EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0573

2000/573/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για παραχώρηση στις νήσους Τερκς και Κάικος παρέκκλισης από τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» όσον αφορά το ρύζι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 100630 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2652]

OJ L 240, 23.9.2000, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/573/oj

32000D0573

2000/573/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2000, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για παραχώρηση στις νήσους Τερκς και Κάικος παρέκκλισης από τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» όσον αφορά το ρύζι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 100630 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2652]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 240 της 23/09/2000 σ. 0025 - 0025


Απόφαση της Επιτροπής

της 11ης Σεπτεμβρίου 2000

με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για παραχώρηση στις νήσους Τερκς και Κάικος παρέκκλισης από τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" όσον αφορά το ρύζι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 30

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 2652]

(2000/573/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 91/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη σύνδεση υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 97/803/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 30 του παραρτήματος ΙΙ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 30 του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω απόφασης σχετικά με τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας προβλέπει ότι είναι δυνατόν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να θεσπίζονται παρεκκλίσεις από τους κανόνες καταγωγής εάν δικαιολογούνται από την ανάπτυξη ήδη υπάρχουσας ή την εγκατάσταση νέας βιομηχανίας σε μία χώρα ή επικράτεια.

(2) Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε για λογαριασμό των νήσων Τερκς και Κάικος να χορηγηθεί, για πενταετή περίοδο, παρέκκλιση από τον κανόνα καταγωγής του παραρτήματος ΙΙ, για ποσότητα 8950 τόνων ετησίως ρυζιού προέλευσης εκτός ΑΚΕ, το οποίο υφίσταται μεταποίηση και εξάγεται από τις νήσους Τερκς και Κάικος.

(3) Το άρθρο 6 του παραρτήματος ΙΙ προβλέπει τη σώρευση της καταγωγής ΑΚΕ/ΥΧΕ. Οι νήσοι Τερκς και Κάικος έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ρύζι καταγωγής των χωρών ΑΚΕ της περιοχής. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων καταγωγής δεν πλήττει την ικανότητα της βιομηχανίας τους να εξάγουν ρύζι στην Κοινότητα. Ως εκ τούτου, η ζητούμενη παρέκκλιση δεν είναι δεόντως αιτιολογημένη κατά την έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 1 του παραρτήματος ΙΙ, ούτε, ειδικότερα, όσον αφορά το άρθρο 30 παράγραφος 3 και τις διατάξεις περί σώρευσης που περιέχονται στο άρθρο 30 παράγραφος 4,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Απορρίπτεται η αίτηση που υποβλήθηκε στις 21 Ιουνίου 2000 από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για λογαριασμό των νήσων Τερκς και Κάικος για τη χορήγηση παρέκκλισης από τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" όσον αφορά την παραγωγή ρυζιού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 30.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 329 της 29.11.1997, σ. 50.

Top