EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2081

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων

OJ L 193, 31.7.1993, p. 5–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 17 - 29
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 17 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2081/oj

31993R2081

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 193 της 31/07/1993 σ. 0005 - 0019
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόμος 1 σ. 0017
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόμος 1 σ. 0017


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Δ,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 (4), το Συμβούλιο πρέπει να επανεξετάσει τον εν λόγω κανονισμό, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, εντός προθεσμίας που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1993-

ότι οι θεμελιώδεις αρχές της μεταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων του 1988 πρέπει να εξακολουθήσουν να διέπουν τις δραστηριότητες των ταμείων μέχρι το 1999, αλλά ότι από την αποκτηθείσα μέχρι σήμερα πείρα συνάγεται η ανάγκη να πραγματοποιηθεί βελτίωση προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η απλούστευση και η διαφάνεια των διαρθρωτικών πολιτικών-

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 ορίζει τους πρωταρχικούς στόχους της δράσης της Κοινότητας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και των άλλων χρηματοδοτικών οργάνων-

ότι η Κοινότητα έχει αναλάβει μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής που προϋποθέτει διαρθρωτικά μέτρα, ειδικότερα ενόψει της προώθησης της αγροτικής ανάπτυξης-

ότι οι κοινοτικές ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4042/89 (5)- ότι οι κοινοτικές ενέργειες για τη βελτίωση και την προσαρμογή των διαρθρώσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 (6)- ότι η χρηματοδότηση των ενεργειών αυτών εξασφαλίζεται με διάφορους δημοσιονομικούς πόρους εκ των οποίων ορισμένοι δυνάμει του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα "Προσανατολισμού"- ότι, για να συγκεντρωθεί το σύνολο των πόρων αυτών σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό όργανο, θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2080/93 (7) ένα χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας ("ΧΜΠΑ")- ότι, στο βαθμό που το ενιαίο αυτό μέσο στηρίζει την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 130 Α της συνθήκης, πρέπει να συντονιστούν οι παρεμβάσεις του με εκείνες των διαρθρωτικών ταμείων- ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμοσθεί για το μέσο αυτό το σύνολο των διατάξεων που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία-

ότι τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν τα βασικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοοικονομικές διαταραχές που είναι δυνατόν να προκαλέσει η αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής σε ορισμένες παράκτιες περιοχές- ότι, κατά συνέπεια πρέπει, πέραν από τις περιοχές της οποίες καλύπτει ο στόχος αριθ. 1, να προσαρμοστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των στόχων αριθ. 2 και 5 β) για να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα αυτά-

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 792/93 (8) θέσπισε προσωρινό χρηματοδοτικό μέσο συνοχής με το οποίο η Κοινότητα συνεισφέρει οικονομικά σε έργα τα οποία αφορούν το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, τον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και κάθε μία από τις χώρες αυτές πρέπει να έχει πρόγραμμα σύγκλισης, το οποίο εξετάζεται από το Συμβούλιο και αποσκοπεί στην αποφυγή του υπερβολικού δημοσίου χρέους- ότι ο κανονισμός αυτός παρουσιάζει προσωρινό χαρακτήρα, ενόψει της θέσπισης του ταμείου συνοχής που προβλέπεται στο άρθρο 130 Δ της συνθήκης που προβλέπεται από τη συνθήκη για την ευρωπαϊκή ένωση και ότι πρόκειται να επανεξεταστεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1993- ότι το προβλεπόμενο με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτικό μέσο, όπως θα τροποποιηθεί ενδεχομένως (στο εξής καλούμενο "χρηματοδοτικό μέσο συνοχής"), πρέπει να καλύπτεται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88- ότι, κατά το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 792/93, κανένα κονδύλιο δαπανών δεν μπορεί να επωφελείται ταυτόχρονα από ενίσχυση του χρηματοδοτικού αυτού μέσου και από ενίσχυση του ΕΓΤΠΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)-

ότι οι στόχοι αριθ. 3 και 4 αποσκοπούν αντιστοίχως, αφενός, στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, και, αφετέρου, στη διευκόλυνση της ένταξης των νέων- ότι πρέπει να καθοριστούν εκ νέου οι στόχοι αυτοί, των οποίων η υλοποίηση έχει ανατεθεί στο ΕΚΤ, με τη συγχώνευση των στόχων αριθ. 3 και 4 στο στόχο αριθ. 3, με τη διεύρυνση του στόχου αυτού ώστε να περιληφθεί σ' αυτόν η επαγγελματική ένταξη των προσώπων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, και με τη θέσπιση ενός νέου στόχου αριθ. 4 για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις βιομηχανικές μεταβολές και στην εξέλιξη των συστημάτων παραγωγής-

ότι η αρχή των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας αποτελεί στόχο της Κοινότητας, και ότι η διαρθρωτική δράση πρέπει να συμβάλει στην επίτευξή του-

ότι το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 καθορίζει την αποστολή του ΕΤΠΑ- ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1-

ότι το εν λόγω άρθρο προσδιορίζει στην παράγραφο 2 την αποστολή του ΕΚΤ- ότι πρέπει να προσαρμοσθεί η αποστολή του ταμείου αυτού προκειμένου να λάβει υπόψη το νέο ορισμό των στόχων αριθ. 3 και 4- ότι, κατά τον επανακαθορισμό των ενεργειών που είναι επιλέξιμες για παρέμβαση του ΕΚΤ, οι ενισχύσεις για την απασχόληση μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή, μεταξύ άλλων, ενισχύσεων για γεωγραφική κινητικότητα-

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 1992 καθόρισε τους διαθέσιμους πόρους για ανάληψη υποχρεώσεων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων διαρθρωτικών ενεργειών για την περίοδο 1993-1999- ότι οι εν λόγω πόροι αποτελούν στόχους δαπανών- ότι καθόρισε επίσης τους πραγματικά διαθέσιμους πόρους για ανάληψη υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 1 για την ίδια περίοδο- ότι τα ποσά αυτά θα επιτρέψουν στα τέσσερα κράτη μέλη, τα οποία είναι επιλέξιμα για το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής, το διπλασιασμό των αναλήψεων υποχρεώσεων δυνάμει του στόχου αριθ. 1 και του χρηματοδοτικού αυτού μέσου και ότι, για τα τέσσερα αυτά κράτη μέλη, αυτό εκφράζεται σε ποσό περίπου 85 δισεκατομμυρίων Ecu για την περίοδο 1993-1999-

ότι πρέπει να ενισχυθεί η εταιρική σχέση και να συμπεριληφθούν καταλλήλως οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι στον προγραμματισμό με βάση τον καλύτερο καθορισμό των καθηκόντων τους κατ' εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας-

ότι πρέπει να ενισχυθεί η εκ των προτέρων εκτίμηση, η παρακολούθηση και η εκ των υστέρων αξιολόγηση και να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευλυγισία κατά την εφαρμογή των διαρθρωτικών παρεμβάσεων της Κοινότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες- ότι χάριν αποτελεσματικότητας πρέπει να γίνει εις βάθος εκτίμηση πριν δεσμευθούν κοινοτικοί πόροι, ώστε να διασφαλισθεί ότι τα απορρέοντα κοινωνικοοικονομικά οφέλη είναι ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους-

ότι η ΕΤΕ θα συνεχίσει να αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και, ειδικότερα, να αναπτύσσει περαιτέρω τα δάνεια προς τα κράτη μέλη τα οποία αφορά το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής και προς τις περιφέρειες της Κοινότητας που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1-

