Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0438

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων

OJ L 63, 3.3.2001, p. 21–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 132 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 39 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 39 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; καταργήθηκε από 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/438/oj

32001R0438

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 063 της 03/03/2001 σ. 0021 - 0043


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής

της 2ας Μαρτίου 2001

για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου,της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία(1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 147 της συνθήκης,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα για να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(2) Προς αυτόν τον σκοπό, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκείς κατευθύνσεις όσον αφορά την οργάνωση των σχετικών καθηκόντων των αρχών διαχείρισης και πληρωμής, όπως προβλέπεται στα άρθρα 32 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

(3) Το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και ορθή λειτουργία συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, και της παρέχουν κάθε αναγκαία βοήθεια για την διενέργεια ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και των δειγματοληπτικών.

(4) Για να εναρμονιστούν οι κανόνες που διέπουν την πιστοποίηση των δαπανών σχετικά με τις οποίες ζητούνται πληρωμές από τα Ταμεία δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, είναι απαραίτητο να καθοριστεί το περιεχόμενο των εν λόγω πιστοποιητικών και να διευκρινιστεί η φύση και η ποιότητα των στοιχείων στα οποία βασίζονται.

(5) Για να παρασχεθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να διεξάγει τους ελέγχους που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθούν, τα στοιχεία που απαιτούν οι αρχές διαχείρισης ούτως ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν το περιεχόμενο και η μορφή των εν λόγω δεδομένων, καθώς και τα μέσα μεταβίβασης των ηλεκτρονικών αρχείων, εφόσον τα στοιχεία παρέχονται υπό ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο ε) του κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα και την ασφαλή φύλαξη των ηλεκτρονικών και λοιπών στοιχείων.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2064/97 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 1997, για τον καθορισμό των λεπτομερών διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταμεία ο οποίος διενεργείται από τα κράτη μέλη(2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2406/98(3), θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ωστόσο οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2064/97 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις παρεμβάσεις που χορηγούνται για την περίοδο 1994-1999 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου(4) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3193/94(5).

(7) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις που αφορούν τους επιτόπιους ελέγχους στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ(6).

(8) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους επιτόπου ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες(7).

(9) Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 1994, για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό(8) ισχύουν για την συνδρομή που χορηγείται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 2 και του άρθρου 38 παράγραφος 1, στοιχείο ε) του ανωτέρω κανονισμού.

(10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και με την επιφύλαξη των θεσμικών νομοθετικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων του ενδιαφερομένου κράτους μέλους όπως αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 34 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της συνδρομής που χορηγείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και την οποία διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 2

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι αρχές διαχείρισης και πληρωμής καθώς και οι ενδιάμεσοι φορείς καθοδηγούνται επαρκώς για την οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή χρηματοδοτική διαχείριση των διαρθρωτικών Ταμείων σύμφωνα με τις γενικές αρχές και πρότυπα, ιδίως δε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η κανονικότητα και η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κοινοτικής συνδρομής.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως "ενδιάμεσοι φορείς" νοούνται όλοι οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή υπηρεσίες που ενεργούν με ευθύνη των αρχών διαχείρισης ή πληρωμής, ή που ασκούν καθήκοντα εξ ονόματος των εν λόγω αρχών σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους ή φορείς ή επιχειρήσεις που εκτελούν τις πράξεις.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη της αναλογικότητας σε σχέση με το ύψος της χρηματοδότησης, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν οι αρχές διαχείρισης και πληρωμής, καθώς και όλοι οι ενδιάμεσοι φορείς, παρέχουν:

α) σαφή καθορισμό, καταμερισμό καθώς και, όπως απαιτεί η ορθή χρηματοδοτική πρακτική, επαρκή διαχωρισμό των καθηκόντων εντός του συγκεκριμένου οργανισμού·

β) αποτελεσματικούς μηχανισμούς που να διασφαλίζουν την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων·

γ) στην περίπτωση ενδιάμεσων φορέων, ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και για τα μέσα που έχουν χρησιμοποιήσει.

Άρθρο 4

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου περιλαμβάνουν διαδικασίες για την επαλήθευση της των παραδοτέων προϊόντων και των υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται, της πραγματοποίησης της απαιτούμενης δαπάνης, της συμμόρφωσης με τους όρους της σχετικής απόφασης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, ιδίως δε με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών για τις οποίες χορηγείται συνδρομή από τα διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης, δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη συσσώρευση των ενισχύσεων), προστασίας του περιβάλλοντος και ισότητας ευκαιριών.

Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν την τήρηση εγγράφων σχετικά με τις επιτόπιες επαληθεύσεις των επιμέρους πράξεων. Αυτά τα έγγραφα αναφέρουν την πραγματοποιηθείσα εργασία, τα πορίσματα των επιθεωρήσεων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως επακόλουθο των τυχόν αποκλίσεων. Σε περίπτωση που ο φυσικός ή ο διοικητικός έλεγχος δεν είναι διεξοδικός, αλλά δειγματοληπτικός, τα έγγραφα αυτά θα αναφέρουν τις επιλεχθείσες πράξεις και θα περιγράφουν την δειγματοληπτική μέθοδο.

Άρθρο 5

1. Για κάθε παρέμβαση τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την έγκριση της παρέμβασης, ή -σε περίπτωση που είναι μεταγενέστερη- από την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, την οργάνωση των αρχών διαχείρισης και πληρωμής και των ενδιάμεσων φορέων, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν οι εν λόγω αρχές και φορείς, καθώς και τίς σχεδιαζόμενες βελτιώσεις σύμφωνα με την κατευθύνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Η ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε αρχή διαχείρισης, αρχή πληρωμής και ενδιάμεσο φορέα:

α) τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί·

β) τον καταμερισμό των καθηκόντων μεταξύ ή εντός των υπηρεσιών τους, συμπεριλαβανομένου του καταμερισμού καθηκόντων μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πληρωμής όταν αυτές αποτελούν τον ίδιο φορέα·

γ) τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες παραλαμβάνονται, επαληθεύονται και επικυρώνονται οι αιτήσεις επιστροφής των δαπανών, καθώς και οι διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνονται, εκτελούνται και καταχωρούνται λογιστικά οι πληρωμές προς τους δικαιούχους και

δ) τις διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

3. Εφόσον εφαρμόζεται κοινό σύστημα για περισσότερες μορφές παρέμβασης, κοινοποιείται η περιγραφή του κοινού συστήματος.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος μέλος, διασφαλίζει ότι τα κοινοποιηθέντα σύμφωνα με το άρθρο 5 συστήματα διαχείρισης και ελέγχου πληρούν τα πρότυπα που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και τον παρόντα κανονισμό και γνωστοποιεί την ύπαρξη στοιχείων που ενδεχομένως να παρεμποδίσουν τη διαφάνεια των ελέγχων της λειτουργίας των Ταμείων και την απαλλαγή της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 274 της συνθήκης. Πραγματοποιούνται σε τακτική βάση απολογισμοί της λειτουργίας των συστημάτων.

