EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0470

2001/470/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

OJ L 174, 27.6.2001, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 42 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj

32001D0470

2001/470/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 174 της 27/06/2001 σ. 0025 - 0031


Απόφαση του Συμβουλίου

της 28ης Μαΐου 2001

σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

(2001/470/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 66 και το άρθρο 67 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη της Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

(2) Η προοδευτική δημιουργία αυτού του χώρου, καθώς και η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απαιτούν τη βελτίωση, την απλούστευση και την επιτάχυνση της αποτελεσματικής δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

(3) Στο πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όσον αφορά την άριστη εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης του Άμστερνταμ για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης(4), το οποίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου 1998, και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 1998, αναγνωρίζεται ότι η ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέματα αποτελεί θεμελιώδες στάδιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου προς συγκεκριμένο όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο 40 του προγράμματος δράσης είναι η εξέταση της δυνατότητας να επεκταθεί στις αστικές υποθέσεις η αρχή του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου που ισχύει στον τομέα των ποινικών υποθέσεων.

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου στο Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, συνέστησε τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφόρησης με εύκολη πρόσβαση, η διατήρηση και ενημέρωση του οποίου θα εξασφαλίζεται από ένα δίκτυο αρμόδιων εθνικών αρχών.

(6) Για να επιτευχθεί η βελτίωση, η απλούστευση και η επιτάχυνση της αποτελεσματικής δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, μία δομή συνεργασίας υπό μορφή δικτύου - το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

(7) Το θέμα αυτό υπάγεται στο πεδίο των άρθρων 65 και 66 της συνθήκης, ενώ τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 67.

(8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, οι κανόνες που αφορούν τη σύστασή του θα πρέπει να θεσπιστούν με δεσμευτική πράξη του κοινοτικού δικαίου.

(9) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, δηλαδή η βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και η πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ατόμων που εμπλέκονται σε διαφορές με διασυνοριακή επίπτωση είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, δύνανται ως εκ τούτου λόγω του μεγέθους ή των αποτελεσμάτων της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(10) Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο που δημιουργείται με την παρούσα απόφαση έχει σαν στόχο τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τόσο στους τομείς που καλύπτονται από τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις όσο και σε εκείνους στους οποίους δεν εφαρμόζεται καμία πράξη.

(11) Σε ορισμένους ειδικούς τομείς, οι κοινοτικές και διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις προβλέπουν ήδη ορισμένους μηχανισμούς συνεργασίας. Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τους μηχανισμούς αυτούς και οφείλει να λειτουργεί τηρώντας πλήρως τους εν λόγω μηχανισμούς. Κατά συνέπεια, η παρούσα απόφαση δεν θα θίγει τις κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

(12) Το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σταδιακά και στη βάση της πλέον στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και ενημέρωσης.

(13) Για την επίτευξη των στόχων του, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις πρέπει να υποστηρίζεται από αρμοδίους επαφής διορισμένους από τα κράτη μέλη και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των αρχών τους που έχουν ειδικές αρμοδιότητες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι μεταξύ τους επαφές και οι περιοδικές συνεδριάσεις είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του δικτύου.

(14) Έχει ουσιαστική σημασία οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης να οδηγήσουν σε απτά οφέλη για τα άτομα που εμπλέκονται σε διαφορές με διασυνοριακή επίπτωση. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, να καταβληθεί προσπάθεια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που ανακοινώνονται και ενημερώνονται από τους αρμοδίους επαφής, το δίκτυο θα πρέπει προοδευτικά να θέσει σε λειτουργία και να ενημερώνει ένα σύστημα πληροφόρησης απευθυνόμενο στο κοινό, τόσο το ευρύτερο κοινό όσο και τους ειδικούς.

(15) Η παρούσα απόφαση δεν κωλύει τη διάθεση, στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ή στο κοινό, οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας πέραν εκείνων που προβλέπονται σε αυτήν. Κατά συνέπεια, οι αναφορές που γίνονται στον τίτλο ΙΙΙ δεν πρέπει να θεωρούνται εξαντλητικές.

