Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0050

Οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων

OJ L 249, 17.10.1995, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 179 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 179 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 39 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/50/oj

31995L0050

Οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 249 της 17/10/1995 σ. 0035 - 0040


ΟΔΗΓΙΑ 95/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα έλαβε ορισμένα μέτρα προς δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς που θα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, στον οποίο η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων διασφαλίζεται βάσει των διατάξεων της συνθήκης 7 ότι, οι έλεγχοι που διενεργούνται όσον αφορά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4060/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την κατάργηση των ελέγχων που διενεργούνται στα σύνορα των κρατών μελών στον τομέα των οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (4), καθώς και με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3912/92 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τους ελέγχους που διενεργούνται εντός της Κοινότητας στον τομέα των οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών όσον αφορά μεταφορικά μέσα που έχουν άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε τρίτη χώρα (5) 7 ότι το Συμβούλιο θέσπισε στις 21 Νοεμβρίου 1995 την οδηγία 94/55/ΕΚ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (6) και ότι, συνεπώς, χρειάζεται να εναρμονισθούν οι διατάξεις για τις μεταφορές αυτές και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εξακρίβωση της εφαρμογής των ούτως τιθέμενων κανόνων ασφαλείας 7 ότι απαιτείται επαρκής έλεγχος των κρατών μελών επί όλης της επικράτειάς τους, χωρίς όμως, κατά το δυνατόν, να αυξάνονται οι έλεγχοι των οικείων οχημάτων 7 ότι, στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας, κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη δράσης από την Κοινότητα ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων 7 ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται βάσει κοινού καταλόγου ελεγχομένων στοιχείων που θα εφαρμόζονται στο σύνολο των μεταφορών του είδους αυτού στην Κοινότητα 7 ότι θα πρέπει, εξάλλου, να προσδιοριστεί ένας κατάλογος παραβάσεων που θεωρούνται από όλα τα κράτη μέλη αρκετά σοβαρές ώστε να οδηγήσουν στη λήψη των κατάλληλων, ανάλογα με τις περιστάσεις ή τις ανάγκες ασφαλείας, μέτρων για τα ενεχόμενα οχήματα, συμπεριλαμβανομένης, αν κριθεί αναγκαίο, της απαγόρευσης εισόδου των οχημάτων αυτών στην Κοινότητα 7 ότι, για να βελτιωθεί η τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι στις επιχειρήσεις, είτε προληπτικοί είτε μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων, μετά από έλεγχο στο δρόμο 7 ότι οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να αφορούν το σύνολο των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων που διεξάγονται, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, στο έδαφος των κρατών μελών, ανεξαρτήτως τόπου προέλευσης ή προορισμού του εμπορεύματος ή της χώρας ταξινόμησης του οχήματος 7 ότι, επί σοβαρών και επανηλειμμένων παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος ή εγκατάστασης της επιχείρησης μπορούν να κληθούν να λάβουν τα δέοντα μέτρα ενημερώνοντας εν συνεχεία το αιτούν κράτος μέλος για τη δοθείσα συνέχεια 7 ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να ελεγχθεί βάσει έκθεσης της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τους ελέγχους που διενεργούν τα κράτη μέλη στα οχήματα που κυκλοφορούν στο έδαφός τους και μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα καθώς και στα οχήματα που εισέρχονται στο έδαφός τους από τρίτη χώρα.

Η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τις οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή εμπίπτουν στην ευθύνη τους.

2. Ωστόσο, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ουδόλως περιορίζουν το δικαίωμα των κρατών μελών να ελέγχουν, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται στο έδαφός τους, από οχήματα μη καλυπτόμενα από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

- «όχημα»: οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα προοριζόμενο για οδική χρήση, πλήρες ή ημιτελές, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον, τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα ανώτερη των 25 km/h, καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κινούνται σε σιδηροτροχιές, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων καθώς και όλων των κινητών μηχανών,

- «επικίνδυνα εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που αναφέρονται ως επικίνδυνα στην οδηγία 94/55/ΕΚ,

- «μεταφορά»: οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς η οποία εκτελείται από όχημα, εν όλω ή εν μέρει, επί δημοσίων οδών στο έδαφος κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από την οδηγία 94/55/ΕΚ, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που προβλέπουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών όσον αφορά την ευθύνη από τις δρατηριότητες αυτές,

- «επιχειρήσεις»: κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε νομικό πρόσωπο, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός, είτε έχει ίδιαν νομική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα, οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση ή αναθέτουν σε τρίτους τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και όσοι ασχολούνται με την προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, συσκευασία εμπορευμάτων του είδους αυτού ή παραλαμβάνουν τέτοια εμπορεύματα στο πλαίσιο μιας πράξης μεταφοράς και είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κοινότητας,

- «έλεγχος»: κάθε έλεγχος, επιθεώρηση, εξακρίβωση ή διατύπωση που διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές για λόγους ασφαλείας που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκειται στους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούν την νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται στο έδαφος ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4060/89 και το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3912/92.

