Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2898

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας

OJ L 304, 16.12.1995, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; καταργήθηκε από 32011R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2898/oj

31995R2898

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2898/95 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 304 της 16/12/1995 σ. 0017 - 0021


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2898/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 1995 για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1993 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της μπανάνας (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι, κατ' εφαρμογή των άρθρων 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, έχουν θεσπιστεί, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2257/94 της Επιτροπής (3), οι ποιοτικοί κανόνες για τις μπανάνες που προορίζονται να διατεθούν νωπές στην κατανάλωση 7 ότι οι ποιοτικοί αυτοί κανόνες εφαρμόζονται στο στάδιο της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία για τις μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες, στο στάδιο της εκφόρτωσης στο πρώτο λιμάνι της Κοινότητας για τις μπανάνες καταγωγής Κοινότητας, στο στάδιο εξόδου από την αποθήκη συσκευασίας για τις μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο στην κοινοτική περιφέρεια παραγωγής 7

ότι πρέπει να θεσπισθούν τα μέτρα που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των κανόνων, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων 7

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα φθαρτού προϊόντος, καθώς και τους τρόπους διάθεσης στο εμπόριο και τις μεθόδους ελέγχου που ισχύουν στο εμπόριο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων διεξάγεται κατ'αρχάς στο στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2257/94 7

ότι ένα προϊόν το οποίο κρίθηκε ικανοποιητικό κατά τον έλεγχο στο στάδιο αυτό, θεωρείται ότι είναι σύμφωνο με τους ποιοτικούς κανόνες 7 ότι η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των αιφνίδιων επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο της εμπορίας έως το σταθμό ωριμάνσεως 7

ότι ο έλεγχος τήρησης των ποιοτικών κανόνων πρέπει να διεξάγεται μη συστηματικά, με δειγματοληψία, μέσω εκτίμησης ενός συνολικού δείγματος που επιλέγεται στην τύχη, από την παρτίδα η οποία επιλέχθηκε για τον έλεγχο από τον αρμόδιο οργανισμό και που κρίθηκε αντιπροσωπευτικό της παρτίδας 7 ότι, για τη διεξαγωγή των ελέγχων πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1992 όσον αφορά τους ποιοτικούς ελέγχους των νωπών οπωροκηπευτικών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3148/94 (5), λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα πρακτική και την πείρα που αποκτήθηκε στον τομέα αυτό 7

ότι το εμπόριο της μπανάνας υφίσταται έναν ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό 7 ότι οι ίδιοι επιχειρηματίες στον τομέα αυτό εφαρμόζουν αυστηρές μεθόδους ελέγχου 7 ότι, κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο, στο προβλεπόμενο στάδιο, οι επιχειρηματίες οι οποίοι παρέχουν τις δέουσες εγγυήσεις από άποψη προσωπικού, εξοπλισμού, μεταφοράς και διαφύλαξης και οι οποίοι δύνανται να εγγυηθούν την ποιότητα των μπανανών που διαθέτουν στην αγορά στο εσωτερικό της Κοινότητας 7 ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να παραχωρηθεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρέπει να διεξαχθεί κατ'αρχάς ο έλεγχος 7 ότι πρέπει, ωστόσο, να παύει να ισχύει σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων και των όρων που τίθενται για την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής 7

ότι η διεξαγωγή των ελέγχων προϋποθέτει την κοινοποίηση στοιχείων στους αρμόδιους οργανισμούς από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες 7

ότι η βεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών κανόνων, που εκδίδεται μετά τον έλεγχο, δεν πρέπει να συνιστά συνοδευτικό έγγραφο για τις μπανάνες έως το τελευταίο στάδιο εμπορίας, αλλά αποδεικτικό έγγραφο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων των μπανανών έως το στάδιο του σταθμού ωριμάνσεως σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του κανόνα, που υποβάλλεται κατόπιν αιτήσεως των αρμοδίων αρχών 7 ότι θα πρέπει, εξάλλου, να υπενθυμιστεί ότι οι μπανάνες που δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2257/94 δεν δύνανται να διατίθενται νωπές στην κατανάλωση, στην Κοινότητα 7

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Μπανανών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη διεξάγουν τους ελέγχους για την τήρηση των ποιοτικών κανόνων που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2257/94 για τις μπανάνες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0803 και προορίζονται να διατεθούν νωπές στην κατανάλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Στις μπανάνες που παράγονται στην Κοινότητα διεξάγεται έλεγχος της συμμόρφωσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τους ποιοτικούς κανόνες, πριν από τη φόρτωση στα μέσα μεταφοράς με σκοπό να διατεθούν νωπές στο εμπόριο. Ο έλεγχος αυτός δύναται να πραγματοποιείται στο χώρο συσκευασίας.