Άρθρο 7

1. Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών εξασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου.

2. Θεωρείται επαρκής η διαδρομή ελέγχου που επιτρέπει:

α) τη σύμπτωση των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή, με τις επιμέρους καταχωρήσεις δαπανών και τα συναφή αποδεικτικά έγγραφα στα διάφορα επίπεδα των διοικητικών υπηρεσιών και τους τελικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων φορέων ή οργανισμών ή των εταιριών που εκτελούν τις πράξεις όταν αυτοί δεν είναι οι τελικοί αποδέκτες της χρηματοδότησης και

β) την επαλήθευση της χορήγησης και των μεταφορών των διαθεσίμων κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων.

Ενδεικτική περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

3. Η αρχή διαχείρισης διασφαλίζει τα ακόλουθα:

α) την ύπαρξη διαδικασιών τήρησης των σχετικών εγγράφων με τις συγκεκριμένες δαπάνες και πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης και οι οποίες απαιτούνται για μια ικανοποιητική διαδρομή ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 38 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·

β) ότι καταγράφεται ο φορέας όπου φυλάσσονται και η διεύθυνσή του και

γ) ότι τα έγγραφα αυτά διατίθενται για επιθεώρηση εκ μέρους των προσώπων και των φορέων που θα είχαν κανονικά δικαίωμα να επιθεωρούν παρόμοια έγγραφα.

Τα πρόσωπα και οι φορείς αυτοί είναι:

i) το προσωπικό των αρχών διαχείρισης και πληρωμής και των ενδιάμεσων φορέων, που εξετάζει τις αιτήσεις πληρωμών·

ii) οι υπηρεσίες που επιθεωρούν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·

iii) τα άτομα ή η υπηρεσία της αρχής πληρωμής που έχει αρμοδιότητα για την πιστοποίηση των αιτήσεων ενδιάμεσης και τελικής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, καθώς επίσης και το άτομο ή η υπηρεσία που εκδίδει τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, στοιχείο στ) και

iv) οι ειδικά εντεταλμένοι υπάλληλοι των εθνικών οργάνων ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ή φορείς μπορούν να απαιτούν αντίγραφα των εγγράφων ή των λογιστικών καταχωρήσεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 8

Η αρχή διαχείρισης ή η αρχή πληρωμής τηρεί λογιστική των ποσών που πρέπει να ανακτώνται από ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές κοινοτικής συνδρομής, και εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω ποσά ανακτώνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Μετά από την ανάκτηση, η αρχή πληρωμής καταβάλει τις ανακτηθείσες παράτυπες δαπάνες προσαυξημένες με τόκους υπερημερίας αφαιρώντας τα σχετικά ποσά από την επόμενη δήλωση δαπανών και αίτηση πληρωμής προς την Επιτροπή. Εφόσον αυτό δεν επαρκεί, πραγματοποιεί επιστροφή χρημάτων στην Κοινότητα. Η αρχή πληρωμών αποστέλλει μία φορά το χρόνο στην Επιτροπή, επισυνάπτοντάς την στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση για τις ανακτήσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1681/94, δήλωση σχετικά με τα ποσά για τα οποία αναμένεται ανάκτηση κατά την εν λόγω ημερομηνία, ταξινομημένα κατά έτος εκκίνησης της σχετικής διαδικασίας ανάκτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Πιστοποίηση των δαπανών

Άρθρο 9

1. Τα πιστοποιητικά των ενδιάμεσων και τελικών δηλώσεων δαπανών, που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, από πρόσωπο ή υπηρεσία της αρχής πληρωμής, που είναι λειτουργικά ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες που εγκρίνουν πληρωμές.

2. Πριν από την πιστοποίηση μιας συγκεκριμένης δήλωσης δαπανών, η αρχή πληρωμής διασφαλίζει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ότι η αρχή διαχείρισης και οι ενδιάμεσοι φορείς έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ιδίως δε αυτές του άρθρου 38 παράγραφος 1, στοιχεία γ) και ε) και του άρθρου 32 παράγραφοι 3 και 4, τους όρους της απόφασης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 28 του ίδιου κανονισμού και

β) ότι η δήλωση δαπανών περιλαμβάνει μόνο δαπάνες:

i) που έχουν πράγματι λάβει χώρα εντός της επιλέξιμης περιόδου, όπως ορίζεται στην απόφαση, υπό μορφή δαπανών που έχουν καταβληθεί από τους τελικούς δικαιούχους, κατά την έννοια των παραγράφων 1.2, 1.3 και 2 του κανόνα 1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής(9) και οι οποίες αποδεικνύονται από τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας,

ii) που αφορούν πράξεις οι οποίες επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης παρέμβασης σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες της και τηρώντας τους κοινοτικούς κανόνες καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες και

iii) οι οποίες απορρέουν από μέτρα για τα οποία κάθε κρατική ενίσχυση έχει επισήμως εγκριθεί από την Επιτροπή, εφόσον απαιτείται.

3. Προκειμένου να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη η επάρκεια των συστημάτων ελέγχου και της διαδρομής ελέγχου πριν την υποβολή της δήλωσης δαπανών στην Επιτροπή, η αρχή διαχείρισης διασφαλίζει ότι η αρχή πληρωμής έχει ενημερωθεί σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από αυτήν και από τους ενδιάμεσους φορείς για:

α) την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και το αληθές της δηλούμενης δαπάνης·

β) την εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τους εφαρμοζόμενους κανόνες και

γ) τη διατήρηση της διαδρομής ελέγχου.

4. Στις περιπτώσεις στις οποίες η αρχή διαχείρισης και η αρχή πληρωμής υπάγονται ή αποτελούν τον ίδιο φορέα, ο εν λόγω φορέας διασφαλίζει, ότι εφαρμόζονται διαδικασίες που προσφέρουν ισοδύναμα επίπεδα ελέγχου με αυτά που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι πράξεων

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη διοργανώνουν, στη βάση κατάλληλου δείγματος, ελέγχους των πράξεων, οι οποίοι αποσκοπούν:

α) στην επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·

β) στην επιλεκτική επαλήθευση, επί τη βάσει της ανάλυσης κινδύνων, των δηλώσεων δαπανών που πραγματοποιούνται στα αντίστοιχα επίπεδα.

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται πριν από την περάτωση της παρέμβασης καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης και βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εγκεκριμένων πράξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ομαλή κατανομή των ελέγχων καθ 'όλη τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Εξασφαλίζουν σαφή διαχωρισμό λειτουργιών μεταξύ αυτών των ελέγχων και της υλοποίησης ή πληρωμής των πράξεων.

3. Η επιλογή του δείγματος των πράξεων που θα υποβληθεί σε ελέγχους πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

α) την ανάγκη να ελεγχθεί προσήκων συνδυασμός ειδών και μεγεθών των πράξεων·

β) κάθε ενδεχόμενο παράγοντα κινδύνου που θα έχει επισημανθεί από εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους·

γ) τη συγκέντρωση πράξεων στα πλαίσια ορισμένων ενδιάμεσων φορέων ή ορισμένων τελικών δικαιούχων, ούτως ώστε οι κυριότεροι ενδιάμεσοι φορείς και οι κυριότεροι τελικοί δικαιούχοι να υπόκεινται σε τουλάχιστον ένα έλεγχο πριν από την περάτωση κάθε παρέμβασης.

