Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0638

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου

OJ L 102, 7.4.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 64 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 207 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 207 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 263 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/638/oj

32004R0638

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 102 της 07/04/2004 σ. 0001 - 0008


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 31ης Μαρτίου 2004

σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1991, για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών(3) θέσπισε εντελώς νέο σύστημα συλλογής δεδομένων, το οποίο απλουστεύθηκε δύο φορές. Για τη βελτίωση της διαφάνειας του εν λόγω συστήματος και την ευχερέστερη κατανόησή του, κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 από τον παρόντα κανονισμό.

(2) Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να διατηρηθεί, διότι οι κοινοτικές πολιτικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και η ανάλυση από τις κοινοτικές επιχειρήσεις των επιμέρους αγορών τους, απαιτούν πάντα αρκετά λεπτομερές επίπεδο στατιστικών πληροφοριών. Η ανάλυση της εξέλιξης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί επίσης να είναι ταχέως διαθέσιμα συγκεντρωτικά δεδομένα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες πληρούν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

(3) Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να βελτιωθεί η διατύπωση των κανόνων σχετικά με την εκπόνηση στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόησή τους από τις επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για την παροχή των δεδομένων, τις εθνικές υπηρεσίες που συλλέγουν τα δεδομένα και τους χρήστες.

(4) Θα πρέπει να διατηρηθεί σύστημα κατώτατων ορίων, αλλά απλουστευμένο, ώστε να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των χρηστών, περιορίζοντας παράλληλα την υποχρέωση απάντησης που βαρύνει τους υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών, και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(5) Θα πρέπει να διατηρηθεί στενή σχέση μεταξύ του συστήματος συλλογής στατιστικών πληροφοριών και των φορολογικών διατυπώσεων που υφίστανται στο πλαίσιο των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών. Η σχέση αυτή καθιστά ιδίως εφικτή την επαλήθευση της ποιότητας των συλλεγόμενων πληροφοριών.

(6) Η ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών πληροφοριών, η αξιολόγησή τους βάσει κοινών δεικτών και η διαφάνεια σ' αυτό τον τομέα αποτελούν σημαντικούς στόχους που απαιτούν κανονισμό σε κοινοτικό επίπεδο.

(7) Δεδομένου ότι ο στόχος της προβλεπόμενης δράσης, δηλαδή η θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου όσον αφορά τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς σε εθνικό επίπεδο, και δύναται να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(8) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές(4), καθορίζει το πλαίσιο αναφοράς του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, το ιδιαίτερα λεπτομερές επίπεδο πληροφόρησης στον τομέα των στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών απαιτεί ειδικούς κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα.

(9) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προβλεφθεί, για τον σκοπό αυτό, κοινοτική διαδικασία που να επιτρέπει την έγκαιρη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής και την πραγματοποίηση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών.

(10) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) "εμπορεύματα", όλα τα κινητά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος·

β) "ειδικά εμπορεύματα ή ειδική κυκλοφορία", τα εμπορεύματα ή η κυκλοφορία, που, ως εκ της φύσεώς τους, δικαιολογούν ειδικές διατάξεις, ιδίως οι βιομηχανικές μονάδες, τα πλοία και τα αεροσκάφη, τα προϊόντα θαλάσσης, τα αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη, οι τμηματικές αποστολές, τα στρατιωτικά είδη, τα αγαθά προς ή από εγκαταστάσεις μέσα στη θάλασσα, τα διαστημικά οχήματα, τα μέρη μηχανοκίνητων οχημάτων και αεροσκαφών, τα κατάλοιπα·

γ) "εθνικές αρχές", οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και οι άλλοι φορείς σε κάθε κράτος μέλος που έχουν την ευθύνη για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών·

δ) "κοινοτικά εμπορεύματα":

i) εμπορεύματα τα οποία αποκτήθηκαν εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς την προσθήκη εμπορευμάτων από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας,

ii) εμπορεύματα από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σ' ένα κράτος μέλος,

iii) εμπορεύματα που αποκτήθηκαν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται αποκλειστικά στο σημείο ii) είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα σημεία i) και ii)·

ε) "κράτος μέλος αποστολής", το κράτος μέλος, όπως αυτό ορίζεται από το στατιστικό έδαφός του, από το οποίο αποστέλλονται εμπορεύματα με προορισμό άλλο κράτος μέλος·

στ) "κράτος μέλος άφιξης", το κράτος μέλος, όπως αυτό ορίζεται από το στατιστικό έδαφός του, στο οποίο φθάνουν εμπορεύματα από άλλο κράτος μέλος·

ζ) "εμπορεύματα σε απλή κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών", τα κοινοτικά εμπορεύματα που αποστέλλονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, τα οποία, κατά τη διαδρομή προς το κράτος μέλος προορισμού, διασχίζουν άμεσα ένα άλλο κράτος μέλος ή σταματούν για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι στατιστικές για τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών καλύπτουν τις αποστολές και τις αφίξεις εμπορευμάτων.

