, και Ουβέα)

NE

(240)

Νίγηρ

 

NF

(836)

Νόρφολκ (Νήσος)

 

NG

(288)

Νιγηρία

 

NI

(432)

Νικαράγουα

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι του Αραβοσίτου

NL

(003)

Κάτω Χώρες

 

NO

(028)

Νορβηγία

Συμπεριλαμβάνονται το Αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ και η Νήσος Γιαν Μαγέν

NP

(672)

Νεπάλ

 

NR

(803)

Ναούρου

 

NU

(838)

Νίουε

 

NZ

(804)

Νέα Ζηλανδία

Δε συμπεριλαμβάνεται η εξάρτηση του Ρος (Ανταρκτική)

OM

(649)

Ομάν

 

PA

(442)

Παναμάς

Συμπεριλαμβάνεται η τέως ζώνη της διώρυγας

PE

(504)

Περού

 

PF

(822)

Γαλλική Πολυνησία

Νήσοι Μαρκίζ, αρχιπέλαγος της Εταιρείας (συμπεριλαμβάνεται η Ταϊτή), νήσοι Τουαμότου, νήσοι Γκαμπιέ και Νότιες Νήσοι. Συμπεριλαμβάνεται η νήσος Κλίππερτον

PG

(801)

Παπουασία-Νέα Γουινέα

Ανατολικό τμήμα της Νέας Γουινέας· αρχιπέλαγος Βίσμαρκ (συμπεριλαμβάνονται: Νέα Βρετανία, Νέα Ιρλανδία, Λαβονγκάι και νήσοι Αντμιράλντι), Βόρειες Νήσοι Σολομώντος (Μπουγκενβίλ και Μπούκα), νήσοι Τρομπριάντ, νήσοι Γουντλάρκ, νήσοι ντ’ Εντρκαστώ και αρχιπέλαγος Λουιζιάδων

PH

(708)

Φιλιππίνες

 

PK

(662)

Πακιστάν

 

PL

(060)

Πολωνία

 

PM

(408)

Άγιος Πέτρος και Μικελόν

 

PN

(813)

Πίτκαιρν

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Χέντερσον, Οένο και Ντούσι

PS

(625)

Κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος

Υπεριορδανία (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ) και Λωρίδα της Γάζας

PT

(010)

Πορτογαλία

Συμπεριλαμβάνονται το αρχιπέλαγος των Αζορών και το αρχιπέλαγος της Μαδέρας

PW

(825)

Παλάος

Παραλλαγή: Μπελάου, Παλάου

PY

(520)

Παραγουάη

 

QA

(644)

Κατάρ

 

RO

(066)

Ρουμανία

 

RU

(075)

Ρωσία (Ομοσπονδία)

 

RW

(324)

Ρουάντα

 

SA

(632)

Σαουδική Αραβία

 

SB

(806)

Νήσοι Σολομώντος

 

SC

(355)

Σεϋχέλλες

Νήσος Μαέ, νήσοι Πράσλιν, Λα Ντιγκ, Φρεγκάτ και Σιλουέτ, νήσοι Αμιράντ (μεταξύ των οποίων Ντερός, Αλφόνς, Πλέιτ και Κουέτιβι), νήσοι Φαρκουάρ (μεταξύ των οποίων Πρόβιντενς), νήσοι Αλντάμπρα και νήσοι Κοσμολέντο.

SD

(224)

Σουδάν

 

SE

(030)

Σουηδία

 

SG

(706)

Σιγκαπούρη

 

SH

(329)

Αγία Ελένη

Συμπεριλαμβάνονται η νήσος της Αναλήψεως και το αρχιπέλαγος Τριστάν ντα Κούνια

SI

(091)

Σλοβενία

 

SK

(063)

Σλοβακία

 

SL

(264)

Σιέρρα Λεόνε

 

SM

(047)

Άγιος Μαρίνος

 

SN

(248)

Σενεγάλη

 

SO

(342)

Σομαλία

 

SR

(492)

Σουρινάμ

 

ST

(311)

