Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2140

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2140/2004 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1245/2004 όσον αφορά τις αιτήσεις αδειών αλιείας στα ύδατα που υπάγονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας

OJ L 369, 16.12.2004, p. 49–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 15 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2140/oj

16.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 369/49


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2140/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2004

περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1245/2004 όσον αφορά τις αιτήσεις αδειών αλιείας στα ύδατα που υπάγονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1245/2004 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2004, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου όσον αφορά την τροποποίηση του τέταρτου πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των όρων αλιείας που προβλέπονται στην αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1245/2004 προβλέπει ότι οι πλοιοκτήτες κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στους οποίους χορηγείται άδεια αλιείας για κοινοτικό σκάφος που επιτρέπεται να αλιεύει στα ύδατα που υπάγονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας καταβάλλουν τέλη αδείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του τέταρτου πρωτοκόλλου.

(2)

Το άρθρο 11 παράγραφος 5 του τέταρτου πρωτοκόλλου προβλέπει ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες χορήγησης αδειών αλιείας συμφωνούνται στο πλαίσιο διοικητικής ρύθμισης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

(3)

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η Κοινότητα διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις με στόχο τον καθορισμό των διατυπώσεων σχετικά με τις αιτήσεις αδειών και την έκδοσή τους και, βάσει των διαπραγματεύσεων αυτών, μονογραφήθηκε διοικητική ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2004.

(4)

Κατά συνέπεια, ενδείκνυται η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην διοικητική αυτή ρύθμιση.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι διατυπώσεις σχετικά με τις αιτήσεις αδειών αλιείας και την έκδοσή τους, που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1245/2004, καθορίζονται από τη διοικητική συμφωνία που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 237 της 8.7.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διοικητική ρύθμιση σχετικά με τις άδειες αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Όροι άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων από κοινοτικά σκάφη στην αλιευτική ζώνη της Γροιλανδίας

A.   ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

1.

Οι πλοιοκτήτες υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των εθνικών αρχών, έως την 1η Μαρτίου, ή τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη του αλιευτικού ταξιδίου, αίτηση για κάθε σκάφος το οποίο επιθυμούν να αλιεύσει στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη μορφή που προβλέπεται για το σκοπό αυτό από τη Γροιλανδία, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στο προσάρτημα 1. Κάθε αίτηση αδείας συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής των τελών που καλύπτουν την περίοδο ισχύος της άδειας. Τα τέλη περιλαμβάνουν όλες τις εθνικές και τοπικές επιβαρύνσεις που αφορούν την πρόσβαση σε αλιευτικές δραστηριότητες. Η αρμόδια για την αλιεία αρχή της Γροιλανδίας επιβάλλει διοικητικό τέλος 1 % επί των τελών της άδειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για την αλιεία αρχή της Γροιλανδίας αίτηση, η οποία κατατίθεται από τον πλοιοκτήτη, για κάθε σκάφος το οποίο επιθυμεί να αλιεύσει στο πλαίσιο της συμφωνίας.

2.

Η αρμόδια για την αλιεία αρχή της Γροιλανδίας κοινοποιεί, πριν από την έναρξη ισχύος της διοικητικής ρύθμισης, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των τελών.

3.

Οι άδειες εκδίδονται για συγκεκριμένα σκάφη και δεν δύνανται να μεταβιβαστούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4. Οι άδειες προσδιορίζουν τη μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να αλιεύεται και να διατηρείται επί του σκάφους. Οι τροποποιήσεις οποιασδήποτε μέγιστης ποσότητας που προσδιορίζεται στην άδεια υπόκεινται σε νέα αίτηση αδείας. Στην περίπτωση που ένα σκάφος υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα που προσδιορίζεται στην άδειά του, καταβάλλει τέλη για την ποσότητα που υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα που προσδιορίζεται στην άδειά του. Δεν χορηγείται καμία νέα άδεια στο εν λόγω σκάφος εφόσον δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη που αντιστοιχούν στην ποσότητα που αφορά η υπέρβαση. Τα τέλη αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με το μέρος Β σημείο 3.

4.

Ωστόσο, στην περίπτωση ανωτέρας βίας και κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μια άδεια σκάφους μπορεί να αντικατασταθεί από νέα άδεια για ένα άλλο σκάφος που διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα του πρώτου σκάφους. Η νέα άδεια προσδιορίζει:

την ημερομηνία έκδοσης,

το γεγονός ότι ακυρώνει και αντικαθιστά την άδεια του προηγούμενου σκάφους.

5.

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής «ανταλλαγής» μέγιστων ποσοτήτων, οι οποίες προσδιορίζονται στις άδειες, εκδίδονται νέες άδειες και ανακαλούνται οι προηγούμενες. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η καταβολή τελών αδείας.

6.

Οι άδειες διαβιβάζονται από την αρμόδια για την αλιεία αρχή της Γροιλανδίας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης.

7.