(16) Κατά την επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων θα πρέπει να τηρείται η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(5) και η οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα(6).

(17) Για να εξασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις θα παραμείνει ένα αποτελεσματικό μέσο, θα ενσωματώσει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και την εσωτερική λειτουργία και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού, θα πρέπει να προβλεφθούν περιοδικές αξιολογήσεις του συστήματος ώστε να προτείνονται, κατά περίπτωση, οι αναγκαίες τροποποιήσεις.

(18) Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην έκδοση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

(19) Η Δανία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και, κατά συνέπεια, δεν δεσμεύεται από αυτή, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Δημιουργία

1. Δημιουργείται μεταξύ των κρατών μελών ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στο εξής καλούμενο "το Δίκτυο".

2. Στην παρούσα απόφαση, με τον όρο "κράτος μέλος" νοούνται τα κράτη μέλη με εξαίρεση τη Δανία.

Άρθρο 2

Σύνθεση

1. Το Δίκτυο αποτελείται:

α) από αρμοδίους επαφής που διορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 2·

β) από κεντρικά όργανα και κεντρικές αρχές που προβλέπονται σε κοινοτικές πράξεις ή πράξεις διεθνούς δικαίου στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή σε κανόνες εθνικού δικαίου στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

γ) από δικαστικούς συνδέσμους που προβλέπονται από την κοινή δράση 96/277/ΔΕΥ, της 22ας Απριλίου 1996, σχετικά με ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών-συνδέσμων, με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7) με αρμοδιότητες στον τομέα της συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

δ) κατά περίπτωση, από κάθε άλλη δικαστική ή διοικητική αρχή υπεύθυνη για δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις η συμμετοχή της οποίας στο δίκτυο κρίνεται σκόπιμη από το κράτος μέλος στο οποίο ανήκει.

2. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν αρμόδιο επαφής. Κάθε κράτος μέλος μπορεί, ωστόσο, να διορίσει περιορισμένο αριθμό άλλων αρμοδίων επαφής, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ανάλογα με την ύπαρξη διαφορετικών νομικών συστημάτων, την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στους αρμοδίους επαφής ή προκειμένου να συνδυάσει άμεσα τις εργασίες των αρμοδίων επαφής με δικαιοδοτικά όργανα που ασχολούνται συχνά με διαφορές που έχουν διασυνοριακή επίπτωση.

Όταν κάποιο κράτος μέλος διορίζει πλείονες αρμοδίους επαφής, εξασφαλίζει τη λειτουργία κατάλληλων μηχανισμών συντονισμού μεταξύ τους.

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις αρχές που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της παραγράφου 1.

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1.

5. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 20, τα ονόματα και τα πλήρη στοιχεία των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προσδιορίζοντας:

α) τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτουν·

β) τις γλωσσικές τους γνώσεις και·

γ) τις τυχόν ειδικές λειτουργίες τους στο δίκτυο.

Άρθρο 3

Καθήκοντα και δραστηριότητες του δικτύου

1. Το δίκτυο έχει ως αποστολή:

α) να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις· μεταξύ άλλων, να σχεδιάσει, να εγκαθιδρύσει προοδευτικά και να ενημερώνει ένα σύστημα πληροφόρησης για τα μέλη του δικτύου·

β) να σχεδιάσει, να εγκαθιδρύσει προοδευτικά και να ενημερώνει ένα σύστημα πληροφόρησης διαθέσιμο στο κοινό.