ότι, για να βελτιωθεί η διαφάνεια, πρέπει να προσδιοριστούν οι ενδεικτικές κατανομές των πόρων που διατίθενται προς ανάληψη υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων ανά κράτος μέλος και για κάθε έναν από τους στόχους αριθ. 1 έως 4 και 5 β)- ότι πρέπει, κατά τις κατανομές αυτές, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη, όπως τώρα, η ευημερία σε εθνικό επίπεδο, η ευημερία σε περιφερειακό επίπεδο, ο πληθυσμός των περιοχών και η σχετική σοβαρότητα των διαρθρωτικών προβλημάτων, περιλαμβανομένων του επιπέδου ανεργίας και, προκειμένου για τους σχετικούς στόχους, των αναγκών της αγροτικής ανάπτυξης- ότι οι πόροι του στόχου αριθ. 5 α), πλην στόχου αριθ. 1, πρέπει να ανακατανεμηθούν καταλλήλως,

ότι, προς αποφυγή των υπερβολικών αυξήσεων των δαπανών του προϋπολογισμού στις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες, καλό θα ήταν να διαφοροποιηθούν τα επίπεδα της κοινοτικής συμμετοχής στις υποστηριζόμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία ενέργειες, και κατά συνέπεια, οι συντελεστές επιδότησης στις περιφέρειες αυτές μπορεί να αυξηθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις-

ότι, για να εξασφαλισθεί μία αποτελεσματική συγκέντρωση των παρεμβάσεων, ο πληθυσμός τον οποίο μπορεί να καλύψει η κοινοτική δράση δυνάμει του στόχου αριθ. 2 φθάνει μέχρι το 15 % του κοινοτικού πληθυσμού-

ότι, για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαρθρωτικών παρεμβάσεων δυνάμει των στόχων αριθ. 2 και 5 β), πρέπει στο μέτρο του δυνατού, να θεσπιστούν συγχρόνως οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιοχών δυνάμει των δύο αυτών στόχων-

ότι οι ενέργειες για την επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων και της αλιείας [στόχος αριθ. 5 α)] πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού με τους υπόλοιπους στόχους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό-

ότι οι αρχές και οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης συγκεκριμενοποιούνται στο κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσης σχετικά με το περιβάλλον και την σταθερή ανάπτυξη που περιέχεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 (9)- ότι η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν στις διάφορες περιφέρειες της Κοινότητας- ότι οι απαιτήσεις, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να ενταχθούν στον ορισμό και την εφαρμογή των λοιπών πολιτικών της Κοινότητας- ότι, για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να δίδουν, στα σχέδια που υποβάλλουν δυνάμει των στόχων αριθ. 1, 2 και 5 β), εκτιμήσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προβλεπόμενων ενεργειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου καθώς και τις διατάξεις που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των περιβαλλοντικών αρχών τους στην προετοιμασία και εφαρμογή των σχεδίων αυτών-

ότι πρέπει να συντάσσεται έκθεση ανά τριετία για την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την υλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα άρθρα 1 έως και 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"Ι. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Άρθρο 1

Στόχοι

Η δράση της Κοινότητας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (εφεξής "ΧΜΠΑ ") που συνεστήθη με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2080/93 (*) της ΕΤΕ του Χρηματοδοτικού Μέσου Συνοχής και των άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων, αποσκοπεί στην επίτευξη των γενικών στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 130 Α και 130 Γ της συνθήκης. Τα διαρθρωτικά ταμεία, το ΧΜΠΑ, η ΕΤΕ και τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά όργανα συμβάλλουν, το καθένα με τον κατάλληλο τρόπο, στην επίτευξη πέντε πρωταρχικών στόχων:

1. Προώθηση της ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, εφεξής "στόχος αριθ. 1 ".

2. Ανασυγκρότηση των περιφερειών, παραμεθόριων περιοχών ή τμημάτων περιοχών (περιλαμβανομένων των περιοχών αγοράς εργασίας και των αστικών κοινοτήτων), που πλήττονται σοβαρά από τη βιομηχανική παρακμή, εφεξής "στόχος αριθ. 2 ".

3. Καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων και των προσώπων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, εφεξής "στόχος αριθ. 3 ".

4. Διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις μεταβολές της βιομηχανίας και στην εξέλιξη των συστημάτων παραγωγής, εφεξής "στόχος αριθ. 4 ".

5. Προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης:

α) επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής-

β) διευκόλυνση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αγροτικών περιοχών,

εφεξής "στόχοι αριθ. 5 α) και αριθ. 5 β) ".

Στα πλαίσια της αναθεώρησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα μέτρα προσαρμογής των διαρθρώσεων της αλιείας υπάγονται στο στόχο αριθ. 5 α).

(*) ΕΕ αριθ. L 193 της 31. 7. 1993, σ. 1.

Άρθρο 2

Μέσα

1. Τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΓΤΠΕ), τμήμα "Προσανατολισμού ", ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) και το ΧΜΠΑ συμβάλλουν, καθένα σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που το διέπουν, στην υλοποίηση των στόχων αριθ. 1 έως αριθ. 5 β), με βάση την ακόλουθη κατανομή:

- στόχος αριθ. 1: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, τμήμα "Προσανατολισμού ",

- στόχος αριθ. 2: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ,

- στόχος αριθ. 3: ΕΚΤ,

- στόχος αριθ. 4: ΕΚΤ,

- στόχος αριθ. 5 α): ΕΓΤΠΕ, τμήμα "Προσανατολισμού " και ΧΜΠΑ,

- στόχος αριθ. 5 β): ΕΓΤΠΕ, τμήμα "Προσανατολισμού ", ΕΚΤ, ΕΤΠΑ.

2. Η ΕΤΕ, παράλληλα με την αποστολή που της ανατίθεται βάσει των άρθρων 129 και 130 της συνθήκης, συνεργάζεται για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

3. Τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά όργανα είναι δυνατό να συμβάλλουν, καθένα σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που το διέπουν, σε κάθε ενέργεια που υποστηρίζεται από ένα ή περισσότερα διαρθρωτικά ταμεία, βάσει των στόχων αριθ. 1 έως 5 β). Η Επιτροπή λαμβάνει, ενδεχομένως, μέτρα προκειμένου τα όργανα αυτά να μπορούν να συμβάλλουν καλύτερα στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

ίΑρθρο 3

Αποστολή των ταμείων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 130 Γ της συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:

- έχει ως κύρια αποστολή την υποστήριξη των στόχων αριθ. 1 και 2 στις οικείες περιφέρειες,

- συμμετέχει, επιπλέον, στις δράσεις του στόχου 5 β).

Ειδικότερα, συμβάλλει στην ενίσχυση:

α) παραγωγικών επενδύσεων-

β) της δημιουργίας ή του εκσυγχρονισμού υποδομών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή μετατροπή των οικείων περιφερειών-

γ) δράσεων με στόχο την ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού των οικείων περιφερειών-

δ) επενδύσεων στους τομείς της παιδείας και της υγείας, στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλλει, επίσης, στην υποστήριξη μελετών ή πρότυπων πειραματικών ενεργειών περιφερειακής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο και ειδικότερα στις παραμεθόριες περιοχές των κρατών μελών.

2. Δυνάμει του άρθρου 123 της συνθήκης, το ΕΚΤ έχει ως αποστολή να συμβάλει κατά προτεραιότητα στην επίτευξη των στόχων αριθ. 3 και 4 στο σύνολο της Κοινότητας και επιπλέον να στηρίζει την επίτευξη των στόχων αριθ. 1, 2 και 5 β).

Προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανεργία, συμβάλλει κυρίως:

α) στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας-

β) στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας-

γ) στην ανάπτυξη αρμοδιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικών προσόντων-

δ) στην ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια αυτά, το ΕΚΤ παρέχει τη συνδρομή του σε μελέτες ή πρότυπες πειραματικές εφαρμογές, ιδίως εφόσον πρόκειται για κοινά θέματα που αφορούν περισσότερα κράτη μέλη.

3. Οι παρεμβάσεις του ΕΓΤΠΕ, τμήμα "Προσανατολισμού ", έχουν, ιδίως, σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 39 της συνθήκης, τους ακόλουθους στόχους:

α) την ενίσχυση και την αναδιοργάνωση των γεωργικών διαρθρώσεων και, σ' αυτά τα πλαίσια, των δασικών επίσης διαρθρώσεων, περιλαμβανομένης της εμπορίας και μεταποίησης των γεωργικών και δασικών προϊόντων και την αντιστάθμιση των επιπτώσεων των φυσικών μειονεκτημάτων στη γεωργία-

β) την εξασφάλιση της μετατροπής της γεωργικής παραγωγής και την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων για τους γεωργούς-

γ) τη συμβολή στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στους γεωργούς-

δ) τη συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του αγροτικού χώρου (περιλαμβανομένης της διατήρησης των φυσικών πόρων της γεωργίας).

Το ΕΓΤΠΕ, τμήμα "Προσανατολισμού ", συμβάλλει επιπλέον στις ενέργειες τεχνικής βοήθειας και πληροφόρησης, τη στήριξη μελετών ή προτύπων πειραματικών εφαρμογών που αφορούν την προσαρμογή των γεωργικών διαρθρώσεων και την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο.

4. Οι ειδικές διατάξεις όσον αφορά τη δράση κάθε διαρθρωτικού ταμείου, καθορίζονται από τις εκτελεστικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 130 Ε της συνθήκης.

Οι εν λόγω αποφάσεις καθορίζουν, ιδίως, τους τρόπους παρέμβασης του ταμείου με μία από τις μορφές που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τους όρους επιλεξιμότητας και κοινοτικής συμμετοχής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθορίζουν επίσης τις διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των ενεργειών, καθώς και τις, ενδεχομένως, απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

5. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με βάση το άρθρο 130 Ε της συνθήκης, θεσπίζει τις απαραίτητες διατάξεις για το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων μεταξύ τους αφενός, και των παρεμβάσεων των ταμείων με τις παρεμβάσεις της ΕΤΕ και των λοιπών υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων αφετέρου. Η Επιτροπή και η ΕΤΕ καθορίζουν, με κοινή συμφωνία, τις πρακτικές λεπτομέρειες συντονισμού των παρεμβάσεών τους.

Οι εκτελεστικές αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθορίζουν, επίσης, τις μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που έχουν αποφασισθεί στο πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων.

Άρθρο 3

α

Αποστολή του ΧΜΠΑ

Τα καθήκοντα του ΧΜΠΑ και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τη δράση του ΧΜΠΑ, περιλαμβανομένων και των μεταβατικών, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2080/93 βάσει του άρθρου 43 της συνθήκης.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού ισχύουν για το ΧΜΠΑ.

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 4

Συμπληρωματικότητα, εταιρική σχέση, τεχνική βοήθεια

1. Η κοινοτική δράση θεωρείται ως συμπλήρωμα ή συμβολή στις αντίστοιχες δράσεις των κρατών μελών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς - συμπεριλαμβανομένων, στα πλαίσια των διαδικασιών που παρέχονται από τους θεσμικούς κανόνες και την πρακτική κάθε κράτους μέλους, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων - που ορίζονται από το κράτος μέλος σε εθνικό περιφερειακό, τοπικό ή άλλο επίπεδο- όλα τα μέρη αποτελούν εταίρους κατά την επιδίωξη ενός κοινού σκοπού. Η συνεργασία αυτή καλείται στο εξής "εταιρική σχέση ". Η εταιρική σχέση καλύπτει την προετοιμασία, τη χρηματοδότηση, την εκ των προτέρων εκτίμηση, την παρακολούθηση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ενεργειών.

Η εταιρική σχέση οργανώνεται με πλήρη τήρηση των αντίστοιχων θεσμικών, νομικών και δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων καθενός των εταίρων.

2. Με βάση τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού καθώς και τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5, η Επιτροπή λαμβάνει τις πρωτοβουλίες και τα εκτελεστικά μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσει ότι η κοινοτική δράση στηρίζει την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και ενισχύει τις εθνικές πρωτοβουλίες.

3. Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4, να συμβάλει στην προετοιμασία, εκτέλεση και προσαρμογή των παρεμβάσεων με τη χρηματοδότηση προπαρασκευαστικών μελετών και επιτόπιων ενεργειών τεχνικής βοήθειας, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και, ενδεχομένως, τις αρχές και τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου των ενεργειών καθορίζεται για κάθε στόχο στα άρθρο 8 έως 11 α.

Άρθρο 5

Μορφές παρέμβασης

1. Η χρηματοδοτική παρέμβαση των διαρθρωτικών ταμείων, της ΕΤΕ και των άλλων υφιστάμενων κοινοτικών χρηματοδοτικών οργάνων παρέχεται με διάφορες μορφές χρηματοδότησης, ανάλογα με τη φύση των ενεργειών.

2. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και το ΧΜΠΑ, η χρηματοδοτική παρέμβασή τους παρέχεται, κυρίως, με μία από τις ακόλουθες μορφές:

α) συγχρηματοδότηση λειτουργικών προγραμμάτων-

β) συγχρηματοδότηση εθνικού καθεστώτος ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών-

γ) χορήγηση συνολικών επιχορηγήσεων, τις οποίες διαχειρίζεται, κατά κανόνα, ένας ενδιάμεσος φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος σε συμφωνία με την Επιτροπή, ο οποίος εξασφαλίζει την κατανομή σε επιμέρους επιχορηγήσεις προς τους τελικούς δικαιούχους-

δ) συγχρηματοδότηση κατάλληλων σχεδίων-

ε) ενίσχυση σε τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών μέτρων, των μέτρων εκτίμησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειών καθώς και των πρότυπων σχεδίων και των σχεδίων επίδειξης.

Οι μορφές παρέμβασης, με εξαίρεση εκείνων του στοιχείου ε) οι οποίες αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, είναι μόνον αυτές που καθορίζει το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες αρχές τις οποίες αυτό ορίζει. Οι μορφές παρέμβασης υποβάλλονται στην Επιτροπή από αυτό το κράτος μέλος ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ορίσει ενδεχομένως το κράτος μέλος για τον σκοπό αυτό.

Το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να θεσπίσει άλλες μορφές παρέμβασης ιδίου χαρακτήρα.

3. Η χρηματοδοτική παρέμβαση της ΕΤΕ και των άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθένα από αυτά, παρέχεται, συγκεκριμένα με μία από τις ακόλουθες μορφές:

- ατομικά δάνεια, συνολικά δάνεια και δάνεια-πλαίσια ή άλλες μορφές συγχρηματοδότησης σχεδίων ή προγραμμάτων συγκεκριμένων επενδύσεων,

- συγχρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας ή των προπαρασκευαστικών μελετών για την εκπόνηση των δράσεων,

- εγγυήσεις.

4. Η κοινοτική συνδρομή συνδυάζει, με κατάλληλο τρόπο, τις παρεμβάσεις με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων που προαναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των χρησιμοποιούμενων πόρων του προϋπολογισμού με τη βοήθεια των υφιστάμενων μορφών χρηματοοικονομικής τεχνικής.

