Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0725

2000/725/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη μη καταχώριση της tecnazene στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3354] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 292, 21.11.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/725/oj

32000D0725

2000/725/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη μη καταχώριση της tecnazene στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3354] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 292 της 21/11/2000 σ. 0030 - 0031


Απόφαση της Επιτροπής

της 20ής Νοεμβρίου 2000

σχετικά με τη μη καταχώριση της tecnazene στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή τη δραστική ουσία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3354]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/725/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/10/ΕΚ της Επιτροπής(2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1972/1999(4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3α στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 933/94 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2230/95(6), καθορίζονται οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ορίζονται τα κράτη μέλη εισηγητές για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 και ορίζονται οι κοινοποιούντες φορείς για κάθε δραστική ουσία.

(2) Η tecnazene είναι μία από τις 90 δραστικές ουσίες που καλύπτονται από το πρώτο στάδιο του προγράμματος εργασίας το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, το Ηνωμένο Βασίλειο, με την ιδιότητα του κράτους μέλους που έχει ορισθεί εισηγητής, υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 15 Μαΐου 1996, την έκθεση αξιολόγησης των πληροφοριών που παρέσχε ο μοναδικός κοινοποιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισμού.

(4) Μόλις παρέλαβε την έκθεση του κράτους μέλους εισηγητή, η Επιτροπή διενήργησε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, καθώς και με τον μοναδικό εναπομείναντα κοινοποιούντα (Hickson & Welch), όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(5) Η υποβληθείσα έκθεση έχει αναθεωρηθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής. Η εν λόγω αναθεώρηση έχει οριστικοποιηθεί στις 12 Απριλίου 2000, στην τυποποιημένη έκθεση αναθεώρησης της Επιτροπής για την tecnazene, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

(6) Από τις αξιολογήσεις προκύπτει ότι η υποβληθείσα πληροφόρηση δεν είναι αρκετή για να δείξει ότι τα περιέχοντα την εν λόγω δραστική ουσία φυτοπροστατευτικά προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(7) Ο μοναδικός κοινοποιών πληροφόρησε την Επιτροπή και το κράτος μέλος εισηγητή ότι δεν επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εργασίας γι' αυτή την δραστική ουσία. Ως εκ τούτου, δεν θα υποβληθεί η περαιτέρω πληροφόρηση που απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(8) Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται δυνατή η καταχώριση της δραστικής αυτής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(9) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, πρέπει να προβλεφθεί μια περίοδος χάριτος για την απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιμοποίηση των υφισταμένων αποθεμάτων.

(10) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει οποιαδήποτε ενέργεια την οποία ενδέχεται να αναλάβει η Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο γι' αυτή τη δραστική ουσία στο πλαίσιο της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7).

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η tecnazene δεν καταχωρείται ως δραστική ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν:

1. ότι οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν την ουσία tecnazene ανακαλούνται εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης·

2. ότι από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης καμία έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος το οποίο περιέχει την ουσία tecnazene δεν πρόκειται να χορηγηθεί ή να ανανεωθεί δυνάμει της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος για την απόσυρση προς καταστροφή, αποθήκευση, διάθεση στην αγορά και χρησιμοποίηση των υφιστάμενων αποθεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η οποία είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη και δεν υπερβαίνει τους 20 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 57 της 2.3.2000, σ. 28.

(3) ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10.

(4) ΕΕ L 244 της 16.9.1999, σ. 41.

(5) ΕΕ L 107 της 28.4.1994, σ. 8.

(6) ΕΕ L 225 της 22.9.1995, σ. 1.

(7) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.

Top