2. Οι αποστολές καλύπτουν τα ακόλουθα εμπορεύματα που εξέρχονται από το κράτος μέλος αποστολής με προορισμό άλλο κράτος μέλος:

α) κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός από εμπορεύματα σε απλή κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών·

β) εμπορεύματα που έχουν τεθεί στο κράτος μέλος αποστολής υπό το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

3. Οι αφίξεις καλύπτουν τα ακόλουθα εμπορεύματα που εισέρχονται στο κράτος μέλος άφιξης και τα οποία απεστάλησαν αρχικά από άλλο κράτος μέλος:

α) κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός από εμπορεύματα σε απλή κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών·

β) εμπορεύματα που είχαν τεθεί προγενέστερα στο κράτος μέλος αποστολής υπό το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και τα οποία διατηρούνται υπό το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο κράτος μέλος άφιξης.

4. Για ειδικά εμπορεύματα ή ειδική κυκλοφορία, δύνανται να εφαρμόζονται διαφορετικές ή ιδιαίτερες διατάξεις, οι οποίες θα καθορισθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

5. Ορισμένα εμπορεύματα, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, αποκλείονται από τις στατιστικές για λόγους μεθοδολογίας.

Άρθρο 4

Στατιστικό έδαφος

1. Το στατιστικό έδαφος των κρατών μελών συμπίπτει με το τελωνειακό έδαφός τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(6).

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το στατιστικό έδαφος της Γερμανίας περιλαμβάνει την Ελιγολάνδη.

Άρθρο 5

Πηγές δεδομένων

1. Ένα ειδικό σύστημα συλλογής δεδομένων, εφεξής καλούμενο σύστημα "Intrastat", εφαρμόζεται για την παροχή των στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τις αποστολές και τις αφίξεις κοινοτικών εμπορευμάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο ενιαίου διοικητικού εγγράφου για τελωνειακούς ή φορολογικούς σκοπούς.

2. Οι στατιστικές πληροφορίες για τις αποστολές και τις αφίξεις άλλων εμπορευμάτων παρέχονται απευθείας από τα τελωνεία στις εθνικές αρχές, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

3. Για ειδικά εμπορεύματα ή ειδική κυκλοφορία, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές πληροφοριών εκτός από το σύστημα Intrastat και τις τελωνειακές διασαφήσεις.

4. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται τα δεδομένα του συστήματος Intrastat από τους υπόχρεους παροχής πληροφοριών. Για τη διευκόλυνση του έργου των εν λόγω υπόχρεων, η Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη μέλη διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την αυξημένη χρήση της αυτόματης επεξεργασίας και της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων.

Άρθρο 6

Περίοδος αναφοράς

1. Η περίοδος αναφοράς για την παροχή των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 5, είναι ο ημερολογιακός μήνας αποστολής ή άφιξης των εμπορευμάτων.

2. Η περίοδος αναφοράς δύναται να προσαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχέση με τις υποχρεώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και τις τελωνειακές υποχρεώσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Υπόχρεοι παροχής πληροφοριών

1. Υπόχρεοι για την παροχή πληροφοριών για το σύστημα Intrastat είναι:

α) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος αποστολής, το οποίο:

i) έχει συνάψει, εξαιρέσει των συμβάσεων μεταφοράς, σύμβαση που έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή εμπορευμάτων ή, άλλως,

ii) εκτελεί μόνος του ή μέσω τρίτων την αποστολή εμπορευμάτων ή, άλλως,

iii) είναι κάτοχος των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της αποστολής·

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης το οποίο:

i) έχει συνάψει, εξαιρέσει των συμβάσεων μεταφοράς, σύμβαση που έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση εμπορευμάτων ή, άλλως,

ii) παραλαμβάνει ο ίδιος ή μέσω τρίτων τα εμπορεύματα ή, άλλως,

iii) είναι κάτοχος των παραδιδομένων εμπορευμάτων.