Οι μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο εκτός της περιφέρειας παραγωγής αποτελούν αντικείμενο αιφνίδιων ελέγχων κατά την πρώτη εκφόρτωση στην υπόλοιπη Κοινότητα.

Οι έλεγχοι που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια διεξάγονται με την επιφύλαξη του άρθρου 7.

Άρθρο 3

Οι μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται, πριν από τη διάθεσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τους ποιοτικούς κανόνες στο κράτος μέλος της πρώτης εκφόρτωσης στην Κοινότητα, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 7.

Άρθρο 4

1. Ο έλεγχος τήρησης των ποιοτικών κανόνων διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 3, με εξαίρεση την παράγραφο 7, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92.

2. Για τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο τήρησης των ποιοτικών κανόνων κατά την πρώτη εκφόρτωση, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος διεξάγεται κατόπιν, το αργότερο κατά την άφιξη στο σταθμό ωριμάνσεως, και οπωσδήποτε πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

3. Κατά το πέρας του ελέγχου τήρησης των ποιοτικών κανόνων εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου βάσει του υποδείγματος του παραρτήματος Ι, για τα εμπορεύματα για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι τηρούν τους ποιοτικούς κανόνες.

Το πιστοποιητικό ελέγχου, που εκδίδεται για τις μπανάνες καταγωγής τρίτων χωρών υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές για τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 9 και επόμενες του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92.

5. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος οργανισμός δεν έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορισμένων εμπορευμάτων, επιθέτει τη σφραγίδα του στη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 ή σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, εφόσον πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, πληροφορεί τις τελωνειακές αρχές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

6. Ο επιχειρηματίας παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την πραγματοποίηση των επαληθεύσεων από τον αρμόδιο οργανισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ή ο εκπρόσωπός του που δεν τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 7, κοινοποιεί εγκαίρως στον αρμόδιο οργανισμό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό των παρτίδων καθώς και τις λεπτομερείς ενδείξεις ιδίως σχετικά με τον τόπο και τις ημερομηνίες συσκευασίας και αποστολής για τις μπανάνες που παρήχθησαν στην Κοινότητα, τον προβλεπόμενο τόπο και ημερομηνία εκφόρτωσης για τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ή από περιφέρειες παραγωγής της Κοινότητας, καθώς και σχετικά με τις παραδόσεις στους σταθμούς ωρίμανσης για τις μπανάνες στις οποίες δεν μπορεί να διεξαχθεί έλεγχος κατά την πρώτη εκφόρτωση στην Κοινότητα.

Άρθρο 6

1. Οι έλεγχοι τήρησης των ποιοτικών κανόνων διεξάγονται από τις υπηρεσίες ή από τους οργανισμούς που ορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη διεξαγωγή των ελέγχων, ιδίως από άποψη εξοπλισμού, κατάρτισης και εμπειρίας.

2. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να αναθέσουν τη διεξαγωγή των ελέγχων σε ιδιωτικούς οργανισμούς, εγκεκριμένους προς το σκοπό αυτό, οι οποίοι πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) διαθέτουν ελεγκτές που έχουν κατάρτιση αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή 7

β) διαθέτουν το υλικό και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τις επαληθεύσεις και αναλύσεις που απαιτεί ο έλεγχος 7

γ) διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαβίβαση των πληροφοριών.

3. Η αρμόδια αρχή ελέγχει περιοδικά τη διεξαγωγή και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Αφαιρεί την έγκριση εφόσον διαπιστώσει ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθή λειτουργία των ελέγχων ή εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι.