5. Λειτουργικό πρόγραμμα κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο α) είναι ένα συνεκτικό σύνολο πολυετών ενεργειών, για την υλοποίηση του οποίου είναι δυνατό να ζητηθεί η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων ταμείων και ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά όργανα, καθώς και της ΕΤΕ.

Όταν μια μορφή παρέμβασης προϋποθέτει τη συμμετοχή περισσοτέρων διαρθρωτικών ταμείων ή/και περισσοτέρων άλλων χρηματοδοτικών οργάνων, είναι δυνατό να εφαρμοστεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, της οποίας οι λεπτομέρειες καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 5.

Οι παρεμβάσεις αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία των κρατών μελών ή της Επιτροπής, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Εκ των προτέρων εκτίμηση, παρακολούθηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση

1. Η κοινοτική δράση παρακολουθείται για να εξασφαλίζεται η πραγματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται στα άρθρα 130 Α και 130 Γ της συνθήκης. Η παρακολούθηση επιτρέπει, αν χρειαστεί, τον αναπροσανατολισμό της δράσης με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεσή της.

Η Επιτροπή πληροφορεί τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του άρθρου 17 σχετικά με την εφαρμογή των ενεργειών και υποβάλλει σ' αυτές την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 16 πρώτο εδάφιο.

2. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών διαρθρωτικών ενεργειών, γίνεται εκ των προτέρων εκτίμηση, παρακολούθηση και εκ των υστέρων αξιολόγησή τους, ώστε να εκτιμηθούν οι επιδράσεις τους σε σχέση με τους στόχους του άρθρου 1 και να αναλυθούν οι επιπτώσεις τους σε συγκεκριμένα διαρθρωτικά προβλήματα.

3. Οι μέθοδοι εκτίμησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κοινοτικής δράσης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφοι 4 και 5, και, όσον αφορά την ΕΤΕ από τις διατάξεις του καταστατικού της.

Άρθρο 7

Συμβατότητα και έλεγχος

1. Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, από την ΕΤΕ ή από άλλο υφιστάμενο χρηματοδοτικό όργανο πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις των συνθηκών και των πράξεων που θεσπίζονται δυνάμει αυτών, καθώς και με τις κοινοτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τους κανόνες ανταγωνισμού, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή της αρχής της ισότητας ευκαιριών ανδρών και γυναικών.

2. Με την επιφύλαξη του δημοσιονομικού κανονισμού, οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 περιέχουν τους εναρμονισμένους κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελέγχου των διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Οι διατάξεις αυτές προσαρμόζονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των σχετικών χρηματοδοτικών πράξεων. Οι διαδικασίες ελέγχου που αφορούν τις πράξεις της ΕΤΕ προβλέπονται στο καταστατικό της.

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Άρθρο 8

Στόχος αριθ. 1

1. Οι περιφέρειες τις οποίες αφορά ο στόχος αριθ. 1 είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS II, των οποίων το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο είναι, με βάση τα στοιχεία των τριών τελευταίων ετών, κατώτερο του 75 % του κοινοτικού μέσου όρου.

Ο στόχος αυτός αφορά, επίσης, τη Βόρεια Ιρλανδία, τα πέντα νέα γερμανικά Laender, το Ανατολικό Βερολίνο, τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Νήσους Αζόρες, τις Κανάριες Νήσους και τις Νήσους Μαδέρα, και τις άλλες περιφέρειες των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο πλησιάζει εκείνο των προαναφερθεισών περιφερειών και οι οποίες, για ειδικούς λόγους, πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια του στόχου αριθ. 1.

Τα Abruzzes είναι επιλέξιμα για την ενίσχυση δυνάμει του στόχου αριθ. 1 για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1994 έως 31 Δεκεμβρίου 1996.

Κατ' εξαίρεση, λόγω ιδιαιτέρας γειτνιάσεως και εν συναρτήσει με το περιφερειακό τους ΑΕΠ σε επίπεδο NUTS III, οι περιφέρειες Avesnes, Douais, και Valenciennes καθώς και οι περιοχές Argyll και Bute, Arran, Cumbraes και Western Moray, προστίθενται στο στόχο αυτό.

2. Στο παράρτημα Ι παρατίθεται πίνακας των περιφερειών που εμπίπτουν στο στόχο αριθ. 1.

3. Ο πίνακας των περιφερειών ισχύει για έξι χρόνια από την 1η Ιανουαρίου 1994. Επανεξετάζεται δε από την Επιτροπή, εν ευθέτω χρόνω και πριν από τη λήξη της προθεσμίας, προκειμένου το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να καταρτίσει, με ειδική πλειοψηφία, νέο πίνακα για την περίοδο μετά τη λήξη της προθεσμίας.

4. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα οικεία προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης που περιλαμβάνουν:

- την περιγραφή της παρούσας κατάστασης όσον αφορά τις ανισότητες και την αναπτυξιακή καθυστέρηση, τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους και τα κυριότερα αποτελέσματα των ενεργειών της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού, στα πλαίσια των χορηγηθεισών κοινοτικών διαρθρωτικών ενισχύσεων και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων,

- την περιγραφή μιας κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1, των βασικών αξόνων που έχουν επιλεγεί για την περιφερειακή ανάπτυξη, και των ειδικών στόχων, οι οποίοι προσδιορίζονται ποσοτικά εφόσον το επιτρέπει η φύση τους, και μία εκ των προτέρων εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των σχετικών ενεργειών, και ως προς την απασχόληση, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα έχουν μεσοπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη ανάλογα προς τους διατιθέμενους πόρους,

- εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της σχετικής περιφέρειας και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της στρατηγικής και των ενεργειών που προβλέπονται ανωτέρω σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου- τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμετοχή των αρμόδιων για το περιβάλλον αρχών που ορίζονται από το κράτος μέλος στην προπαρασκευή και εφαρμογή των ενεργειών που προβλέπονται στα σχέδια, καθώς και προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον,

- συνολικό ενδεικτικό πίνακα χρηματοδότησης, στον οποίο ανακεφαλαιώνονται οι εθνικοί και κοινοτικοί δημοσιονομικοί πόροι που αντιστοιχούν σε κάθε άξονα προτεραιότητας που επελέγη για την περιφερειακή ανάπτυξη στα πλαίσια του σχεδίου, καθώς και ενδείξεις ως προς τον τρόπο χρησιμοποίησης των συνδρομών των ταμείων, της ΕΤΕ και των άλλων χρηματοδοτικών οργάνων για την υλοποίηση του σχεδίου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν συνολικό πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης για όλες τις περιφέρειές τους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 2, με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν επίσης τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τις αντίστοιχες περιφέρειες. Τα στοιχεία αυτών των σχεδίων μπορούν επίσης να ενταχθούν στα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης για τις αντίστοιχες περιφέρειες.