2. Ο υπόχρεος παροχής πληροφοριών δύναται να αναθέτει το καθήκον αυτό σε τρίτο, χωρίς όμως η ανάθεση αυτή να περιορίζει ουδόλως την ευθύνη του εν λόγω υπόχρεου.

3. Παράλειψη του υπόχρεου παροχής πληροφοριών ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος κανονισμού, επιφέρει εις βάρος του την επιβολή κυρώσεων τις οποίες καθορίζουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Μητρώα

1. Οι εθνικές αρχές καταρτίζουν και τηρούν μητρώο των ενδοκοινοτικών φορέων, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τους αποστολείς, κατά την αποστολή, και τους παραλήπτες, κατά την άφιξη.

2. Για τον προσδιορισμό των υπόχρεων παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 7 και για τον έλεγχο των παρεχόμενων πληροφοριών, η αρμόδια φορολογική αρχή σε κάθε κράτος μέλος παρέχει στην εθνική αρχή:

α) Τουλάχιστον μία φορά το μήνα, τους καταλόγους φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν δηλώσει ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, παρέδωσαν εμπορεύματα σε άλλα κράτη μέλη ή απέκτησαν εμπορεύματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Στους καταλόγους αναγράφεται η συνολική αξία των εμπορευμάτων που έχουν δηλωθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για φορολογικούς σκοπούς·

β) με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της εθνικής αρχής, οποιαδήποτε παρασχεθείσα πληροφορία, για φορολογικούς σκοπούς, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα των στατιστικών.

Οι διευθετήσεις για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με τους κανόνες που τους επιβάλλει η φορολογική αρχή.

3. Η φορολογική αρχή υπενθυμίζει στους υποκείμενους σε ΦΠΑ επαγγελματίες τις υποχρεώσεις που τυχόν τους βαρύνουν ως υπόχρεους παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται από το σύστημα Intrastat.

Άρθρο 9

Συλλεγόμενες πληροφορίες από το σύστημα Intrastat

1. Οι εθνικές αρχές συλλέγουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Τον αριθμό αναγνώρισης που χορηγείται στον υπόχρεο παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση(7), όπως αυτό διατυπώνεται στο άρθρο 28η της εν λόγω οδηγίας·

β) την περίοδο αναφοράς·

γ) τη ροή (άφιξη, αποστολή)·

δ) το εμπόρευμα, που εντοπίζεται μέσω του οκταψήφιου κωδικού της συνδυασμένης ονοματολογίας, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο(8)·

ε) το κράτος μέλος-εταίρο·

στ) την αξία των εμπορευμάτων·

ζ) την ποσότητα των εμπορευμάτων·

η) τη φύση της συναλλαγής.

Οι ορισμοί των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως η) παρατίθενται στο παράρτημα. Οσάκις είναι απαραίτητο, οι κανόνες συλλογής των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως των κωδικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες, παραδείγματος χάρη:

α) τον προσδιορισμό των εμπορευμάτων, κατά τρόπο λεπτομερέστερο από αυτόν της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β) τη χώρα καταγωγής, κατά την άφιξη·

γ) την περιφέρεια καταγωγής, κατά την αποστολή, και την περιφέρεια προορισμού, κατά την άφιξη·

δ) τους όρους παράδοσης·

ε) τον τρόπο μεταφοράς·

στ) τη στατιστική διαδικασία.

Οι ορισμοί των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως στ) παρατίθενται στο παράρτημα. Εφόσον απαιτείται, οι κανόνες συλλογής των εν λόγω πληροφοριών, ιδίως των κωδικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Απλούστευση του συστήματος Intrastat

1. Προκειμένου να πληρούνται οι ανάγκες των χρηστών για στατιστικές πληροφορίες χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά οι οικονομικοί φορείς, τα κράτη μέλη καθορίζουν κάθε χρόνο κατώτατα όρια που εκφράζονται σε ετήσιες αξίες ενδοκοινοτικού εμπορίου, κάτω από τα οποία οι υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών Intrastat ή μπορούν να παρέχουν απλουστευμένες πληροφορίες.

2. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τα κατώτατα όρια χωριστά για τις αφίξεις και τις αποστολές.

