Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0601

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999

OJ L 97, 1.4.2004, p. 16–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 52 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 35 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 23 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj

32004R0601

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 097 της 01/04/2004 σ. 0016 - 0029


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου

της 22ας Μαρτίου 2004

για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (εφεξής "σύμβαση"), εγκρίθηκε από την Κοινότητα με την απόφαση 81/691/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2) και τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαΐου 1982.

(2) Η σύμβαση προβλέπει ένα πλαίσιο για την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των έμβιων θαλάσσιων πόρων της Ανταρκτικής μέσω της δημιουργίας μιας επιτροπής για τη διατήρηση και διαχείριση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (εφεξής "CCAMLR"), και της θέσπισης από την CCAMLR μέτρων διατήρησης τα οποία καθίστανται δεσμευτικά για τα συμβαλλόμενα μέρη.

(3) Η Κοινότητα, ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης που θεσπίζονται από την CCAMLR στα αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας.

(4) Στα εν λόγω μέτρα, περιλαμβάνονται πολυάριθμοι κανόνες και διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη που προβλέπεται από τη σύμβαση, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο κοινοτικό δίκαιο ως ειδικές διατάξεις για τη συμπλήρωση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής(3), κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

(5) Μεταξύ των ειδικών αυτών διατάξεων, ορισμένες έχουν ενσωματωθεί στο κοινοτικό δίκαιο με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1990, περί εφαρμογής του συστήματος παρατήρησης και ελέγχου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο XXIV της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής(4), με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/98 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων διατήρησης και ελέγχου που ισχύουν για τις αλιευτικές δραστηριότητες στην Ανταρκτική(5) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1721/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1999, για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων ελέγχου για τα σκάφη υπό σημαία μη συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής(6).

(6) Ενόψει της θέσης σε εφαρμογή νέων μέτρων διατήρησης που θεσπίστηκαν από την CCAMLR, πρέπει να καταργηθούν οι εν λόγω κανονισμοί και να αντικατασταθούν από έναν ενιαίο κανονισμό ο οποίος θα συγκεντρώνει τις ειδικές διατάξεις όσον αφορά τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα ως συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

(7) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις γενικές αρχές και τους όρους σχετικά με την εφαρμογή εκ μέρους της Κοινότητας:

α) μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία συμβαλλόμενων μερών στη σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (εφεξής "σύμβαση"), τα οποία ασκούν δραστηριότητες στη ζώνη της Σύμβασης σε περιοχές που βρίσκονται πέραν των ορίων των εθνικών δικαιοδοσιών·

β) του συστήματος που σκοπεί να προαγάγει την τήρηση από τα σκάφη υπό σημαία μη συμβαλλόμενων μελών στη σύμβαση των μέτρων διατήρησης που θεσπίζονται από την Επιτροπή για διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής, (εφεξής "CCAMLR").

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της σύμβασης και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της τήρησης των στόχων και αρχών της και σύμφωνα προς τις διατάξεις της τελικής πράξεως της συνδιάσκεψης η οποία την ενέκρινε.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, με τον όρο:

α) "ζώνη της σύμβασης" νοείται η ζώνη εφαρμογής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο I αυτής·

β) "ανταρκτική σύγκλιση" νοείται η γραμμή που ενώνει τα ακόλουθα σημεία κατά μήκος των γεωγραφικών παραλλήλων και μεσημβρινών 50° Ν, 0°-50° Ν, 30° Α-45° Ν, 30° Α-45° Ν, 80° Α-55° Ν, 80° Α-55° Ν, 150° Α-60° Ν, 150° Α-60° Ν, 50° Δ-50° Ν, 50° Δ-50° Ν, 0°·

γ) "κοινοτικό αλιευτικό σκάφος" νοείται το αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα, το οποίο αλιεύει και διατηρεί επ' αυτού θαλάσσιους οργανισμούς που προέρχονται από έμβιους θαλάσσιους πόρους της ζώνης της σύμβασης·

δ) "σύστημα ΣΕΣ" νοείται το σύστημα εντοπισμού των σκαφών μέσω δορυφόρου που είναι εγκατεστημένο επί των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93·

ε) "νέα αλιευτική δραστηριότητα" νοείται η αλιεία ενός είδους σύμφωνα με μία ειδική μέθοδο σε μία στατιστική υποπεριοχή FAO της Ανταρκτικής για την οποία:

i) η CCAMLR ουδέποτε έλαβε πληροφορίες σχετικά με την κατανομή, την αφθονία, τη δημογραφική σύνθεση, την εν δυνάμει απόδοση ή την ταυτότητα του αποθέματος, η οποία να έχει προκύψει από εμπεριστατωμένες έρευνες ή από εξερευνητικές εκστρατείες, ή

ii) η CCAMLR ουδέποτε έλαβε δεδομένα σχετικά με αλιεύματα ή αλιευτική προσπάθεια, ή

iii) η CCAMLR ουδέποτε έλαβε δεδομένα σχετικά με αλιεύματα ή αλιευτική προσπάθεια όσον αφορά τις δύο προηγούμενες αλιευτικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν αλιευτικές δραστηριότητες·

στ) "εξερευνητική αλιεία" νοείται η αλιεία, η οποία δεν θεωρείται πλέον ως "νέα αλιευτική δραστηριότητα" κατά την έννοια του στοιχείου ε), και της οποίας ο εξερευνητικός χαρακτήρας παραμένει μέχρι την απόκτηση από την CCAMLR επαρκών πληροφοριών με στόχο:

i) την αξιολόγηση της κατανομής, της αφθονίας και της δημογραφικής σύνθεσης του είδους-στόχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή μία εκτίμηση της εν δυνάμει απόδοσης της αλιείας,

ii) τη μέτρηση της δυνατής επίπτωσης της αλιείας στα εξαρτώμενα και εξομοιούμενα είδη και

iii) την παροχή της δυνατότητας στην επιστημονική επιτροπή της CCAMLR να υπολογίσει και να προβλέψει επιθυμητά επίπεδα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας και να συστήσει τα κατάλληλα αλιευτικά εργαλεία·

ζ) "επιθεωρητής CCAMLR" νοείται ο επιθεωρητής που έχει διοριστεί από συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα ελέγχου του άρθρου 1 παράγραφος 1·

η) "σύστημα επιθεώρησης CCAMLR" νοείται το έγγραφο που φέρει την ονομασία αυτή, το οποίο έχει εγκριθεί από την CCAMLR σχετικά με τον έλεγχο και την επιθεώρηση στη θάλασσα των σκαφών που φέρουν τη σημαία συμβαλλόμενου μέρους στη σύμβαση·

θ) "σκάφος μη συμβαλλόμενου μέρους" νοείται αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία μη συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης και το οποίο εντοπίστηκε να ασκεί δραστηριότητα στη ζώνη της σύμβασης·

ι) "συμβαλλόμενο μέρος" νοείται ένα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης·

ια) "σκάφος συμβαλλόμενου μέρους" νοείται ένα αλιευτικό σκάφος το οποίο φέρει τη σημαία ενός συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης·

ιβ) "εντοπισμός" νοείται οποιαδήποτε παρατήρηση σκάφους που φέρει τη σημαία μη συμβαλλόμενου μέρους, η οποία πραγματοποιήθηκε από αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης και το οποίο ασκεί δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης, ή από αεροσκάφος το οποίο είναι καταχωρισμένο σε συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης και το οποίο υπερίπταται της ζώνης της σύμβασης, ή από επιθεωρητή της CCAMLR·

ιγ) "δραστηριότητες IUU" νοούνται οι παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες καθώς και οι αλιευτικές δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις και εκθέσεις στην ζώνη της σύμβασης·

ιδ) "σκάφος IUU" νοείται οποιοδήποτε σκάφος το οποίο ασκεί παράνομη αλιεία καθώς και αλιεία που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις και εκθέσεις στην ζώνη της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 3

Ειδική άδεια αλιείας

1. Μόνο τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94(8) από το κράτος μέλος σημαίας, επιτρέπεται, υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια, να αλιεύουν, να διατηρούν επ' αυτών, να μεταφορτώνουν και να εκφορτώνουν αλιευτικούς πόρους που προέρχονται από τη ζώνη της σύμβασης.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, με μέσα πληροφορικής, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το σκάφος που αναφέρεται στην άδεια:

α) το όνομα του σχετικού σκάφους·

β) την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται να αλιεύει στη ζώνη της σύμβασης, με ένδειξη της ημερομηνίας έναρξης και περάτωσης των δραστηριοτήτων·

γ) τη ζώνη ή τις ζώνες αλιείας·

δ) το είδος ή τα είδη-στόχους·

ε) τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες αμελλητί στη γραμματεία της CCAMLR.

3. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, αναφέρουν επίσης τον εσωτερικό αριθμό εγγραφής στο μητρώο του στόλου σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/98 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 1998, σχετικά με το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας(9), καθώς και στοιχεία για το λιμάνι βάσεως και το όνομα του εφοπλιστή ή του ναυλωτή του σκάφους, και συνοδεύονται από την κοινοποίηση ότι ο πλοίαρχος του σκάφους ενημερώθηκε για τα μέτρα που ισχύουν στην περιοχή ή στις περιοχές της ζώνης της σύμβασης στις οποίες το σκάφος θα ασκήσει τις δραστηριότητές του.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8.

5. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν ειδική άδεια αλιείας σε σκάφη που σκοπεύουν να αλιεύουν με παραγάδια στη ζώνη της σύμβασης τα οποία δεν συμμορφούνται προς τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 600/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής(10).

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

1. Η ειδική άδεια αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 3, ή επικυρωμένο αντίγραφό της, πρέπει να βρίσκονται επί του αλιευτικού σκάφους και να μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ελέγχονται από τον επιθεωρητή της CCAMLR.

2. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του, να του κοινοποιούν την έξοδό τους και την είσοδό τους σε οποιοδήποτε λιμάνι, την είσοδό τους και την έξοδό τους από τη ζώνη της σύμβασης καθώς και τις κινήσεις τους μεταξύ των στατιστικών υποπεριοχών και διαιρέσεων FAO.

3. Τα κράτη μέλη αντιπαραβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με τα δεδομένα που λήφθηκαν μέσω των συστημάτων ΣΠΣ που λειτουργούν επί των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών. Διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες με μέσα πληροφορικής στην Επιτροπή εντός δύο ημερών από την ημερομηνία της λήψης τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τα δεδομένα αυτά στη γραμματεία της CCAMLR.

4. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του συστήματος ΣΠΣ που είναι εγκατεστημένο σε ένα κοινοτικό σκάφος, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, την CCAMLR, με κοινοποίηση στην Επιτροπή, σχετικά με το όνομα του σκάφους, καθώς και την ώρα, την ημερομηνία και το στίγμα στο οποίο ευρίσκετο το σκάφος τη στιγμή που το σύστημα ΣΠΣ έπαυσε να λειτουργεί. Το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει αμελλητί την CCAMLR, με κοινοποίηση στην Επιτροπή, σχετικά με την επαναλειτουργία του συστήματος ΣΠΣ μόλις αυτό συμβεί.

Άρθρο 5

Πρόσβαση στην αλιεία καβουριών

1. Τα κράτη μέλη σημαίας ανακοινώνουν στην Επιτροπή την πρόθεση ενός κοινοτικού αλιευτικού σκάφους να ασκήσει αλιεία καβουριών στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3. Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται τέσσερις μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της αλιείας και αναφέρει τον εσωτερικό αριθμό εγγραφής στο μητρώο του στόλου καθώς και το σχέδιο των αλιευτικών επιχειρήσεων και ερευνών του εν λόγω σκάφους.

2. Η Επιτροπή εξετάζει την ανακοίνωση, επαληθεύει εάν είναι σύμφωνη προς τους ισχύοντες κανόνες και ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με τα συμπεράσματά της. Το κράτος μέλος μπορεί να εκδώσει την ειδική άδεια αλιείας ευθύς μόλις λάβει τα συμπεράσματα της Επιτροπής ή δέκα εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης των συμπερασμάτων. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά την CCAMLR το αργότερο τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της αλιείας.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Πρόσβαση σε νέες αλιευτικές δραστηριότητες

1. Η άσκηση νέας αλιευτικής δραστηριότητας στη ζώνη της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5.

2. Μόνο τα σκάφη, τα οποία είναι εξοπλισμένα και διαρρυθμισμένα κατά τρόπο ώστε να μπορούν να συμμορφούνται προς όλα τα σχετικά μέτρα διατήρησης που έχουν θεσπιστεί από την CCAMLR, είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε νέα αλιευτική δραστηριότητα. Σκάφη τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU της CCAMLR που αναφέρεται στο άρθρο 29, δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε νέα αλιευτική δραστηριότητα.

3. Το κράτος μέλος σημαίας ανακοινώνει στην Επιτροπή, τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν από την ετήσια διάσκεψη της CCAMLR, την πρόθεση ενός κοινοτικού αλιευτικού σκάφους να ασκήσει νέα αλιευτική δραστηριότητα στη ζώνη της σύμβασης.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από το σύνολο των ακόλουθων πληροφοριών, τις οποίες διαθέτει το κράτος μέλος, όσον αφορά:

α) τη φύση της προβλεπόμενης αλιευτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδών-στόχων, τις αλιευτικές μεθόδους, την προτεινόμενη περιοχή και το ελάχιστο επίπεδο αλιευμάτων που είναι αναγκαίο για την άσκηση μιας βιώσιμης αλιείας·

β) τις βιολογικές πληροφορίες που προέκυψαν από εμπεριστατωμένες εκστρατείες αξιολόγησης και έρευνας, όπως δεδομένα για την κατανομή, την αφθονία, τον πληθυσμό και πληροφορίες για την ταυτότητα του αποθέματος·

γ) στοιχεία για τα εξαρτώμενα και συναφή είδη καθώς και για την δυνατότητα να επηρεαστούν καθ' οποιονδήποτε τρόπο τα εν λόγω είδη από την προβλεπόμενη αλιευτική δραστηριότητα·

δ) πληροφορίες που προέρχονται από άλλους τύπους αλιείας της περιοχής ή ανάλογους τύπους αλιείας που πραγματοποιήθηκαν αλλού, οι οποίες ενδέχεται να συμβάλουν στην αξιολόγηση της εν δυνάμει απόδοσης.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην CCAMLR για εξέταση τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι οποίες συνοδεύονται από οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες διαθέτει.

5. Σε περίπτωση έγκρισης μιας νέας αλιευτικής δραστηριότητας από την CCAMLR, επιτρέπεται η διεξαγωγή της:

α) εκ μέρους της Επιτροπής, στην περίπτωση που η CCAMLR δεν έχει θεσπίσει μέτρα διατήρησης αναφορικά με τη νέα αλιευτική δραστηριότητα ή

β) εκ μέρους του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Πρόσβαση σε εξερευνητικούς τύπους αλιείας

1. Η άσκηση εξερευνητικού τύπου αλιείας στη ζώνη της σύμβασης απαγορεύεται, εκτός εάν έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 7.

2. Μόνο τα σκάφη, που είναι εξοπλισμένα και διαρρυθμισμένα κατά τρόπο ώστε να μπορούν συμμορφούνται προς όλα τα σχετικά μέτρα διατήρησης που έχουν θεσπιστεί από την CCAMLR είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε εξερευνητικό τύπο αλιείας.

Σκάφη τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU της CCAMLR που αναφέρεται στο άρθρο 29, δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε εξερευνητικό τύπο αλιείας.

3. Τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε μία εξερευνητική αλιεία, ή τα οποία έχουν πρόθεση να χορηγήσουν άδεια σε ένα σκάφος να συμμετάσχει σ αυτήν, καταρτίζουν σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων και έρευνας, το οποίο διαβιβάζουν αμελλητί στην CCAMLR πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί από αυτήν, με κοινοποίηση στην Επιτροπή.

Το σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες διαθέτει το κράτος μέλος:

α) έκθεση για τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του κράτους μέλους προς το σχέδιο συλλογής δεδομένων που έχει αποφασιστεί από την επιστημονική επιτροπή της CCAMLR·

β) τη φύση της εξερευνητικής αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των ειδών-στόχων, τις αλιευτικές μεθόδους, την προβλεπόμενη περιοχή και τα μέγιστα προβλεπόμενα επίπεδα αλιευμάτων της σχετικής αλιευτικής δραστηριότητας·

γ) τις βιολογικές πληροφορίες που προέρχονται από εμπεριστατωμένες έρευνες ή ερευνητικά ταξίδια, όπως είναι η κατανομή, η αφθονία, η πληθυσμιακή σύνθεση και η ταυτότητα του αποθέματος·

δ) στοιχεία για τα εξαρτώμενα και συναφή είδη καθώς και για τη δυνατότητα να επηρεαστούν καθ' οποιονδήποτε τρόπο τα εν λόγω είδη από την προβλεπόμενη αλιευτική δραστηριότητα·

ε) πληροφορίες που προέρχονται από άλλους τύπους αλιείας της περιοχής ή ανάλογους τύπους αλιείας που πραγματοποιήθηκαν αλλού, οι οποίες ενδέχεται να συμβάλουν στην αξιολόγηση της εν δυνάμει απόδοσης.

4. Τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε εξερευνητικές δραστηριότητες αλιείας, διαβιβάζουν κάθε έτος στην CCAMLR, με κοινοποίηση στη Επιτροπή, πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της CCAMLR, τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο σχέδιο συλλογής δεδομένων που έχει αποφασιστεί από την επιστημονική επιτροπή της CCAMLR για τον σχετικό τύπο αλιείας.

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν διαβιβάσει στην CCAMLR τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο σχέδιο συλλογής δεδομένων για την τελευταία αλιευτική περίοδο, δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν τις εξερευνητικές δραστηριότητες αλιείας καθ' όσο χρόνο δεν έχουν διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες στην CCAMLR με κοινοποίηση στη Επιτροπή και μέχρις ότου η επιστημονική επιτροπή της CCAMLR έχει την ευκαιρία να τις εξετάσει.

5. Πριν ένα κράτος μέλος επιτρέψει στα σκάφη του να λάβουν μέρος σε ήδη διεξαγόμενη εξερευνητική αλιεία, προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση στην CCAMLR με κοινοποίηση στην Επιτροπή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την επόμενη ετήσια σύνοδο της CCAMLR. Το κράτος μέλος που διαβιβάζει την κοινοποίηση, αναμένει το πέρας της συνόδου αυτής προκειμένου να επιτρέψει στα σκάφη του να λάβουν μέρος στην εξωτερική αλιεία.

6. Το όνομα, ο τύπος, το μέγεθος, ο αριθμός νηολογίου και το διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου των σκαφών που συμμετέχουν σε εξερευνητικές δραστηριότητες αλιείας κοινοποιείται άμεσα από το κράτος μέλος στη γραμματεία της CCAMLR με κοινοποίηση στην Επιτροπή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης κάθε αλιευτικής περιόδου.

7. Η αλιευτική ικανότητα και αλιευτική προσπάθεια υπόκεινται σε ένα προληπτικό όριο, του οποίου το επίπεδο δεν υπερβαίνει το επίπεδο που επιτρέπει η λήψη πληροφοριών που προσδιορίζονται στο σχέδιο συλλογής δεδομένων και απαιτούνται για τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Πρόσβαση σε αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο την επιστημονική έρευνα

1. Το κράτος μέλος, του οποίου τα σκάφη έχουν την πρόθεση να ασκήσουν επιστημονικές έρευνες εφόσον οι προσδοκίες αλιευμάτων είναι κατώτερες των 50 τόνων ψαριών, μεταξύ των οποίων 10 τόνοι κατ' ανώτατο όριο του είδους Dissostichus spp, και λιγότερα από 0,1 % ενός δεδομένου ορίου αλιευμάτων που αφορούν τα κριλ, τα καλαμάρια και τα καβούρια κοινοποιεί απευθείας στην CCAMLR τις ακόλουθες πληροφορίες με κοινοποίηση στην Επιτροπή:

α) το όνομα του οικείου σκάφους·

β) τα εξωτερικά σημεία αναγνώρισής του·

γ) τη διαίρεση και την υποπεριοχή στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν οι έρευνες·

δ) την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης στη ζώνη της σύμβασης και αναχώρησης από αυτήν·

ε) το σκοπό των ερευνών·

στ) τον αλιευτικό εξοπλισμό που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί.

2. Τα κοινοτικά σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, απαλλάσσονται από την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης σχετικά με τα μεγέθη ματιών που προβλέπονται στους κανονισμούς, από την απαγόρευση χρήσης ορισμένων κατηγοριών αλιευτικών εργαλείων, από τις απαγορευμένες περιοχές, από τις αλιευτικές περιόδους και από τα όρια των μεγεθών των ψαριών, καθώς επίσης και από τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων εκτός εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 και στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

3. Το κράτος μέλος, τα σκάφη του οποίου πρόκειται να πραγματοποιήσουν αλιευτικές έρευνες εφόσον οι προσδοκίες συνολικών αλιευμάτων είναι ανώτερες των 50 τόνων ή ανώτερες των 10 τόνων όσον αφορά το είδος Dissostichus spp., ή περισσότερο από 0,1 % ενός δεδομένου ορίου αλιεύματος για τα κριλ, τα καλαμάρια και τα καβούρια, υποβάλλει ένα ερευνητικό πρόγραμμα για εξέταση στην CCAMLR, με κοινοποίηση στην Επιτροπή, σύμφωνα με τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές και μορφοτύπους εγκεκριμένους από την επιστημονική επιτροπή της CCAMLR, έξι τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την έναρξη των ερευνών. Η αλιεία που προβλέπεται για τους σκοπούς των εν λόγω ερευνών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν περατώσει η CCAMLR την εξέτασή της και κοινοποιήσει την απόφασή της.

4. Το κράτος μέλος διαβιβάζει στην CCAMLR, με κοινοποίηση στη Επιτροπή, τα δεδομένα αλιευτικής προσπάθειας και αλιευμάτων, για κάθε ανάσυρση των αλιευτικών εργαλείων, αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα επιστημονικής έρευνας που υπόκειται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Το κράτος μέλος διαβιβάζει σύντομη έκθεση στην CCAMLR, με κοινοποίηση στην Επιτροπή, εντός 180 ημερών από την ημερομηνία του πέρατος των δραστηριοτήτων. Πλήρης έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαβιβάζεται στην CCAMLR από το κράτος μέλος με κοινοποίηση στην Επιτροπή, εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία περάτωσης της έρευνας.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Δήλωση αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας

1. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη υπόκεινται σε τρία συστήματα δήλωσης αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που αντιστοιχούν στις περιόδους δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 12 για τα διάφορα είδη και τις σχετικές στατιστικές περιοχές, υποπεριοχές ή διαιρέσεις FAO.

2. Η δήλωση αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για την υπό εξέταση περίοδο:

α) το όνομα του οικείου σκάφους·

β) τα εξωτερικά σημεία αναγνώρισης του σχετικού σκάφους·

γ) τα συνολικά αλιεύματα του είδους-στόχου·

δ) το συνολικό αριθμό των πραγματικών ημερών και ωρών αλιείας·

ε) τα αλιεύματα όλων των ειδών και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους κατά τη διάρκεια της περιόδου της δήλωσης·

στ) τον αριθμό των αγκιστριών, στην περίπτωση αλιείας με παραγάδι.

3. Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών διαβιβάζουν δήλωση αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας το αργότερο μία ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της σχετικής περιόδου δηλώσεων που αναφέρεται στα άρθρα 10, 11 και 12.

4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, με μέσα πληροφορικής, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου δηλώσεων, τη δήλωση των αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας η οποία διαβιβάστηκε από κάθε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους και είναι νηολογημένο στην επικράτειά τους. Κάθε δήλωση αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας προσδιορίζει τη σχετική περίοδο δηλώσεων.

5. Η Επιτροπή διαβιβάζει στη CCAMLR, το αργότερο εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου δηλώσεων, τις δηλώσεις αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που λήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3.

6. Τα συστήματα δηλώσεων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας εφαρμόζονται στα είδη που αλιεύονται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ευθύς μόλις τα αλιεύματα υπερβούν τους 5 τόνους κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, εκτός εάν εφαρμόζονται περισσότερο ειδικοί κανονισμοί στα συγκεκριμένα είδη.

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Σύστημα μηνιαίας δήλωσης αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του συστήματος μηνιαίας δήλωσης αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας, η περίοδος δηλώσεων έχει διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

2. Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται:

α) στην αλιεία του είδους Electrona carlsbergi στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3·

β) στην αλιεία του είδους Euphausia superba στη στατιστική περιοχή FAO 48 και εντός των στατιστικών διαιρέσεων FAO 58.4.2 και 58.4.1.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

Σύστημα δηλώσεων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας κατά περιόδους δέκα ημερών

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας κατά περιόδους δέκα ημερών, ο ημερολογιακός μήνας υποδιαιρείται σε τρεις περιόδους δηλώσεων, οι οποίες ορίζονται με τα γράμματα A, B και Γ, και εκτείνονται από την 1η έως τη 10η ημέρα, από την 11η έως την 20ή ημέρα και από την 21η έως την τελευταία ημέρα του μήνα.

2. Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται:

α) στην αλιεία των ειδών Champsocephalus gunnari και Dissostichus eleginoides και των άλλων βενθικών ειδών στη στατιστική διαίρεση FAO 58.5.2·

β) στην εξερευνητική αλιεία καλαμαριού του είδους Martialia hyadesi στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3·

γ) στην αλιεία καβουριών του είδους Paralomis spp. (τάξης Decapoda, υπο-τάξη Reptantiα) στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3, εκτός από την αλιεία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των καθεστώτων εξερευνητικής αλιείας της CCAMLR για το εν λόγω είδος και στην εν λόγω υποπεριοχή.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Σύστημα δηλώσεων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας κατά περιόδους πέντε ημερών

1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας κατά περιόδους πέντε ημερών, κάθε ημερολογιακός μήνας υποδιαιρείται σε έξι περιόδους δηλώσεων, οι οποίες ορίζονται με τα γράμματα A, B, Γ, Δ, E και ΣΤ, και εκτείνονται, αντίστοιχα, από την 1η έως την 5η ημέρα, από την 6η έως την 10η ημέρα, από την 11η έως την 15η ημέρα, από την 16η έως την 20ή ημέρα, από την 21η έως την 25η ημέρα και από την 26η έως την τελευταία ημέρα του μήνα.

2. Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται ανά αλιευτική περίοδο:

α) στην αλιεία του είδους Champsocephalus gunnari στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3·

β) στην αλιεία του είδους Dissostichus eleginoides στις στατιστικές υποπεριοχές FAO 48.3 και 48.4·

γ) η εξερευνητική αλιεία του είδους Dissostichus eleginoides σε όλη την ζώνη της σύμβασης, με βάση ορθογώνια συγκεκριμένης κλίμακας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 600/2004).

3. Μετά την ανακοίνωση εκ μέρους της CCAMLR σχετικά με την απαγόρευση ενός τύπου αλιείας λόγω παράλειψης κοινοποίησης της δήλωσης αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, το σχετικό σκάφος ή σκάφη διακόπτουν χωρίς καθυστέρηση τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τον σχετικό τύπο της αλιείας. Τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται να επαναλάβουν τις δραστηριότητές τους καθ' όσο χρονικό διάστημα δεν διαβιβαστεί στην CCAMLR η μη υποβληθείσα δήλωση ή, ενδεχομένως, παρασχεθούν εξηγήσεις των τεχνικών δυσκολιών οι οποίες να δικαιολογούν την μη υποβολή της δήλωσης.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΤΡΑΤΑ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΑΔΙ Ή ΜΕ ΚΙΟΥΡΤΟ

Άρθρο 13

Σύστημα μηνιαίας δήλωσης δεδομένων αλιείας και αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένης κλίμακας

1. Για κάθε αλιευτική περίοδο, τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, το αργότερο την δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα ο οποίος έπεται του μήνα διεξαγωγής της αλιείας, τα δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένης κλίμακας που αντιστοιχούν στον σχετικό μήνα, όσον αφορά, ανάλογα με την περίπτωση, την αλιεία με τράτα, με παραγάδι ή με κιούρτο, των ακόλουθων ειδών και στις ακόλουθες περιοχές:

α) Champsocephalus gunnari στη στατιστική διαίρεση FAO 58.5.2 και στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3·

β) Dissostichus eleginoides στις στατιστικές υποπεριοχές FAO 48.3 και 48.4·

γ) Dissostichus eleginoides στη στατιστική διαίρεση FAO 58.5.2·

δ) Electrona carlsbergi στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3·

ε) Martialia hyadesi στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3·

στ) Paralomis spp. (τάξη Decapoda, υπο-τάξη Reptantiα) στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3, εκτός από την αλιεία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του καθεστώτος εξερευνητικής αλιείας της CCAMLR για το εν λόγω είδος και στην λόγω υποπεριοχή.

2. Τα δεδομένα δηλώνονται ανά πόντιση εργαλείων, όσον αφορά την αλιεία που αναφέρεται στις παραγράφους 1 στοιχεία β) και στ), και ανά ανάσυρση εργαλείων στις άλλες περιπτώσεις.

3. Όλα τα αλιεύματα των ειδών-στόχων και των ειδών των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να δηλώνονται κατά είδος. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τον αριθμό των θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ζώων κάθε είδους που αλιεύθηκαν και τα οποία απελευθερώθηκαν ή φονεύθηκαν.

4. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 στην Επιτροπή, η οποία τα κοινοποιεί αμελλητί στην CCAMLR.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Σύστημα μηνιαίας δήλωσης βιολογικών δεδομένων συγκεκριμένης κλίμακας

1. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, υπό τους ίδιους όρους όπως και για τους τύπους αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 13, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της σύνθεσης από πλευράς μήκους των ειδών-στόχων και των παρεμπιπτόντων ειδών που αλιεύθηκαν κατά τη διεξαγωγή της αλιευτικής δραστηριότητας.

2. Το μήκος ενός ψαριού είναι το ολικό του μήκος στρογγυλεμένο στο αμέσως κατώτερο εκατοστόμετρο, ενώ τα κατάλληλα αντιπροσωπευτικά δείγματα πρέπει να συλλέγονται σε ένα και μόνο ορθογώνιο συγκεκριμένης κλίμακας γεωγραφικού πλάτους 0,5° και γεωγραφικού μήκους 1°. Στην περίπτωση που ένα σκάφος μετακινείται από ένα ορθογώνιο συγκεκριμένης κλίμακας σε ένα άλλο κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, πρέπει να υποβάλλεται η σύνθεση από απόψεως μήκους για καθένα από τα ορθογώνια αυτά.

3. Όσον αφορά τα δεδομένα που αφορούν τον τύπο αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελείται τουλάχιστον από 500 ψάρια.