Άρθρο 11

Μέσω των ελέγχων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να επαληθεύσουν τα εξής:

α) την πρακτική εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·

β) για έναν ικανό αριθμό λογιστικών καταχωρήσεων, την αντιστοιχία των καταχωρήσεων με τα αποδεικτικά έγγραφα που τηρούν οι ενδιάμεσοι φορείς, τελικοί δικαιούχοι και οι δημόσιοι φορείς ή επιχειρήσεις που εκτελούν τις πράξεις·

γ) την ύπαρξη ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου·

δ) για έναν ικανό αριθμό θέσεων δαπανών, την συμμόρφωση της φύσης και του χρονοδιαγράμματος της δαπάνης, την συμμόρφωση προς τις κοινοτικές διατάξεις και την αντιστοιχία της με τα εγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά και με τις εργασίες οι οποίες όντως πραγματοποιούνται·

ε) ότι η χρήση ή η προτιθέμενη χρήση της πράξης ανταποκρίνεται στους στόχους που περιγράφονται στην αίτηση για κοινοτική συγχρηματοδότηση·

στ) ότι οι κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις δεν υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/199 και σε κάθε άλλη σχετική κοινοτική διάταξη, και καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους χωρίς μειώσεις ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·

ζ) ότι η αναγκαία εθνική συγχρηματοδότηση έχει πράγματι καταβληθεί και

η) ότι οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 12

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στη διαπίστωση του συστηματικού χαρακτήρα των προβλημάτων, του κινδύνου που ενέχουν για άλλες πράξεις που υλοποιούνται από τον ίδιο τελικό δικαιούχο ή τις οποίες διαχειρίζεται ο ίδιος ενδιάμεσος φορέας, εντοπίζουν τις αιτίες αυτών των καταστάσεων, οποιαδήποτε περαιτέρω εξέταση που ενδεχομένως απαιτείται, καθώς και τα αναγκαία διορθωτικά και προληπτικά μέτρα.

Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους και για πρώτη φορά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 10 έως 12 κατά τη διάρκεια του προηγουμένου ημερολογιακού έτους, επιπλέον παρέχουν οποιοδήποτε αναγκαίο συμπλήρωμα ή ενημέρωση της περιγραφής των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου τους με γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 14

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα ανακτήσιμα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Δήλωση κατά την περάτωση της παρέμβασης

Άρθρο 15

Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που ορίζεται για την έκδοση δηλώσεων κατά την περάτωση της παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1, στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, πρέπει να είναι διοικητικά ανεξάρτητο:

α) από την ορισθείσα αρχή διαχείρισης·

β) το πρόσωπο ή την υπηρεσία εντός της αρχής πληρωμής που έχει την αρμοδιότητα της σύνταξης των πιστοποιητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και

γ) τους ενδιάμεσους φορείς.

Διενεργεί την εξέτασή του σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Του παρέχεται εκ μέρους των αρχών διαχείρισης και πληρωμής καθώς και των ενδιάμεσων φορέων, κάθε απαιτούμενη πληροφορία και πρόσβαση στα μητρώα καταχωρήσεων και στα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της δήλωσης.

Άρθρο 16

Οι δηλώσεις βασίζονται σε εξέταση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, των πορισμάτων των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και όταν χρειάζεται σε περαιτέρω δείγμα ενεργειών. Το αρμόδιο για την έκδοση πρόσωπο ή υπηρεσία, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να έχει σε ικανοποιητικό βαθμό την εγγύηση ότι η πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης είναι ορθή και ότι οι συναφείς ενέργειες είναι νόμιμες και κανονικές.

Οι δηλώσεις καταρτίζονται βάσει του ενδεικτικού υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙΙ και συνοδεύεται από έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για να αιτιολογήσουν τη δήλωση, συμπεριλαμβανομένης περίληψης των πορισμάτων όλων των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς φορείς, και στις οποίες βασίστηκαν το πρόσωπο ή η υπηρεσία για την σύνταξη της δήλωσης.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές διαχειριστικές ή ελεγκτικές αδυναμίες ή που η υψηλή συχνότητα διαπιστωμένων παρατυπιών καθιστά ανέφικτη την παροχή συνολικής θετικής διαβεβαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης πληρωμής του τελικού υπολοίπου ισοζυγίου και του τελικού πιστοποιητικού δαπανών, η δήλωση πρέπει να αναφέρει αυτές τις περιστάσεις και να περιλαμβάνει εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και των δημοσιονομικών του επιπτώσεων.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την διενέργεια περαιτέρω έλεγχου αποσκοπώντας στον εντοπισμό και την επανόρθωση παρατυπιών εντός προσδιορισμένης χρονικής περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Μορφή και περιεχόμενο της λογιστικής πληροφόρησης που πρέπει να τηρείται και να διαβιβάζεται στην Επιτροπή μετά από αίτησή της

Άρθρο 18

1. Οι λογιστικές καταχωρήσεις των πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι φυλάσσονται στο μέτρο του δυνατού υπό μορφή καταχωρήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι εν λόγω καταχωρήσεις τίθενται στην διάθεση της Επιτροπής μετά από ειδική αίτηση με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων τεκμηρίωσης και επιτόπιων ελέγχων, με την επιφύλαξη των αιτήσεων διαβίβασης της ενημέρωσης των σχεδίων χρηματοδότησης, που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και της χρηματοδοτικής πληροφόρησης που προβλέπεται στο άρθρο 32 του ανωτέρω κανονισμού.

2. Η Επιτροπή συμφωνεί με κάθε κράτος μέλος το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται, καθώς επίσης και τη διάρκεια της απαιτούμενης περιόδου για την δημιουργία των αναγκαίων συστημάτων πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Το περιεχόμενο των πληροφοριών που μπορούν να ζητηθούν και οι προτιμώμενες τεχνικές προδιαγραφές για τη μεταφορά των ηλεκτρονικών αρχείων στην Επιτροπή αναφέρονται ενδεικτικά στα παραρτήματα IV και V.

3. Μετά από γραπτή αίτηση, τα κράτη μέλη παραδίδουν στην Επιτροπή τις καταχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Η Επιτροπή και το κράτος μέλος δύναται να συμφωνήσουν σε μια διαφορετική χρονική περίοδο παράδοσης, ιδίως όταν οι καταχωρήσεις δεν διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη ή συλλέγονται από αυτήν κατά τη διάρκεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, διατηρούνται υπό καθεστώς απορρήτου και ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 287 της συνθήκης και τους κανόνες της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση και την πρόσβαση στις πληροφορίες.

5. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας, οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων ή κατόπιν ελέγχων που διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς επίσης και στα στοιχεία που φυλάσσονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά συστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 19

Σε περίπτωση μορφών παρέμβασης για τις οποίες υφίστανται δικαιούχοι σε περισσότερα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα κράτη, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία, καθορίζουν από κοινού τις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή και τα οικεία κράτη μέλη θα παρέχουν οποιαδήποτε απαραίτητη διοικητική αρωγή.

Άρθρο 20

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του κράτους μέλους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση των σχεδίων συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή του άρθρου 34 παράγραφος 1 του κανονισμού, και του δικαιώματος της Επιτροπής να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες πριν την έκδοση των αποφάσεών της σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού.

Άρθρο 21

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 22

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2064/97 καταργείται.

Οι διατάξεις του εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην παρέμβαση που χορηγείται για την περίοδο 1994-99 δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88.

Άρθρο 23

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

Michel Barnier

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

(2) ΕΕ L 290 της 23.10.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 298 της 7.11.1998, σ. 15.

(4) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9.

(5) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11.

(6) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(7) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(8) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43.

(9) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 39.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Άρθρο 7)

Υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, όταν για μια δεδομένη μορφή παρέμβασης:

1. Οι λογιστικές καταχωρήσεις που τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη οι τελικοί δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων φορέων ή οργανισμών ή των εταιρειών που εκτελούν τις πράξεις όταν αυτοί δεν είναι οι τελικοί αποδέκτες της χρηματοδότησης. Οι λογιστικές καταχωρήσεις περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων και την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής. Επισυνάπτονται τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τιμολόγια).

2. Σε περιπτώσεις δαπανών που αφορούν μόνο εν μέρει τη συγχρηματοδοτούμενη από την Κοινότητα πράξη, καταδεικνύεται η ακρίβεια κατανομής του ποσού μεταξύ της συγχρηματοδοτούμενης και των άλλων πράξεων. Παρόμοια αιτιολόγηση πρέπει να υπάρχει και για τα είδη δαπανών τα οποία θεωρούνται ως επιλέξιμα εντός ορίων ή αναλογικώς προς άλλες δαπάνες.

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές και το χρηματοδοτικό σχέδιο της παρέμβασης, οι εκθέσεις προόδου, τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση επιχορήγησης, τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης της σύμβασης και οι εκθέσεις σχετικά με επιθεωρήσεις των συγχρηματοδοτούμενων από τις πράξεις προϊόντων και υπηρεσιών τηρούνται επίσης διαθέσιμα στο κατάλληλο επίπεδο διαχείρισης.

4. Στις δηλώσεις δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις και υποβάλλονται σε ενδιάμεσους φορείς μεσολαβούντες μεταξύ του τελικού δικαιούχου ή δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που εκτελούν την πράξη και της αρχής πληρωμής, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συγκεντρώνονται σε λεπτομερή δήλωση δαπανών που αναφέρει για κάθε συγχρηματοδοτούμενη από την Κοινότητα πράξη όλα τα μεμονωμένα κονδύλια της δαπάνης με σκοπό τον υπολογισμό του συνολικού πιστοποιούμενου ποσού. Αυτές οι λεπτομερείς δηλώσεις δαπανών αποτελούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των λογιστικών εγγραφών των μεσολαβούντος φορέα.

5. Οι ενδιάμεσοι φορείς τηρούν λογιστικές εγγραφές για κάθε μεμονωμένη πράξη και για τα συνολικά ποσά των δαπανών που πιστοποιούνται από τους τελικούς δικαιούχους. Οι ενδιάμεσοι φορείς που αναφέρουν απευθείας προς την αρχή πληρωμής που έχει καθορισθεί βάσει του άρθρου 9 στοιχείο ιε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 υποβάλλουν πίνακα των πράξεων που εγκρίθηκαν για κάθε μορφή συνδρομής, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία κάθε πράξης, ο τελικός δικαιούχος, η ημερομηνία έγκρισης της επιχορήγησης, τα ποσά των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών, η καλυπτόμενη περίοδος των δαπανών, οι συνολικές δαπάνες ανά μέτρο και ανά υποπρόγραμμα ή προτεραιότητα. Οι πληροφορίες αυτές συνιστούν την τεκμηρίωση των λογιστικών εγγραφών των αρχών διαχείρισης και πληρωμής και τη βάση για την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

6. Στις περιπτώσεις τελικών δικαιούχων που δίνουν απευθείας αναφορά στην αρχή πληρωμής, οι λεπτομερείς δηλώσεις δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 συνιστούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των λογιστικών εγγραφών της αρχής πληρωμής η οποία είναι αρμόδια για την σύνταξη του καταλόγου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

7. Σε περιπτώσεις που οι ενδιάμεσοι φορείς που μεσολαβούν μεταξύ του τελικού δικαιούχου ή του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που εκτελεί την πράξη και της αρχής πληρωμής είναι περισσότεροι του ενός, κάθε ενδιάμεσος φορέας απαιτεί, για τον τομέα της αρμοδιότητάς του, λεπτομερείς δηλώσεις των δαπανηθέντων ποσών από τον υφιστάμενό του φορέα, για να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά έγγραφα των δικών του λογιστικών εγγραφών, και αναφέρει στον προϊστάμενό του φορέα τουλάχιστον τα σύνολα των δαπανηθέντων ποσών για κάθε επιμέρους πράξη.

8. Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης λογιστικών δεδομένων, όλες οι οικείες αρχές και φορείς λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες από το χαμηλότερο επίπεδο για να δικαιολογήσουν τις λογιστικές τους εγγραφές και τα ποσά που αναφέρουν σε υψηλότερο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι μια ικανοποιητική διαδρομή ελέγχου από τα συνολικά ποσά που πιστοποιούνται στην Επιτροπή μέχρι τα μεμονωμένα κονδύλια των δαπανών και τα δικαιολογητικά έγγραφα στο επίπεδο του τελικού δικαιούχου και των φορέων και εταιρειών που υλοποιούν τις πράξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>PIC FILE= "L_2001063EL.002802.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063EL.002901.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063EL.003001.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063EL.003101.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063EL.003201.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063EL.003301.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

>PIC FILE= "L_2001063EL.003402.EPS">

>PIC FILE= "L_2001063EL.003501.EPS">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

1. ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΙΣ ΖΗΤΕΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τα ζητούμενα δεδομένα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, ενώ το ακριβές περιεχόμενό τους δύναται να αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας με το κράτος μέλος, για το ενδιαφερόμενο Ταμείο (Περιφερειακό, Κοινωνικό, ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού, Αλιείας). Τα αριθμημένα πεδία υποδεικνύουν την προτιμώμενη διάρθρωση των δελτίων κατά την προετοιμασία των μηχανογραφημένων αρχείων προς διαβίβαση στην Επιτροπή(1).

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (σύμφωνα, με την απόφαση έγκρισης της επιχορήγησης)

Πεδίο 1. Κωδικός CCI του Επιχειρησιακού Προγράμματος/Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού: (βλέπε "Ενιαίος κωδικός αναγνώρισης")

Πεδίο 2. Ονομασία Επιχειρησιακού Προγράμματος/Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού

Πεδίο 3. Κωδικός προτεραιότητας (ή τεχνικής βοήθειας)

Πεδίο 4. Ονομασία προτεραιότητας (ή τεχνικής βοήθειας)

Πεδίο 5. Κωδικός στοιχείου του προγράμματος (μέτρου, υπομέτρου, δράσης κ.λπ.)