2. Υπό την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ή διεθνών πράξεων που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το δίκτυο αναπτύσσει τις δραστηριότητές του επιδιώκοντας, κυρίως, τους ακόλουθους στόχους:

α) την καλή διεξαγωγή διαδικασιών με διασυνοριακή επίπτωση και τη διευκόλυνση των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα όταν δεν προβλέπεται η εφαρμογή κοινοτικής ή διεθνούς πράξης·

β) την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων ή των συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών·

γ) την εγκαθίδρυση και τη συντήρηση ενός συστήματος πληροφόρησης απευθυνόμενου στο κοινό για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς πράξεις και για το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

Άρθρο 4

Τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Το δίκτυο εκπληρώνει την αποστολή του ιδίως με τα ακόλουθα μέσα:

1. διευκολύνει την καθιέρωση κατάλληλων επαφών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 για την εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3·

2. διοργανώνει περιοδικές συνεδριάσεις των αρμοδίων επαφής και των μελών του σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ·

3. επεξεργάζεται και ενημερώνει συνεχώς τις πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και τα νομικά συστήματα των κρατών μελών που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο εν λόγω τίτλος.

Άρθρο 5

Αρμόδιοι επαφής

1. Οι αρμόδιοι επαφής τίθενται στη διάθεση των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ), για την εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Οι αρμόδιοι επαφής τίθενται εξίσου στη διάθεση των τοπικών δικαστικών αρχών του κράτους μέλους τους, για τους ίδιους σκοπούς, σύμφωνα με τους κανόνες που αποφασίζονται από κάθε κράτος μέλος.

2. Ειδικότερα, ο αρμόδιοι επαφής:

α) παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3, στους άλλους αρμοδίους επαφής, στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ) και στις τοπικές δικαστικές αρχές του κράτους μέλους τους, ώστε να τους παρέχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αποτελεσματικά αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας και να αποκαθιστούν τις πλέον κατάλληλες άμεσες επαφές·

β) αναζητούν λύσεις στις δυσχέρειες που μπορούν να προκύψουν επ' ευκαιρία αίτησης δικαστικής συνεργασίας, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6·

γ) διευκολύνουν το συντονισμό της εξέτασης των αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, κυρίως όταν πολλές αιτήσεις των δικαστικών αρχών αυτού του κράτους μέλους πρέπει να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος·

δ) συνεργάζονται για τη διοργάνωση των αναφερομένων στο άρθρο 9 συνεδριάσεων και συμμετέχουν σ' αυτές·

ε) συνεργάζονται για την υλοποίηση και την ενημέρωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο τίτλο ΙΙΙ, και κυρίως του συστήματος πληροφόρησης του κοινού, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο εν λόγω τίτλος.

3. Όταν ένας αρμόδιος επαφής λάβει από άλλο μέλος του δικτύου αίτηση παροχής πληροφοριών, στην οποία δεν είναι σε θέση να δώσει τη δέουσα συνέχεια, τη διαβιβάζει στον αρμόδιο επαφής ή στο μέλος του δικτύου που είναι το πλέον αρμόδιο. Ο αρμόδιος επαφής παραμένει διαθέσιμος για να παράσχει κάθε βοήθεια κατά τις μεταγενέστερες επαφές.

4. Σε τομείς στους οποίους κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις που αφορούν δικαστική συνεργασία προβλέπουν ήδη τον διορισμό αρχών είναι αρμόδιες να διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία, οι αρμόδιοι επαφής παραπέμπουν τους αιτούντες στις αρχές αυτές.

Άρθρο 6

Αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς των κοινοτικών ή διεθνών πράξεων που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

1. Η ένταξη στο δίκτυο των αρμοδίων αρχών που προβλέπονται στις κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται από την πράξη που προβλέπει το διορισμό τους.

Οι επαφές στο πλαίσιο του δικτύου πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τις συστηματικές ή περιστασιακές επαφές μεταξύ αυτών των αρμοδίων αρχών.

2. Σε κάθε κράτος μέλος, οι αρχές που προβλέπονται από τις κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και οι αρμόδιοι επαφής του δικτύου προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων και τακτικές επαφές ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των αντίστοιχων εμπειριών τους.

3. Οι αρμόδιοι επαφής του δικτύου τίθενται στη διάθεση των αρχών που προβλέπονται από τις κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ώστε να τους παράσχουν κάθε χρήσιμη βοήθεια.

