Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0497

1999/497/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1999 σχετικά με κοινό τεχνικό κανονισμό για τερματικό εξοπλισμό με διπλό σύστημα λειτουργίας για βελτιωμένες ψηφιακές επικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα DECT/GSM [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2026] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 192, 24.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/497/oj

31999D0497

1999/497/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1999 σχετικά με κοινό τεχνικό κανονισμό για τερματικό εξοπλισμό με διπλό σύστημα λειτουργίας για βελτιωμένες ψηφιακές επικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα DECT/GSM [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2026] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 192 της 24/07/1999 σ. 0058 - 0059


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Ιουλίου 1999

σχετικά με κοινό τεχνικό κανονισμό για τερματικό εξοπλισμό με διπλό σύστημα λειτουργίας για βελτιωμένες ψηφιακές επικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα DECT/GSM

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2026]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/497/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 98/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών, και την αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης αυτών των εξοπλισμών(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας:

(1) ότι η Επιτροπή θέσπισε το μέτρο που προσδιορίζει τον τύπο τερματικού εξοπλισμού για τον οποίο απαιτείται κοινός τεχνικός κανονισμός, και ενέκρινε συνοδευτική δήλωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 98/13/ΕΚ·

(2) ότι πρέπει να θεσπιστούν τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, ή μέρη αυτών, για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να μετατραπούν σε κοινούς τεχνικούς κανονισμούς·

(3) ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η πρόσβαση των κατασκευαστών στην αγορά είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά εξοπλισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με εθνικούς κανονισμούς έγκρισης τύπου·

(4) ότι η πρόταση έχει υποβληθεί στην επιτροπή εγκρίσεων τερματικού εξοπλισμού (ACTE), σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2·

(5) ότι ο κοινός τεχνικός κανονισμός που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνος με τη γνώμη της επιτροπής ACTE,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τον τερματικό εξοπλισμό που προορίζεται να συνδέεται σε δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εναρμονισμένου προτύπου που προσδιορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται κοινός τεχνικός κανονισμός ο οποίος καλύπτει τις απαιτήσεις προσάρτησης για εξοπλισμό DECT που παρέχει πρόσβαση σε δίκτυα GSM.

Άρθρο 2

1. Ο κοινός τεχνικός κανονισμός περιλαμβάνει το εναρμονισμένο πρότυπο που έχει καταρτισθεί από τον αρμόδιο οργανισμό τυποποίησης για την εφαρμογή, κατά το δυνατόν, των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχεία γ) έως ζ) της οδηγίας 98/13/ΕΚ. Παραπομπή στο πρότυπο περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

2. Ο τερματικός εξοπλισμός, που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, πρέπει να συμμορφώνεται προς τον κοινό τεχνικό κανονισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή εναλλακτικά να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κοινούς τεχνικούς κανονισμούς που καθορίζονται στις αποφάσεις 97/523/EΚ(2), 97/524/ΕΚ(3), 97/525/ΕΚ(4), 98/574/ΕΚ(5), 98/542/ΕΚ(6), 98/575/ΕΚ(7), 98/543/ΕΚ(8) ή 1999/310/ΕΚ(9), της Επιτροπής. Επιπλέον πρέπει να τηρεί τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 98/13/ΕΚ καθώς και τις απαιτήσεις οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας οδηγίας, και ιδίως των οδηγιών 73/23/ΕΟΚ(10) και 89/336/ΕΟΚ(11) του Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που ορίζονται αρμόδιοι για την τήρηση των διαδικασιών του άρθρου 10 της οδηγίας 98/13/ΕΚ, όσον αφορά τον τερματικό εξοπλισμό που εμπίπτει στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, χρησιμοποιούν ή εξασφαλίζουν τη χρήση του εναρμονισμένου προτύπου που αναφέρεται στο παράρτημα το αργότερο κατά το χρόνο κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, ή εναλλακτικά, των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στα παραρτήματα των αποφάσεων 97/523/ΕΚ, 97/524/ΕΚ, 97/525/ΕΚ, 98/574/ΕΚ, 98/542/ΕΚ, 98/575/ΕΚ, 98/543/ΕΚ ή 1999/310/ΕΚ.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 74 της 12.3.1998, σ. 1.

(2) ΕΕ L 215 της 7.8.1997, σ. 48.

(3) ΕΕ L 215 της 7.8.1997, σ. 51.

(4) ΕΕ L 215 της 7.8.1997, σ. 54.

(5) ΕΕ L 278 της 15.10.1998, σ. 30.

(6) ΕΕ L 254 της 16.9.1998, σ. 28.

(7) ΕΕ L 278 της 15.10.1998, σ. 35.

(8) ΕΕ L 254 της 16.9.1998, σ. 32.

(9) ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 57.

(10) ΕΕ L 77 της 26.3.1973, σ. 29.

(11) ΕΕ L 139 της 23.5.1989, σ. 19.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναφορά στο εφαρμοστέο εναρμονισμένο πρότυπο

Το εναρμονισμένο πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι:

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Global System for Mobile communications (GSM); Attachment requirements for DECT/GSM dual-mode terminal equipment

Βελτιωμένες ψηφιακές επικοινωνίες με ασυρματικά τηλέφωνα (DECT)· [Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών (GSM)· απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό με διπλό σύστημα λειτουργίας DECT/GSM]

ETSI

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων

Γραμματεία του ETSI

ΕΝ 301 439 V1.1.1 - Ιανουάριος 1999

(εξαιρουμένου του προλόγου)

Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων αναγνωρίζεται βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το ανωτέρω αναφερόμενο εναρμονισμένο πρότυπο εκπονήθηκε κατόπιν εντολής που εκδόθηι:ε σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

Το πλήρες κείμενο του ανωτέρω αναφερόμενου εναρμονισμένου προτύπου παρέχεται στις διευθύνσεις:

European Telecommunications Standards Institute 650, rοute des Lucioles F - 06921 Sophia-Antipolis Cedex

ή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

ΓΔ XIII/Α.2 (BU 31, 1/7),

Rue de la Loi/Wetstraat 200 , Β - 1049 Bruxelles/Brussels

ή από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό υπεύθυνο για τη διάθεση των προτύπων του ETSI. Σχετικός κατάλογος υπάρχει στο Internet, στη διεύθυνση www.ispo.cec.be.

Top