Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0085

Οδηγία 2002/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα

OJ L 327, 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

32002L0085

Οδηγία 2002/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 327 της 04/12/2002 σ. 0008 - 0009


Οδηγία 2002/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 5ης Νοεμβρίου 2002

για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ασφάλεια των μεταφορών και τα σχετικά με τις μεταφορές περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση βιώσιμης κινητικότητας.

(2) Η χρησιμοποίηση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας στις κατηγορίες βαρέων οχημάτων με κινητήρα είχε θετικά αποτελέσματα στην ασφάλεια των μεταφορών και συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος.

(3) Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4) προβλέπει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες και την εμπειρία των κρατών μελών, οι απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας θα μπορούσαν να επεκταθούν στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

(4) Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ σε οχήματα άνω των 3,5 τόνων που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών ήταν ένα από τα μέτρα που συνέστησε το Συμβούλιο στο ψήφισμά του της 26ης Ιουνίου 2000 για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας(5), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2000 για τις προτεραιότητες της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5) Είναι σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ στα οχήματα με κινητήρα της κατηγορίας Μ2, στα οχήματα της κατηγορίας Μ3 μέγιστου βάρους άνω των πέντε τόνων αλλά ίσου ή κατωτέρου των δέκα τόνων και στα οχήματα της κατηγορίας Ν2.

(6) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, δηλαδή η τροποποίηση των κοινοτικών διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και τη χρήση συστημάτων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες βαρέων οχημάτων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(7) Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 92/6/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Τα άρθρα 1 έως 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως 'όχημα με κινητήρα' νοείται κάθε αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο ανήκει στην κατηγορία Μ2, Μ3, Ν2 ή Ν3 και το οποίο προορίζεται για οδική κυκλοφορία, διαθέτει τέσσερις τουλάχιστον τροχούς και έχει εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 25 km/h.

Οι κατηγορίες M2, M3, N2 και N3 είναι εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/EΟΚ(6).

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 που αναφέρονται στο άρθρο 1 να τίθενται σε οδική κυκλοφορία μόνον εφόσον διαθέτουν διάταξη περιορισμού της ταχύτητας ρυθμισμένη ούτως ώστε η ταχύτητά τους να μην υπερβαίνει τα 100 km/h.

Τα οχήματα της κατηγορίας Μ3 των οποίων το μέγιστο βάρος υπερβαίνει τους δέκα τόνους και τα οποία λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 δύνανται να συνεχίζουν να φέρουν διατάξεις που ρυθμίζουν τη μέγιστη ταχύτητα στα 100 km/h.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 να τίθενται σε οδική κυκλοφορία μόνον εφόσον διαθέτουν διάταξη περιορισμού της ταχύτητας ρυθμισμένη ούτως ώστε η ταχύτητά τους να μην υπερβαίνει τα 90 km/h.

2. Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να απαιτούν η διάταξη περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην επικράτειά τους και προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων να ρυθμίζεται κατά τρόπον ώστε να μην μπορούν να υπερβαίνουν μια μέγιστη ταχύτητα κατώτερη των 90 km/h.

Άρθρο 4

1. Όσον αφορά τα οχήματα με κινητήρα της κατηγορίας Μ3 μέγιστου βάρους άνω των δέκα τόνων και τα οχήματα με κινητήρα της κατηγορίας Ν3, τα άρθρα 2 και 3 εφαρμόζονται:

α) στα οχήματα τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την 1η Ιανουαρίου 1994, από την 1η Ιανουαρίου 1994·

β) στα οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1988 και της 1ης Ιανουαρίου 1994:

i) από την 1η Ιανουαρίου 1995, προκειμένου για οχήματα που εκτελούν τόσο εθνικές όσο και διεθνείς μεταφορές·

ii) από την 1η Ιανουαρίου 1996, προκειμένου για οχήματα που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.

2. Όσον αφορά τα οχήματα με κινητήρα της κατηγορίας Μ2, τα οχήματα της κατηγορίας Μ3 μέγιστου βάρους άνω των πέντε τόνων αλλά ίσου ή κατώτερου των δέκα τόνων και τα οχήματα της κατηγορίας Ν2, τα άρθρα 2 και 3 εφαρμόζονται το αργότερο:

α) στα οχήματα τα οποία λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας από την 1η Ιανουαρίου 2005, από την 1η Ιανουαρίου 2005·

β) στα οχήματα που συμμορφούνται με τις οριακές τιμές που αναφέρονται στην οδηγία 88/77/ΕΟΚ(7) και λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2001 και της 1ης Ιανουαρίου 2005:

i) από την 1η Ιανουαρίου 2006, προκειμένου για οχήματα που εκτελούν τόσο εθνικές όσο και διεθνείς μεταφορές·

ii) από την 1η Ιανουαρίου 2007, προκειμένου για οχήματα που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.

3. Επί τρία έτη κατ' ανώτατο όριο από την 1η Ιανουαρίου 2005, κάθε κράτος μέλος δύναται να εξαιρέσει από την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 τα οχήματα της κατηγορίας Μ2 και της κατηγορίας Ν2 μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων αλλά ίσου ή κατωτέρου των 7,5 τόνων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο εθνικό μητρώο και δεν κυκλοφορούν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 5

1. Οι διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 πρέπει να ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος της οδηγίας 92/24/ΕΟΚ(8). Ωστόσο, όλα τα οχήματα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τα οποία λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, μπορούν να συνεχίζουν να φέρουν διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας οι οποίες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

2. Η εγκατάσταση των διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας γίνεται από συνεργεία ή οργανισμούς εγκεκριμένους από τα κράτη μέλη."

2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 6α

Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση, στα πλαίσια του προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια για την περίοδο 2002-2010, των επιπτώσεων που έχει στην οδική ασφάλεια και την οδική κυκλοφορία η ρύθμιση, στις ταχύτητες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, των διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας που χρησιμοποιούνται από τα οχήματα της κατηγορίας Μ2 και από τα οχήματα της κατηγορίας Ν2 μεγίστου βάρους ίσου ή κατώτερου των 7,5 τόνων.

Η Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομένως, κατάλληλες προτάσεις."

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2005. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

T. Pedersen

(1) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 77.

(2) ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 47.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ C 228 Ε της 25.9.2002, σ. 14) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2002 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27.

(5) ΕΕ C 218 της 31.7.2000, σ. 1.

(6) Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 18 της 21.1.2002, σ. 1).

(7) Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προορισμένους να τοποθετηθούν σε οχήματα (ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 18.4.2001, σ. 10).

(8) Οδηγία 92/24/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις συσκευές περιορισμού της ταχύτητας ή συναφή συστήματα περιορισμού της ταχύτητας ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 129 της 14.5.1992, σ. 154).

Top