3. Για τον καθορισμό των κατωτάτων ορίων, κάτω από τα οποία οι υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών Intrastat, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ), διατίθενται από τους υπόχρεους παροχής πληροφοριών, προκειμένου να καλύπτεται τουλάχιστον το 97 % του συνολικού εμπορίου του οικείου κράτους μέλους, εκπεφρασμένο σε αξία.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν άλλα κατώτατα όρια, κάτω από τα οποία οι υπόχρεοι μπορούν να επωφελούνται από τις ακόλουθες απλουστεύσεις:

α) απαλλαγή από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα των εμπορευμάτων·

β) απαλλαγή από την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φύση της συναλλαγής·

γ) δυνατότητα να αναφέρουν δέκα, κατ' ανώτατο όριο, λεπτομερείς συναφείς διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας, που είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες ως προς την αξία, και να ομαδοποιούν τα άλλα προϊόντα σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Κάθε κράτος μέλος που εφαρμόζει τα εν λόγω κατώτατα όρια μεριμνά ώστε οι συναλλαγές των εν λόγω υπόχρεων να ανέρχονται, κατ' ανώτατο όριο, στο 6 % των συνολικών συναλλαγών του.

5. Τα κράτη μέλη δύνανται να απλουστεύουν, υπό ορισμένους όρους που ανταποκρίνονται σε ποιοτικές απαιτήσεις καθοριζόμενες σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τις μεμονωμένες συναλλαγές ήσσονος σημασίας.

6. Οι πληροφορίες σχετικά με τα κατώτατα όρια που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη αποστέλλονται στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής.

Άρθρο 11

Στατιστικό απόρρητο

Κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου παροχής στατιστικών πληροφοριών, οι εθνικές αρχές αποφασίζουν αν τα στατιστικά αποτελέσματα που καθιστούν εφικτή την έμμεση αναγνώρισή του συγκεκριμένου παρόχου, θα κοινολογηθούν ή αν θα τροποποιηθούν κατά τρόπον ώστε η κοινολόγησή τους να μην θίγει το στατιστικό απόρρητο.

Άρθρο 12

Διαβίβαση δεδομένων στην Επιτροπή

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα μηνιαία αποτελέσματα των στατιστικών τους για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών το αργότερο:

α) 40 ημερολογιακές ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2·

β) 70 ημερολογιακές ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς για την περίπτωση λεπτομερών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) έως η).

Όσον αφορά την αξία των εμπορευμάτων, στα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνεται μόνο η στατιστική αξία, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα εμπιστευτικά δεδομένα.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα μηνιαία αποτελέσματα που καλύπτουν το σύνολο των συναλλαγών τους σε εμπορεύματα, κάνοντας, ενδεχομένως, χρήση εκτιμήσεων, όπου είναι απαραίτητο.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει προτύπου ανταλλαγής. Οι πρακτικές διευθετήσεις της διαβίβασης δεδομένων καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Ποιότητα

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες δείκτες ποιότητας και πρότυπα.

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) ετήσια έκθεση σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

3. Οι δείκτες και τα πρότυπα που καθιστούν εφικτή την αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων, η διάρθρωση των εκθέσεων για την ποιότητα οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και κάθε απαραίτητο μέτρο που αποβλέπει στην αξιολόγηση ή τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 15

Κατάργηση

1. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3330/91 καταργείται.

2. Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 31 Μαρτίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. Roche

(1) ΕΕ C 32 της 5.2.2004, σ. 92.

(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 316 της 16.11.1991, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(4) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

(7) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/15/ΕΚ (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 61).

(8) ΕΕ L 256 της 7.9.1987 σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2344/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 38).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Κράτος μέλος εταίρος

α) Ως κράτος μέλος εταίρος νοείται το κράτος μέλος προέλευσης, κατά την άφιξη. Θεωρείται ότι πρόκειται για το κράτος μέλος αποστολής, οσάκις τα εμπορεύματα εισέρχονται απευθείας από άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα, πριν να φτάσουν στο κράτος μέλος άφιξης, εισήλθαν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη υπό διαμετακόμιση και, στα εν λόγω κράτη, έκαναν στάση ή αποτέλεσαν αντικείμενο νομικών πράξεων που δεν περικλείονται στη μεταφορά τους (π.χ. μεταβίβαση κυριότητας), ως κράτος μέλος προέλευσης θεωρείται το τελευταίο κράτος μέλος όπου πραγματοποιήθηκαν τέτοιες στάσεις ή πράξεις.

β) Ως κράτος μέλος εταίρος νοείται το κράτος μέλος προορισμού, κατά την αποστολή. Θεωρείται ότι πρόκειται για το τελευταίο κράτος μέλος, το οποίο, κατά τη στιγμή της αποστολής, είναι γνωστό ως κράτος μέλος προς το οποίο αποστέλλονται τα αγαθά.