Πεδίο 6. Ονομασία στοιχείου του προγράμματος (μέτρου, υπομέτρου, δράσης κ.λπ.)

Πεδίο 7. Διαρθρωτικό Ταμείο

Πεδίο 8. Αρχή πληρωμής

Πεδίο 9. Διαχειριστική αρχή

Πεδίο 10. Ενδιάμεσος φορέας ή φορείς (πέραν της διαχειριστικής αρχής) στον οποίο ο τελικός δικαιούχος δηλώνει τις δαπάνες

Πεδίο 11. Κωδικός της πράξης(2)

Πεδίο 12. Ονομασία της πράξης

Πεδίο 13. Όνομα της περιφέρειας ή της περιοχής στην οποία τοποθετείται/διεξάγεται η ενέργεια

Πεδίο 14. Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής

Πεδίο 15. Συνοπτική περιγραφή της πράξης

Πεδίο 16. Αρχή της περιόδου επιλεξιμότητας για τις δαπάνες

Πεδίο 17. Τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας για τις δαπάνες

Πεδίο 18. Φορέας της αποφάσεως έγκρισης επιχορήγησης(3)

Πεδίο 19. Ημερομηνία έγκρισης

Πεδίο 20. Αριθμός αναφοράς του τελικού δικαιούχου(4)

Πεδίο 21. Αριθμός αναφοράς του φορέα ή της εταιρείας που είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού δικαιούχου για την υλοποίηση της πράξης (εφόσον δεν είναι και ο τελικός δικαιούχος)

Πεδίο 22. Νομισματική μονάδα (εάν είναι διαφορετική από το ευρώ)

Πεδίο 23. Συνολικό κόστος της πράξης(5)

Πεδίο 24. Συνολικό επιλέξιμο κόστος της πράξης(6)

Πεδίο 25. Δαπάνες προς συγχρηματοδότηση(7)

Πεδίο 26. Κοινοτική συνεισφορά

Πεδίο 27. Κοινοτική συνδρομή σε ποσοστό % (εάν καταχωρείται χωριστά από το πεδίο 26)

Πεδίο 28. Εθνική δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 29. Εθνική χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση

Πεδίο 30. Εθνική περιφερειακή δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 31. Εθνική τοπική δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 32. Άλλου είδους εθνική δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 33. Ιδιωτική χρηματοδότηση

Πεδίο 34. Χρηματοδότηση από ΕΤΕπ

Πεδίο 35. Άλλη χρηματοδότηση

Πεδίο 36. Παρέμβαση ανά κατηγορία και υποκατηγορία, σύμφωνα με το μέρος 4.3 του παρόντος παραρτήματος

Πεδίο 37. Εντοπισμός της πράξης σε αστική περιοχή/ύπαιθρο(8)

Πεδίο 38. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις(9)

Πεδίο 39. Επιπτώσεις στην ισότητα ευκαιριών(10)

Πεδίο 40. Δείκτης(11)

Πεδίο 41. Μονάδα μέτρησης του δείκτη

Πεδίο 42. Στόχος τιμής δείκτη για την πράξη

B. ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Οι αιτούμενες πληροφορίες μπορούν να περιορίζονται στις καταστάσεις των δαπανών που δηλώθηκαν από τον τελικό δικαιούχο δαπάνες για κάθε πράξη (μέρος 1). Σε συμφωνία με το κράτος μέλος, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αναφέρονται στα δεδομένα των επιμέρους πληρωμών που διενεργούνται από τον τελικό δικαιούχο, ή από τον φορέα ή την εταιρεία που προβαίνει στην υλοποίηση της πράξης, εφόσον δεν είναι και ο τελικός δικαιούχος (μέρος 2).

1. Δηλωθείσες δαπάνες από τον τελικό δικαιούχο για να συμπεριληφθούν στις δηλώσεις δαπανών που απευθύνονται στην Επιτροπή

Πεδίο 43. Κωδικός της πράξης (= πεδίο 11)

Πεδίο 44. Ονομασία της πράξης (= πεδίο 12)

Πεδίο 45. Αριθμός αναφοράς της αιτήσεως πληρωμής

Πεδίο 46. Δαπάνες δηλωθείσες ως επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση

Πεδίο 47. Κοινοτική συνδρομή

Πεδίο 48. Κοινοτική συνδρομή σε ποσοστό % (εφόσον καταχωρείται χωριστά από το πεδίο 47)

Πεδίο 49. Εθνική δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 50. Εθνική χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση

Πεδίο 51. Εθνική περιφερειακή δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 52. Εθνική τοπική δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 53. Άλλου είδους εθνική δημόσια χρηματοδότηση

Πεδίο 54. Ιδιωτική χρηματοδότηση

Πεδίο 55. Χρηματοδότηση από ΕΤΕπ

Πεδίο 56. Άλλη χρηματοδότηση

Πεδίο 57. Επωνυμία/ονομασία του φορέα που δηλώνει τις δαπάνες, εφόσον δεν πρόκειται για τον τελικό δικαιούχο(12)

Πεδίο 58. Ημερομηνία λογιστικής καταχώρησης (ημερομηνία κατάρτισης της καταχώρησης)(13)

Πεδίο 59. Τόπος των δικαιολογητικών εγγράφων που συνοδεύουν την υποβαλλόμενη από τον τελικό δικαιούχο(14) αίτηση πληρωμής

Πεδίο 60. Αρχή του χρονικού διαστήματος χορήγησης των δαπανών

Πεδίο 61. Τέλος του χρονικού διαστήματος χορήγησης των δαπανών

Πεδίο 62. Ενδεχόμενα έσοδα αφαιρούμενα από τις δηλωθείσες δαπάνες

Πεδίο 63. Ενδεχόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις, αφαιρούμενες από το ποσό της αίτησης

Πεδίο 64. Δηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες από την αρχή πληρωμής (σε ευρώ)

Πεδίο 65. Ημερομηνία της δήλωσης δαπανών από την αρχή πληρωμής

Πεδίο 66. Εφαρμοζόμενη ισοτιμία(-ες) για το ευρώ(15)

Πεδίο 67. Ημερομηνία της τυχόν επιτόπιας επαλήθευσης

Πεδίο 68. Φορέας που πραγματοποίησε την επιτόπια επαλήθευση

Πεδίο 69. Δείκτης(16) (= πεδίο 40)

Πεδίο 70. Μονάδα μέτρησης του δείκτη (= πεδίο 41)

Πεδίο 71. Βαθμός επίτευξης του στόχου για την πράξη κατά την ημερομηνία της δηλώσεως ( %)

Πεδίο 72. Βαθμός επίτευξης του στόχου για την πράξη κατά την ημερομηνία της δηλώσεως σε σύγκριση με την προγραμματισθείσα σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα πρόοδου ( %)