4. Στο τέλος κάθε μήνα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις ληφθείσες κοινοποιήσεις στην Επιτροπή, η οποία, με τη σειρά της, τις διαβιβάζει αμελλητί στην CCAMLR.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Απαγόρευση αλιείας λόγω μη υποβολής δηλώσεως

Στην περίπτωση που η CCAMLR ανακοινώνει σε ένα κράτος μέλος την απαγόρευση αλιείας λόγω μη υποβολής μιας των δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14, το εν λόγω κράτος μέλος μεριμνά ώστε η συμμετοχή των σκαφών του στον εν λόγω τύπο αλιείας να διακόπτεται αμέσως.

ΤΜΗΜΑ 3 ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 16

Δεδομένα συνολικών αλιευμάτων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στη Επιτροπή, στις 31 Ιουλίου εκάστου έτους, τα συνολικά αλιεύματα που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος, τα οποία αλιεύθηκαν από τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, με ανάλυση ανά σκάφος.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Συγκεντρωτικά δεδομένα για την αλιεία κριλ

1. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη τα οποία έχουν συμμετάσχει στην αλιεία κριλ στην ζώνη της σύμβασης διαβιβάζουν, έως την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του οποίου φέρουν τη σημαία, δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένης κλίμακας για την προηγούμενη αλιευτική περίοδο.

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν συγκεντρωτική κατάσταση δεδομένων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένης κλίμακας με βάση ορθογώνια 10 × 10 ναυτικών μιλίων και περιόδους δέκα ημερών και διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτά στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

3. Για τους σκοπούς των δεδομένων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένης κλίμακας, ο ημερολογιακός μήνας διαιρείται σε τρεις δεκαήμερες περιόδους δηλώσεων: ημέρα 1 έως ημέρα 10, ημέρα 11 έως ημέρα 20 και ημέρα 21 έως την τελευταία ημέρα του μήνα. Οι εν λόγω δεκαήμερες περίοδοι δηλώσεων αναφέρονται ως περίοδοι Α, Β και Γ.

4. Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Δεδομένα αλιευμάτων καβουριών στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3

1. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν καβούρια στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3 διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 25 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, τα δεδομένα που αφορούν τη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και τα αλιεύματα καβουριών που αλιεύθηκαν πριν τις 31 Αυγούστου του ιδίου έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στην CCAMLR το αργότερο τρεις μήνες μετά την απαγόρευση της αλιείας.

2. Τα δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν μετά τις 31 Αυγούστου κάθε έτους πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία απαγόρευσης της αλιείας. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στην CCAMLR το αργότερο τρεις μήνες μετά την απαγόρευση της αλιείας.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένης κλίμακας για την εξερευνητική αλιεία καλαμαριών στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3

1. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν καλαμάρια (Martialia hyadesi) στη στατιστική υποπεριοχή FAO 48.3 διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως τις 25 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, τα δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένης κλίμακας που αντιστοιχούν στον τύπο αυτό αλιείας. Τα δεδομένα αυτά προσδιορίζουν τον αριθμό των θαλάσσιων πτηνών και θηλαστικών που αλιεύθηκαν, απελευθερώθηκαν ή φονεύθηκαν από κάθε είδος. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στην CCAMLR έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Άρθρο 20

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης.

Άρθρο 21

Επιθεωρητές CCAMLR που έχουν διορισθεί από τα κράτη μέλη για τον έλεγχο στη θάλασσα

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διορίζουν επιθεωρητές CCAMLR, οι οποίοι μπορούν να επιβιβάζονται σε οποιοδήποτε κοινοτικό αλιευτικό σκάφος ή, κατόπιν συμφωνίας με ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος, επί των σκαφών του εν λόγω μέρους, το οποίο πραγματοποιεί ή πρόκειται να πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες που αφορούν έμβιους θαλάσσιους πόρους ή επιστημονική έρευνα όσον αφορά τους αλιευτικούς πόρους στη ζώνη της σύμβασης.

2. Οι επιθεωρητές CCAMLR ελέγχουν τα σκάφη που φέρουν τη σημαία συμβαλλόμενου μέρους διαφόρου της Κοινότητας και των κρατών μελών της στην ζώνη της σύμβασης προκειμένου να επαληθεύσουν εάν τηρούν τα ισχύοντα μέτρα διατήρησης που έχουν θεσπισθεί από την CCAMLR, καθώς και, στην περίπτωση κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, οποιοδήποτε κοινοτικό μέτρο διατήρησης ή ελέγχου των αλιευτικών πόρων το οποίο εφαρμόζεται στα σκάφη αυτά.

3. Οι επιθεωρητές CCAMLR πρέπει να έχουν γνώση των προς επιθεώρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας καθώς επίσης και των διατάξεων της σύμβασης και των μέτρων διατήρησης που έχουν θεσπισθεί σχετικά με αυτή. Τα κράτη μέλη πρέπει να πιστοποιούν τα προσόντα κάθε επιθεωρητή τον οποίο διορίζουν.

4. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι υπήκοοι του κράτους μέλους το οποίο τους ορίζει και, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου, να υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους μέλους. Πρέπει να απολαύουν του καθεστώτος αξιωματικού του σκάφους και πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν στη γλώσσα του κράτους σημαίας των σκαφών στα οποία πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους.

5. Κάθε επιθεωρητής CCAMLR πρέπει να φέρει δελτίο ταυτότητας, το οποίο να είναι εγκεκριμένο ή να έχει παρασχεθεί από την CCAMLR, και να έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος το οποίο προέβη στο διορισμό του. Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί ότι ο επιθεωρητής είναι εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιεί ελέγχους σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου της CCAMLR.

6. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το όνομα των επιθεωρητών που διορίζουν στη γραμματεία της CCAMLR, με κοινοποίηση στην Επιτροπή, εντός δεκατεσσάρων ημερών από τον διορισμό τους.

7. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος.

8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 22

Καθορισμός των δραστηριοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιθεώρησης

Οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των έμβιων θαλάσσιων πόρων που πραγματοποιούνται στη ζώνη της σύμβασης μπορούν να υπόκεινται σε επιθεώρηση. Προϋπόθεση για να θεωρηθούν ως δραστηριότητες του τύπου αυτού, είναι η διαπίστωση εκ μέρους του επιθεωρητή CCAMLR ότι οι δραστηριότητες ενός αλιευτικού σκάφους ανταποκρίνονται σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο περί του αντιθέτου:

α) το αλιευτικό εργαλείο βρίσκεται στο στάδιο της χρησιμοποίησης, μόλις χρησιμοποιήθηκε ή είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί με βάση ιδίως τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

i) δίχτυα, παραγάδια ή κιούρτοι βρίσκονται μέσα στο νερό,

ii) δίχτυα και οι πόρτες της τράτας είναι αρματωμένες,

iii) τα αγκίστρια, οι κιούρτοι και οι παγίδες είναι δολωμένα ή υπάρχουν αποψυγμένα δολώματα έτοιμα να χρησιμοποιηθούν,

iv) το ημερολόγιο αλιείας αναφέρει πρόσφατη αλιεία ή αλιεία στο στάδιο της έναρξης·

β) ψάρια που απαντώνται στη ζώνη της σύμβασης, υφίστανται επεξεργασία ή μόλις υπέστησαν επεξεργασία με βάση, ιδίως, τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

i) νωπά ψάρια ή απορρίμματα ψαριών αποθηκεύονται επί του σκάφους,

ii) ψάρια βρίσκονται στο στάδιο της κατάψυξης,

iii) στοιχεία για τη δραστηριότητα ή την επεξεργασία του προϊόντος·

γ) το αλιευτικό εργαλείο του σκάφους βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, με βάση, ιδίως, τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

i) το αλιευτικό εργαλείο φέρει τα σημεία αναγνώρισης του σκάφους,

ii) το αλιευτικό εργαλείο αντιστοιχεί με εκείνο που βρίσκεται επί του σκάφους,

iii) το ημερολόγιο αλιείας αναφέρει ότι το αλιευτικό εργαλείο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα·

δ) ψάρια (ή προϊόντα τους) ειδών που βρίσκονται στη ζώνη της σύμβασης είναι αποθηκευμένα επί του σκάφους.