2. Ποσότητα των εμπορευμάτων

Η ποσότητα των εμπορευμάτων εκφράζεται με δύο τρόπους:

α) την καθαρή μάζα, δηλαδή την πραγματική μάζα των εμπορευμάτων εξαιρουμένης κάθε συσκευασίας·

β) τις συμπληρωματικές μονάδες, δηλαδή τις μονάδες μέτρησης της ποσότητας εκτός της καθαρής μάζας, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στον κανονισμό της Επιτροπής με τον οποίο ενημερώνεται ετησίως η συνδυασμένη ονοματολογία.

3. Αξία των εμπορευμάτων

Η αξία των εμπορευμάτων εκφράζεται με δύο τρόπους:

α) το φορολογητέο ποσό, δηλαδή η αξία που πρέπει να καθορίζεται για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με την οδηγία 77/388/ΕΟΚ·

β) τη στατιστική αξία, δηλαδή η αξία που υπολογίζεται στα εθνικά σύνορα των κρατών μελών. Περιλαμβάνει μόνο τις συναφείς δαπάνες (ναύλος, ασφάλεια) στην περίπτωση των αποστολών, στο τμήμα της διαδρομής που βρίσκεται επί του εδάφους του κράτους μέλους αποστολής και, στην περίπτωση των αφίξεων, στο τμήμα της διαδρομής που βρίσκεται εκτός του εδάφους του κράτους μέλους άφιξης. Πρόκειται για την αξία fob (ελεύθερο επί του πλοίου), για τις αποστολές, και για την αξία cif (κόστος, ασφάλεια και ναύλος), για τις αφίξεις.

4. Φύση της συναλλαγής

Ως "φύση της συναλλαγής", νοούνται τα διάφορα χαρακτηριστικά (αγορά/πώληση, εργασία κατ' ανάθεση, κ.λπ.) που χρησιμεύουν για τη διάκριση των συναλλαγών μεταξύ τους.

5. Χώρα καταγωγής

α) Ως "χώρα καταγωγής", κατά την άφιξη, νοείται η χώρα από την οποία κατάγονται τα αγαθά.

β) Θεωρείται ότι κατάγονται από μία χώρα τα εμπορεύματα που αποκτώνται ή παράγονται εξ ολοκλήρου στη χώρα αυτή.

γ) Εμπορεύματα, στην παραγωγή των οποίων μεσολάβησαν δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισμένη για τον σκοπό αυτό, και η οποία κατέληξε στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο κατασκευής.

6. Περιφέρεια καταγωγής ή προορισμού

α) Ως "περιφέρεια καταγωγής", κατά την αποστολή, νοείται η περιφέρεια του κράτους μέλους αποστολής στην οποία τα αγαθά παρήχθησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο πράξεων συνένωσης, συναρμολόγησης, μεταποίησης, επισκευής ή συντήρησης· άλλως, ως περιφέρεια καταγωγής νοείται η περιφέρεια από την οποία απεστάλησαν τα εμπορεύματα ή, άλλως, η περιφέρεια στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία εμπορίας.

β) Ως "περιφέρεια προορισμού", κατά την άφιξη, νοείται η περιφέρεια του κράτους μέλους άφιξης στην οποία τα εμπορεύματα πρόκειται να καταναλωθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο πράξεων συνένωσης, συναρμολόγησης, μεταποίησης, επισκευής ή συντήρησης· άλλως, ως περιφέρεια προορισμού νοείται η περιφέρεια στην οποία θα αποσταλούν τα εμπορεύματα ή, άλλως, η περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία εμπορίας.

7. Όροι παράδοσης

Ως "όροι παράδοσης" νοούνται οι διατάξεις της σύμβασης πώλησης, οι οποίες καθορίζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του πωλητή και του αγοραστή, σύμφωνα με τους Incoterms του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (cif, fob, κ.λπ.).

8. Τρόπος μεταφοράς

Ο τρόπος μεταφοράς καθορίζεται από το ενεργό μέσο μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα τεκμαίρεται ότι εξήχθησαν από το στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους αποστολής, κατά την αποστολή, και, κατά την άφιξη, από το ενεργό μέσο μεταφοράς με το οποίο τα εμπορεύματα τεκμαίρεται ότι εισήλθαν στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους άφιξης.

9. Στατιστική διαδικασία

Ως "στατιστική διαδικασία" νοούνται τα διάφορα χαρακτηριστικά που χρησιμεύουν για τη διάκριση διαφόρων τύπων άφιξης και αποστολής για στατιστικούς σκοπούς.

Top