2. Δεδομένα σχετικά με τις επιμέρους πληρωμές που διενήργησε ο τελικός δικαιούχος ή ο φορέας ή η εταιρεία που υλοποίησε την πράξη (κατόπιν συμφωνίας)

Πεδίο 73. Ποσό της πληρωμής

Πεδίο 74. Αριθμός αναφοράς της πληρωμής

Πεδίο 75. Ημερομηνία πληρωμής(17)

Πεδίο 76. Ημερομηνία λογιστικής καταχώρησης(18)

Πεδίο 77. Τόπος των λεπτομερών δικαιολογητικών εγγράφων για την πληρωμή από τον τελικό δικαιούχο(19)

Πεδίο 78. Όνομα του αποδέκτη πληρωμής (προμηθευτής αγαθών ή φορέας παροχής υπηρεσιών· ανάδοχος εργολήπτης

Πεδίο 79. Αριθμός αναφοράς του αποδέκτη πληρωμής

2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

A. ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ο κατωτέρω πίνακας πεδίων παρέμβασης των Διαρθρωτικών Ταμείων βασίζεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και έχει συνταχθεί για να βοηθήσει τις υπηρεσίες της Επιτροπής στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Οι πληροφορίες κατά πεδία χρησιμοποιούνται στις ετήσιες εκθέσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και συμβάλλουν στη σαφή κοινοποίηση των κοινοτικών πολιτικών. Επιπλέον είναι απαραίτητες στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να απαντά στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που προέρχονται από κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη και από το κοινό.

Η κατάταξη αυτή σε κατηγορίες εντάσσεται στις δραστηριότητες διαχείρισης και πληροφόρησης σε επίπεδο προγραμμάτων και δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των τυπολογιών που βασίζονται στους άξονες προτεραιότητας των προγραμμάτων ή στις ειδικές επιπτώσεις που έχουν εξακριβωθεί και μετρηθεί κατά τις εργασίες αξιολόγησης.

Κατά την επεξεργασία μέτρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια κατάταξη σε κατηγορίες που μπορεί να αρμόζει καλύτερα στην εθνική και περιφερειακή τους οργάνωση, και εφόσον το επιθυμούν μπορεί να βασιστούν στην υποδιαίρεση σε κατηγορίες που διενεργεί η Επιτροπή. Έχει όμως σημασία να είναι η Επιτροπή σε θέση να συντάσσει συγκεντρωτικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των Ταμείων, ανά πεδίο παρέμβασης. Τοιουτοτρόπως, το συμπλήρωμα προγραμματισμού πρέπει να δείχνει την σχέση μεταξύ κάθε μέτρου και της αντίστοιχης κατηγορίας στον πίνακα της Επιτροπής. Αυτή η σχέση θα μπορούσε π.χ. να καταδειχθεί με την εφαρμογή του ενδεδειγμένου κωδικού σε κάθε μέτρο ή με την αντιστοιχία μεταξύ εθνικών κωδικών και των κατηγοριών της Επιτροπής. Η σχέση αυτή θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων.

Ο πίνακας δεν είναι εξ ολοκλήρου νέος, αλλά έχει καταρτισθεί στη βάση 14 βασικών κατηγοριών που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα του στόχου 1 στο πλαίσιο της άσκησης προσθετικότητας της προηγουμένης προγραμματικής περιόδου.

B. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης των παρεμβάσεων, η Επιτροπή έχει υποδείξει τον τύπο των πληροφοριών που θα πρέπει να διαθέσει το κράτος μέλος, δηλαδή κατά πόσο:

1. το έργο ευρίσκεται σε μια περιοχή α) αστική β) αγροτική ή γ) δεν δύναται να καθορισθεί γεωγραφικά·

2. το έργο α) επικεντρώνεται κυρίως στη προστασία του περιβάλλοντος, β) είναι φιλικό προς το περιβάλλον ή γ) είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο·

3. το έργο α) επικεντρώνεται κυρίως στην ισότητα ανδρών/γυναικών, β) αποβαίνει θετικό κρινόμενο με βάση τους όρους ισότητας ανδρών/γυναικών ή γ) είναι ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών/γυναικών.

Η διάθεση των ανωτέρω πληροφοριών στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης και η υποχρέωση χρησιμοποίησης της κατάταξης των παρεμβάσεων θα επιτρέψει στην Επιτροπή να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Παραγωγικό περιβάλλον

11 Γεωργία

111 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

112 Εγκατάσταση νέων αγροτών

113 Επαγγελματική κατάρτιση γεωργικού προσανατολισμού

114 Βελτίωση της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων

12 Δασοκομία

121 Δασοκομικές επενδύσεις

122 Βελτίωση της συγκομιδής, μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων

123 Προώθηση νέων διεξόδων για τη χρησιμοποίηση και την εμπορία δασοκομικών προϊόντων

124 Συγκρότηση συνδέσμων δασοκτημόνων

125 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού που επλήγη από θεομηνίες, και πρόβλεψη ενδεδειγμένων προληπτικών μέσων

126 Δάσωση μη γεωργικής γης

127 Βελτίωση και διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας προστατευόμενων δασών

128 Επαγγελματική κατάρτιση δασοκομικού προσανατολισμού

13 Προώθηση της προσαρμογής και της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών

1301 Έγγειες βελτιώσεις

1302 Αναδασμός

1303 Κατάστρωση υπηρεσιών ανακούφισης και διαχείρισης αγροκτημάτων

1304 Προώθηση γεωργικών προϊόντων ποιότητας στην αγορά

1305 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον πληθυσμό

1306 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς

1307 Διαφοροποίηση των γεωργικών και συναφών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων, για τη δημιουργία πολλαπλών δραστηριοτήτων ή εναλλακτικών εισοδημάτων

1308 Διαχείριση γεωργικών υδατικών πόρων

1309 Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών που συνδέονται με την ανάπτυξη της γεωργίας

1310 Κίνητρα για τουριστικές δραστηριότητες

1311 Κίνητρα για χειροτεχνικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με αγροκτήματα

1312 Προστασία του περιβάλλοντος σε σύνδεση με τη διατήρηση της γης, των δασών και του τοπίου, καθώς και με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων

1313 Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που επλήγη από θεομηνίες και καθιέρωση ενδεδειγμένων προληπτικών μέσων

1314 Χρηματοοικονομική τεχνική

14 Αλιεία

141 Προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας

142 Ανανέωση και εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου

143 Μεταποίηση, εμπορία και προώθηση αλιευτικών προϊόντων

144 Υδατοκαλλιέργεια

145 Εγκαταστάσεις αλιευτικών λιμένων, προστασία και ανάπτυξη υδάτινων πόρων

146 Κοινωνικοοικονομικά μέτρα και βοηθήματα για την προσωρινή αναστολή δραστηριότητας και άλλες οικονομικές αντισταθμίσεις

147 Ενέργειες από επαγγελματίες, παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και μεσόγειος αλιεία

148 Χρηματοδοτούμενα μέτρα απο άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ)