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

 

SV

(428)

Ελ Σαλβαδόρ

 

SY

(608)

Συρία (Αραβική Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Συρία

SZ

(393)

Σουαζιλάνδη

 

TC

(454)

Τερκς και Κάικος (Νήσοι)

 

TD

(244)

Τσαντ

 

TF

(894)

Γαλλικά νότια εδάφη

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Κέργκουλεν, η νήσος Άμστερνταμ, η νήσος Άγιος Παύλος και το αρχιπέλαγος Κρόζετ

TG

(280)

Τόγκο

 

TH

(680)

Ταϊλάνδη

 

TJ

(082)

Τατζικιστάν

 

TK

(839)

Τουκελάου

 

TL

(626)

Τιμόρ-Λέστε

 

TM

(080)

Τουρκμενιστάν

 

TN

(212)

Τυνησία

 

TO

(817)

Τόνγκα

 

TR

(052)

Τουρκία

 

TT

(472)

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

 

TV

(807)

Τουβαλού

 

TW

(736)

Ταϊβάν

Ιδιαίτερο τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πένγκου, Κίνμεν και Μάτσου

TZ

(352)

Τανζανία (Δημοκρατία)

Ταγκανίκα, νήσος της Ζανζιβάρης και νήσος της Πέμπα

UA

(072)

Ουκρανία

 

UG

(350)

Ουγκάντα

 

UM

(832)

Μικρές νήσοι απομεμακρυσμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η νήσος Μπέικερ, η νήσος Χόουλαντ, η νήσος Τζάρβις, η κοραλλιογενής νήσος Τζόνστον, ο ύφαλος Κίνγκμαν, οι νήσοι Μίντγουεϊ, η νήσος Ναβάσα, η κοραλλιογενής νήσος Παλμύρα και η νήσος Γουέικ

US

(400)

Ηνωμένες Πολιτείες

Συμπεριλαμβάνεται το Πόρτο Ρίκο

UY

(524)

Ουρουγουάη

 

UZ

(081)

Ουζμπεκιστάν

 

VA

(045)

Αγία Έδρα (κράτος του Βατικανού)

 

VC

(467)

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

 

VE

(484)

Βενεζουέλα

 

VG

(468)

Βρετανικές Παρθένοι (Νήσοι)

 

VI

(457)

Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών

 

VN

(690)

Βιετνάμ

 

VU

(816)

Βανουάτου

 

WF

(811)

Ουώλις και Φουτούνα

Συμπεριλαμβάνεται η νήσος Αλόφι

WS

(819)

Σαμόα

Πρώην Δυτικές Σαμόα

XC

(021)

Θέουτα

 

XK

(095)

Κόσοβο

Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999

XL

(023)

Μελίγια

Συμπεριλαμβάνονται το Πενιόν ντε Βέλεθ ντε λα Γκομέρα, το Πενιόν ντε Αλουθέμας και οι Νήσοι Τσαφαρίνας

XM

(097)

Μαυροβούνιο

 

XS

(098)

Σερβία

 

YE

(653)

Υεμένη

Πρώην Βόρεια και Νότια Υεμένη

YT

(377)

Μαγιότ

Μεγάλη Γη και Παμάντζι

ZA

(388)

Νότια Αφρική

 

ZM

(378)

Ζάμπια

 

ZW

(382)

Ζιμπάμπουε

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

EU

(999)

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κώδικας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες για τη δήλωση της καταγωγής των προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς

QQ

ή

(950)

Εφοδιασμός σκαφών

Προαιρετικά

QR

(951)

Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Προαιρετικά

QS

(952)

Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά

QU

ή

(958)

Μη καθοριζόμενες χώρες και εδάφη

Προαιρετικά

QV

(959)

Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Προαιρετικά

QW

(960)

Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά

QX

ή

(977)

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους

Προαιρετικά

QY

(978)

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Προαιρετικά

QZ

(979)

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά


(1)  Προσωρινός κωδικός ο οποίος δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα συμφωνηθεί όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.


Top