Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0371

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 371/2003 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για καθορισᄐό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσμάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής

OJ L 53, 28.2.2003, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/371/oj

32003R0371

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 371/2003 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για καθορισᄐό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσμάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 053 της 28/02/2003 σ. 0035 - 0037


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 371/2003 της Επιτροπής

της 27ης Φεβρουαρίου 2003

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή όρυζας και των θραυσμάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών μέσα στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίμων ποσοτήτων των σιτηρών καθώς και οι τιμές τους στην αγορά της Κοινότητας και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών μια ισορροπημένη κατάσταση και μια κανονική εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας, όπως επίσης τα όρια που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 300 της συνθήκης.

(3) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής(3) καθόρισε τη μέγιστη ποσότητα θραυσμάτων που μπορεί να περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η επιστροφή κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό μειώσεως που πρέπει να εφαρμόζεται στην επιστροφή όταν η αναλογία θραυσμάτων που περιέχεται στην όρυζα που εξάγεται είναι ανώτερη από τη μέγιστη αυτή ποσότητα.

(4) Υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 4797 τόνων ρυζιού προς ορισμένους προορισμούς. Θεωρείται κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2305/2002(5), και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών.

(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3072/95 καθορίζει στο άρθρο 13 παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων.

(6) Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους.

(7) Για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για συσκευασμένο μακρόσπερμο ρύζι σε ορισμένες αγορές, πρέπει να προβλεφθεί ο καθορισμός ειδικής επιστροφής όσον αφορά το προϊόν αυτό.

(8) Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα· δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως.

(9) Η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιμές της όρυζας και των θραυσμάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(10) Στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιορισμών σε όγκο που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο του ΙΟΕ, πρέπει να ανασταλεί η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής με επιστροφή.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερομένων στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προϊόντων, ως έχουν, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Εκτός από την ποσότητα των 4797 τόνων που προβλέπεται στο παράρτημα, η έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής αναστέλλεται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.

(2) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.

(3) ΕΕ L 154 της 15.6.1976, σ. 11.

(4) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.

(5) ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 92.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της και την αναστολή της έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημ.:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α", ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

R01 Ελβετία, Λιχτενστάιν και κοινότητες Λιβίνιο και Καμπιόνε ντ' Ιτάλια.

R02 Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Μάλτα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Συρία, Πρώην Ισπανική Σαχάρα, Κύπρος, Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Υεμένη, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ερυθαία, Υπεριορδανία και Λωρίδα της Γάζας, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβενία, Σλοβακία, Νορβηγία, Νήσοι Φερόες, Ισλανδία, Ρωσία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Βουλγαρία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν.

R03 Κολομβία, Ισημερινός, Περού, Βολιβία, Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναμάς, Κούβα, Βερμούδες, Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΕΔΠ Χονκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη, Α40 εξαιρουμένων των ακόλουθων: Ολλανδικές Αντίλλες, Αρούμπα, νήσοι Τερκ και Κάικος, Α11 με εξαίρεση το Σουρινάμ, τη Γουιάνα και τη Μαγαδασκάρη.

Top