Άρθρο 7

Γλωσσικές γνώσεις των αρμοδίων επαφής

Για να διευκολυνθεί η λειτουργία του δικτύου, κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε οι αρμόδιοι επαφής να διαθέτουν επαρκή γνώση μιας επίσημης γλώσσας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πέραν της δικής τους, εφόσον πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμοδίους επαφής των άλλων κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την εξειδικευμένη γλωσσική κατάρτιση των συνεργατών των αρμοδίων επαφής και ευνοούν τις ανταλλαγές συνεργατών μεταξύ των αρμοδίων επαφής στα διάφορα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Μέσα επικοινωνίας

Οι αρμόδιοι επαφής χρησιμοποιούν τα πλέον κατάλληλα τεχνολογικά μέσα ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα στις αιτήσεις που τους υποβάλλονται.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις των αρμοδίων επαφής

1. Οι αρμόδιοι επαφής του δικτύου συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, σύμφωνα με το άρθρο 12.

2. Κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται σε αυτές τις συνεδριάσεις από έναν ή περισσότερους αρμοδίους επαφής, οι οποίοι μπορούν να συνοδεύονται από άλλα μέλη του δικτύου, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τον αριθμό των τεσσάρων αντιπροσώπων ανά κράτος μέλος.

3. Η πρώτη συνεδρίαση των αρμοδίων επαφής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο την 1η Μαρτίου 2003, χωρίς να αποκλείεται να πραγματοποιηθούν προηγουμένως προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις.

Άρθρο 10

Στόχος των περιοδικών συνεδριάσεων των αρμοδίων επαφής

1. Οι περιοδικές συνεδριάσεις των αρμοδίων επαφής έχουν ως στόχο:

α) να τους παράσχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία του δικτύου·

β) να παράσχουν μια βάση συζήτησης για τα πρακτικά και νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

γ) να προσδιορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και να εξασφαλίσουν τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών στο εσωτερικό του δικτύου·

δ) να ανταλλάσσονται στοιχεία και απόψεις κυρίως σχετικά με τη δομή, τη οργάνωση και το περιεχόμενο των διαθέσιμων πληροφοριών που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ, καθώς και σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές·

ε) να διαμορφώσουν κατευθυντήριες γραμμές για την προοδευτική επεξεργασία των δελτίων πληροφοριών πρακτικής φύσεως που αναφέρονται στο άρθρο 15, κυρίως όσον αφορά τα προς ανάλυση θέματα και τη μορφή των δελτίων αυτών·

στ) να προσδιορίσουν ειδικές πρωτοβουλίες πέραν εκείνων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ, οι οποίες έχουν ανάλογους στόχους.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πείρα από τη λειτουργία ειδικών μηχανισμών συνεργασίας που προβλέπονται στις ισχύουσες κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις να μεταδίδεται κατά τις συνεδριάσεις των αρμοδίων επαφής.

Άρθρο 11

Συνεδριάσεις των μελών του δικτύου

1. Θα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις ανοικτές σε όλα τα μέλη του δικτύου ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να γνωριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, να τους παρέχεται βάση συζήτησης για τα πρακτικά και νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για να εξετάζουν ειδικά θέματα.

Μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις για ειδικά θέματα.

2. Οι συνεδριάσεις θα συγκαλούνται όταν χρειάζεται και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

3. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την προεδρία του Συμβουλίου και με τα κράτη μέλη, ορίζει για κάθε συνεδρίαση τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων.

Άρθρο 12

Διοργάνωση και διεξαγωγή των συνεδριάσεων στο πλαίσιο του Δικτύου

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την προεδρία του Συμβουλίου και με τα κράτη μέλη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 11. Εξασφαλίζει την προεδρία και τη γραμματειακή στήριξη.

2. Πριν από κάθε συνεδρίαση, η Επιτροπή ορίζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης σε συμφωνία με την προεδρία του Συμβουλίου και κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, μέσω των αντίστοιχων αρμοδίων επαφής.

3. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης ανακοινώνεται στους αρμοδίους επαφής πριν από τη συνεδρίαση. Οι αρμόδιοι επαφής μπορούν να ζητήσουν να επέλθουν τροποποιήσεις ή να προστεθούν συμπληρωματικά σημεία.

4. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικά τα οποία κοινοποιούνται στους αρμοδίους επαφής.

5. Συνεδριάσεις των αρμοδίων επαφής και των μελών του δικτύου μπορούν να διεξάγονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Άρθρο 13

Πληροφορίες που διαδίδονται στο εσωτερικό του δικτύου

1. Οι πληροφορίες που διαδίδονται στο εσωτερικό του δικτύου περιλαμβάνουν:

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5·

β) κάθε πληροφορία που οι αρμόδιοι επαφής θεωρούν χρήσιμη για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή θέτει προοδευτικά σε εφαρμογή ένα ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, περιορισμένης πρόσβασης, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμοδίους επαφής.

Άρθρο 14

Σύστημα πληροφόρησης για το κοινό

1. Προοδευτικά θα οργανωθεί ένα σύστημα πληροφόρησης για το κοινό που θα περιλαμβάνει την ειδική ιστοσελίδα για το δίκτυο, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18.

2. Το σύστημα πληροφόρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τις ισχύουσες ή υπό προπαρασκευή κοινοτικές πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

β) τα εθνικά μέτρα με τα οποία τίθενται σε εφαρμογή, σε εσωτερικό επίπεδο, οι ισχύουσες πράξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) τις ισχύουσες διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις διατυπωθείσες δηλώσεις και επιφυλάξεις στο πλαίσιο αυτών των πράξεων·

δ) τα συναφή στοιχεία της κοινοτικής νομολογίας στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις·

ε) τα δελτία πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 15.

3. Για τους σκοπούς της πρόσβασης στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ), το δίκτυο θα πρέπει, όπου χρειάζεται στην ιστοσελίδα του, να χρησιμοποιεί συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες βρίσκονται οι αρχικές πληροφορίες.

4. Η ιστοσελίδα για αποκλειστική χρήση του δικτύου, κατά τον ίδιο τρόπο, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ανάλογες πρωτοβουλίες πληροφόρησης του κοινού στους συναφείς τομείς και σε ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες για τα νομικά συστήματα των κρατών μελών.

Άρθρο 15

Δελτία πληροφοριών

1. Τα δελτία πληροφοριών καταρτίζονται κατά προτεραιότητα για θέματα που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κράτη μέλη και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής στα δικαστήρια και τη δικαστική συνδρομή, υπό την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών πρωτοβουλιών, τις οποίες λαμβάνει πλήρως υπόψη του το δίκτυο.

2. Τα δελτία πληροφοριών θα είναι πρακτικής και συνοπτικής φύσεως. Θα συντάσσονται σε κατανοητή γλώσσα και θα περιέχουν πρακτικές πληροφορίες για το κοινό. Θα καταρτιστούν προοδευτικά τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέματα:

α) αρχές του νομικού συστήματος και της δικαστικής οργάνωσης των κρατών·

β) διαδικασίες προσφυγής στα δικαστήρια, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες για αγωγές ήσσονος σημασίας και συνακόλουθες δικονομικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων οι δυνατότητες και οι διαδικασίες άσκησης ένδικων μέσων·

γ) προϋποθέσεις και λεπτομέρειες παροχής δικαστικής συνδρομής, περιλαμβανομένης της περιγραφής των καθηκόντων των μη κυβερνητικών οργανισμών που εργάζονται στον τομέα αυτό, λαμβανομένων υπόψη εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες·

δ) εθνικοί κανόνες όσον αφορά την κοινοποίηση και επίδοση των πράξεων·

ε) κανόνες και διαδικασίες για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων άλλου κράτους μέλους·

στ) δυνατότητα και διαδικασίες λήψης ασφαλιστικών μέτρων, κυρίως κατάσχεσης αγαθών ενός ατόμου ενόψει εκτέλεσης·

ζ) εναλλακτικές δυνατότητες επίλυσης των διαφορών, με αναφορά των εθνικών κέντρων πληροφόρησης και παροχής συμβουλών του διακοινοτικού δικτύου εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών·

η) οργάνωση και λειτουργία των νομικών επαγγελμάτων.