5. Η Επιτροπή εξετάζει τα προτεινόμενα προγράμματα καθώς και τα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4, για να διαπιστώσει αν συμβιβάζονται με τους στόχους του παρόντος κανονισμού και τις διατάξεις και πολιτικές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7. Καθορίζει, με βάση όλα τα προγράμματα που προβλέπονται στην παράγραφο 4, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 17.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης περιλαμβάνει, ιδίως:

- τους στόχους ανάπτυξης, προσδιορισμένους ποσοτικά, εφόσον το επιτρέπει η φύση τους, την αναμενόμενη πρόοδο κατά τη σχετική περίοδο σε σχέση με την παρούσα κατάσταση και τους επιλεγόμενους άξονες προτεραιότητας της κοινοτικής παρέμβασης, καθώς και τις λεπτομέρειες της εκτίμησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των προβλεπόμενων ενεργειών,

- τις μορφές παρέμβασης,

- το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης, στο οποίο καθορίζεται το ύψος των παρεμβάσεων και οι πηγές τους,

- τη διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης εξασφαλίζει το συντονισμό της κοινοτικής διαρθρωτικής βοήθειας για την επίτευξη των διαφόρων στόχων του άρθρου 1 που μπορούν να επιδιωχθούν σε μία ορισμένη περιφέρεια.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης είναι δυνατόν να αναθεωρείται και να προσαρμόζεται, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, με πρωτοβουλία του κράτους μέλους ή της Επιτροπής και κατόπιν συμφωνίας με το κράτος μέλος, ανάλογα με κατάλληλα νέα στοιχεία και τα αποτελέσματα που σημειώνονται κατά την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, περιλαμβανομένων ιδίως των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή εγκρίνει τα ειδικά κοινοτικά πλαίσια στήριξης για ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου διευκρινίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5.

7. Ο προγραμματισμός καλύπτει επίσης τις ενέργειες του στόχου αριθ. 5 α) που θα εφαρμοσθούν στις εν λόγω περιφέρειες. Θα γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ενέργειες που υπάγονται στις γεωργικές διαρθρώσεις και εκείνες που υπάγονται στις αλιευτικές διαρθρώσεις.

Άρθρο 9

Στόχος αριθ. 2

1. Οι βιομηχανικές περιοχές σε παρακμή τις οποίες αφορά ο στόχος αριθ. 2 καλύπτουν περιφέρειες, παραμεθόριες περιοχές ή τμήματα περιοχών περιλαμβανομένων των περιοχών αγοράς εργασίας και των αστικών κοινοτήτων.

2. Οι περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να αντιστοιχούν ή να ανήκουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, σε εδαφική μονάδα του επιπέδου NUTS III, ανταποκρινόμενη στο σύνολο των κατωτέρω κριτηρίων:

α) μέσο ποσοστό ανεργίας μεγαλύτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών-

β) ποσοστό απασχόλησης στη βιομηχανία σε σχέση με το ποσοστό συνολικής απασχόλησης ίσο ή ανώτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο για κάθε έτος αναφοράς από το 1975-

γ) διαπιστωμένη μείωση της απασχόλησης στη βιομηχανία σε σχέση με το έτος αναφοράς που χρησιμοποιείται στο στοιχείο β).

Εξάλλου, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 4, η κοινοτική παρέμβαση μπορεί επίσης να εκτείνεται:

- σε όμερος περιοχές που ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα κριτήρια των στοιχείων α), β) και γ), καθώς και σε περιοχές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια των στοιχείων α), β) και γ) και έχουν κοινά σύνορα με περιφέρεια του στόχου 1,

- σε αστικές κοινότητες με ποσοστό ανεργίας άνω του 50 % του κοινοτικού μέσου όρου, στις οποίες η βιομηχανική απασχόληση έχει μειωθεί σημαντικά,

- σε περιοχές στις οποίες τα τρία τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί, σημειώνονται ήδη ή επαπειλούνται, μεταξύ άλλων λόγω μεταβολών στο βιομηχανικό τομέα και εξέλιξης των συστημάτων παραγωγής, σημαντικές απώλειες θέσεων απασχόλησης σε βιομηχανικούς τομείς καθοριστικούς για την οικονομική τους ανάπτυξη, με συνέπεια τη σοβαρή επιδείνωση της ανεργίας στις περιοχές αυτές,

- σε περιοχές, ιδιαίτερα αστικές, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης υποβαθμισμένων βιομηχανικών ζωνών,

- σε άλλες περιοχές βιομηχανικού ή αστικού χαρακτήρα, όπου η κοινωνικοοικονομική επίπτωση της αναδιάρθρωσης του αλιευτικού τομέα, εκτιμώμενη με βάση αντικειμενικά κριτήρια, δικαιολογεί την παρέμβαση.

Εφαρμόζοντας τα ανωτέρω κριτήρια, η Επιτροπή θα συνεκτιμήσει τη σχετική επίπτωση των εθνικών καταστάσεων εν συγκρίσει με τον κοινοτικό μέσο όρο, όσον αφορά τα επίπεδα ανεργίας, εκβιομηχάνισης και βιομηχανικής παρακμής.

Για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να λάβουν ως βάση αναφοράς τις συγκεκριμένες πραγματικότητες που επηρεάζουν το επίπεδο δραστηριότητας ή πραγματικής απασχόλησης του πληθυσμού.

3. Αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού έχοντας υπόψη τις κοινοτικές πληροφορίες τις σχετικές με τις διατάξεις της παραγράφου 2 τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προτείνουν στην Επιτροπή, βάσει της παραγράφου αυτής και λαμβανομένης υπόψη της αρχής της συγκέντρωσης, κατάλογο των περιοχών που κρίνουν ότι πρέπει να επωφεληθούν από τη δράση βάσει του στόχου αριθ. 2 και της διαβιβάζουν όλες τις χρήσιμες σχετικά πληροφορίες.

Βάσει των στοιχείων αυτών και της συνολικής εκτίμησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή έχοντας υπόψη τις εθνικές προτεραιότητες και καταστάσεις εγκρίνει, σε στενή συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και με τη διαδικασία του άρθρου 17, έναν πρώτο τριετή κατάλογο των περιοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και τον καθορισμό του κοινοτικού πλαισίου στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 9 κατωτέρω, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίσουν την πραγματική συγκέντρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που πλήττονται σοβαρότερα και στο καταλληλότερο γεωγραφικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που ενδέχεται να τη βοηθήσουν στο έργο της αυτό.

5. Το Δυτικό Βερολίνο είναι επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του στόχου αυτού για την πρώτη τριετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

6. Ο κατάλογος των επιλέξιμων περιοχών επανεξετάζεται περιοδικά από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Οι συνδρομές, ωστόσο, που παρέχει η Κοινότητα δυνάμει του στόχου αριθ. 2 στις διάφορες περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τριετή βάση.

7. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 2 μπορούν να τροποποιηθούν από το Συμβούλιο που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

8. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή προγράμματα περιφερειακής και κοινωνικής μετατροπής. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

- την περιγραφή της παρούσας κατάστασης, τους δεσμευόμενους χρηματοδοτικούς πόρους και τα κυριότερα αποτελέσματα των ενεργειών της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού, στα πλαίσια της ληφθείσας κοινοτικής διαρθρωτικής ενίσχυσης, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων,

- την περιγραφή μιας κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των βασικών αξόνων που έχουν επιλεγεί για την ανασυγκρότηση των αντίστοιχων περιοχών, με ποσοτικό προσδιορισμό των προβλεπόμενων βελτιώσεων, εφόσον το επιτρέπει η φύση τους, καθώς και εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των σχετικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στον τομέα της απασχόλησης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα έχουν μεσοπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη ανάλογα προς τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους,

- εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της σχετικής περιοχής και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της στρατηγικής και των ενεργειών που προβλέπονται ανωτέρω, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου- τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμετοχή των αρμόδιων για το περιβάλλον αρχών που ορίζει το κράτος μέλος στην προπαρασκευή και την εφαρμογή των ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο, καθώς και για την τήρηση των κοινοτικών κανόνων στον τομέα του περιβάλλοντος,

- στοιχεία για τη χρησιμοποίηση των ενισχύσεων των ταμείων, της ΕΤΕ και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση του σχεδίου.