Άρθρο 7

1. Οι επιχειρηματίες οι οποίοι διαθέτουν στο εμπόριο μπανάνες που έχουν παραχθεί στην Κοινότητα ή μπανάνες εισαγόμενες από τρίτες χώρες, δεν υπόκεινται στις εργασίες ελέγχου της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στα στάδια που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 εφόσον:

α) διαθέτουν έμπειρο πρσωπικό από άποψη γνώσης των ποιοτικών κανόνων, εξοπλισμό διαφύλαξης και ελέγχου 7

β) τηρούν μητρώα των δραστηριοτήτων τους και

γ) παρέχουν τις εγγυήσεις που επιτρέπουν τη διασφάλιση σύμφωνης με τους κανόνες ποιότητας των μπανανών τις οποίες διαθέτουν στο εμπόριο.

Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο λαμβάνουν πιστοποιητικό απαλλαγής που καταρτίζεται βάσει του συνημμένου υποδείγματος του παραρτήματος ΙΙ.

2. Η απαλλαγή από τον έλεγχο χορηγείται, μετά από αίτηση του επιχειρηματία, από τους οργανισμούς ή τις υπηρεσίες ελέγχου που καθορίζονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση, του κράτους μέλους παραγωγής για τις μπανάνες που διατίθενται στο εμπόριο στην κοινοτική περιοχή της παραγωγής ή του κράτους μέλους εκφόρτωσης για τις μπανάνες της Κοινότητας που διατίθενται στο εμπόριο στην υπόλοιπη Κοινότητα και για τις μπανάνες που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η απαλλαγή ισχύει για το σύνολο της κοινοτικής αγοράς για τα προϊόντα που εκφορτώνονται στο κράτος μέλος που την έχει χορηγήσει.

Οι εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισμοί προβαίνουν στην ανάκληση της απαλλαγής εφόσον διαπιστώσουν ανωμαλίες ή παρατυπίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση των μπανανών με τους ποιοτικούς κανόνες, ή διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Η ανάκληση έχει προσωρινό ή οριστικό χαρακτήρα ανάλογα με τη σοβαρότητα των διαπιστωθεισών παραλείψεων.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ένα μητρώο των επιχειρηματιών που έχουν απαλλαχθεί από τον έλεγχο, παρέχουν έναν αριθμό μητρώου στους εν λόγω επιχειρηματίες και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών.

3. Οι υπηρεσίες ή οι αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών μελών επαληθεύουν περιοδικά την ποιότητα των μπανανών που διατίθενται στο εμπόριο από τους επιχειρηματίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. Οι επιχειρηματίες που έχουν απαλλαγεί από τον έλεγχο παρέχουν όλα τα απαιτούμενα μέσα για την ορθή διεξαγωγή των επαληθεύσεων αυτών.

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των επιχειρηματιών που δικαιούνται της απαλλαγής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καθώς και τις περιπτώσεις ανακλήσεως της απαλλαγής.

Άρθρο 8

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με την επιφύλαξη μικρής εκτάσεως αιφνιδίων ελέγχων που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο της εμπορίας έως το σταθμό ωριμάνσεως.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 1995.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 47 της 25. 2. 1993, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 349 της 31. 12. 1994, σ. 105.

(3) ΕΕ αριθ. L 245 της 20. 9. 1994, σ. 6.

(4) ΕΕ αριθ. L 219 της 4. 8. 1992, σ. 9.

(5) ΕΕ αριθ. L 332 της 22. 12. 1994, σ. 28.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πιστοποιητικό απαλλαγής από τον έλεγχο της τήρησης των ποιοτικών κανόνων στον τομέα της μπανάνας

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Επιχειρηματίας που έχει απαλλαχθεί από τον έλεγχο:

(όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση)

Αριθμός μητρώου που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό ή υπηρεσία ελέγχου:

Οργανισμός ή υπηρεσία ελέγχου:

(ονομασία, διεύθυνση)

Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού:

Διάρκεια ισχύος της απαλλαγής:

Υπογραφή ή/και σφραγίδα του αρμόδιου οργανισμού ή υπηρεσίας:

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Top