EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0213

97/213/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Σουηδίας να εφαρμόσει ένα μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 9 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών

OJ L 86, 28.3.1997, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/213/oj

31997D0213

97/213/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Σουηδίας να εφαρμόσει ένα μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 9 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 086 της 28/03/1997 σ. 0031 - 0032


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαρτίου 1997 με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Σουηδίας να εφαρμόσει ένα μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 9 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (97/213/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (1), και ιδίως το άρθρο 27 της εν λόγω οδηγίας,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος τη λήψη ειδικών μέτρων, κατά παρέκκλιση από την οδηγία αυτή, με σκοπό την απλοποίηση της είσπραξης του φόρου ή την αποτροπή ορισμένων περιπτώσεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής 7

ότι, με συστημένη επιστολή προς την Επιτροπή, με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1996, το Βασίλειο της Σουηδίας ζήτησε να του επιτραπεί η λήψη μέτρου παρέκκλισης από το άρθρο 9 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ 7

ότι τα υπόλοιπα κράτη μέλη ενημερώθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 1996 για το αίτημα που υπέβαλε το Βασίλειο της Σουηδίας 7

ότι το μέτρο είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, στο πλαίσιο της οποίας ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός κοινοτικών υποκείμενων και μη υποκείμενων στο φόρο αγοράζει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εκτός της Κοινότητας με σκοπό την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ 7 ότι το μέτρο χρειάζεται ακόμα και για να αποθαρρυνθούν πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, από το να εγκαθίστανται εκτός της Κοινότητας 7

ότι το μέτρο είναι επίσης αναγκαίο για την απλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης του φόρου, δεδομένου ότι προβλέπει τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις για τους αγοραστές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν οι υπηρεσίες αυτές πραγματοποιούνται από παρόχους εγκατεστημένους εντός ή εκτός της Κοινότητας 7

ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν, παρά κατά αμελητέο τρόπο, το ποσό του οφειλομένου φόρου στο τελικό στάδιο της κατανάλωσης και, συνεπώς, δεν θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους ιδίους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που προκύπτουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας 7

ότι το μέτρο αυτό είναι ανάγκη να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 1997, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ταχύτερο δυνατόν μια κατάσταση που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων 7 ότι, από την 1η Ιανουαρίου 1997, οι αγοραστές και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν έχουν πλέον δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στη συνέχιση της ισχύουσας κατά την ημερομηνία εκείνη νομοθεσίας 7

ότι είναι επιθυμητό να χορηγηθεί η παρέκκλιση έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999 ή, εάν νωρίτερα τεθεί σε ισχύ οδηγία η οποία θα μεταβάλει τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της οδηγίας, προκειμένου να μπορέσει το Συμβούλιο να θεσπίσει γενική λύση σε κοινοτικό επίπεδο βάσει της πρότασης της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, επιτρέπεται στο Βασίλειο της Σουηδίας να συμπεριλάβει, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που κράτος μέλος κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, εφαρμόζονται επίσης στις υπηρεσίες αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

Ως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που αφορούν τη μετάδοση, εκπομπή και λήψη σημάτων, εγγράφων, εικόνων και ήχων ή πληροφοριών οποιασδήποτε φύσης μέσω καλωδίου, ραδιοκυμάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ή παραχώρησης δικαιώματος χρήσης μέσων για μία τέτοια μετάδοση, εκπομπή ή λήψη.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση μπορεί να εφαρμοσθεί σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τις οποίες η γενεσιουργός αιτία της οφειλής έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 1997. Εφαρμόζεται επίσης σε προπληρωμές που έγιναν για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες καταβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης από το κράτος μέλος, εφόσον οι προπληρωμές αυτές καλύπτουν παροχές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία εφαρμογής.

Άρθρο 3

Η άδεια που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999 ή, εάν νωρίτερα τεθεί σε ισχύ οδηγία η οποία θα μεταβάλει τον τόπο φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της οδηγίας.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 1997.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ZALM

(1) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/95/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 338 της 28. 12. 1996, σ. 89).

Top