9. Η Επιτροπή εξετάζει τα προτεινόμενα προγράμματα για να διαπιστώσει αν συμβιβάζονται με τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με τις διατάξεις και πολιτικές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7. Καθορίζει, βάσει των σχεδίων αυτών, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης της μετατροπής για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης περιλαμβάνει ιδίως:

- τους στόχους μετατροπών προσδιορισμένους ποσοτικά, εφόσον το επιτρέπει η φύση τους, την αναμενόμενη πρόοδο κατά τη σχετική περίοδο σε σχέση με την παρούσα κατάσταση και τους άξονες προτεραιότητας που προβλέπονται για την κοινοτική παρέμβαση, καθώς και τις λεπτομέρειες της εκτίμησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των προβλεπόμενων ενεργειών,

- τις μορφές παρέμβασης,

- το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης, στο οποίο καθορίζεται το ύψος των παρεμβάσεων και η πηγή τους,

- τη διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης είναι δυνατό να αναθεωρείται και να προσαρμόζεται, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους, ανάλογα με νέα κατάλληλα στοιχεία και τα αποτελέσματα που σημειώνονται κατά την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, περιλαμβανομένων ιδίως των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης,

10. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5.

Άρθρο 10

Στόχοι αριθ. 3 και 4

1. Στόχος αριθ. 3

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδια που περιλαμβάνουν ενέργειες καταπολέμησης της ανεργίας μακράς διαρκείας και διευκόλυνσης της ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων και των προσώπων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (στόχος αριθ. 3).

Τα σχέδια περιλαμβάνουν:

- την περιγραφή της παρούσας κατάστασης, τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους και τα κυριότερα αποτελέσματα των ενεργειών της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού, στα πλαίσια των ληφθεισών κοινοτικών διαρθρωτικών ενισχύσεων και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων,

- την περιγραφή μιας κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των βασικών αξόνων που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση του στόχου αριθ. 3, με ποσοτικό προσδιορισμό της προβλεπόμενης προόδου, εφόσον το επιτρέπει η φύση της, καθώς και εκ των προτέρων εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των σχετικών ενεργειών, μεταξύ άλλων και στον τομέα της απασχόλησης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα έχουν μεσοπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη ανάλογα προς τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους,

- ενδείξεις ως προς τον τρόπο χρησιμοποίησης των συνδρομών του ΕΚΤ σε συνδυασμό, ενδεχομένως, με τις παρεμβάσεις άλλων υφιστάμενων κοινοτικών χρηματοδοτικών οργάνων για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η Επιτροπή καθορίζει, για κάθε κράτος μέλος και για τα διάφορα σχέδια που της υποβάλλονται στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για την επίτευξη του στόχου αριθ. 3, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 17.

2. Στόχος αριθ. 4

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν ενέργειες για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των εργαζομένων στις μεταβολές της βιομηχανίας και στην εξέλιξη των συστημάτων παραγωγής (στόχος αριθ. 4).

Τα σχέδια περιλαμβάνουν:

- την περιγραφή της παρούσας κατάστασης και της πιθανής εξέλιξης της απασχόλησης και των επαγγελμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης και αναπροσανατολισμού και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων,

- την περιγραφή ενδεδειγμένης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των βασικών αξόνων που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη του στόχου αριθ. 4, με ποσοτικό προσδιορισμό της προβλεπόμενης προόδου, εφόσον το επιτρέπει η φύση της, καθώς και εκ των προτέρων αξιολόγηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των σχετικών ενεργειών, μεταξύ άλλων και στον τομέα της απασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα έχουν μεσοπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη ανάλογα προς τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους,

- τα μέτρα που λαμβάνονται για να συνεργαστούν οι αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιοι οργανισμοί που ορίζει το κράτος μέλος στα ενδεδειγμένα επίπεδα, κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο,

- στοιχεία για τη χρησιμοποίηση της συνδρομής του ΕΚΤ σε συνδυασμό, ενδεχομένως, με τις παρεμβάσεις της ΕΤΕ ή άλλων υφιστάμενων κοινοτικών χρηματοδοτικών οργάνων για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η Επιτροπή καταρτίζει, για κάθε κράτος μέλος και για τα διάφορα σχέδια που της υποβάλλονται, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για την υλοποίηση του στόχου αριθ. 4, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 17.

3. Κοινές διατάξεις

3.1. Τα σχέδια διακρίνουν μεταξύ των δεδομένων που αφορούν τις περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο αριθ. 1 και εκείνων που αφορούν το υπόλοιπο έδαφος. Τα δεδομένα τα σχετικά με τις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.

3.2. Για την υποβολή των σχεδίων των σχετικών με τους στόχους αριθ. 3 και 4, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να χρησιμοποιήσουν ως βάση αναφοράς τις συγκεκριμένες πραγματικότητες που επηρεάζουν το επίπεδο δραστηριότητας ή πραγματικής απασχόλησης του πληθυσμού.

3.3. Η Επιτροπή εξετάζει τα προτεινόμενα προγράμματα για να διαπιστώσει αν συμβιβάζονται με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις διατάξεις και τις πολιτικές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7. Καταρτίζει τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Κάθε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης περιλαμβάνει ιδίως:

- τους προβλεπόμενους στόχους οι οποίοι προσδιορίζονται ποσοτικά, εφόσον το επιτρέπει η φύση τους, την πρόοδο που θα πρέπει να σημειωθεί σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και τους βασικούς άξονες που έχουν επιλεγεί για την κοινοτική παρέμβαση, καθώς και τις λεπτομέρειες της εκτίμησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των προβλεπομένων ενεργειών,

- τις μορφές παρέμβασης,

- το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης στο οποίο καθορίζεται το ύψος των παρεμβάσεων και η πηγή τους,

- τη διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης μπορεί, ενδεχομένως, να αναθεωρείται και να προσαρμόζεται στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, με πρωτοβουλία του κράτους μέλους ή της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους, ανάλογα με νέα κατάλληλα στοιχεία και τα αποτελέσματα που σημειώνονται κατά την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, περιλαμβανομένων ιδίως των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

3.4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5.

Άρθρο 11

Στόχος αριθ. 5 α)

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ενεργειών που αφορούν την προσαρμογή των γεωργικών και αλιευτικών διαρθρώσεων [στόχος αριθ. 5 α)] αποφασίζονται στα πλαίσια των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5.

Άρθρο 11

α)

Στόχος αριθ. 5 β)

1. Οι αγροτικές περιοχές που βρίσκονται εκτός των περιφερειών του στόχου αριθ. 1 και τις οποίες μπορεί να αφορά μία παρέμβαση της Κοινότητας στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 5 β) χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, το οποίο εκτιμάται με βάση το ΑΕΠ ανά κάτοικο, και πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) υψηλό ποσοστό γεωργικής απασχόλησης σε σχέση με τη συνολική απασχόληση-

β) χαμηλό επίπεδο γεωργικού εισοδήματος το οποίο εκφράζεται κυρίως σε προστιθέμενη γεωργική αξία ανά γεωργική μονάδα εργασίας (ΓΜΕ),

γ) χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού ή/και σημαντική τάση απομάκρυνσης του πληθυσμού.

Κατά την εξέταση της επιλεξιμότητας των περιοχών σε σχέση με τα προαναφερόμενα κριτήρια, λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της γενικής κατάστασης των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς και η εξέλιξή της.