Άρθρο 4

1. Για τη διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον κατάλογο ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Αντίτυπο του καταλόγου ελέγχου ή βεβαίωση ελέγχου καταρτισμένη από την αρχή που διενήργησε τον έλεγχο αυτό χορηγείται στον οδηγό και επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται, προκειμένου να απλοποιείται ή να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η πραγματοποίηση και άλλων μεταγενέστερων ελέγχων. Η παράγραφος αυτή δεν προδικάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για επιμέρους ελέγχους.

2. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικώς και καλύπτουν, στο μέτρο του δυνατού, ένα εκτεταμένο μέρος του οδικού δικτύου.

3. Τα σημεία που επιλέγονται για τους ελέγχους αυτούς πρέπει να επιτρέπουν τη συμμόρφωση των οχημάτων στα οποία διαπιστώθηκε παράβαση ή, εφόσον η ελέγχουσα αρχή το κρίνει σκόπιμο, την ακινητοποίησή τους, επιτόπου ή σε σημείο που προσδιορίζεται προς τον σκοπό αυτό από την εν λόγω αρχή, χωρίς αυτό να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

4. Ανάλογα με την περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, είναι δυνατό να λαμβάνονται δείγματα από τα μεταφερόμενα προϊόντα, προκειμένου να δοθούν για εξέταση σε αναγνωρισμένα από την αρμόδια αρχή εργαστήρια.

5. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα λογικό χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων, όταν μία ή πλείονες παραβάσεις, εκ των αναφερομένων ιδίως στο παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνονται κατά την οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, τα οικεία οχήματα μπορούν να ακινητοποιούνται -επί τόπου ή σε σημείο που ορίζουν για το σκοπό αυτό οι ελέγχουσες αρχές- και να υποχρεώνονται να συμμορφωθούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι, ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άλλων κατάλληλων μέτρων, ανάλογα με τις περιστάσεις ή τις ανάγκες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κριθεί αναγκαία, της απαγόρευσης εισόδου τους στην Κοινότητα.

Άρθρο 6

1. Έλεγχοι είναι επίσης δυνατό να διενεργηθούν στις επιχειρήσεις προληπτικώς ή όταν κατά την κυκλοφορία των οχημάτων έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επικίνδυνων μεταφορών.

2. Οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες ασφαλείας κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν μία ή πλείονες παραβάσεις, εκ των αναφερομένων ιδίως στο παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικινδύνων ουσιών, η οικεία μεταφορά πρέπει υποχρεωτικώς να συμμορφώνεται προτού εξέλθει της επιχείρησης, ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλων κατάλληλων μέτρων.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2. Οι σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο της ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίες διαπράττονται από όχημα ή επιχείρηση μη εγκατεστημένη, πρέπει να επισημαίνονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος ή εγκατάστασης της επιχείρησης.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διαπιστώθηκε σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ταξινόμησης του οχήματος ή εγκατάστασης της επιχείρησης τη λήψη των κατάλληλων μέτρων έναντι του ή των παραβατών.

Οι τελευταίες αυτές αρχές κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις τα μέτρα που ενδεχομένως λαμβάνονται έναντι του μεταφορέα ή της επιχείρησης.

Άρθρο 8

Αν, κατά τη διενέργεια οδικού ελέγχου σε όχημα που έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, οι διαπιστώσεις είναι τέτοιες που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημένες παραβάσεις οι οποίες όμως δεν είναι δυνατό να αποδειχθούν στη διάρκεια του ελέγχου ελλείψει των αναγκαίων στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση. Στην περίπτωση που, για το σκοπό αυτό, το οικείο κράτος μέλος προβεί σε έλεγχο στην επιχείρηση, τα πορίσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στο άλλο ενδιαφερόμενο κράτος.

Άρθρο 9

1. Για κάθε ημερολογιακό έτος, και το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την παρέλευση αυτού, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:

- εφόσον είναι δυνατόν, καταγραφέντα ή εκτιμώμενο όγκο οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε τόνους που έχουν μεταφερθεί ή σε τόνους ανά χιλιόμετρο),

- αριθμό διενεργηθέντων ελέγχων,

- αριθμό ελεγχθέντων οχημάτων, σύμφωνα με την ταξινόμηση (οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στο εθνικό έδαφος, οχήματα άλλων κρατών μελών ή τρίτων κρατών),

- αριθμό παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί και τύποι παραβάσεων,

- αριθμό και τύπο επιβαλλομένων κυρώσεων.

2. Για πρώτη φορά το 1999 και στη συνέχεια τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύοντια από μια τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυριοτέρων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 6 Οκτωβρίου 1995.

