Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0975

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/2003 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2003, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές τόνου σε κονσέρβες που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 16041411, 16041418 και 16042070

OJ L 141, 7.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 419 - 420
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 259 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 117 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/975/oj

32003R0975

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/2003 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2003, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές τόνου σε κονσέρβες που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 16041411, 16041418 και 16042070

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 141 της 07/06/2003 σ. 0001 - 0002


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/2003 του Συμβουλίου

της 5ης Ιουνίου 2003

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές τόνου σε κονσέρβες που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1604 14 11, 1604 14 18 και 1604 20 70

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας ακόλουθα:

(1) Το Νοέμβριο του 2001, η Κοινότητα, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες συμφώνησαν να διοργανώσουν διαβουλεύσεις για να εξετάσουν αν θίγονται αδικαιολόγητα τα θεμιτά συμφέροντα της Ταϊλάνδης και των Φιλιππίνων λόγω της εφαρμογής της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης του τόνου σε κονσέρβες καταγωγής χωρών ΑΚΕ. Δεδομένου ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν επέτρεψαν να επιτευχθεί αμοιβαίως αποδεκτή λύση, η Κοινότητα, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες συμφώνησαν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης. Στις 20 Δεκεμβρίου 2002, ο διαμεσολαβητής διατύπωσε τη γνώμη του υποστηρίζοντας ότι η Κοινότητα θα έπρεπε να ανοίξει δασμολογική ποσόστωση ΜΕΚ 25000 τόνων για το 2003 με κατ' αξίαν δασμολογικό συντελεστή 12 %.

(2) Επειδή επιθυμεί να επιλύσει το παλαιό αυτό πρόβλημα, η Κοινότητα αποφάσισε να δεχθεί την πρόταση αυτή. Επομένως, θα πρέπει να ανοιχθεί επιπλέον δασμολογική ποσόστωση για περιορισμένο όγκο τόνου σε κονσέρβες.

(3) Κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθούν, στις χώρες που έχουν ουσιώδες συμφέρον στην προμήθεια τόνου σε κονσέρβες, ιδιαίτερα μερίδια ποσοστώσεων βάσει των ποσοτήτων που προμήθευσε καθεμία εξ αυτών, υπό μη προτιμησιακές συνθήκες, κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής χρονικής περιόδου. Το εναπομένον τμήμα της ποσόστωσης θα πρέπει να διατεθεί σε όλες τις άλλες χώρες.

(4) Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση της δασμολογικής ποσόστωσης, είναι η χρονολογική σειρά των ημερομηνιών βάσει των οποίων γίνονται αποδεκτές οι διασαφήσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(5) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της ποσόστωσης, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό καταγωγής κατά τις εισαγωγές τόνου σε κονσέρβες από την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, τους κύριους προμηθευτές και τους κύριους δικαιούχους της ποσόστωσης.

(6) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(1),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιουλίου 2003, οι εισαγωγές τόνου σε κονσέρβες που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1604 14 11, 1604 14 18 και 1604 20 70 καταγωγής οποιασδήποτε χώρας, υπόκεινται σε δασμολογικό συντελεστή δώδεκα τοις εκατό, εντός των ορίων της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίγεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Η δασμολογική αυτή ποσόστωση ανοίγει ετησίως και έχει αρχική διάρκεια πέντε ετών. Ο όγκος της για τα δύο πρώτα έτη καθορίζεται ως εξής:

- 25000 τόνοι από την 1η Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004,

- 25750 τόνοι από την 1η Ιουλίου 2004 έως τις 30 Ιουνίου 2005.

Άρθρο 3

Η δασμολογική ποσόστωση διαιρείται στα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

α) ποσόστωση που συνιστά 52 % του ετήσιου όγκου, η οποία φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.2005 και προορίζεται για τις εισαγωγές καταγωγής Ταϊλάνδης·

β) ποσόστωση που συνιστά το 36 % του ετήσιου όγκου, η οποία φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.2006 και προορίζεται για τις εισαγωγές καταγωγής Φιλιππίνων·

γ) ποσόστωση που συνιστά το 11 % του ετήσιου όγκου, η οποία φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.2007 και προορίζεται για τις εισαγωγές καταγωγής Ινδονησίας, και

δ) ποσόστωση που συνιστά το 1 % του ετήσιου όγκου, η οποία φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.2008 και προορίζεται για τις εισαγωγές καταγωγής άλλων τρίτων χωρών.

Άρθρο 4

1. Η καταγωγή του τόνου σε κονσέρβες, ο οποίος εμπίπτει στο ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Κοινότητα.

2. Η αναγνώριση της υπαγωγής στο μερίδιο της δασμολογικής ποσόστωσης που χορηγείται στην Ταϊλάνδη, στις Φιλιππίνες και στην Ινδονησία, σύμφωνα με το άρθρο 3, εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής που ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής(2).

Τα πιστοποιητικά καταγωγής γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον τα προϊόντα πληρούν τα κριτήρια καθορισμού της καταγωγής που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις στην Κοινότητα.

Άρθρο 5

Η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 6

O παρών κανονισμός δύναται να αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους από την ημερομηνία ανοίγματος της δασμολογικής ποσόστωσης, ώστε να προσαρμοστεί ο όγκος της ποσόστωσης στις ανάγκες της κοινοτικής αγοράς. Εάν, ωστόσο, η αναθεώρηση αυτή δεν ολοκληρωθεί τρεις μήνες πριν από τις 30 Ιουνίου 2005, η ποσόστωση ανανεώνεται αυτόματα για ένα επιπλέον έτος και για όγκο 25750 τόνων. Εν συνεχεία, η δασμολογική ποσόστωση ανανεώνεται τακτικά, για διάρκεια ενός έτους και για τον ίδιο όγκο, εκτός αν εγκριθεί αναθεώρηση το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κλεισίματος της τρέχουσας ποσόστωσης.

Άρθρο 7

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και των προσαρμογών που απαιτούν οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας και του Taric, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα (εφεξής "η επιτροπή") η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου(3).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 5 Ιουνίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μ. Στρατάκης

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2003 (ΕΕ L 134 της 29.5.2003, σ. 1).

(3) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

Top