2. Η κοινοτική παρέμβαση μπορεί επίσης να επεκταθεί σε άλλες αγροτικές περιοχές οι οποίες βρίσκονται εκτός των περιφερειών του στόχου αριθ. 1 και χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, εφόσον πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- περιφερειακός χαρακτήρας περιοχών ή νησιών σε σχέση με τους μεγάλους πόλους οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας της Κοινότητας,

- ευαισθησία της περιοχής στην εξέλιξη του γεωργικού τομέα, ιδιαίτερα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία εκτιμάται με βάση την εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος και το ποσοστό του ενεργού γεωργικού πληθυσμού,

- διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διάρθρωση της ηλικίας του ενεργού γεωργικού πληθυσμού,

- πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον και τον αγροτικό χώρο,

- κατάσταση των περιοχών στο εσωτερικό των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών οι οποίες έχουν ταξινομηθεί δυνάμει του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (*),

- κοινωνικοοικονομική επίπτωση της αναδιάρθρωσης του τομέα της αλιείας στην περιοχή, η οποία μετράται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια.

3. Αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και αφού ληφθούν υπόψη τα κοινοτικά στοιχεία σχετικά με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προτείνουν στην Επιτροπή, βάσει των διατάξεων των εν λόγω παραγράφων και σύμφωνα με την αρχή της συγκέντρωσης, κατάλογο των περιοχών που κρίνουν ότι πρέπει να επωφεληθούν από τη δράση βάσει του στόχου αριθ. 5 β) και της ανακοινώνουν και όλα τα χρήσιμα σχετικά στοιχεία.

Βάσει των στοιχείων αυτών και της συνολικής εκτίμησης των υποβαλλόμενων προτάσεων, η Επιτροπή εγκρίνει, σε στενή συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17, τον κατάλογο των επιλέξιμων περιοχών. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Στην επιλογή των αγροτικών περιοχών και κατά τον προγραμματισμό της παρέμβασης των ταμείων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φροντίζουν να εξασφαλίσουν αποτελεσματική συγκέντρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που ενδέχεται να τη βοηθήσουν.

5. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια αγροτικής ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν:

- την περιγραφή της σημερινής κατάστασης, τους διατεθέντες οικονομικούς πόρους και τα κυριότερα αποτελέσματα των ενεργειών της προηγουμένης περιόδου προγραμματισμού, στα πλαίσια των ληφθεισών διαρθωτικών κοινοτικών ενισχύσεων και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων,

- την περιγραφή ενδεδειγμένης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και των κυριότερων αξόνων που επιλέχθηκαν για την αγροτική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών, των ειδικών στόχων, με ποσοτικό προσδιορισμό εφόσον το επιτρέπει η φύση τους, καθώς και εκ των προτέρων εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεων των σχετικών ενεργειών, μεταξύ άλλων και στον τομέα της απασχόλησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα έχουν μεσοπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη ανάλογα προς τους διατιθέμενους πόρους,

- εκτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος της συγκεκριμένης περιοχής και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της στρατηγικής και των προαναφερομένων ενεργειών σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου- τα μέτρα που προβλέπονται για τη συμμετοχή των αρμόδιων για το περιβάλλον αρχών που ορίζονται από το κράτος μέλος στην προετοιμασία και την εφαρμογή των ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο καθώς και για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών κανόνων που αφορούν το περιβάλλον,

- στοιχεία για την προβλεπόμενη χρησιμοποίηση της συνδρομής των ταμείων, της ΕΤΕ και των άλλων χρηματοδοτικών οργάνων στην υλοποίηση του σχεδίου,

- σύνδεση, εάν υπάρχει, με τις συνέπειες της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

6. Η Επιτροπή εξετάζει τα προτεινόμενα σχέδια για να διαπιστώσει αν συμβιβάζονται με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, καθώς και με τις διατάξεις και πολιτικές που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7. Καταρτίζει, βάσει των σχεδίων αυτών, στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 17.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης περιλαμβάνει, ιδίως:

- τους στόχους αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι προσδιορίζονται ποσοτικά εφόσον το επιτρέπει η φύση τους, την πρόοδο που θα πρέπει να σημειωθεί σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου και τους άξονες που έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα για την κοινοτική παρέμβαση, καθώς και τις λεπτομέρειες της εκτίμησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προβλεπόμενων ενεργειών,

- τις μορφές παρέμβασης,

- το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης, στο οποίο καθορίζεται το ύψος των παρεμβάσεων και η πηγή τους,

- τη διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών.

Το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης μπορεί, ενδεχομένως, να αναθεωρείται και να προσαρμόζεται στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου κράτους μέλους ή της Επιτροπής και κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ανάλογα με νέα κατάλληλα στοιχεία και τα αποτελέσματα που σημειώνονται κατά την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών, περιλαμβανομένων ιδίως των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

Τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης στα πλαίσια του στόχου αριθ. 5 β) μπορούν να επαναλαμβάνουν, για ενημερωτικούς λόγους, τα στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων που εντάσσονται στο στόχο αριθ. 5 α), για να υλοποιηθούν στις περιοχές που καλύπτονται από το στόχο αριθ. 5 β).

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5.

(*) ΕΕ αριθ. L 128 της 19. 5. 1975, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 82/786/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 327 της 24. 11. 1982, σ. 19).

IV. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Πόροι και συγκέντρωση

1. Οι διαθέσιμοι πόροι για ανάληψη υποχρεώσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ΧΜΠΑ, εκφραζόμενοι σε τιμές 1992, ανέρχονται σε 141 471 εκατομμύρια Ecu για την περίοδο 1994-1999.

Η ετήσια κατανομή των πόρων αυτών εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια συγκέντρωσης των πόρων του προϋπολογισμού υπέρ των περιφερειών που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση και καλύπτονται από το στόχο 1.

Οι διαθέσιμοι πόροι για ανάληψη υποχρεώσεων υπέρ των περιφερειών αυτών, εκφραζόμενοι σε τιμές 1992, ανέρχονται σε 96 346 εκατομμύρια Ecu για την περίοδο 1994-1999.

Η ετήσια κατανομή των πόρων αυτών εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Για το σκοπό αυτό, συνυπολογίζονται όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται υπέρ των περιφερειών του στόχου αριθ. 1, στα πλαίσια των στόχων αριθ. 1 έως 5.

3. Για το σύνολο των τεσσάρων κρατών μελών τα οποία αφορά το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής, η αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να καθιστά δυνατό το διπλασιασμό σε πραγματικούς όρους των αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 1 και του χρηματοδοτικού μέσου συνοχής μεταξύ 1992 και 1999.

4. Η Επιτροπή καθορίζει, με διαφανείς διαδικασίες, τις ενδεικτικές κατανομές ανά κράτος μέλος, για κάθε έναν από τους στόχους αριθ. 1 έως 4 και 5 β), των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη, όπως προηγουμένως, τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια: την ευημερία, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τον πληθυσμό των περιοχών και τη σχετική σοβαρότητα των διαρθρωτικών προβλημάτων, περιλαμβανομένου του επιπέδου της ανεργίας και, προκειμένου για τους σχετικούς στόχους, των αναγκών της αγροτικής ανάπτυξης. Τα κριτήρια αυτά σταθμίζονται καταλλήλως κατά την κατανομή των πόρων.

Επιπλέον, ως προς το στόχο αριθ. 5 α) εκτός του στόχου αριθ. 1, πραγματοποιείται κατανομή βασιζόμενη κυρίως στη συνέχεια που συνδέεται με το βαθμό χρήσης των πόρων κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και στις ειδικές διαρθρωτικές ανάγκες που διαπιστώνονται στους τομείς γεωργίας και αλιείας.

5. Για την περίοδο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, το 9 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων των διαρθρωτικών ταμείων διατίθεται για χρηματοδότηση παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5.

6. Για να εγγραφούν στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στο παράρτημα ΙΙ προσαρμόζονται, πριν από κάθε ετήσια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην εξέλιξη των τιμών στην Κοινότητα.