Άρθρο 23

Σήμανση των σκαφών που μεταφέρουν επιθεωρητές

1. Τα σκάφη που μεταφέρουν επιθεωρητές της CCAMLR πρέπει να επιδεικνύουν ειδική σημαία ή ειδικό σήμα που έχει εγκριθεί από την CCAMLR προκειμένου να δείξουν την παρουσία επ' αυτών επιθεωρητών που πραγματοποιούν δραστηριότητες ελέγχου σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου της CCAMLR.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 24

Διαδικασίες επιθεώρησης στη θάλασσα

1. Τα κοινοτικά σκάφη που βρίσκονται στη ζώνη της σύμβασης με σκοπό να πραγματοποιήσουν αλιευτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας των έμβιων θαλάσσιων πόρων πρέπει, στην περίπτωση που τους δοθεί το κατάλληλο σήμα του διεθνούς κώδικα σημάτων από σκάφος στο οποίο έχει επιβιβασθεί επιθεωρητής CCAMLR σύμφωνα με το άρθρο 23, να σταματήσουν ή να λάβουν οποιοδήποτε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διευκολύνουν την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του επιθεωρητή στο σκάφος, εκτός εάν το σκάφος αυτό ασχολείται τη στιγμή εκείνη με αλιευτικές δραστηριότητες, στην οποία περίπτωση συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις το συντομότερο δυνατόν.

2. Ο πλοίαρχος του σκάφους επιτρέπει στον επιθεωρητή, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από βοηθούς, να επιβιβασθεί επί του σκάφους. Ο επιθεωρητής CCAMLR παρουσιάζει το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 κατά την επιβίβασή του επί του σκάφους. Ο πλοίαρχος διευκολύνει τα καθήκοντα των επιθεωρητών CCAMLR κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στον εξοπλισμό επικοινωνιών, εφόσον υπάρχει ανάγκη.

3. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε το σκάφος να υποστεί ελάχιστη μόνο παρενόχληση. Οι αιτήσεις πληροφοριών περιορίζονται στη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με την τήρηση των μέτρων διατήρησης της CCAMLR που εφαρμόζονται στο οικείο κράτος σημαίας.

4. Οι επιθεωρητές της CCAMLR έχουν δικαίωμα να ελέγχουν τα αλιεύματα, τα δίχτυα καθώς και οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό εξοπλισμό, καθώς και τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας· διαθέτουν επίσης πρόσβαση στα αρχεία και στις εκθέσεις δεδομένων αλιευμάτων και στίγματος στο μέτρο που καθίσταται αυτό αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι επιθεωρητές μπορούν να λαμβάνουν φωτογραφίες ή/και μαγνητοταινίες, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, προκειμένου να τεκμηριώσουν οποιαδήποτε υποτιθέμενη παραβίαση των εφαρμοζόμενων μέτρων διατήρησης της CCAMLR.

5. Οι επιθεωρητές της CCAMLR τοποθετούν ένα σήμα αναγνώρισης εγκεκριμένο από την CCAMLR σε όλα τα δίχτυα και όλο τον αλιευτικό εξοπλισμό ο οποίος φαίνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των εφαρμοζόμενων μέτρων διατήρησης της CCAMLR και αναφέρουν το γεγονός αυτό στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 3 και 4.

6. Εάν ένα σκάφος αρνηθεί να διακόψει την πορεία του ή να διευκολύνει με άλλο τρόπο τη μεταφορά ενός επιθεωρητή, ή εάν ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα ενός σκάφους παρενοχλεί τις εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες ενός επιθεωρητή, ο εν λόγω επιθεωρητής συντάσσει λεπτομερή έκθεση, στην οποία περιλαμβάνεται πλήρης περιγραφή των περιστάσεων, και υποβάλει την έκθεση στο διορίζον κράτος προκειμένου να διαβιβαστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 25.

Η παρενόχληση ενός επιθεωρητή ή η παράλειψη συμμόρφωσης προς τα εύλογα αιτήματα ενός επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αντιμετωπίζεται από το κράτος μέλος σημαίας ως εάν ο επιθεωρητής να ήταν επιθεωρητής του εν λόγω κράτους μέλους.

Το κράτος μέλος σημαίας αναφέρει τα μέτρα που έλαβε βάσει της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 26.

7. Πριν από την αναχώρηση από το σκάφος που υπέστη επιθεώρηση, ο επιθεωρητής CCAMLR παραδίδει στον πλοίαρχο του εν λόγω σκάφους αντίγραφο της δεόντως συμπληρωμένης έκθεσης ελέγχου του άρθρου 25.

8. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

Έκθεση ελέγχου

1. Οι επιθεωρήσεις στη θάλασσα που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24, αποτελούν αντικείμενο έκθεσης ελέγχου, η οποία συντάσσεται με μορφή εγκεκριμένη από την CCAMLR σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α) ο επιθεωρητής της CCAMLR πρέπει να δηλώσει οποιαδήποτε υποτιθέμενη παράβαση των εφαρμοζόμενων μέτρων διατήρησης. Ο επιθεωρητής επιτρέπει στον πλοίαρχο του ελεγχόμενου σκάφους να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του, στο ίδιο έντυπο, όσον αφορά οποιαδήποτε πλευρά του ελέγχου·

β) ο επιθεωρητής υπογράφει την έκθεσή του και ο πλοίαρχος καλείται να υπογράψει ότι την παρέλαβε.

2. Ο επιθεωρητής της CCAMLR υποβάλει στο αρμόδιο διορίζον κράτος μέλος, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών το αργότερο μετά την ημερομηνία άφιξής του στο λιμάνι, αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες ή/και, ενδεχομένως, μαγνητοταινία.

3. Το διορίζον κράτος μέλος διαβιβάζει στην CCAMLR εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών το αργότερο από την ημερομηνία λήψης της, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, καθώς και δύο αντίγραφα των φωτογραφιών και της μαγνητοταινίας. Διαβιβάζει επίσης στην CCAMLR αντίγραφα των ανωτέρω στην Επιτροπή, καθώς και οποιαδήποτε έκθεση ή συμπληρωματική πληροφορία την οποία έλαβε μεταγενέστερα όσον αφορά την έκθεση ελέγχου.

Το κράτος μέλος διαβιβάζει επίσης αντίγραφο της έκθεσης καθώς και αντίγραφα των φωτογραφιών και μαγνητοταινιών στην Επιτροπή το αργότερο επτά ημέρες από την ημερομηνία λήψης του μαζί με συμπληρωματική έκθεση ή πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μεταγενέστερα στην CCAMLR σχετικά με την έκθεση επιθεώρησης.

4. Το κράτος μέλος που έχει λάβει έκθεση ελέγχου ή οποιεσδήποτε συμπληρωματικές εκθέσεις ή πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 6) σχετικά με σκάφος που φέρει τη σημαία του, διαβιβάζει αντίγραφο στην CCAMLR και διαβιβάζει επίσης αντίγραφο αμελλητί στην Επιτροπή, επισυνάπτοντας αντίγραφο όλων των σχολίων ή/και παρατηρήσεων που έχει διαβιβάσει στην CCAMLR μετά τη λήψη των εν λόγω εκθέσεων ή πληροφοριών.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 26

Διαδικασία παράβασης

1. Εάν, μετά από τις δραστηριότητες επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου της CCAMLR, διαπιστωθεί ότι σημειώθηκε παράβαση των μέτρων που θεσπίσθηκαν δυνάμει της σύμβασης, το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει τη λήψη κατάλληλων μέτρων κατά των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι υπεύθυνα για την παραβίαση των μέτρων που έχουν θεσπιστεί βάσει της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής(11).

2. Το κράτος μέλος σημαίας πρέπει, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της δικαστικής κλήσης ή της κίνησης διαδικασίας δίωξης, να ειδοποιήσει την CCAMLR καθώς και την Επιτροπή, και να τις τηρήσει ενήμερες σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματά της.