3. Τα δελτία πληροφοριών θα περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, στοιχεία της συναφούς νομολογίας των κρατών μελών.

4. Τα δελτία πληροφοριών μπορούν να παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες για τους ειδικούς.

Άρθρο 16

Ενημέρωση των πληροφοριών

Όλες οι πληροφορίες που διαδίδονται στο εσωτερικό του δικτύου και στο κοινό, δυνάμει των άρθρων 13 έως 15, ενημερώνονται τακτικά.

Άρθρο 17

Ρόλος της Επιτροπής στα πλαίσια του συστήματος πληροφόρησης του κοινού

Η Επιτροπή:

1. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος πληροφόρησης του κοινού·

2. κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμοδίους επαφής, δημιουργεί αποκλειστική ιστοσελίδα για το δίκτυο στο διαδικτυακό τόπο της·

3. παρέχει πληροφορίες για τις συναφείς πτυχές του κοινοτικού δικαίου και των διαδικασιών τής Κοινότητας, περιλαμβανομένης της νομολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 14·

4. α) διασφαλίζει ότι η μορφή των δελτίων πληροφοριών είναι η κατάλληλη και ότι περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που θεωρήθηκαν αναγκαίες από το δίκτυο·

β) φροντίζει να μεταφραστούν στις άλλες επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας και τα εγκαθιστά στην ιστοσελίδα αποκλειστικής χρήσης του δικτύου.

Άρθρο 18

Ρόλος των αρμοδίων επαφής στα πλαίσια του συστήματος πληροφόρησης του κοινού

Οι αρμόδιοι επαφής διασφαλίζουν ότι:

1. οι κατάλληλες πληροφορίες που χρειάζονται για τη δημιουργία και λειτουργία του συστήματος πληροφόρησης παρέχονται στην Επιτροπή·

2. οι πληροφορίες που υπάρχουν στο σύστημα είναι ακριβείς·

3. τα δεδομένα ενημέρωσης κοινοποιούνται πάραυτα στην Επιτροπή μόλις μια πληροφορία πρέπει να τροποποιηθεί·

4. τα δελτία πληροφοριών που αφορούν τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους καταρτίζονται προοδευτικά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

5. ρυθμίζεται στο κράτος μέλος τους η ευρύτερη δυνατή διάδοση των δελτίων πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα για αποκλειστική χρήση του δικτύου.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Επανεξέταση

1. Το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου 2005, και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, την οποία καταρτίζει με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι αρμόδιοι επαφής. Αυτή η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις αναπροσαρμογής της παρούσας απόφασης.

2. Η έκθεση, μεταξύ άλλων συναφών θεμάτων, εξετάζει το θέμα της ενδεχόμενης άμεσης πρόσβασης του κοινού στους αρμοδίους επαφής του δικτύου, της πρόσβασης και της συμμετοχής των νομικών επαγγελμάτων στις εργασίες του και της συνεργασίας με το διακοινοτικό δίκτυο εξώδικης επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Εξετάζει επίσης τη σχέση μεταξύ των αρμοδίων επαφής του δικτύου και των αρμόδιων αρχών που προβλέπουν οι κοινοτικές ή διεθνείς πράξεις περί δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Άρθρο 20

Εφαρμογή των βασικών στοιχείων του δικτύου

Το αργότερο την 1η Ιουνίου 2002, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 2 παράγραφος 5.

Άρθρο 21

Ημερομηνία εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2002, εκτός των άρθρων 2 και 20 τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης στα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

T. Bodström

(1) ΕΕ C 29 E της 30.1.2001, σ. 281.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 5 Απριλίου 2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 139 της 11.5.2001, σ. 6.

(4) ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.

(5) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(6) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 1.

(7) ΕΕ L 105 της 27.4.1996, σ. 1.

Top