Άρθρο 13

Διαμόρφωση των ποσοστών παρέμβασης

1. Η κοινοτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση των ενεργειών διαμορφώνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- τη σοβαρότητα των συγκεκριμένων προβλημάτων, ιδίως των περιφερειακών ή κοινωνικών που αφορούν οι ενέργειες,

- τη χρηματοδοτική ικανότητα του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, λαμβανομένης υπόψη ιδίως της σχετικής ευημερίας του κράτους αυτού και της ανάγκης να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών,

- το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ενέργειες από κοινοτική άποψη,

- το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ενέργειες από περιφερειακή και εθνική άποψη,

- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τύπου ενεργειών.

2. Η διαμόρφωση αυτή λαμβάνει υπόψη το συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.

3. Η κοινοτική συμμετοχή που χορηγείται στα πλαίσια των ταμείων και του ΧΜΠΑ για τους διάφορους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1, υπόκειται στα ακόλουθα όρια:

- 75 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού κόστους και, κατά κανόνα, 50 % τουλάχιστον των δημοσίων δαπανών για τα μέτρα που εφαρμόζονται στις περιφέρειες που μπορούν να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 1. Όταν οι περιφέρειες αυτές βρίσκονται σε κράτος μέλος το οποίο ανήκει στο χηματοδοτικό μέσο συνοχής, η κοινοτική συμμετοχή μπορεί, σε εξαιρετικές δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να ανέλθει μέχρι ποσοστού 80 % του συνολικού κόστους, και μέχρι 85 % του συνολικού κόστους για τις εξαιρετικά απομεμακρυσμένες περιοχές, καθώς και για τα περιφερειακά ελληνικά νησιά που ευρίσκονται σε μειονεικτική θέση λόγω αποστάσεων,

- 50 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού κόστους και, κατά κανόνα, 25 % τουλάχιστον των δημοσίων δαπανών για τα μέτρα που εφαρμόζονται στις άλλες περιφέρειες.

Τα ελάχιστα ποσοστά παρέμβασης που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζονται στις επενδύσεις που αποφέρουν έσοδα.

4. Οι προπαρασκευαστικές μελέτες και οι δράσεις τεχνικής βοήθειας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μπορούν, σε εξαιρετικές δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα μέχρι ποσοστού 100 % της συνολικής δαπάνης.

5. Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη δημόσια συμμετοχή στις συγκεκριμένες δράσεις και τα ποσοστά που εφαρμόζονται στις επενδύσεις που αποφέρουν έσοδα, διευκρινίζονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5.

V. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Σώρευση και επικάλυψη

1. Σε κάθε μεμονωμένο μέτρο ή ενέργεια είναι δυνατό να χορηγείται, για μία δεδομένη χρονική περίοδο, συνδρομή εκ μέρους είτε ενός διαρθρωτικού ταμείου είτε του ΧΜΠΑ.

2. Σε κάθε μεμονωμένο μέτρο ή ενέργεια είναι δυνατό να χορηγείται συνδρομή εκ μέρους ενός διαρθρωτικού ταμείου ή άλλου χρηματοδοτικού οργάνου μόνο για έναν από τους στόχους του άρθρου 1 κάθε φορά, εκτός από εξαιρέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5.

3. Ένα και το αυτό έδαφος μπορεί να είναι επιλέξιμο μόνο για έναν από τους στόχους αριθ. 1, 2 και 5 β).

Άρθρο 15

Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση των πολυετών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των κοινοτικών πλαισίων στήριξης και των μορφών παρέμβασης, που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή με βάση τη ρύθμιση για τα διαρθρωτικά ταμεία που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση συνδρομής από τα διαρθρωτικά ταμεία για ενέργειες που προτείνονται στο πλαίσιο της ρύθμισης που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού εξετάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή με βάση τη ρύθμιση αυτή.

3. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 διευκρινίζουν τις ειδικές μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια προς τα κράτη μέλη δεν θα διακόπτεται μέχρις ότου καταρτιστούν τα σχέδια και λειτουργικά προγράμματα σύμφωνα με το νέο σύστημα, και ότι η χορήγηση συνδρομής για σχέδια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο απόφασης χορήγησης συνδρομής προ της 1ης Ιανουαρίου 1989 μπορεί να κλείσει το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1995.

Άρθρο 16

Εκθέσεις

Στα πλαίσια των άρθρων 130 Α και 130 Β της συνθήκης, πριν από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή αναφέρει, κυρίως, την πρόοδο που σημειώθηκε για την υλοποίηση των στόχων του άρθρου 1 και τη συγκέντρωση των παρεμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, κάθε τρία χρόνια, για την πρόοδο που σημείωσε η υλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και τον τρόπο κατά τον οποίο συνέβαλαν τα ταμεία, το ΧΜΠΑ, το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής, η ΕΤΕ και τα λοιπά χρηματοδοτικά μέσα. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες προτάσεις σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις που επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η πρώτη έκθεση καταρτίζεται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996.

Άρθρο 17

Επιτροπές

1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από τέσσερις επιτροπές οι οποίες επιλαμβάνονται αντίστοιχα των στόχων:

- αριθ. 1 και 2:

συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών,

- αριθ. 3 και 4:

επιτροπή βάσει του άρθρου 124 της συνθήκης,

- αριθ. 5 α):

- επιτροπή διαχείρισης αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών (προσαρμογή των γεωργικών διαρθρώσεων),

- επιτροπή διαχείρισης αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών (προσαρμογή των διαρθρώσεων της αλιείας),

- αριθ. 5 β):

επιτροπή διαχείρισης που αναφέρεται στο στόχο αριθ. 5 α), πρώτη υποπερίπτωση.

2. Κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων που έχουν αναληφθεί με πρωτοβουλία της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 5 τελευταίο εδάφιο, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή διαχείρισης αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών.

3. Οι διατάξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των επιτροπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τα μέτρα που αφορούν την αποστολή των επιτροπών στο πλαίσιο της διαχείρισης των ταμείων, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 3 α, τελευταίο εδάφιο.

VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Εφαρμογή

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Ρήτρα επανεξέτασης

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999.

Το Συμβούλιο αποφαίνεται επ' αυτής της προτάσεως σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 130 Δ της Συνθήκης."

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1993.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. CLAES

(1) ΕΕ αριθ. C 118 της 28. 4. 1993, σ. 21.(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουλίου 1993 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).(3) ΕΕ αριθ. C 201 της 26. 7. 1993, σ. 52.(4) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 9.(5) ΕΕ αριθ. L 388 της 30. 12. 1989, σ. 1.(6) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1986, σ. 7. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3946/92 (ΕΕ αριθ. L 401 της 31. 12. 1992, σ. 1).(7) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.(8) ΕΕ αριθ. L 79 της 1. 4. 1993, σ. 74.(9) ΕΕ αριθ. C 138 της 17. 5. 1993, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περιφέρειες που αφορά ο στόχος αριθ. 1 ΒΕΛΓΙΟ: Hainaut

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen

ΕΛΛΑΔΑ: Το σύνολο της χώρας

ΙΣΠΑΝΙΑ: Andalucia, Asturias, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia

ΓΑΛΛΙΑ: Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα (DOM), Κορσική, περιφέρειες arrondissements d'Avesnes, de Douai και de Valenciennes

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Το σύνολο της χώρας

ΙΤΑΛΙΑ: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ: Flevoland

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Το σύνολο της χώρας

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την περίοδο 1994-1999

/* ΠΙΝΑΚΕΣ: δείτε Ε.Ε. */

Top