3. Το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει την CCAMLR, εγγράφως, μία τουλάχιστον φορά ετησίως, σχετικά με τα αποτελέσματα των διαδικασιών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Στην περίπτωση μη περάτωσης των διώξεων, συντάσσεται σχετική έκθεση. Στην περίπτωση που δεν κινήθηκαν διώξεις, ή στην περίπτωση που οι διώξεις δεν είχαν αποτέλεσμα, πρέπει να παρατίθεται στην έκθεση ειδική επεξήγηση. Το κράτος μέλος σημαίας διαβιβάζει αντίγραφο της έκθεσης αυτής στην Επιτροπή.

4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σημαίας κατά των παραβάσεων των μέτρων διατήρησης της CCAMLR πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρές προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων αυτών, να αποθαρρυνθούν οι παραβάσεις και να στερηθούν οι παραβάτες από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

5. Το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει την απαγόρευση πραγματοποίησης οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας στη ζώνη της σύμβασης από οποιοδήποτε σκάφος που συνελήφθη να παραβιάζει τα μέτρα διατήρησης της CCAMLR, καθόσο χρονικό διάστημα δεν έχουν εκτελεσθεί οι ποινές και οι κυρώσεις οι οποίες του έχουν επιβληθεί.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Άρθρο 27

Έλεγχος και επιθεώρηση στο λιμάνι

1. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την επιθεώρηση όλων των αλιευτικών σκαφών που μεταφέρουν ψάρια του είδους Dissostichus spp. και τα οποία εισέρχονται στα λιμάνια τους.

Η επιθεώρηση σκοπεί να βεβαιώσει ότι:

α) τα προς εκφόρτωση ή μεταφόρτωση αλιεύματα:

i) συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευμάτων του είδους Dissostichus το οποίο απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαου 2001, για τη θέσπιση συστήματος τεκμηρίωσης των αλιευμάτων του Dissostichus spp.(12), και

ii) αντιστοιχούν στις πληροφορίες που δηλώνονται στο έγγραφο·

β) εάν το σκάφος πραγματοποίησε αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης, ότι οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με τα μέτρα διατήρησης της CCAMLR.

2. Για τη διευκόλυνση των επιθεωρήσεων αυτών, τα κράτη μέλη απαιτούν από τα σκάφη να ανακοινώνουν εκ των προτέρων την είσοδό τους στο λιμάνι και να δηλώνουν εγγράφως ότι δεν πραγματοποίησαν ή δεν παρείχαν στήριξη σε καμία παράνομη αλιευτική δραστηριότητα ή αλιευτική δραστηριότητα που δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις ή την υποβολή δηλώσεων στη ζώνη της σύμβασης. Η είσοδος σε λιμάνι απαγορεύεται, εκτός από περιπτώσεις ανάγκης, στα σκάφη που παραλείπουν να δηλώσουν ότι δεν έλαβαν μέρος σε παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες ή σε αλιευτικές δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις ή την υποβολή δηλώσεων, ή τα οποία δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

Για τα σκάφη που επιτρέπεται να εισέλθουν σε λιμάνι, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα πραγματοποιούν την επιθεώρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 48 ωρών μετά την είσοδό τους.

Οι επιθεωρήσεις δεν πρέπει να δημιουργούν αδικαιολόγητη όχληση στο σκάφος ή στο πλήρωμά του και πρέπει να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του συστήματος επιθεώρησης της CCAMLR.

3. Στην περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι το σκάφος αλίευσε κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης της CCAMLR, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα δεν επιτρέπουν ούτε την εκφόρτωση ούτε τη μεταφόρτωση αλιευμάτων.

Το κράτος μέλος λιμένα ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας σχετικά με τα πορίσματά του και συνεργάζεται μαζί του προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα να προβεί σε έρευνα της υποτιθέμενης παράβασης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την εθνική του νομοθεσία.

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν την CCAMLR σχετικά με οποιοδήποτε σκάφος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στο οποίο απαγορεύθηκε η πρόσβαση στο λιμάνι ή η εκφόρτωση ή μεταφόρτωση του είδους Dissostichus spp. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν ταυτόχρονα αντίγραφο της εν λόγω ενημέρωσης στην Επιτροπή.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (IUU) ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΚΑΦΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Άρθρο 28

Δραστηριότητες IUU που διεξάγονται από σκάφη συμβαλλόμενου μέρους

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, σκάφος συμβαλλόμενου μέρους μπορεί να υποτεθεί ότι έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες IUU, οι οποίες έχουν υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης της CCAMLR, στην περίπτωση που:

α) έχει ασχοληθεί με αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης χωρίς την ειδική άδεια αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 3, ή, στην περίπτωση σκάφους το οποίο δεν είναι κοινοτικό αλιευτικό σκάφος, άδεια που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα διατήρησης της CCAMLR, ή κατά παράβαση των όρων της εν λόγω άδειας αλιείας·

β) έχει παραλείψει να καταγράψει ή να δηλώσει τα αλιεύματά του στη ζώνη της σύμβασης σύμφωνα με το σύστημα εκθέσεων που εφαρμόζεται στον τύπο αλιείας τον οποίο έχει πραγματοποιήσει, ή εάν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις·

γ) έχει αλιεύσει κατά τη διάρκεια απαγορευμένων αλιευτικών περιόδων ή σε απαγορευμένες περιοχές κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης της CCAMLR·

δ) έχει χρησιμοποιήσει απαγορευμένα εργαλεία κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων διατήρησης της CCAMLR·

ε) έχει μεταφορτώσει ή έχει συμμετάσχει σε κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU της CCAMLR·

στ) έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες κατά παράβαση οποιωνδήποτε μέτρων διατήρησης της CCAMLR κατά τρόπο ο οποίος υπονομεύει την επίτευξη των στόχων της σύμβασης που ορίζονται στο άρθρο XXII της σύμβασης, ή

ζ) έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα παρακείμενα σε νησιά εντός της ζώνης της σύμβασης επί των οποίων αναγνωρίζεται η ύπαρξη κρατικής κυριαρχίας από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τρόπο ο οποίος υπονομεύει την επίτευξη των στόχων των μέτρων διατήρησης της CCAMLR.

2. Στην περίπτωση κοινοτικών αλιευτικών σκαφών, οι αναφορές στα μέτρα διατήρησης της CCAMLR στην παράγραφο 1 θεωρούνται ως αναφορές στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 600/2004, στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2001, ή στις διατάξεις του κανονισμού που καθορίζει κάθε έτος τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς όρους για ορισμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, που εφαρμόζονται στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα στα οποία απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 29

Ταυτοποίηση σκαφών που πραγματοποιούν δραστηριότητες IUU

1. Τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με σκάφη που εμπίπτουν σε ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 28, με βάση, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 έως 26, κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές έως τις 20 Απριλίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίο έλαβαν χώρα οι τεκμηριωμένες δραστηριότητες του σκάφους.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στην CCAMLR τις πληροφορίες που έλαβε από τα κράτη μέλη αμέσως και έως τις 30 Απριλίου.

2. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη, αμέσως μόλις η CCAMLR το λάβει, το σχέδιο του καταλόγου των σκαφών συμβαλλόμενων μερών που υποτίθεται ότι έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες IUU.

Το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, των οποίων τα σκάφη περιλαμβάνονται στο σχέδιο καταλόγου, διαβιβάζουν στην Επιτροπή, έως την 1η Ιουνίου, τα σχόλιά τους παραθέτοντας, κατά περίπτωση, επαληθεύσιμα δεδομένα ΣΠΣ και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι τα εν λόγω σκάφη δεν πραγματοποίησαν αλιευτικές δραστηριότητες κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης της CCAMLR ούτε είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα εν λόγω σχόλια και συμπληρωματικές πληροφορίες στην CCAMLR έως τις 30 Ιουνίου.