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. BORRELL FONTELLES

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τόπος ελέγχου 2. Ημερομηνία 3. Ώρα 4. Διακριτικό σήμα κράτους και αριθμός ταξινόμησης 5. Διακριτικό σήμα κράτους και αριθμός ρυμουλκουμένου/ημιρυμουλκουμένου 6. Τύπος οχήματος φορτηγό οδικός συρμός αρθρωτό όχημα με πλατφόρμα 7. Επιχείρηση μεταφορών, διεύθυνση 8. Ιθαγένεια 9. Οδηγός 10. Συνοδηγός 11. Αποστολέας, διεύθυνση, τόπος φόρτωσης (1) 12. Παραλήπτης, διεύθυνση, τόπος εκφόρτωσης (1) 13. Αργή μάζα επικινδύνου εμπορεύματος ανά μεταφορική μονάδα 14. Σημειώθηκε υπέρβαση του ποσοτικού ορίου της σημείωσης περιθωρίου 10 011 ναι όχι 15. Πραγματοποιείται σε:

σταθερή δεξαμενή κινητή δεξαμενή εμπορευματοκιβώτιο δεξαμενή συστοιχία δοχείων χύδην εμπορευματοκιβώτιο δέμα Έγγραφα που συνοδεύουν το όχημα 16. Παραστατικό μεταφοράς συνοδείας ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 17. Γραπτές οδηγίες ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 18. Διμερής πολυμερής συμφωνία/άδεια ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 19. Πιστοποιητικό έγκρισης των οχημάτων ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 20. Πιστοποιητικό κατάρτισης του οδηγού ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου Κυκλοφορία του οχήματος 21. Επιτρεπόμενο προς μεταφορά εμπόρευμα ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 22. Μεταφορά χύδην ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 23. Μεταφορά σε βυτία ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 24. Μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 25. Εμπόρευμα επιτρεπόμενο για τον τύπο του οχήματος ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 26. Απαγόρευση από κοινού φόρτωσης ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 27. Χειρισμός και στοιβασία (2) ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 28. Διαρροή εμπορευμάτων ή φθορά δεμάτων (2) ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 29. Αριθ. ΟΗΕ/επισήμανση των δεμάτων/κωδικός συσκευασίας ΟΗΕ (1) (2) ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 30. Σηματοδότηση του οχήματος και του περιέκτη ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 31. Προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου για τη μεταφορά με βυτίο ή χύδην ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου Εξοπλισμός του οχήματος 32. Εργαλειοθήκη για πρόχειρες επιδιορθώσεις ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 33. Τουλάχιστον ένας τάκος για τροχούς ανά όχημα ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 34. Δύο φανοί χρώματος πορτοκαλί ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 35. Πυροσβεστήρας ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 36. Εξοπλισμοί προστασίας του οδηγού ελεγχθέν διαπιστωθείσα παράβαση άνευ αντικειμένου 37. Διάφορα/παρατηρήσεις 38. Αρχή/υπάλληλος που διενήργησε τον έλεγχο >ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας θεωρούνται παραβάσεις οι ακόλουθες περιπτώσεις:

1) εμπόρευμα μη επιτρεπόμενο προς μεταφορά 7 2) απουσία δήλωσης του αποστολέα ότι το υλικό και η συσκευασία πληρούν τους όρους για τη μεταφορά 7 3) οχήματα στα οποία παρατηρείται, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, διαρροή επικίνδυνων υλικών λόγω της μη στεγανότητας των δεξαμενών ή της συσκευασίας 7 4) οχήματα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ή των οποίων το πιστοποιητικό δεν ανταποκρίνεται στους κανονισμούς 7 5) οχήματα που δεν διαθέτουν κατάλληλες πινακίδες χρώματος πορτοκαλί ή τα οποία διαθέτουν πινακίδες χρώματος πορτοκαλί που δεν ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 7 6) οχήματα χωρίς οδηγίες ασφαλείας ή με ακατάλληλες οδηγίες ασφαλείας 7 7) ακατάλληλο όχημα ή συσκευασία 7 8) οδηγός που δεν διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατάλληλο για οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 7 9) οχήματα που δεν διαθέτουν πυροσβεστήρες 7 10) οχήματα ή δέματα χωρίς τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς προειδοποιητικές ετικέτες κινδύνου 7 11) οχήματα που δεν διαθέτουν παραστατικά μεταφοράς/συνοδείας ή στα οποία οι ενδείξεις σχετικά με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα δεν ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 7 12) οχήματα που δεν έχουν διμερή/πολυμερή συμφωνία ή η συμφωνία των οποίων δεν ανταποκρίνεται στους κανονισμούς 7 13) υπερπλήρωση της δεξαμενής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Κράτος: Έτος: ....................

Διενεργηθέντες οδικοί έλεγχοι Οχήματα ταξινομημένα στο έδαφος (1) Εθνικό Άλλων κρατών μελών της ΕΕ Τρίτων κρατών Συνολικός αριθμός Αριθμός ελεγχθέντων οχημάτων Αριθμός παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί ανάλογα με τον τύπο της παράβασης Αριθμός και τύπος κυρώσεων που έχουν επιβληθεί (1) Για τους σκοπούς αυτού του παραρτήματος, η χώρα ταξινόμησης είναι η χώρα του οχήματος με κινητήρα.

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Top