Το πρωτότυπο της άδειας ή αντίγραφό της πρέπει να διατηρούνται πάντοτε επί του σκάφους και να παρουσιάζονται οποτεδήποτε ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Γροιλανδίας.

B.   ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

1.

Οι άδειες ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης έως το τέλος του ημερολογιακού τέλους κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια. Εκδίδονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης μετά την πληρωμή των απαιτούμενων ετήσιων τελών αδείας για κάθε σκάφος. Όσον αφορά την αλιεία καπελάνου, οι άδειες εκδίδονται από τις 20 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου και από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

2.

Τα τέλη αδείας στηρίζονται στα ακόλουθα:

2005: 2 % της τιμής ανά τόνο του σχετικού είδους,

2006: 3 % της τιμής ανά τόνο του σχετικού είδους.

3.

Τα τέλη αδείας για το 2005 στηρίζονται στο παράρτημα VI του πρωτοκόλλου και έχουν ως εξής:

Είδος

Ευρώ ανά τόνο

Κοκκινόψαρο

28

Χάλιμπατ της Γροιλανδίας

51

Γαρίδα

42

Χάλιμπατ του Ατλαντικού

56

Καπελάνος

2

Γρεναδιέρος των βράχων

12

Κάβουρας της Αρκτικής

81

Υποβάλλονται τα συνολικά τέλη αδείας (μέγιστη ποσότητα που επιτρέπεται να αλιευθεί πολλαπλασιαζόμενη με την τιμή ανά τόνο), καθώς και διοικητικό τέλος της Γροιλανδίας που ανέρχεται σε 1 % επί της άδειας αλιείας.

Στην περίπτωση μη αλίευσης της μέγιστης επιτρεπόμενης ποσότητας, τα τέλη που αντιστοιχούν στη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.

4.

Τα τέλη αδείας για το 2006 καθορίζονται τον Νοέμβριο του 2005 μέσω παραρτήματος στην παρούσα διοικητική ρύθμιση βάσει του παραρτήματος VI του πρωτοκόλλου.

5.

Η αρμόδια για την αλιεία αρχή της Γροιλανδίας συντάσσει κατάσταση των τελών σχετικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος με βάση τις άδειες που χορηγήθηκαν σε κοινοτικά σκάφη και τα λοιπά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

Η κατάσταση διαβιβάζεται στην Επιτροπή πριν από τις 5 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Γ.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1.

Η χρηματική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου, καταβάλλεται σε ετήσια βάση κατά την έναρξη κάθε αλιευτικής περιόδου.

Η χρηματική αποζημίωση με την αναθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου, συνίσταται από δύο τμήματα: την κοινοτική χρηματική αποζημίωση και τα τέλη αδειών των πλοιοκτητών.

Τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν από την Γροιλανδία μέσω των τελών αδείας που καταβάλλονται από τους πλοιοκτήτες αφαιρούνται από την χρηματική αποζημίωση της ΕΚ.

2.

Μετά το τέλος της αλιευτικής περιόδου, εξετάζεται το ποσό που καταβλήθηκε από τους πλοιοκτήτες και το υπόλοιπο μεταξύ του αποτελέσματος της πλήρους χρήσης και της πληρωμής των τελών αδείας μεταφέρεται το συντομότερο δυνατόν στις αρχές της Γροιλανδίας μαζί με την κοινοτική χρηματική αποζημίωση των επόμενων ετών.

Δ.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Η διοικητική ρύθμιση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Προσάρτημα 1

Αίτηση άδειας στα ύδατα της Γροιλανδίας

1

Εθνικότητα

 

2

Όνομα σκάφους

 

3

Αριθμός κοινοτικού μητρώου στόλου

 

4

Εξωτερικά γράμματα και αριθμοί αναγνώρισης

 

5

Λιμένας νηολόγησης

 

6

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

 

7

Αριθμός Inmarsat (τηλέφωνο, τέλεξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) (1)

 

8

Έτος ναυπήγησης

 

9

Τύπος σκάφους

 

10

Τύπος αλιευτικού εργαλείου

 

11

Είδη-στόχοι και ποσότητα

 

12

Περιοχή αλιείας (ICES/NAFO)

 

13

Χρονική περίοδος άδειας

 

14

Πλοιοκτήτες, διεύθυνση, τηλέφωνο, τέλεξ, ηλεκτρονική διεύθυνση

 

15

Διαχειριστής σκάφους

 

16

Όνομα πλοιάρχου

 

17

Αριθμός μελών πληρώματος

 

18

Ισχύς μηχανών (KW)

 

19

Μήκος (ολικό μήκος)

 

20

Χωρητικότητα σε GT

 

21

Αντιπρόσωπος στη Γροιλανδία

Όνομα και διεύθυνση

 

22

Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζεται ταχυδρομικώς η άδεια, φαξ

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax (32-2) 296 23 38


(1)  Μπορεί να διαβιβάζεται μετά την έγκριση της αίτησης.


Top