3. Μετά τη λήψη του σχεδίου καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προκειμένου να εντοπίσουν τις δραστηριότητές τους και να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη αλλαγή ονόματος, σημαίας ή πλοιοκτησίας.

4. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη, αμέσως μόλις η CCAMLR τον λάβει, τον κατάλογο των σκαφών συμβαλλομένων μερών που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο σκαφών IUU. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε πρόσθετα σχόλια ή πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την επόμενη ετήσια συνεδρίαση της CCAMLR. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τα εν λόγω πρόσθετα σχόλια και πληροφορίες στην CCAMLR.

5. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη έκαστο έτος τον κατάλογο σκαφών IUU που εγκρίθηκε από την CCAMLR.

Άρθρο 30

Μέτρα αναφορικά με σκάφη συμβαλλόμενου μέρους

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου να:

α) μην εκδίδεται καμία ειδική άδεια αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 3 για την ζώνη της σύμβασης σε κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU·

β) μην εκδίδεται καμία γενική ή ειδική άδεια αλιείας για ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους σε σκάφη που εμφαίνονται στον κατάλογο σκαφών IUU·

γ) μην χορηγείται η σημαία τους σε σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU·

δ) επιθεωρούνται σε λιμάνι σύμφωνα με το άρθρο 27 τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU και τα οποία εισέρχονται στα λιμάνια τους εθελοντικά.

2. Απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2847/93, για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, τα σκάφη υποστήριξης, τα σκάφη-βάσεις και τα φορτηγά σκάφη, να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή κοινές αλιευτικές δραστηριότητες με σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU·

β) για σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU και τα οποία εισέρχονται σε λιμένες εθελοντικά, να πραγματοποιούν δραστηριότητες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης στους λιμένες αυτούς·

γ) η ναύλωση σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU·

δ) η εισαγωγή του είδους Dissostichus spp. από σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU.

3. Τα κράτη μέλη δεν επικυρώνουν τα έγγραφα εξαγωγής ή επανεξαγωγής που συνοδεύουν το φορτίο του είδους Dissostichus spp. βάσει των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 στην περίπτωση που το σχετικό φορτίο δηλώνεται ότι έχει αλιευθεί από οποιοδήποτε σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σκαφών IUU.

4. Η Επιτροπή συλλέγει και ανταλλάσσει με άλλα συμβαλλόμενα μέρη ή συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, οργανισμούς ή αλιευτικές οργανώσεις, οποιεσδήποτε κατάλληλες πληροφορίες, οι οποίες είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες, με στόχο την ανίχνευση, τον έλεγχο και την παρεμπόδιση της χρήσης πλαστών πιστοποιητικών εισαγωγής/εξαγωγής σχετικά με ψάρια από σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU.

ΤΜΗΜΑ 2 ΣΚΑΦΗ ΜΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 31

Μέτρα όσον αφορά υπηκόους συμβαλλόμενου μέρους

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο προκειμένου να:

α) διασφαλίζουν ότι οι υπήκοοι που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους δεν υποστηρίζουν ή δεν ασκούν παράνομη αλιεία, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων σε αλιευτικά σκάφη τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU του άρθρου 29·

β) εντοπίζουν τους υπηκόους οι οποίοι είναι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες σκαφών που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες IUU.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις για την αλιεία IUU που επιβάλλονται σε υπηκόους οι οποίοι υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους είναι αρκετά αυστηρές ώστε να συμβάλλουν επαρκώς στην πρόληψη, την παρεμπόδιση και την εξάλειψη της αλιείας IUU, καθώς και στην αφαίρεση των αγαθών που προέρχονται από τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες.

Άρθρο 32

Δραστηριότητες IUU που πραγματοποιούνται από σκάφη μη συμβαλλόμενου μέρους

1. Σκάφος μη συμβαλλόμενου μέρους, το οποίο εντοπίστηκε να διεξάγει αλιευτικές δραστηριότητες στην ζώνη της σύμβασης, ή το οποίο δεν επετράπη να εισέλθει σε λιμένα, να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει σύμφωνα με το άρθρο 27, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες IUU οι οποίες έχουν υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης της CCAMLR.

2. Στην περίπτωση δραστηριοτήτων μεταφόρτωσης εντός ή εκτός της ζώνης της σύμβασης, οι οποίες αφορούν τη συμμετοχή ενός εντοπισθέντος σκάφους μη συμβαλλόμενου μέρους, το τεκμήριο ότι υπονομεύθηκε η αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης της CCAMLR εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε άλλο σκάφος μη συμβαλλόμενου μέρους το οποίο συμμετείχε στις εν λόγω δραστηριότητες με το εν λόγω σκάφος.

Άρθρο 33

Επιθεώρηση σκαφών μη συμβαλλόμενου μέρους

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 27, την επιθεώρηση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους κάθε σκάφους μη συμβαλλόμενου μέρους που αναφέρεται στο άρθρο 32, το οποίο εισέρχεται σε λιμένες τους.

2. Τα σκάφη που επιθεωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν επιτρέπεται να εκφορτώνουν ή να μεταφορτώνουν οποιαδήποτε είδη ιχθύων τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης της CCAMLR, τα οποία δυνατόν να μεταφέρουν αποδείξεις ότι τα ψάρια αλιεύθηκαν σύμφωνα με τα εν λόγω μέτρα και τις απαιτήσεις της σύμβασης.

Άρθρο 34

Πληροφορίες σχετικά με σκάφη μη συμβαλλόμενου μέρους

1. Κράτος μέλος, το οποίο εντοπίζει σκάφος μη συμβαλλόμενου μέρους, ή το οποίο απαγορεύει την είσοδο σε λιμένα, την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση βάσει των άρθρων 32 και 33, επιχειρεί να ενημερώσει το σκάφος που θεωρείται ότι υπονομεύει τους στόχους της σύμβασης και να διαβιβάσει την πληροφορία αυτή σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, στην CCAMLR και στο κράτος σημαίας του σκάφους.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν αμελλητί στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τους εντοπισμούς, την απαγόρευση πρόσβασης σε λιμένα, την απαγόρευση των εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων καθώς και τα αποτελέσματα όλων των επιθεωρήσεων που διεξάχθηκαν σε λιμένες τους, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερα μέτρα τα οποία λήφθηκαν σχετικά με το εν λόγω σκάφος. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές αμελλητί στην CCAMLR.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν οποτεδήποτε στην Επιτροπή προκειμένου να διαβιβαστούν αμελλητί στην CCAMLR, οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση σκαφών μη συμβαλλόμενου μέρους, τα οποία ενδεχομένως να διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες IUU στην ζώνη της σύμβασης.

4. Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη κάθε έτος τα σκάφη μη συμβαλλόμενου μέρους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU που έχει εγκριθεί από την CCAMLR.

Άρθρο 35

Μέτρα σχετικά με σκάφη μη συμβαλλόμενου μέρους

Το άρθρο 30 παράγραφοι 1, 2 και 3, εφαρμόζεται κατ' αναλογία στα σκάφη μη συμβαλλόμενου μέρους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών IUU του άρθρου 34 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Εφαρμογή

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 και 27 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 37

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστήνεται βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος του άρθρου 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας μήνας.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 38

Κατάργηση

1. Καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999.

2. Οι αναφορές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως αφορώσες τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Walsh

(1) Γνώμη που δόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ L 252 της 5.9.1981, σ. 26.

(3) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 (ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1).

(4) ΕΕ L 379 της 31.12.1990, σ. 45.

(5) ΕΕ L 6 της 10.1.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2742/1999 (ΕΕ L 341 της 31.12.1999, σ. 1).

(6) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 14.

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8) ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 7.

(9) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 27· κανονισμός που καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 26/2004 (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25).

(10) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(11) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(12) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2003 (ΕΕ L 97 της 15.4.2003, σ. 1).

Top