15 Υποβοήθηση μεγάλων επιχειρήσεων

151 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και εξοπλισμός, συγχρηματοδότηση κρατικών ενισχύσεων)

152 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονομητικές ενεργειακές τεχνολογίες

153 Γνωμοδοτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της διεθνοποίησης, εξαγωγικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, αγοράς τεχνολογίας)

154 Υπηρεσίες προς τους έλκοντες δικαιώματα (υγεία και ασφάλεια, προσφορά περίθαλψης σε εξαρτώμενα από αυτούς άτομα)

155 Χρηματοοικονομική τεχνική

16 Υποβοήθηση ΜΜΕ και χειροτεχνία

161 Επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (μηχανήματα και εξοπλισμός, συγχρηματοδότηση κρατικών ενισχύσεων)

162 Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρές και εξοικονομητικές ενεργειακές τεχνολογίες

163 Υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων (πληροφορίες, επιχειρηματικός προγραμματισμός, υπηρεσίες συμβούλων, προώθηση στην αγορά, διαχείριση, μελέτη, διεθνοποίηση, εξαγωγική και περιβαλλοντική διαχείριση, αγορά τεχνολογίας)

164 Επιμεριζόμενες επιχειρηματικές υπηρεσίες (επιχειρηματικές τάξεις, θερμοκοιτίδες, τόνωση, υπηρεσίες προώθησης, δικτύωση, συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις)

165 Χρηματοοικονομική τεχνική

166 Υπηρεσίες προς υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας (παροχή περίθαλψης για εξαρτώμενα άτομα, υγεία και ασφάλεια, πολιτιστικές δραστηριότητες)

167 Επαγγελματική κατάρτιση προσανατολισμένη στις ΜΜΕ και στη χειροτεχνία

17 Τουρισμός

171 Φυσικές επενδύσεις (κέντρα πληροφόρησης, τουριστικά καταλύματα, εστίαση, εγκαταστάσεις )

172 Μη φυσικές επενδύσεις (ανάπτυξη και παροχή τουριστικών υπηρεσιών, αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστική κληρονομιά)

173 Επιμεριζόμενες υπηρεσίες για, το τουριστικό κύκλωμα (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων προώθησης, δικτύωσης, συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων)

174 Επαγγελματική κατάρτιση τουριστικού προσανατολισμού

18 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΤΑΚ)

181 Ερευνητικά έργα βασιζόμενα σε πανεπιστήμια, και ερευνητικά ινστιτούτα

182 Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, σύσταση δικτύων και εταιρικών σχημάτων μεταξύ επιχειρήσεων ή/και ερευνητικών ινστιτούτων

183 Υποδομές ΕΤΑΚ

184 Επιμόρφωση ερευνητών

2. Ανθρώπινοι πόροι

21 Πολιτική αγοράς εργασίας

22 Κοινωνική ένταξη

23 Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελματικής κατάρτισης μη συνδεόμενης με ιδιαίτερο τομέα (άτομα, εταιρείες)

24 Ελαστικότητα εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτομα, εταιρείες)

25 Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών

3. Βασική υποδομή

31 Υποδομή μεταφορών

311 Σιδηρόδρομοι

312 Οδοί

3121 Εθνικές οδοί

3122 Περιφερειακές/τοπικές οδοί

3123 Ποδηλατόδρομοι

313 Αυτοκινητόδρομοι

314 Αερολιμένες

315 Λιμένες

316 Πλωτές οδοί

317 Αστικές μεταφορές

318 Πολυτροπικές μεταφορές

319 Νοήμονα μεταφορικά συστήματα

32 Υποδομή τηλεπικοινωνιών και κοινωνία των πληροφοριών

321 Βασική υποδομή

322 Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (συμπεριλαμβανόμενων μέτρων για την ασφάλεια και την ασφαλή διαβίβαση)

323 Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (υγεία, διοίκηση, εκπαίδευση)

324 Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο και συναλλαγές, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση)

33 Ενεργειακές υποδομές (παραγωγή, παροχή)

331 Ηλεκτρισμός, αέριο, υγρά και στερεά καύσιμα

332 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα)

333 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, ενεργειακός έλεγχος

34 Περιβαλλοντική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων)

341 Ατμόσφαιρα

342 Θόρυβος

343 Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων)

344 Πόσιμο νερό (συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή)

345 Αποχέτευση και καθαρισμός λυμάτων

35 Σχεδιασμός και αποκατάσταση

351 Αναβάθμιση και αποκατάσταση τόπων βιομηχανικής και στρατιωτικής χρήσης

352 Αποκατάσταση αστικών περιοχών

353 Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος

354 Διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς

36 Κοινωνική υποδομή και δημόσια υγεία

4. Διάφορα

41 Τεχνική αρωγή και καινοτόμες ενέργειες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ)

411 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση, δημοσιότητα

412 Αξιολόγηση

413 Εκπόνηση μελετών

414 Καινοτόμες ενέργειες

415 Πληροφόρηση του πολίτη

(1) Βλέπε οδηγίες για την κατάρτιση των μηχανογραφημένων φακέλων στο παράρτημα V.2

(2) Με τον όρο "πράξη" νοείται ένα έργο ή μία δράση που πραγματοποιείται από τον τελικό δικαιούχο ή, όταν αυτός δεν είναι ο τελικός αποδέκτης της χρηματοδότησης, από φορέα ή εταιρεία που ενεργεί υπό την ευθύνη του, η οποία αφορά συναφείς δραστηριότητες και αποτελεί συνήθως το αντικείμενο μιας ενιαίας αποφάσεως για έγκριση επιχορηγήσεως. Απαιτούνται στοιχεία που αφορούν τις μεμονωμένες επιμέρους πράξεις και όχι συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν δραστηριότητες "τελικών δικαιούχων" οι οποίοι δεν εκτελούν οι ίδιοι τις πράξεις (βλέπε παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και τις παραγράφους 1.2, 1.3 και 2 του κανόνα 1 στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 που αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών. Σε περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις σε πολλούς μικρούς δικαιούχους δύναται να συμφωνηθεί η υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων.

(3) Βλέπε σημείο 3 του παραρτήματος Ι.

(4) Όπως αυτός ορίζεται βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 για τους σκοπούς δήλωσης των δαπανών.

(5) Περιλαμβανομένων των μη επιλέξιμων στοιχείων κόστους που αποκλείονται από τη βάση η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δημόσιας χρηματοδότησης.

(6) Στοιχεία κόστους που συμπερλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού της δημόσιας χρηματοδότησης.

(7) Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

(8) Η πράξη λαμβάνει χώρα: α) σε αστική περιοχή, β) στην ύπαιθρο, ή γ) δεν οριοθετείται γεωγραφικά.

(9) Η σχετική πράξη α) εστιάζεται κυρίως στο περιβάλλον, β) είναι φιλική προς το περιβάλλον, γ) είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη.

(10) Η πράξη α) εστιάζεται κυρίως σε θέματα ισότητας ανδρών/γυναικών, β) είναι θετική από την άποψη της ισότητας ανδρών/γυναικών, ή γ) είναι ουδέτερη από την άποψη της ισότητας αυτής.

(11) Αναφέρονται οι κυριότεροι δείκτες παρακολούθησης (ανάλογα με τη συμφωνία με το κράτος μέλος).

(12) Εάν ο τελικός δικαιούχος δηλώνει τις δαπάνες σε ενδιάμεσους φορείς ή στη διαχειριστική αρχή η οποία διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή πληρωμής, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει λεπτομερή στοιχεία των δηλώσεων δαπανών σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδρομή ελέγχου (βλέπε σημείο 5 του παραρτήματος Ι).

(13) Σημείο 1 του παραρτήματος Ι.

(14) Για τη διαδρομή ελέγχου: βλέπε σημείο 8 του παραρτήματος Ι.

(15) Αναφέρατε την εφαρμοζόμενη ισοτιμία για κάθε ποσό που δηλώθηκε από τον τελικό δικαιούχο εάν έχουν υποβληθεί περισσότερες δηλώσεις.

(16) Αναφέρονται οι κυριότεροι δείκτες παρακολούθησης (αναλόγως της συμφωνίας με το κράτος μέλος).

(17) Σημείο 1 του παραρτήματος Ι.

(18) Σημείο 1 του παραρτήματος Ι.

(19) Σημείο 8 του παραρτήματος Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Μέσα διαβίβασης

Τα περισσότερα μέσα διαβίβασης σε τωρινή ισχύ μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο της προγενέστερης συμφωνίας με την επιτροπή. Ο ακόλουθος μη λεπτομερής κατάλογος περιλαμβάνει τα προτιμώμενα μέσα διαβίβασης.

1. Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης

- δισκέτα 3,5 ιντσών 1.4 Mb (Dos/Windows)

προαιρετική συμπίεση σε μορφότυπο ΖΙΡ.

- κασέτα DAT

4 mm DDS-1 (90 m).

- Δίσκος CD-ROM (WORM)

2. Διαβίβαση ηλεκτρονικών αρχείων

- απευθείας αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

για αρχεία μεγέθους το πολύ 5 Mb

προαιρετική συμπίεση σε μορφότυπο ΖΙΡ.

- διαβίβαση με πρωτόκολλο μεταβίβασης αρχείου FTP

προαιρετική συμπίεση σε μορφότυπο ΖΙΡ.

2. Προτιμώμενο τυποποιημένο πρότυπο για την προετοιμασία αποσπάσματος από τα ηλεκτρονικά αρχεία των κρατών μελών

Το προτιμώμενο τυποποιημένο πρότυπο αρχείου διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Κάθε εγγραφή αρχίζει με κωδικό τριών χαρακτήρων με τον οποίο αναγνωρίζονται οι περιεχόμενες στην εγγραφή πληροφορίες. Υπάρχουν δύο είδη εγγραφών:

α) εγγραφές πράξης με αναγνωριστικό σημείο τον κωδικό "PRJ", που περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ενέργεια. Τα χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδίο 1 έως και πεδίο 41 ) είναι εκείνα που περιγράφονται στο παράρτημα IV, σημείο 1 Α·

β) εγγραφές πληρωμών με αναγνωριστικό σημείο τον κωδικό "ΡΑΥ", που περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις πληρωμές σε σχέση με την πράξη. Τα χαρακτηριστικά της εγγραφής (πεδίο 42 έως και πεδίο 78) είναι εκείνα που περιγράφονται στο παράρτημα IV, σημείο 1 Β.

2. Οι εγγραφές "PRJ" που περιέχουν πληροφορίες για μία πράξη ακολουθούνται αμέσως μετά από πολλές εγγραφές "ΡΑΥ" που περιέχουν πληροφορίες για τις πληρωμές ως προς την ανωτέρω πράξη. Εναλλακτικά, οι εγγραφές "PRJ" και "ΡΑΥ" μπορούν να δοθούν σε ξεχωριστά αρχεία.

3. Τα πεδία διαχωρίζονται με ερωτηματικό (";"). Δύο διαδοχικά ερωτηματικά δηλώνουν ότι δέν δίνεται τιμή για το συγκεκριμένο πεδίο ("κενό πεδίο").

4. Οι εγγραφές έχουν μεταβλητό μήκος. Κάθε εγγραφή καταλήγει σε ένα κωδικό "CR LF" ή "Carriage Return - Line Feed" (σε δεκαεξαδικό σύστημα: "0D 0Α").

5. Το αρχείο κωδικοποιείται σε κώδικα ASCII.

6. Αριθμητικά πεδία που αντιπροσωπεύουν ποσά:

α) σημείο υποδιαστολής: "."·

β) εφόσον χρειάζεται, το πρόσημο ("+" ή "-") τίθεται στο άκρο αριστερό και ακολουθείται αμέσως από τους αριθμούς·

γ) σταθερός αριθμός δεκαδικών ψηφίων·

δ) δεν υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ των ψηφίων· ούτε μεταξύ των χιλιάδων.

7. Πεδίο ημερομηνίας: "DDMMYYYY" (ημέρα με 2 ψηφία, μήνας με 2 ψηφία, έτος με 4 ψηφία).

8. Τα δεδομένα με μορφή κειμένου δεν πρέπει να τίθενται μεταξύ εισαγωγικών (""). Εξυπακούεται ότι το σημείο διαχωρισμού ";" δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δεδομένα με μορφή κειμένου.

9. Για όλα τα πεδία: δεν υπάρχει κενό διάστημα ούτε στην αρχή ούτε στο τέλος του πεδίου.

10. Τα αρχεία που πληρούν τους ανωτέρω κανόνες θα έχουν την εξής μορφή (παράδειγμα):

ΡRJ;1999FΙ161DΟ002;Στόχος 1 Ανατολική Φινλανδία;2;Επιχειρησιακή ανάπτυξη;1;Υποστήριξη επένδυσης;...

ΡΑΥ;1234;Επιχειρησιακό πάρκο;2315;103300;51650;50 %;...

(άλλες εγγραφές δεδομένων με τα πεδία στην ίδια σειρά).

11. Για τα αρχεία που προέρχονται από την Ελλάδα, ζητούμε να εφαρμόζεται η κωδικοποίηση ELOT-928 ή ISO 8859-7.

3. Τεκμηρίωση

Κάθε αρχείο πρέπει να συνοδεύεται με τα σύνολα ελέγχου για τα εξής:

1. αριθμός εγγραφών·

2. συνολικό ποσό·

3. άθροισμα των μερικών συνόλων για κάθε πρόγραμμα.

Για κάθε πεδίο που εκφράζεται με ένα κωδικό, η σημασία των χρησιμοποιηθέντων κωδικών πρέπει να επισυνάπτεται στο αρχείο.

Το άθροισμα των εγγραφών στο ηλεκτρονικό αρχείο ανά πρόγραμμα και υποπρόγραμμα (προτεραιότητα) οφείλει να αντιστοιχεί στις υποβαλλόμενες στην Επιτροπή δηλώσεις πληρωμών. Τυχόν διαφορές θα αιτιολογούνται με επισυναπτόμενο σημείωμα στο αρχείο.

Top